FRA KIRKEN - Hvalsø & Særløse kirker og kirkegårde

hvalsoe.kirke.dk

FRA KIRKEN - Hvalsø & Særløse kirker og kirkegårde

FRA

KIRKEN

DECEMBER 2012 - FEBRUAR 2013


Juleevangeliet i ny

oversættelse

Fra bibelselskabets oversættelse

af Det nye Testamente

ved navn: Den nye Aftale.

På den tid gav Kejser

Augustus ordre til at der

skulle holdes en folketælling

i hele Romerriget. Det var

den første folketælling der

blev holdt mens Kvirinius var

guvernør i Syrien. Alle skulle

rejse hjem for at blive registreret

i den by deres familie

kom fra. Det gjalt også Josef,

der rejste fra byen Nazaret i

Galilæa til Betlehem i Judæa.

Det var Davids by, og Josefs

familie nedstammede direkte

fra David. Josef blev skrevet

på folketællingslisten sam-

men med sin forlovede Maria.

Hun var højgravid med

sit første barn, og mens de

var i Betlehem, fødte hun sin

søn. Hun lagde et tæppe om

ham og lagde ham til at sove i

en foderkrybbe i en stald, for

der havde ikke været plads til

dem andre steder.

I nærheden var der nogle

hyrder der overnattede på

marken mens de vogtede deres

får. Pludselig blev de badet

i et guddommeligt lysskær, og

en af Guds engle stod foran

dem på marken. De var lammet

af frygt, men englen sagde:

”I skal ikke være bange,

for jeg kommer med en god

nyhed. Den vil blive til stor

glæde for folk. I dag har I fået

en frelser. Det er Messias, jeres

herre, og han er levet født

i Betlehem, Davids by. I kan

kende ham på at han ligger i

en foderkrybbe, med et tæppe

om sig. I det samme var der

en hel hær af himmelske væsener

sammen med englen,

og de sang:

Vi hylder Gud i den højeste

himmel.

Han kommer med fred til

mennesker på jorden,

Til dem som han har udvalgt.

Lukasevangeliet kapitel 2

v. 1-15

Maria og Josef på vej fra

Nazaret til Betlehem.


Menighedsrådene i Hvalsø-Særløse og

Kirke Saaby-Kisserup samt præsterne og

kirkernes personale ønsker alle

en glædelig jul og et velsignet 2013.

Da Jesus blev født i Betlehem,

kyssede himlen jorden.


november • DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

Pit Pit

Stop

Stop

FOR FOR SJÆLEN SJÆLEN

Er du ved at løbe tør for brændstof?

Har du brug for en tænkepause?

Kom til en halv times ro

væk fra en travl hverdag

og nyd kirkens rum,

der netop appellerer

til stilhed og fordybelse.

Kristen meditation med stilhed omkring

døbefonten, Kristuskrans, Taizé-sange

og anderledes bønner.

Onsdage Onsdage kl. kl. 17.00 17.00

21/11 21/11 + 5/12 5/12 + 16/1 16/1

+ 30/1 30/1 + 13/2 13/2 + 27/2 27/2

i HVALSØ HVALSØ KIRKE KIRKE


Festgudstjeneste og

præsentation af Det nye

menighedsråd for

Kirke Saaby-Kisserup sogne

Søndag den 2. december kl. 10.30

Det nye kirkeår fejres med ekstra musik til gudstjenesten

og efterfølgende juleøl og brunkager.

Hils på det nyvalgte menighedsråd.

Grundtvig-sangaften

i Hvalsø sognegård

Tirsdag den 4. december kl. 19.30

Peter W. Rasmussen gelejder os sikkert igennem

Grundtvigs salmeunivers, især den julede del med bl. a

”Velkommen igen Guds engle små”, og ”Kimer,I klokker”.

Hvalsø sognekor medvirker, og tager sig af et par mindre

kendte Grundtvig-salmer.

Hvad han ellers har i ærmet, er en overrraskelse!

DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

Gud bliver menneske i Jesus-barnet.

Luciaoptog

& advent

Første søndag i advent,

den 2. december kl.

