Uddannelsesguiden - The Danish Maritime Cluster

dkmk.dk

Uddannelsesguiden - The Danish Maritime Cluster

DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

50

Svendborg International

Maritime Academy

(SIMAC) er Danmarks

største maritime uddannelsescenter.

På SIMAC kan du uddanne

dig i tre retninger; maskinmester,

skibsoffi cer eller

skibsfører, og vi er derfor

Trækker havet i dig? Vil

du gerne have en uddannelse

til søs, vil du være

den der bestemmer,

så skal du starte på en

spændende maritim uddannelse

på Svendborg

Søfartsskole.

Der er mange veje/muligheder

for at nå målet. Du

kan enten blive kyst- eller

sætteskipper, som giver

mulighed for at sejle som

1. eller 2. styrmand om

bord på mindre handelsskibe,

eller du kan fortsætte

indtil du får en offi cers uddannelse,

hvor du kan blive

fører af de største container-

og tankskibe i verden.

Alle de maritime uddannelser

kan kombineres, så du

selv kan bestemme hvilket

uddannelses niveau, du selv

ønsker at erhverve.

Som skibsassistent står du

for det praktiske arbejde

Velkommen til en verden af muligheder på SIMAC

både maskinmesterskole

og navigationsskole. Alle

uddannelser er professionsbacheloruddannelser.

Maskinmester

Maskinmesteruddannelsen

er den bredeste tekniske

uddannelse i Danmark. Du

får en uddannelse, der både

udfordrer dig praktisk og

teoretisk. På grund af den

brede tekniske viden fi nder

de fl este ansættelse som

mellemledere eller chefer.

Skibsfører

En skibsfører er først og

fremmest chef om bord

på et skib og er den øverst

ansvarlige for navigation,

sejlads og sikkerhed på

havet.

Skibsoffi cer

Skibsofficeren har kompetence

til at arbejde både

om bord, du har både

dæks- og maskintjeneste.

Du skal deltage i brovagt,

rengøring, vedligeholdelse

af skibets maskiner og teknik.

Uddannelsen veksler

mellem skole og praktiktid

til søs. Når du er på skolebænken

får du SU – og i

praktiktiden får du løn som

ubefaren skibsassistent.

Med en eksamen som skibsassistent

kan du videreuddanne

dig til skibsoffi cer.

Du kan også vælge den 3

årige HF-Søfartsuddannelse,

hvor du både får en HF

uddannelse samt 1. modul

af skibsoffi cersuddannelsen.

Uddannelsen foregår i

samarbejde med VUC-Fyn

Svendborg og Svendborg

Søfartsskole. Denne uddannelse

fører frem til en

bachelorgrad.

Livet til søs er spændende.

På havet føler man natur-

på broen og i maskinen

– dvs. at du kan arbejde

både som maskinmester

og skibsfører og får

derfor den bredest mulige

maritime uddannelse med

mange forskellige jobmuligheder.

Alle vores uddannelser

giver adgang til en

bred vifte af både sø- og

landbaserede job i ind- og

udland. Der er stor efterspørgsel

og mangel på

både maskinmestre, skibsofficerer

og skibsførere,

hvilket gør, at der næsten

ingen arbejdsløshed er.

Vi er beliggende i Svendborg

på Sydfyn, hvor der

er mulighed for rigtig

mange forskellige aktiviteter.

Vi afholder desuden

flere arrangementer med

de andre uddannelser i

kræfterne, de kan både

være smukke og skræmmende.

Derfor er den

uddannelse vi tilbyder, også

tilrettelagt så du bliver i

stand til både fagligt og

menneskeligt at klare hverdagen

til søs.

Dansk søfart er blandt

verdens førende, og når du

kommer rundt i verden vil

du opdage, at vi som nation

er højt værdsat på grund af

den kvalitet og præcision,

som altid har været dansk

skibsfarts kendetegn.

Svendborg Søfartsskole

Sæt kursen mod en fremtid til søs.

byen – f.eks. sygeplejerskeuddannelsen,

ligesom

vi har vores egen fredagsbar.

Kontakt vores studievejleder

direkte på tlf.

7221 5533 eller på studievejleder@simac.dk

Læs mere på

www.simac.dk

Graaesvej 27

DK-5700 Svendborg

Tel. +45 7221 5500

www.simac.dk

For at blive optaget på en

maritim uddannelse skal du

bestå en helbredsundersøgelse

samt en syns og høreprøve

for søfarende. Du må

ikke være farveblind.

Svendborg Søfartsskole

Overgade 6

5700 Svendborg

Tlf. 62 21 04 84

Hjemmeside adr.

www.svesoef.dk

E-mail: info@svesoef.dk

More magazines by this user
Similar magazines