produkter anvendelsesområder historiske milepæle grundfos i ...

dk.grundfos.com

produkter anvendelsesområder historiske milepæle grundfos i ...

PRODUKTER

En årlig produktion på mere end 16 mio. pumpeenheder gør

Grundfos til en af verdens førende pumpeproducenter.

Cirkulationspumper til varme og aircondition og andre

centrifugalpumper til industri, vandforsyning, spildevand og

dosering er hovedprodukterne. Grundfos er i dag verdens

største producent af cirkulationspumper og dækker omkring

50 % af verdensmarkedet.

Ud over pumper producerer Grundfos både norm- og

dykmotorer til pumperne og motorer sælges også særskilt.

Desuden udvikler og sælger Grundfos højt avanceret

elektronik til overvågning og styring af pumper og

pumpeanlæg samt produkterne BioBooster og LifeLink, der er

en del af virksomhedens new business aktiviteter. Grundfos

har også indført Blueflux, som er et nyt teknologi-label, der

sikrer at udstyret er blandt det absolut bedste på markedet.

ANVENDELSESOMRÅDER

Cirkulationspumperne anvendes til opvarmning, ventilation

og aircondition i boliger, kontorbygninger, hoteller osv. Til

industrien producerer Grundfos centrifugalpumper til

kedelfødning, trykforøgning og andre industrielle formål

samt som indbyggede komponenter i OEM-udstyr (Original

Equipment Manufacture).

Vandforsynings- og spildevandssektoren har brug for et

bredt program af pumper til fx kunstvanding i landbruget, til

drivhuse og golfbaner, stabile forsyninger af vand til

husholdninger og industrielt brug, herunder også

bortpumpning og behandling af spildevand. Grundfos

producerer desuden pumper til doseringsformål i og omkring

fx vandbehandlingsanlæg.

HISTORISKE MILEPÆLE

Grundfos blev grundlagt i 1945 af Poul Due Jensen. Han gav i

første omgang sin virksomhed navnet ”Bjerringbro

pressestøberi og maskinfabrik”, og ikke før i 1967, efter flere

navneskift, fik virksomheden sit nuværende navn, Grundfos.

Poul Due Jensens søn, Niels Due Jensen, overtog posten som

koncernchef for Grundfos i 1978 og har fra 2003 til 2011

fungeret som koncernbetyrelsesformand. I dag er han

formand for Poul Due Jensen Fonden.

GRUNDFOS I DANMARK

Størstedelen af aktiviteterne i de danske Grundfos-selskaber

Grundfos DK A/S (salgsselskab), Grundfos A/S

(produktionsselskab) og Grundfos Holding A/S foregår i

Bjerringbro, hvor virksomheden blev etableret i 1945.

Grundfos har desuden afdelinger i Aalestrup, Årslev, Brøndby

og Farum.

GLOBAL UDBREDELSE

Grundfos-koncernen er repræsenteret med mere end 80

selskaber i mere end 55 lande. Desuden forhandles der

Grundfos produkter i en lang række lande gennem lokale

distributører.

EJERFORHOLD

Poul Due Jensens Fond blev oprettet som en selvstændig

institution i 1975. Fonden ejer i dag 86,6 %, medarbejderne

2,1 % og stifterens familie de resterende 11,3 % af

aktiekapitalen i Grundfos Holding A/S.

Fondens formål er at sikre og udbygge det økonomiske

grundlag for Grundfos-koncernens fortsatte vækst, og

fondens udbytte må udelukkende anvendes til

geninvestering i Grundfos-selskaberne.

KONCERN-LEDELSEN

Grundfos-koncernens ledelse opererer fra Bjerringbro og er

organiseret i Grundfos Holding A/S. Koncerndirektionen har

følgende medlemmer:

• Carsten Bjerg, koncernchef

• Søren Ø. Sørensen, koncerndirektør

• Lars Aagaard, koncerndirektør

• Heine Dalsgaard, koncerndirektør

• Peter Røpke, koncerndirektør

VÆRDIGRUNDLAG

Grundfos opsummerer sit værdigrundlag med ordene:

BE responsible>THINK ahead>INNOVATE. Det er Grundfos’

ansvarlighed, fremsynethed og fokus på at skabe

banebrydende løsninger og idéer, der har gjort Grundfos til

en af verdens førende pumpevirksomheder.

INNOVATION OG FORSKNING

For at opretholde en førende position satser Grundfos til

stadighed på forskning og udvikling. I 2010 investerede

Grundfos cirka 1 milliard danske kroner i området.

Den daglige kontakt mellem forsknings- og

udviklingscentrene i blandt andet Danmark, Kina, Indien og

USA foregår via videomøder og virtuelle systemer. Store

globale udviklingsopgaver gennemføres flere steder i verden.

FREMTIDENS UDFORDRINGER

Grundfos har været på pumpemarkedet i mere end 60 år.