10.30 i Hvalsø kirke

Spejderne går lucia optog

og vi skal fejre, at det

er 1. søndag i advent. Det

er nytårsdag for kirkens

år. Samtidig er den dag

indledningen til en dejlig

forventningsfuld tid frem

mod jul.

Kaffe m.m. i Sognegården.

Julekoncert

i Kisserup

kirke med

Luciaoptog

Søndag den 9. december

kl. 15.00


DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

En lang,

dramatisk

fortælling

fra eksotiske

himmelstrøg!

Fredag d. 7. december

kl. 14.00 i Hvalsø Sognegård

Linda Baarsgaard læser

(jule-)historie.

En lang, dramatisk fortælling

fra eksotiske himmelstrøg!

Stærkt underholdende

og kulørt, men

ikke helt uden opbyggelige

elementer! Alene titlen på

fortællingen – ”Matthæus

17.20” giver et vink med

en vognstang.

Forfatteren til denne

skrøne er Ole Johnshøj.

”Sopranen Lise Burfelt

er uddannet kirkesanger

ved Sjællands Kirkemusikskole

og er under

privat videre uddannelse.

Hun er ansat

i Roskilde Domkirke

som sanger,

og har endvidere

samarbejde med

forskellige pianister

og organister,

med hvem hun

blandt andet giver

solokoncerter

i kirker og på ældrecentre.

Lise er

lyrisk sopran.”

Julekoncert med Ballerup

Kammerkor

Torsdag d. 13. december kl. 20.00 i Hvalsø kirke

Ballerup Kammerkor består af 32 medlemmer fra hele

Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Korets oprindelse

fortaber sig en gang i

1950-erne. Igennem

tiden har de udviklet

et repertoire med stor

spændvidde, fra renaissancen

frem til uropførelser

af ny dansk

musik, og stilmæssigt

fra wienerklassiske

messer til rytmiske arrangementer i samarbejde med jazzmusikere.

Koret har tillige udgivet flere CD’er.

Korets nuværende dirigent Denis Segond er født i Frankrig,

og har fået sin grunduddannelse i Nice og Paris. Han

fortsatte sine studier i USA og har været dirigent for en række

amerikanske universitetskor. Denis Segond er for nylig

kommet til Danmark, hvor han nu er fast dirigent for Holte

Kammerkor og Ballerup Kammerkor.

Julekoncert

i Kirke Saaby kirke

med Luciaoptog

Torsdag den 13. december kl. 19.30

Julen indsynges traditionen tro med julekoncerter

i begge kirker. Masser af levende

lys og et glas hvid gløg eller en sodavand i

våbenhuset efter koncerten.

Foruden det genoprettede Saaby Børnekor

medvirker Sawarabykoret, sopranen

Lise Burfelt, Anders Danman, akkompagnatør

og dirigent samt Marie

Villadsen, Saaby Skoles korleder.

Det bliver skandinaviske julesange,

engelske Christmas Carols og orgelmusik.

Dertil nogle af julens fællessalmer.

Gratis adgang.


Børnejul i Kirke Saaby kirke

Den 12. december kl. 9.30: Dagplejejul

Den 13. december kl. 9.30: Børnehavejul

Den 19. december kl. 8.15: Skolejul

Ved dagpleje- og børnehavejul vil der være sang og musik i

kirken og dans omkring juletræet i Den gamle Skole og sunde

julegodter.

Denne gang venter der begge dage børnene en stor overraskelse

Til skolejulen i kirken er forældrene som sædvanligt hjerteligt

velkommen.

De 9 læsninger

i Hvalsø kirke

Søndag den 16. december kl. 14.00:

I adventstiden står traditionerne i kø, og en af dem er De

9 læsninger. De bibelske læsninger fortæller om syndefaldet,

Guds udvælgelse og Kristus som menneskers frelser. Ind i mellem

læsningerne er der salmer og musikindslag ved Hvalsø kirkes

børnekor og Hvalsø sognekor. Gudstjenesten indledes med

Lucia-optog.

Glögg og æbleskiver i Sognegården efterfølgende.

