Læs mere - Fontana-skolen

fontanaskolen.dk

Læs mere - Fontana-skolen

men med de personlige læringsprocesser, således at

den enkeltes faglighed styrkes og udvikles i forhold til

egne ressourcer, men også bliver støttet i forhold til de

fagområder, der volder vanskeligheder. I undervisningen

indgår coaching af den enkelte i forhold til de barrierer,

der står i vejen for faglig læring.

Lærere og vejledere er foruden deres faglige baggrund

uddannet i en coachingmetode kaldet ”Process

Inquiry” som er særlig velegnet til at understøtte psykisk

sårbare mennesker både i forholdet til læring og i

forholdet til personlig kompetenceudvikling. Metoden

giver en særlig mulighed for at bearbejde og komme

igennem såkaldte ”læringssår”. Dvs. de nederlag og

efterfølgende undvigelsesmanøvrer, der fandt sted i

tidligere læringsprocesser og som står i vejen for den

nuværende læringsproces.

Fontana Skolens pædagogiske grundlag er bl.a.

inspireret af teorier fra positiv psykologi, flowteori,

energipædagogik, kognitive delelementer og en psykomotorisk

tilgang til personlig udvikling.

Undervisere og andre medarbejdere tilknyttet STU’en

modtager faglig relevant supervision.

Metodisk baggrund

Metoderne der anvendes i skoleforløbet tager i øvrigt

sit udgangspunkt i tre udviklingsprojekter gennemført i

Fountain House inden for de sidste 3 år:

• UddannelsesKlubben:

Et afklarende kompetenceudviklingsprojekt for 18 -

31-årige, som blev gennemført som udviklingsprojekt

i Fountain House fra 2007 til 2010 finansieret af Socialministeriet.

UddannelsesKlubben gennemførte 6 hold

á hver 5 måneders varighed. Der var 6 - 8 deltagere

på hvert hold. Projektet havde et lignende formål som

STU’en, og er derfor yderst velegnet at tage afsæt i for

et STU - forløb i Fountain House.

Evalueringen af UddannelsesKlubben har vist at 85 %

af deltagerne nu er i beskæftigelsesrettet aktivitet / uddannelse.

• To 1-årige metodeudviklingsprojekter, der er gen-

nemført i Klub Fontana i 2009 og 2010:

”Fra udsat til ansat” – Et metodeudviklingsprojekt i

coaching af psykisk syge 18 - 25-årige.

”Sundhedsprojektet” – et projekt med fokus på motion,

mad og sund livsstil for 18 - 25-årige psykisk syge.

Begge projekter er en del af to store udviklingsprojekter

i samarbejde med Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne.

5

Similar magazines