Flere dyr på dyrskue Samarbejde giver bonus - LRØ

lro.dk

Flere dyr på dyrskue Samarbejde giver bonus - LRØ

Gode råd i marken

LRØ Planteproduktion har ca. 50 markstyringsgrupper,

som rykker i marken i vækstsæsonen. I serien ”En

landmand og hans rådgiver” fulgte vi med til markmøde

hos Jakob Aagaard Sørensen i Hårby ved Skanderborg

sammen med planteavlskonsulent Tommy Agermose (t.v.).

Side 7

Tre generationer skue

Syv-årige Mads fra Dalby ved Hedensted har både far

og farfar med, når han tager dyrskue i Horsens. Mads

udstiller høns, og hans far og farfar udstiller Limousinekvæg.

Mads glæder sig til dyrskuet, og han er spændt ,

hvordan hans Wyandotter vil klare sig.

Side 12

En traktorglad dreng

Syv-årige Jonathan er glad for traktorer og maskiner, og

følger ivrigt med i, hvad der sker gården i Hovedgård.

Det er der kommet en børnebog ud af, og den præsenteres

LRØ Dyrskuet i Horsens af Line Margareta

Iversen, der har skrevet teksten og illustreret med fine

tegninger.

Side 17

Landbrug i udvikling

Nr. 5 · Tirsdag 7. juni 2011 · 14. årgang

Flere dyr dyrskue

LRØ Dyrskuet har fremgang i antallet af udstillede dyr

Af Lene Tingleff

Med 353 tilmeldte store dyr

sætter LRØ Dyrskuet den 17.

og 18. juni rekord i forhold

til sidste år, hvor der blev

udstillet 336 store dyr.

Malkekvæget fastholder den

store udstilling fra sidste år. Der

kommer således 124 malkekøer

mod 128 sidste år. De er i år

fordelt med 87 Dansk Holstein

(SDM), 24 RDM og 13 Jersey.

Kødkvæg er uændret med

92 (93 sidste år), og de største

racer er Limousine og Simmentaler.

104 heste kommer til

bedømmelse mod 84 sidste

- Vi skal samarbejde bredt,

også med grupper, som vi

i første omgang er uenige

med. Det når vi længst med.

Den holdning har formanden

for LRØ og Østjysk Landboforening,

Finn Pedersen, og

det slog han i forbindelse

med Landbrug&Fødevarers

år. Her er de største racer

Shetlændere og Islændere. Får

og geder er gået frem fra 27

til 31 dyr.

Hertil kommer udstillingen

af høns og kaniner samt

børnedyrskuet, som samlet set

er større end sidste år.

Der udstilles 28 racehøns,

hvilket er det samme som

sidste år, samt 63 kaniner mod

48 sidste år. Børnedyrskuet

ventes at omfatte 25-30 dyr.

Pladsen med maskinudstillingen

er fyldt op og udstillingsarealet

er ca. 10.000

kvadratmeter.

- Det er flot

Skuets formand, Finn Pe-

delegeretmøde den 24. maj,

hvor han stillede op til viceformandsposten.

Niels Jørgen Pedersen

blev ny formand, og som

viceformand valgtes Henrik

Frandsen.

- Det har været en

spændende proces at være

med i, og jeg er glad for,

dersen, er glad for den store

interesse.

- Det er dejligt, udstillerne

bakker op om dyrskuet, og

dermed gør dyrskuet til den

folkefest, som den har været

gennem 140 år. Dyrskuet

rummer en mangfoldighed

og er en helt speciel tradition,

som tegner et godt billede af

landbruget.

Anders Peter Andersen, der

er skuets koordinator, er også

begejstret.

- I en tid med krise og

hvor strukturudviklingen går

stærkt, er det flot med så stor

en udstilling. Det siger noget

om, at dyrskuet fortsat har sin

berettigelse, siger han.

at formandsvalget faldt ud,

som det gjorde. Niels Jørgen

Pedersen står for den linje, jeg

tror , siger Finn Pedersen,

der sidder i bestyrelsen for

Landbrug&Fødevarer.

I sin tale fremhævede Finn

Pedersen det samarbejde og

de mange alliancepartnere,

som Østjysk Landboforening

Fredag får dyrskuet besøg

af ca. 4.000 børn fra dagplejer,

børnehaver og skoler fra

omegnen, som traditionen tro

invaderer pladsen fra morgenstunden.

I forbindelse med dyrskuefrokosten

fredag bliver det

Venstres folketingskandidat

i Horsens-kredsen, Fatma

Øktem, der holder talen.

Dyrskuet byder et stort

underholdningsprogram og

Landbrugets Stand præsenteres

en række aktiviteter

med udgangspunkt i landboforeningerne,

Åbent Landbrug

m.m.

Side 11-22

DET BLIVER I FAMILIEN – Interessen for Belgier-heste kommer ikke fra fremmede for Jette Brandt og hendes 10-årige datter, Ellen. Når

de drager til LRØ Dyrskuet i Horsens med hoppen ”Toftumgårds Lykke”, er det en tradition og interesse, som har fulgt familien Toftumgård

i Søvind gennem mange år. Side 19

Samarbejde giver bonus

har opbygget gennem de

sidste år – lige fra borgmestre

og politikere til, fagorganisationer

og myndigheder.

- Den samarbejdsform

vil jeg gerne være med til

at udbrede, for det kommer

der meget fornuftigt ud af til

gavn for landbrugserhvervet,

sagde han. (let).

Til samtlige jordbrugere


2 Debat · Nyheder

7. juni 2011

Udgivet af LRØ i 13.000 eksemplarer.

Postbesørget avis til alle jordbrugere og kunder i området

og adresseret til de passive medlemmer af Østjysk Landboforening,

Landboforeningen Odder-Skanderborg og

Vejle-Fredericia Landboforening med flere, der ønsker

avisen tilsendt.

Redaktionsadresse:

LRØ - Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Telefon: 70 15 40 00 · Telefax: 76 58 77 83

Lene Tingleff - e-mail: let@lro.dk

Anne-Marie Kjær - e-mail: amk@lro.dk

Hjemmeside: www.lro.dk

Ansvarshavende: Direktør Per Bardrum

De tre foreninger bag LRØ:

Østjysk Landboforening

Formand: Finn Pedersen 75 76 10 75

Næstformand: Jeppe Mouritsen 75 67 30 70

Sekretær: Jørgen Skov Nielsen 87 40 52 63

Landboforeningen Odder-Skanderborg

Formand: Jens Gammelgaard 86 55 41 38

Næstformand: Ole Larsen 86 57 21 14

Sekretær: Helge Kjær Sørensen 40 43 07 69

Vejle-Fredericia Landboforening

Formand: Jens Ejner Christensen 75 87 32 14

Næstformand: Nis Kristian Hjort 75 86 62 29

Sekretær: Bent Lune Nielsen 70 15 40 00

Informationsudvalg:

Mads Mogensen, økonomiudvalg

Jakob Jakobsen, kvægudvalg

Esben Graff, svineudvalg

Mogens Jensen, planteavlsudvalg

Niels Hegelund, svineproduktion

Hanne Schønning, planteavl

Ove Madsen, kvægproduktion

Jens Riis Andersen, økonomi

Torben Fredbo-Nielsen, byggerådgivning

Lene Tingleff, journalist

Anne-Marie Kjær, sekretær

Annoncesalg:

Salgsdirektør Søren Ankersen,

tlf. 97 84 13 80, Børs•Mark A/S

Layout:

Rounborgs grafiske hus, Holstebro

Tryk:

Trykcentralen, Viby J.

Kommende blade:

Nr. 06 Deadline: 20.06.11

Udkommer: 5.07.11

Nr. 07 Deadline: 12.08.11

Udkommer: 30.08.11

Set fra min stol

Brug for sammenhold

Af Finn Pedersen,

formand for LRØ

Vi har brug for sammenhold

i dansk landbrug.

Det er vigtigt, vi står sammen

i bestræbelserne at skabe

vilkår, vi kan eksistere under.

Det er også vigtigt, vi hjælper

hinanden, så vi kommer bedst

muligt gennem de svære tider.

Går vi fire-fem år tilbage,

var det ikke netop sammenhold,

der stod højst

dagsordenen. Her gik det hele

fantastisk stærkt.

Stort set alt kunne lade sig

gøre og populært sagt troede

vi nærmest, at vi kunne gå

vandet. Siden fandt vi ud af,

at vandet ikke kunne bære, og

i dag må vi se i øjnene, at vi

har brug for at stå sammen.

Godt naboskab - en vigtig

del af Den nye fortælling

Få inspiration og vejledning til hvad du kan gøre

Af Sofie Kofoed,

Landbrug & Fødevarer

Mangler du inspiration

og konkrete værktøjer til,

hvordan du kan styrke relationen

til dine naboer og

andre i lokalsamfundet?

Med Landbrug & Fødevarers

nye koncept, ”Godt Naboskab”

kan du få råd og redskaber

hertil. Desuden er et godt

naboskab en vigtig del af Den

nye fortælling, og det er derfor

også værktøjer til, hvordan

du som helt almindelig landmand

kan være med i den

nye fortælling. Materialet er

Vores erhverv befinder sig i

en vanskelig situation, og selv

om der er lyspunkter forude

må vi erkende, at det er svært

for mange. Det er udgangspunkt

for det meste af vores

arbejde i øjeblikket.

Både i LRØ og i landboforeningerne

bag selskabet

har vi et fast punkt, der

hedder ”kunder i krise”. Vi

diskuterer ikke enkeltsager

men drøfter, hvordan man

som rådgivningsselskab og

forening forholder sig, når det

strammer til.

Vi har i LRØ netop holdt

et møde med ledelsen for

Nykredit om landbrugets

situation fremover og den

udlånspolitik, der gør sig

gældende.

Vi arbejder konstant at

skabe de bedst mulige betingelser

for landbruget, men vi

må erkende, at vi har et kommunikationsproblem

over for

vore medlemmer.

Kommunikation

Kommunikation er vigtigt

og en rød tråd, når det

handler om at skabe forståelse.

Mange siger, at vi er

usynlige og nogen mener, at

Landbrug&Fødevarer befinder

sig i en ”osteklokke”

Axelborg.

samlet www.lfmedlem.dk

under ”Godt Naboskab”.

Sådan finder du materialet:

• Du kan logge ind Naboskab

med dit medlemslogin

til Medlemsforum.dk.

• Kan du ikke huske dit

login, kan du henvende dig

web@lf.dk.

• Har du ikke et medlemslogin,

kan du få et ved at gå

ind www.lfmedlem.dk,

klikke ”Godt Naboskab”

og udfylde kontaktoplysninger,

hvorefter du vil

modtage dit personlige

brugernavn og password pr

mail.

Det er ikke sandheden.

Vi arbejder målrettet og har

mange alliancepartnere. I

bestyrelsen fastlægger vi strategier,

som der arbejdes ud fra

blandt de ansatte Axelborg.

Men vi skal have respekt for

medlemmernes holdning og

fokus , hvad medlemmerne

siger. Og vi må erkende, at vi

ikke har været gode nok til at

kommunikere. Det prøver vi

at gøre noget ved.

Børnebondegård

Heldigvis har vi mange gode

ambassadører i landbruget

og der er masser af spændende

initiativer i gang, hvor

omdrejningspunktet er sammenhold.

Bl.a. Børnebondegården i

Serridslev, som Østjysk Landboforening

netop har givet

10.000 kr. til. Et spændende

projekt, hvor en landmand

sammen med andre ildsjæle

lægges op til, at børn og andre

interesserede kan komme

ud og få gode oplevelser

blandt dyrene gården.

Dyrskuets rolle

LRØ Dyrskuet står for døren,

også her bydes der gode

oplevelser i landbrugets tegn

og masser af sammenhold.

Dyrskuet rummer en

Under ”Godt Naboskab”

kan du finde inspiration og

vejledning til, hvordan du trin

for trin:

• Planlægger og gennemfører

gårdbesøg.

• Planlægger og gennemfører

besøg for naboer og andre

interessenter i forbindelse

med en udvidelse af bedriften.

• Arrangerer debatmøder –

gerne i samarbejde med

andre – om emner, der

trænger til at blive belyst

eller debatteret lokalt.

Samt inspiration og gode

ideer til:

• Hvordan du i det daglige

mangfoldighed, som gennem

mange år har gjort det til

noget helt specielt. Her kan

man studere landbrugets dyr,

se maskiner og udstillinger

og hygge sig. Gennem 140 år

har der været holdt dyrskuet

i Horsens, og der er tale om

en helt speciel tradition,

som tegner et godt billede af

landbruget.

I dag er der ikke ret meget,

der er en selvfølge, slet ikke

dét, der koster penge. Derfor

har vi i LRØ-bestyrelsen

drøftet dyrskuets fremtidige

rolle. Måske er der noget, der

skal justeres og måske skal der

ske ændringer?

Foreløbig ser vi frem til

skuet den 17. og 18. juni,

hvor vi oplever en stor interesse

fra udstillernes side.

Forår i fuldt flor

Mens dyrskueforberedelserne

er i fuld gang hos udstillerne

med klargøring og træning af

dyrene, nyder vi samtidig den

dejlige forsommer.

En tur hen over markerne

eller langs skovbrynet er en

dejlig oplevelse. Alt grønnes

og springer ud, afgrøderne

vokser og fuglene synger. Selv

om krisen kradser, må vi ikke

glemme, hvorfor vi valgte

dette dejlige erhverv.

understøtter det gode naboskab.

• Hvordan de elektroniske

medier, som hjemmesider

og facebook kan bruges til

løbende at pleje det gode

naboskab.

Ligger du selv inde med gode

erfaringer, når det kommer til

at gøre noget særligt i forhold

til naboer og lokalsamfund,

så skriv til aabentlandbrug@

lf.dk. Så videreformidler vi

den gode idé under ”Godt

Naboskab”.

Yderligere oplysninger fås

hos Hanne Børsch, Landbrug

& Fødevarer, hab@lf.dk eller

3339 4033.


7. juni 2011 Debat · Nyheder

Det mener jeg

Åbenhed giver bonus

Af Erik Jensen, Vrold

Mange landmænd gør

en stor indsats for Åbent

Landbrug, og det er positivt.

Men vi kunne godt

bruge endnu flere landmænd,

som vil åbne deres

landbrug for børn, unge og

forskellige grupper, som

ønsker at komme ud og se

et landbrug.

Faktisk er det en opgave, der

er så vigtig, at alle landmænd

burde tage den seriøst. Det er

ikke en opgave, der bør være

begrænset til dem, der sidder

i landboforeningens bestyrelse

og udvalg. Vi har alle en

forpligtelse til at vise omverdenen,

hvad landbruget er

Fransk ambassadør

landbrugsbesøg

Blev præsenteret for dansk landbrug hos Jens Ejner Christensen i Jelling

Af Lene Tingleff

Frankrigs ambassadør

i Danmark, Véronique

Bujon-Barré, hørte om

dansk landbrugs aktuelle

udfordringer, da hun den

10. maj var besøg hos

Jens Ejner Christensen,

Jelling, formand for Vejle-

Fredericia Landboforening.

Besøget var arrangeret af

Landbrug&Fødevarer, som

havde sammensat et program

for dagen i det østjyske

område. Ud over besøget hos

Anitia og Jens Ejner Christensen

Stormgård bød dagen

et besøg Danmarks

Jordbrugsforskning i Foulum

samt hos en minkavler.

- Vi drøftede bl.a. de

store prisudsving, som danske

landmænd udsættes for, og

ambassadøren ville gerne

høre, hvordan vi tackler dem.

Hun var overrasket over at

høre, hvor store udsving, der

gør sig gældende for landbrugets

produkter.

for noget, og vi har brug for

alle kræfter. Åbent Landbrug

burde være en del af os alle

sammen.

I dag er der mange mennesker,

der absolut intet ved om

landbrug, og samtidig kommer

der løbende negative og

kritiske historier om landbruget

i medierne. Ofte præsenteres

vi for historier, der ikke

er fagligt korrekte. Derfor er

der så hårdt brug for, at vi får

fortalt og vist landbruget, som

det er.

Gode oplevelser

Jeg har altid bakket op om

Åbent Landbrug og haft

mange besøg gården, og

det har givet mig mange gode

oplevelser. Det er herligt at

se børnenes glæde ved at

Ambassadøren ville desuden

gerne orienteres om,

hvordan dansk landbrug

håndterer de mange forskellige

produktionsregler, både

EU-regler samt nationale- og

danske regler, der er gældende.