Englene viser sig for hyrderne.

DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

Juleafslutninger

i Hvalsø

Luciaoptog, kirkemus

og frugt

Tirsdag den 11. december

kl. 9.30 i Hvalsø

kirke

Kirkens Børnekor vil

genoptage traditionen med

luciaoptog, og ”kirkens

mus” har i en årrække været

bortrejst til Betlehem,

men er nu vendt frygteligt

tilbage og fortæller om sine

oplevelser.

Bagefter vil der i Sognegården

være frugt,

(safte)vand og kaffe til

voksne og børn.

Juleafslutning for

børnehaverne og

andre interesserede

Onsdag den 12. december

kl. 10.00 og kl. 11.00

Tag julepynten med og

hæng det på kirkens juletræer!

Det kunne være festligt,

hvis børnene på forhånd

ville lave julepynt og tage

det med til juleafslutningen,

så de kunne hænge det

op på juletræerne i kirken.

Efter juleafslutningen,

er der mulighed for at

komme op i tårnet og mødet

kirkens ”nisse”.

Juleafslutning for

Hvalsø skole

Onsdag den 19. december.


DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

Juleaften og

nytårsaften i

Kirke

Saaby og

Kisserup

kirker

Se tiderne på gudstjenestelisten

Kom i god tid til julegudstjenesterne.

Selv om

der er 4 gudstjenester er

kirken fyldt til sidste plads.

Vi har et hæfte med alle

julens salmer som en julegave

til alle fremmødte.

Husk at medbringe et beløb,

stort eller lille, til vor

indsamling til folkekirkens

nødhjælp. Selv om julen er

dyr lykkes det os hvert år

at indsamle 8-10.000 kr.

Til julegudstjenesterne

medvirker foruden organist,

kor, graver og præst

Erik Rasmussen, trompet

og kornet.

Også ved nytårsgudstjenesten

er kirken fyldt til

sidste plads. Der serveres

champagne og kransekage.

Indled nytårsaften

festligt i kirken. Hør bl.a.

musikeren Jan Bachmann

på trompet.

Julekoncert med

Tolstrupkoret, Særløse kirke

Tirsdag den 18. december

kl. 19.30

En god, gammel tradition

fortsætter. Tolstrupkorets

julekoncert er som sædvanlig

et tilløbsstykke, som

bringer julestemningen ind

i alle hjerter! Under ledelse

af dirigent Mikael Jacobsen

vil koret med sædvanlig

sangglæde og entusiasme

synge et alsidigt program af

danske og udenlandske julesange.

Camilla Donovan

akkompagnerer på orgel og

klaver.

Julekrybbe i Hvalsø kirke

Traditionen tro vil man og

i år kunne se julekrybben i

Hvalsø kirke.

Institutioner – skole, børnehaver,vuggestuer/dagplejere

eller andre interesserede

er velkomne til at komme i

kirken og få en introduktion

til de flotte dukker, som ud-

gør julekrybben og høre historien

om, hvorfor vi fejrer

jul.

Julekrybben vil være at

se fra den 28. november.

Ring og aftal tid hos

Anne Spangsberg, tlf.nr.:

46408055 eller e-mail:anne.

spangsberg@paradis.dk


Juleaften i Sognegården

Hvalsø Kirke inviterer igen til

juleaften i sognegården

Igen i år afholdes der juleaften

Hvalsø sognegård kl.

17.30 efter den sidste gudstjeneste.

Menuen er flæskesteg

og andesteg med hvide og

brune kartofler, rødkål og

brun sovs efterfulgt af ris à

l´amande med kirsebærsauce

samt mandelgaver.

I år er det med egen kok og

hjemmelavet mad.

Endvidere er der vin, øl,

sodavand og kaffe/the med

sødt.

Der danses om juletræet

DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

og synges julesange og –salmer.

Hvis man ønsker en gave,

medbringes en gave til 25 kr.

Prisen er 70 kr. kr. person

(børn gratis).

Spisebillet købes på kirkekontoret

mandag & fredag

kl. 10-14 ved Marianne

Herss, Tlf.nr. 46409665,

mail mher@km.dk.

