SÅ er det forår, dejligt. - Dansk Folkeparti

danskfolkeparti.dk

SÅ er det forår, dejligt. - Dansk Folkeparti

_______________________________________________________________________________________

April 2010 Nr. 1 3. ÅRGANG

Kære medlemmer

er det forår, dejligt.

Sikken et kanon valg vi havde, hele 1075 stemmer faldt på

DF. I skal alle have tusinde tak for Jeres støtte, jeg er

overbevist om at det var fordi vi ikke lavede nogen alliance

med andre partier, at vi fik så mange stemmer, nu ønsker vi bare, at alle

de mange stemmer der faldt på os også ville munde ud i medlemskab – nå,

det var ønsketænkning.

Men hvorfor ikke.?

Hvad er det folk er bange for ved at vedkende sig medlemskab i DF??

Er vi bange for at naboen skal få at vide at vi er DFere?

Er vi blevet nervøse for alle de fremmede, der laver ballade, yder hærværk

og brænder biler og containere af? Måske med god grund – men det skal

ikke afholde os fra at være stolte over at være DFer.

Jeg personligt er stolt af, at være DFer, tænk engang -

hver gang postbuddet kommer med et brev fra

Christiansborg, står han et øjeblik – kigger på huset,

gør honnør og lægger brevet meget forsigtigt i

postkassen.

Ja, stolt det er jeg, og jeg har ikke nogen grund til

andet, jeg har 50 dejlige trofaste medlemmer, og en dejlig bestyrelse, som

værdsætter alt det jeg laver for DF. Jeg er også begyndt at hjælpe

afdelingerne i Hørsholm og Egedal – de havde læst i Dansk Folkeblad om

vores store fremgang, og hvad vi gør her i Furesø. Straks ringede de til mig


og spurgte om jeg ville hjælpe dem til fremgang, og selvfølgelig ville jeg da

det. Så det resulterede i at jeg nu også går til møder i Hørsholm, og

hjælper Egedal via E-mail, og allerede nu har vi lavet nogle

hvervekampagner sammen, som skal afholdes inden sommerferien. Vi vil

opfordre jer til at besøge os ved arrangementerne, det kunne være rigtigt

dejligt at hilse på jer alle sammen. Sæt allerede nu datoerne af, stederne

hvor vi laver hvervekampagner kommer senere på vores Hjemmeside (husk

at læs hjemmesiden http://www.danskfolkeparti.dk/Furesø_.asp)hvis du

ikke har en computer så kan du altid gå ned på biblioteket og læse der

her kan du også oprette en Hotmail – så også du kan kommunikere med

din familie, det er jo lidt sjovt at modtage sjove billeder af sit barnebarn

eller oldebørn.

Datoerne for hvervekampagnerne er,

Hørsholm: 1. Maj kl. 12:30-14:30.

Egedal: 29. Maj kl. 12:30-14:30.

Furesø: 12. Juni kl. 12:30-14:30.

Generalforsamling: Årets højdepunkt hvor du kan få indflydelse

Vi skal også snart have generalforsamling – det sker den 23. marts hvor vi

alle mødes i Satellitten kl. 19:00 Værløse – jeg har 3 ledige pladser i bilen

hvis du kommer fra Farum, og ikke har mulighed for selv at køre.

Ny udlændingeaftale på plads mellem DF og regeringen

Dansk Folkeparti har mandag den 15. marts indgået en ny, stor aftale med

regeringen på udlændingeområdet.

Aftalen indebærer blandt andet, at det i fremtiden bliver

langt sværere at snyde, lige som der vil blive stillet flere

krav til udlændinge, der ønsker permanent ophold i

Danmark. Af disse kan nævnes:

- Kvalitetssikring af lægeoplysninger i sager om humanitær

opholdstilladelse.

- Samkøring af en række offentlige myndigheders registre med

udlændingemyndighedernes registre med henblik på styrket kontrol for at

imødegå misbrug.


- Mere effektiv hjemsendelse af udenlandske hjemløse uden lovligt ophold.

- Indførelse af et kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og

historie.

Til gengæld betyder aftalen også, at indvandrere som er

velintegrerede, kan tale dansk og har forståelse for dansk kultur,

bidrager til det danske samfund og som ikke har ligget det danske

samfund til last eller begået kriminalitet, kan få mulighed for at

erhverve en permanent opholdstilladelse hurtigere end i dag.

