Der er penge i luften, Nordjyske - Energi Nord

energinord.dk

Der er penge i luften, Nordjyske - Energi Nord

46 BoGodt NORDJYSKE Stiftstidende Søndag 5. februar 2012

Der er penge i luften

GRØN: Vindenergi giver ren samvittighed

Af Helle Pasgaard, Energi Nord

bogodt@nordjyske.dk

Regeringen har et mål om,

at 50 procent af den strøm,

vi forbruger, om få år skal

komme fra vindenergi.

I den forbindelse er husstandsvindmøllerne

for alvor

ved at holde sit indtog

på det danske marked. Bor

man på landet - et sted hvor

det blæser, kan husstandsvindmøllen

vise sig at være

en god investering – både

for miljøet og egen pengepungens

skyld.

Når man ser prisen på en

husstandsvindmølle, kan

den med en startpris på ca.

270.000 kroner godt virke

afskrækkende. Men ved

nærmere bekendtskab og

nogle tryk på lommeregneren

vinder den på den lange

bane.

Blæsende sted på landet

Lovgivningen siger, at møllen

skal placeres max. 25

meter fra eksisterende bygninger

og minimum ni meter

fra skel.

Disse fakta gør det mest

attraktivt for landmænd, eller

familier der har et nedlagt

landbrug, at investere i

en husstandsvindmølle.

- Den ideelle placering er,

hvis møllen kan placeres på

et højt punkt uden træer eller

bygninger i nærheden.

Og kan den placeres med

åbent land mod sydvest,

rammer man også de optimale

vindforhold herhjemme,

lyder det fra energirådgiver

Martin Jacobsen fra

Energi Nord.

Han uddyber det med, at

det dog ikke altid kan lade

sig gøre, at få de idéelle placeringsforhold

til at stemme

overens med den lovgivning,

der gælder for husstandsvindmøllerne.

Det er grunden til, at det

fAktA

altid er en god idé at rådføre

sig med en ekspert på området,

for at sikre sig, at den investering

man overvejer at

lave, også giver det forventede

afkast.

Brug strømmen selv

En 6 KW husstandsvindmølle

producerer i gennemsnit

ca. 11.000 kWh om året.

Når vindmøllen opsættes,

bliver det muligt at benytte

nettoafregningsordningen.

Det sikrer, at det er muligt

at lede strøm ud på elnettet

de dage, hvor det blæser meget,

og der er overproduktion

i forhold til sit forbrug. På

vindstille dage kan den

strøm, der er ledt ud i elnettet,

så tages tilbage igen. Det

er muligt at sælge overproduceret

strøm til elnettet.

Men med en salgspris på

p.t. 60 øre pr. kWh og det

nuværende regelsæt, kan

det bedst betale sig at bruge

alt den producerede strøm

selv.

Som udgangspunkt skal

vindmøllen kobles til elmåleren

i privatboligen. Har

man et landbrug, og har

man ikke mulighed for at

bruge hele møllens elproduktion

i privaten, kan den

resterende del overføres til

landbruget.

Håndværkerfradrag

Er håndværkerfradraget en

god eller dårlig idé?

Som udgangspunkt er det

muligt at benytte det håndværkerfradrag

på 15.000

kroner, som er vedtaget fra

regeringens side.

At tage imod dette tilbud

er dog ikke nødvendigvis

den bedste løsning.

Grunden skal findes i, at

nogle husstande med fordel

kan benytte en virksomhedsordning

i forbindelse

med investeringen, også

selv om møllen bruges pri-

HusstaNdsViNdmØlle

{ Prisen for en 6 KW husstandsmølle begynder ved ca. 270.000

kroner. Prisen er inkl. moms men eksklusiv fundament og el-arbejde.

{ Afhængig af investeringsform er tilbagebetalingstiden på en

husstandsvindmølle 10 år. Benyttes virksomhedsordningen, kan

der allerede være overskud på vindmøllen år 1.

{ Hvis man skal benytte sig af nettoafregningsordningen, må

husstandsvindmøllen maks. være på 6 KW.