Sidste frist for køb af billet

er mandag den 17. december

kl. 14.00.

Alle er velkomne, men der

er et begrænset antal pladser

efter ”først til mølle”-princippet.

Champagnegudstjeneste

i Hvalsø

og Særløse

kirker

Begynd nytårsaften

med en festgudstjeneste!

Udover det festlige præg,

vil vi også give os selv

lov til i eftertænksomhed

at se tilbage på året, der

snart er gået. Vi standser

op og finder forhåbentligt

overskud til med glæde at

møde det nye år.

Champagne og kransekage

efter gudstjenesten

Mandag den 31. december

kl. 13.30 i Særløse

kirke og kl. 15.00 i

Hvalsø kirke

I skal ikke være bange, for jeg

kommer med en god nyhed.

Den vil blive til stor glæde

for folket. I dag har I fået en

frelser.


DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

Sydgræsk

kirkespisning

Onsdag den 9. januar

kl. 18.30

Den gamle Skole, Kirke

Saaby

Anthula Troupakis er kok

på den græske taverna

Kiki i Kardamili, Sydgrækenland.

Hun er en gudsbenådet

madkunstner. Til

kirkespisningen vil der

blive givet smagseksempler

på klassiske græske

retter. Anthula Tropakis

vil sælge ud af sin nypressede,

grønne olivenolie,

som hun bringer frisk med

fra Grækenland. Til kirkespisningen

vil Poul Joachim

Stender fortælle om

olivenoliens mytologiske,

historiske, kristne og nutidige

lag.

Facebook

Følg aktiviteterne for

Hvalsø & Særløse kirker

på Facebook. Se også billederne

til debat, deltag

gerne i diskussionen eller

bliv ven med din kirke!

www.facebook.com/hvalsoesaerlosekirker

10

Orgel i den tidligere

skumring

Søndag den 20. januar kl. 16 Kirke Saaby kirke

Gæstespil af den italiensk/nederlandske organist Matteo Imbruno,

der vil lyse tilværelsen op med tusind engle ved orglet.

Musik af bl.a. Bruhns, A. Vivaldi og J.B. Bach.

Til Berlin og München med

Osted-præsten

Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby

Onsdag den 30. januar kl. 9.30 til 11.00

Berlin er blevet en af danskernes fortrukne

byer til en miniferie. Det er ikke uden

grund. Berlin blev hovedstaden i det genforenede

Tyskland i juni 1991. Regeringen

og mange af de vigtige ministerier flyttede

fra Bonn til Berlin i 1999, og byen fremstår

igen som et af Europas vigtigste politiske

og kulturelle centre. ”Mellem kunst og øl

ligger München lagt til rette som en landsby

mellem bakker”, skrev den tyske digter

Heinrich Heine for omkring 150 år siden.

Det passer stadig meget godt den dag i dag.

En Sydtysk by med masser af kunstmuseer og bryggerier.


Mini-konfirmander

Minikonfirmander ved Hvalsø Kirke

Et tilbud til alle børn i 3. klasse!

Det kræver lidt dristighed at være minikonfirmand! Du skal

turde kaste dig ind i en drabelig og våd vandkamp, du skal turde

banke dine modstandere i rundbold, løbe en befrier og sætte

de døde fri. Du skal turde synge og bede fadervor! Hvorfor du

skal være juniorkonfirmand? fordi det er sejt og fordi Hvalsø

Kirke faktisk er din kirke!

Gennem aktiviteter og oplevelser åbner vi kirken (med alter,

prædikestol, klokker og meget mere) til en fortælling om kirke,

tro og tradition. Man behøver ikke at være døbt for at kunne

deltage.

I år bliver der to hold i forlængelse af hinanden, begge på

tirsdage kl. 14-15.30 i Hvalsø sognegård. 3.A får tilbuddet om

at starte tirsdag d. 15. januar, og forløbet afsluttes med en gudstjeneste

Palmesøndag, hvor mini-konfirmanderne medvirker.