- Mit budskab var, at vi

her i Danmark er meget

interesseret i fælles og ens

retningslinjer og samme rammebetingelser

som de øvrige

EU-lande, siger Jens Ejner

Christensen.

- Vi kom også ind

nødvendigheden af at have et

globalt udsyn, specielt fordi

både Danmark og Frankrig er

eksportør af fødevarer.

- Ambassadøren var interesseret

i at høre om vores tværfaglig

samarbejde i rådgivningen,

og om hvordan vi får

spredt viden fra forskningen

ud den enkelte gård via

vores rådgivningssystem.

Ambassadøren blev vist

rundt gården og spiste

frokost Stormgård som

en del af besøget, der varede

komme ud og se dyrene og

høre, hvor fødevarerne kommer

fra, og jeg tror , at de

snakker med deres forældre

om det, når de kommer hjem

fra besøget.

Jeg har været med til

mange forskellige aktiviteter,

som udgår fra

Landbrug&Fødevarer samt fra

Arla. I dag er indsatsen mest

koncentreret om Klassen i

Stalden, Arlas gårdbesøg samt

projektet ”Fra gård til gaffel”,

hvor skolebørn kommer ud

gården og laver mad af

gode danske produkter.

Jeg har desuden været med

til Landbrug tager til Byen,

høstfest i Skanderborg, 3.

søndag i september og mange

andre aktiviteter. De mange

forskellige arrangementer

halvanden time, og derfor var

ret koncentreret.

- Det var et godt møde,

hvor vi fik udvekslet synspunkter

og overordnede

politiske betragtninger

supplerer hinanden godt og

ingen af dem kan undværes.

En god stemning

Dyrskuet i Horsens står for

døren, det er en anden vigtig

Åbent Landbrug-begivenhed,

som vi landmænd bør holde

fast i. Dyrskuet har en kæmpe

værdi, meget større end vi

måske umiddelbart går rundt

og tror.

Før handlede dyrskuet mest

om konkurrencerne, men i

dag har det fået et andet stort

og vigtigt formål, nemlig at

vise landbruget for bybefolkningen.

Dyrskuet tegner et vigtigt

billede af landbruget, og samtidig

er der en dejlig stemning

pladsen, som både

udstillere og gæster nyder.

Jens Ejner Christensen drøftede den kommende reform af EU-politikken

med den franske ambassadør, Véronique Bujon-Barré.

europæisk plan. Det er vigtigt

for dansk landbrug at blive

hørt, så vi kan være med til at

præge udviklingen, siger Jens

Ejner Christensen.

Erik Jensen.

Mange vil gerne dyrskue

og vise deres dyr. De

har en faglig stolthed, som de

gerne vil dele med andre, og

det er vigtigt, at de fortsat får

mulighed for at udstille.

3

Det er glædeligt, at der

fortsat er en stor interesse for

at udstille, for det er forudsætningen

for, at der fortsat

vil blive afviklet dyrskuer

rundt i landet.

Ny LRØ-

bestyrelse

Tre nye er kommet ind og de

faglige repræsentanter er udpeget

LRØ-bestyrelsen er nu

plads og har konstitueret

sig efter forårets

generalforsamlinger i

de tre landboforeninger

bag rådgivningsselskabet.

Bestyrelsen er sammensat

således:

Formand Finn Pedersen,

Klovborg, næstformænd

Jens Gammelgaard, Odder

og Nis Hjort, Skærup (ny).

Øvrige medlemmer:

Henrik Nielsen, Vinten,

Ole Larsen, Skanderborg,

Jeppe Mouritsen, Korning,

Ole Jespersen, Juelsminde,

Ole Lyngby Pedersen, Odder,

Peter Buhl, Fredericia,

Hans-Peter Christensen,

Barrit (ny), Karl Christiansen,

Rask Mølle (ny), Find

Rasmussen, Jelling.

Fra ledelsen sidder Per

Bardrum, Leif Binderup,

Kim Ladekjær og Jens

Skærlund, mens medarbejdervalgte

er Kirsten Würtz

og Jesper Holm.

Faglige repræsentanter

De faglige udvalg er

nedlagt, og i stedet er der

valgt faglige repræsentant

for de forskellige områder.

For svinerådgivning er

det Henrik Nielsen, for

økonomi Ole Larsen, for

kvæg Ole Jespersen og for

planteproduktion Jeppe

Mouritsen.

Tre personer har forladt

bestyrelsen. Det er Sejer

Grimstrup, Lindved, Uffe

Bie, Ejstrupholm og Hans

Henrik Mols, Jelling. (let).


4 Portræt · Nyheder

7. juni 2011

Aktuelt portræt

Parat til nye udfordringer

Af Lene Tingleff

Nye opgaver, nye udfordringer

og nye mål er

drivkraft for 44-årige Ulrik

Krogh Nielsen.

Han blev den 1. februar 2011

ansat som salgschef i IT-Gaarden,

som pr. 1. juli omdannes

til en selvstændig virksomhed,

ITG-Hosting A/S.

Ulrik Krogh Nielsen vil

gerne have, at der er gang i

den og at der sker noget hele

tiden Han kan lide vækst og

fremdrift, og han arbejder

strategisk for at nå de fastsatte

mål.

Udfordringer og nye mål

er der nok af i ITG-Hosting,

som er specialist i hostingløs-

Af Lene Tingleff

- Grøn Vækst er her, og vi

kan ikke få miljøkravene

til at forsvinde. Men vi

arbejder intenst de

betingelser, der kommer

til at gælde og at

få tingene trukket i den

rigtige retning. Og vi er

nået langt i forhold til det

første udspil.

Det fastslog fødevareminister

Henrik Høegh (V), da

BALLE SMEDIE

ninger tilpasset den enkelte

virksomhed. Kunderne tæller

store og små virksomheder,

som vælger at outsource

deres IT-opgaver, så de selv

kan koncentrere sig om deres

primære opgave.

Fra elektronik til edb

Ulrik Krogh Nielsen stammer

Suldrup i Himmerland,

og som dreng var han tæt

landbruget. Begge hold bedsteforældre

drev landbrug, og

hans far var direktør i DLG.

Han læste til elektronikmekaniker,

og afsluttede

uddannelsen i 1986. Herefter

fik han job DSB’s dataværksted

i Århus.

I 1992 blev han ansat som

systemkonsulent LEC i

han den 9. maj deltog i et

fyraftensmøde LRØ sammen

med folketingsmedlem

Kim Andersen (V). Mødet var

arrangeret i forbindelse med

at de to politikere besøgte

en række virksomheder i

området.

- Det skal fortsat være

muligt at drive landbrug i

Danmark og vi skal have en

høj fødevareproduktion. Vi

skal ikke overhale andre lande

med hensyn til gældende krav,

sagde ministeren.

Henrik Høegh under-

Besøg os vores stand nr. 32

og bliv inspireret til, hvordan du sparer energien...

Århus, hvor han kom til at

arbejde med edb. Her havde

han kontakt til en del landboforeninger.

Jobbet var bl.a.

at servicere landboforeningerne,

som var i gang med at

opbygge deres IT-opgaver.

To år efter fik han job i

Dana Data, nu Athea, også i

Århus. Virksomheden beskæftigede

sig med rådgivning og

salg af hardware og software

til kommuner, virksomheder

og landboforeninger. Han

blev ansat som systemkonsulent

og efter to år blev han

produktchef.

Salgsopgaver

Fra 2001 og de næste fem år

var han ansat ved tre forskellige

firmaer, der arbejdede

stregede, at han ikke kan

acceptere normsænkninger

vedrørende kvælstof.

- Vi har nået en smertegrænse,

derfor må vi gøre

noget andet. Randzoner er

ikke alles livret, men alternativet

er fem-seks procents

normsænkning.

- Vedrørende efterafgrøder

har vi stor fokus at finde

alternativer til sædskifteændringer,

f.eks. tidlig sået

hvede. Det er for tidligt at

drage konklusioner, vi skal

have viden og forsøg bag os.

Hvad • Foderanlæg

enten du ønsker et nyt olie- eller pillefyr, varmepumpe- • Foderanlæg

eller solfangeranlæg,

• Mølleri/korntransport er vi behjælpelige med den rette løsning! • Mølleri/korntransport

• Landbrug

• Landbrug

• VVS - Blik

• VVS - Blik

Tlf. 8654 1551 · 2541 5150

Drammelstrupvej • Kloakering

• Kloakering

39 · 8300 Odder · www.ballesmedie.dk · mail@ballesmedie.dk

• Maskinfabrik

• Maskinfabrik

Vores • erfaring Minirenseanlæg - din garanti for god service... Gør noget godt for • Minirenseanlæg

miljøet og din tegnebog

– få udført et serviceeftersyn dit oliefyr og varmeanlæg.

Drammelstrupvej 39 • 8300 Odder Drammelstrupvej 39 • 8300 Odder

Ring til Balle Smedie A/S allerede i dag og aftal en tid, der ligger store besparelser i vente!

86 54 15 51

BALLE SMEDIE

86 54 15 51

www.ballesmedie.dk • mail@ballesmedie.dk www.ballesmedie.dk • mail@ballesmedie.dk

med økonomistyring og

infrastruktur, og han var bl.a.

salgschef i denne periode.

I 2007 startede han egen

virksomhed, Image IT, som

leverede løsninger til bl.a.

skoler.

Siden februar 2011 han har

været ansat i IT-Gaarden og

har været med i opbygningen

af den nye virksomhed, ITG

Hosting A/S.

Da Ulrik Krogh Nielsen

blev ansat i IT-Gaarden, var

det tanken, at han skulle

træde til med IT-support til

brugerne. Men opgaverne

greb om sig, og han fik efterhånden

flere funktioner, bl.a.

salgssiden.

Kontakten med mennesker

betyder meget for ham i hans

Ministeren sagde, at der

energiområdet bl.a. arbejdes

med biogas-afsætning direkte

til virksomheden.

- Det åbner vi mulighed

for, og vi arbejder med prisen

og håber, at det kan blive en

del af en kommende vækstplan.

Henrik Høegh fastslog, at

det fremover bliver endnu

mere nødvendigt at konkurrere

kvalitet og at mulighederne

for det er gode.

- Landbruget er en af de

mest sikre produktioner, og

afsætningen vil stige. Vi bliver

flere mennesker jorden og

levestandarden bliver højere.

Trods store udfordringer her

og nu er der gode fremtidsmuligheder

i dette erhverv,

lød det.

Hvor skal krydset sættes?

Under debatten blev der

spurgt til en række emner,

bl.a. miljøgodkendelser, randzoner,

naturdrift og gul-kortordningen.

- Hvad skal jeg stemme

næste gang, lød det fra en

landmand, der udtrykte sin

frustration over Grøn Vækst

og alt, hvad planen indebærer

over for et erhverv, der i

forvejen er i krise.

arbejde. Han er glad for at

møde folk, lytte til hvad de

har brug for IT-området

og til sidst løse opgaven.

Vild med sport

Ulrik Krogh Nielsen er gift

med Lene, der er uddannet

pædagog men i dag arbejder

i Ikea. Parret bor i Hadsten

og har to døtre, Camilla

22 år, der vil være pædagog

og 19-årige Charlotte, der går

HF.

Han betragter sig selv om

lidt af en sportsnarkoman,

og han følger ivrigt med i

fodbold med AaB som favorit.

Håndbold er også en sportsgren,

han følger med i, og

han har selv været håndboldtræner.

På det udøvende

Grøn Vækst i en mildere form

Fødevareministeren besøgte LandbrugetsHus

- Hvis du stemmer rød

blok, får du større kvælstofreduktioner

og større jordskatter.

Det er vigtigt og nødvendigt

med en stabil økonomisk

politik, svarede Henrik

Høegh, der understegede, at

meget er ændret til fordel for

landbruget i forhold til det

første Grøn Vækst-udspil.

Stormvejr

Kim Andersen sagde, at

der har været stormvejr i

landbrugserhvervet i nogle år,

også i forhold til det politiske

system.

- Krisen er hård og der skal

ske store omstillinger. Vi lever

i en tid, hvor færre og færre

har kontakt til landbruget,

Ulrik Krogh Nielsen

plan holder han af at cykle

motionsplan, hvor han kobler

af og nyder naturen.

– fordi vores

produkter er

UNIKKE!

UNNI ”system Hardi”

· til alle typer sprinkleranlæg

Vi har de bedste dyser til:

Overbrusning Iblødsætning Køling

UNNI drypdysevandspejl

· fuldautomatisk frisk vand til

smågrise og diegivende søer

UNNI 2-strengs vandsystem

· til medicindosering stiniveau

UNNI kalkdesinfektion

· med sprøjtevogn og pumpe

NYHED

ØF-fjeder

· rodemateriale til dine grise

Telefon 7580 1099 · www.unni.dk

Karetmagervej 19G · 7100 Vejle

- Vi er nået langt med Grøn Vækst i forhold til det første udspil, sagde

Henrik Høegh.

og hvor færre finder det naturligt

at beskæftige sig med

landbrug.

- Der bliver spurgt, hvor

krydset skal sættes. Hertil vil

jeg sige, at der er brug for en

sikker hånd i dansk økonomi,

vi står over for nogle basale

problemer, som betyder, at vi

skal have reformer.

- Vi må erkende, at der har

været for dårlig en dialog

mellem landbruget og Christiansborg

samt mellem landbruget

og Venstre, og det gør

vi noget ved, bl.a. ved møder

som dette. Der er brug for en

højere grad af forståelse og

jeg håber, at vi fremover kan

have en bedre dialog, fastslog

Kim Andersen.


7. juni 2011 Nyheder

Arbejder højtryk børnebondegård

Østjysk Landboforening støtter projekt med 10.000 kr.

Af Lene Tingleff

- Vi vil gerne støtte Projekt

Børnebondegård, fordi

vi synes, det indeholder

rigtigt meget godt. Det

er samfundskontakt af

bedste skuffe, og derfor

bakker vi op.

Det sagde Peter Søgård

Mortensen, formand for

Åbent Landbrug i Østjysk

Landboforening, da han den

19. maj overrakte en check

10.000 kr. til Ole Munch

i Serridslev i forbindelse

med etableringen af Projekt

Børnebondegård. Formanden

for foreningen bag Børnegården,

Annette Hansen, var også

med ved overrækkelsen.

- Det er en stor anerkendelse,

at landboforeningen

støtter vores projekt, det er

vi meget taknemmelige for.

Det betyder meget, at folk

tror dét, vi går og laver, og

det giver energi til at arbejde

videre med tingene, sagde

Ole Munch, der ser frem til

Projekt Børnebondegård skal

blive en integreret del af hans

landbrug.

Annette Hansen var også

glad for den kontante gave,

som kan sætte ekstra skub

projektet.

- Jeg ser kæmpe visioner i

det her, det vil skabe en masse

spændende muligheder, som

kan komme børnene til gode.

Vi vil gerne tænke noget

læring ind i projektet, og vi

har også meget fokus at få

motion og bevægelse ind i

projektet, sagde hun.

Hollandsk inspiration

Projekt Børnebondegård er

et projekt til ca. fire mill. kr.,

og det er tanken, at det skal

etableres etapevist over de

næste år, så det er færdigt i

Ole Munch og Annette Hansen glæder sig til at få en masse børn ud

gården og til at give dem nogle gode oplevelser i naturen og ikke

mindst sammen med dyrene.

Luftfoto af din gård

Skal du have fotograferet din gård?

Vi kan tilbyde topkvalitetsfotos af din gård:

• Du får 5 stk. farvefotos (str. 15x21 cm) og 1 stk.

CD-rom med de 5 fotos.

• Du bliver kontaktet af piloten før optagelsen og

kan dermed fortælle ham om evt. specielle ønsker

i forbindelse med fotograferingen.

Pris fra kun kr. 1.470,- ekskl. moms.

Pris fra kun kr. 1.870,- ekskl. moms

For nærmere oplysninger:

Kontakt forlaget Børs-Mark A/S

Tlf. 97 84 13 80 • Fax 97 84 13 70 • borsmark@bors-mark.dk

2013. LAG, Horsens Kommune,

Region Midt og EU

har tilsammen bevilget fire

mill. kr. til projekter.

Tanken og ideologien bag

projektet er, at børnene skal

ud landet, da det er med

til at skabe forståelse, og der

lægges også op til, at forældrene

kan komme med ud

gården.

- Det handler om, at flere

mennesker skal finde ud af,

hvad landbruget egentlig er

for noget, og vi skal samtidig

give dem gode oplevelser,

siger Ole Munch, der sammen

med bestyrelsen er i

dialog med lignende projekter

i Holland, som har givet

inspiration.

