28.07.2013 Views

Pensions - Greve Kommune

Pensions - Greve Kommune

Pensions - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pensionist

i Greve Kommune 2006

Greve Kommune


FORORD

Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen har lavet denne håndbog for at oplyse

dig om dine rettigheder og muligheder som pensionist i Greve Kommune.

I håndbogen kan du finde svar på en række spørgsmål, der opstår, når du

skal søge pension eller allerede får udbetalt pension.

Vi har forsøgt at give så god en orientering som muligt, men måske vil der

alligevel være noget, du ikke kan finde svar på. Der vil formentlig ske

ændringer i lovgivningen omkring pensionister, efter at bogen er trykt.

Vi vil så forsøge at holde dig ajour via annoncering i Sydkysten, i pensionistbladet

“Dialog på tværs” og via Greve Kommunes hjemmeside:

www.greve.dk

Du er dog altid velkommen til at kontakte Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen,

hvor medarbejderne kan give dig yderligere oplysninger.

Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har nogle gode ideer,

rettelser eller supplerende oplysninger til håndbogen.

Med venlig hilsen

Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen

1


Indholdsfortegnelse

Pensions- og

Hjemmeplejeafdelingen side 4

• Telefontid

• Særlige telefontider

• Åbningstid

• Ledelse

Aktiviteter side 5

• Biograf

• Brugerstyrede væresteder

• Edb-værksted

• Foreninger

• Frivilligt socialt arbejde

• Handicaporganisationer

• Idræt for ældre

• Information

• Pensionisthaver

• Teater for ældre

Øvrige oplysninger om

aktivitetsmuligheder side 11

• Aftenskole

• Lokaler til aktiviteter

• Svømmehal

Biblioteker side 12

• Hovedbibliotek

• Karlslunde

• Tune

• Lydbøger

• Lydavis

• Bogen kommer

2

Befordring side 13

• Kørsel til læge og speciallæge

• Kørsel til anden behandling

• Kørsel til sygehus

• Kørsel til fritidsaktiviteter

• Netkort HUR

• Handicapkørsel HUR

• 65-billet

• Pas og kørekort

• Invalidebil

Forebyggende

hjemmebesøg side 15

Hjælpemidler side 15

• Hjælpemidler

• Boligændringer

• Hjælpemiddeldepotet

Høringsorganer side 17

• Rådgivende Handicapforum

• Ældreråd

Pension og forhold

vedrørende pension side 18

• Folkepension

• Gammel førtidspension

• Ny førtidspensionsreform

• Job og førtidspension

• Tilkendelse af førtidspension

• Beregning af pension

• Folkepension


• Supplerende pensionsydelse

• Førtidspension før 1. januar 2003

• Udbetaling af pension

• Pension til efterladt ægtefælle

• Pension i udlandet

• Udbetalingsdatoer

• Personlig tillægsprocent

• Helbredstillæg

• Tilskud til tandproteser

• Tilskud til briller

• Personlige tillæg

• Varmetilskud

• Handicapkompenserende tillæg

• Delpension

• Boligydelse

• Boligsikring

• Indskudslån

• Lån til betaling af ejendomsskatter

• ATP , SAP og LD

• Radio og TV

• Medicintilskud/Kronikertilskud

• Børnetilskud/-bidrag

Oplysningspligt og

ankemuligheder side 28

• Aktindsigt

• Retshjælp og fri proces

Pleje, omsorg, praktisk

hjælp, dagtilbud m.v. side 30

• Lokalområder

• Personlig og praktisk hjælp

• Hvem kan udføre hjælpen

• Egen hjælper

• Klageråd for personlig og

praktisk hjælp

• Hjemmesygepleje

• Dagtilbud på plejecentrene

• Ergo- og fysioterapeuter

• Ældre- og plejeboliger

• Trænings- og Aflastningsophold

• Madudbringning

• Ledsagerordning

• Nødkaldeanlæg

• Omsorgstandpleje

Psykiatri side 35

Løst og fast side 35

• Begravelsestilskud

• Efterlevelseshjælp

• Affaldsordning for handicappede

• Forsikring

• Internet information

• ServiceCenter

• SocialServiceCenter

• Sygesikring

• Tidsbestilling

• Ventetid på svar


3


Pensions- og hjemmeplejeafdelingen

Rådhusholmen 10, 2670 Greve

Telefontid:

Du kan ringe til os i telefontiden

på tlf. nr.: 43 97 97 97

Mandag - onsdag, . kl. 8.00 - 14.00

Torsdag, . . . . . . . . . kl. 8.00 - 18.30

Fredag, . . . . . . . . . . kl. 8.00 - 13.00

Obs – særlige telefontider:

Visitationsafsnittet har telefontid alle hverdage

mellem kl. 8.00 – 14.00.

Åbningstid:

Vi har åbent for personlige henvendelser:

Mandag - onsdag . kl. 10.00 - 14.00

Torsdag . . . . . . . . . kl. 10.00 - 18.30

Fredag . . . . . . . . . . kl. 10.00 - 13.00

Ledelse:

Afdelingschef : Thomas Pedersen

Afsnitsleder hjemmeplejen : Tina Jørgensen

Afsnitsleder pension og hjælpemidler : Gitte Lind

4


Aktiviteter

Greve Kommune ønsker at fremme pensionisters interesse for selv at medvirke

ved planlægning og gennemførelse af de aktiviteter, der er ønske om.

Kommunen stiller derfor både økonomiske og fysiske rammer til rådighed.

Der er afsat et årligt beløb, som søges fordelt således, at der er gode lokaleforhold

til langt de fleste initiativer og at udbuddet af aktivitetstilbud kan blive

så varieret som muligt.

Udvikling af eksisterende aktiviteter

og igangsætning af nye kan ske i

samarbejde med kommunens udviklingskonsulent

Kristine Nielsen, telefon

43 97 96 11.

I det følgende finder du en kort

beskrivelse af de mange spændende

aktiviteter, der findes lige nu, og som

fungerer efter ovenstående principper:

Biograf

Seniorbio i Portalen er et tilbud til

førtids-ogfolkepensionister samt borgere

over 60 år i Greve Kommune.

Der vises 7 film forår og efterår. Det

koster 40 kr. pr. film, inkl. kaffe og

brød efter forevisningen.

Program kan afhentes i Portalen,

hvor også billetsalget foregår.

Brugerstyrede væresteder

Det er hensigten, at værestederne kan

benyttes som et samlingssted, hvor

mennesker mødes, og nye idéer opstår.

Der er 4 væresteder for pensionister.

De er alle brugerstyrede, og det daglige

ansvar påhviler et valgt brugerråd.

Det er meget forskelligt, hvad

der foregår de 4 steder, da det er brugerne

selv, der vælger aktiviteterne.

Det er en god idé at kontakte de

enkelte steder for at få at vide, hvad

der aktuelt er på programmet.

Lokalerne er gratis til rådighed for

pensionistaktiviteter.

Adresser og kontaktpersoner:

Annas Hus,

Hundige Bygade 49, 2670 Greve, tlf.

43 90 18 17, kontaktperson Karen

Marie Buus, tlf. 43 60 17 03.

Greve Pensionistcenter,

Greveager 9, 2670 Greve,

tlf. 43 90 14 72, brugerrådsformand

Olga Johansen, tlf. 43 61 04 87.

Pensionisthaverne,

Hundigevænget 6, 2670 Greve, tlf.

43 90 89 84, brugerrådsformand

Kjeld Martinsen, tlf. 43 61 10 64 (se

i øvrigt beskrivelse side 10)

Tune Pensionistcenter,

Nørregade 6, Tune, 4000 Roskilde,

tlf. 46 13 96 79, brugerrådsformand

Kirsten Poulsen, tlf. 46 13 85 23.

5


Edb-værksted

I Aktivhuset Olsbækken finder du et

Edb-værksted for pensionister, hvor

du kan få hjælp til at blive dus med

computeren. Det er pensionister, der

hjælper andre pensionister og det

foregår i en afslappet og hyggelig

atmosfære. Kontaktperson er

Mogens Andkjær, som træffes på tlf.

43 90 13 85 tirsdag mellem 10 og

14. Du kan også bare møde op på

adressen Olsbæk Strandvej 43 i

samme tidsrum.

Foreninger

Der er mange forskellige foreninger

og klubber for pensionister i Greve

Kommune, som har mange forskellige

aktiviteter. Aktiviteterne er de

fleste steder sæsonpræget og det vil

derfor være en god idé at kontakte

foreningerne for at høre, hvad der er

aktuelt lige nu.

Adresser og kontaktpersoner:

Aktivklubben

Borgerhuset i Greve, kontaktperson

Elo Jensen, tlf. 43 90 57 50.

Annas Hus Pensionistklub

Annas Hus, Hundige Bygade 49,

2670 Greve, kontaktperson

Anni Andersen 22 59 16 57.

Askerød Pensionistklub

Fælleshuset i Askerød,

kontaktperson Connie Skovbro-

Rasmussen, tlf. 43 90 75 32

Fibrooptimisterne

Aktivhuset Olsbækken, kontaktperson

Lillian Jensen, tlf. 46 15 16 47.

6

Flere gode år

Karlslundehuset, kontaktperson

Ruth Jensen, tlf. 46 15 23 68.

Gnisten Aktivitetsgruppe

Aktivhuset Olsbækken, kontaktperson

Jytte Simonsen, tlf. 43 90 47 48.

Gersagerparkens

Pensionistforening

Mødested Gersagerparken 34-36,

kontaktperson Jørgen Seide Petersen,

tlf. 43 69 19 05

Greve Pensionistforening

Greve Pensionistcenter, Greveager 9,

2670 Greve, kontaktperson

Birthe Koch, tlf. 43 90 17 53

Hegnsgårdens

Klippe- og hyggeklub,

Hegnsgården, Kontaktperson

Clara Nedergaard, tlf. 43 69 12 48.

Karlslunde Pensionistforening

Møllehøj, Møllehaven 2,

2690 Karlslunde, kontaktperson

Bjarne Jørgensen, tlf. 46 15 10 78.

LO’ Faglige Seniorer

Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43,

2670 Greve, kontaktperson Rita

Hansen-Schwartz, tlf. 43 90 43 04

Mandagsklubben Olsbækken

Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve,

kontaktperson Inge Hansen,

tlf. 46 15 05 82 eller 43 90 13 85.

Seniorklubben NAL

Fælleshuset Løngården 2,

2670 Greve, kontaktperson

Flemming Schjødt, tlf. 43 90 32 87


3F pensionist- og efterlønsklub

Notgangen, 2690 Karlslunde,

kontaktperson Georg Pedersen,

tlf. 46 13 86 07

Spurven - en klub for

førtidspensionister

Greve Pensionistcenter, Greveager 9,

2670 Greve, kontaktperson

Svend Karlsen tlf. 46 15 25 98

Sydkystens Slægtshistoriske

Forening

Mødested Gersagerparken 22-24,

2670 Greve, kontaktperson

Arne Jensen, tlf. 43 60 06 25

Tune Pensionistforening

Tune Pensionistcenter,

Nørregade 6, Tune, 4000 Roskilde,

kontaktperson Kirsten Poulsen

tlf. 46 13 85 23.