Elever fra 3. B og 3. C kan starte tirsdag d. 2. april og undervisningen

afsluttes med en gudstjeneste søndag d. 2. juni. Invitationer

sendes ud til alle 3. klasses elever i løbet af november.

Med venlig hilsen underviserne Line Skovhaug (tlf.

21246393) og Linda Baarsgaard (tlf. 35262430)

Vismændene tilbeder det nyfødte

Jesus-barn.

DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

Fastelavn i

Hvalsø kirke

Søndag den 10. februar

kl. 13.00

Festlig familiegudstjeneste

for alle barnlige sjæle med

lyst til at være klædt ud.

Efter gudstjenesten tøn-

deslagning og kåring af

kattekonger- & dronninger

i Hvalsø hallen.

11


DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

Musikgudstjeneste

Søndag den 24. februar

kl. 10.30, Kirke Saaby

kirke

Musikgudstjeneste med

violinisten Samuel Lundström

og organist Anders

Danman. Mange mindes

sikkert Samuel Lundström,

der gav den fuld

gas ved duokoncerten i

oktober sammen med

Anders Danman. I oktober

gav den nydannede

duo to succesfulde koncerter

i Amsterdam. Her

gives en mulighed for at

høre Samuel i samarbejde

med Anders og Poul

Joachim Stender.

Morgenmøde

Onsdag den 27. februar,

Den gamle Skole,

Kirke Saaby

Lokalavisen på besøg

Mød vor lokale redaktør

på Dagbladet, Agnete Vistar!

En morgen om avisdød,

om redigering af

lokalt stof, om at være

redaktør på et lokalt dagblad

i en globaliseret tid.

1

Sørgedragter og

Begravelsesskikke

Fredag den 1. februar kl. 14.00

i Hvalsø Sognegård

Lars Andersen fortæller om tidligere

tiders skikke omkring begravelser.

I fortiden havde man forventninger,

traditioner og skikke omkring beklædning

og ceremonier.

Dette kunne have så stort et omfang,

at staten måtte gå ind med lovgivning

for sørgehøjtideligheder.

Lars viser forskellen mellem fortidens omfattende regelsæt

og nutidens enkle skikke omkring begravelser.

Hvis korsang er noget

for dig ...

Sawarabykoret, Kirke Saaby og Kisserup

Sawaraby-koret øver hver torsdag på Den Gamle Skole i

Kirke Saaby kl. 19.30 - 21.30.

Her kan alle sangglade mennesker komme og synge .

Vi lægger vægt på det gode samvær, samtidig med at vi lærer

noget.

Korets medlemmer deltager på skift nogle stykker ad gangen

ved de kirkelige handlinger i Kirke Saaby og Kisserup kirker,

og derfor er en del af repertoiret kirkemusik. Vi har også sange

og viser på programmet.

Vi holder af at komme ud til forskellige arrangementer i lokalområdet,

og derudover holder vi sangaften to gange årligt.

Vi vil gerne være flere, og vi kan bruge sangere på alle fire

stemmer.

Korets leder er organist Anders Danman

Se mere på www.sawarabykoret.dk


Kyndelmisse-jazz

Søndag den 3. februar kl. 19.30

Kisserup Kirke

Vi fejrer ”Missæ Candelarum” – lysets tilbagevenden

med en opløftendende jazz-aften

med vores jazz-favoritter Henrik Hansen med

band. Sammen med nogle af de bedste jazzmusikere

fra København vil Henrik Hansen

denne aften byde på stemningsfuld og stemningsmættet

musik med en snert af jazz men

også med inspiration hentet fra den nordiske

tradition.

Orkestret hvis medlemmer har baggrund

i DRs Big Band og i utallige andre sammenhænge

har spillet sammen i mange år. De tager

uforfærdet og kærligt fat på alt fra nyfortolk-

DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

ninger af J.S. Bachs værker over kapelmesterens

egne kompositioner bl.a ”Hymne til det

gode i mennesket” til eksempler fra den store

populærsangbog.

Henrik Hansen har tidligere spillet ved Pinse-

og høstgudstjenester i Kisserup og Kirke

Såby Kirke og arbejdede i mange år sammen

med Poul Joachim Stender om konfirmandmusicals

m.m.

