Uddannelsesguiden - The Danish Maritime Cluster

dkmk.dk

Uddannelsesguiden - The Danish Maritime Cluster

DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

24

Kan en adrenalin junkie fi nde

Julie Lundholdt kan godt

lide action. Det har hun

vist i sin karriere som elitesportsudøver.

Og det

har været udslagsgivende

for hendes valg af uddannelse.

Julie Lundholdt er 29 år, og

fra 1999 til 2011 havde hun

mest snowboards i hovedet.

Hun gik på gymnasium

i Vännäs vest for Umeå i

Nordsverige, hvor skolen

blev kombineret med vintersport.

Fortsatte et halvt

år på sports college i USA.

Og deltog i alle de konkurrencer,

hun kunne komme

i nærheden af. Det kulminerede

ved De olympiske

Lege i Vancouver i Canada i

2010, hvor Julie var ene om

at repræsentere Danmark i

snowboard-cross.

- De første mange år arbejdede

jeg kun i sommermånederne

med det ene formål

at tjene penge nok til

at fi nansiere den kommende

snowboardsæson. Det blev

til alle mulige forefaldende

job. Jeg har blandt andet

arbejdet som lagerarbejder

og grønt bud. Jeg havde

dog lovet min mor at tage

en uddannelse, så jeg begyndte

at læse enkeltfag på

CBS. Og så foreslog en ven

af familien mig at gå shippingvejen,

fortæller Julie,

der i dag er elev hos Lysander

Shipping i Roskilde.

Elevplads med selvstudie

Inden Julie kom så langt,

tog hun i 2008 kontakt til

at World Careers og Det Blå

Danmark i Esbjerg, der rådede

hende til at tage en

uddannelse hos Institute of

Chartered Shipbrokers (ICS)

i London. ICS tilbyder kompetencegivende

Tutorship

forløb, hvor eleverne fjern-

studerer, samtidig med at

de arbejder. Den studerende

kan selv tilrettelægge

forløbet, så der også bliver

tid til andre ting – som for

eksempel sport – ved siden

af studierne.

- Jeg fi k et internship ved

Mærsk Broker Agency, hvor

jeg arbejdede hele sommeren

og tog fri, når snowboardsæsonen

startede.

Det kunne fi nt kombineres

med to ICS eksaminer om

året. De fl este studerende

på ICS tager dog fl ere fag

ad gangen, understreger

Julie, der gennem arbejdet

hos Mærsk Broker Agency

fi k et bredt kendskab til

koordinering af havnekald,

passage operationer i danske,

svenske og baltiske

farvande, og specialopgaver

inden for logistik, fortoldning

af skibe og generel

forretningsudvikling.

Fuld valuta for pengene

Erhvervserfaringerne understøttedes

af en teoretisk

uddannelse hos ICS. ICS’

grundmoduler omhandler

blandt andet økonomi, spedition,

forretningsudvikling

og jura, hvor det især er søret,

der er relevant. Senere

følger kurser i tørgods charter,

tanker charter, logistik,

multi-modal transporter,

havne og terminalledelse,

mm. Det foregår på den

More magazines by this user
Similar magazines