Per Munk, Underdirektør, SE - LandboSyd

landbosyd.dk

Per Munk, Underdirektør, SE - LandboSyd

SE som samarbejdspartner/ekstern investor

Januar 2013

SE.dk


Forsyningsområde og data

• Danmarks 2./3.-største energiselskab

• Ca. 250.000 kunder (installationer)

• Ca. 750 medarbejdere

• Ca. 20.000 km elforsyningsnet

• Salg: 3,3 mia. kWh

• Forbrugerejet andelsselskab

• 300 repræsentanter

• 14 bestyrelsesmedlemmer

SE.dk


Regionalt forankret - Nationale ambitioner

• Ca. 750 medarbejdere

hovedsagelig i Syd- og

Sønderjylland.

• Kontorer i Århus, København,

Odense og Kolding.

• Datterselskaber fordelt med

lokationer i hele Danmark.

• Det er SEs ambition, at være

en betydelig national aktør

inden 2014.

SE.dk


SE’s strategiske fundament

Vores ledestjerne

Vores ledelsesmantra

Forretningsplan –

vores 6 overordnede

målsætninger (2015)

Vores daglige maskinrum

SE’s vision

Den totale kundeoplevelse

(1) Kommunikation DKK 220 mio.

(2) Grøn energiproduktion DKK 100 mio.

(3) Klima DKK 30 mio.

Kritiske nøgletal (KPI)

EBITDA (2015)

(4) Effektivisering DKK +25 mio.

(5) Elnet DKK 360 mio.

(6) Energisalg Afdække lønsomt koncept (5%)

Revurdere

Sjældent

Årligt

Ofte

SE.dk


5

Grøn energiproduktion

• Der er i første omgang fokus på investering i vindmøller

• Sideløbende vil der blive udarbejdet analyser for andre grønne

energiproduktionsformer, som solceller og biogas

• Overordnet mål er et EBITDA på DKK 100 millioner

• Målet forventes at kunne realiseres ved investering i og etablering af

25 vindmøller med en forventet samlet produktion på 206 GWh

• Kan naturligt indgå som en del af SE’s fortsatte fokus på

bæredygtighed inklusive aktiv deltagelse i nedbringelse af CO 2udledning

SE.dk


6

Fokus for vindmøller

Geografisk perspektiv

Primært vores forsyningsområde

Tønder, Haderslev, Sønderborg er mest

modne kommuner i vores forsyningsområde

Varde, Vejen og Esbjerg skal bearbejdes

Projekt type

Fokus på landmøller og

kystnære møller

Afventer rammebetingelser for

kystnære møller

Mindre fokus på offshore

Investeringsmulighed

Alle mølleplaceringer i Danmark

er som udgangspunkt

interessante for SE

1. Brugsret og SE

projektudvikler

2. Køb via projektudbyder

3. Vindmøller, som er i drift

SE.dk


Forhistorien - Elforsyningen

1920

1990

2001

2006

SYD ENERGI - og branchen som helhed - har udviklet sig fra et rent monopol til en virksomhed, som

på nogle områder er reguleret af myndighederne (elforsyningsnettet, nettariffen m.v.) og som på

andre områder agerer på almindelige markeds-vilkår (elhandel, fiber/bredbånd m.v.).

Små lokalt ejede produktionsenheder Transformerforeninger Lokale elselskaber a.m.b.a.

MSE EASV

Sydvest

Energi 1998

SAEF

Sydvest

Energi 2001

Esbjerg

Kommune

Vest Energi

1999

Varde

Kommune

SYD ENERGI

2006

ESS Sønderborg

Kommune

ESS

1995

Energi

Danmark ESS

1999

HOEF

SE.dk


Forhistorien - Vindmøller

Det var været et særkende for vindenergiens udvikling i Danmark, at

den har været båret af et stærkt folkeligt engagement.

Udviklingen med færre fællesejede vindmøller og dermed den folkelige

opbakning, medførte i 2008 Køberet for lokalbefolkningen.

Ejerstruktur

Enkeltmandsejede

Fællesejede - vindmøllelaug

Enkeltpersoner, energiselskaber,

vindenergiselskaber,

8

SE.dk


Fremtidens energisystem

SE.dk


SE.dk


SE.dk


SE.dk


Forhistorien - Vindmøller

Det var været et særkende for vindenergiens udvikling i Danmark, at

den har været båret af et stærkt folkeligt engagement.

Udviklingen med færre fællesejede vindmøller og dermed den folkelige

opbakning, medførte i 2008 Køberet for lokalbefolkningen.

Ejerstruktur

Enkeltmandsejede

Fællesejede - vindmøllelaug

Enkeltpersoner, energiselskaber,

vindenergiselskaber,

13

SE.dk


Værdikæden – Hvor skal vi være?

Project development

Area mgmt.,

VVM, etc.

(SE, external

developers)

Realization

(Installation)

Negotiation and coordination with sub suppliers

(turbines, foundation, contractors, aftersales

service)

(SE, external suppliers)

Supplier guarantee/

Service agreement

Fund Management

(Ownership)

SE Service and

Maintenance

Stordriftsfordel kan opnås ved at SE varetager så stor en del af værdikæden som mulig

Storkøbsaftaler

Mer-salgsmuligheder (primært RECS)

Synergier

14

SE.dk


Projektudvikling

Project development

Area mgmt.,

VVM, etc.

(SE, external

developers)

Realization

(Installation)

Negotiation and coordination with sub suppliers

(turbines, foundation, contractors, aftersales

service)

(SE, external suppliers)

Supplier guarantee/

Service agreement

Fund Management

(Ownership)

Developer markedet i DK er relativt fragmenteret, og der vurderes ikke at være en egentligt

markedsleder p.t.

Developers største udfordring af cash flow/finansiering i projekteringsfasen (projekt 10-12 møller

~500 mDKK)

Øget indtjening på selv det at identificere/udvikle projekter fra vugge til grav

SE Service and

Maintenance

Merindtjening på ovenstående vs. eksklusivaftale/del-finansiering med 2-3 større developers

Opbygning af organisation organisk eller via akkvisitioner af nuværende developers

15

SE.dk


Opsætning/rammeaftaler

Project development

Area mgmt.,

VVM, etc.

(SE, external

developers)

Realization

(Installation)

Negotiation and coordination with sub suppliers

(turbines, foundation, contractors, aftersales

service)

(SE, external suppliers)

Supplier guarantee/

Service agreement

Fund Management

(Ownership)

Realisationen (opsætning) defineres her som sidste del af projektering (indgåelse af leverandør- og

entreprenøraftaler frem til serviceaftale) – likviditetstunge del af projektet

Opsætningsomkostninger udgør hhv. ca. 70% for møllen (tårn/turbine), 20% for fundament og 10%

for diverse andet anlægsarbejde m.m.

Besparelse på tårn/turbiner ved indgåelse af rammeaftalekontrakt med en eller flere

leverandører

Mulighed for rammeaftale med entreprenør m.v. i forbindelse med fundering

SE Service and

Maintenance

16

SE.dk


Regionalt forankret - Nationale ambitioner

• Ca. 750 medarbejdere

hovedsagelig i Syd- og

Sønderjylland.

• Kontorer i Århus, København,

Odense og Ålborg.

• Datterselskaber fordelt med

lokationer i hele Danmark.

• Det er SEs ambition, at være

en betydelig national aktør

inden 2014.

• Også på vind og kun på land

SE.dk


per@se.dk

21 78 01 90

18

SE.dk

More magazines by this user
Similar magazines