Henrik Hansen Kvartet består af:

Nicolai Schultz: Saxofon

Peter Hansen: Kontrabas

Mikkel Find: Trommer

Henrik Hansen: Klaver

Kirkespisningerne i Kirke Saaby

Kirkespisningen i Kirke Saaby tiltrækker mellem 80 og 120 mennesker hver gang. Man

tilmelder sig kirkespisning hos Betty Hansen på tlf. 46492616/ 2336 4884. eller pjs@

km.dk. Aftenen koster 60 kr for voksne. Et glas vin, øl eller sodavand er inkluderet. 25

kroner for børn og konfirmander. Kirkespisningen indledes med en superkort gudstjenesten

i kirken. Derefter er der aftensmad i Den gamle Skole. Vin, øl og vand sælges til

købmandspris. Efter maden er der foredrag/underholdning.

Aftenen afsluttes senest kl. 21. Alle er hjertelig velkomne.

1


DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

Morgenmøderne

i

Kirke Saaby

Morgenmødet samler mellem

50 og 80 mennesker

hver gang. Der serveres

en solid morgenmad med

en morgendram. Efter

maden er der foredrag/underholdning.

Tilmelding

er ikke nødvendig. Morgenen

afsluttes kl. 11. Pris

25 kr. for morgenmad og

foredrag.

14

Børnekor!

Kirke Saaby og Kisserup

kirker er indgået i samarbejde

med Såby Skole.

Hermed er der genstartet

børnekor med elever fra 3. 4.

og 5. klasse.

Sammen med musiklærer

på skolen Marie Villadsen,

organist Anders Danman og

Karin Gottfredsen på sidelinjen,

er koret startet på Den

Gamle Skole.

Går man i 3. 4. eller 5.

klasse på en anden skole, er

man velkommen i koret.

I starten er det lettere sange,

men med tiden vil vi vove

os ud i flerstemmigt, og der

vil indgå let nodelære.

Vi øver i den stråtækte gule

bygning over for kirken hver

torsdag fra kl. 13.50 til kl.

15.20.

Vi holder en lille pause med

frugt og saft undervejs.

Lige nu øver vi til to julekoncerter:

Søndag d. 9. dec.

kl. 15.00 i Kisserup kirke.

Torsdag d.13.dec. kl. 19.30

i Såby Kirke – her med Luciaoptog.

Begge koncerter bliver

sammen med kirkernes voksen-kor

Sawaraby og en gæstesolist.


Kunstneren fra Skov Hastrup

DeCember • JAnUAr • FebrUAr • mArts

Kirkespisning onsdag den 6. februar kl. 18.30, Den gamle skole, Kirke Saaby

”Udsmykningen af en af vor nabokirker hjalp kunstner Christella Bamford igennem

en krise efter en voldsom traffikulykke”. Sådan skrev en lokal avis. Og netop kirkekunst

bliver aftenens tema.

CV: Født 1961, afgang fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding 1991, nytænkende inden

for keramik, glas m.v., farvekonsulent på Ros torv, institutioner m.v., gift med kunstner

Helge Nordstrøm, driver sammen med Atelier HeNoChBa.

Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag 10. marts 2013.

Vi samler ind i Hvalsø, Særløse,

Kirke Saaby og Kisserup

sogne. Endnu engang tager vi

kampen op mod sulten i Afrika.

Der er brug for indsamlere,

der vil gå ud og hjælpe

med at indsamle de flere tusinde

kroner, der hvert samles

ind i vort område.

Ønsker du at være indsamler

bedes du i Kirke Saaby

og Kisserup kontakte sognepræst

Poul Joachim Stender

på tlf 46 49 21 17 eller pjs@

km.dk

Ønsker du at være indsamler

i Hvalsø & Særløse

sogne, kan du kontakte Eva

Hornstrup, tlf.nr.: 46407407

og Anne Spangsberg, tlf.nr.:

46408055 eller email:anne.

spangsberg@paradis.dk

Mødestedet for indsamlingen

i Hvalsø og Særløse sogne

er sognegården i Hvalsø.