Indvielse i september

Første fase af projektet er

indhegninger og små stalde til

de mange dyr, der skal være

gården. Ud over de 120

jerseykøer, der er gården i

forvejen, skal der være grise,

geder, høns, kaniner og flere

andre dyr. Det vil fortrinsvis

blive de gamle danske

husdyrracer, der får hjemsted

gården.

Senere skal der indrettes

undervisningslokaler og

indendørs faciliteter, hvor

børnene kan være, og det

er ikke meningen, at stedet

lukkes ned om vinteren. Det

hele bliver indrettet, så det er

handicapvenligt.

Landinspektørfirmaet

Kontaktperson vedr

landbrugssager:

Landinspektør Jan Frederiksen

Mobil: 25 23 16 79

E-mail: jbf@landplan.dk

- Værsgo, 10.000 kr. til støtte for jeres projekt, lød det fra formanden for Åbent Landbrug, Peter Søgård

Mortensen (i midten), da han overrakte checken til Ole Munch, der er vært Projekt Børnebondegård og

til formanden for foreningen, Annette Hansen.

Lige nu arbejdes der

at få de sidste tilladelser fra

myndighederne til at det

hele kan gå i gang, og den

officielle indvielse finder sted

dem 3. september. Tredje

søndag i september ventes der

igen mange gæster i forbindelse

med at Åbent Landbrug

inviterer alle interesserede

gårdbesøg Børnebondegården.

Bonefeld & Bystrup A/S

Professionel rådgivning

Effektiv opmåling

Optimeret sagsstyring:

- sammenlægning

- arealoverførsel

- udstykning

Strandpromenaden 6

8700 Horsens

Tlf 76286060

Fax 76286061

E-mail: post@landplan.dk

www.Bonefeld-Bystrup.dk

Kom og hør om

møller og solceller

LRØ Deltids- og Fritidslandbrug

sætter fokus vedvarende energi

Økonomien omkring husstandsvindmøller belyses mødet.

Husstandsvindmøller

udnytter vinden konstant

og omsætter den

til sparede kroner

elregningen.

Flere og flere sætter husstandsvindmøller

op, og der

er også stor interesse for

solceller.

Vedvarende energi og de

økonomiske forhold i den

forbindelse er emnet for et

møde, LRØ Deltids- og

Fritidslandbrug holder i

LandbrugetsHus den 14.

juni kl. 19.00.

Her kan man få inspira-

5

tion og høre om husstandsvindmøller

v. EnergyTech

Consult A/S og om solceller

ved EnergivMidt.

Cheføkonom Hans Fink,

LRØ, sætter fokus , om

der er god økonomi i at

købe husstandsvindmøller

og solceller, og fra Dansk

Bank er der indlæg om

finansieringen.

Skattekonsulent Anna

Boel, LRØ, kommer ind

de skattemæssige forhold.

Alle er velkomne til mødet,

som det koster 200 kr.

at deltage i. (let.)

Se annonce side 26.


6 It

7. juni 2011

Klar med IT-løsninger

til private virksomheder

LRØ sætter sin IT-afdeling aktier og etablerer ITG-Hosting A/S

Af Lene Tingleff

ITG-Hosting A/S i Horsens,

der etableres med virkning

fra 1. juli 2011, oplever

en interesse fra mange

forskellige typer virksomheder,

både store og små,

som kan se fordele i at

overlade deres IT-ansvar til

en udbyder.

Det oplyser IT-chef Bjarne

Welling, der står i spidsen

for virksomheden. LRØ

besluttede i marts at sætte sin

IT-afdeling, IT-Gaarden,

aktier, og Sønderjysk Landboforening

indgår som aktionær

samtidig med at alle rådgivningsvirksomhedensITopgaver

for ca. 200 brugere i

nær fremtid lægges over i det

nye selskab.

- Vi har specialiseret os i

hostingløsninger tilpasset den

enkelte virksomhed. Kunderne

overlader deres IT-ansvar

til os, hvorefter de får de

ønskede ydelser. Vi lægger hus

til og fungerer som vært. På

den måde kan kunden være

sikker , at der er styr

effektivitet, sikkerhed, backup,

økonomi samt service og

support.

Tryghed og ro

Bjarne Welling oplyser, at

kunderne tæller mange

forskellige private virksomheder,

bl.a. entreprenører,

medicinalfirmaer, ejendomsmæglere,

transportfirmaer

samt rådgivningsvirksomheder.

Forsyningsvirksomheder

inden for kommunerne, som

netop er blevet skilt ud som

aktieselskaber, benytter også

ITG-Hosting A/S.

- Vi oplever, at mange

virksomheder finder det

vanskeligt selv at stå for alle

deres IT-opgaver. De er

fuldstændig afhængige af, at

systemer kører korrekt og

konstant, og de har samtidig

brug for at koncentrere sig

om deres primære opgaver.

Derfor vælger de at outsource

IT-opgaven til professionelle

folk med ekspertviden, siger

Bjarne Welling.

- Vi kan mærke, at det giver

en tryghed og ro, når man

har andre til at udføre disse

opgaver. Det er vores fornemmelse,

at det er en stor lettelse

i dagligdagen, ganske enkelt

fordi de ved, at vi sørger for

systemerne kører optimalt.

Andre opgaver

ITG-Hosting A/S udfører en

lang række andre ydelser end

hosting og har god erfaring

i at løse mange forskellige

opgaver for mange forskellige

kundetyper.

Det gælder konsulentydelser

og IT-drift bredt set,

salg af hardware og software,

udvikling af hjemmesider

samt udvikling af telefonsystemer

m.m.

LÆS MERE PÅ: LANDBOGRUPPEN.DK Medlem af:

Tæt ved Skanderborg

Fritidsbrug

Randersvej 96

8362 Hørning

Kontant: 4.950.000

Udbetaling: 275.000

Brt./nt.: 37.339/28.577

Kontakt: LandboGruppen ØST ApS

Erhvervsbyvej 11,

8700 Horsens

Tlf.: 76587750 · oest@landbogruppen.dk

Sags nr: 5011-119 Mindre landejendom, beliggende i naturskønne

omgivelser. Ejendommen består af et ældre stuehus, hvorfra der

er udsigt til mark og skov.

Driftsbygningerne består af løsdriftsstald med foderbord og

dybstrøelse. Stalden anvendes til ammekøer. Der er indrettet

løsdriftsstald til ungdyrene i nogle af de øvrige bygninger.

Herudover er der et godt maskinhus, med fast bund og der er

indrettet et mindre kontor i en del af bygningen. Endvidere er der

nogle huse som anvendes som maskinhus eller til opbevaring.

Ejendommen har et samlet jordtilliggende 19,6 ha. Heraf er

der to mindre skovparceller tilsammen ca. 0,6 ha., den

resterende del er beliggende omkring ejendommen. Der er

Eu-betalingsrettigheder til 17,9 ha. Jorden er af god bonitet.

Hektar: 19,64

Energimærke: F

Hans Schmidt Jensen

Statsaut. ejendomsmægler MDE

haj@landbogruppen.dk

ØST ApS - Tlf.: 76587751

Rikke Pedersen

Mæglerassistent

rip@landbogruppen.dk

ØST ApS - Tlf.: 76587750

Kom og mød os til Dyrskuet i Horsens

Mød os stand nr. 42 til Dyrskuet i Horsens

den 17. og 18. juni 2011 Landbrugets stand,

hvor vi er klar til en en snak om køb og salg af

landbrugsejendomme.

Vi er lokale og veluddannede medarbejdere,

der er en del af Dansk Landbrug - din

sikkerhed for kvalitet, professionalisme, høj

etik - og ikke mindst tryghed.

Vi holder os løbende ajour med landbrugets

love og regler. Vores kvalifikationer og

erfaringer gør os til en seriøs

samarbejdspartner for dig, der ønsker at købe

eller sælge en landbrugsejendom.

Hvis du tænker at købe eller sælge

ejendom, står vi meget gerne til rådighed.

Kontakt os tlf. 76587750 eller :

Hans Schmidt Jensen, tlf. 30572435

Rikke Pedersen, tlf. 29216831

Ørting - Bilsbæklund Ridecenter

Fritidslandbrug

Bilsbækvej 138

8300 Odder

Kontant: 3.495.000

Udbetaling: 175.000

Brt./nt.: 23.588/18.091

- Outsourcing af IT kan give besparelser

for virksomheden, fordi

tingene kommer til at kører mere

effektivt, og fordi kunden kan

koncentrere sig om de primære

opgaver, siger IT-chef Bjarne

Welling.

- Vi har gennem årene

opbygget en IT-ekspertise fra

landbruget, som i dag kommer

vores nye kundegrupper

til gavn, siger Bjarne Welling.

Kontakt: LandboGruppen ØST ApS

Erhvervsbyvej 11,

8700 Horsens

Tlf.: 76587750 · oest@landbogruppen.dk

Sags nr: 5011-136 Bilsbæklund Ridecenter i Ørting udbydes nu til

salg. Ejendommen ligger i et fantastisk naturskønt område tæt

ved skov og med ridesti til Hundslund langs den gamle jernbane.

Flot nyere ridehal opført i 2006 med sprinkleranlæg og gode

ridefaciliteter. Ejendommen har et jordtiliggende 5,86 ha. som

alle ligger ved ejendommen.

Stuehuset er total moderniseret i 2002 med bl.a. med gulvvarme i

hele stueetagen, nye vinduer, nye el- og kloakinstallationer m.m.

Hektar: 5,86

Energimærke: F


7. juni 2011 Mark

Fagligt møde i rapsmarken

Markstyringsgruppen er et godt sted at udveksle erfaringer og dele viden

Rapsen blev sat tilbage af frosten, og det store spørgsmål var, hvordan den ville klare sig.

Af Lene Tingleff

Koncentrationen er stor og

der bliver stillet masser

af spørgsmål. Alle spiller

ind og deltager aktivt i

snakken om, hvor afgrøden

står og hvad der skal

til, for at den kan klare

sig bedst muligt gennem

vækstsæsonen.

Vi er med til markstyringsmøde

hos Jakob Aagaard

Sørensen i Hårby ved Skanderborg

den 17. maj. Han har

besøg af sin planteavlskonsulent,

Tommy Agermose, LRØ,

og landmandskollegerne

Bo Christensen, Jes Olesen,

Thorbjørn Gregersen og

Thorkil Skovgård Sørensen.

Jørgen Kiærskou er også med,

men var forhindret.

Landmændene mødes

gårdspladsen kl. 16.15. Et par

stykker er kommet i god tid

og står allerede og snakker, da

værten kører ind af indkørslen.

Alle er deltidslandmænd

og skal først have fri fra

arbejde, før de kan tage til

markstyringsmøde.

Kvælstofmangel

Jakob, der er murer, er hurtigt

klar med sin markjournal

under armen, og flokken går

ud i hvedemarken.

- Den er sået 14. september,

fortæller Jakob og ridser op,

hvordan hveden er behandlet.

Den så sølle ud i starten, men

den har rettet sig, siger han.

Efter hans gennemgang er

det konsulentens tur.

- Hveden har været tæt

kvælstofmangel, da gødningen

ikke har virket grund

af tørken. Men nu har vi fået

regn, og så sker der noget,

siger Tommy, der diskuterer

sprøjtestrategi og behandling

med landmændene og giver

dem input og ny viden det

plantefaglige område.

Fra mark til mark

Næste stop er vårbyggen,

hvor der bl.a. diskuteres

Købes

SDM-køer

RDM-køer

Jersey-køer

meldug og bladplet, og herefter

går gruppen videre til

Triticale-marken.

- Jeg har gået og luret

den, siger Jakob, men Tommy

synes, den ser sund ud.

- Den sidste gødning har

endnu ikke virket, men jeg

tror, det jævner sig. Svampesituationen

er endnu ikke så

alvorlig, siger han.

Kælvekvier

Løbekvier

Kviekalve

Gerne hele besætninger

Ole Mouridtsen - Tlf. 2012 8127 - 7567 8127

Turen går videre til rapsmarken,

som står fint og er i

fuld blomst.

- Men desværre kan vi

se, at rapsmarkerne generelt

mangler sideskud. Den blev

skadet af frosten og siden af

tørken. Nogle marker er rigtigt

dårlige. Det gælder ikke

den her mark, men generelt

har det været svært for rapsen,

Vårbyggen studeres nøjes, mens der snakkes om meldug, ukrudt og

skadedyr. Tommy Agermose kommer med sit bud , hvad der skal til

for at pleje afgrøden bedst muligt.
Følg en landmand

og hans rådgiver

Som planteavler er det vigtigt at have et godt samarbejde

med sin planteavlskonsulent, både når det gælder papirarbejdet

og rådgivningen i marken.

LRØ Avisen startede i sidste nummer en serie, hvor vi

følger en landmand og hans rådgiver i forbindelse med

markarbejdet.

Med udgangspunkt i planteavlsarbejdet følger vi gårdejer

Jakob Aagaard Sørensen, Hårby ved Skanderborg og

planteavlskonsulent Tommy Agermose, LRØ.

Temaet for den første artikel var EU-ansøgningen, og

denne gang gælder det markstyringsgruppen.

siger Tommy og tilføjer, at det

er vigtigt at holde godt øje

med galmyggen.

Et godt udbytte

Jakob er glad for at være med

i markstyringsgruppen, som

har kørt siden først i 90’erne.

Der holdes møde hver

anden uge i vækstsæsonen

og én gang i efteråret. Efter

rundturen i marken sluttes

der af rundt ved bordet, hvor

Tommy ”samler op”.

- Jeg får et godt udbyttet

af at være med i gruppen.

Jeg bliver opdateret det

plantefaglige område og får

nogle gode og brugbare løsninger.

Vi får altid en grundig

gennemgang, og vi drøfter

forskellige muligheder, siger

Jakob.

- Skulle der være et eller

andet, som konsulenten ikke

lige kan svare , er han altid

god til at vende tilbage og

fortælle, hvad han fandt ud

af. Det har jeg respekt for, for7

det kan være irriterende, hvis

folk lover at give en melding,

og så ikke gør det.

For Jakob er det vigtigt, at

der er et godt tillidsforhold

mellem konsulent og landmænd

- men også mellem

landmændene.

- Så kører det hele meget

bedre. Vi har en rigtig god

gruppe, hvor alle er åbne, og

vi har et godt samarbejde

med Tommy. Det betyder, at

man ser frem til møderne, for

vi får altid noget ud af det.

- Det er altid spændende

at komme i marken sammen

med konsulenten for at få syn

for sagen , om ens indsats

har hjulpet og for at se, hvordan

de andre griber det an.

- Gruppen har også en

social betydning. Det er rart

at få en snak med de andre og

høre, hvordan de griber tingene

an, og vi når også altid

at vende verdenssituationen,

fortæller han.

Landmændene mødes gårdspladsen og lægger ud med en snak om

løst og fast. Fra venstre planteavlskonsulent Tommy Agermose sammen

med Jakob Aagaard Sørensen, Bo Christensen, Thorkil Skovgård

Sørensen, Thorbjørn Gregersen og Jes Olesen.


8 Kvæg

7. juni 2011

Undgå at køerne får varmestress

Højtrykskøling i stalden en mulighed

Af kvægkonsulent Ove Madsen,

tlf. 7658 7501,

e-mail orm@lro.dk

Vi nærmer os forhåbentlig

en varm periode, som

også kan være en varm

”fornøjelse” for køerne.

Den varme tid resulterer tit

og ofte i manglende ædelyst,

mange fluer, stigende celletal

og lav fedtprocent.

For at reducere følgerne af

varmen har nogle landmænd

fået installeret højtrykskøling

i deres stalde. Højtrykskølingen

består kort fortalt af

nogle vandforstøvere, som

ved en given luftfugtighed

og temperatur forstøver en

mindre mængde vand, som så

nedsætter temperaturen.

Dovne og dvaske

Varmestress viser sig ofte ved,

Dan Avl

at køerne bliver dovne og

dvaske og gør alt for at søge

skygge. Det ses også tit ved at

køerne søger hen mod døre

og porte hvor der en smule

træk. Når køerne savler, kan

det også være et tegn

varmestress.

Temperaturen skal ikke

være så høj. Allerede temperaturer

22-23 grader

sammen med høj luftfugtighed,

kan udløse varmestress.

Derfor er det vigtigt, at der

er mulighed for at sænke

temperaturen.