Aftalen i sin fulde længde kan læses på www.danskfolkeparti.dk.

Juleafslutning på Ellegården:

Den 13. december mødte 31 medlemmer op til

julehygge, på Ellegården vi fik glögg og æbleskiver

og en masse pebernødder. Marlene Harpsøe

startede med at fortælle lidt nyt fra

Christiansborg. Derefter spillede vi banko og der

var mange der gik hjem med dejlige gevinster.

Der var også i år en lille gaveleg, der denne gang blev sunget, og gaven gik

til Per Kattrup – vores første byrådsmedlem i DF Furesø kommune.

Opstillingsmøde:

I 2011 skal vi have folketingsvalg, og derfor skal vi allerede nu

tænke på, hvem vi vil have siddende inde på borgen. Derfor er

der opstillingsmøde tirsdag den 18. maj 2010 – er der nogen

af jer der går med en politiker i maven og som ønsker at stille

op til folketinget, skal jeg meget snart have navne og

personnumre, derefter kommer I til en samtale med Dansk

Folkeparti på Christiansborg og, hvis I bliver godkendt, kan I

herefter stille op. Vi hører til i Egedal kredsen og her opstiller Pia Adelsteen

som er en meget dygtig dame, som har gjort det rigtigt godt. Men andre er

også velkomne til at stille op.


Sct. Hans aften

Vil I med?

I år lejer vi

en bus, der

vil køre os

alle

sammen til

Roskilde. Vi

medbringer

hver især

en lille madkurv som vi spiser på plænen ved Pejsegården – med udsigt

over søen. Når bålet bliver tændt holder Pia Kjærsgaard båltalen, præcis

som hun har gjort i de sidste mange år.

Nyd denne dejlige sommeraften for kun 30 kr. Pr. Person. Som dækker øl

og vand i bussen. Der kommer en indbydelse ud, om dette dejlige samvær.

Hvorfor

brænder vi Sankt Hans - bål?

Det bål, som brændes til Sankt Hans, er ikke helt det samme som dét bål,

heksene blev brændt på.

Midsommerilden har en lidt anden historie end henrettelsesbålet, der blev

anvendt, når dømte troldfolk skulle af med livet. Sankt Hans bålet er blot

en af flere blustraditioner i bondesamfundet.

Vild ild

Bålet eller ilden opfattedes som ondtafværgende, og skulle helst tændes

med "vild" ild eller "nødild", dvs. ild, der var lavet helt fra grunden. I

folketraditionen er der en generel opfattelse af, at hekse er særligt aktive

på magiske helligaftener, fx ved at samle ingredienser til deres

trolddomsaktiviteter, eller ved at rejse til heksemøder, enten ved Troms

Kirke, eller Bloksbjerg i Harzen. Ilden skal skræmme dem og forhindre dem

i at holde rast. Desuden var der jo også tale om en social skik, hvor man

kunne mødes og feste.

Ikke kun til midsommer

I visse egne af Danmark brugte man også blus til Pinse og Valborgaften,

d. 30. april. Men efterhånden blev bålskikken kun knyttet til Sankt Hans


aften. En af grundene kunne være kalenderreformen i år 1700. Kalenderen

rykkede 11 dage frem. I det tidlige forår kan de ca. 2 uger have betydet, at

det var for koldt til at sidde ude om aftenen til bål. Nogle steder brugte

man ikke et egentligt bål, men antændte halmknipper, som blev svunget på

lange stænger. En kombination af bål og blus kunne man også opleve.

Hvem er Sankt Hans?

Den helgen, som har lagt navn til Sankt Hans er Johannes Døberen.

Den 24. juni er Johannes Døberens helgendag. På dansk er hans navn,

Johannes, blevet til Hans - og dagen før hans dag er derfor Sankt Hans´

aften.

På fosterhilsen med Jesus

I bibelen er hans historie som bekendt nært forbundet med Jesus´. På

mange tidlige fremstillinger mv. ser man, hvordan Jesus og Johannes

Døberen hilser på hinanden som fostre, inde i deres mødres maver. Senere

døbte Johannes Jesus, og fik også selv et trist endeligt. Herodes Antipas´

steddatter Salome forlangte hans hoved på et fad efter en

bemærkelsesværdig danseopvisning - og fik det.

