Teknologi- optimisten fra Nordborg

mim.dk

Teknologi- optimisten fra Nordborg

y PORTRÆT y AF CARSTEN ENG EDAL y FOTO: LENE ESTHAVE y

M I L J Ø D A N M A R K N R . 6 D E C E M B E R 0 0 6

Teknologi-

optimisten

fra Nordborg

Jørgen Mads Clausen er ingeniør med

stort I. Som direktør for Danmarks

største industrivirksomhed ligger

det ham meget på sinde at ud-

stikke klare visioner. Ikke mindst

når det med hjælp fra teknologien

handler om at skåne miljøet.


M I L J Ø D A N M A R K N R . 6 D E C E M B E R 0 0 6


6

y PORTRÆT y AF CARSTEN ENG EDAL y FOTO: LENE ESTHAVE y

”Det er vigtigt, at en

vision er konkret.

Mange virksomheder

sigter på at være

førende. Det er ikke

konkret nok.”

M I L J Ø D A N M A R K N R . 6 D E C E M B E R 0 0 6

– Mennesket er helt ufatteligt snedigt. Derfor

kan politikerne lave så hårde miljølove, det skal

være. Erhvervslivet skal nok finde en teknologisk

løsning, så lovene bliver overholdt til punkt og

prikke. Og der er selvfølgelig en pris at betale for

disse løsninger, siger administrerende direktør i

Danfoss, Jørgen Mads Clausen, der tager imod i sit

kontor i Danfoss’ hovedkvarter på Als.

Teknologioptimismen fornægter sig ikke hos

koncerndirektøren i Danmarks største industrivirksomhed,

der i høj grad lever af at levere højteknologiske

løsninger, som skåner miljøet.

– Jamen jeg er en stor optimist – blot med den

tilføjelse, at ting tager tid. I dag står vi jo allerede

med en historisk erfaring på miljøområdet, som

viser, at det er teknologisk og økonomisk muligt at

sætte katalysatorer på biler eller udfase de gasser,

som ødelægger ozonlaget, hvis politikerne udstikker

mål inden for en fornuftig ramme, siger Jørgen

Mads Clausen, der blandt andet har en uddannelse

som ingeniør bag sig.

Derfor har Jørgen Mads Clausen en overordnet

målsætning om, at Danfoss skal være nummer 1

eller 2 på de områder, som virksomheden beskæftiger

sig med.

– Det er vigtigt, at en vision er konkret. Mange

virksomheder sigter på at være førende. Det er

ikke konkret nok, siger Jørgen Mads Clausen.

Rekord stort halvårsregnskab

Danfoss bidrager direkte med miljøforbedringer

gennem de produkter, de producerer. Hvert år

sender Danfoss for eksempel omkring 450.000 frekvensomformere

til kunder over hele verden, hvilket

medfører energibesparelser svarende til ca. 6

procent af Danmarks årlige elektricitetsforbrug.

Det betyder, at man hvert år kan undlade at bygge

et kraftværk i verden.

Danfoss er det, virksomhedsøkonomer kalder et

konglomerat, hvilket på mere jævnt dansk vil sige

en blandet bolchebutik, hvor effektiviseringsgevinster

gennem automatisering spiller en central

rolle. Danfoss beskæftiger godt 19.000 mennesker,

hvoraf de 6.000 arbejder i Danmark.

Samtidig er Danfoss en særdeles veldrevet virksomhed

i vækst. Med en stigning på 16 procent

er regnskabet for første halvår i 2006 det bedste

nogensinde, og forventningen er, at Danfoss i 2006

runder en omsætning på 18 milliarder kroner og et

overskud på omkring 1,2 milliarder kroner.

Det er derfor et stort ansvar, der hviler på Jørgen

Mads Clausens skuldre. Ikke mindst fordi Danfoss

helt grundlæggende er en familieejet virksomhed.

Forventningspres fra omgivelserne

Danfoss blev grundlagt i 1933 af Jørgen Mads

Clausens far, Mads Clausen, som døde i 1966, da

Jørgen Mads var 17 år gammel. Ifølge ham selv alt

for tidligt i forhold til at overtage ansvaret for det,

der senere skulle blive Danmarks største industrivirksomhed.