Ældre Sagen

Gersagerskolen, Gersager Allé,

2670 Greve, kontaktperson

Erling Rimborg tlf. 43 90 47 33.

Hedebos Venner, Hedebo

Degnestræde 1, 2670 Greve

v/Elo Knudsen, tlf. 43 90 07 58

Greve Kirke og Johanneskirken

(fælles), Skoleholmen 9, 2970 Greve,

kontaktperson Birgit Lieberkind,

tlf. 43 90 68 91, åben man.-ons:

9-13, tors: 9-12 og 16-18, fre: 9-12.

Karlslunde Kirke

Hovedgaden 20, 2690 Karlslunde,

kontaktperson Kit Bro Bertelsen, tlf.

46 15 06 44, åben 9.30-12 og 13-14,

tors: 9.30- 12 og 15-18.

Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde,

kontaktperson Lars Arberg,

tlf. 46 15 01 78, åben 9.30-15.

Kildebrønde Sogn

(Hundige og Kildebrønde kirke),

Eriksmindevej 20, 2670 Greve,

kontaktperson kontaktperson

Anna Gross tlf. 43 90 55 77, åben

9.30- 13. tors: 9.30-13 og 16-18.30

Tune Kirke

Tune Center 17, 4000 Roskilde,

kontaktperson Birgit Andersen,

tlf. 46 13 98 00,

åben 9.30-13, tors: 16-18.30

Mosede Kirke

Lilleholm 3, 2670 Greve, kontaktperson

Ib Korning, tlf. 43 90 57 43,

åben 10 – 14, tors: 10-13 og 16-18

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt arbejde blandt ældre og

handicappede er også en måde at

være aktiv på i sin pensionisttilværelse.

Har man interessen og nogle timer

tilovers, er det en god idé at melde sig

som frivillig hjælper fx i et af nedenstående

tilbud:

Netværkskontoret, Strandcentret,

Frydenhøj Allé 100, 2670 Greve, tlf.

43 60 00 93 ml. 10-12

Netværkskontoret formidler frivillig

hjælp til ældre og andre med behov

for kontakt til andre mennesker. Det

kan være som besøgsven, gåturven,

ledsagelse til aktiviteter m.v. Netværkskontoret

tilbyder også tryghedsopkald,

rådgivning og bisidderfunktion.

7


Ældre hjælper Ældre, Annas Hus,

Hundige Bygade 49, 2670 Greve,

tlf. 43 90 18 17 tirsdag – onsdag

kl. 10-13 og torsdag kl. 13-16.

Kontaktperson: Karen Marie Buus,

tlf. 43 60 17 03.

Ældre hjælper Ældre har et indkøbskorps.

De tilbyder at foretage dagligvareindkøb

for ældre mennesker, der

har svært ved selv at få købt ind. Der

ydes dog ikke hjælp til ældre, der af

kommunen er visiteret til indkøb. I

Ældre hjælper Ældres telefontid er

der kaffe på kanden, kig ind og få en

snak.

Ældre hjælper Ældre tilbyder også

bisidderfunktion.

Kildebrønde sogns besøgstjeneste

v/sognediakon Hanne Hummelshøj,

tlf. 43 60 02 60 lok. 20

Ring og hør nærmere

Røde Kors

v/ Britta Lundt, tlf. 43 69 01 31

Ring og hør nærmere

Ældre Sagens besøgstjeneste

v/Hanne Mazzarolli, tlf. 43 90 32 58

Ring og hør nærmere

Handicaporganisationer

Greve Kommune har kontakt og yder

støtte til følgende handicaporganisationer

i Roskilde Amt:

Ménière- og Tinnitusforeningen,

kontaktperson Ingrid Bonde Nielsen,

tlf. 43 90 80 60.

Dansk Blindesamfund,

kontaktperson Palle Jacobsen,

tlf. 46 15 01 65.

8

Dansk Parkinsonforening,

kontaktperson Jorry Højer,

tlf. 56 87 01 83.

HjerneSagen, kontaktperson

Birthe K. Nielsen tlf. 46 73 31 15

PTU (landsforening for polio,

trafik og ulykkesskadede)

kontaktperson Janne Duckworth,

tlf. 20 10 67 57.

DSI – De Samvirkende

Invalideorganisationer i Greve

kontaktperson Sten Holst

tlf. 43 90 33 06,

e-mail: sten.holst@mail.dk

Idræt for ældre

Greve Kommune ønsker at styrke

mulighederne for, at der kan dyrkes

motion specielt tilrettelagt for ældre.

Derfor ydes der tilskud til dette formål,

og der er også kommet flere og

flere tilbud om forskellige former for

idræt målrettet ældre. Der er udarbejdet

et katalog med tilbud om idræt for

ældre, det kan rekvireres på Rådhuset

eller findes på www.greve.dk

Emner og kontaktpersoner

Badminton

Ældrebadminton, Karlslunde-IF,

kontaktperson Ulla Christensen,

tlf. 46 15 15 96

Ældrebadminton

Greve Idræts Center, kontaktperson

Jytte Grundahl, tlf. 43 90 87 51


Billard

Hedebo/Møllehøj Billardklub,

Degnestræde 1, 2670 Greve,

kontaktperson

Tove Nielsen, tlf. 46 15 21 03.

Bowling

Bowlingklubben Trivsel 95,

kontaktperson Inge Sørensen,

tlf. 46 56 15 80

Greve Seniorbowling

kontaktperson Niels Pedersen,

tlf. 43 69 61 87

Dans

Greve Seniorfolkedans

Strandcentret, Frydenhøj Allé 100,

kontaktperson Birthe Nielsen,

tlf. 43 90 03 45

Seniordans

Hedelyskolen, kontaktperson

Jette Nielsen, tlf. 43 90 63 42

Squaredans

Gersagerskolen, kontaktperson

Anne-Grete Jensen, tlf. 43 90 07 09

Gymnastik

I gang hvor du bor

Grønlykkeparken, kontakt FOF, tlf.

43 90 63 33

Pensionistgymnastik

Greve Gymnastikforening, kontaktperson

Jette Nielsen tlf. 43 90 63 42

Pensionistgymnastik

Karlslunde-IF

kontaktperson Jytte Storm

tlf. 46 15 14 31

Pensionistgymnastik Tune-IF

kontaktperson Tina Skorstensgaard,

tlf. 46 13 81 00

Ældre Sagens

gymnastikhold, GIC

kontaktperson Jørgen Møller

tlf. 43 90 38 11

Motion

Askerød Motionsklub, lokaler bag

Stamhuset, kontaktperson

Vicki Quist tlf. 43 90 12 41

God motion for ældre

Aktivhuset Olsbækken,

kontaktperson

Marianne Mangodt, tlf. 43 60 02 99

Hegnsgårdens Motions- og

afspændingsklub,

kontaktperson Annitta Larsen,

tlf. 43 90 17 48

Svømning

Greve Pensionistsvømmere,

Tjørnelybadet, kontaktperson

Lissi Thomsen, tlf. 43 90 23 24

Petanque

Petanque for ældre, Banerne ved

Boule Hedebo, Karlslunde, kontaktperson

Inge Bentzen, tlf. 46 15 08 08.

Tennis

Tennisanlægget ved GIC, kontaktperson

John Rasmussen, tlf. 43 90 53 85

9


Information

Pensionistbladet Dialog på tværs

udkommer 4 gange om året.

Bladet indeholder oplysninger fra

kommunen og indlæg fra læserne.

Bladet omdeles til alle pensionister

og på lydbånd til blinde og svagtseende.

Desuden findes bladet på kommunens

hjemmeside: www.greve.dk

Vil du vide mere, eller har du indlæg

til bladet, kan du kontakte redaktionsmedlem

Bente Bentsen tlf. 43 90

36 73 eller Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen

på tlf. 43 97 96 11.

Pensionisthaver

I Hundigevænget 6 har kommunen

80 havestykker, der kan dyrkes som

nyttehaver.

Pensionister har fortrinsret, men

efterlønsmodtagere og andre borgere

over 60 år kan komme i betragtning.

Denne gruppe må højst benytte 20 af

de 80 haver.

Pensionisthaverne.

10

Det koster 226 kr. i brugerbetaling i

år 2006.

Yderligere oplysninger og ansøgning

om haverne sker ved henvendelse til

brugerrådsformand Kjeld Martinsen,

tlf. 43 61 10 64.

Teater for ældre

"Mindeperlerne"

En gruppe ældre Greveborgere har i

flere år været samlet en gang om

ugen for at lave teaterstykker over

deres minder fra fx barndom og ungdom.

De har optrådt på plejehjem, i

pensionistforeninger m.v. De har

også en særlig forestilling for børn,

hvor de optræder med gamle sanglege

og lign. Mindeperlerne har en professionel

instruktør til at sætte i scene,

men ellers er de alle glade amatører,

der aldrig havde stået på en scene

før. De søger hele tiden nye kræfter,

så ring og hør nærmere. Kontaktperson

er

Mogens Nielsen, tlf. 46 13 89 75


Øvrige oplysninger om aktivitetsmuligheder

Aftenskole

Førtids- og folkepensionister, der

modtager offentlig pension (ikke førtidstjenestemænd),efterlønsmodtagere

og arbejdsløse, kan få tilskud til

aftenskoleundervisning.

Du kan få tilskud til maks. to kurser

hvert kalenderår. Tilskuddet kan

højest udgøre 650 kr. pr. hold, og du

skal selv betale 1/3 af udgiften pr.

hold.

Ordningen gælder kun for hold i Greve

kommune.

Lokaler til aktiviteter

Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk

Strandvej 43, 2670 Greve er stedet,

hvor der kan lånes lokaler til selvkørende

aktiviteter, møder og kurser.

Kontakt Helle Rasmussen, Greve

Rådhus, tlf. 43 97 94 22.

Er der andre spørgsmål vedrørende

brug af Olsbækken, kontakt da brugerrådsformand

Søren Pirmo, tlf. 43 69 55 60.

Svømmehal

Greve svømmehal tlf. 43 97 95 27

Åbent

mandag-fredag .................6.30-20.30

lørdag-søndag...................8.00-15.00

Billetsalget lukker 1 time før

Priser for pensionister, der bor i

Greve

En billet.................................. 15 kr.

Ti billetter...............................125 kr.

Et månedskort .......................150 kr.

Et årskort ...............................700 kr.

Du skal medbringe billede ID, når du

køber kort.

Svømmehallen holder i år lukket

på grund af ombygning i perioden

1. maj-1. august

Du er altid velkommen til at kontakte

svømmehallens inspektør.

Greve Svømmehal.

