Vor skole oktober 2011 - Hovedgård Skole

hovedgaard.skole.dk

Vor skole oktober 2011 - Hovedgård Skole

Hovedgård skole og skolefritidsordning Oktober 2011

I de anderledes dage var der

sat fokus på trivsel, sundhed

og ansvarlighed.

Der var mange forskellige

aktiviteter i gang, og overalt

summede det af - ja, trivsel.


Side 2

Af: Bente Lundgaard, skoleleder

Oktober 2010

Skoleåret 2011 – 2012 er kommet rigtig godt i gang.

Der har været afholdt forældremøder i næsten alle

klasser, mange klasser har været på hytteture eller

ekskursioner, der har været afholdt anderledes dage,

og klasserne har taget hul på årsplanerne for undervisningen i

de forskellige fag, - kort sagt hverdagen er vendt tilbage efter

en forhåbentlig dejlig sommerferie.

Nyt fra Ledelsen

Trivsel og ansvarlighed

Vi har i en længere periode arbejdet med trivsel,

ansvarlighed og arbejdsmiljø både for personale

og elever på skolen. Et arbejde, som er udsprunget

af et ønske om, at børn og voksne vedblivende

skal trives og have det godt med hinanden på

skolen. Desuden vil vi gerne arbejde med elevernes

(specielt i de ældste klasser) ansvarlighed, sådan at de tager

et større ansvar for deres undervisning og læring.

Alle klasser på mellemtrin og udskoling samt elevrådene er inddraget

i arbejdet. Bl.a. har klasserne givet forskellige forslag til,

hvordan Hovedgård skole kan blive et endnu bedre sted at være

og at lære. Det kom der rigtig mange gode ideer til, og disse er

nu indarbejdet i et katalog, som trivselsudvalget sammen med

børn og personale arbejder på at føre ud i livet.

I starten af september blev der afholdt en række ”anderledes

dage” på hele skolen, hvor temaet var trivsel/sundhed og ansvarlighed.

Her blev der arbejdet på mange forskellige måder i

fløjene. Der blev bl. a. oprettet venskabsklasser, hørt på foredrag

af Frede Bräuner, som talte om sammenhængen mellem

kost, indlæringsevne og adfærd, der blev lavet klasseregler, arbejdet

med relationer og mange andre emner.

Lige nu er der gang i et forsøg med motion og sund morgenmad

for 7. til 9. årgang. Eleverne løber morgenløb og slutter af med

et sundt morgenmåltid med grovboller og frugt. Ideen er elevernes

egen og formålet er at afprøve, hvordan det virker på koncentration

og arbejdslyst, hvis man får en god og sund start på

dagen. Forsøget varer til efterårsferien. Det bliver spændende at

se evalueringen af dette tiltag!

Ny centerklassefløj:

Endelig kunne vi tage vores nye orange fløj

(centerklasserne) i brug. Et stort flot hus på ca.

1300 m2, som skal rumme hele centerklasseafdelingen.

Udvidelsen blev nødvendig, fordi

afdelingen skal rumme flere elever og dermed

flere klasser i fremtiden.

Selv om det har været besværligt med byggeriet både på grund

af vinteren og underleverandørers konkurs, så lykkedes det alligevel

at få bygningen færdiggjort, så elever, forældre og personale

kunne mødes den første skoledag efter sommerferien i det

helt nye hus! Der manglede stadig lidt ”finpudsning” og ikke alt

inventar var dukket op, men det gik, og nu er det hele ved at

være på plads.

Den 12. september blev huset indviet med glad musik af

”Spilopperne” og flot underholdning af en gruppe elever fra

orange fløj samt tale af børn – og skoleudvalgsformand Peter

VOR SKOLE

Sørensen. I dagens anledning var der is til alle skolens elever.

Nu venter vi så spændt på, hvornår udbygningsplanen for

resten af skolen realiseres. Rød og hvid fløj skal renoveres og

udvides. Administration, personalerum og gymnastiksal skal

rives ned og nybygges. Biblioteket skal renoveres og udbygges,

så de fysiske rammer dér kan leve op til intentionerne

om ”biblioteket som læringscenter”, som et udvalg lige nu

arbejder på højtryk med at organisere og fylde indhold i.

I skrivende stund er der afsat 1.8 mio. kroner i 2012 og ca. 13

mio. kroner i 2013 i kommunens budget, men det er ikke

endelige tal. Alt i alt vil færdiggørelse af udbygningsplanen

koste mere end 50 mio. kroner, og forhåbentlig bliver der

afsat flere penge, så vi ikke skal vente alt for mange år, inden

der er tidssvarende lokaler overalt på skolen.