En god investering

Systemet har været brugt i

forbindelse med opsamlingspladsen

ved malkestalde, men

blev af forskellige årsager

umoderne igen. Nu ser det

ud til at ”forstøverne” kan

være vej tilbage.

Fem mælkeproducenter

TUSKÆRGÅRD

OPFORMERING

LY/YL SOPOLTE & GYLTE

BESÆTNING 1: SPF + MYC + AP2 - 6 - 12 + VAC

BESÆTNING 2: SPF-X

Tlf. 20 40 85 32: Jacob Uth

Tlf. 86 55 85 32/40 19 85 32: Inger & Niels Thomsen

har nemlig fået installeret et

anlæg for at man i samarbejde

med FarmTest og Økologisk

Landsforening kunne undersøge

deres erfaringer.

De fem mælkeproducenter

gav generelt udtryk for, at

de mente investeringen var

god. Deres erfaringer fremgår

mere skematisk af nedenstående

tabel.

Lettere rengøring

Man var i starten bekymrede

for, at den megen vand skulle

give glatte overflader til fare

for både mennesker og dyr.

Det har dog vist sig ikke at

give problemer. Tværtimod

har det vist sig lettere at

rengøre f.eks. robotter, da

”skidtet” blev holdt opblødt.

Den økonomiske gevinst

ved højtrykskølingen er svær

at sige noget om. De afprøvede

anlæg har begge kørt

tilfredsstillende. Det anslåede

vandforbrug var ca. 60kubikmeter årligt. Der er ikke

målt el-forbrug anlæggene.

Køling foran/bag mælkerobot Køling opsamlingspladsog i malkestald Køling ved foderbord/ædeplads

Ingen fluegener Ingen fluegener Køligere klima trækker køerne til foderbordet

Køerne er mere villige ti at gå i robotten Ingen ekstra sætning pga. fluegener Køerne står ikke og blokerer ved robot og malkestald

Befugtningen gør det lettere at rengøre robotten Bedre nedlægning af mælk

Ingen afsparkede malkesæt Køer mere villige til at gå til opsamlingspladsen

Ingen fluegener bag robot Lavere celletal

Generelt roligere køer

Kilde: FarmTest Kvæg - 60

Besøg et veldrevet kvægbrug

LRØ Kvæg arrangerer bedriftsbesøg hos Henry Nielsen i Træden

Der bliver mulighed for at

se et veldrevet kvægbrug

med fokus høj ydelse,

når LRØ Kvæg den 28. juni

kl. 19.30 holder bedriftsbesøg

hos Henry Nielsen,

Trædenvej 5 i Træden ved

Brædstrup.

Besætningen består af 311

køer plus opdræt af racen

Dansk Holstein (DH). De

går i en løsdriftsstald fra 1996

bygget med malkekarrussel

(kviestald fra 2000). Den

årlige gennemsnitlige ydelse

ligger 11.200 kg. mælk.

- Deltagerne kan her se en

højtydende malkekvægbesætning

i ældre staldbygninger,

siger chefkonsulent Aage

Nielsen, LRØ.

- I dag er virkeligheden

dén, at det kan være svært

at låne penge til nybyggeri,

og derfor er det godt at se,

hvordan man kan optimere i

Hvis køerne har det for varmt, kan det resultere i manglende ædelyst.

de nuværende stalde med et

godt resultat.

I løbet af aftenen bliver

der indlæg ved kvæg- og

planteavlskonsulenter fra

LRØ. Deltagerne vil blive

delt op i mindre grupper i

stalden, og der arrangeres også

markvandring, hvor man kan

se afgrøderne, specielt majs

og græs.

I løbet af aftenen bliver

der rig lejlighed til at stille

spørgsmål, og der bliver også

tid til erfaringsudveksling og

snak om løst og fast.

LRØ-konsulenterne sørger

for, at der er pølser og brød

grillen, og der serveres øl

og vand. Deltagelse i arrangementet

er gratis.

Tilmelding senest den 24.

juni Christina Lund, tlf. 7658

7500. (let).


7. juni 2011 Kvæg · Miljø

Mindre fosfor og kalium i grovfoder

Vigtigt at foretage mineralanalyser sammen med foderanalyserne

Af kvægkonsulent Ove Madsen,

tlf. 7658 7501,

e-mail orm@lro.dk

Der er gennem de sidste

10 år målt et stadig lavere

indhold af fosfor og kalium

i grovfoderet.

Det betyder, at forsyningen

gennem grovfoderet bliver

lavere. I en normal foderplan

betyder det ikke så meget, da

der stadig er nok til at dække

dyrenes behov.

Kalium vil der som regel

være nok af, hvis der indgår

en vis mængde græs i rationen.

Græs har en vis luksusoptagelse

af kalium, hvis det

er til stede.

Fosfor vil der indtil videre

også være nok af til at dække

køernes behov i en normalration.

Mindre i gyllen

Man skal dog være opmærksom

, at når der er mindre

fosfor og kalium i foderet, så

vil der også være mindre i

gyllen.

Dermed vil der over tid

stadig blive mindre i afgrøderne,

med mindre man tager

NaturPlus

– mere natur

ejendommen

højde for det i markplanen.

Hvis man fodrer med alternative

fodermidler, skal man

være meget opmærksom ,

at der er tilstrækkeligt med

især fosfor i rationen.

Der kan derfor kun opfordres

til at der tages mineralanalyser

sammen med den

almindelige foderanalyse.

Figur 2. Kaliumindhold i kløvergræsensilage fra 2001 til 2010

Århus Kommune gennemfører naturprojekt i samarbejde

med landbruget

Af miljøtekniker

Hanne Kaagaard Jensen,

Århus Kommune, tlf. 8940 4537

I tæt samarbejde med

lokale landmænd forbedres

vilkårene for den vilde

flora og fauna.

Det kan ske ved at styrke

forbindelsen mellem eksisterende

naturområder, f.eks.

ved at grave vandhuller, ved at

etablere græsning af naturområder

eller ved at forbedre

eksisterende eller skabe nye

småbiotoper.

Der oplyses om projektet

gennem dialog med landmænd

og landbrugsorganisationer.

Oplysningerne om

projektet kan i øvrigt findes

Århus Kommunes hjemmeside.

Der er et stort potentiale

i at forbedre naturindholdet

i det åbne land samt et stort

behov for at understøtte det

grønne netværk og dermed

skabe større sammenhæng

mellem naturområderne.

Det foregår i et samarbejde

mellem landmanden, evt.

dennes konsulent og Aarhus

Kommune.

Der fokuseres , at forbedringer

bedriftsniveau også

skaber sammenhæng mellem

eksisterende naturarealer eller

har en anden miljømæssig

gevinst.

Landmænd, som har lavet

naturplaner for deres ejen-

Kilde kvæginfo 2187. Ole Aaes VFL.

Vær også opmærksom

om der er tilstrækkelig

med selen. Der er i mange

besætninger fundet tegn

selenmangel.

Det er nok ikke, fordi der

er mindre selen i jorden nu,

men i takt med at udbytterne

stiger, så er der flere FE at

dele det selen ud , som der

er til rådighed. I modsætning

til fosfor og kalium, som der

må forventes at være tilstrækkeligt

til rådighed af, så er

det en alvorlig sag at mangle

selen.

Selen kan tilføres via

Figur 1. Fosforindhold i kløvergræsensilage fra 2001 til 2010

mineralblanding, hvor man

normalt skal vælge organisk

selen. Selen kan også tilføres

BILLIGE PRISER

HURTIG UDRYKNING...

NY TERRÆNGÅENDE LASTBIL DER

KAN KLARE ALLE OPGAVER SELV I

VÅDT OG MUDRET FØRE.

BRÆDSTRUP DÆKCENTER

Energivej 7 . 8740 Brædstrup . Tlf. 75 75 22 66 . Fax 75 75 31 19

Mail: rststop@braedstrup-daekcenter.dk . www.braedstrup-daekcenter.dk

9

via gødning, men vil ofte opleves

som en væsentlig fordyrelse

af gødningen. Selen som

tilføres via gødning optages af

dyrene som organisk selen.

Kilde kvæginfo 2187. Ole Aaes

VFL.

Figur 1. 1. Fosforindhold i kløvergræsensilage i kløvergræsensilage fra 2001 fra til 2001 2010 til 2010 Figur 2. 2. Kaliumindhold i kløvergræsensilage i kløvergræsensilage fra 2001 fra til 2010 2001 til 2010

domme, kan søge støtte til at

realisere planernes naturforbedrende

tiltag.

Mål om mere natur

Projektet er med til at realisere

miljøhandlingsplanens mål

om mere natur og indirekte

bidrage til miljøhandlingsplanens

mål om at reducere

kvælstof til vandmiljøet.

I forhold til kommuneplanen

er det målet, at projektet

skal tilgodeses i områder, som

understøtter kommuneplanens

mål i det åbne land.

Den økonomiske ramme er

200.000 kr., og tidsplanen for

projektet er 2011.

www.ju.dk

Kilde kvæginfo 2187. Ole Aaes VFL.

- en klasse bedre!

Viden • Visioner • Venskaber

Fra grunduddannelse til videregående uddannelse: • Landmand • Jordbrugsmaskinfører • Jordbrugsteknolog

(Landbrug, Teknik og bygninger, Jordbrugsøkonomi, Gartneri, Landskab og anlæg, Miljø og natur) • Produktionsleder

• Virksomhedsleder • agrarøkonom


10 Økonomi

7. juni 2011

Udenlandske ansatte og biler i Danmark

Der gennemføres i øjeblikket kontroller i hele landet

Af økonomikonsulent

Brian Juel Jørgensen,

tlf. 7658 7634,

e-mail: bmj@lro.dk

Bliv bedre som leder

Lederkursus gør dig bedre til at udnytte dit potentiale som leder

Af Lene Tingleff

- Der er ingen opskrift

den ideelle måde at være

leder , det gælder om

at være sig selv. Men der

eksisterer nogle redskaber,

som det er vigtigt at beherske,

hvis man vil være

en god leder.

Det siger ledelsesrådgiver

Anne Jacobsen, LRØ, der

er underviser en lederuddannelse,

som DLBR

Ledelsesrådgivning tilbyder

til efteråret. Kurset henvender

sig til ejere og driftsledere

med personaleansvar.

- På kurset kan man få

inspiration til det personlige

Mange udenlandske

medarbejdere har en bil

med fra hjemlandet, som

de benytter til kørsel i

Danmark.

SKAT og politiet har stor

fokus biler udenlandske

nummerplader, og der gennemføres

i øjeblikket kontroller

i hele landet.

Vi har blandt LRØ’s kunder

allerede haft eksempler

udenlandske medarbejdere,

der er blevet stoppet i disse

kontroller. SKAT inddrager

nummerpladerne stedet,

hvis bilen kører ulovligt

udenlandske plader, og

ejeren bliver stillet over for

et krav om betaling af dansk

lederskab, og til hvordan man

kan blive bedre til at motivere

sine medarbejdere. Formålet

med kurset er at lære og træne

kendte teorier og værktøjer

inden for ledelse, som gør

det lettere at være leder.

- Vi gør meget ud af at sige,

at du er den, du er. Nogle er

meget målrettede og går selv

forrest, andre når deres mål

ved at lade medarbejderne gå

forrest. Alle persontyper har

styrker og svagheder som leder.

Det gælder om at udnytte

det talent, man har og benytte

de redskaber, der eksisterer.

Kan altid blive bedre

Kurset strækker sig over fem

dage fordelt tre moduler.

DEN MODERNE LANDMAND

VÆLGER EN LØSNING FRA:

Kjell Nielsen A/S

Spettrupvej 7 A · 8722 Hedensted

Tlf. 75 89 09 77 · Fax 76 74 08 80

www.kjellnielsen.dk

Vi tilbyder det bedste indenfor:

NYBYGNING · RENOVERING · VENTILATION

STALDINVENTAR · FODERANLÆG

GYLLETANKE · GYLLESYSTEMER

Forhør uforbindende om indretningsforslag, priser m.m.

registreringsafgift og får som

regel også en bøde. Først når

afgiften er betalt til SKAT,

bliver der udleveret danske

nummerplader og en dansk

registreringsattest.

Registreringsafgiften bliver

beregnet ud fra bilens værdi

det tidspunkt, hvor medarbejderen

første gang kom til

Danmark. Medarbejderen kan

derfor risikere, at registreringsafgiften

beregnes ud fra

den værdi, som bilen havde

for flere år siden, og vi har

set eksempler , at registreringsafgiften

derfor bliver

niveau med bilens aktuelle

værdi.

Det er vigtigt at fastslå, at

det altid er medarbejderens

Det starter i begyndelsen af

oktober og slutter i januar, og

det bliver afviklet centralt i

Danmark. På kurset arbejder

man med bl.a. med discpersonprofiler,

handlingsplan

for lederudvikling, kommunikation,

samarbejde, ansæt-

eget ansvar, at bilen er korrekt

indregistreret.

Når SKAT vurderer om en

bil må køre udenlandske

plader i Danmark, er det altid

ud fra en individuel vurdering

af den enkelte medarbejders

forhold. Der tages

udgangspunkt i disse forhold:

• Datoen for medarbejderens

indrejse i Danmark.

• Varigheden af opholdet i

Danmark

• Stedet for medarbejderens

livsinteresser – dvs. hvor evt.

ægtefælle og børn opholder

sig, om der er bevaret en

bopæl i udlandet mv.

Indrejse-tidspunkt

Det er starttidspunktet for

telsessamtale, personalejura,

medarbejdersamtaler og andet.

- Ledelse bliver man aldrig

færdig med. Man kan altid

træne og blive dygtigere,

og selv de bedste kan nå

længere, siger Anne Jacobsen,

der sammen med en række

Dødsbobehandling -

det handler om tryghed

Når en ægtefælle eller anden nærtstående person

afgår ved døden, er der mange problemstillinger at

forholde sig til.

Har du brug for overblik

og vejledning i forbindelse

med dødsbobehandling, så

kontakt LRØ. Vi yder rådgivning,

rådgivning,

som skaber tryghed for at tingene

er i orden - både nu og i fremtiden.

Kontakt LRØ -

vi hjælper dig med at

bevare overblikket.

Dødsbobehandling:

Advokat Ulla Eg Andersen, tlf. 7658 7746

Skat og økonomi:

Økonomikonsulent Flemming Torp, tlf. 7658 7612

LRØ Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens

Tlf. 7015 4000 Fax 7658 7780 www.lro.dk

indrejsen i Danmark, der er

gældende for, om medarbejderen

må benytte en bil

udenlandske nummerplader i

Danmark.

Hovedreglen er, at arbejdsopholdet

i Danmark højst må

vare 12 måneder eller sammenlagt

12 måneder inden

for to år (sæsonarbejdere).

Man skal især være opmærksom

, at SKAT ser

hele arbejdsopholdets længde

i Danmark, dvs. at en arbejdsperiode

hos en tidligere dansk

arbejdsgiver tæller også med.

Endelig lægger SKAT også

stor vægt , hvor medarbejderen

har sine livsinteresser,

dvs. om der er bevaret bopæl

i hjemlandet, og om ægtefælle

indlægsholdere vil give ledelsesmæssige

input og gode råd

kurset.

Kurset afvikles i regi af DLBR

Ledelsesrådgivning. Hvis man

er interesseret i at deltage, kan

man rette henvendelse til Anne

Jacobsen tlf. 7658 7530.

og evt. børn opholder sig i

Danmark eller i hjemlandet.

Er medarbejderen ansat i

mindre end 12 måneder, må

de gerne køre udenlandske

plader og SKAT anbefaler, at

man i disse tilfælde søger om

tilladelse til kørsel udenlandske

nummerplader.

Tilladelsen skal opbevares i

bilen, så den kan fremvises til

SKAT og politiet i forbindelse

med evt. kontrol.

LRØ er klar til at hjælpe med

vejledning og med at udfylde

en ansøgning om tilladelse til

kørsel i Danmark. Henvend dig

til økonomikonsulent Brian Juel

Jørgensen tlf. 7658 7634 eller

via mail bmj@lro.dk

- Ledelsen bliver man aldrig færdig

med, siger Anne Jacobsen.

Handler du

efter dine mål?

Jeg hjælper dig med dine udfordringer,

så du får den produktion

og det arbejdsliv, du ønsker.

