bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

forsikringogpension.dk

bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

11. januar 2011 31 Nr. 16.

60. Værdien af garanterede fripoliceydelser:

Summen af garanterede fripoliceydelser for hver livsforsikrings- og investeringskontrakt, jf. nr. 42, bortset

fra den del heraf, der er opført under passivpost 10. Erstatningshensættelser, og med risikotillæg, jf. nr. 54.

61. Værdien af garanterede ydelser:

Summen af garanterede ydelser for hver livsforsikrings- og investeringskontrakt, jf. nr. 43, bortset fra den

del heraf, der er opført under passivpost 10. Erstatningshensættelser, og med risikotillæg, jf. nr. 54.

62. Værdien af retrospektive hensættelser:

Summen af værdien af den retrospektive hensættelse for hver forsikrings- og investeringskontrakt, jf. nr.

59, med fradrag af nutidsværdien af et forventet fremtidigt administrationsresultat, bortset fra den del heraf,

der er opført under passivpost 10. Erstatningshensættelser, og med risikotillæg, jf. nr. 54. Nutidsværdien af

det forventede fremtidige administrationsresultat skal reduceres med sandsynligheden for, at forsikringsog

investeringskontrakterne omskrives til fripolice eller genkøbes.

More magazines by this user
Similar magazines