Økonomi

Desværre er det ikke slut med besparelserne på

skoleområdet i Horsens kommune. I 2012 skal

der også spares. Bl.a. skal undervisningsprocenten

sættes op, hvilket betyder, at den enkelte

lærer skal undervise mere, men der vil så

være andre opgaver, som ikke bliver løst. Der skal spares på

centerklasserne og på vikardækning på hele skolen. Alt i alt

vil det komme til at betyde, at ca. 25 lærerstillinger skal nedlægges

i Horsens kommune heraf ca. halvanden stilling på

Hovedgård skole. Det betyder dog sandsynligvis ikke, at vi

skal fyre medarbejdere, da nedgangen forhåbentlig kan modsvares

af naturlig afgang ved efterløn og pension.

En positiv ting er, at der er rimeligt styr på økonomien på

Hovedgård skole. Der er investeret meget i IT de seneste år,

og efter sommerferien er der installeret interaktive tavler i

alle klasselokaler. Der er også købt en del inventar – bl.a. nye

gode møbler til alle elever i hvid fløj ligesom der er satset en

del penge på personalets videre - og efteruddannelse.

Farvel

I september måned tog vi afsked med ikke mindre

end tre kendte ansigter på skolen, idet Ellen

Krahn, Inga Stærk og Elsa Tonnesen havde

valgt at gå på efterløn efter mange års ihærdig

indsats på Hovedgård skole. Tak til alle tre for

deres store arbejde med børnene og for skolen.

Velkommen

Ved skoleårets start har vi budt velkommen

til 4 nye lærere; Dorte Rose Petersen og Erling

Johansen der begge skal arbejde i grøn

fløj, Mette Christiansen skal have - især -

musik i rød og grøn fløj og Marianne Christensen, som skal

være i orange fløj. Vi har også ansat pædagog Dorthe Ravndal,

som skal være i orange fløj samt Lise Buttle Eskildsen,

der skal være barselsvikar for sekretær Helle Fisker. Pr. 1.

oktober er lærer Gurli Beyer ansat i et vikariat indtil sommerferien.

I ønskes alle hjertelig VELKOMMEN til Hovedgård skole, -

vi glæder os meget til samarbejdet med jer.


VOR SKOLE Oktober 2011

Side 3

Skildpadden Skille flyttet ind i Venus

Natascha: En russisk landskildpadde er aktiv,

og den kan lide at blive kløet i nakken.

Yonis: Da Skille flyttede ind, inviterede

vi Mars og spiste chips, og vi

fortalte om Skille.

I Venus bor der en russisk landskildpadde.

Den hedder Skille.

Yonis: Den kan spise mange ting.

Salat og mælkebøtte. Den kan

genkende dem, der passer den.

Johnas: Den spiser græs og mælkebøtter,

og den russiske landskildpadde

behøver ikke vand.

Hector: Skille må ikke få sukker. Jeg

tror, den kan løbe 16 m på 19 min.

Vindermad og morgenløb

I de anderledes dage i september blev der i hvid

fløj sat fokus på, hvor stor betydning sund kost

og motion har. Frede Bräuner, som gennem 30

år har beskæftiget sig med sammenhængen mellem

kost, adfærd og indlæringsevne, holdt foredrag

for alle overbygningseleverne om, hvor

stor betydning sund kost har. Frede Bräuner

sagde tingene lige ud. Hvidt brød, cola, sukker,

flere morgenmadsprodukter, nutella, slik mm.

blev betegnet som tabermad, som man skulle

holde sig langt fra. Interessen blandt tilhørerne

var stor, og da der efter foredraget var mulighed

for at få en personlig snak med Bräuner og få en

vurdering af, om man så ud til at spise sundt

eller ej, var køen lang.

Foredraget var optakt til en periode i hvid fløj

med morgenløb og efterfølgende et sundt måltid.

To gange om ugen på skiftende dage løber/

går de 150 elever fra hvid fløj i første time en

tur på 2½ km. Vel tilbage på skolen bydes der

på grovboller, frugt og vand. Morgenløbet, som

er et forsøg på at gøre eleverne mere parate til

undervisningen, fortsætter til efterårsferien.

Uden mad og drikke dur helten ikke

Frede Bräuner giver

et godt kostråd med

på vejen.

Efter strabadserne

gør det godt med en

bolle.