11


Biblioteker

Åbningstider:

Hovedbibliotek

Portalen 2

2670 Greve

tlf. 43 95 80 00

Mandag - torsdag..............kl. 10 - 19

Fredag...............................kl. 10 - 18

Lørdag ..............................kl. 10 - 14

Karlslunde Strand afdeling

Egedalscentret

2690 Karlslunde

tlf. 46 15 27 88

Mandag - torsdag..............kl. 10 - 18

Fredag...............................kl. 10 - 16

Lørdag ..............................kl. 10 - 14

Søndag ..............................kl. 10 - 14

Tune afdeling

Tune Center 15

4000 Roskilde

tlf. 46 13 84 00

Mandag, tirsdag

og torsdag .........................kl. 10 - 18

Onsdag og fredag .............kl. 10 - 15

Lørdag ..............................kl. 10 - 14

Lydbøger

Lydbøger er almindelige bøger, der er

indtalt uforkortet på CD og i begrænset

omfang på kassettebånd. De er

specielt beregnet til brug for perso-

12

ner, der har svært ved at læse tekster.

Blinde og svagtseende, som har brug

for en speciel CD-afspiller til aflytning

af lydbøger, kan søge Hjælpemiddelafsnittet

om CD afspiller.

Lydavis

Lydavisen bliver udsendt hver torsdag

og modtages fredag eller lørdag

af borgeren med lokalt stof. Lydavisen

bliver sendt gratis til syns- og

læsehandicappede.

Bogen kommer

Hvis du af den ene eller anden grund

ikke kan besøge biblioteket eller en

af filialerne, kan biblioteket tilbyde at

bringe bøger, CD/kassettebånd og

lydbøger hjem til dig.

Du skal kontakte Biblioteket i Portalen,

hvis du ønsker at få lydavisen

eller bøger mv. bragt hjem til dig

selv.

Biblioteket kommer med bogen på:

• plejecentret Møllehøj onsdage i

lige uger kl. 13.00 - 15.30

• plejecentret Hedebo 1. mandag

hver 2. måned kl. 13.00 - 15.30

(1. gang i 2006 er februar)

• plejecentret Nældebjerg sidste torsdag

i hver måned kl. 13.00 - 15.30


Befordring

Kørsel til læge og speciallæge

Pensionister, der er sikret i gruppe 1 i

sygesikringen, og som ikke kan

benytte offentlige transportmidler,

kan få godtgørelse af udgiften til kørsel

til og fra egen læge og nærmeste

speciallæge.

Inden lægebesøget skal kørslen søges

ved henvendelse til SocialService-

Center.

Kørsel til anden behandling

Pensionister, der skal til behandling

hos fx fysioterapeut, tandlæge, kiropraktor

og lignende, og som ikke er i

stand til at befordre sig selv eller tage

offentlige transportmidler, kan søge

personligt tillæg til udgiften, hvis de

er i en vanskelig økonomisk situation.

(Se afsnittet om personlige tillæg)

Kørsel til sygehus

Bestilling af kørsel til sygehus skal

ske hos kørselskontoret på sygehuset.

Kørsel til fritidsaktiviteter

Borgere, der ikke kan tage med

offentlig transport, kan få kørsel til 2

fritidsaktiviteter om ugen eller kørsel

til daghjem/dagcenter.

Der er brugerbetaling for denne ydelse

og betalingen udgør 125 kr. pr.

måned.

Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen

har udgivet en pjece om kørselsordninger

for pensionister og handicappede

i Greve Kommune. Pjecen kan

rekvireres i SocialServiceCenter.

Netkort HUR

Førtidspensionister og folkepensionister,

der er fyldt 65 år, kan købe

rabatkort til HUR-busserne og Stogene

i Roskilde, København og

Frederiksborg amter, samt København

og Frederiksberg Kommune.

Kortet gælder for tre måneder ad gangen,

og det kan gælde for hele området

eller bare tre zoner.

Kortet koster pr. 1. januar 2006; 440

kr. for hele området og 330 kr. for tre

zoner. Undtaget er kørsel i myldretiden.

Du kan købe kortet på S-togsstationer.

Første gang skal du have et pasbillede

med samt din pensionsmeddelelse,

der skal være nyere end 1 år.

Ved fornyelse af kortet, skal du have

din nyeste pensionsmeddelelse med.

13


Handicapkørsel HUR

HUR har oprettet en kørselsordning

for handicappede personer, der ikke

kan benytte offentlige transportmidler,

og som ikke er bevilget støtte

til køb af invalidebil.

SocialServiceCenter har ansøgningsskemaer

liggende, og skal påtegne

disse, inden de bliver sendt videre til

HUR Handicap Service, der behandler

ansøgningen.

65-billet

Alle, der modtager førtidspension

eller er fyldt 65 år, kan rejse ud og

hjem med DSB til nedsat pris alle

dage hele året. Størrelsen af rabatten

afhænger af, hvilke dage i ugen man

rejser.

For at rejse med 65-billet skal du,

som førtidspensionist, have et legitimationskort,

som du kan få på Stogsstationer.

Du skal have et pasfoto med.

Er du fyldt 65 år, skal du, ved forespørgsel,

blot kunne dokumentere din

alder.

Pas og kørekort

Er du fyldt 65 år koster et nyt pas 350

kr., dog 67 år for personer født før 1.

juli 1939. Er du fyldt 70 år og skal

have fornyet dit kørekort, koster det

30 kr. pr. gang. Er dit kørekort bortkommet,

koster det 260 kr. at anskaffe

et nyt.

Invalidebil

Borgere, der har en varig og væ-

14

sentlig nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne, og som ikke kan

benytte offentlige transportmidler,

kan få støtte til køb af invalidebil.

Det er dog en betingelse, at kørselsbehovet

ikke kan løses hensigtsmæssigt

på anden måde.

Støtten bliver ydet som et rentefrit

lån, hvoraf en del skal betales tilbage

over 6 år. Den del af lånet, der skal

betales tilbage, er afhængig af indtægtens

størrelse.

Der kan også søges fritagelse for/nedsættelse

af betaling af afgift efter

brændstofforbrug (tidligere benævnt

vægtafgift), når de samme betingelser

er opfyldt.

Derimod vil der ikke blive ydet tilskud

til drift og vedligeholdelse af

bilen.

Du kan få yderligere oplysninger hos

hjælpemiddelrådgiveren i Hjælpemiddelafsnittet.


Forebyggende hjemmebesøg / Hjælpemidler

Forebyggende hjemmebesøg

Den 1. juli 1996 trådte ”lov om forebyggende

hjemmebesøg” i kraft.

Loven pålægger kommunerne at tilbyde

to årlige hjemmebesøg til alle

borgere over 75 år, som ikke er visiteret

til praktisk og personlig hjælp i

hjemmet.

Til at varetage besøgene har Greve

kommune ansat en tværfaglig gruppe

på 5 forebyggelseskonsulenter, som

alle har en sundhedsfaglig uddannelse.

Formålet med hjemmebesøget er et

tilbud om en samtale om seniorliv og

sundhed. Indholdet i samtalen kan

f.eks. være:

• Livskvalitet

• Netværk

• Dagligdagen

• Ændringer i livet

• Boligen

• Glæder og sorger i livet

• Den almindelige aldring

• Andet relevant

Du vil modtage brev med en invitation

til et forebyggende hjemmebesøg.

Ønsker du at vide mere eller aftale et

besøg, er du velkommen til at kontakte

os:

Lone Schwartzlose . . . . 20 20 32 12

Anette Stech . . . . . . . . . 21 69 63 84

Anette Olausson . . . . . . 21 69 63 85

Lis Hyllested . . . . . . . . 21 69 63 86

Jytte Meng Knudsen . . 21 69 63 87

Hjælpemidler

Personer med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne kan låne eller få

tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder

når:

• der er tale om en varigt nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne

• hjælpemidlet eller forbrugsgodet

afhjælper den nedsatte funktionsevne

og derved i væsentlig grad letter

den daglige tilværelse i hjemmet

eller er nødvendigt, for at personen

kan udøve et erhverv

• det ikke er at betragte som almindeligt

indbo

• det ikke er et behandlingsredskab

Eksempler på hjælpemidler er kørestole,

rollatorer, toiletforhøjere, ortopædisk

fodtøj, fodindlæg og inkontinenshjælpemidler.

Boligændringer

Personer med nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne kan få hjælp til

boligændringer.

Betingelserne for at få hjælp til boligændringer

er:

• at den fysiske eller psykiske nedsættelse

af funktionsevnen er varig

• at boligændringen på kort eller længere

sigt vil betyde, at personen

væsentligt bedre vil kunne klare sig

selv i dagligdagen

• at boligændringen ikke har karakter

af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse

eller modernisering.

15


Eksempler på boligændringer er

opsætning af gelænder og greb, rampe

ved døre og fjernelse af dørtrin.

Hjælpemiddeldepotet

Greve Kommune valgte 1. april 2004

at indgå samarbejde med Nordsjællands

Hjælpemiddelcenter, nu Falck

Hjælpemidler A/S om drift af Hjælpemiddeldepotet

i Greve Kommune

Falck Hjælpemidler A/S har deres

logistikcenter for Greve Kommune

liggende på adressen Agenavej 29,

2670 Greve og telefonnummer

43 60 02 84.

Reparation og service af

hjælpemidler

Hos Falck Hjælpemidler A/S kan du

købe hjælp til mindre reparationer og

vedligeholdelse af hjælpemidler, som

Olsbækken.

16

du selv er ansvarlig for. Det kan

f.eks. være nye dæk og slanger inkl.

montering til kørestole eller udendørs

el-køretøjer. Du har også mulighed

for at købe ekstra kurv og andet tilbehør

til hjælpemidler.

Du kan kontakte Falck Hjælpemidler

A/S, logistikcenter Greve, hvis du

ønsker at gøre brug af deres tilbud.

Leje af hjælpemidler til private

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder

også private mulighed for at leje

hjælpemidler. Det kan f.eks. være, at

du har brug for at låne en kørestol

under en udflugt eller ferietur, eller at

du får besøg af familie eller bekendte,

som under opholdet midlertidigt

har brug for et hjælpemiddel.

Du kan kontakte Falck Hjælpemidler

A/S, logistikcenter Greve, hvis du

ønsker at gøre brug af deres tilbud.


Høringsorganer

Rådgivende Handicapforum

Greve Kommune har indgået et formaliseret

samarbejde med repræsentanter

fra De Samvirkende Invalideorganisationer

(DSI). Der er oprettet

et forum bestående af 5 repræsentanter

udpeget af det lokale DSI og 4

kommunale medarbejdere, som

repræsenterer 3 forvaltningsområder.

Rådgivende Handicapforum er Greve

Kommunes kontaktorgan i spørgsmål

om handicappedes vilkår og muligheder.

Sager vedrørende specifikke

handicapspørgsmål bliver forelagt

Rådgivende Handicapforum, som har

mulighed for at udtale sig inden,

sagerne skal til politisk behandling.

Fra 1. april 2006, er alle kommuner

forpligtede til at indgå i et mere formelt

samarbejde med handicapforeninger

og -organisationer i et ”handicapråd”.

Fra den dato vil det Rådgivende

Handicapforum derfor blive til

et decideret handicapråd, hvor også

byrådet vil være repræsenteret.

