1 Teknologisk Institut 22. marts 2012/Per Henrik Pedersen ... - NVE

nve.no

1 Teknologisk Institut 22. marts 2012/Per Henrik Pedersen ... - NVE

Teknologisk Institut

22. marts 2012/Per Henrik Pedersen

Referat fra informationsmøde i Entr Lot 1 i Bruxelles den 21. marts.

Jeg deltog i mødet som fagekspert for NVE og Energistyrelsen. Bjarke Hansen, Energistyrelsen deltog også i

mødet. Der var omkring 30 deltagere i alt.

På mødet blev der fremlagt nye forslag til ecodesign-krav til condensing units og process-chillers. Endvidere

kom Kommissionen med en opdatering af status for de andre produkter i Entr Lot 1.

Kommissionens prioritering af produkter i Entr Lot 1:

Kommissionen (Laure) forklarede, at man prioriterer condensing units, professional cabinets og process

chillers, og arbejder videre med Ecodesign-krav for disse, samt energimærkning for professional cabinets.

Walk-in-kølerum arbejder man også videre med, men med mindre arbejdsindsats, idet ecodesign-kravene

forventes at blive ret simple.

Blast chillers (blæsekølere): Her er arbejdet sat i stå, indtil der bliver udviklet en ny teststandard.

Condensing units:

Kommissionen arbejder videre med grundlaget i arbejdsdokumenterne fra Consultation Forum, og det er

de samme effektivitetskrav, som man kører videre med. Der er et forholdsvist godt datagrundlag, og man

har opbakning fra store dele af industrien.

Ecodesign-krav indføres i to trin:

Tier 1 (1. januar 2014) og Tier 2 (1. januar 2017). Review 2017. Kravene opdeles i to kategorier: LT (lav

temperatur (til frysehuse og frysekabinetter m.v.) og MT (til kølehuse, kølekabinetter m.v.).

Tier 1: 5 % af MT og 13 % af LT vil blive forbudt

Tier 2: 36 % af MT og 34 % af LT vil blive forbudt.

Der var diskussion om niveau for ecodesign-krav og om mulighed for at indføre energimærkning.

Stemningen er, at man indfører de foreslåede krav, der skal være adgang til dokumentation for et givent

produkt, hvor der også oplyses energieffektivitet (COP /SEPR). Derfor kan der forventes at energieffektivitet

bliver en konkurrencefaktor.

Danmark m. fl. fremførte på mødet, at man gerne havde set strengere krav, men konsensus er (efter min

mening), at arbejde videre med forslagene, så kan man altid senere (under revisionen) udarbejde strengere

krav.

Kølemiddel: Der fremkom ikke rigtig nye synspunkter i forhold til diskussionerne på CF-mødet.

1


Chillers (væskekølere):

Her er der sket en kraftig ændring i forhold til CF-mødet.

Kommissionen har fundet ud af, at ca. 80 % af process chillers er HT (high temperature) chillers, og derfor

skal disse medtages i ecodesign-krav.

Det skaber en konflikt i forhold til kommende (forventede) krav til chillers til luftkonditionering i Entr Lot 6,

hvor der i april er 3. og sidste stakeholder-møde.

Både Danmark og Norge har tidligere påpeget dette problem, idet det ofte er de samme chillers som

benyttes til proces-køling og til luftkonditionering. Disse chillers kan derved risikere at blive underlagt to

forskellige sæt ecodesign-krav.

Jeg fremførte på mødet vigtigheden af, at koordinere indsatsen med Entr Lot 6, og det var der flere andre

der gjorde, herunder producenter.

Testmetode:

Der lægges op til, at test af de to produktgrupper skal ske efter ny metode, hvor man bestemmer SEPR

(Seasonal Energy Performance Ratio) i steder for COP.

Der er både fordele og ulemper ved dette:

Fordele: Giver en bedre værdi, som repræsentere årsmiddel-effektiviteten for gennemsnitlig europæisk

klima. Vil betyde en fordel for apparater med naturlige kølemidler, herunder især brug af CO2, da dette

kølemiddel har høj effektivitet ved lave omgivelsestemperaturer og dårligere effektivitet ved meget høje

omgivelsestemperaturer.

Ulemper: Der vil blive væsentlig dyrere at gennemføre laboratorie-test, idet der skal gennemføres test ved

4 forskellige tilstande, hvorefter resultaterne indsættes i et regneark som bestemmer SEPR.

SEPR-metoden har både kommissionens og industriens støtte.

De helt små Condensing Units er undtaget for denne metode og der benyttes kun COP-måling i ét punkt.

Kommentarer til Questionaires

Kommissionen vil udsende spørgeskema til industrien (herunder især små og mellemstore producenter og

installatører, SME). Der blev umiddelbart inden mødet udsendt udkast til disse spørgeskemaer, og Hans

Haukås (Norge) har udarbejdet kommentarer (af især teknisk karakter) til disse.

Jeg lovede på mødet, at disse kommentarer vil blive fremsendt den 22. marts (i dag) til Kommissionen,

således at disse kan indføjes i spørgeskemaerne inden disse sendes ud i løbet af få dage.

Man har derefter 5 uger til at fremsende kommentarer i forbindelse med spørgeskema.

Generelt:

Det ser ud til, at der kan komme konsensus for condensing units.

Det er problematisk, at der er en potentiel konflikt med chillers (mellem regulering i forbindelse med hhv.

Entr Lot 1 og Entr Lot 6).

2

More magazines by this user
Similar magazines