Det ønsker vi at fortsætte med. Derfor sigter vi på at opnå en

endnu større global tyngde og blive blandt de tre største

medspillere i lande som Rusland, Indien og Brasilien, mens vi

betragter Kina som vores andet hjemmemarked.

Udfordringerne er store, og derfor har vi udviklet Innovation

Intent, som fokuserer på bæredygtighed, en verden i

forandring og banebrydende teknologi. Du kan læse mere om

Innovation Intent, der findes på www.grundfos.com.


BÆREDYGTIGHED

Grundfos’ historie inden for bæredygtighed går tilbage til

grundlæggelsen af virksomheden i 1945 og denne værdi

lever fortsat i organisationen og hos medarbejderne.

Sammen med vores tilslutning til UN Global Compact udgør

vores værdier og formål Grundfos’ tilgang til at drive

forretning på en bæredygtig måde.

Højt på agendaen er vores mål om at forbedre miljøet, både i

form af den forandrende verden omkring os, men også vores

eget fodaftryk. Vi støtter derfor ”Caring for Climate”

initiativet og som følge heraf, har vi lovet aldrig at udlede

mere CO2 end vi gjorde i 2008.

Vi forsøger konstant at styrke vores førerposition inden for

energi og miljørigtige løsninger og stærk markedsføring af de

mest energirigtige løsninger har skabt positive resultater. Det

gælder fx for de elektronisk regulerede ALPHA2cirkulationspumper

til varmeanlæg og det sol- og vinddrevne

SQFlex anlæg til vandforsyning.

I 2010 lancerede vi medarbejderinvolveringsprogrammet

Grundfos Brings Water2Life. Dette var for at give alle

medarbejdere muligheden for at gøre en forskel og give

adgang til rent vand for verdens fattigste. I Grundfos

fortsætter vi vores mangeårige engagement ved at bidrage

til et rummeligt arbejdsmarked og derved sikre arbejdsmiljø,

velfærd og integration. Målet er at beskæftige mindst tre

procent af vores arbejdsstyrke på særlige vilkår.

GRUNDFOS SOM ARBEJDSPLADS

For at sikre sig en kvalificeret og motiveret arbejdskraft

lægger Grundfos stor vægt på medarbejdernes uddannelse.

Leder- og projektlederuddannelse, specialisttræning og en

høj aktivitet af kursusvirksomhed vidner herom.

Medarbejderne uddannes på The Poul Due Jensen Academy,

Grundfos’ eget uddannelsescenter i Bjerringbro eller på

eksterne kursuscentre.

En gang årligt foretager ledelsen i selskaberne i samarbejde

med HR-funktionen en talent-evaluering. Medarbejdere med

potentiale til at påtage sig et større ansvarsområde inden for

en periode på op til fem år, bliver udpeget som talenter.

Ledelsen følger talenternes videreudvikling, og følger op i

forbindelse med den årlige udviklingssamtale, der afholdes

for alle medarbejdere.

Også i medarbejdernes fritid tilbyder Grundfos en række

aktiviteter både inden for sport og hobbyvirksomhed – fx

motionscenter og kulturelle tilbud af forskellig art. Grundfos

afholder desuden en række arrangementer for

medarbejderne som fx den årlige juleafslutning, og hvert

fjerde år afholdes der “Grundfos Olympics”, hvor

medarbejdere verden over dyster i mange forskellige

sportsgrene ved koncernhovedsædet i Bjerringbro.

CERTIFICERING

I 1989 blev GRUNDFOS A/S som den første pumpeproducent i

verden certificeret efter kvalitets-standarden ISO 9001 og i

de følgende år blev de øvrige produktionsselskaber

certificeret efter ISO-standarden. I dag er det ca. en tredjedel

af alle salgsselskaberne der er ISO9001 certificeret. Alle

Grundfos’ produktionsselskaber er certificeret efter ISO 9001

og flere har yderligere certificeringer, fx EN13980 og

TS16949.

Grundfos’ produktionsselskaber er også miljøcertificerede

efter den internationale standard ISO 14001 samt den

strenge EMAS-registrering, der er den Europæiske Unions

miljøcertificering (det gælder kun de europæiske Grundfosselskaber).

Endvidere har flere selskaber, bl.a. det danske,

valgt at være certificeret efter OHSAS 18001, som dækker

arbejdsmiljøet.

YDERLIGERE INFORMATION

grundfos.com kan man finde yderligere oplysninger:

http://www.grundfos.com

Nøgletal (mio. dkr.) 2011 2010

Omsætning 21.166 19.609

Ordinært resultat før skat 2.011 2.401

Resultat i % af omsætningen 9.5 % 12,2 %

Egenkapital 10.949 10.288

Egenkapitalens forrentning 11.9 % 16,8 %

Samlede aktiver 19.427 19.423

Antal medarbejdere ultimo 17.481 16.609

More magazines by this user
Similar magazines