Johannes har strengt taget to helgendagen - nemlig foruden 24. juni også

29. august, der er hans dødsdag. I Johannes-evangeliet sammenligner

Johannes Døberen sig med Jesus og siger at "han (dvs. Jesus) bør det at

vokse, mig at forringes". Dette svarer fint til årets gang, hvor dagene jo

bliver kortere efter Sankt Hans og længere efter jul.

Sankt Hans bene og helligkilde

I Ørslev på Sjælland opbevarede man langt frem i tiden en lille samling

"Sankt Hans bene" - 3 menneskeknogler, der sammen med et træhoved

blev båret i procession på et særligt træfad fra kirken til en nærliggende

helligkilde. Skikken fortsatte måske efter reformationen, for fadet som ben

og hoved ligger på et fra 1625. Både hoved, fad og ben findes nu på

Nationalmuseet.


Hvilken sammenhæng er der imellem unge danske pigers

”depression” og krigen i Irak?

Jeg er ikke forbløffet. Det kan godt være at jeg burde være det, men det er

jeg altså ikke.

”Fedme er den nye folkesygdom” står der at læse i mange artikler. Så

begynder folk at vælte Nupo-pulver og den slags i sig. Efter et stykke tid –

kortere eller længere – opdager de at det ikke virker.

Og så bliver de deprimerede.

Jeg er ikke overrasket.

For det indeholder et middel, der skulle hjælpe med smagen, men en af

bivirkningerne er desværre fedme. Så det er et skridt frem og to tilbage.

En anden af bivirkningerne er depression.

Og så kan det vel ikke komme som nogen overraskelse at det er et af de

helt store medicinalfirmaer (Monsanto) der står bag. De laver også

”lykkepiller”.

Det er et middel, der blev forbudt i USA i 1978 på grund af de mange

bivirkninger, men Monsanto fik en advokat til at få det godkendt af FDA (de

amerikanske sundhedsmyndigheder). Sjovt nok var samme advokat tre

måneder senere ansat i en toppost hos Monsanto.

Ja, jeg er ikke forbløffet.

Og jeg sagde ikke korruption. Men det firma, der faktisk fremstiller det

middel hedder G. D. Searle og er ejet af Monsanto. Og på det tidspunkt,

hvor FDA godkendte det middel, var Donal Rumsfeld den øverste direktør.

Ham, der i dag er forsvarsminister og en af hovedarkitekterne bag krigen

mod Irak.

Der blev jeg forbløffet.

Men så gav det hele også pludselig meget mere mening.

Det middel jeg her taler om findes i mange forskellige varianter og findes

mange forskellige steder.

En tredje bivirkning (og listen af bivirkninger er lang) er hjerneskade,

specielt hos fostre og små børn.


Det er et middel, der skal erstatte sukker, for børn må jo ikke få for meget

sukker. Så hellere hjerneskade. Det findes i mange light-produkter lige fra

yoghurt til Pepsi Max. Det går under mange navne og betegnelser f.eks.

E951, Spoonfull, NutraSweet og ikke mindst Aspartam.

Kig på din Cola Light næste gang du drikker en og tænk over det jeg lige

har skrevet.

Jeg håber at du bliver forbløffet.

Kryds og Tværs opgave.

I dette blad er der et tillæg, bestående af en Kryds og tværs opgave, alle

spørgsmål står opført som nr. som henviser til nr. i opgaven. I kan få hjælp

til løsningen hvis I kikker lidt i de gamle DF Folkeblade.

Hvis I løser denne er der et stykke chokolade, som bliver udleveret i bussen

på vej til Sct. Hans aften i Roskilde. (ja det er utroligt hvad jeg kan få tiden

til at gå med nu da jeg er arbejdsløs).

Send løsningen til Käthe.

Nyt i bladet:

Marlene Harpsøe vil hver gang bladet udkommer skriver en klumme, om

hvad der sker inde i folketinget.

Dyrene er vores ansvar

Af Marlene Harpsøe, MF og dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti sætter fokus på dyrevelfærd i

Folketinget. Det gør vi, fordi dyrene er vores ansvar.

