Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

fc.vucnordjylland.dk

Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Opgave 1a.01 Brug af det periodiske system

Opgave: Du skal udfylde de manglende felter ud fra den information der er givet

Eks: I rubrik 1 kendte vi grundstof nummeret (nr. 11). Ved brug af det periodiske system finder man frem til atomnr.11

der hedder natrium og har atomtegnet Na. Ved hjælp af det periodiske system udfyldes de manglende 3 felter, såsom

atomtegn, grundstoffets navn, placering af elektroner eller atomnummer.

Atomnummer: 11 Atomnummer: 5 Atomnummer: 14 Atomnummer: 18

Atomtegn: Na Atomtegn: B Atomtegn: Si Atomtegn: Ar

Grundstofnavn: Natrium Grundstofnavn: Bor Grundstofnavn:

Silicium

FLEX :: Naturvidenskab Niveau G :: VUC Århus

Grundstofnavn: Argon

Atomnummer: 3 Atomnummer: 15 Atomnummer: 10 Atomnummer: 8

Atomtegn: Li Atomtegn: P Atomtegn: Ne Atomtegn: O

Grundstofnavn: Lithium Grundstofnavn:

Phosphor

Grundstofnavn: Neon Grundstofnavn: Oxygen

Atomnummer: 6 Atomnummer: 5 Atomnummer: 2 Atomnummer: 12

Atomtegn: C Atomtegn: B Atomtegn: He Atomtegn: Mg

Grundstofnavn: Carbon

(kulstof)

Grundstofnavn: Bor Grundstofnavn: Helium Grundstofnavn:

Magnesium


Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Opgave 1a.02 Atomets bestanddele & opbygning

3

4

3

4

5

4

Be (Berylium)

Li (Lithium)

FLEX :: Naturvidenskab Niveau G :: VUC Århus

Neutron

Proton

Elektron

9

10

9

F (Flour)

10

10

10

Ne (Neon)


Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Opgave 1a.03 Grundstoffer i det periodiske system

Kemisk

navn

Hydrogen

Oxygen

Nitrogen

Kobber

Find grundstoffets navn og atomnummer ved brug af det periodiske system

Find grundstoffets kemiske tegn og atomnummer ved brug af det periodiske system

Kemisk

tegn

H

O

N

Cu

Guld

Svovl

Phosphor

Kviksølv

Sølv

Neon

Magnesium

Calcium

Flour

Iod

Atom-

nummer

Kemisk

navn

1 Carbon

8 Jern

7 Chlor

29 Aluminium

FLEX :: Naturvidenskab Niveau G :: VUC Århus

79

16

15

80

47

10

12

20

9

53

Kemisk

tegn

Atom-

nummer

C 6

Fe 26

Cl 17

Al 13


Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Opgave 1a.04 Den kernefysiske skrivemåde

Helium

Chlor

Oxygen

Svovl

Nitrogen

Carbon

Sølv

Uran

Iod

Aluminium

Natrium

Magnesium

Calcium

Nikkel

Argon

2

17

8

16

7

6

47

92

53

13

11

12

20

28

18

FLEX :: Naturvidenskab Niveau G :: VUC Århus

4

35

16

32

14

12

107

238

127

27

23

24

40

58

40

4 - 2 = 2

35 – 17 = 18

16 – 8 = 8

32 – 16 = 16

14 – 7 = 7

12 – 6 = 6

107 – 47 = 60

238 – 92 = 146

127 – 53 = 74

27 – 13 = 14

23 – 11 = 12

24 – 12 = 12

40 – 20 = 20

58 – 28 = 30

40 – 18 = 22


Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Opgave 1b.01 Grundstoffer eller kemiske forbindelser

Cu (Kobber)

Na (Natrium)

C (Carbon)

Fe (Jern)

S (Svovl)

Nitrogen

O2 (Di-oxygen)

H2 (Di-hydrogen)

N2 (Di-nitrogen)

FLEX :: Naturvidenskab Niveau G :: VUC Århus

NaCl (salt)

NH3 (Ammoniak)

H2O (Vand)

CH4 (Methan)

CuSO4 (Kobber-sulfat)

C17H35 (Stearin)

C6H12O6 (Sukker)

in) Sølv

CO2 (Carbondioxid)

C7H16 (Benzin)

Her er der mange løsninger! Men det er meget godt at kunne hvor man finder Jern, Svovl

kobber – men ligeledes hvor salt, ammoniak findes. Brug www.google.dk og søg på de

enkelte stoffer


Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Opgave 1b.02 Tegn atomer og molekyler med prik-formel

I I

O O

H O H

O C O

FLEX :: Naturvidenskab Niveau G :: VUC Århus

H

H

H C HH


H O

C C O O O

H H

O


O O

O

O O

O


Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Opgave 1b.03 Enkelt, dobbelt el. tripel binding?