{ Det kræver tilladelse fra kommunen, før husstandsvindmøllen

sættes op. Din rådgiver hjælper dig med at få tilladelsen.

{ Der er regler for, hvor tæt på bygninger og skel du må opsætte

møllen. Derfor er husstandsvindmøller bedst egnet til opsætning

på landet.

{ Den maksimalt tilladte højde er 25 meter fra fundament til

øverste vingetip.

{ En husstandsvindmølle larmer meget lidt. På en meget blæsende

dag (20 m/s) larmer møllen ikke mere end en emhætte eller

opvaskemaskine.

vat. For at finde frem til den

rigtige løsning, er det derfor

en rigtig god idé at rådføre

sig med en revisor, inden beslutningen

om investeringsform

tages.

- Også her kan vi være behjælpelig

med at skabe overblik

– og kontakt, siger Martin

Jacobsen fra Energi

Nord.

Du kan læse mere om husstandsvindmøller

på www.

energinord.dk

Prisen på en husstandsvindmølle begynder ved cirka 270.000 kr. Men pengene kan vise sig at være godt givet ud. Foto: Ecowind


Søndag 5. februar 2012 NORDJYSKE Stiftstidende BoGodt 47

SPAr Dig grøN

Vores private energiforbrug betegnes

som et stort fokus-område, uanset om

det gælder nedbringelse af verdens

CO2-udslip eller besparelser på husholdningsbudgettet.

Det er et område,

der kan være svært at gennemskue. Sikkert

er det dog, at du allerede nu skal

vænne dig til tanken om, at energien

bliver dyrere.

I samarbejde med Energi Nord bringer

BoGodt i 2012 hver måned eksempler

på, hvordan nordjyder kan bruge

energien med omtanke uden at gå på

kompromis med nuværende levestandard.

Formålet er at give inspiration til,

hvordan du som privatperson kan bidrage

til regeringens ambitiøse energispareplaner.

Har du allerede nu planer om at energiforbedre

hjemmet, kan du hente inspiration

på Energi Nords hjemmeside.

Her har du også mulighed for at bestille

bogen ”Få styr på energien”, som

giver et hurtigt overblik over, hvordan

man kommer godt fra start, når hjemmet

skal energirenoveres.

Læs mere på

www.energinord.dk/styrenergien

Ventevandet vandt

Af Lisbeth Helleskov

lh@nordjyske.dk

Energirådgiver Mads Pedersen,

Energi Nord, valgte

Maja Andersens råd i konkurrencen

om at få sit hus

termograferet og en medfølgende

energirapport.

Maja Andersens råd er noget,

hun kalder en varmtvandstime:

- Der er ingen, som har

varmt vand lige med et

knips. Nogen steder tager

det lang tid, inden det er

klar i hanen, og det gælder

mig. Så jeg planlægger,

hvornår jeg skal bruge

varmt vand, såsom bad, opvask

rengøring m.m., og det

foregår så inden for en time

det hele, fortæller Maja Andersen.

-I sommerhalvåret (i vinterhalvåret

er det desværre

svært at få brugt alt ”ventevandet”)

sætter jeg en spand

under, mens jeg venter

det varme vand.

- Det giver otte liter dagligt,

som ellers ville ryge direkte

i kloakken.

- I stedet har jeg så det

vand til blomster, bilvask

m.m. Står jeg ikke lige og

skal bruge det, kommer det i

en 280 liters regnvandstønde...

Rådet er ifølge Mads Pedersen

ikke noget, der giver

massevis af sparede kroner.

- Men det vandt, fordi det

er noget, alle kan gøre derhjemme

med simpel omtanke,

lyder det fra energirådgiveren,

der har termograferet

Maja Andersens 135 kvm

store bolig i halvanden plan

fra 1915.

Og konklusionen om huset

Ravnborgvej 16 i Bælum

er ifølge Mads Pedersen:

Termograferingen viste

hovedsageligt:

{ Mindre god isoleringsevne

for ydermurerne, hvilket

forårsager at har svært

Vind termografering

af dit hus

Samtidig med BoGodts og Energi Nords fokus

på energibesparelser udlodder vi hver

måned – afhængig af årstiden - et energi- eller

eltjek til den læser, der kan komme med

det bedste energispareråd.