– Det har egentlig altid været omgivelsernes

forventning, at jeg skulle være administrerende

direktør i virksomheden. Jeg husker det som et

irriterende forventningspres, fordi jeg på det tidspunkt

ikke selv vidste med sikkerhed, om jeg havde

evnerne og lysten til at tage et så stort ansvar på

mig, siger Jørgen Mads Clausen.

Der skulle således gå 15 år fra farens død, før

Jørgen Mads tog plads i direktionen, hvor han startede

som forskningsdirektør i Danfoss. Og yderligere

15 år, før han tog det sidste trin op ad karrierestigen

og blev administrerende direktør i 1996.

Mads Clausen, som grundlagde Danfoss, var opfinder,

og virksomheden er stadig præget af et stort

antal ingeniører, selv om Jørgen Mads Clausen påpeger,

at der bliver færre og færre af dem.

– Selv har jeg en dobbelt uddannelse, hvor jeg


først blev ingeniør fra DTU og siden tog en grad

i økonomi og virksomhedsledelse; en MBA på

University of Wisconsin i USA. I min stilling er

det oplagt en fordel at have en kombineret uddannelse,

men i virkeligheden har de fleste ingeniører

i dag stor glæde af at kombinere det tekniske med

en større økonomisk indsigt, siger Jørgen Mads

Clausen.

Danmarks rolle i globaliseringen

Gennem sit betydelige samfundsengagement har

Jørgen Mads Clausen også deltaget flittigt i den

danske samfundsdebat gennem årene, særlig omkring

Danmarks fremtidsmuligheder i en globaliseret

verden.

– En stor del af de erfaringer, jeg har båret videre

gennem mit arbejde i Globaliseringsrådet, stammer

i virkeligheden fra 1990’erne, hvor vi her i

Sønderjylland kunne se, at der i fremtiden ville

blive flyttet rigtig mange arbejdspladser ud af Danmark.

Det var en trussel, vi tog meget alvorligt, og

i dag står vi her i Sønderjylland og Nordslesvig i

en langt bedre situation, end Sydslevig gør, siger

Jørgen Mads Clausen.

Grundlæggende sigtede man dengang på at tiltrække

flere små virksomheder til Sønderjylland,

ikke mindst på miljøområdet, som allerede dengang

var en sektor med stort vækstpotentiale. I

dag er resultatet, at arbejdsløsheden er faldet markant.

– I Sydslesvig står man i dag ved det, man kunne

kalde et ”point of no return” med en arbejdsløshed

på omkring 20 procent. I Nordslesvig og Sønderjylland

derimod er arbejdsløsheden to procent,

siger Jørgen Mads Clausen.

Fokus på effektiv læring

Jørgen Mads Clausen er ingeniør med stort I, hvilket

har sat sig tydelige spor i Nordborg på Als,

>

” Vi vil simpelthen finde

ud af, hvordan man lærer

hurtigere. Det er et

område, hvor der stadig

er meget, som vi ikke

ved nok om.”

Globaliseringsrådet

Den 20. april 2006 offentliggjorde regeringen den

endelige strategi for Danmark i den globale øko-

nomi. Strategien indeholder 350 konkrete initiativer,

som indebærer omfattende reformer af især uddan-

nelser og forskning.

Globaliseringsrådet består af repræsentanter fra

fagforeninger, erhvervslivets organisationer, personer

fra virksomheder og fra uddannelses- og forskningsverdenen

samt fra regeringen. Fra regeringen

deltager statsministeren, økonomi- og erhvervsministeren,

finansministeren, undervisningsministeren

og videnskabsministeren. Rådet har i alt 26 medlemmer.

Højteknologifonden

Højteknologifonden er sat i verden for at stimulere

forsknings- og innovationsindsatsen inden for teknologiområder,

hvor Danmark har særlige forudsætninger

og potentialer. For virksomheder og universiteter

handler det om at udnytte de muligheder, der

ligger i at koble komplementær viden af høj international

klasse.

Højteknologifonden har inden for et år startet

nye forskningssamarbejder for 300 millioner kroner.

Med de midler, parterne selv skyder ind i projekterne,

er der i regi af Højteknologifonden investeret

600 millioner kroner i ny dansk højteknologi.

Jørgen Mads Clausen har siden marts 2005 været

formand for Højteknologifonden.

