Karsten Boye Rasmussens oplæg d.25.10.04 (.pdf) - Virtuelle ...

vp.ots.dk

Karsten Boye Rasmussens oplæg d.25.10.04 (.pdf) - Virtuelle ...

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Virtuelle Partnerskaber

Konference

Karsten Boye Rasmussen

Lektor

Institut for organisation og ledelse

Syddansk Universitet - Odense

6550 2115

kbr@sam.sdu.dk

25.10.04 – på Odense Tekniske Skole, Allegade 79 i Auditoriet

10.00 Velkomst

10.15 Kompetenceudvikling og forretningsudvikling i klynger

v/ Karsten Boye Rasmussen, Lektor ved SDU og Torben Hansen,

Udviklingsleder ved Odense Tekniske Skole

I samarbejde med AluCluster, RoboCluster, KnowledgeLab og

UdviklingsCenter Årslev er der udviklet et værktøj til målrettet

udvikling af klyngekompetencer. Hvilke muligheder giver værktøjet for

udvikling af nye forretninger og netværk?

Vi vil komme rundt omkring 3 cases for kompetenceregistrering og

udvikling.

11.15 Netværkskompetencer – krav til underleverandøren

12.15 KnowledgeLab – viden og innovation i klynger

12.45 Frokost

14.00 Underleverandører i klynger – væsentlige kompetencer til

partnerskaber I

14.45 Kaffepause

15.00 Underleverandører i klynger – væsentlige

kompetencer til partnerskaber II

15.45 Opsamling og diskussion

16.30 Slut

Kompetence og klynge

EU-projektet "Virtuelle Partnerskaber"

virksomhed - en kompetencebeskrivelse af sig selv

for at se i forhold til de andre indgående virksomheder

og at finde partnere

og evt. set i forhold til fremtiden

og med bidrag til markedsføringen af virksomheden

Brugerebådefraklyngenogudefra

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Punkter

baggrunden

kompetencer

med et praktisk formål for klynger

partnermatch

kompentencer i tre klynger

identifikation af kompetencer

vurdering af kompetencer i virksomheder

flere perspektiver

match af partnere - værdi

CaféSeminar 29. nov.

29.11.04 – på Odense Tekniske Skole, Allegade 79 i Kantinen

CafeSeminaret handler om at udvikle nye ideer til samarbejdet i

klyngerne omkring forretnings- og kompetenceudvikling: Hvordan

bliver klyngerne bedre til at skabe værdi for klyngedeltagerne?

Cafeseminaret er et struktureret debatform, hvor deltagerne - i hyggelige

og afslappede omgivelser – diskuterer og skaber visioner for cafeens

tema.

Udbyttet bliver nye rammer for dit arbejde i klyngen hvad angår

kompetenceudvikling, markedsføring af klyngens kernekompetencer og

etablering af værdiskabende netværk.

16.00 Velkomst

16.15 Introduktion til dagens tema

v/ Oxford Research v/ Bjarne Jensen, Teamleder, Oxford Research

17.00 Forretningsudvikling i klynger

18.30 Opsamling

19.00 Let anretning

19.30 Klyngeudvikling

21.00 Opsamling og diskussion

ca. 22.00 Afslutning

Kompetence – hvad er det?

Det Danske Nationale Kompetenceregnskab

(www.nkr.dk):

"kompetent" "at være i stand til at gøre noget

forsvarligt og effektivt i en ordentlig kvalitet"

handlingen, "at gøre noget"

potentiel gøren, "at være i stand til"

"A competence is defined as the ability to successfully meet complex demands in a particular

context." (OECD - DeSeCo, 2003),

"Competent performance or effective action implies the mobilization of knowledge, cognitive

and practical skills, as well as social and behavior components such as attitudes, emotions,

and values and motivations."

1


Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Virksomhedens kompetence

hviler på de ansattes kompetencer

forbindelse til

"sustainable competitive advantage“

(Porter, 1985)

"core competence“

(Prahalad & Hamel, 1990)

"distinctive competence“

fra Selznick i 1957 (fx Snow & Hrebiniak, 1980)

"gør det du er god til"

Miste gennem imitation fra andre virksomheder

Kræver balance: at udstille kompetencer

Specielt at udstille ansattes kompetencer

Men en skjult fordel = ingen fordel

Virksomheden skal både have kompetencer i

virksomhedsområdet – her og nu!

Og kompetence til at komme videre,

dvs. kompetence til at opnå kompetence

Kompetencer "Ja, tak"

Men hvilke kompetencer findes der?

