Kvinder springer ud – men de kan springe længere endnu - Aarhus ...

au.dk

Kvinder springer ud – men de kan springe længere endnu - Aarhus ...

Kvinder springer ud men de kan springe længere endnu

Center for Entrepreneurship har netop afsluttet et to-årigt projekt for kommende kvindelige

iværksættere: PROmoting Female Innovation Learning and Entrepreneurship (PROFILE).

Baggrunden for at lave et særligt forløb for kvindelige iværksættere var en viden om, at der findes

forholdsvis få kvindelige iværksættere med længerevarende uddannelser men dem, der er, klarer

sig fint. Myten om kønsforskelle er, at mænd springer ud i frit fald og bliver skilt, fordi de

tilsidesætter alt andet og lander lige lovlig tungt, mens kvinder er så ydmyge, at de hellere må

skaffe sig mere viden og blive dygtigere, før de kan tillade sig at tro på deres eget projekt, som

derfor aldrig bliver sat i værk, fordi der altid er noget at blive bedre til.

Kønsspecifikation er ikke altid et biologisk køn. På PROFILEs debatmøde om forskelle på

mandlige og kvindelige iværksættere med et panel bestående af familiefaren og coachen Bo

Bresson, journalist og leder af kvindelige netværk Susanne Hoeck, proceskonsulenterne Mia

Søiberg og Søren Heine Hansen, blev det klart, at de til sammen ser mandlige akademikere som

”kvindelige”. Når man har en lang uddannelse, er man dygtig til at uddanne sig, og så griber man til

den kendte taktik ved virksomhedsstart. Derfor er det sandsynligt, at kurser, der fungerer for

kvinder, også fungerer for mænd med lange uddannelser.

Derfor ville vi lave uddannelser for kvinder, der kunne lære dem at handle. Handle som rigtige

mænd, men med den kvindelige grundighed. Helle Neergaard, lektor i Entrepreneurship ved

Handelshøjskolen i Århus, har forsket kvinders iværksætterrolle. Hun konkluderer på

konsekvenserne af den alt for store ydmyghed, at kvinder bremses f. eks. i banken, når de

underspiller størrelsen og karakteren af deres virksomhed, hvorefter den flinke kasserer giver dem

en lidt større kassekredit, men ingen erhvervsrådgivning. Sådan er det ikke bare et personligt

problem, men et samfundsproblem når ydmygheden bliver større end den virksomhed, som skal

drive hjulene i samfundsøkonomien. Med opbakning, netværk, undervisning og vejledning har det i

løbet af PROFILEs projektperiode vist sig, at ydmygheden lader sig eliminere.

Et godt eksempel er Malene Brandt, der afleverer sit speciale i Antropologi til januar. Hun har holdt

en pause med studierne ved Aarhus Universitet efter først at have taget en mastergrad i England i

Sociologi og Politik og dernæst arbejdet i et år hos HTH køkkener som afdelings- og projektleder.

Da kontrakten blev ændret til en fast, regulær stilling, føltes det imidlertid forkert, fortæller Malene.

Hun regnede derfor med at skulle være selvstændig i ”noget, der lignede”, da hun så en annonce i

Metro Express om iværksætterkurser for kvinder med længerevarende uddannelser. Hendes tro på

at det skulle blive til virkelighed blev koblet direkte til chefen på HTH, der havde bakket hende op.

Men det holdt hende også fast til arbejdsrollen, der først faldt på plads på PROFILE-kurset: ”I

gruppearbejdet med idéudvikling siger Astrid, der er arkitekt, lige pludselig, at jeg da skal arbejde

med kultur og formidling. Da jeg samtidig havde været i kontakt med en nystartet dansk

virksomhed i Serbien, blev det soleklart, at jeg skulle starte min egen virksomhed, og at den skulle

formidle kultur og arbejdskommunikation mellem Østeuropa og danske virksomheder.”

