Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

Indhold.

I. Beretningen.

A. Almindelige Bemærkninger Side 1

B. Bygningerne 6

C. Fangeantallet tilligemed statistiske Oplysninger derom 9

D. Ordenen og Disciplinen . . . 17

E. Sjælepleien og Undervisningen -- 21

F. Sundhedstilstanden 24

G. Fangernes Beskjæftigelse 32

H. Forpleining og Beklædning 35

I. Udgifter ...

36

K. Fængselsselskaber .

39

II. Statistiske Tabeller.

. . . . . .

Tabel 1. Antallet af Celler og andre Rum i Fængslerne . . . . . . . Side 42

- 2. Fangeantallet og de forskjellige Slags Fanger. Fangedagenes

Antal

--- 44

— 3. Det gjennemsnitlige daglige Belæg af de forskjellige Slags

Fanger. Det hoieste Belæg paa samme Tid . .

— 48

4. Fangernes Alder.............................. ....... . — 50

5. Udgifter . • • • .......... • — 52

More magazines by this user
Similar magazines