Gitte Børsting

Cert. Life-, Business-

og Stress Coach

Vestergade 19,

7600 Struer.

Tlf. 60 22 94 60

www.boerstingcoaching.dk


7. juni 2011 Tema: Dyrskue

Samler aktiviteter

Landbrugets Stand

Landbruget præsenterer sig selv 1500 kvadratmeter stor stand dyrskuet

Af Lene Tingleff

En lang række aktiviteter

med udgangspunkt

i landboforeningerne,

Åbent Landbrug og mange

flere aktører samles

Landbrugets Stand

1500 kvadratmeter LRØ

Dyrskuet.

Her bliver der masser af

aktivitet og mange gøremål

begge dyrskuedage.

På Landbrugets Stand kan

man høre om landboforenin-

Masser af underholdning

Stort underholdningsprogram dyrskuet

Ud over dyrenes bedømmelse

og fremvisning

samt de forskellige

udstillinger pladsen er

der sammensat et stort

underholdningsprogram

for LRØ Dyrskuet den 17.

og 18. juni.

Traditionen tro bliver der

mulighed for at se et stort hesteshow

dyrskuet i ringen

lørdag. Her kan man bl.a. se

gernes arbejde og møde repræsentanter

fra foreningerne.

Man kan også høre om

rådgivningen i LRØ, bl.a.

inden for planteavl, kvægrådgivning,

svinerådgivning og

økonomi.

Følg Sansestien

På Sansestien lægges der op

til aktivitet og dialog. Her kan

man følge mælkevejen, hvor

man oplever kvægbruget og

ender med at se en ko blive

malket.

Man kan også vælge at

følge svinestien, hvor der

opvisning ved islændere og

racens forskellige gangarter,

et program sammensat af

miniaturerheste samt racernes

præsentation, hvor alle racer

er i ringen samtidig.

Fredag er der opvisning

ved Østjysk Køreselskab, hvor

de flotte heste og vogne fra

området gør deres indtog i

den store ring.

Lørdag eftermiddag er

der gymnastikopvisning

HERLUF SEEST JENSENS

GRISE- OG KREATURHANDEL

KAN TILBYDE:

* at modtage slagtedyr i kommission hver tirsdag og onsdag

* at købe smågrise til export og hjemmemarked i hver uge

* at købe spædekalve til hjemmemarked

* at modtage slagtesøer til export hver tirsdag

* at købe og sælge kælvekreaturer

Herluf Seest Jensen

»Stenagergård«

Kollemortenvej 17 · 7323 Give

Tlf. 75 80 35 32 · Bil 22 80 71 51

Træffes bedst aften

fortælles om grisens liv, og

hvor man kan se en so med

smågrise.

Endelig kan man gå

markvejen, hvor man kan

høre om planteavl og se

afgrøderne.

Den store oplevelsesstand

var med dyrskuet sidste år

og vakte begejstring. Den gav

børn og forældre nogle gode

oplevelser – og gav anledning

til spørgsmål og snak.

Landbrugsskoler og 4H

Der bliver desuden stande ved

Bygholm Landbrugsskole og

grønsværen ved 70-80 elever

fra Vestbirk Musik- og Sportsefterskole,

som har gæstet

dyrskuet de sidste par år og

skabt begejstring.

Dyrskuet byder også

hundeagility, ponyridning fra

Boller Rideskole, kaninhop,

fåreklipningskonkurrence

m.m.

Der bliver desuden demonstration

i brandslukning ved

Brand og Redning. (let).

Grindsted Landbrugsskole, og

det bliver også i dette område,

at 4H vil have sin udstilling

og sine aktiviteter, bl.a. børnedyrskuet.

Der bliver hyggekrog med

borde og bænke, hvor man

kan sidde og slappe af, og

Horsens Landboungdom

sælger pølser.

Landboforeningerne uddeler

smagsprøver fra grillen

sponsoreret af Hårby Slagtehus.

Den lille ring, hvor der

foregår forskellige aktiviteter,

er placeret i tilknytning til

Landbrugets stand.

Elever fra Vestbirk Musik- og Sportsefterskole giver opvisning pladsen lørdag.

www.landinspektoerkontoret.dk

Matrikulære opgaver

Skelfastlæggelse

Teknisk opmåling

Landinspektørkontoret

Allégade 3 st. th.

8700 Horsens

Bygningsafsætning

Ejerlejligheder

Lejemålsberegning

Servitutter

E-Tinglysning

Lokalplanlægning

Tlf. 7564 6442

Mobil 4092 9413

mail@lspk.dk

11

Sansestien er en del af den store udstilling Landbrugets Stand, som

landboforeningerne, Åbent Landbrug m.fl. står bag. Her kan børnene

opleve landbruget - her markvejen.


12 Tema: Dyrskue

7. juni 2011

Hele familien dyrskue

Tre generationer udstiller Limousine-kvæg og racehøns

Af Lene Tingleff

Syv-årige Mads udstiller

høns LRØ Dyrskuet, og

han får følgeskab af sin

far og mor, der udstiller

Limousine og af sin farmor

og farfar, der også udstiller

Limousine.

- Det er sjovt at være

dyrskue, der sker så meget

spændende, siger Mads, der

også udstillede høns dyrskuet

sidste år.

Familien fra Dalby ved

Hedensted tager til dyrskue

grund af stemningen,

hyggen, sammenholdet - og

selvfølgelig dysten om at have

de bedste dyr.

Deres interesse er koncen-

Mads udstiller høns dyrskuet. Karsten og Mads ses her med en

New Hampshire-hane.

treret om Limousine-kvæg og

høns af racen Wyandotter og

New Hampshire.

For hele familien

Jens Jørn og Anne Marie Jørgensen,

der bor ”Elmely”,

Dalbyvej 63, har en besætning

bestående af 25 køer og tre

tyre, og de udstiller en ko

med kalv, en tyr og en kvie.

Deres søn og svigerdatter,

Karsten og Mette Sølvhøj,

”Lykkegård”, Dalbyvej 112,

har en Limousine-besætning

fem køer, og de udstiller

en ko med kalv og to kvier.

Interessen for racehøns deler

de også, her er det Mads,

der udstiller en hane af racen

Wyandot. Hans lillesøster,

Mathilde, synes også dyrskuet

er sjovt, men hun må vente

lidt med selv at udstille.

- Dyrskuet er en begivenhed

for hele familie, og vi ser

frem til de to dage hvert år,

siger Karsten, der arbejder for

en entreprenør ved siden af

landbruget.

Har stor værdi

Mette, der arbejder som køkkenassistent

i en børnehave,

synes dyrskuet har en stor

værdi.

Borgmestre i ulddyst

Deltager i fåreklipningskonkurrence

To af områdets borgmestre

kaster sig ud i en dyst om

uldtotter LRØ Dyrskuet.

Hedensteds borgmester,

Kirsten Terkilsen (V) og

Horsens-borgmesteren Jan

Trøjborg (S) stiller op i den

årlige fåreklipningskonkurrence,

som finder sted fredag

kl. 12.30 i den lille ring

dyrskuepladsen.

De to borgmestre har ofte

prøvet kræfter i politiske

sammenhænge og dystet

argumenter, men dyrskuet

gælder det noget mere håndgribeligt.

De vil hver blive udstyret

med et får og en klippesaks,

og så drejer det sig ellers bare

Uldtotter flyver når der dystes i fåreklip. Her er et glimt fra en tidligere konkurrence.

om at få mest uld af fåret

hurtigst muligt.

Konkurrencen vil blive

kommenteret, så publikum

fra sidelinjen kan følge med i,

hvad der sker. (let.)

Hele familien ser frem til dyrskuet i Horsens. Fra venstre Karsten og Mette, Jens Jørn og Anne Marie og

forrest Mads og Mathilde.

- Først og fremmest fordi

folk fra byen får lejlighed til

at se og opleve dyrene tæt

hold. Mange kommer aldrig i

nærheden af dyr, og det er en

kæmpe oplevelse for børnene

at komme dyrskue.

Samtidig er det vigtigt for os i

landbruget at fortælle og vise,

hvorfor vi er her.

- Men det er også en rigtig

god oplevelse at udstille

dyrskuet, både for børn og

voksne. Vi hygger os med de

andre udstillere og møder

en masse mennesker. Og

børnene synes det er sjovt,

ikke mindst når de selv kan

være med som udstillere. Vi

ser frem til dyrskuet hvert år,

siger hun.

Hygger sig

Jens Jørn har interesseret

sig for racehøns i mange år,

og Karsten fik den samme

interesse, da han var dreng.

Han har haft høns, siden han

var fem år.

- Derfor er det lidt sjovt, at

Mads nu også interesserer sig

for høns. Vi hygger os sam-

men om det, det er dejligt,

når det går tværs af generationer,

siger Anne Marie.

Det samme gælder Jens

Jørns og Karstens fælles

interesse for Limousine. De er

begge faldet for den gyldne

kødkvægsrace og de mener

begge, at den har mange gode

egenskaber.

- Godt kød, høj kødprocent

og høj klassificering. Det

er ikke tilfældigt, at Limousine

er Danmarks største

kødkvægsrace, peger de.

Avlsdyrsformidling

Ønsker du at købe eller sælge dyr,

da kontakt nedenstående formidler:

RDM, SDM og DRH

Holger Schønning, Fredericia, Telefon 75 94 27 15


7. juni 2011 Tema: Dyrskue

landbrugsrådgivning...

Mere dig

I Den Jyske Sparekasse er vi ikke bare lokale. Vi er

nærværende - og det er mere værd. Vi har mange

års erfaring landbrugsområdet og et indgående

kendskab til netop din egn.

Jens Michael Jensen

landbrugschef

tlf. 76 28 19 31

jmj@djs.dk

Arne Jacobsen

landbrugschef

tlf. 76 72 09 40

aj@djs.dk

www.djs.dk

HORSENS

MASKINER A/S

EGESKOVVEJ 10 · 8700 HORSENS

INDUSTRIPARKEN 3 · 7182 BREDSTEN

TLF. 76 69 29 00 · FAX 76 69 23 00

WWW.HORSENSMASKINER.DK

LRØ Dyrskue

PROGRAM

Fredag d. 17. juni 2011

TID AKTIVITET STED

Kl. 07.30

Kl. 08.45-11.30

Kl. 08.45-11.35

Kl. 08.45-11.35

Kl. 09.30

Kl. 11.00

Kl. 12.00

Kl. 12.00

Kl. 13.15

Se tidsplan

Ringen deles

Kl. 13.15

Kl. 13.15

Kl. 13.55

Kl. 14.25

Kl. 14.30

Kl. 15.00

Kl. 16.00

Kl. 17.00

Aften

Officiel åbning

ved skuets formand Finn Pedersen

Bedømmelse af heste

Bedømmelse af kvæg

Bedømmelse af får og geder

– herunder besætningskonkurrence får

Dyrskuets udstillinger åbner

Hundeagility

Dyrskuefrokost: Hovedtaler: Fatma Øktem, folketingskandidat

for Venstre i Horsens kredsen

Forhindringskørsel

v/Østjysk Køreselskab

Præsentation af heste og ponyer

Dommerformændene kommenterer og begrunder

formiddagens bedømmelser og udleverer

ærespræmierosetter og bedømmelsesskemaer

Malkekvæg

Konkurrence bedste besætningsgruppe

Kommentarer ved dommerformændene

Bedømmelse af får og geder

Udvælgelse af ærespræmiedyr. De to bedste dyr

i hvert hold, som fredag formiddag har fået 22

point deltager i konkurrencen om ærespræmierne

i den lille ring. Uanset alder.

Blandt ærespræmiedyrene udpeges skuets bedste

individer. Kommentarer ved dommerformændene.

Malkekvæg

Udvælgelse af ærespræmiedyr

Blandt ærespræmiedyrene udpeges skuets bedste

individer inden for de respektive racer.

Fremvisning af racerne – får og geder.

Kommentarer ved tidligere landskonsulent Ivar

Kristoffersen

Kødkvæg

Udvælgelse af ærespræmiedyr. Blandt ærespræmiedyrene

udpeges skuets bedste individer

inden for de respektive racer. Kommentarer ved

dommerformændene. Konkurrence bedste par.

Kødkvæg – tværs af racerne. Konkurrence

bedste besætningsgruppe. Dommerformændene

oprangerer dyrene

Hundeagility

Kaninhop

Tak for i dag.

Pony Games v/4H

Restaurationstelt

Mønstringsbaner

Store ring

Lille ring

Agilitybane, stand 91

Restaurationstelt

Store ring

Store ring

Store ring

Lille ring

Store ring

Lille ring

Store ring

Agilitybane, stand 91

Lille ring

Store ring

13


14 Tema: Dyrskue

7. juni 2011

Til skuet er modtaget

ærespræmier

fra nedenstående:

Skuet siger tak til:

Arla Foods

Barrit Mejeriselskab

Bog & Idé

DAN-CORN A/S

Dansk Fåreavl, distrikt 5

Den jyske Sparekasse

Form & Farve

Haflinger Foreningen

Hatting-KS

Hedensted Kommune

Horsens Folkeblad

Horsens Kommune

Hårby Slagtehus

Kolding Herreds Landbrugsforening

Kompagniet

Kongerslev Kalk A/S

Korshøj Kontor Center A/S

Nordea

Nykredit

Regionsudvalget for Kvæg

Skanderborg kommune

SDM-avlsforeningen HÆRVEJ

Sydbank

Sydjysk KødKvæg

Søren Sørensens Legat,

Landboforeningen Odder-Skanderborg

Søren Sørensens Legat, Østjysk Landboforening

Vejle Amts Familielandbrug

Vignoble

Winther System Indretning

Ørum Daugaard Hesteforsikring

Østjydsk Klovpleje

MED HJERTE, FORNUFT,

STYRKE OG KVALITET

MED HJERTE, FORNUFT,

STYRKE OG KVALITET

3F Horsens og Omegn

MED HJERTE, FORNUFT,

STYRKE OG KVALITET

En LOKAL 3F fagforening Horsens og Omegn og a-kasse

3F Horsens og Omegn

- En LOKAL fagforening og a-kasse

u behøver ikke køre til Århus eller Esbjerg for at møde os. Vi har konrer

i Horsens Du behøver og Nørre ikke Snede, køre Mød til Århus og

os

du eller

kan

stand Esbjerg komme

nr. for 76 at i møde kontakt os. Vi med har kon- os 24

torer timer i Horsens i døgnet, og Nørre og vi Snede, er en og RIGTIG du kan komme fagforening. i kontakt med os 24

LRØ Dyrskuet i Horsens den 17. og 18. juni.

- En LOKAL fagforening og a-kasse

timer i døgnet, og vi er en RIGTIG fagforening.

Du behøver ikke køre til Århus eller Esbjerg for at møde os. Vi har kontorer

i Horsens 3F og Nørre Horsens 3F Snede, Horsens og og du omegn og kan omegn komme i kontakt med os 24

Robert timer i døgnet, Holms Robert Holms Vej og vi 1, Vej er 8700 en 1, 8700 RIGTIG Horsens fagforening.

eller Engholmvej eller Engholmvej 9, 8766 9, 8766 Nr. Nr. Snede.