Rådgivende Handicapforum/Handicaprådet

kan kontaktes ved henvendelse

til formand Sten Holst 43 90 33

06, sten.holst@mail.dk, eller sekretær

Anni Kristiansen, tlf. 43 97 94 85,

akr@greve.dk

Ældreråd

Det nuværende ældreråd tiltrådte i

maj 2002 og er valgt for 4 år, næste

valg finder således sted i foråret

2006. Alle borgere over 60 år er

opstillings- og stemmeberettigede.

Ældrerådet har 7 medlemmer.

Ældrerådet skal medvirke til at øge

medindflydelsen hos og medansvaret

for kommunens ældre borgere.

Det er Ældrerådets opgave at sikre en

god dialog mellem de ældre og Byrådet.

Ældrerådet skal rådgive Byrådet i

ældrepolitiske spørgsmål, og Byrådet

har en forpligtelse til at høre Ældrerådet

om alle forslag, der vedrører

ældre.

Denne høring skal finde sted i god tid

inden, Byrådet træffer endelige

beslutninger.

Ældrerådet kan kontaktes ved henvendelse

til formand Mogens Marker

tlf. 46 15 00 02, e-mail:

MMMarker@mail.tele.dk eller

sekretær for Ældrerådet Kristine

Nielsen, som er ansat i Pensions- og

Hjemmeplejeafdelingen, tlf. 43 97 96

11, e-mail: krn@greve.dk

17


Pension og forhold vedrørende pension

I december 1998 besluttede Folketinget

at ændre folkepensionsalderen til

65 år.

Den nye pensionsalder gælder for

personer, som fylder 60 år den 1. juli

1999 eller senere.

Førtidspensionister, som fylder 60 år

den 1. juli 1999 eller senere, bliver

også folkepensionister som 65 årige,

men hvis førtidspensionen er tilkendt

før 1. januar 2002, vil man som en

overgangsordning bevare sit førtidsbeløb,

invaliditetsbeløb eller

erhvervsudygtighedsbeløb som 65og

66 årig, hvis man modtager disse

beløb umiddelbart inden overgang til

folkepension.

Hvilke beløb, der bevares, afhænger

af, hvilken type førtidspension, der er

tilkendt.

Folkepension

Personer, der fylder 65 år den 1. juli

2004 og senere, kan få folkepension,

når de fylder 65.

Personer, der er født før 1. juli 1939,

kan få folkepension, når de fylder 67

år.

Personer, der ikke i forvejen modtager

førtidspension, får automatisk tilsendt

et skema til ansøgning om

folkepension nogle måneder inden de

fylder 65/67 år. Ansøgningen skal

indgives til kommunen inden udgangen

af den måned, hvor man fylder

65/67 år.

Folkepensionen bliver tidligst udbe-

18

talt fra den første i måneden, efter man

er fyldt 65/67 år. Modtager man efterløn,

bliver denne udbetalt ved udgangen

af den måned, hvor man fylder

65/67 år.

Får man i forvejen udbetalt førtidspension,

overgår man automatisk til at få

udbetalt folkepension.

Gammel førtidspension

(sag om førtidspension begyndt inden

1. januar 2003)

Der er flere forskellige former for førtidspension,

som blev tilkendt til personer

mellem 18 og 66 år.

Højeste førtidspension

Man skulle stort set være helt ude af

stand til at arbejde for at få pensionen.

Mellemste førtidspension

Man måtte ikke have mere end ca. 1/3

erhvervsevne i behold. Er man mellem

60 og 66 år, kunne man kun få mellemste

førtidspension, hvis man var helt

ude af stand til at arbejde.

Forhøjet almindelig

førtidspension

Evnen til at arbejde skulle være nedsat

med mere end halvdelen.

Almindelig førtidspension

Alle mellem 60 og 66 år som er tilkendt

almindelig førtidspension. Også her

skulle evnen til at arbejde være nedsat

med mere end halvdelen.


Invaliditetsydelse:

Hvis man opfyldte betingelserne for

mellemste og højeste førtidspension,

men arbejdede i et væsentligt omfang,

kunne man i stedet for pension

få invaliditetsydelse.

Ny førtidspensionsreform

(sag om førtidspension rejst/søgt

efter 1. januar 2003)

Den 1. januar 2003 trådte den nye

førtidspensionsreform i kraft. Førtidspension

tilkendes personer mellem

18 og 65 år, hvis arbejdsevne er

varigt nedsat således, at der ikke kan

opnås beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Pensionens størrelse

Førtidspension består af én ydelse.

For enlige udgør pensionen 14.456

kr. pr. måned.

For gifte og samlevende udgør pensionen

12.287 kr. pr. måned.

Førtidspensionen bliver sat ned, når

pensionisten eller ægtefælle/samlever

har indkomster ud over førtidspension

og folkepension.

Nedsættelsen er 30 % af den del af

indkomsten, der overstiger

• 59.000 kr. årlig for enlige

• 93.600 kr. for gifte/samlevende

Nedsættelsen er 15 %, hvis din ægtefælle/samlever

modtager førtidseller

folkepension.

Hvis ægtefælle/samlever ikke modtager

førtids- eller folkepension, ser

man bort fra 147.444 kr. af ægtefælle/samlevers

indkomst. Dette gælder

ikke, hvis ægtefælle/samlever modtager

førtids- eller folkepension.

Uanset hvor stor ægtefælle/samlevers

indkomst herefter er, medregnes højst:

• 192.100 kr. når ægtefælle/samlever

ikke modtager førtids- eller folkepension

• 290.300 kr. når ægtefælle/samlever

modtager førtids- eller folkepension.

Nye førtidspensionister kan ikke få

boligydelse, men kan søge boligsikring.

Der kan heller ikke ydes helbredstillæg,

personlige tillæg eller

varmetillæg, men derimod hjælp til

enkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Det er muligt for de nye førtidspensionister

at få dækket merudgifter som

følge af et handicap (Se afsnittet om

handicapkompenserende tillæg side

26).

Førtidspension

FØR 1. januar 2003

Det er vigtigt at understrege, at alle,

der har fået tilkendt førtidspension

før 1. januar 2003, ikke bliver omfattet

af den nye reform.

De ”gamle” førtidspensionister

fortsætter uændret, ligesom fx boligydelse,

helbredstillæg og personlige

tillæg for denne gruppe pensionister

fortsætter som en overgangsordning.

En eventuel forhøjelse af førtidspensionen

efter de hidtidige regler, vil

også være muligt efter 1. januar

2003, uden man bliver omfattet af

den nye førtidspensionsreform.

Man kan ikke ”vælge” mellem den

gamle og nye førtidspension.

19


20

Job og førtidspension

Er du førtidspensionist, har du lov

til at udnytte den arbejdsevne, du

eventuelt har tilbage.

Du kan enten have et arbejde på

almindelige løn- og ansættelsesvilkår,

eller du kan arbejde i et skånejob.

Sidstnævnte ordning er for dig,

hvis du er førtidspensionist og din

arbejdsevne er så nedsat, at du ikke

kan varetage et job på almindelige

vilkår. Ordningen giver mulighed

for at oprette en stilling specielt til

dig.

Uanset hvilken ordning du måtte

vælge, skal du være opmærksom

på, at indtægten vil påvirke din

pension, hvis den overstiger en

nærmere fastsat grænse, se afsnittet

om beregning af pension.

Er du interesseret i at vide mere om

mulighederne, kan du downloade

pjecer hos Center for ligebehandling

af handicappede www.clh.dk,

tlf. 33 11 10 44, eller du kan drøfte

dine muligheder med din pensionsrådgiver.

Tilkendelse af førtidspension

Greve Kommune kan selv tilkende

alle typer førtidspension.

Alle ansøgninger om førtidspension

bliver behandlet i Social- og

Sundhedsforvaltningens Arbejdsmarkedsafdeling.

Ansøgninger om forhøjelse af

førtidspension bliver behandlet i

Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen.

Beregning af pension

Beregningen af pensionen er ikke

ens for førtidspension og folkepension,

og den er også afhængig af,

om man er gift/samlevende eller

enlig.

Fra 1. marts 1999 medtages også en

eventuel samlevers indtægter i

beregningen, dog kun for nye pensionister

eller pensionister der indgår

i et samlivsforhold pr. 1. marts 1999

eller senere.

Folkepension

Folkepensionen består af et grundbeløb

og pensionstillæg.

Grundbeløbet kan kun blive sat ned,

hvis pensionisten har en egen arbejdsindtægt

på over 246.500 kr.

om året.

Grundbeløbet er helt væk, når arbejdsindtægten

er større end

439.900 kr. om året.

Pensionstillægget bliver beregnet

på grundlag af egen og ægtefælle/samlevers

indtægter ud over pensionen

og bliver sat ned, når indtægterne

overstiger 54.400 kr. om året.

For gifte/samlevende pensionister

først ved 109.200 kr.

Pensionstillægget er helt væk, når

indtægterne er større end 249.100

kr. om året for reelt enlige og

145.300 kr. for andre enlige. For

gifte/samlevende pensionister

200.100 kr., og 291.000 kr., hvis

begge er pensionister.

Opsat folkepension

Fra 1. juli 2004 er der mulighed for

at få opsat sin folkepension når:


• Du er fyldt 65/67 år og søger om

folkepension

• Du fortsat arbejder mindst 1.500

timer på et kalenderår

Din folkepension bliver senere forhøjet

med en procentdel, afhængig af

hvor længe du opsætter den.

Folkepensionen kan højest opsættes i

10 år

Kontakt din pensionsrådgiver, hvis

du vil høre nærmere om mulighederne

for opsat pension.

Supplerende pensionsydelse

(ældrecheck)

Er du berettiget til folkepension inden

1. januar 2006, har du mulighed

for at få udbetalt en årlig pensionsydelse,

der højst kan udgøre 6.300

kr.*. Beløb på mindre en 200 kr. udbetales

ikke.

* beløbet er skattepligtigt

For at kunne få pensionsydelsen må

pensionistens og eventuel ægtefælle/samlevers

samlede likvide formue

ikke overstige 56.800 kr.

Ydelsen reguleres efter den personlige

tillægsprocent, (se side 23)

Er den personlige tillægsprocent

f.eks. 75%, udgør ydelsen 75% af

6.300 kr. = 4.725 kr. før betalt skat.

Ydelsen kommer til udbetaling sammen

med pensionsudbetalingen den

31. januar 2006.

Kontakt din pensionsrådgiver, hvis

du vil høre nærmere om den supplerende

pensionsydelse.

Førtidspension før

1. januar 2003

Næsten de samme regler, som for folkepension,

gælder for beregning af

førtidspension.

Grundbeløbet bliver sat ned, hvis

pensionisten har en eller flere indtægter

på over 246.500 kr. om året, for

gifte 167.200 kr. Her er det altså ikke

kun arbejdsindtægten, der kan nedsætte

grundbeløbet, men alle indtægter,

som pensionisten har.