Side 4

Jernalderliv i 5. årgang

Af Mille og Signe, 5. a

Vi kørte til Vingsted i en dobbeltdækkerbus. Det var

sjovt at sidde øverst. Da vi kom, skulle vi gå et lille stykke

med vores bagage. Der var tre gårde, den mindste hed

Hodde-gård, den mellemste hed Overby-gård, og den

største hed Stepping-gård. Det var også der, høvdingen

boede. En, der hed Gro, viste os rundt i hele landsbyen,

og fortalte os, hvad man måtte, og hvad man ikke måtte.

Hun havde lyst hår og pandehår. Efter rundvisningen

skulle vi hugge hovedet af en høne. Det var Andreas, der

skulle gøre det. Hønen skulle vi spise næste dag.

Derefter skulle vi ud og have jernaldertøj på. Pigerne fik

en kjole, et bælte og et sjal på, drengene fik en trøje og et

læderbælte på. Så skulle vi op på Stepping-gården og

mødes med handelsmanden. Der fik vi at vide, hvilken

hold vi var på. Der var hold, der hed landbrug, pottemager,

smedje, tekstil, madlavning og træværksted. På landbrug

skulle man passe dyr, malke og være i marken. På

madlavning skulle man lave fladbrød, bærkompot, nakkesteg,

salat med æbler, ost, flødeskum, smør, æblegrød,

hønsekødssuppe og brød, der var runde. På pottemager

skulle man fremstille en høvdingekop. Den var flot med

mønstre på siden. I smedjen skulle man lave en kniv,

man skulle snitte et skaft af træ og hamre et blad af jern.

På træværkstedet skulle man lave en ske af ahorn. Ved

kurvemageren skulle man flette en kurv af siv og bast. I

tekstil skulle man væve et pigebælte af garn. Om natten

skulle man sove på sække med halm. Ovenpå var der

nogle tæpper og fåreskind, et tæppe hjemmefra og en

sovepose. Det var rart. Om aftenen skulle vi ofre Sebastian

fra Stepping-gården. Han lå på nogle sten og fik en

kniv i ryggen. Vi skulle bede til guderne om at få Sebastian

tilbage, og det kom han. Dagen efter skulle vi op og

handle med handelsmanden. Vi fik byttet alle vore ting,

for et sværd og et snabelglas.

Det var en rigtig god tur

Oktober 2011

Af :Mads H, Mads K og Magnus

VOR SKOLE

I Jernalderen tog det meget længere tid at lave mad. Vi lærte hvor

hårdt det var at lave maden dengang. Vi kværnede hvede til mel på

en stor gruttesten, vi brugte en løber til at kværne hveden med. En

løber var en flad sten vi brugte det til. Når vi skulle varme vores

mad, tændte vi bålet. Det tog nogle timer at gøre maden klar, vi

skulle hele tiden holde øje med suppen så den ikke kogte over. Vi

skulle fælde brænde til bålet så der var god varme og så bålet ikke

gik ud. Vi skulle også skære gulerødder, æbler og salat som vi kunne

spise. Så havde vi også lidt sundt. Vi spiste vores mad i nogle

kopper. Den første dag fik vi nakkesteg og salat, fladbrød med smør

og ost og til dessert fik vi frugtkompot. Det var det vi fik til aftensmad.

Den anden dag fik vi grovboller med pålæg og æblejuice til

morgenmad. Til middag fik vi 3 slags supper, den ene suppe var

hønsekødsuppe og den anden var en slags mælkesuppe og den sidste

var en helt almindelig suppe med en masse grønsager. Til dessert fik

vi æblegrød med fløde og mælk.


VOR SKOLE Side 5

Af: Sumaiya Suleiman, 7.a

Oktober 2011

7.a på nice tur til Tunø

Vi sidder på færgen på vej hjem. Det er torsdag. De fleste af os

er skrumpet ned til ”Baby-Size” og leger med Duplo. Resten

sidder bare og snakker, på nær én der kaster op ud over rælingen.

Det havde været to mega nice dage. 7.a var blevet rystet

sammen. For omkring 10 minutter siden havde vi siddet på havnen

på Tunø, og grinet af gamle mennesker, traktorer og alt

muligt andet totalt plat.

Det startede klokken lidt i ”alt-for-tidligt” onsdag morgen. Vi

stod og frøs foran ”Tunø-færgen” og ventede på, vi fik grønt lys

til at gå om bord. Et pænt godt stykke tid efter vores ankomst

fik vi lyset at se. Der var ikke så mange mennesker ombord,

men Jan befalede os at sidde udenfor. Det var meget hyggeligt,

selvom det var pænt koldt, og det småregnede. Nogen tid efter

satte vi vores ben på den lille ø, som Jan i øvrigt mener, er præcis

som den var for hundrede år siden. Yderst primitiv. Vi kom

op til den gård, hvor vi skulle sove. Hvis man ser bort fra

´købmanden, var det nok noget af det nyeste… et gammelt bindingsværkshus.

