Teknologi- optimisten fra Nordborg

mim.dk

Teknologi- optimisten fra Nordborg

først blev ingeniør fra DTU og siden tog en grad

i økonomi og virksomhedsledelse; en MBA på

University of Wisconsin i USA. I min stilling er

det oplagt en fordel at have en kombineret uddannelse,

men i virkeligheden har de fleste ingeniører

i dag stor glæde af at kombinere det tekniske med

en større økonomisk indsigt, siger Jørgen Mads

Clausen.

Danmarks rolle i globaliseringen

Gennem sit betydelige samfundsengagement har

Jørgen Mads Clausen også deltaget flittigt i den

danske samfundsdebat gennem årene, særlig omkring

Danmarks fremtidsmuligheder i en globaliseret

verden.

– En stor del af de erfaringer, jeg har båret videre

gennem mit arbejde i Globaliseringsrådet, stammer

i virkeligheden fra 1990’erne, hvor vi her i

Sønderjylland kunne se, at der i fremtiden ville

blive flyttet rigtig mange arbejdspladser ud af Danmark.

Det var en trussel, vi tog meget alvorligt, og

i dag står vi her i Sønderjylland og Nordslesvig i

en langt bedre situation, end Sydslevig gør, siger

Jørgen Mads Clausen.

Grundlæggende sigtede man dengang på at tiltrække

flere små virksomheder til Sønderjylland,

ikke mindst på miljøområdet, som allerede dengang

var en sektor med stort vækstpotentiale. I

dag er resultatet, at arbejdsløsheden er faldet markant.

– I Sydslesvig står man i dag ved det, man kunne

kalde et ”point of no return” med en arbejdsløshed

på omkring 20 procent. I Nordslesvig og Sønderjylland

derimod er arbejdsløsheden to procent,

siger Jørgen Mads Clausen.

Fokus på effektiv læring

Jørgen Mads Clausen er ingeniør med stort I, hvilket

har sat sig tydelige spor i Nordborg på Als,

>

” Vi vil simpelthen finde

ud af, hvordan man lærer

hurtigere. Det er et

område, hvor der stadig

er meget, som vi ikke

ved nok om.”

Globaliseringsrådet

Den 20. april 2006 offentliggjorde regeringen den

endelige strategi for Danmark i den globale øko-

nomi. Strategien indeholder 350 konkrete initiativer,

som indebærer omfattende reformer af især uddan-

nelser og forskning.

Globaliseringsrådet består af repræsentanter fra

fagforeninger, erhvervslivets organisationer, personer

fra virksomheder og fra uddannelses- og forskningsverdenen

samt fra regeringen. Fra regeringen

deltager statsministeren, økonomi- og erhvervsministeren,

finansministeren, undervisningsministeren

og videnskabsministeren. Rådet har i alt 26 medlemmer.

Højteknologifonden

Højteknologifonden er sat i verden for at stimulere

forsknings- og innovationsindsatsen inden for teknologiområder,

hvor Danmark har særlige forudsætninger

og potentialer. For virksomheder og universiteter

handler det om at udnytte de muligheder, der

ligger i at koble komplementær viden af høj international

klasse.

Højteknologifonden har inden for et år startet

nye forskningssamarbejder for 300 millioner kroner.

Med de midler, parterne selv skyder ind i projekterne,

er der i regi af Højteknologifonden investeret

600 millioner kroner i ny dansk højteknologi.

Jørgen Mads Clausen har siden marts 2005 været

formand for Højteknologifonden.

M I L J Ø D A N M A R K N R . 6 D E C E M B E R 0 0 6

More magazines by this user
Similar magazines