Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

18 89. 1

A. Almindelige Bemærkninger.

(Remarques générales.)

Nedenstaaende Oversigt viser, hvilke Fængselsdistrikter, Landet er inddelt

i, Antallet og Størrelsen af de til dem hørende Distriktsfængsler, saint af hvem

disse bestyres :

Fængselsdistrikter.

Kristiania By.

Akershus Amts 1

Landdistrikt, Byen

Drøbak og Ladestederne

Son og

Hølen.

Smaalenenes Amts 1

Landdistrikt.

Byen Moss. 1

Byen Fredriksstad

Byen Sarpsborg.

Byen Fredrikshald

Hedemarkens Amts 2

Landdistrikt og

Byerne Hamar og

Kongsvinger.

Kristians Amts 3

Landdistrikt og

Byerne Lillehammer

og Gjøvik.

Buskerud Amts

Landdistrikt og

Byen Hønefoss.

7,4

1

1

1

Hvor beliggende.

Kristiania.

Skedsmo.

Eidsberg.

Moss.

Fredriksstad.

Sarpsborg

Fredrikshald.

Hamar.

Kongsvinger.

Gjøvik.

Sel.

44 1:

99

37

12

10

10

10

13

30

21

27

22

Nordre Aurdal. 15

3 Haugsund. 18

Hønefoss.

Nes i Hallingdal.

10 9

Bestyrer.

Candidatus juris

Frantz Eugen Malthe

(jfr. kgl. Resol. af 14de

Oktober 1882).

Fogden i Nedre

Romerike.

Fogden i

Rakkestad.

Politimesteren

i Moss

Politimesteren

i Fredrikstad

Byfogden

i Sarpsborg.

Politimesteren

i Fredrikshald.

Byfogden i Hamar.

Fogden i Vinger

og Odalen.

Fogden i Toten.

Fogden i Nordre

Gudbrandsdalen.

Fogden i Valders.

Sorenskriveren i liker,

Modum og Sigdal.

Fogden i Ringerike.

Fogden i Hallingdal.

Anmærkning.

Fængslet benyttes

efter Overenskomst

mellem Akershus

Amts Fængselsdistrikt

og Kristia,nia

Kommune tillige

som

Varetægtsfængsel

for Akers

Sorenskriveri.

, Efter Overens-

' komst med Konimunebestyrelserne

i Amtets

Byer har Smaalenenes

Amts

'Landdistrikt Adgang

til at benytte

Fængslerne i Amtets

Byer, naar

/ Rummet tillader

det.

Af Fangerummene

i Gjøvik er 5 Enkeltceller

og 1 Fællesrum

afgivet til

Benyttelse for en

Tvangsarbeidsanstalt.

1

More magazines by this user
Similar magazines