Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

( Fortsættelse. (Suite.)

ie

No. 126. Fattigstatistik 1888. (Statistique de l'assistance publique.)

- 127. De offentlige Jernbaner 1889/90. (Rapport sur les chemins de fer publics.)

- 128. Norges Bergværksdrift 1886-1E88. (Statistique des mines et usines.)

- 129. Rekruteringsstatistik 1890. (Statistique du recrutement.)

- 130. Norges Skibsfart 1889. (Statistique de la navigation.)

- 131. Folkemængdens Bevægelse 1888. (Illouvement de la population)

- 132. Norges Handel 1890. (Statistique du commerce.)

- 133. Skiftevæsenet 1888. (Tableaux des successions et faillites.)

- 134. Den norske Statskasses Finantser 1885/86-1889/90. (Finances de l'État.)

- 135. Strafarbeidsanstalter 1888/89. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.)

- 136. Norges Sparebanker 1890. (Statistique des caisses d'épargne.)

- 137. Veterinærvæsenet 1889. (Compte rendu du service vétérinaire.)

- 138. Distriktsfængsler 1889. (Prisons départementales.)

Af det statistiske Centralbureau er udgivet folgende Værker:

Statistique internationale: Navigation maritime. I. Jaugeage des navires. Christiania

1876. H. Les marines marchandes. Christiania 1881. III. A. Jaugeage

des navires. (Renseignements complémentaires.) B. Les marines marchandes

1880-1886. Christiania 1887.

International Skibsfartsstatistik: labeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene

1850-1886. Kristiania 1887:

Annuaire statistique de la Norvége. Première- Cinquiéme Année (1879-1884).

Kristiania 1879 - 1884.

Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Forste-Femte Aargang (1880-1884).

Kristiania 1881-1884.

Statistisk Aarbog _for Kongeriget Norge. Sjette Aargang (1885-1886), Syvende

Aargang (1887), Ottende Aargang (1888), Niende Aargang (1889), Tiende

Aargang (1890). - Annuaire statistique de la Norvége. Sixamc Annie

(1885-1886), Septiéme Année (1887), .Huitiénie Annie (1888), Neuviéme

Annie (1889), Dixame Année (1890). Kristiania 1886-1890.

Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Forste-Ottende Bind (1882-1890).

Kristiania 1883-1891. (Journal du Bureau central de Statistique.)

Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet

31 Oktober 1889. Kristiania 1889.

Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 1828-30 Juni 1889. Kristiania 1889.

18 Juli 1891.

More magazines by this user
Similar magazines