Også i februar trækker vi lod om en fuld

termografering af huset inkl. en tilhørende

energirapport fra Energi Nord til en værdi af

2995 kr.

Termograferingen vil efter nærmere aftale

med en af Energi Nords energirådgivere

blive udført i uge 7 eller 8.

For at deltage i konkurrencen skal du sende

dit bedste energispareråd i hjemmet til

NORDJYSKE på bogodt@nordjyske.dk senest

mandag 13. februar.

Stort set alle huse kan energiforbedres,

men det kan være svært at overskue, hvor

store investeringer der skal foretages. Som

Af Lisbeth Helleskov

lh@nordjyske.dk

Udover Maja Andersens råd om en varmtvandstime

var der masser af andre gode

spareråd fra læserne:

Niels Laursen i Aalborg sparer blandt andet

med en sensor på sin udendørsbelysning,

aldrig at forlade sin pc uden at sætte

den i dvaletilstand og ved altid at fylde opvaskemaskinen

helt op og uden store

pladskrævende ting.

Niels M. Mikkelsen, Aalborg, har hjulpet

noget familie med at erstatte strømslugende

halogenlys ud med LED stiftpærer, og

inspiration til andre bringer vi derfor et kort

overblik over de indsatsområder og besparelsespotentialet

af den termografering, der

bliver foretaget hos vinderen.

Dette sker, når det bedste spareråd og navnet

på vinderen offentliggøres søndag 4.

marts

En energirapport giver dig et overblik

over, hvor det kan betale sig at energirenovere

dit hus – herunder et estimat over hvad

forbedringerne kan komme til at koste.

Er der flere områder, hvor din bolig med

fordel kan energiforbedres, får du i rapporten

en godt overblik over, hvilke projekter

der rent økonomisk er hurtigst tjent hjem

igen.

Du kan læse mere om energirapporten på

Energi Nords hjemmeside www.energinord.

dk

Maja Andersen, Ravnborgvej 16 i Bælum har blandt andet fået en energirapport for sit råd om sin varmtvandstime. Foto: Mads Pedersen

ved at opretholde varmen i

huset. Der skal foretages en

hulmursisolering.

{ Utætheder langs tagfoden

ved facaderne, som forårsager

trækgener og kuldenedfald.

{ Mindre kuldebroer almindeligekonstruktionskuldebroer

Energirapporten beskriver

de større energibesparende

projekter på:

{ Hulmursisolering.

{ Loftisolering (af skunke)

{ Installering af en luft/

luft varmepumpe som supplerende

varmekilde.

{ Udskiftning af cirkulationspumpe.

{ Opsætning af et solcel-

leanlæg til produktion af

strøm.

Alternativt kan der etableres

jordvarme eller en

luft/vand varmepumpe som

varmekilde for centralvarme

og varmt brugsvand i

stedet for oliefyret.

En sådan løsning vil cirka

give en besparelse på

14.000 kWh/år, svarende til

ca. 5500 kr./år.

Investeringen ligger på ca.

115.000 kr. alt inkl.

Den forholdsvise lave økonomiske

besparelse skyldes,

at Maja Andersen ikke kun

opvarmer huset med olie,

men også bruger brændeovnen

flittigt. Det er meget billigere

varme end oliebaseret

varme.

Læsernes energispareråd

Jacob Andersen har selv kastet sig ud i at

termografere sit nedlagte landbrug med et

lasertermometer til 299 kr. fra det lokale

byggemarked.

Det førte blandt andet til, at loftet blev

isoleret samt andre projekter for at spare

energi og har dermed skåret 25 procent af

varmeregningen.

- Når man krydrer opgaven med lidt statistik

bliver det nærmest en hobby at finde

besparelser, skriver Jacob Andersen.

- Og således er det energirenovering, der

betaler dette års sommerferie for vores familie

på fire.

More magazines by this user
Similar magazines