Telefon: 70 300 906 Telefax: 70 300 907

Telefon: 70 300 906 Telefax: 70 300 907

E-mail: horsens@3f.dk - www.3f.dk/horsens

E-mail: horsens@3f.dk 3F Horsens - www.3f.dk/horsens

og omegn

Robert Holms Vej 1, 8700 Horsens

eller www.3f.dk/horsens

Engholmvej 9, 8766 Nr. Snede.

www.3f.dk/horsens

Telefon: 70 300 906 Telefax: 70 300 907

E-mail: horsens@3f.dk - www.3f.dk/horsens

www.3f.dk/horsens


7. juni 2011 Tema: Dyrskue

Udstillere Standnr. og firma

8 Hjemmeværnet

9 Brand og redning

10 Andresens Bio Energi A/S

11 Jøla Maskincenter

12 Entreprenør Jens Karstensen A/S

13 Traktor og Høst Specialisten

14 Maskinpartner A/S

15 Horsens Maskiner

20 Yding Smedie

21 Foton Danmark

22 RV Maskiner

23 Nicolajsen & Larsen A/S

24

25 K-A-G Vognen

26 Super Dæk Service

27 Camping og Fritidscenter Horsens

28 PIT Hegn

29 Stensballe Trailercenter

30 Poda Hegn

31 Fritidsudstyr

32 Balle Smedie A/S

33 Helms TMT-Centret A/S

34 Viking Danmark

34a VS Automatic

40 Bygholm Landbrugsskole

41 Grindsted Landbrugsskole

42 Landbrugets Stand

43 Landboungdom

44 4H

45 Får og geder

51 Thomas Holm Maskinhandel

52 Landbrugsrådgivning Syd

Mød os Horsens Dyreskue d. 17 - 18 juni

53 Frie Bønder

54 Jessica Impex

55 Toy Models

56 A-standeren.dk

60 K.S.M Kraglund

61 Skanska Asfalt A/S

62 Grydegaard trailer center

63 Team Animal

64 KS handel

65 KR-VVS Teknik APS

66 Horsens Have Park

70 Stald H v/ I/S Hvitema

71 Horsens og Omegns Dyrlægeforening

72 Primo Vinduer

73 Learnmark

74 Brædstrup Dækcenter

75 Bent Hansen

76 3. F. Horsens og Omegn

77 Dansk Brøndejerforening

78 Venstre i Hedensted kredsen

79 Trio Vinduer og Døre ApS

80 Broch’s Maskinhandel

81 Nordea Bank

82 Spar Nord

83 Stemas Maskinsalg

84 Møldrup Rideudstyr

85 Farmland

90 LRØ

91 Boller Rideklub

92 Hundeagility

98 Sammark

99 JM Trykluft

Salg og Udlejning

Alt til Outdoor aktiviteter

Vi tilbyder alt indenfor:

• Reparation af have / skovbrugsmaskiner

• Salg af maskiner til erhverv og private

• Udlejning af maskiner

• Anlægsgartner og brolægger

Vi tilbyder følgende til erhverv og private: vedligeholdelse

af haver, industriarealer. Beplantninger: Allé træer, færdig hæk

m.v. Havefræsning, topkapning / beskæring, hækklipning,

græsklipning, træfældning, belægning, græssåning

Østrupvej 33, Sønderby, 7130 Juelsminde

Salg & reparation Kurt Mobil: 29403158

Anlægsgartner & Brolægger Henrik Mobil: 51232807

Mød os stand nr. 31

15


16 Tema: Dyrskue

7. juni 2011

LRØ Dyrskue

PROGRAM

Lørdag d. 18. juni 2011

TID AKTIVITET STED

Kl. 09.00

Kl. 09.00

Kl. 09.00

Kl. 09.00 – 11.20

Kl. 09.50

Kl. 09.50

Kl. 11.30 – 12.15

Kl. 10.40

Kl. 11.00

Kl. 11.15

Kl. 11.30 – 12.15

Kl. 12.30 – 13.00

Kl. 11.50

Kl. 13.00

Kl. 13.00

Kl. 13.00 – 13.45

Kl. 13.30

Kl. 13.45

Kl. 14.00

Kl. 14.00

Kl. 14.15

Kl. 14.50

Kl. 15.00

Kl. 15.20

Kl. 16.30

Fællesskuets udstillinger åbner

Mønstringskonkurrence malke- og kødkvæg

Kalvekonkurrence. Ringen deles

Udpegning af skuets bedste 2- og 3-års hopper

Udpegning af skuets bedste 2 års vallak

Udpegning af skuets bedste 3 års eller ældre vallak

Udpegning af skuets bedste 1-års

Bedømmelse af dyrene ved børnedyrskuet ved 4H

Mønstringskonkurrence heste/ponyer. Juniorer og

seniorer mønstrer. Der mønstres i katalognummerorden,

undtaget deltagere fra 4H og børnedyrskuet

Superko-konkurrence

Mønstrings-konkurrence får og geder

Interbreed-konkurrence. Udvælgelse af skuets bedste

tyr og bedste hundyr tværs af kødkvæg-racerne

Hundeagility

Udvælgelse af bedste besætningsgruppe tværs af

racerne. Udvælgelse af Østjyllands smukkeste malkeko

Kaninhop

Fåreklipningskonkurrence mellem borgmestrene Jan

Trøjborg og Kirsten Terkilsen

Udvælgelse af skuets bedste hingst, bedste hoppe og

skuets føl

Gymnastikopv. v/Vestbirk Musik- & Sportsefterskole

Frigørelse af tilskadekommen - opvisning

v/Brand og Redning og Respons

Kaninhop

Uddeling af ærespræmier kvæg

v/skuets formand Finn Pedersen

Præmieoverrækkelse ved børnedyrskuet

Finale i mønstringskonkurrence heste og ponyer

Hundeagility

Kaninhop

Uddeling af ærespræmier får og geder v/skuets formand

Finn Pedersen

Uddeling af ærespræmier til heste og ponyer

v/skuets formand Finn Pedersen. Samtlige udstillede

heste præsenteres i ringen

Hesteshow

• Miniatureshow

• Islandske heste (gangartsopvisning)

• Racernes præsentation

Dyrskuet lukker – tak for i år

Store ring

Store ring

Lille ring

Mønstrings-baner

Store ring

Lille ring

Store ring

Agilitybane, stand 91

Store ring

Landbrugets stand

Lille ring

Store ring

Store ring

Stand nr. 9

Lille ring

Store ring

Lille ring

Store ring

Agilitybane, stand 91

Lille ring

Store ring

Store ring

Store ring

Arctic Cat

· Our drive is work and fun!

· Høj kvalitet til overkommelig pris

· 90 CC: 17.960,- ekskl. moms

· 350 CC: 31.960,- ekskl. moms

Valtra

· Kvalitet og driftsikkerhed

· Få bygget din Valtra individuelt med Valtra A La Carte

Realkredit

DLR Kredit yder realkreditfinansiering

til alle landbrugsformål

Kontakt dit pengeinstitut eller DLR Kredit direkte

Område 70

Simon Simonsen

»Wissingsminde«

Wissingsmindevej 18

6640 Lunderskov

Tlf. 70 24 34 70

Fax: 70 24 35 70

E-mail: sis@dlr.dk

Område 71

Jens Ravn

»Anesminde«

Ådalvej 26

Hvejsel

7300 Jelling

Tlf. 70 24 34 71

Fax: 70 24 35 71

E-mail: jr@dlr.dk

Område 72

Steen Lauridsen

Eg Mosevej 2

7200 Grindsted

Tlf. 70 24 34 72

Fax: 70 24 35 72

E-mail: stl@dlr.dk

Område 86

Frede Lundgaard

Madsen

Søndergade 66

8883 Gjern

Tlf. 70 24 34 86

Fax: 70 24 35 86

E-mail: flm@dlr.dk

Ved vurdering af

ejendomme med

stor svineproduktion

medvirker desuden

Frode Jensen

Tyrstingvej 3, Ring

8740 Brædstrup

Tlf. 70 24 34 25

Fax: 70 24 35 25

E-mail: foj@dlr.dk

Område 83

Erik Møller

Kongevejen 2

Onsbjerg

8305 Samsø

Tlf. 70 24 34 83

Fax: 70 24 35 83

E-mail: em@dlr.dk

Schäffer

· Mere end 35 modeller

· Alle robuste med lave

driftsomkostninger

· Priser fra 129.900,-

ekskl. moms

Bigab

· Der findes kun én original

· Fra 10 til 27 tons

· Fra kun 69.800,- ekskl. moms

Mød os og hør mere

LRØ Dyrskuet

er realkredit

Nyropsgade 21 · 1780 København V

Tlf. 70 10 00 90 · Fax 33 93 95 00

www.dlr.dk · dlr@dlr.dk


7. juni 2011 Tema: Dyrskue

Et godt sted at møde kunderne

Yding Smedie viser bl.a. Einböch radrenser til majs og raps sin stand

Af Lene Tingleff

- Dyrskuet er et godt sted

at møde landmændene.

Det sker, vi afslutter en

handel pladsen, det er

jo noget, der ligger i både

bønder og sælgere. Men

det handler lige så meget

om at møde kunderne og

få en hyggelig og uformel

snak. Det, tror vi , har

en værdi.

Det siger Jeppe Rasmussen,

indehaver af Yding Smedie

A/S i Østbirk, som er blandt

udstillerne LRØ Dyrskuet.

- Vi vil gerne bakke op om

dyrskuet, for vi synes, det er

en god og hyggelig tradition,

som har værdi for landbruget.

Det er vigtigt for os at vise

vores produkter og reklamere

for virksomheden, men det er

også vigtigt, at landbruget giver

byfolk mulighed for at se,

hvad landbruget står for, siger

Jeppe Rasmussen, der overtog

forretningen for 15 år siden.

Ny bog til små traktorfans

Line Iversen præsenterer ny børnebog dyrskuet

- Jonathan han ved, hvordan

en traktor ska’ bruges,

og maskiner ska’ skrues.

Han bor en gård, hvor

de snitter, høster og sår.

Jonathan er en glad traktordreng,

han drømmer om traktorer i sin seng.

Han er 6 år og landbrugs-gammelklog,

skønt han ikke kan læse en gammel bog.

Forlaget Landsvalen

Forside og bagside til bogen ”Jonathans Traktor”.

Sælgerne Carl Oluf Madsen

og Morten Skjødt er også

med dyrskuet.

- Det er en dag, hvor vi

hygger os og gør lidt ud af

kundeplejen. Dyrskuet er

tradition og kultur, men det

er også stedet, hvor man

kan se de nye produkter og

følge med i, hvad der sker, og

hvad der er vej inden for

landbruget, siger Carl Oluf

Madsen.

Tro fremtiden

Yding Smedie har ca. 30 ansatte,

og har kunder over hele

landet. Der sælges traktorer

og redskaber til landbrug og

gartnere samt malkeanlæg

plus udstyr til energi, både

inden for vand og varme.

Blandt de mærker, der forhandles,

er Deutsch, Landini,

Krone, Einböch samt SAC

malkeanlæg.

- Krisen er alvorlig, men

vi begynder at mærke en

stigende optimisme og en

lidt større investeringslyst.

Omtrent sådan starter en ny

traktorbørnebog af Line Margareta

Iversen, som hun præsenterer

dyrskuet i Horsens.

En bog der handler om

syv-årige Jonathan, der bor

Ballebogård i Hovedgård.

Med flotte detaljerige akvarelbilleder

og tekst rim

Line Margareta Iversen Jonathans Traktor Forlaget Landsvalen

Forlaget Landsvalen

Det er som om at landmænd

er begyndt at tro lidt mere

fremtiden, siger Morten

Skjødt.

Han fortæller, at Yding

Smedie har alle typer kunder,

både de helt store brug,

gartnerier og de mindre hobbybrug.

- Det er en spændende

udfordring og vores opgave at

give den rette rådgivning til

alle kunder, siger han.

Mindre sprøjtning

Blandt de maskiner, der udstilles

dyrskuet i Horsens,

er en Einböch Radrenser til

majs.

- Den kan også bruges til

ukrudtsbekæmpelse i raps og

korn. Vi oplever en stigende

interesse for udstyr, der kan

erstatte sprøjtning i marken,

det er en tendens, vi ser helt

klart. Radrenseren kom frem

sidste år, men der har været

leveringsproblemer, og nu

er den her så, siger Morten

Skjødt.

beskriver Line nogle af de

ting, som Jonathan oplever

gården, hvor han bor sammen

med sine forældre, Christina

og Jakob Jakobsen og lillebror

Emil fire år.

- På dyrskuet sidste år

efterlyste jeg en traktorglad

dreng, og jeg valgte at skrive

Line Margareta Iversen

Yding Smedie viser flaget og møder landmændene LRØ Dyrskuet. Fra venstre sælgerne Carl Oluf

Madsen og Morten Skjødt samt indehaver Jeppe Rasmussen. I baggrunden Einböch-radrenseren, som netop

er kommet markedet.

dyrskuet vises også

en stor RMH mikservogn

til kvægbruget samt udstyr

en bog om Jonathan, som er

vild med traktorer, fortæller

hun.

I bogen kan andre børn

og voksne følge arbejdet og

livet gården sammen med

Jonathan, nyde de helsides

traktorbilleder og ikke mindst

få sig en snak om, hvad der

foregår en gård i Danmark.

Den tredje i serien

Bogen er den tredje i serien:

”Min gård, landbobørn fortæller”,

hvor der indtil nu er

kommet bøgerne ”Valdemars

Kat” og ”Mettes Hund”.

Line er selv opvokset en

gård og har landmandsuddannelsen.

- Jeg udgiver bøgerne, fordi

jeg mener, at det er vigtigt

at få viderebragt de gode

historier om børn i nutidens

landbrug en ærlig måde,

siger hun.

Hun har skrevet flere bøger

om børn landet, tidligere

inden for energiområdet, bl.a.

stokerfyr samt anlæg til sol-

og jordvarme.

17

Line Iversen efterlyste en traktorglad dreng dyrskuet sidste år, og det

er nu blevet til en bog om Jonathan Ballebogård i Hovedgård. Fra

venstre Christina og Jakob Jakobsen, lillebror Emil, Jonathan og Line.

i samarbejde med Marianne

Jørgensen og nu for sig selv i

serien ”Min gård, landbobørn

fortæller”.

Bogen er 19 x 22 cm i

hårdt bind, trykt i Danmark

og koster 175 kr. hos Forlaget

Landsvalen, tlf. 75 66 57 26

eller e-mail forlagetlandsvalen@hotmail.com

Kom og få en snak

Der er mulighed for at købe

bøger LRØ Dyrskuet i

Horsens, hvor Line kan træffes

ved 4H Landbrugets

Stand, hvor hun også har en

klappekalv med.

- Her kan man se og købe

de nye bøger samt nogle af

de gamle, der endnu ikke er

udsolgt af, og der er også malebilleder

til børnene af ting

fra bøgerne, en hund, katte og

en traktor. Man kan også bare

komme og få en snak, siger

Line, der også kan træffes

Landsskuet i Herning, der

finder sted fra den 30. juni til

den 2. juli.

Se mere hjemmesiden

www.forlagetlandsvalen.dk


18 Tema: Dyrskue

7. juni 2011

Fårene giver livskvalitet

Glæden ved dyrene og avlsarbejdet giver god mening for Lene og Bjarne Wohlfahrt, der udstiller LRØ Dyrskuet

En ny fårerace har netop gjort sit indtog ejendommmen. Det er

Kerry Hill fra Wales, og det er de første i landet af denne race.

Af Lene Tingleff

Da Lene og Bjarne Wohlfahrt

flyttede landet og

fik får i 1996, startede et

nyt kapitel i deres tilværelse.

- Vi er begge fra byen, men vi

skulle flytte grund af vores

arbejde. Der var et eller andet

i os der sagde, at vi skulle

landet, og det har vi aldrig

nogensinde fortrudt, siger

Lene.

Parret bor ejendommen

”Engvang” i Horsted

ved Vejle, og de er med som

udstillere LRØ Dyrskuet

med tre dyr.

- Da vi kom, var der et par

får gården, og dem beholdt

vi. Det udviklede sig, og i dag

har vi ca. 30 får af racen Oxforddown,

10 væddere og 60-

70 lam. Besætningen består

desuden af 11 Kerry Hill-får,

en vædder plus opdræt.

- Fårene er blevet en vigtig

del af vores tilværelse, som

er med til at give os livskva-

litet. De pynter op marken,

de giver os udfordringer, de

holder i gang men de giver os

også ro. En tur ud marken

til fårene efter en travl dag

arbejde, så falder man helt

ned. Sådan har vi det begge

to, fårene er vores fælles interesse,

siger Lene.

Avls-database

Avlsarbejdet spiller en stor

rolle for parret, som har

opbygget en database med

avlsmæssige oplysninger og

stamtavler med ca. 14.000 får.

- Vi arbejder begge med

edb, og vi er nok lidt nørdede,

når det kommer dertil.

Men det er en stor fordel i

avlsarbejdet, at vi har disse

stamtavler, hvor vi kan trække

alverdens oplysninger og se,

om generne passer sammen.

- Det hjælper os meget i

avlsarbejdet, siger Lene, der

bruger samme system til

deres hunde, som er af racen

Keeshond.

- Generelt finder vi avlsarbejdet

fascinerende, og vores

mål er at få flere lam end

landsgennemsnittet.

Specielt folkefærd

En anden fordel ved at have

får er det sociale samvær med

andre avlere.

- Fårefolk er et spændende

folkefærd, og fårene er i

mange tilfælde en livsstil. De

fleste har fritidslandbrug og

miljøbevidst drift.

- Vi mødes udstillinger,

dyrskuer og i andre sammenhænge,

og vi har det rigtigt

hyggeligt sammen, siger Lene,

der er gennem årene har

udstillet dyrskuet i Horsens,

Landsskuet i Herning,

Roskilde-skuet, Gl. Estrup

samt fåredagen, nu Dyrenes

Dag, Glud Museum.

- Vi har netop holdt Fårets

Dag her stedet med ca.