Efter indlogeringen gik vi lidt på opdagelse. Sarah og jeg fandt

en mindelund. I mindelunden var der gamle gravsten, som var

blevet for gamle til at ligge oppe på den rigtige kirkegård. På en

af gravstenene stod der ordet ”Miskundhed”. Da hverken Thomas

eller Jan havde nogen idé om, hvad det betød, slog Thomas

det op. Det betyder åbenbart barmhjertighed på rigsdansk.

Da vi kom tilbage, havde vores lærere fået den syge idé, at vi

skulle gå Tunø rundt. Der er omtrent 7 kilometer… Da vi var

omkring halvvejs fik vi ”pøllehorn” og kage. Der var en meget

pæn glasur på den kage. Den var lidt pæn.

Da vi havde gået endnu et stykke, blev jeg dehydreret. Årsagen

var mangel på juice. Det var der ”nogle” der fandt morsomt.

Jan er åbenbart et friluftsmenneske, for han besluttede sig for,

at vi skulle sidde udenfor og spise aftensmad. Og netop som

vi sad og spiste, begyndte det at regne. IKKE fedt. Da regnbygen

endelig var ovre, sad der ca. 5 udenfor. Vi andre havde jo

været så fornuftige at sætte os indenfor.

Da mørket faldt på var vi nogle stykker der så gyserfilm. Den

første var ikke så uhyggelig, da jeg havde set den før. Men

nummer to derimod var en anelse hårrejsende. Der var vist én,

der fik rimelig ondt i hånden af at holde mig i hånden…

Næste morgen blev vi vækket MEGA tidligt (det vil sige halv

ni…)! Efter vi havde fået morgenmad, skulle vi gøre rent i

husene. Da vi var færdige med rengøringen, kom Jan og Thomas

med fem pænt store kager, der ”lige” skulle spises… tror

vi fik spist tre.

Da de fleste var gået ned for at lege ”ko-væltning” (et spil/leg

hvor man skal fælde alle omkring sig…), kom vi andre på en

eller anden syret måde til at digte historien om; ”Hans og kaffefløden

hos købmand Bo Jensen, for seksoghalvtredsindstyve

år siden”. Når nu jeg tænker over det, blev vi vist aldrig færdige……...men

nice tur.


Side 6

Af Stine Randers Præstholm, 8.b

Oktober 2011

Biologer for en dag

Klokken var 8:10, da vi mødtes i klasseværelset. Vi skulle

på biologitur til Sondrup. Næsten alle var klædt i gummistøvler

og regntøj. Vi hjalp med at bære det grej, vi skulle

have med, op til bussen. Vi kørte i godt en halv time, inden

vi kom derud. Først skulle vi tage mål, som vi så

skulle bruge til en profiltegning. Det var hurtigt overstået,

og næste opgave lød på at finde dyr og planter, som vi så

skulle sætte navne på, når vi dagen efter skulle have biologi.

Det gik det meste af dagen med – alle hyggede sig

med at fange krabber, finde tang og andre plantearter. Der

var et par stykker, som havde waders med, og de blev

brugt på skift. Det gav god lejlighed til at finde endnu

flere dyr, som man ikke kunne nå fra badebroen. Vi fik

dog også tid til en frokostpause midt i det hele.

Der var underholdning i særklasse – drengene havde gravet

i sandet, og lavede noget , der lignede en længdespringsbane.

De havde fyldt den med vand, æbler og

krabber! Vi fik set nogle komiske og meget, meget lange

spring. Sidst på dagen pakkede vi sammen, og var på skolen

igen ca. 14:50. Det var alt i alt en meget hyggelig tur.

VOR SKOLE

Motionsløb før efterårsferien

Traditionen tro er der motion for alle på den sidste

dag før efterårsferien.

Dagen begynder med 3 timers normal undervisning.

Klokken 11 går det løs med fælles opvarmning

for 4. - 9. klasse. Derefter går det over til de

specifikke discipliner, hver enkelt har valgt. Der

er meget at vælge mellem: 5 og 10 kilometers

løb, 20 kilometers cykeltur eller fodboldturnering

for henholdsvis 4.-6. eller 7. - 9. årgang.

