bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

forsikringogpension.dk

bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

11. januar 2011 38 Nr. 16.

16.4. Kursreguleringer

16.5. Renteudgifter

16.6. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed

16. Investeringsafkast, i alt

17. Forsikringsteknisk rente overført til skadesforsikringsvirksomhed

18. Pensionsafkastskat

19. Investeringsafkast overført til livsforsikringsvirksomhed

20. Andre indtægter

21. Andre omkostninger

III. RESULTAT FØR SKAT

22. Skat

IV. ÅRETS RESULTAT

More magazines by this user
Similar magazines