1


nyt menigheDsråD

Første søndag i advent

træder et nyt menighedsråd

til i Kirke Saaby-Kisserup

Julenat i Betlehem

Det nyvalgte og udvidede menighedsråd er:

Henry Petersen, Kirke Saaby

Ingolf Wilstrup, Kisserup

Uffe Rønnenkamp Holst, Kirke Saaby

Judith Nielsen, Kirke Saaby

Erik Keiniche Hansen, Kirke Saaby

Helle Laursen, Kirke Saaby

Helle Nordfjeld Möbius, Kirke Saaby

Lene Hvas, Kirke Saaby

Claus Ehlers Carmel, Kirke Saaby

Suppleanter:

Marianne Jeppesen, Kisserup

Steen Heyn Christiansen, Kirke Saaby

Helle Lundø Jensen, Kirke Saaby

Læs mere om det nye menighedsråd på www.saabykisserup.dk


nyt menigheDsråD

De nye menighedsråd

Kirke Hvalsø-Særløse Sognes

Fælles Menighedsråd

Medlemmer fra Hvalsø Sogn:

Peter Witthøft-Rasmussen

Erik Wulff

Gert Nielsen

René Flemming Nilausen

Line Skovhaug Hansen

Henriette Korshøj Theill

Erling Svendsen

Kirsten Gotthjælp Nør-Pedersen

Suppleanter for Hvalsø:

Kirsten Marie Bech

Jytte Jagd Hansen

Medlemmer fra Særløse sogn:

Christina Keiniche Green

Lars Eghøj Nielsen

Inkarnation betyder: at

blive kød. Julenat blev

Gud kød i Jesus.


1

Gudstjenesteliste

Søndag d. 2. december

1. søndag i advent

December 2012 – Februar 2013

Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup

10.30

AS

Luciaoptog m.

spejderne

Onsdag d. 5. december 17.00

AS

Pitstop for

sjælen

Søndag d. 9. december

2. søndag i advent

Søndag d. 16. december

3. søndag i advent

Søndag d. 23. december

4. søndag i advent

Mandag d. 24. december

Juleaften

Tirsdag d. 25. december

Juledag

Onsdag d. 26. december

Anden juledag

Søndag d. 30. december

Julesøndag

Mandag d. 31. december

Nytårsaftensdag

Søndag d. 6. januar 2013

Helligtrekonger søndag

10.30

SEJ

14.00

AS

De ni læsninger

9.00

AS

- 9.00

PJS

12.30 SEJ

14.00 SEJ

16.30 AS

10.30

SEJ

- 9.00

SEJ

- 9.00

PJS

10.30

PJS

Festgudstj

10.30

PJS

15.15. AS 12.30 PJS

14.00 PJS

16.30 PJS

9.00

SEJ

- 10.30

AS

10.30

SEJ

15.00

AS

Champagne

gudstj.

- 9.00

PJS

9.00

PJS

9.00

AS

- 10.30

PJS

13.30

AS

Champagnegudstjeneste

15.00

PJS

Champagnegudstj.

10.30

PJS

Onsdag d. 9. januar - - 18.30

PJS

Kirkespisning

-

-

10.30

PJS

15.00PJS

10.30

PJS

-

-

-

-


Gudstjenesteliste

Søndag d. 13. januar

1. søndag efter hellig

tre konger

Onsdag d. 16. januar,

0. januar, 13. februar,

27. februar,

Søndag d. 20. januar

Sidste søndag efter H3K.

Søndag d. 27. januar

Septuagesima

Søndag d. 3. februar

Seksagesima

Gudstjeneste på Ældrecenter:

Tirsdag d. 11. december: PJS

Mandag d. 24. december: SEJ

Tirsdag d. 8. januar 2013: SEJ

Tirsdag d. 12. februar: AS

December 2012 – Februar 2013

10.30

SEJ

17.00

AS

Pitstop for

sjælen

10.30

AS

10.30

AS

12.00

*Dåbsgudst.