300 gæster, og vi kan konstatere,

at der er en stor interesse

for at se får.

- Det er også vores fornemmelse,

at flere og flere

ønsker at etablere sig med

mindre fårebesætninger, og

her hjælper vi gerne til, når

man skal i gang.

- Dyrskuet i Horsens er vi

glade for at udstille . Det

er hyggeligt, og der kommer

altid mange mennesker.

Dyrskuet er landbrugets

ansigt ud til byboerne, og det

er vigtigt, at der fortsat er et

dyrskue, så vi kan vise dyrene

og landbruget.

”Panda-får”

Besætningen er netop blevet

udvidet med 11 Kerry Hillfår,

en vædder og 16 lam. Det

Børnenes eget skue

Stor tilslutning til 4H’s børnedyrskue og aktiviteter

Igen i år får børnene deres

eget skue i Horsens, hvor

det mest kommer an

forholdet mellem barn

og dyr frem for dyrets

udseende.

- Vi regner med et skue

størrelse med sidste år, hvor

ca. 30 børn udstillede, siger

4H-konsulent Knud Rasmussen.

Børnene udstiller ponyer,

kalve, kaniner, marsvin og

hunde, og der lægges vægt

pasning og glæden ved

dyrene og ved at passe dem.

4H’s stand bliver i år en

del af den store Landbrugets

Stand og vil være delvist

bemandet fredag, mens der

er fuld blus aktiviteterne

lørdag.

På standen bliver der klappekaniner,

klappekalve og

hyggekrog, hvor man kan se

film om 4H’s aktiviteter, bl.a.

madskolen.

Der bliver mulighed for at

male sit eget mel eller valse

havre en kornkværn, man

kan lave fuglekasser, plante

frø og der arrangeres motionsaktiviteter

med fokus

sundhed.

4H holder børnelejr

dyrskuet, hvor børnene kan

overnatte, og fredag aften er

der ”pony-games” og små

konkurrencer for børnene.

(let.)

Lene i marken omgivet af sine kære Oxforddown-får. De er blevet en del af hendes tilværelse, som hun slet

ikke kan undvære.

er en ny race fra Wales, af

nogen omtalt som Panda-får.

- Vi så dem for nogle

år siden en udstilling i

England, og vi faldt fuldstændig

for dem. Både grund

af deres sjove og charmerende

udseende og udtryk,

Hornsyld

Købmandsgaard A/S

Dit private grovvareselskab.

- vi sikrer fortsat konkurrence

i grovvarebranchen

Tradition for

en god handel!

men også fordi de har gode

egenskaber, både kød- og

pelsmæssigt.

- Der er en del af dem i

Holland, og det er her, vi har

købt dyrene, som vi fik hjem

i oktober. Vi havde håbet at få

dem med dyrskuet i Hor-

sens, men desværre tillader

karantænereglerne ikke, at

vi tager dem med, så det må

vente til næste år, siger Lene,

der fremover vil have både

Oxforddown og Kerry Hill i

besætningen.

Svinefoder

Kvægfoder

Kalvefoder

Dan Gødning

Fast gødning

Planteværn

Såsæd

Korn, maltbyg, raps

HK Agro

Tlf. 75 68 73 00

www.hk-hornsyld.dk


7. juni 2011 Tema: Dyrskue

Glad for ”de tunge”

Jette Brandt er vokset op med Belgier-heste, og hele familien deler interessen

Af Lene Tingleff

- Min far var dyrskue

med Belgier-heste hvert

år, og jeg fulgte bare med.

Jeg var ikke ret gammel,

da jeg fik stukket en tøjle

i hånden, det var bare helt

naturligt. Og nu kommer

Ellen med samme

måde.

Det fortæller Jette Brandt,

Toftumgård i Søvind. Hendes

forældre startede med

Belgier-avl i begyndelsen af

Belgierne har altid haft en stor plads i Jettes hjerte.

70’erne, og siden har denne

race hørt til gården og

Toftumgård-hestene været

udstillet dyrskuet i Horsens,

som er en urokkelig og

fast tradition for familien.

Det er den også i år, hvor

10-årige Ellen Brandt udtiller

sin tre-årige hoppe, ”Toftumgårds

Lykke”, som hun fik,

da den var føl. Hun udstiller

desuden sin pony 4H’s

børnedyrskue.

- Det er sjovt at være

dyrskue, og jeg glæder

mig, siger Ellen, der også får

Køge

Skanska Asfalt A/S

Nordhavnsvej 9

4600 Køge

Tlf.: 56 30 36 66

Fax: 56 30 36 60

følgeskab af sin 11-årige bror,

Frederik, der dog er knapt så

hesteinteresseret, som hun er,

men altid er med dyrskuet.

6. generation

Jette er 6. generation

gården, som hun driver sammen

med Lars Mikkelsen.

Han arbejder som sælger, hun

er udlært automekaniker og

arbejder i dag som fængselsbetjent.

Parret bor i et hus

ved siden af gården, og hendes

forældre, Kirsten og Hans

Brandt, i gårdens stuehus.

- Vi har forpagtet jorden

ud, men vi har alligevel masser

af liv gården, siger Jette,

der slet ikke kan undvære tilværelsen

landet med frisk

luft og dyr omkring sig.

Familien har fem Belgiere,

tre ponyer, en Pinto plus

tre opstaldene heste. De har

desuden kødkvæg, geder,

får, høns, katte, marsvin og

kaniner.

Hører til gården

At Belgierne er den race, der

har størst plads i Jettes hjerte,

er der flere grunde til.

- Det er jo noget, jeg er

vokset op med, de hører ligesom

til her gården. Dem

har vi altid været fælles om,

og jeg har jo kendt mange af

de gamle udstillere og lært en

masse af dem, siger Jette, der

hører til de få, der kan flette

Horsens

Skanska Asfalt A/S

Kometvej 13

8700 Horsens

Tlf.: 76 26 16 66

Fax: 76 26 16 60

Hele familien samlet om ”Toftumgårds Lykke”, der skal med LRØ Dyrskuet. Bagest Jette og Lars og

foran børnene, Ellen og Frederik.

en Belgier, som man gjorde

det i gamle dage.

- Desuden er de så dejligt

rolige. De har et godt temperament,

og de er nemme at

have med at gøre. Hvor man

med andre racer kan bruge

en masser tid og energi

tilridning, kan man bare sætte

sig op en Belgier, i hvert

fald når den er tryg og vant til

omgang.

- For mig er en Belgier en

stort, flot og imponerende

Aalborg

Skanska Asfalt A/S

Klippevej 16

9220 Aalborg Ø

Tlf.: 96 36 12 66

Fax: 96 36 12 60

dyr, og jeg synes, at avlsarbejdet

er spændende, fortæller

Jette, der for år tilbage købte

bedstemoderen til hoppen,

der skal med dyrskuet i

Horsens.

Gode dyrskuedage

For familien Brandt er dyrskuet

en fast tilbagevendende

begivenhed.

- Det er hyggeligt, og vi

møder en masse mennesker.

Både inden for Belgier-avlen,

19

men også alle mulige andre.

- Vi kan godt lide stemningen

dyrskuepladsen, og

vi betragter det som en par

feriedage, hvor hele familien

tager af sted sammen.

- Og så er der jo altid

spændende, når dyrene skal

bedømmes, siger Jette, der

sætter en ære i at få mønstret

sine heste bedst muligt og vist

dem flot frem.

Behov for nye, holdbare

belægninger?

SkanGAB-AGRO

kan være løsningen!

• SkanGAB-AGRO er

skræddersyet til landbrugets

behov.

• Robust, stærk og økonomisk

løsning

• Anvendes til

landbrugspladser og –veje,

samt som bund i

ensilagepladser og fodersiloer

asfalt@skanska.dk

www.skanska.dk/asfalt


20 Tema: Dyrskue

7. juni 2011

Hurtig udrykning når der skal skiftes dæk

Brædstrup Dækcenter viser ny terrængående lastbil LRØ Dyrskuet

Af Lene Tingleff

- Når traktor eller vogn

punkterer i marken, gælder

det om at få lappet eller

skiftet dækket hurtigst

muligt, så arbejdet kan

fortsætte. Det nytter ikke

noget med lang ventetid,

når man har travlt.

Det siger Jan Sørensen, der

driver First Stop Brædstrup

Dækcenter Energivej 7

Bjarne og Jan Sørensen er med LRØ Dyrskuet.

i Brædstrup sammen med

sin far, Bjarne Sørensen.

Udgangspunktet for deres

forretning er ”hurtig hjælp

stedet”.

- Vi har døgnservice og

rykker ud med det samme, og

vi kan klare opgaven stedet

- uanset terræn og mudret

føre, fortæller Jan og Bjarne

Sørensen, der sætter en ære i

at være kendt for at yde hurtig

og effektiv assistance med

det samme.

- Vi ved jo godt, at landmanden

ofte er under pres, når

der skal høstes, køres gylle eller

andet i marken, og hvor opgaven

skal udføres her og nu.

I foråret investerede de i en

ny terrængående lastbil med

kran, som kan klare alle opgaver

selv i vådt og mudret føre

og vanskeligt terræn. Ud over

har den en mindre lastbil med

kran, og begge er udstyret

med dækmaskine ladet.

Brædstrup Dækcenter er

med LRØ Dyrskuet med

den nye terrængående lastbil.

- Vi har specialiseret os i det

her, og vi vil gerne præsentere

gæsterne dyrskuet for

vores forretning og vise dem

det udstyr, vi bruger, fortæller

Jan og Bjarne Sørensen.

De benytter dyrskuet til

at vise flaget og til at få en

snak med deres kunder, som

kommer fra hele det østjyske

område.

Et godt sted at vise sine dyr

Susanne Saltoft fra Give kommer med sine geder

- Dyrskuet i Horsens er et

godt sted at vise sine dyr.

Skuet har en passende

størrelse og der kommer

mange mennesker.

Det siger Susanne Saltoft

fra Vesterlund ved Give, der

gennem den sidste halve snes

år har udstillet Boergeder

dyrskuet i Horsens. I år kommer

hun med to et-års geder.

- Jeg kan godt undre mig

lidt over, der ikke er flere gedeudstillere,

der møder op, for

du får virkelig god mulighed

for at fremvise dine dyr og får

dermed en god markedsføring,

siger hun.

Selv har hun haft interessen

for geder siden 1996, hvor

hun startede med to boerge-

der og en buk. Siden har det

udviklet sig til en større besætning,

som i dag har navnet

”Yggdrasil Boergeder”. I dag

er der 20 dyr i besætningen.

- Jeg er meget glad for

mine geder, de giver mig

mange gode oplevelser. Samtidig

synes jeg, at avlsarbejdet

er spændende.

- På dyrskuet møder man

andre udstillere og folk, der

gerne vil høre noget om

gederne, heraf ofte nogen,

der overvejer at starte egen

besætning. Det er hyggeligt

at være med. Jeg snakker også

meget med fåreudstillerne,

siger Susanne Saltoft, der

finder det vigtigt, at gederne

er repræsenteret.

- Med den store interessse,

der er for gederne, ville det

være meget ærgerligt, hvis

Bjarne og Jan Sørensen foran de to lastbiler, som de rykker ud i marken med, når der er brug for assistance.

vi ikke kom med nogle dyr,

siger hun. (let.)

- Vi kommer i et stort

opland, fortæller Jan Sørensen,

der også kører for Dansk

Autohjælp i Horsens, primært

om vinteren.

- Det passer fint sammen

med vores opgaver for

landbruget, som der er flest af

forår, sommer og efterår, hvor

landmændene arbejder i marken.

Vi har også opgaver for

vognmænd og entreprenører,

og vi har desuden værksted

Der bliver igen i år mulighed for at se geder dyrskuet i Horsens. Her Susanne Saltoft, der sidste år udstillede

Boerged med fire kid, som blev bedst i lamme- og kidgruppen.

med almindelige mekanikeropgaver

og dækservice for

personvogne.

Bjarne Sørensen startede

Brædstrup Dækcenter i 1979,

og i 2005 kom Jan med. Han

er udlært mekaniker i militæret.

Forretningen er blevet

udvidet over flere gange

gennem årene. I dag er der én

ansat ud over de to ejere.

Fakta

Boergeden er en

kødged, som stammer

fra Sydafrika. Det er en

stor, tung ged med et

roligt og kærligt gemyt.

Den findes i to farvevarianter:

Den forædlede,

som er hvid med brunt

hoved. Den fuldfarvede,

som er rød, brun eller

sort.

Boergeden har lette

læmninger og har gode

moderegenskaber. De

får næsten altid tvillinger,

ofte trillinger

– og selv firlinger er

ikke sjældne. Kød fra

boergeden er magert

og kolesterolfattigt.

Læs mere

www.boergoat.dk


7. juni 2011 Tema: Dyrskue

Endelig dyrskue igen

Margrethe og Eskild Grabow Olesen er glade for, at de nu kan udstille igen

Af Lene Tingleff

- Efter tre år, hvor vi ikke

har været dyrskue,

glæder vi os til at udstille

igen.

Det siger Margrethe og Eskild

Grabow Olesen, Enner.

- Vi har været derude og

kigge de år, hvor vi ikke selv

udstillede, men det er slet

ikke det samme, det føles

forkert, når man er vant til at

være en del af det som udstiller,

siger hun.

Parret, som driver ”Ennergaard”

i Vinten med 140

RDM-køer og 170 hektar,

har udstillet dyrskuet i

Horsens siden først i 80’erne,

og de ser med forventning

frem til dyrskuedagene hvert

år.

- I 2008 blev dyrskuet aflyst

grund af frygt for Blue

Tongue. Og herefter fik vi

konstateret B-streptokokker i

besætningen, og kunne ikke

udstille i 2009 og 2010. Vi har

aldrig mærket sygdommen,

den har ikke været i udbrud

hos os. Men reglerne er sådan,

at man ikke må udstille, når

man har B-streptokokker.

Derfor har vi ikke kunnet

komme dyrskue, og det

har vi savnet.

- Der er blevet taget prøver

hver måned, og prøverne

viser nu, at besætningen

har været fri de sidste tre

måneder, og derfor ophæves

karantænen, forklarer parret.

I år udstilles der en gruppe

fem køer fra Ennergård.

Det er tre andenkalvskøer og

to førstekalvskøer.

- Vi vil gerne bakke op om

dyrskuet og vi vil også bakke

op om RDM-udstillingen

skuet, så der bliver et reelt

sammenligningsgrundlag. På

et tidspunkt var der ikke så

mange røde køer, men de

er ved at komme tilbage

skuerne igen, siger Eskild.

- I gamle dage havde

dyrskuerne en reel betydning,

i dag foregår avlsarbejdet

andre præmisser. Men det

er stadig spændende at få

bedømt kvæget og deltage i

konkurrencen om de bedste

dyr.

- Samværet, hyggen og

sammenholdet betyder også

meget. Vi har det rigtigt

hyggeligt, når vi udstiller

dyrskuet, det er et par gode

dage. Stemningen dyrskuet

er helt speciel, og vi har

mange gode dyrskueminder,

siger Margrethe.

Parret kan samtidig se en

stor samfundsmæssig værdi i

at landbruget holder dyrskue

og viser dyrene og maskinerne

frem for folk fra byen,

der ikke har noget kendskab

til landbruget.

- Dyrskuet har fået et lidt

andet formål end før, men det

er stadig vigtigt, peger de.

Fine resultater

Eskild gik i kompagniskab

med sin far i 1977, hvor de

dannede et I/S, og i 1989

overtog han og Margrethe

det hele.

- Min far var ikke udstiller

dyrskuet, men det havde

vi lyst til at prøve, og vi blev

grebet af det med det samme.

Vi fik nogle fine resultater de

Holger, Eskild og Margrethe nyder en tur ud i marken til kvierne. Dyrenes trivsel har altid spillet en stor rolle for Margrethe.

16-årige Holger, der er elev Ennergård, glæder sig til komme til dyrskue sammen med Eskild og Margrethe.

første år, og det gjorde jo ikke

interessen mindre, siger han.

- Vi har haft mange fantastisk

gode oplevelser

dyrskuet, også sammen med

vores børn, som har nydt at

være med, siger Margrethe og

Eskild, der har tre børn.

Det er Jeppe 22 år,

16-årige Sidsel og Nils Jørn

15 år.

En sund race

”Ennergaard” er kendt for

de røde køer og har en ren

RDM-besætning.