Det er vi mennesker, som skal sikre, at dyrene har

det godt, hvilket ikke altid er tilfældet i dag. Derfor

fremsætter Dansk Folkeparti det næste stykke tid en

lang række forslag i Folketinget, som skal sikre

dyrene bedre forhold også ved at udvide deres

juridiske beskyttelse.

For det første skal straffen for dyremishandling

sættes op. I dag er straffen kun på cirka 30 dages fængsel – enten betinget

eller ubetinget – og den straf er alt for lav, når man har de mange dyrs

lidelser i tankerne. Som eksempel fik seks unge, som satte ild til og

mishandlede et marsvin blot mellem 20 og 40 dages betinget fængsel samt

en bøde på 1.000 kr.


Et strafniveau på 30 dages fængsel er en urimelig mild straf. Især for de

dyr, som mishandlingen er gået ud over og de mange børn og andre dyre

interesserede, som er blevet berørt af udåden. Dyr er levende væsener og

skal behandles med respekt. Hvis man mishandler

dyr, skal det straffes hårdt og konsekvent. Jeg tør

slet ikke tænke på, hvor grov en dyremishandling

skal være for at få en høj straf, som 1 års

fængsel.

Derudover mener Dansk Folkeparti, at

dyremishandlere, der dømmes

ved en domstol automatisk skal

miste retten til at have med dyr

at gøre for bestandig. Har man en gang vist, at man

mishandler dyr og har et koldt hjerte overfor dyrene, så

har man en gang for alle vist, at man ikke egner sig til at

have med dyr at gøre. Det vil Dansk Folkeparti også stille

forslag om i Folketinget.

Men i Dansk Folkeparti stopper vi ikke her. Vi vil også have

sat en stopper for den grusomme smugling af dyr der sker

til Danmark. Hunde og andre dyr bliver mange gange

smuglet til Danmark under forfærdelige forhold.

Desværre er det kun små, ubetydelige straffe og

oftest kun lige de få kroner som smuglerne har på

lommen, som de må give til politiet som straf.

Dansk Folkeparti foreslår, at smugling skal koste

25.000 kr. i bøde. Smuglerne tænker ikke

på dyrene, men kun på de penge som de kan tjene

ved videresalg af dyrene. Derfor er det også

pengepungen vi skal ramme smuglerne på.

Derudover stiller vi forslag i Folketinget om at der

skal udleveres forbrugerinformation, når man køber et kæledyr, at

regeringen skal arbejde for dyrepoliti i alle EU-lande og en

dyrevelfærdskommissær i EU samt et forbud mod import af hunde, der har

fået fjernet ørerne eller halen alene, fordi ejeren synes den ser pænere ud

uden.

På dyrenes vegne er der meget positivt at se frem til, i hvert fald hvis

Dansk Folkepartis forslag bliver vedtaget. Vi håber og tror, at vi kan finde

flertal i Folketinget for forslagene. Det vil gavne dyrene. Dyr kan ikke selv

sige fra, og derfor må vi som mennesker gøre, hvad vi kan

for, at dyrene ikke lider. De er vores ansvar.


Sagnet om Dannebrog.

For mange år siden var der I Danmark en konge, som hed Valdemar Sejr. I

året 1219 drog Valdemar Sejr med 1500 langskibe over Østersøen til

Estland. Han kom som anfører for en vældig hær, og sammen med ham var

mange af kirkens folk. Valdemar Sejrs mål var at gøre de vilde estere til

kristne mennesker.

Valdemar Sejrs skibe lagde til ved en by, hvor der lå en borg, og så snart

de danske krigere havde indtaget borgen, begyndte de at slå lejr. Men

esterne brød dig ikke om, at danskerne var kommet, og derfor udtænkte de

en snedig plan.

Esterne sendte hurtigt høvdinge fra de stammer, der boede i nærheden, for

at bede om fred og beskyttelse. De fremmede høvdinge var meget ydmyge,

så derfor gættede Valdemar Sejr ikke, at de havde ondt i sinde. Valdemar

Sejr tog godt imod dem, skænkede dem rige gaver, og bisperne døbte

dem. Derpå lod man dem gå hjem.

Om aftenen den tredje dag, var de danske krigere ved at spise aftensmad.

Nogle steder i lejren lød der støj og munterhed fra teltene og andre steder

havde de trætte krigere allerede lagt sig til at sove.