De mindste årgange fra 0.- 3. klasse løber rundt

om sportspladsen i bestræbelserne på at vinde

”Den gyldne sko”. Den klasse, der løber flest

omgang, løber også med prisen og æren. Hvor

mange omgange kan du komme op på?


VOR SKOLE Side 7

Oktober 2011

Før

Ny centerfløj indviet

Nu

Oktober 2010 September 2011

Så skete det endelig. Den nye centerklasse stod færdig

efter næsten et års byggeri . Byggerod, gravemaskiner,

kraner og håndværkerbiler var væk, og skolens nye facade

ud mod Horsensvej kaldte til indvielse den 12. september.

Begivenheden blev fejret med taler, musik, mange

gratulanter og lidt godt til ganen.

Den nye fløj, som rummer 49 elever, er på i alt 1400 kvm.

Ud over klasseværelser er der bl.a. et stort fællesrum

samt en lille gymnastiksal. Endnu mangler der at blive

etableret legeplads, som bliver en fælles legeplads

for Rød Fløj og for centerklasserne.

På opdagelse i majslabyrinten

15. september var 0.a på udflugt til majslabyrinten

ved Bygholm Landbrugsskole. Det

blev en spændende dag med fokus på emnet

høst.

Labyrinten ligger på et areal på ca. halvanden

hektar, og labyrintens gange er i alt en

kilometer. I midten af arealet er der et tårn

med udsigt over hele marken.

Selv om en kilometer måske ikke lyder af

så meget, skal man tænke på, at det er små

gange med mange blindgyder, så hver

gang man bliver stoppet i en blind lomme,

må man turen tilbage igen. Det kan give

mange ekstra skridt, og man kan nemt fare

vild.

0.a gik i samlet trop gennem labyrinten, så

på trods af at klassen et par gange var ved

at miste orienteringen, nåede hele flokken

frem til tårnet i god behold - og nåede også

ud i god behold. Undervejs i labyrinten var

der lagt poster ud. Der skulle findes fire

bogstaver, der til sidst dannede ordet

”korn” .

Det var en træt 0. klasse, der over middag

vendte hjem til skolen efter spændende

oplevelser i majsen.


Side 8

Redaktion:

Else Vang Jessen

Else_vang@hotmail.com

Tlf. 75 66 14 06


Oktober 11

Skolen 76 29 19 00

www.hovedgaard-skole@dk

Fritidshuset 76 29 19 09

Kærnehuset 76 29 19 09

Bakkehuset 75 66 11 41

Oktober 2011

Oktober

Fredag d. 7. 6. og 7. årgang 11 - 12.10 Baggårdsteateret

VOR SKOLE

Mandag d. 10 0.a og 0.b 16 - 20 Forældre/elevsamtaler

Tirsdag d. 11. 1.a Hjemmebesøg

0.a 8.10 - 11.50 Sundhedsplejerske

0.a og 0.b 16 - 20 Forældre/elevsamtaler

0.c 16.15 - 18.55 Forældre/elevsamtaler

Onsdag d. 12. 1.a Hjemmebesøg

Alle Anderledes dag

Torsdag d. 13. 1.a Hjemmebesøg

Grøn Fløj 8 - 12 Skolekoncert

0.c 16.15 - 18.55 Forældre/elevsamtaler

Alle Anderledes dag

Fredag d. 14 Alle Anderledes dag

Alle 11 - 13 Motionsløb

Uge 42 Alle Efterårsferie

Tirsdag d. 25 0.a 10.10 - 13 Sundhedsplejerske

Torsdag d. 27 0.a 8.10 - 13.00 Sundhedsplejerske

November

Tirsdag d. 1 3.b 14 - 19 Forældre/elevsamtaler

Onsdag d. 2 3.b 14 - 19 Forældre/elevsamtaler

Torsdag d. 3 6.a Forældre/elevsamtaler

Fredag d. 4 Rød Fløj Skolekoncert

Mandag d. 6. 6.a Forældre/elevsamtaler

Onsdag d. 8. 6.a Forældre/elevsamtaler

Torsdag d. 10 3. a og b 8.10 - 12.55 Kids-volley

Mandag d. 21. 5.c og 8.b Forældre/elevsamtaler

Onsdag d. 23. 5.c og 8.b Forældre/elevsamtaler

Torsdag d. 24. 1.a, 1.b, 3.a og 3.b Barkentins Teater

0.a 17 - 20 Klassearrangement

Onsdag den 30. Alle Anderledes dag

More magazines by this user
Similar magazines