Det Nationale Kompetenceregnskab

10 nøglekompetencer

"Social kompetence, Literacy, Læringskompetence,

Kommunikationskompetence, Selvledelseskompetence,

Demokratisk kompetence, Natur- og miljøkompetence,

Kulturel kompetence, Kreativ og innovativ kompetence,

Helbreds- og kropskompetence"

disse er generelle kompetencer

for at individet kan fungere

i samfundet, i verden

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Individ Virksomhed

Aggregering?

i betydningen en simpel sammenlægning

Emergens?

i betydningen at noget nyt opstår ved

sammensætningen af simple elementer

fx: neuroner giver bevidsthed

Metakompetence

undgå imitation ved konstant at udvikle

virksomhedens fordele

udvikle virksomhedens medarbejdere

en balance mellem "exploitation" og

"exploration" – udnyttelse og udforskning

en metakompetence: "at lære at lære"

Hvordan identificeres kompetencerne?

"bottom-up"

ansatte beskriver deres kompetencer

ulempe, at der vil blive beskrevet mange og

usammenlignelige kompetencer

"top-down"

ansattes kompetencer angives i forhold til et fastsat

katalog

hvilke kompetencer, der bør findes i virksomheden

kan overse de faktiske kompetencer hos individerne

fastsætte hvilke kompetencer der fokuseres på

2


Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Starten - Workshop

Workshop: Netværk og kompetencer

Afholdt i september

kl. 13.00 – 16.30 Lahnsgade 70, Odense

Business Intelligence – klab

Robocluster – robocluster

Planter til sundhed – ucaa

Kompetencer for Business Intelligence

Kunstig intelligens

algoritmer for forretningsintelligente systemer

Databaser

dataarkitektur og modellering af relationelle databaser

Data-behandling

extract-transform-load (ETL) og SQL anvendelse

Client/server

behandlingen af store datamængder kræver client/server

Teknologier

oftest relationel database, men kendskab til andre

HCI

"human computer interaction" - intuitivt interface

Forretningsprocesser

forstå behovet for understøttelse af forretningsprocesser

Store datamængder

Okt 2004 analyse af store datamængder, at udtrække mønstre

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Kompetencer for Business Intelligence

Kompetencer for Business Intelligence

1

Kunstig intelligens

algoritmer for forretningsintelligente systemer

Databaser

dataarkitektur og modellering af relationelle databaser

Data-behandling

extract-transform-load (ETL) og SQL anvendelse

Client/server

behandlingen af store datamængder kræver client/server

Teknologier

oftest relationel database, men kendskab til andre

Kompetencer for Business Intelligence

Sikkerhed

både fortrolighed og tilgængelighed - data kvalitet

Projektarbejde

BI-produkter udvikles i tværfaglige projektgrupper

1

intensive diskussioner

på workshops

1

1

fastlæggelse af kompetencer

eget firma med

unikke kompetencer

alle kompetencer ikke

nødvendigvis til stede i alle

firmaer

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Intermezzo

1.10 – 1.11.04

I perioden arbejder i videre med

virksomhedens partnerprofil – præsentation af

kernekompetencer til netværket

Klyngerne

Business Intelligence – www.klab.ots.dk

Robocluster – www.robocluster.ots.dk

Planter til sundhed – www.ucaa.ots.dk

Kompetencer for Business Intelligence

HCI

"human computer interaction" - intuitivt interface

Forretningsprocesser

forstå behovet for understøttelse af forretningsprocesser

Store datamængder

analyse af store datamængder, at udtrække mønstre

Sikkerhed

både fortrolighed og tilgængelighed - data kvalitet

Projektarbejde

BI-produkter udvikles i tværfaglige projektgrupper

Kompetencer for Business Intelligence

Cost benefit analyse

Målsætte forretningsprocesser

Operationalisere strategier

Kunstig intelligens

HCI

Databaser

Teknologier

Data-behandling

Store datamængder

Client/server

Sikkerhed

Modne organisationer

Uddannelse, kultur

Projektarbejde

1

2

3


Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Kompetencer for Business Intelligence

1. Cost benefit analyse

2. Målsætte forretningsprocesser

3. Operationalisere strategier

4. Kunstig intelligens

5. HCI

6. Databaser

7. Data-behandling

8. Sikkerhed

9. Modne organisationer

10. Projektarbejde

Kompetencer for Planter til Sundhed

Kompetencer for RoboCluster

2

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Kompetencer for Business Intelligence

Skal sættes i kontekst

Forklarende og uddybende tekst

Både for udfyldere og andre brugere

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Kompetencer for Planter til Sundhed

