Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

1889. 9

C. Fangeantallet tilligemed statistiske Oplysninger derom.

(Nombre des prisonniers avec des renseignements statistiques.)

Tab el 2 viser Fangeantallet og Fangedagenes Antal i Rigets Distriktsfængsler

i Aaret 1889. Det sees heraf, at Antallet af de Personer,

der som Straf- eller Varetægtsfanger (heri ikke iberegnet Natarrestanter) i

nævnte Aar hensad i Distriktsfængslerne, udgjorde 8981, hvoraf 7 908 Mandsfanger

og 1 073 Kvindefanger. Heraf falder paa Kristiania Distriktsfængsel

det største Belæg med 3 588 Fanger — 3 158 Mænd og 430 Kvinder —,

og paa Bergens Distriktsfængsel det næststørste med 716 Fanger — 635 Mænd

og 81 Kvinder. Det mindste Belæg havde i dette Aar Flekkefjords Distriktsfængsel

med 4 Fanger.

Det samlede Antal F an ged a ge i samtlige Distriktsfængsler udgjorde

85 168, hvoraf de 73 177 falder paa Mandsfangerne og 11 991 paa Kvindefangerne.

I Kristiania Distriktsfængsel var Fangedagenes Antal 30 061,

hvoraf 26 573 falder paa Mænd og 3 488 paa Kvinder. Dernæst havde

Bergens Fængsel 4 975 Dage, 4 482 faldende paa Mænd og 493 paa Kvinder.

Det mindste Dagantal havde i dette Aar Nordre Aurdals Distriktsfængsel med

32 Fangedage.

Amtsvis beregnet stiller Antallet af Fanger og Fangedage sig saaledes :

More magazines by this user
Similar magazines