Uddannelsesguiden - The Danish Maritime Cluster

dkmk.dk

Uddannelsesguiden - The Danish Maritime Cluster

DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

36

HAVNE

- Lidt fascineret af havet og

store skibe har jeg vel altid

været, indrømmer Thomas

Bendtsen. Men hvad det

præcis var, der fi k ham til

at søge ind på Kogtved Søfartsskole

efter at have afsluttet

10. klasse i Aarhus,

husker han ikke. Der var

ingen søfolk blandt familie,

venner og bekendte.

Én på opleveren

Alligevel tog Thomas på søfartsskole

ved Svendborg,

og efter grunduddannelsen

blev han ansat som aspirant

i AP Møller Mærsk.

- Som aspirant på et skib

får man én på opleveren.

Jeg sejlede over hele

jorden med undtagelse

af Sydafrika, og det var

utroligt spændende at gå

i land og se operahuset

i Sydney den ene dag og

skyskraberne i Hong Kong

ugen efter. Det giver en

helt speciel følelse af frihed

sådan at være ude på

egen hånd, fortæller Thomas

men understreger, at

det er frihed under ansvar.

- Ansvarlighed er en del af

jobbet. Man lærer hurtigt


- Som skibsfører er supply skibe den ultimative udfordring. Jeg

havde jo været vant til at sejle i en stor bue uden om platforme,

men nu skulle jeg pludselig lægge helt tæt til i halvstorm

og åben sø.

Fra aspirant til havnedirektør

At en maritim uddannelse kan føre til lidt af hvert, beviser havnedirektør Thomas

Bendtsen. Hans karriere har indtil v idere været alt andet end kedelig. Og der er

stadig fuld fokus på udvikling og uddannelse.

at møde til tiden og passe

sine opgaver. Alle tager for

givet, at man kan udfylde

jobbet og gå ind i et vagtteam,

så selvfølgelig gør

man sin pligt og indfrier

forventningerne. Ellers har

man ikke noget at gøre på

et skib.

Søfolk skal kunne begå sig

Aspiranter er under uddannelse,

samtidig med at de

sejler, så de skal læse lektier

og afl evere opgaver,

mens de er ombord. Almindeligt

forefaldende arbejde

består i at spule dæk, smøre

spil, banke rust, rense

tanke og deltage i lastning

og losning. Derudover er

der brovagter, hvor de retter

søkort og lærer grundlæggende

færdigheder inden

for navigation såsom

at håndtere radar og undgå

kollision.

Og endelig skal aspiranterne

være god til at navigere

i overført betydning, så de

undgå kollision med kollegerne

ombord. Det kræver

høj intelligens - også på det

sociale område – at sejle

langfart, for, som Thomas

More magazines by this user
Similar magazines