En del af PROFILEs mål var at skabe ambitioner hos kvinderne uden at fjerne realismen. At

præsentere deres virksomhed som en indtægtskilde frem for et hobbyprojekt, der bare skal leve,

indtil de får et rigtigt arbejde. Ambitioner skabes gennem respekt for egne ideer og kendskab til de

faktiske vilkår, der findes på markedet. Nye undervisningsformer bruges til at ændre forståelsen af

de den enkelte og den spæde virksomhed: Metoder fra teaterverdenen bruges til at opleve den


stigende respekt for eget firma ved virksomhedsejer Pernille Jacobsen, hvis egen erfaring var, at

andre først begyndte at tage virksomheden alvorligt, da hun selv gjorde det. Respekten overføres i

praksis gennem øget kendskab til markedsanalyse og markedsføring. Man skal vide præcist hvad,

man sælger, hvem der vil købe det og hvordan de opdager at det findes.

Resultatet har været meget positivt. Da projektet er et Socialfondsprojekt med EU-midler, har der

været en meget grundig evaluering. Deltagerne har været glade og tilfredse, følt sig inspirerede og

fortæller, at de nu er tættere på deres virksomhed, end de var før. Sådan kombineres den kvindelige

grundighed med den mandlige handlekraft.

PROFILE-projektet perspektiverede Malenes syn på sig selv, så hun begyndte at tro på, at hun

kunne noget, som hun ikke havde villet vedkende sig tidligere. Malene fortæller selv, at hun ved

starten af sin deltagelse i PROFILE var alt for ydmyg. Gennem netværk, både i praksis og

undervisning fik hun konsolideret troen på sig selv. Gennem en samtale med foredragsholderen Ulla

Lisa Thorden, forfatter til bogen Sälg dig själv och ta betalt, fik hun bekræftet, at de autodidakte

metoder, hun hidtil havde anvendt, var gode nok. Den praktiske undervisning fik Malene til at tage

sit firma alvorligt, og coaching i forretningsplan fik ambitionerne op, hvor de hørte hjemme.

Den overordnede metode på PROFILE har været at bakke op om kvindernes særkender og styrker.

Vigtige tiltag under PROFILE har været netværksarrangementerne ”Middagsværk”, hvor den

erfarne solojobdesigner Margrete Bak har guidet kvinder gennem en aften i faglig udveksling.

Margrete Bak anfører som en særlig kvindelig styrke, at man har mod til at tale om sine problemer i

modsætning til mænd, der oftere taler om penge.

Malene er nu i gang med at søge plads på InnoCamp Katrinebjerg, en arbejdsplads på Center for

Entrepreneurship med løbende coaching, hvor hun vil afsøge branchen, præcisere sit produkt, der

endnu svinger mellem to måder at arbejde med danske virksomheder i udlandet, finde ud af hvilket

land, hun skal vælge og dette lands praktikaliteter, f. eks. måden at udforme kontrakter på. 1. maj

vil hun rejse til det pågældende land for at lære sproget, søge kontakter og samarbejdspartnere.

Målrettet, dygtig og på motorcykel.

På Center for Entrepreneurship fortsætter arbejdet med at drage nytte af den erhvervede viden om

kvindelige vidensiværksættere i form af nye kurser, der retter sig mod begge køn. Samtidig tilpasses

undervisningen Aarhus Universitet, der med forårets meritgivende forløb i entrepreneurship tager

første spadestik til at skabe en større iværksætterkultur blandt akademikere, så både mænd og

kvinder uddannes til at tage deres faglighed alvorligt og bidrage til samfundsøkonomien med deres

viden. Undervisning, der præcist retter sig mod de studerendes faktiske behov for at starte

virksomhed, som anerkendes af uddannelsessystemet. Denne anerkendelse af personlig udvikling,

samfundsmæssig adfærd og markedsforståelse må forventes at medvirke til at afkorte både

studieforløbet og tiden mellem studiestart og selvforsørgelse.

More magazines by this user
Similar magazines