Kompetencer indenfor

livsstilssygdomme

Identifikation af aktivstoffer

Effektdokumentation

Dyrkningskompetencer

Råvarebearbejdning

Produktion

Afsætning

Netværksdannelse

Projektledelse

Videnspredning

Juridiske kompetencer

Kompetencer for RoboCluster

Softwareudvikling

Mekanisk og mekatronisk

konstruktion

Analyse – Proces – koncept

Forprojektering

Projektgennemførelse

Styring, regulering og overvågning

Menneske-maskine interface

Sensorteknik –emneidentifikation

Service og vedligehold

4


Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Kompetencer for tre klynger

Softwareudvikling

Mekanisk og mekatronisk konstruktion

Analyse –Proces –koncept

Forprojektering

Projektgennemførelse

Styring, regulering og overvågning

Menneske-maskine interface

Sensorteknik –emneidentifikation

Service og vedligehold

Kompetencer indenfor livsstilssygdomme

Identifikation af aktivstoffer

Effektdokumentation

Dyrkningskompetencer

Råvarebearbejdning

Produktion

Afsætning

Netværksdannelse

Projektledelse

Videnspredning

Juridiske kompetencer

Cost benefit analyse

Målsætte forretningsprocesser

Operationalisere strategier

Kunstig intelligens

HCI

Databaser

Data-behandling

Sikkerhed

Modne organisationer

Projektarbejde

Blooms taksonomi - indlæringsmål

Handling

Vurdering

Syntese

Analyse

Anvendelse

Forståelse

Viden

forklare (egne ord)

Projekt –gennemførelse –ledelse -

arbejde

Menneske-maskine interface &

HCI

... Software & IT

... Forretning

... Organisation

...

...

opstille normer

perspektivere

bedømme ud fra kriterier

kombinere til helhed

fortolke

nedbryde i dele

system / struktur

afprøve, bruge

referere, parafrasere, genkende

Taksonomi for virksomhedskompetencer

0 - Kender ikke

arbejder ikke med (ingen kompetencer eller viden)

1 - Kender

Samarbejder i egen har virksomhed?

kendskab til området, men er ikke i stand til at

Samarbejder med omsætte kunder? kendskabet til forretningsmæssig værdi

2 - Bruger

kender til metoder/arbejdsformer fra samarbejde med

personer/virksomheder indenfor området

3 - Samarbejder

samarbejder ud fra metoder og værktøj inden for

området (kan fx udføre arbejde indenfor rammerne af

gældende/godkendte/ dokumenterede kvalitets- og

miljøstandarder)

4 - Udvikler

arbejder med udvikling af nye metoder til forbedring af

processer, ydelser og produkter indenfor området

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Kompetencer for tre klynger

Softwareudvikling

Mekanisk og mekatronisk konstruktion

Analyse –Proces –koncept

Forprojektering

Projektgennemførelse

Styring, regulering og overvågning

Menneske-maskine interface

Sensorteknik –emneidentifikation

Service og vedligehold

Kompetencer indenfor livsstilssygdomme

Identifikation af aktivstoffer

Effektdokumentation

Dyrkningskompetencer

Råvarebearbejdning

Produktion

Afsætning

Netværksdannelse

Projektledelse

Videnspredning

Juridiske kompetencer

Cost benefit analyse

Målsætte forretningsprocesser

Operationalisere strategier

Kunstig intelligens

HCI

Databaser

Data-behandling

Sikkerhed

Modne organisationer

Projektarbejde

Projekt –gennemførelse –ledelse -

arbejde

Menneske-maskine interface &

HCI

... Software & IT

... Forretning

Når kompetencer er identificeret

kan de måles.

Men med hvilket mål?

Hvilken vurdering?

Taksonomi for virksomhedskompetencer

Kompetence i perspektiv

Dokumenteret

manifest – objektiv?

beskrivelse (evt. med links) af projekter

certificering / uddannelse

publikationer

grundlag for partnermatch

Selvopfattelse

hvordan jeg tror jeg er; potentiale, "jeg kan mere end jeg har gjort"

Fremtid

hvor jeg gerne vil være i en angivet fremtid

Andres vurderinger

kollegers, chefers, kunders, leverandørers etc. i en 360° evaluering.

1

5


Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Ideel kompetence matchning

opgave opløses i krævede kompetencer

manglende kompetencer indhentes gennem uddannelse

manglende kompetenceniveau indhentes gennem

uddannelse

uddannelse gennem projektdeltagelse

manglende kompetence suppleres gennem partnere

Uddannelse

Virksomhed

Opgave Okt 2004

Virtuelle

Partnerskaber

SDU kbr

Kompetence i partnerskab

værdiskabelse gennem

deling af viden

gennem anvendelse og samarbejde om viden

i partnerskab

Uddannelse

Virksomhed

Opgave

6

Similar magazines