Grundbeløbet er helt væk, når indtægterne

er større end 343.200 kr. om

året, for gifte 263.900 kr. om året.

Pensionstillægget bliver beregnet

som ved folkepensionen.

Højeste førtidspension

består af grundbeløb, pensionstillæg,

beløb for erhvervsudygtighed og et

invaliditetsbeløb.

Mellemste førtidspension

består af grundbeløb, pensionstillæg

og invaliditetsbeløb.

Forhøjet almindelig

førtidspension

består af grundbeløb, pensionstillæg,

førtidsbeløb og ekstra tillægsydelse.

Almindelig førtidspension

Består af grundbeløb, pensionstillæg

og ekstra tillægsydelse.

Førtidspensionister kan få et

bistands- eller plejetillæg, hvis de har

et varigt behov for personlig bistand

af andre, eller hvis de er blinde eller

stærkt svagtseende.

21


Ekstra tillægsydelse

Fra 1. januar 2006 er indført en ekstra

tillægsydelse til modtagere af almindelig

og forhøjet almindelig førtidspension,

så de svarer til niveauet for

mellemste førtidspension.

Ydelsen kommer til udbetaling sammen

med pensionen for april måned

2006.

For dem, der modtager førtidspension

forud, kommer ydelsen til udbetaling

den 31. marts 2006 med virkning

fra 1. januar 2006.

For dem, der modtager førtidspension

bagud, kommer ydelsen til udbetaling

den 30. april 2006 med virkning

fra 1. januar 2006.

For modtagere af forhøjet almindelig

førtidspension udgør den ekstra tillægsydelse

13.464 kr. årligt.

For modtagere af almindelig førtidspension

udgør den ekstra tillægsydelse

28.224 kr. årligt.

Begge tillægsydelser bortfalder, når

man overgår til folkepension.

Størrelsen af pensionerne

Beløbene udgør i hele 2006

- (pr. måned):

Grundbeløb .................4.836 kr. *

Pensionstillæg .............2.273 kr. *

Pensionstillæg

til reelt enlige.............. 4.868 kr. *

Beløb for erhvervsudygtighed

.................3.247 kr. *

Invaliditetsbeløb ......... 2.352 kr.

Førtidsbeløb ................1.230 kr.

Bistandstillæg .............2.457 kr.

Plejetillæg ...................4.904 kr.

Invaliditetsydelse.........2.367 kr.

22

Ekstra tillægsydelse.....1.122 kr.

til modtagere af forhøjet almindelig

førtidspension.

Ekstra tillægsydelse.....2.352 kr.

til modtagere af almindelig

førtidspension.

* Disse beløb er skattepligtige.

Beløbene bliver pristalsreguleret

hver 1. januar.

Udbetaling af pension

Pensionister, der har fået tilkendt

pension før 1. februar 1999, får pensionen

udbetalt månedsvis forud.

Alle, der har fået tilkendt pension

efter 1. februar 1999, får pensionen

udbetalt månedsvis bagud.

Pensionen bliver altid udbetalt den

sidste dag i måneden, hvor bankerne

har åbent. Udbetaling vil ske til din

NemKonto.

Pensionen bliver normalt udbetalt

med det samme beløb hver måned. Vi

sender derfor kun brev til dig, om

hvor meget der bliver udbetalt, når

udbetalingsbeløbet ændrer sig.

Pension til

efterladt ægtefælle

Efterlevelsespension kan ydes efter

afdød ægtefælle/samlever, og udbetales

til den efterladte partner i 3 måneder

fra dagen efter dødsfaldet hvis

• begge parter modtager social pension

og er samlevende på tidspunktet

for dødsfaldet.

Personer, der ikke er berettiget til

efterlevelsespension, kan søge om

efterlevelseshjælp, der er indtægts-


og formue bestemt. Se side 36.

Kort tid efter dødsfaldet vil den efterladte

modtage et brev fra pensionsrådgiveren

med oplysning om fremtidig

pensionsberegning.

Man kan ikke både modtage efterlevelsespension

og efterlevelseshjælp.

Pension i udlandet

Du kan få udbetalt pensionen, selv

om du flytter til udlandet. Der er

forskellige regler for hvor meget af

pensionen, du kan få udbetalt i de

forskellige lande. Du kan få nærmere

oplysning om mulighederne hos din

rådgiver.

Pension i udlandet udbetales af: Den

sociale Sikringsstyrelse, Landemærket

11, 1119 København K

Udbetalingsdatoer i 2006

Pensionerne bliver udbetalt

disse dage:

31. januar

28. februar

31. marts

28. april

31. maj

30. juni

31. juli

31. august

29. september

31. oktober

30. november

29. december

Personlig tillægsprocent

(gælder ikke personer der modtager

ny førtidspension)

Når der udbetales folke- eller førtids-

pension, får du beregnet en personlig

tillægsprocent.

Tillægsprocenten benyttes, hvis du

skal have varmetilskud (se side 25),

helbredstillæg (se side 23) og nedsat

licens (se side 28 ).

Den personlige tillægsprocent bliver

beregnet på grundlag af egne og

eventuel ægtefælles/samlevers indtægter

ud over folke- og førtidspensionen.

Tillægsprocenten kan være

mellem 0 - 100 %.

Enlige pensionister vil have en tillægsprocent

på 100, når indtægterne

er mindre en 15.700 kr. om året, og 0

når indtægterne er større end 54.400

kr. om året.

For gifte/samlevende vil tillægsprocenten

være 100, når indtægterne er

mindre end 31.100 kr. om året, og 0

når indtægterne er større end 109.200

kr..

Tillægsprocenten står på pensionsmeddelelsen.

Helbredstillæg

(gælder ikke personer, der modtager

ny førtidspension)

Helbredstillæg kan ydes til folke- og

førtidspensionister.

For at kunne få helbredstillæg må

pensionistens og eventuel ægtefælle/samlevers

samlede likvide formue

ikke overstige 56.800 kr.

Med helbredstillægget er der faste

regler for dækning af pensionisters

udgifter til:

• medicin • tandlæge • fodbehandling

• fysioterapi • kiropraktor

• psykologbehandling

23


Helbredstillægget kan kun ydes til

ovenstående, hvis der samtidig ydes

tilskud i henhold til sygesikringsloven.

Helbredstillægget ydes med 85 %

tilskud til pensionistens egen andel af

den sygesikringsberettigede udgift,

og udbetales afhængig af den personlige

tillægsprocent. Hvis den personlige

tillægsprocent f.eks. er nedsat til

50, udbetales tillægget med halvdelen

af de 85 % af pensionistens egen

udgift.

Du skal søge om at få et helbredstillæg.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse

til SocialServiceCenter.

Hvis du er berettiget til helbredstillæg,

får du et helbredskort, som gælder

i et år ad gangen.

Der gælder særlige regler for helbredstillæg

til briller, tandproteser og

fodbehandling. Til de ydelser kan du

ikke bruge helbredskortet, og du skal

derfor søge hver gang. Ansøgningsskema

fås i SocialServiceCenter.

Tillægget skal beregnes i forhold til

priser på briller, tandproteser og fodbehandling,

som kommunen har indgået

aftaler om med leverandørerne.

Tilskud til tandproteser

(gælder ikke personer der modtager

ny førtidspension)

Overenskomsten er indgået med:

Kliniske tandteknikere

Peggy & Susan Berthelsen

Hundige Storcenter 3, butik 26

2670 Greve, tlf. 43 69 00 77

24

Klinisk tandtekniker

Annette Andersen

Køgevej 115,

2630 Tåstrup, tlf. 43 99 41 71

Ønsker du at få protesearbejdet udført

hos ovennævnte tandteknikere,

er det vigtigt, at du oplyser tandteknikeren

om, at du vil søge Greve Kommune

om tilskud. Tandteknikeren vil

som regel herefter sende et prisoverslag

til SocialServiceCenter. Du vil

dog altid selv modtage et svar på din

ansøgning.

Der gælder særlige forhold for

Omsorgstandpleje for plejecenterbeboere

og tilsvarende stillede hjemmeboende

- se side 34.

Tilskud til briller

(gælder ikke personer, der

modtager ny førtidspension)

Prisaftale på briller er indgået

med paraplyorganisation

”Dansk ErhvervsOptik”

gældende indtil 28. februar 2006.

Følgende Optikere i Greve kommune

er tilsluttet prisaftalen:

Pilborg Optik

Centerholmen 8 E, 2670 Greve,

tlf. 43 60 13 00

F.A. Thiele A/S

Hundige Storcenter D6, B1,

2670 Greve, tlf. 43 69 12 96

Optikeren Annie Vestergaard

Hundige Storcenter afs. 3,

2670 Greve, tlf. 43 90 04 46


Greve Kommune forhandler i starten

af 2006 ny prisaftale på briller.

Såfremt den nye prisaftale omfatter

andre optikere end ovenstående, vil

vi annoncere dette i Dialog på tværs i

marts 2006.

Du kan frit vælge andre tandteknikere/optikere,

dog beregnes helbredstillægget

ud fra den indgåede prisaftale/overenskomst.

Nærmere oplysninger kan fås ved

henvendelse til SocialServiceCenter.

Personlige tillæg

(gælder ikke personer, der modtager

ny førtidspension)

Personlige tillæg bliver udbetalt til

pensionister, som er i en vanskelig

økonomisk situation.

Der ydes ikke personlige tillæg til

bestemte formål, men typisk til en

rimelig og nødvendig udgift, som det

kan være svært at afholde inden for

den almindelige pension. Det kan

f.eks. være den resterende egen betaling,

som ikke dækkes af et helbredstillæg

eller noget helt andet.

Et personligt tillæg ydes efter en konkret

vurdering af pensionistens samlede

økonomiske forhold. Det betyder,

at man sammen med ansøgningen

skal oplyse, hvilke faste udgifter

og indtægter man har, og om man

selv har midler i form af formue.

Greve Kommune har en vejledende

formuegrænse på 56.800 kr.

Efter vurderingen gives der meddelelse,

om der kan ydes helt eller delvist

tilskud, eller om der gives afslag.

Varmetilskud

(gælder ikke

personer, der

modtager ny

førtidspension)

Du kan søge om hjælp til betaling af

udgifterne til opvarmning af din

bolig.

Der er ingen formuegrænse, men tilskuddet

udbetales afhængigt af din

tillægsprocent (se side 23)

Varmetilskuddet fastsættes på grundlag

af gennemsnittet af de sidste 3 års

dokumenterede varmeudgifter, samt

hvor mange personer, der er i boligen.

Modtager du varmeforsyning fra:

• Fjernvarmeværker

• Elværker

beregnes varmetillægget efter 90% af

din varmeudgift. De sidste10% af

varmeudgiften, dækker et fast fradrag

for udgifter til drifts- og vedligeholdelse,

hvortil der ikke kan ydes tilskud.

Hvis du også får boligydelse, og der i

beregningen af denne er et tillæg til

varme, skal der også ske et fradrag i

dit varmetillæg, hvis tillægget i boligydelsen

overstiger værdien af de

faste 10% fradrag i varmeudgiften.

