Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

8 1889.

I samtlige Fængsler i Nordlands Amt toges i Beretningsaaret

de i forrige Beretning omtalte nye Varmeapparater (Celleovne) i Brug. Udgifterne

ved den saaledes iværksatte Fornyelse af Fængslernes Opvarmniugsapparater

androg ialt til Kr. 5 768.47.

I de øvrige Distriktsfængsler foretoges ingen væsentlige Forandringer

med Hensyn til Bygningerne. Derimod udførtes en Række Reparationsarbeider,

ligesom der blev truffet forskjellige Foranstaltninger sigtende til at

forøge enkelte Fængslers Sikkerhed.

More magazines by this user
Similar magazines