N

H H

C C

H H

H H

C C

H O H


O

O

O

O

O

O

O


O

O

O

O

N


O

H

O

C

H

C

FLEX :: Naturvidenskab Niveau G :: VUC Århus


H C NO

N

O


O

O


O

O

O

C


O

H

2O

H

O

O


C


O

C


H

O


O

O


Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Opgave 1b.03 Kemiske bindinger imellem molekyler

Elektronerne kredser vanvittigt hurtigt rundt om atomkernerne.

Man siger, at de danner en elektron-sky.

Når to eller flere atomer danner et molekyle,

”fletter” de deres elektron-skyer ind i hinanden.

Atomer deles eller afgiver ALTID elektroner fra deres yderste skal.

Atomer trives bedst med 8 elektroner i den yderste skal. Det kaldes oktet-reglen.

(Hvis den første skal også er den yderste skal, er der dog kun plads til 2 elektroner).

Kemisk navn Kemisk tegn Atomets farve Antal bindinger

Hydrogen H Hvid 1

Chlor Cl Grøn 1

Oxygen O Rød 2

Svovl S Gul 2

Nitrogen N Blå 3/5

Carbon/kulstof C Sort 4

Opgave: Du skal tegne de enkelte molekyler med farverne der står i tabellen.

Hydrogen kan kun lave 1 binding (enkelt binding), da atomet har én elektron i yderste skal, den enten kan dele eller

give væk. Når hydrogen laver en binding med sig selv (H2), holdes de 2 atomer sammen af én binding – de 2 atomer

opfylder nu ”dublet-reglen”, fordi de begge opnår 2 elektroner i yderste skal. De deles om elektronerne (Elektronpar-

inding) og dette kan man vise ved en streg formel eller en prik formel.

Kemisk forbindelse Stregformel Prikformel

H2

N2

CO2

CH4

NH3

SO2

FLEX :: Naturvidenskab Niveau G :: VUC Århus

H .. H

N N

O C O


H O

H N H


O S O

O

O

O

O

O


Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Opgave 1b.04 Ioner

OBS!

Ion-bindinger forekommer imellem negative og positive ioner - her afgiver og optager de

enkelte atomer elektroner fra hinanden. F.eks. afgiver Na + og Cl - optager – tilsammen

danner de saltet NaCl, hvilket er køkkensalt

3 He, nr. 2 X 1 Li +

4 X 2 Be ++ (Be 2+ He, nr. 2

)

13 Ne, nr. 10 X 3 Al +++ (Al 3+ )

8 3 X 2 O -- (O 2- Ne, nr. 10

)

9 Ne, nr. 10 X 1

F -

20 Ar, nr. 18 X 2

35 Kr, nr. 36 X 1 Br -

16 3 Ar, nr. 18 X 2

S ++ (S 2+ )

19 X 1 K +

Ar, nr. 18

17 X 1 Cl -

Ar, nr. 18

7 Ne, nr. 10 X 3

N --- (N 3- )

15 Ar, 3 nr. 18 X 3

P --- (P 3- )

11 X 1 Na +

Ne, nr. 10

FLEX :: Naturvidenskab Niveau G :: VUC Århus

Ca ++ (Ca 2+ )

Nitrogen kan også vælge at afgive 4 el. 5 elektroner og phosphor (fosfor) kan ligeledes afgive 3 el. 5 – der er

altså flere muligheder ved de 2 grundstoffer.


Modul 1 :: Grundstoffer & kemiske forbindelser - facitliste

Opgave 1b.05 Syre & baser

Et overskud af H + - ioner (Hydron) dvs.

hydrogen atomer uden en elektron

OH - - ioner (Hydroxid)

Svovlsyre H2SO4

Saltsyre HCl

pH 7

FLEX :: Naturvidenskab Niveau G :: VUC Århus

En pH-indikator viser hvilken pH en opløsning

har (er den sur, basisk eller neutral)

Sæbeagtigt (det kan være forbundet med

sundhedsfare at smage på baser)

Fordi at en syre altid vil frigive H + og en base OH - . Disse ioner vil tilsammen danne H2O (Vand)

Eksempel hvor saltsyre(syre) og natriumhydroxid(base) reagerer:

HCl + NaOH H + + Cl - + Na + + OH - NaCl + H2O

Hydrogenchlorid (HCl) er på gasform (opløst i luften)

Saltsyre (HCl) er opløst i vand.

Hydrogenchlorid og saltsyre har altså samme kemiske formel forskellen er hvilken tilstand det befinder sig i

(opløst i luft eller vand)

Rød

More magazines by this user
Similar magazines