Historama - Bornholms Middelaldercenter

bornholmsmiddelaldercenter.dk

Historama - Bornholms Middelaldercenter

Dette spor fører nu ind i et aflukke, hvor man kan se, hvordan

man saltede sild, og hvor man kan få en smagsprøve. Herfra kan

sporet fører videre til temaet ”Medicin og sygdom”, hvor man

hører, hvorfor sildene blev saltet, og hvilke sygdomme man

kunne få, hvis man spiste ukonserveret mad. Her slutter sporet.

Sanser i fokus

Alle de historiske rum er indrettet, så publikums sanser bringes i

spil, når man tilegner sig indsigt. I lazarettet lugter der, og man

hører måske nogen trøste et menneske, der vånder sig. I smedjen

høres høje slag af metal mod metal, og der lugter eventuelt også

af ildsted.

De forskellige historiske rum kan også pege videre til hinanden,

så man ikke hele tiden behøver vende tilbage til udgravningen.

Et historisk rum kan føre videre til det næste på en overraskende

måde. Måske er adgangen ikke altid åben – man kan f.eks. først

komme videre, når man har fundet et bestemt spor, som

kvalificerer den besøgende til at gå videre. Eller måske kravler

man ind gennem ildstedet i ét rum, mens man kommer ud af en

klæde-kiste i det næste rum.

Mellem fakta og fiktion

I mange tilfælde vil der ikke være ægte og uddybende historiske

data at hænge fortællingerne op på. Her arbejdes der i stedet

med ”velunderbygget fiktion”. Det kan være en dialog mellem

mand og kone – mellem soldat og fange – eller mellem læge og

patient. Eller det kan være en dramatiseret fortælling, om den nat

silde-båden var ved at kæntre og kun i sidste øjeblik blev reddet

af fiskeren Peder. I denne type fortællinger vil det tydeligt blive

markeret overfor publikum, at der er tale om dramatisering og

fiktion, og at man ikke med sikkerhed kan sige om dette og hint

er korrekt. Men det bliver også understreget at historierne ikke er

det rene gætværk, og at der ligger vidnesbyrd, der peger på

bestemte sammenhænge eller omgangsformer. På den måde kan

Historama fortælle mæssigt bevæge sig længere ned i

spektakulære detaljer – blot publikum hele tiden orienteres om,

hvad præmissen er.

Retursystem for nøgler og genstande

Der skal tænkes i et fornuftigt retursystem, så publikum afleverer

genstandene fra den arkæologiske udgravning efter brug og ikke

kommer til at tage udstillingens effekter med hjem. F.eks. kan

man indføre, at genstandene skal afleveres et sted i sporforløbet,

for at man kan komme videre.

Udstillingens areal

Historama består af en udstillingshal samt 5 aktivitetshuse. Det

samlede udstillingsareal er omkring 2500 m2 fordelt på følgende

måde:

Oplevelseshallen 2000 m2

Temahusene 5 x 90 m 2450 m2

Spilleområde/middelalder-computerspil 75 m2

4D-biograf med plads til 100 personer 150 m2

Hertil kommer område til skoletjeneste, museumsbutik, cafeteria

og toiletter, som bringer det samlede publikums areal op på

omkring 4000 m2.

De store aktiviteter

Udvalgte af Historamas aktiviteter er store og spektakulære. De

lægger op til en længere oplevelse eller en oplevelse med særlig

dybde. Her følger en præsentation af 3 af disse aktiviteter.

7

More magazines by this user
Similar magazines