Dette skal sikre, at pensionister ikke

får kompensation for varmeudgiften

både som varmetillæg og som boligstøtte.

Der er faste egenbetalingsgrænser. Af

varmeudgiften skal enlige selv betale

de første 3.800 kr. årligt, gifte / samlevende

skal betale de første 5.700 kr.

årligt. Det årlige tilskud kan for enli-

25


ge 7.980 kr. årligt, og for gifte / samlevende

6.552 kr. årligt.

Nærmere oplysninger om ansøgning

og beregning af varmetilskud kan fås

ved henvendelse til Pensionsafsnittet.

Handicapkompenserende

tillæg efter Serviceloven § 84

Merudgifter som er nødvendige som

følge af den nedsatte funktionsevne,

kan søges af personer mellem 18 og

65 år, der har varigt nedsat fysisk

eller psykisk funktionsevne, som følge

af medfødt handicap eller senere

opstået sygdom eller som følge af

ulykkesskader.

(Førtidspensionister, der modtager

førtidspension efter de før 1. januar

2003 gældende regler, er ikke berettiget,

medmindre de tillige er bevilliget

personlig hjælpeordning efter Servicelovens

§ 77).

Delpension

Alle, der arbejder og er mellem 60 og

66 år, kan søge delpension. Personer,

der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller

senere, kan dog ikke få delpension,

hvis de på tilkendelsestidspunktet har

opnået eller udnyttet retten til at få

udstedt et efterlønsbevis.

Både lønmodtagere og selvstændige

kan søge delpension.

Betingelserne for at få delpension er,

at man har haft tilknytning til arbejdsmarkedet

i en længere årrække,

og nu går ned i arbejdstid.

Størrelsen af delpension afhænger af,

hvor meget man nedsætter arbejdstiden.

26

Du kan få nærmere oplysning om

delpension i SocialServiceCenter.

Delpensionister kan ikke samtidig

modtage førtidspension, og de kan

heller ikke modtage boligydelse, varmetilskud,

personlige tillæg og lignende.

Boligydelse

Folkepension og førtidspensionister

før 1. januar 2003

Lejligheder

Pensionister kan søge boligydelse.

Boligydelsen kan normalt højst blive

2.970 kr. om måneden. Maksimumbeløbet

gælder dog ikke for ældreboliger.

Boligydelsen bliver beregnet på

grundlag af:

- lejlighedens størrelse

- huslejens størrelse

- hvor mange, der bor i lejligheden

- hvor meget, du har i indtægt og

- hvor meget, du har i formue

Andelsboliger

I andelsboliger kan kun 40 % af boligydelsen

blive udbetalt som tilskud.

De resterende 60 % bliver udbetalt

som lån, men man kan vælge ikke at

få lånedelen udbetalt.

Ejerboliger

Pensionister, der bor i eget hus, kan

også søge boligydelse. Denne bliver

beregnet noget anderledes end i lejeog

andelsboliger, men kan også højst

udgøre 2.970 kr. om måneden.


“Huslejen” i eget hus er terminsydelserne

- ejendomsskatten, ejendomsværdiskat

fra året før og et beløb til

vedligeholdelse.

Boligydelsen til ejere bliver kun

udbetalt som lån.

Boligsikring

Førtidspensionister efter 1. januar

2003

Førtidspensionister kan søge boligsikring,

beregningen er anderledes

end boligydelse.

Der kan søges til samme boligtyper

som boligydelsen.

Du kan få nærmere oplysning i pensionsafsnittet.

Indskudslån

Alle kan søge indskudslån til lejligheder

i almennyttigt byggeri. For

pensionister, der ikke har indtægter

udover pensionen, er der specielt

lempelige regler for lånet. Du kan få

nærmere oplysning om dette i ServiceCentret.

Lån til betaling af

ejendomsskatter

Alle pensionister med eget hus kan

søge om lån til betaling af ejendomsskatter.

Man kan dog ikke samtidig

modtage boligydelse til huset.

Man kan også søge lån til betaling af

ejendomsskatter, når man er fyldt 65

år, selv om man endnu ikke modtager

pension.

Du kan få nærmere oplysning om

dette i ServiceCentret.

ATP , SAP & LD

ATP

ATP (arbejdsmarkedets tillægspension)

bliver udbetalt til lønmodtagere,

der er fyldt 65/67 år, og som har

arbejdet mere end 10 timer om ugen.

ATP bliver udbetalt til den

efterlevende ægtefælle med et

engangsbeløb. Størrelsen af beløbet

er afhængig af, hvor længe den afdøde

ægtefælle har været med i ATPordningen.

Siden 1. januar 1997 har du, hvis du

modtager førtidspension eller delpension,

haft mulighed for frivilligt at

indbetale ATP-bidrag.

Fra 1. januar 2003 skal du selv betale

1/3 af bidraget. De sidste 2/3 betaler

kommunen.

For førtidspensionister, der modtager

førtidspension efter den nye førtidspensionsreform

efter 1. januar 2003,

er indbetaling til ATP obligatorisk

Du kan få en tilmeldingsblanket i

Pensionsafsnittet.

SAP

(Frivillig indbetaling til Den Supplerende

Arbejdsmarkedspension)

Fra 1. januar 2003 kan alle der modtager

førtidspension indbetale

bidrag til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.

Skema udleveres

automatisk ved tilkendelse af førtidspension.

Kommunen tilbageholder 1/3 af

bidraget i førtidspensionen, og kommunen

betaler 2/3 af bidraget.

27


LD

LD (lønmodtagernes dyrtidsfond) administrerer

de dyrtidsportioner, der

blev “indefrosset” i perioden september

1977 til august 1979.

Lønmodtagere, der var i arbejde i den

periode, kan få udbetalt det indefrosne

beløb, når de skal have udbetalt

pension, efterløn eller blot fylder 60

år.

Pensionsafsnittet har ansøgningsskemaer

til ATP, SAP og LD.

Radio og TV

Nedsat licens (gælder ikke personer,

der modtager ny førtidspension)

Pensionister, der har en personlig tillægsprocent

på 100, kan søge om at

få nedsat licensen med halvdelen.

Ansøgningsskema kan fås i Pensionsafsnittet.

Medicintilskud

Hvis du lider af en

kronisk sygdom

Lider du af en vedvarende eller kronisk

sygdom, og ser det ud til, at din

egenbetaling overstiger 3.805 kr. i

løbet af et år, kan din læge søge om et

såkaldt kronikertilskud. Tilskuddet

betyder, at du kan få dækket den del

af din betaling til den tilskudsberettigede

medicin, der overstiger 3.805

kr. Normalt vil Lægemiddelstyrelsen

bevilge et sådant tilskud, hvis der er

tale om et varigt medicinbehov, som

kan begrundes fagligt.

Hvis din egenbetaling beløber sig til

28

3.805 kr. på et år, svarer det til, at du

har købt tilskudsberettiget medicin

for 19.567 kr.

Ønsker du at søge tilskud efter kronikerreglen,

skal du kontakte din egen

læge.

Børnetilskud/-bidrag

Børnetilskud

Når begge forældre bor sammen med

barnet, kan familien få særligt børnetilskud,

hvis en af forældrene modtager

folkepension eller førtidspension

tilkendt før 1. januar 2003. Børnetilskuddet

bliver udbetalt sammen med

børnefamilieydelsen.

Hvis begge forældre modtager folkepension

eller førtidspension tilkendt

før 1. januar 2003, kan familien også

få udbetalt ordinært børnetilskud.

Børnebidrag

Modtagere af folkepension eller førtidspension

tilkendt før 1. januar

2003, der skal betale børnebidrag,

kan få normalbidraget betalt af Social-

og Sundhedsforvaltningen.

Du kan få nærmere oplysning om

børnetilskud og -bidrag i Service-

Centret.


Oplysningspligt og ankemuligheder

Oplysningspligt

Formålet med Pensionisthåndbogen

er først og fremmest at give oplysning

om pensionisternes muligheder i

Greve Kommune.

Det indebærer dog også nogle pligter

at være pensionist.

Du er blandt andet forpligtet til at

give os besked om ændringer i dine

personlige eller økonomiske forhold,

der har betydning for udbetalingen af

pension, boligydelse og lignende.

Det kan for eksempel være ændring i

dine eller din ægtefælle/samlevers

indtægter, køb og salg af fast ejendom,

arv, bortgivelse og ændringer i

antal medlemmer i husstanden.

Det er ikke nok kun at give besked til

skattevæsenet, folkeregisteret eller

andre. Du skal også give besked om

ændringerne til Pensionsafsnittet.

Ankemuligheder

Er du ikke tilfreds med en afgørelse,

som vi har truffet, kan du klage til

Det sociale nævn i Roskilde Statsamt.

Du skal sende klagen inden 4

uger til Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen,

der sender klagen videre til

Det sociale nævn sammen med sagens

akter. Med hensyn til klage over

afgørelser vedrørende personlig og

praktisk hjælp, henvises til afsnittet

om Klagerådet for personlig og praktisk

hjælp på side 32.

Aktindsigt

Alle, der har en sag under behandling

hos offentlige myndigheder, kan få

indsigt i sagen.

Ønsker du at få aktindsigt i din sag i

Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen,

skal du kontakte den person i

afdelingen, som behandler sagen.

Hvis du ønsker at få at vide, hvad der

står i kommunens EDB-register om

dig, skal du kontakte Service Centret

i rådhusets forhal.

Retshjælp og fri proces

Har du brug for juridisk hjælp, men

ikke råd til selv at betale, kan du kontakte

advokater, der giver offentlig

retshjælp.

Nærmere oplysning om, hvilke advokater

i området, der er tilknyttet ordningen,

kan du få hos:

Retten i Roskilde

Helligkorsvej 7, 4000 Roskilde

tlf. 46 36 50 00

Retshjælp kan også ydes af

Advokatvagten i Roskilde

Centralbiblioteket, Dr. Margrethesvej

14, 4000 Roskilde,

Træffetid: onsdage 17.00 til 18.30

bortset fra i skoleferierne. Du skal

henvende dig på biblioteket inden kl.

17.00 for at få udleveret et reservationsnummer.

En anden mulighed for gratisk juridisk

rådgivning er Retshjælpen i

Roskilde, Skomagergade 30, 4000

Roskilde. Træffetid: mandage kl.

18.00 - 20.00 bortset fra i skoleferierne.

Du kan møde personligt eller ringe

på telefon 46 32 70 33

Du kan besøge hjemmesiden på

www.retshjaelpen-roskilde.dk

29


Pleje, omsorg, praktisk hjælp, dagtilbud m.v.

På pleje- og omsorgsområdet er Greve

kommune opdelt i tre områder

Greve Nord, der omfatter Hundige.

Greve Midt, der omfatter Greve

Strand og Mosede.

Greve Syd, der omfatter Karlslunde,

Tune, Greve Landsby og Kildebrønde.

I hvert område ligger et eller to plejecentre,

som administrerer områdets

pleje- og ældreboliger.