10.30

SEJ

- 9.00

PJS

- - -

--- 9.00

AS

9.00

AS

*Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt.

10.30

PJS

- 10.30

PJS

Onsdag d. 6. februar - - 18.30

Kirkespisning

PJS

Søndag d. 10. februar

Fastelavn

Søndag d. 17. februar

1. søndag i fasten

Søndag d. 24. februar

2. søndag i fasten

13.00

AS

Familieguds.

10.30

SEJ

9.00

PJS

- 10.30

AS

- 9.00

PJS

- 10.30

PJS

Musikgudstj.

10.30

PJS

-

9.00

PJS

-

-

-

10.30

PJS

-

PJS: Poul Joachim Stender

SEJ: Søren Elbæk Jensen

AS: Anne Spangsberg

1


Anne B. Spangsberg Søren E. Jensen

www.facebook.com/hvalsoesaerlosekirker

Sognepræst Anne Spangsberg

Præstegårdsvej 2A

4330 Hvalsø. Tlf 46 40 80 55

E-mail:anne.spangsberg@paradis.dk

www.hvalsoe-kirke.dk

Træffes bedst tirsdag og onsdag kl. 10-11, torsdag

kl. 16-17 el. efter aftale. Træffes ikke mandag.

Hjælpepræst Søren E. Jensen

Tlf. nr.: 40 45 22 16 · E-mail:seje@km.dk

Fri om mandagen.

Præstesekretær Marianne Herss

Træffes på kirkekontoret mandag og fredag kl. 10-14.

Tlf. 4640 9665. E-mail: mher@km.dk

Organist Linda Baarsgaard

Kirkevej 8, Bakkendrup;4281 Gørlev.

Tlf: 3526 2430

E-mail: linda@hvalsoe-kirke.dk.

Fridag om mandagen

Kirkegårdsleder i Hvalsø Søren Christensen

Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø. Tlf. 4640 9501

E-mail: sc@hvalsoe-kirke.dk

Hvalsø kirkegårdskontor

Kontortid hverdage ml. 10-12

Graver i Særløse Ole Hansen

Byvejen 5, 4320 Osted.

Tlf. 4649 6828, 2034 2405.

Kirkesanger i Hvalsø og Særløse

Christian Brage, Uddeholmsgatan 36, 21450 Malmö

Fridag om mandagen.

Formand for menighedsrådet i Hvalsø:

Erik Wulff, Jernbanevej 33,

4330 Hvalsø Tlf. 4640 8023, mobiltlf. 4010 2986

E-mail: wulff@hvalsoe-kirke.dk

Formand for menighedsrådet i Særløse:

Inge Jørgensen, Særløsevej 5, Særløse,

4330 Hvalsø. Tlf. 4649 7050

Poul Joachim Stender

KirKe Hvalsø og særløse KirKe saaby og Kisserup

Kirkebil:

Ring efter Carstens Taxa,

tlf. 4649 2700.

Sognepræst Poul Joachim Stender

Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1,

4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2117

Træffes ikke mandag

E-mail: pjs@km.dk

Hjemmeside: www.saabykisserup.dk

Organist Anders Danman

Fredericiagade 94, 2., 1310 København K

Tlf. 2168 5189, telefax 3393 9230

E-mail: anders@danman.dk · www.danman.dk

Graver i Kirke Saaby

Caroline Sejerø Ellegaard Jensen

Tlf.: 27 51 20 55

E-mail: saabykirkegaard@gmail.com

Arbejds- og postadresse

Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby

Gravermedhjælper i Kisserup

Claudia Labbé Loveluck

Tlf. 60 75 20 55.

E-mail: saabykisserup@gmail.com

Korformand Kirke Saaby-Kisserup

Thyra Johannesen, Enebærhaven 3,

4330 Hvalsø, tlf. 4640 9721

E-mail: thsj@mail.tele.dk

Formand for menighedsrådet

i Kirke Saaby og Kisserup:

Henry Petersen, Fanøvej 2,

4060 Kirke Saaby, tlf. 4649 2451

henry.petersen@privat.dk

More magazines by this user
Similar magazines