Pludselig stormede der, fra fem forskellige steder, utallige skarer af estere

ind i lejren og slog alt hvad de mødte ned. De danske krigere blev meget

overraskede og bange og mange flygtede hurtigt ned mod skibene, fordi de

troede at Danmark havde tabt slaget.

Men medens kampen rasede, var ærkebiskop Anders Sunesøn og nogle

præster gået op på en høj for at bede. Der skete da det mærkelige, at så

længe ærkebispen strakte sine arme mod himlen, gik danskerne frem, men

når han udmattet lod sine arme synke, trængte esterne frem. Præsterne

støttede så bispens arme, og krigslykken vendte sig. Så skete der noget

endnu mærkeligere. Ærkebispen og hans præster, kongen og hver mand i

den danske hær så et korsbanner – et rødt flag med hvidt kors – dale ned

fra himlen, og mange hørte samtidig en røst, der råbte: ”Når dette mærke

bæres højt, skal I sejre”! Danskerne stormede straks frem for at gribe det

himmelfaldne banner, så ingen længere kunne modstå dem. Esterne

flygtede til alle sider og efterlod tusinder af faldne. Slaget var vundet af de

danske, og dermed var Estland erobret. Sagnet fortæller, at vort flag –

DANNEBROG – blev sendt fra himlen den 15. juni 1219 – Denne dag kaldes

Valdemarsdag efter Valdemar Sejr.


Konkurrence:

Vind en middag for 2 på Furesøbad, bestående

af stegt flæsk og persillesovs, det eneste du

skal gøre er at skaffe et nyt medlem.

Hvordan gør du,

Ring eller skriv til Käthe Søeballe 2698 7051 –

kathe@soeballe.dk og fortæl hvem du vil skaffe,

når så indmeldelsen kommer fra Christiansborg

til min postkasse udløser det et gavekort.

I ønskes en rigtig god sommer. Käthe


Mormødre søges

Den Nye Mormor-ordningen i Furesø –

af 1. oktober 1989.

Denne forening kalder vi i daglig tale den gebyrfrie,

da vi ikke har noget medlemsgebyr for forældre. Denne forening har intet

at gøre med den anden ordning der benytter næsten samme

foreningsnavn.

Vi er en frivillig forening af søde/venlige damer der har det til fælles, at vi

godt kan lide børn. En hel del af os har været i ordningen siden starten i

1989 og har således god erfaring i børnepasning.

Derfor tilbyder vi børnefamilierne at passe deres syge/raske børn, mens

mor og far passer deres job.

Da vi efterhånden er en stor kommune og vores pasninger strækker sig

over Farum, Hareskoven, Værløse og Birkerød - har vi altid brug for flere

mormødre i disse områder.

Har du lyst til, at være en del af vores mormor-ordningen, vil vi meget

gerne høre fra dig. Du binder dig ikke for mere end du selv har lyst til.

Det vi lægger mest vægt på er, at du har erfaring, overskud og lyst til at

passe børn.

Herudover holder vi møde 4-5 gange om året. Et fast punkt på

dagsordenen er kaffe, kage og hygge, samt udveksler erfaringer og i

samarbejde danner rammerne for foreningens virke m.m.

Mormødrene får sådan set ikke løn, men et gebyr på 35 - 45,00 pr. time i

dagtimerne. I aftentimerne tillægges et gebyr på 10,00 pr. time.

Forældrene betaler direkte til mormoderen.

Du kan få yderlige oplysninger i vores pjece eller ved at ringe til mig.

Jeg sender gerne vores pjece. Du kan også gratis tilmelde dig til vores

hyggemøder.

Med venlig hilsen

Forældre repræsentant

& medstarter af foreningen

Marianne Zaki Norby

Elmely 30

3520 Farum

Tlf. 44 99 01 02


Formand: Käthe Søeballe 2698 7051

kathe@soeballe.dk

Næstformand: Susanne Kriegbaum

Medlem: Kjeld Drongesen

Medlem: Per Kattrup

Medlem: Troels Aaen

Suppleant: Marlene Harpsøe

Suppleant: Nanna Heimburger

Kasserer: Jytte Travis

Revisor: Troels Aaen

More magazines by this user
Similar magazines