Centrene administrerer desuden

planlægningen og udførelsen af personlig

og praktisk hjælp (hjemmehjælp)

og hjemmesygepleje.

30

Greve Nord (Hundige):

Strandcentret

Frydenhøj Allé 100

2670 Greve

Tlf.: 43 95 90 00

Fax.: 43 95 90 95

Områdeleder

Susanne Gether Sørensen

Aktivitetsleder

Ritta Møller

91 plejeboliger

Greve Midt (Greve Strand/Mosede):

Nældebjerg

Rådhusholmen 8

2670 Greve

Tlf. 43 97 86 00

Områdeleder

Jane Thamdrup

Aktivitetsleder

Lotte From

46 plejeboliger

4 demens aflastningsboliger

10 demens dagpladser

Greve Syd

(Karlslunde/Tune/

Greve Landsby/Kildebrønde):

Møllehøj

Møllehaven 2

2690 Karlslunde

Tlf.: 46 16 56 00

Fax.: 46 16 56 06

Områdeleder

Elin Hjorth

Aktivitetsleder

Grete Nielsen

53 plejeboliger

55 ældreboliger

7 midlertidige boliger til

aflastning/træning

Hedebo

Degnestræde 1

2670 Greve

Tlf.: 43 41 50 00

Fax.: 43 41 50 50

Centerleder

Gitte Hansen

36 plejeboliger

13 midlertidige boliger til

aflastning/træning


Personlig og praktisk hjælp

(hjemmehjælp)

Hvis du - på grund af sygdom eller

rekonvalescens - i en periode har

behov for hjælp til

• personlig pleje og omsorg

• praktisk hjælp og service

kan dette, efter forudgående vurdering,

ydes som midlertidig hjælp.

Midlertidig hjælp skal der betales for

afhængig af husstandens indtægter

og formue.

Hvis du på grund af et svækket helbred

har behov for hjælp til

• personlig pleje og omsorg,

• rengøring,

• tøjvask,

• bestilling af varm mad,

• bestilling af dagligvarer

kan dette ydes efter en forudgående

vurdering som varig hjælp

Varig hjælp skal der ikke betales for.

Ønsker du midlertidig eller varig

hjælp, kan du kontakte visitatorerne i

Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen.

De træffes mellem kl. 8.00 -

14.00 på telefon 43 97 94 08

Senest 3 dage efter din henvendelse

vil du blive kontaktet af en visitator

for aftale om et besøg i dit hjem.

I fællesskab finder du og visitatoren

ud af arten og omfanget af dit behov

for hjælp, som hjemmeplejen tilbyder

at dække.

I forbindelse med visitatorens besøg i

dit hjem, bliver der udarbejdet en

”bevillingsskrivelse om hjælp i hjemmet”.

Af denne bevilling fremgår det, hvilke

ydelser du kan forvente hjælp til.

Hjælpen vil blive revurderet efter en

periode, som bliver aftalt ved

besøget.

Hvem kan udføre hjælpen

Hjælpen kan udføres af Greve Kommune

eller en af de private leverandører,

kommunen har godkendt.

I forbindelse med visitation til hjemmepleje,

vil visitatorerne orientere

dig om, hvilke leverandører der aktuelt

er godkendt og dermed hvilke

leverandører, du kan vælge til at

udføre den hjemmepleje, som du

bevilges.

Det er altid muligt at vælge ny leverandør

med meget kort varsel.

Har du spørgsmål til valg af leverandør

eller ønsker du at skifte leverandør,

skal du kontakte visitatorerne

i Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen.

De træffes mellem kl. 8.00 -

14.00 på telefon 43 97 94 08

Egen hjælper

Hvis du har behov for praktisk hjælp

og personlig pleje, kan du selv vælge

en person til at udføre disse opgaver.

Den valgte person skal godkendes af

Greve Kommune, inden vedkommende

ansættes af kommunen.

31


Uanset hvilke af ovenstående muligheder

du vælger, er betingelserne og

vilkårene for tildeling af hjælpen ens.

Der er produceret en folder “Hjælp i

hjemmet”, som kort beskriver, hvordan

ordningen om hjælp i hjemmet

fungerer.

Denne folder kan du rekvirere på det

lokale plejecenter eller ved henvendelse

til visitationsafsnittet.

Klagerådet for personlig

og praktisk hjælp

(Hjemmehjælp)

Du kan klage over tilbud om personlig

og praktisk hjælp m.v. til Klagerådet

for personlig og praktisk hjælp.

Det gælder også, hvis du søger om

udvidelse af den aktuelle hjælp.

Klagerådet er rådgivende i forhold til

Greve Kommune og kan, udover at

behandle klager, også tage principielle

spørgsmål op til vurdering.

Klagerådet kan ikke omgøre kommunale

afgørelser, men kan udtale sig

både generelt og i forhold til konkrete

klagesager.

Klagerådet består af seks medlemmer;

to medlemmer fra Byrådet, tre

medlemmer fra Ældrerådet og et

medlem fra De Samvirkende Invalideorganisationer.

Når Klagerådet har behandlet sagen,

og når kommunen efterfølgende har

taget stilling til klagen, på baggrund

af Klagerådets udtalelse, vil du modtage

en afgørelse om revurderingen

af sagen.

Hvis kommunen fastholder afgørelsen,

kan du klage til Det sociale nævn

32

i Roskilde Statsamt (se side 29)

Det sociale nævn har - i modsætning

til Klagerådet - kompetence til at omgøre

en kommunal afgørelse.

Det sociale nævn behandler kun klager

over afgørelser og afgørelsers

indhold. Det sociale nævn behandler

således ikke klager over det generelle

serviceniveau i Greve Kommune.

Formand for Klagerådet er Mogens

Marker, tlf. 46 15 00 02.

Hjemmesygepleje

Alle personer, som opholder sig i

Greve Kommune, kan få gratis sygepleje.

Sygeplejeopgaverne er bl.a.:

• injektioner,

• skift af forbinding,

• medvirke ved pleje og pasning af

alvorligt syge og døende i eget

hjem,

• rådgivning og vejledning om sundhed.

Henvisningen til disse sygeplejeopgaver

sker gennem visitatorerne i

Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen.

De træffes mellem kl. 8.00 - kl.

14.00 på telefon 43 97 94 08. I akutte

tilfælde uden for tlf. tiden rettes

henvendelse til plejecenteret, i det

område du bor.

Dagtilbud på plejecentrene

Dagcenter

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne til at deltage i de

forskellige aktiviteter. Det varierer

lidt fra sted til sted og fra årstid til

årstid, hvilke aktiviteter der er i gang.


Der er dog næsten altid noget for enhver

smag.

Aktiviteterne tilrettelægges i samarbejde

med brugerne under hensyn til

de ønsker, der er givet udtryk for.

Det koster ikke noget at komme på

centrene, men du skal betale for de

materialer, du bruger i aktiviteterne.

Daghjemsplads

Der er mulighed for en aktiv hverdag

med hjælp fra personalet. Det er en

ordning for pensionister med behov

for tilsyn og pleje, som ikke kan

gives i eget hjem i dagtimerne.

Henvendelse om daghjemspladser

sker til visitatorerne i Pensions- og

Hjemmeplejeafdelingen. (Se afsnittet

om Trænings- og Aflastningsophold

side 31)

Cafeteria

På alle centrene kan du købe morgenmad

og middagsmad. Der er som

regel mulighed for at vælge mellem

koldt og varmt mad til middag.

Derudover kan du købe en madpakke

med hjem til om aftenen.

Frisør og fodpleje

Der er frisørsalon og fodplejeklinik

på alle centrene.

Ved at kontakte det lokale center, kan

du få oplyst, hvilke dage der er åbent,

og hvad det koster.

Tidsbestilling er nødvendig.

Ergo- og fysioterapeuter

Det er muligt gennem visitator at

søge om træning på kommunens plejecentre.

Der er i hvert område, ansat ergoterapeut

og fysioterapeut, der har til

opgave at vurdere den enkelte brugers

behov for træning og efterfølgende

etablere den nødvendige

træning på lokalcentre.

Ældre- og plejeboliger

I hvert lokalområde er der et antal

ældre- og plejeboliger til udlejning.

Indflytning i disse boliger sker altid

efter en forudgående visitation.

Grundlaget for visitationen er, udover

ansøgerens ønske om boligskift, en

generel vurdering af ansøgerens helbredstilstand

og omfanget af behovet

for hjælp.

Du har mulighed for selv at deltage i

visitationsmødet under behandlingen

af din ansøgning. Du må også gerne

tage et familiemedlem eller en anden

person med til mødet.

Trænings- og

Aflastningsophold

På plejecentrene Møllehøj og Hedebo

er der et antal lejligheder, som benyttes

til aflastningsophold og træningsophold.

Ophold i disse boliger sker efter henvisning

fra egen læge, sygehusene

eller hjemmeplejen, og opholdet visiteres

og bevilges gennem visitatorene.

Henvendelse om ophold i træningsog

aflastningsboliger sker til visitatorerne

i Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen.

De træffes mellem kl. 8.00

- 14.00 på telefon 43 97 94 08

33


Madudbringning

Hvis du ikke længere selv kan lave

mad, kan du få leveret mad dagligt

fra køkkenet på lokalcentret Møllehøj.

Du skal visiteres til ordningen.

Du kan få flere oplysninger om madordningen

på dit lokale plejecenter

eller hos din hjemmehjælper/hjemmesygeplejerske.

Sommerhusbeboere kan også få leveret

mad, hvis de er med i en lignende

ordning i hjemkommunen.

Priserne for maden er i 20065:

Varm middag, inkl.

dessert/forret.............................42 kr.

Varm middag, ekskl.

dessert/forret.............................32 kr.

Madpakke.................................27 kr.

Gæstemiddag............................91 kr.

Levering af 3 portioner

kølemad - pr. portion................39 kr.

Bemærk, at der er rabat, hvis du får

leveret 3 portioner kølemad ad gangen,

som du selv kan varme.

Ledsagerordning

(Lov om social service § 78)

Borgere under 67 år med betydelig

nedsat funktionsevne kan bestille en

ledsager til arrangementer udenfor

hjemmet. En visitator vurderer om du

opfylder betingelserne, og gør du det,

har du ret til 15 timers ledsagelse om

måneden.

Borgere, der er visiteret til ledsagerordningen,

kan vælge mellem

34

at bruge kommunens ledsagerkorps,

eller selv at udpege en ledsager, som

ansættes af Greve Kommune, eller at

få udbetalt et kontant beløb og selv

ansætte og aflønne ledsageren

Der kan søges om dækning af afholdte

udgifter til ledsagerens befordring

og transport med et beløb på max.

650 kr. pr. år. Beløbet godtgøres en

gang om året efter anmodning og

mod fremsendelse af dokumentation.

Hvis du gerne vil søge om en ledsagerordning,

skal du i første omgang

henvende dig til SocialServiceCenter,

som også kan fortælle mere om,

hvad ordningen går ud på.