M I L J Ø D A N M A R K N R . 6 D E C E M B E R 0 0 6


y PORTRÆT y AF CARSTEN ENG EDAL y FOTO: LENE ESTHAVE y

hvor oplevelsesparken Danfoss Universe blev indviet

i maj 2005.

– Idéen med Danfoss Universe er at give børn og

unge den samme aha-oplevelse, som jeg selv havde

som barn, når jeg skilte et vækkeur ad og opdagede

nogle vigtige sammenhænge i mekanikken. I dag

er det jo ikke muligt at skille sin mobiltelefon eller

ur ad på samme måde. Nu indeholder de jo bare en

chip, som ikke siger nogen noget, forklarer Jørgen

Mads Clausen.

Parken skal demonstrere de grundlæggende naturvidenskabelige

sammenhænge sådan, at gæsterne

får appetit på at lære mere om de fysiske love.

– Vi skal formidle den her ”wow”-fornemmelse,

jeg stadig kan huske som helt afgørende for min

egen indlæring, da jeg var dreng. For i dag er det jo

sådan, at ingen vil være ingeniør, og det kan blive

et meget, meget stort problem for Danmark, hvis

vi ikke får vendt den udvikling, siger Jørgen Mads

Clausen.

Af samme grund har Danfoss Universe tilknyttet

nogle af verdens førende forskere fra blandt andet

Harvard University i USA, når det handler om

indlæring.

– Vi vil simpelthen finde ud af, hvordan man lærer

hurtigere. Det er et område, hvor der stadig er

meget, som vi ikke ved nok om. Der er meget, som

tyder på, at du kan lære markant hurtigere, hvis

du kommer ind i en tilstand af dyb koncentration

om et emne. For eksempel er der folk, som har lært

hele morsealfabetet udenad på en times tid med

udgangspunkt i denne teori, siger Jørgen Mads

Clausen.

Behov for en grøn vision

At det er verdens førende forskere, der er tilknyttet,

er ingen tilfældighed. For Jørgen Mads Clausen

vil ikke gå på kompromis, når det gælder visionerne.

Og han understreger behovet for en glasklar

vision på miljøområdet.

– For eksempel var det en helt afgørende forudsætning

for den senere succes, da præsident Kennedy

i starten af 1960’erne formulerede målsætningen

om at ”landsætte en mand på månen og

bringe ham sikkert tilbage igen i dette tiår”.

– Det var en vision, som alle kunne forholde sig

til, uanset om man var astronaut eller rengøringskone

på NASA. Alle kunne ganske enkelt se og

forstå målet. Og det var helt afgørende for at indfri

målsætningen. Den overordnede målsætning var

så håndgribelig, at alle kunne forstå, hvordan deres

arbejde bidrog. Og det er helt afgørende, siger

Jørgen Mads Clausen.

M I L J Ø D A N M A R K N R . 6 D E C E M B E R 0 0 6

Jørgen Mads Clausens blå bog

Født 23. september 1948 i Elsmark på Nordals.

1972: Akademiingeniør med speciale i elektronik.

1975: Master of Business Administration fra University

of Wisconsin, USA.

1979: Medlem af bestyrelsen for Danfoss.

1981: Forskningschef hos Danfoss.

1990: Medlem af koncerndirektionen.

1996: Administrerende direktør i Danfoss.

Jørgen Mads Clausen bor med sin kone Anette Clausen

i Sønderborg. Sammen har de sønnerne Marcus

og Mads, der begge læser på Danmarks Tekniske

Universitet.

Familien Clausen ejer Danfoss

Danfoss koncernen, der i dag er Danmarks største

industrikoncern, blev i 1933 startet af Mads Clausen,

der var den eneste beskæftigede i virksomheden.

I 1946 blev navnet ”Dansk Køleautomatik & Apparatfabrik”

ændret til Danfoss. I 1961 var en likviditetskrise

årsagen til, at virksomheden blev omdannet til

et aktieselskab.

I 1971 blev fonden ”Bitten & Mads Clausens Fond”

stiftet. Den har i dag aktiemajoriteten gennem A-aktier.

De resterende aktier ejes af familien.

På den seneste top ti over Danmarks rigeste familier

fra Berlingskes Nyhedsmagasin optrådte familien

Clausen som nummer fire med en formue på 15,4

milliarder kroner.

More magazines by this user
Similar magazines