Nødkaldeanlæg

Hvis du har brug for at tilkalde hjælp

og ikke kan benytte en almindelig

telefon, for eksempel fordi du falder

ofte og ikke kan rejse dig ved egen

hjælp, kan du få et nødkaldeanlæg.

Nødkaldeanlægget går til kommunens

plejepersonale, og du kan kalde

på anlægget uden at skulle bruge telefonen.

Har du brug for nødkald, skal

du kontakte visitationsafsnittet.

Omsorgstandpleje /

tandbehandling i eget i hjem

Der gives tilbud om omsorgstandpleje

til beboere på plejecentre samt til

hjemmeboende, der kan sidestilles

hermed.

Omsorgstandplejen hører under Greve

Kommunes Tandpleje, men

behandling hos privat tandlæge er

også en mulighed.


Tilbuddet omfatter al tandbehandling,

både af egne tænder og proteser.

Visitation og tilmelding til omsorgstandpleje

foretages af visitationsafsnittet

Prisen er i 2006 på 384 kr. for hele

året, uanset hvad der skal laves.

Efter tilmelding får du hurtigst

muligt besøg af en tandlæge, og der

foretages undersøgelse og aftales

behandlingsplan. Hvis du ikke

ønsker at deltage i omsorgstandpleje,

kan du fortsætte tandlægebesøg med

sygesikringstilskud.

Omsorgstandplejen tilbyder endvidere

et gratis vejledende besøg i eget

hjem til borgere, der er fyldt 75 år.

Her gives der gode råd om korrekt

Psykiatri

"Greverne"

Greve Kommunes socialpsykiatriske

tilbud er til borgere med sindslidelser.

Tilbuddet består af et aktivitetsog

værested og/eller støtte i borgerens

eget hjem.

Aktivitets- og værestedet tilbyder

forskellige brugerønskede aktiviteter,

herunder café og muligheden for at

være sammen med andre.

tandpleje, kost og drikke, forebyggelse

af mundtørhed etc.

Henvendelse om omsorgstandpleje

kan rettes til personalet på plejecentrene

eller til Liselotte Salomonsen i

tandplejen på tlf.

43 90 77 70, dagligt kl. 8-15.

Værestedet er åbent:

Mandag og fredag 09-15

Tirdag, onsdag og torsdag 09-19

Lørdag Lukket

Søndag 13-19

Greverne yder også hjemmevejledning

i eget hjem, hvis der er behov

for det.

Værestedets adresse er:

GREVERNE

Rådhusholmen 5

2670 Greve

Tlf. 43 97 22 50

35


Løst og fast

Begravelsestilskud

Ved dødsfald kan sygesikringen give

tilskud til begravelsen/bisættelsen.

Tilskuddet er afhængig af den afdødes/ægtefællens

økonomiske forhold.

Begravelseshjælp efter personer, der

er født før den 1. april 1957, udgør

dog altid mindst 1.050 kr.

Du kan få nærmere oplysning i ServiceCentret.

Efterlevelseshjælp

Hvis din ægtefælle eller samlever

dør, og du ikke er berettiget til efterlevelsespension,

har du mulighed for

at søge efterlevelseshjælp. Hjælpen

kan ydes til alle borgere. Man skal

have boet på fælles bopæl i et ægteskab

eller ægteskabslignende forhold

i mindst 3 år før dødsfaldet.

Hjælpen udbetales som et engangsbeløb

og ydes kun, når den efterladtes

årsindtægt er under 292.745 kr.

En eventuel formue skal også indgå i

beregningen.

Nærmere oplysninger kan fås ved

henvendelse til Pensionsafsnittet.

Affaldsordning for

handicappede

Er du handicappet, og har du ikke

selv mulighed for at aflevere miljøfarligt

affald på Miljøcenter Greve,

kan du kontakte Forsyningsvirksom-

36

heden på hovednummer 43 97 87 20

eller Thomas Silfverberg på 43 97 87

33. Miljøbilen kører i hvert distrikt i

kommunen 4 gange om året.

Forsikring

Nogle forsikringsselskaber giver

pensionister rabat på indboforsikringer.

Du kan få nærmere oplysning hos dit

forsikringsselskab eller hos Forsikringsoplysningen,

tlf. 33 43 55 00 eller deres hjemmeside

www.forsikringsoplysningen.dk.

Internet information

Greve Kommune er på internettet og

tilbyder herved borgerne at være

ajour med de nyeste informationer.

Der er også mulighed for at betjene

sig selv på en række områder.

Adressen til Greve kommunes hjemmeside:

www.greve.dk


ServiceCentret

I rådhusets forhal finder du Servicecentret.

Her bliver en stor del af de

daglige henvendelser til rådhuset

ekspederet.

ServiceCentret har åbent sådan:

Mandag til onsdag . .kl 10.00-14.00

Torsdag . . . . . . . . . .kl 10.00-18.30

Fredag . . . . . . . . . . .kl 10.00-13.00

Når du kommer ind i ServiceCentret

på Rådhuset, skal du trække et nummer

til det område, du ønsker dig

ekspederet af. Hvis du er i tvivl, skal

du blot spørge ved informationen.

SocialServiceCenter

SocialServiceCenter er en del af Servicecentret

i Rådhuset stueetage.

I SocialServiceCenter har vi samlet

de ydelser fra Pensions- og Hjemmeplejeafdelingen,

som pensionisterne

typisk spørger om.

Her kan du henvende dig uden at

bestille tid om f.eks.

• Helbredstillæg

• Personlige tillæg

• Kropsbårne hjælpemidler

• Kørselsordninger

• Venteliste til ældreboliger

Har du andre spørgsmål, prøver vi

også at hjælpe dig med dem, eller

guider dig videre til en anden i afdelingen.

SocialServiceCenter har samme

åbningstider som ServiceCentret.

Sygesikring

Gruppe I og II

Er du sikret i gruppe I, skal du ikke

betale for behandling hos din egen

læge eller hos speciallæge, når du er

henvist til denne af din egen læge.

Er du derimod sikret i gruppe II, kan

du frit vælge at lade dig behandle af

læger og speciallæger, der er tilknyttet

sygesikringen.

Til gengæld skal du selv betale en del

af lægens honorar.

Gruppeskift

Du kan skifte fra den ene gruppe til

den anden, når du har været i den

samme gruppe i mindst et år.

Gruppeskiftet kan ske den førstkommende

første, hvis du søger inden

den 15. i måneden før.

Lægeskift

Du kan skifte læge, når blot du har

været tilknyttet den samme læge i et

halvt år.

Lægeskift kan ske den førstkommende

første, hvis du søger inden

den 15. i måneden før.

Både gruppeskift og lægeskift koster

155 kr., og du skal kontakte Service-

Centret i rådhusets forhal.

Tidsbestilling

Når du skal tale med en rådgiver, skal

du have aftalt tid, inden du kommer.

Du kan ellers risikere at skulle vente

på at komme til.

Ventetid på svar

Vi forsøger hele tiden at give et hurtigt

svar på ansøgninger og henvendelser

- også de skriftlige. I nogle perioder

har vi mere travlt end sædvanligt,

og det kan ske, at vi ikke får svaret

så hurtigt, som vi gerne ville.

Vores politik er dog, at henvendelser

skal være besvaret indenfor en uge.

37


Stikordregister

A.

Aflastningsophold .........................33

Aftenskole .....................................11

Aktindsigt......................................29

Aktiviteter .......................................5

Ankemuligheder............................29

ATP ...............................................27

B.

Befordring .....................................13

Begravelsestilskud ........................36

Biblioteker.....................................12

Biograf ............................................5

Boligydelse ...................................26

Boligændringer .............................15

Briller ............................................24

Buskort..........................................13

Børnebidrag...................................28

Børnetilskud..................................28

C.

Cafeteria........................................33

CD-afspiller...................................12

D.

Dagcenter ......................................32

Daghjem........................................33

Delpension ....................................26

Dialog på tværs ...............................9

DSB...............................................14

E.

Efterlevelseshjælp .........................36

Egen hjælper .................................31

Ejendomsskatter, lån .....................27

Ergoterapeuter...............................33

F.

65-billet .........................................14

Fodpleje.........................................33

38

Folkedans ........................................9

Folkepension ............................18,20

Forebyggende hjemmebesøg ........15

Foreninger .......................................6

Formuegrænse.........................21, 25

Forsikring......................................36

Fri proces ......................................29

Frisør .............................................33

Frivilligt socialt arbejde..................7

Fysioterapi ...................................33

Førtidspension..............18,19, 20, 21

G.

Greverne........................................35

H.

Handicapforum .............................17

Handicapkompenserende tillæg....26

Handicapkørsel .............................14

Helbredstillæg ...............................23

Hjemmesygepleje..........................32

Hjælpemidler.................................15

Høringsorganer..............................17

I.

Indefrosne dyrtidsportioner...........28

Indskudslån ...................................26

Internet ..........................................35

Invalidebil .....................................14

Invaliditetsydelse ..........................19

J.

Job og førtidspension....................20

K.

Klagemuligheder...........................29

Klagerådet for personlig

og praktisk hjælp...........................32

Kronikertilskud .............................28

Kørsel............................................13


Stikordsregister

Kørekort ........................................14

L.

Licens............................................28

Lydavis..........................................12

Lydbøger .......................................12

Lægeskift.......................................37

Lønmodtagernes

dyrtids-fond (LD)..........................28

Lån til ejendomsskatter.................27

M.

Madudbringning..........................343

Medicintilskud ..............................28

N.

Netkort HUR.................................13

Netværksarbejde .............................7

Nødkaldeanlæg .............................34

O.

Omsorgstandpleje..........................34

Olsbækken.....................................11

Oplysningspligt .............................29

Opsat folkepension .......................20

P.

Pas .................................................14

Pension i udlandet.........................23

Pension til efterladte .....................22

Pension, ansøgning .......................18

Pension, beregning........................20

Pension, udbetaling.......................22

Pensionistblad .................................9

Pensionisthaver .........................5, 10

Personlig og praktisk hjælp

(hjemmehjælp) ..............................31

Personlig tillægsprocent................23

Personlige tillæg ...........................25

Plejebolig ......................................33

Plejecenter.....................................30

Psykiatri ........................................35

R.

Radio/TV.......................................28

Retshjælp.......................................29

Rådgivende Handicapforum .........17

S.

Seniorbio .........................................5

Servicecenter.................................37

SocialtServiceCenter.....................33

Supplerende pensionsydelse

(ældrecheck)..................................21

Svømmehal....................................11

Sygepleje.......................................32

Sygesikring ...................................37

T.

Tandbehandling,helbredstillæg .....23

Tidsbestilling.............................4, 36

Træningsophold.............................33

TV-licens.......................................28

V.

Varmetilskud .................................25

Visitator...........................................4

Væresteder ................................6, 35

Æ.

Ældreboliger .................................33

Ældreidræt.......................................8

Ældreråd........................................17

39


Egne notater:

40


Udgivet af:

Greve Kommune

Oplag: 7.500

Januar 2006

Idé/layout/Tryk:

Formegon ApS 43 99 90 99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!