- Det er ”vores” race, den

har vi altid holdt os til. Selv

om det er en af de mindste

malkekvægracer i Danmark,

kan vi se mange fordele ved

RDM. Den er rolig og omgængelig,

og den er stærk og

robust. Vi vægter sundheden

højt, siger Eskild.

Bedste produkt og flotteste stand

Konkurrence blandt maskinudstillerne dyrskuet

Der dystes om skuets bedste

produkt og skuets flotteste

stand maskinudstillingen

LRØ Dyrskuet

fredag formiddag.

Konkurrencen blev indført

dyrskuet sidste år, og gentages

igen i år.

Alle maskinudstillere

pladsen er med i konkurrencen

om skuets flotteste stand.

Dommerkomitéen vil gå efter

de stande, hvor der er tænkt

over at præsentere tingene

den bedst mulige måde, og

hvor der gøres en indsats for

at få folk inden standen for

at høre nærmere om dét, der

udstilles.

Skuets bedste produkt er en

konkurrence, som udstillerne

kan tilmelde sig til. Det kan

være hvis de har et produkt,

der er noget helt særligt og

som er en nyhed markedet.

21

Han finder det vigtigt, at

der også avles sundhed og

ikke udelukkende ydelse.

Og samtidig fremhæver han,

at RDM har høj fedt- og

proteinindhold i mælken og

ligger pænt rent ydelsesmæssigt.

Forberedelser

Forberedelserne til dyrskuet

starter nogle uger før, hvor

der trækkes med køerne, så

de kommer til at gå mere frit.

Ugen før dyrskuet bliver de

klippet og aftenen før bliver

de vasket.

- Så er vi ved at være klar

til at tage af sted, siger Margrethe

og Eskild, der sammen

med deres medhjælper, Holger,

ser frem til dyrskuet efter

tre års ufrivillig pause.

Dommerkomitéen er

LRØ’s direktør Per Bardrum

og LRØ’s formand, Finn

Pedersen. De vil gå en tur

rundt mellem standene fredag

kl. 9.30, hvor de både kigger

efter flotte stande og fantastiske

produkter og nyheder.

Klokken 10.30 udnævnes

de to vindere, og de vil få

besøg af dommerkomitéen

standen. (let). Sidste års bedste produkt LRØ Dyrskuet blev en Juri Kombisåmaskine udstillet af Horsens Maskiner

A/S. Sælger Niels Andersen fik overrakt prisen af Per Bardrum og Finn Pedersen.


22 Tema: Dyrskue

7. juni 2011

Forårstur til stranden

Heste og kørsel betyder meget for Ingerlise Thaysen, der er med i opvisningen dyrskuet

Af Lene Tingleff

De to røde Frederiksborghopper,

Heidi og Majken,

er helt trygge ved situationen,

når bare de kan høre

Ingerlise Thaysens myndige

stemme og mærke

hendes rolige og faste

hånd gennem tømmen.

Turen går til Brigsted Strand

en af de første rigtige

forårsdage med solskin og

blå himmel. De to hopper

er spændt for en såkaldt

”Charabanc Moderne”, som

har god plads til både kusk og

passagerer.

Heidi og Majken er i godt

humør. De nyder den friske

travetur og er opmærksomme

alt, hvad der rører sig

omkring dem. Børn, cyklister,

biler, hunde og traktorer.

- Jeg sørger hele tiden for

at fortælle dem, at alt er i

orden, f.eks. når der kommer

en stor gyllevogn eller noget

andet. De mærker gennem

tømmen, at jeg har en rolig

hånd, og jeg styrer dem også

med stemmen. Alt sammen

medvirker til, at de stoler

mig.

De flotte røde køreheste

kan opleves LRØ Dyrskuet,

hvor Ingerlise er med,

når Østjysk Køreselskab med

en række ekvipager giver

opvisning i den store ring fredag.

Et indslag, som hun har

deltaget i gennem de sidste år.

Det hele værd

Ingerlise og Kai Thaysen bor

i Søvind i et nybygget hus, og

de to Frederiksborg-hopper,

som er af den gammeldags

kraftige køretype, står hos

deres søn en nærliggende

gård.

- Jeg har kørt med heste,

siden jeg var fem år, og jeg

har altid haft med heste at

gøre, både ridning og kørsel.

Hestene er en vigtig del af

min tilværelse, som jeg nødig

vil undvære, fortæller hun.

De to hopper spidser ører,

da en flok kåde heste slår over

i galop marken langs deres

side, men de traver ufortrødent

videre i samme tempo.

Som kusk er det vigtigt at

medbringe en lang pisk, når

man kører.

- Ikke til at slå med men

til at berolige med. En ganske

let berøring fortæller dem,

Ingerlise Thaysen, og andre medlemmer af Østjysk Køreselskab, giver

igen i år opvisning dyrskuet i Horsens.

Brugskørsel

at jeg er her, og at alt er i

orden. Hestenes tillid er det

afgørende, det er dén, man

bygger .

- Der skal arbejdes med

tingene, det kommer ikke af

sig selv. Men det er det hele

værd. Jeg nyder køreturene og

naturens skifte. Her i foråret

følger jeg med i, hvordan afgrøderne

marken udvikler

sig fra dag til dag, og hvordan

det hele grønnes og springer

ud.

Konkurrence-kørsel

Gennem de sidste fem år har

Ingerlise dyrket konkurrencekørsel,

og hun er til stævne et

par gange om måneden.

- Jeg er medlem af Østjysk

Køreselskab, det er jeg utrolig

glad for. Her møder jeg andre

med samme interesse, og vi

udveksler erfaringer og hjælper

hinanden. Det betyder

meget.

Ingerlise kører TupCup og

dressur, og hun kører desuden

Brugskørsel.

- Her gælder det om

at vedligeholde de gamle

kørselstraditioner, fortæller

Ingerlise, der er udtaget til

Nordisk Mesterskab i denne

disciplin sammen med otte

andre kuske fra de nordiske

lande.

Heidi og Majken sætter

farten lidt op. Vi nærmer os

Brigsted Strand, og det er

tydeligt, at hestene nyder at

komme ud det lave vand.

- Det er de glade for, og

det er godt for deres hove at

komme i saltvand, fortæller

Ingerlise.

Kobler fra

Som byrådsmedlem i Horsens

Kommune har Ingerlise en

travl hverdag med mange

møder, men træningen og

køreturene får hun passet ind

Brugskørsel er en række discipliner i håndtering af heste for vogn i forskellige praktiske

opgaver og færdigheder. Formålet med denne konkurrenceform er blandt andet at fastholde

og bevare gamle traditioner for brugskørsel med hest og vogn, foruden at det giver

kuske og hesteejere en god anledning til at få kørt deres unge heste til og gjort dem til

arbejdsvante og gode heste.

I gamle dage skulle en god hest kunne gå frem, rykke (bakke), stå stille mv. den

mindste kommando fra kusken. Dette var vigtigt i nærmest alle sammenhænge. Når man

for eksempel kørte til mejeriet og skulle afleverer eller hente mælkejunger ved mejeriets

rampe, var det temmelig praktisk, at hesten kunne adlyde sin kusk, så alt foregik hurtigt og

uden at forvolde skade hverken vogn, kusk og hjælpere eller hesten selv.

I vore dage, når man kører med hest, er det fortsat af yderste vigtighed, at hest og kusk

er et enigt makkerpar, hvor der ikke er den mindste tvivl om, hvem der har kommandoen.

De to Frederiksborg-hopper nyder at soppe ved Brigsted Strand en dejlig forårsdag.

i sit program.

- Det planlægger jeg ud fra,

og det hænger fint sammen.

Jeg kobler fra, når jeg kører

en tur, så får tankerne frit spil,

siger hun. På turen gennem

Søvind bliver der hilst og

vinket, og både bilister og

traktorer tager hensyn og

sænker farten.

- Jeg fornemmer, at de

fleste synes det er hyggeligt,

TRYGHED I LANDBRUGET

Dansk Autohjælp Horsens har fået en 4 akslet MAN (8x8)

med 30 tons spil til fritrækning. Stationen tager udgangspunkt

i Horsens og dækker om rådet til Stilling i Nord, Odder i

Øst, Jelling i Syd og Kollemorten i Vest.

Med en Landbrugsaftale hos Dansk Autohjælp betaler du et

mindre beredskabsbeløb for hele bedriften. Herefter kan du

trække vores landsdækkende beredskab efter ”pay per

use” princippet.

Dansk Autohjælp A/S

Tryghed vejen…

når jeg kører gennem byen,

siger Ingerlise, der er blevet

en fast del af bybilledet,

når hun kører tur med sine

Frederiksborg-hopper.

Yderligere oplysninger:

Salg Erhverv tlf. 7010 8092 · erhvervsalg@dah.dk · www.dah.dk/landbrug

Dansk Autohjælp Horsens tlf. 7565 4980/4063 0084.

V1-1597-ann til LRØ 125x175-DAH10.indd 1 29-09-2010 09:26:13


7. juni 2011 Bedriftsbesøg

Går gerne mod strømmen

Ole Bruhn gør op med bondestoltheden og er ikke bange for at gå nye veje

Bedriftsbesøg

Vejle-Fredericia Landboforening holder i samarbejde

med LRØ Planteproduktion bedriftsbesøg hos Ole

Bruhn ”Aldebertsminde”, Aldebertsmindevej 45,

Højen ved Vejle den 21. juni kl. 19.00.

Ole Bruhn fortæller om gårdens drift, som omfatter

planteavl og ægproduktionen, og der bliver også indlæg

om konsumægproduktion i Danmark ved konsulent

Charlotte Frandsen, Dansk FjerkræRådgivning.

I løbet af aftenen arrangeres en tur i marken, hvor

LRØ’s planteavlskonsulenter, Bent Lune og Carsten

Fabricius, fortæller om afgrøderne.

Der sluttes af i haven med kaffe og brød samt øl og

vand.

Af Lene Tingleff

- Landbruget er et professionelt

erhverv, og det er

tide, at vi bevæger os

lidt væk fra den gamle

bondestolthed.

Ordene kommer fra Ole

Bruhn, fjerde generation

”Aldebertsminde” i Højen

ved Vejle.

- Jeg betragter landbruget

som et moderne erhverv, og

jeg har fokus indtjening.

Kan jeg ikke tjene penge, må

jeg disponere en anden

måde og gøre noget andet,

og jeg har aldrig holdt mig

tilbage for at gå nye veje.

- Det betyder ikke, at jeg

ikke er opmærksom de

kæmpe udfordringer, vores

erhverv står i lige nu. Der er

nok at tage fat , og det er

en svær situation for mange.

Men vi kan altså ikke leve af

dét, jeg kalder bondestoltheden,

vi må videre.

- I den forbindelse kan jeg

godt savne en mere erhvervsorienteret

linje i landbrugets

organisationer, siger han.

Bedriftsbesøg

Ole Bruhn er vært ved et

bedriftsbesøg, som Vejle-

Fredericia Landboforening

afholder i samarbejde med

LRØ Planteavl den 21. juni

kl.19.00. Her kan alle interesserede

komme og se gården

og høre om driften. På gården

er der ægproduktion og en

besætning med 90.000 hønepladser,

og der drives 732

hektar. Der er fem ansatte.

Ole Bruhn, der er 44 år, er

gift med Ulla, der arbejder

som ekspedient i en tøjforretning

i Vejle. Parret har tre

børn, 16-årige Emil, Sofie

14 år og ni-årige Ida.

Inden Ole Bruhn overtog

gården i 1995, tog han HHeksamen,

var befalingsmand

ved Livgarden, tog en salgsuddannelse

i korn- og foderstofbranchen

og uddannede

sig til landmand Bygholm

Landbrugsskole.

Gik over til høns

Ole Bruhn lagde om til hønsehold

med ægproduktion,

umiddelbart efter han havde

overtaget gården.

- Min far var ren planteavler,

men jeg kunne se

mulighederne for at skabe

en forretning, og jeg lavede

en eksisterende stald om til

7.000 fritgående høns.

- Generelt kan man sige,

at ægproduktion har været

væsentligt mere stabil end

svine- og mælkeproduktion,

siger Ole Bruhn,

Kraftig udvidelse

I perioden fra 2007-09 udvidede

han ægproduktionen

markant og gik fra 17.000 til

90.000 hønepladser (æglæggende

høns i bur) fordelt i to

stalde.

Forinden udvidelsen var

han langt i planerne om etablering

af en større svinepro-

Historien

duktion, men skrinlagde dem

til fordel for hønsene.

I dag leverer han 30 mill.

æg om året og har seks procent

af det danske marked

buræg.

- Produktiviteten og foderudnyttelsens

har aldrig været

så høj som nu, og vi har en

lav dødelighed. Vores høns går

i bur, men jeg har det godt

med den måde, vi behandler

dyrene . Det handler meget

om at få tingene passet optimalt

samt om ventilationsforhold

og rengøring.

Markdrift i selskab

Til driften hører der 732

hektar, og hvoraf Ole Bruhn

ejer 355 hektar. Da han

overtog gården, var der 110

hektar. Han har siden tilkøbt

”Jensgaard” i Tiufkær og

”Egelund” i Højen i 2002, og

der er i dag ægproduktion

begge gårde.

Planteproduktionen ligger

i et selskab, Højen Markbrug

ApS, som han driver sammen

med Søren Smedegaard.

Selskabet har bl.a. forpagtet

Egeland Gods og har gennem

en årrække haft forpagtet

Tirsbæk Gods.

- Jeg står for driften af

markarbejdet, fortæller Ole

Bruhn, der har afgrøderne

vinterhvede, vårbyg, vårhvede

og vinterraps.

Der er desuden 30-40 ha

skov til ejendommen.

Ærligt Åbent Landbrug

Lige nu er der stor fokus

Åbent Landbrug og en

lang række aktiviteter i den

forbindelse.

- Også her ser jeg nok lidt

anderledes tingene end

mange andre. Der bruges

mange kræfter at få børn

ud og klappe søde små grise

I 1780 flyttede Christen Gydesen Fugl sin gamle

selvejergård ud fra Gl. Højen. Han kaldte den nye gård

Margrethelund. I 1810 købte den reformerte præst i

Fredericia, Lean Mark Dalgas gården, og i 1813 blev sønnen,

Carl Frederik Dalgas, ejer af den. Til minde om sin

rige onkel Aldebert i London, der hjalp ham med penge

til købet, omdøbte han gården til Aldebertsminde, og det

har den heddet lige siden. Den nuværende hovedbygning

er opført i 1913.

Aldebertsminde har siden 1881 været i Ole Bruhns

familie, og han og ægtefællen Ulla har drevet den siden

1995.

Ole Bruhn er vært ved et bedriftsbesøg ”Aldebertsminde” den 21. juni.

og kalve, og mange landmænd

gør en stor indsats.

- Det er vigtigt, at vi viser

landbruget, som det er i virkeligheden.

Vi skal ikke skabe et

glansbillede, vi skal ærligt vise,

hvordan produktionen foregår

og forklare, hvorfor vi gør,

kære land & BY!

kom til dyrskue i Horsens og hør mere om

GrØn enerGI hjemme hos jer

Jordvarme & solvarme

Stokerfyr & VVS

som vi gør, siger Ole Bruhn.

- I den forbindelse kan jeg

f.eks. fortælle historien om, at

jeg grund af dyrevelfærdskrav

og transportforbud af

høns må sende 70 tons høns

igennem en kødhakker, når

de er for gamle til produk-

Vi har

selvfølgelig også

landbrugsmaskiner

standen

23

tion, så de kan blive brugt til

minkfoder.

- Det er sørgeligt, at menneskeføde

går til spilde den

måde og man må konstatere,

at det er et rigt samfund, vi

lever i, når vi gør den slags,

siger Ole Bruhn.


24 Socialt · Heste-Nyt

7. juni 2011

Birthe og Steen skiftede erhverv

Det tager tid at skifte livsform, erfarede ægtepar, der satte deres besætning ud

Af socialkonsulent Solvejg Høj,

tlf. 4036 8788,

e-mail soh@lro.dk

Steen og Birthe Olesen

passede grise sammen i

mange år. Gården var rammen

om deres arbejdsliv

og familielivet med de fire

drenge - nu mellem 13 og

21 år.

I dag står staldene tomme,

bortset fra en enkelt, der er

lejet ud. Før var der to ansatte,

i dag er der ingen. Steen

driver stadig de godt 100 ha

jord. Begge ægtefæller har

lønarbejde.

I 2007 startede processen,

som stadig er i gang. Birthe

ønskede et job som indebar

kolleger en arbejdsplads

udenfor hjemmet. Steen var

ikke begejstret, men kunne

heller ikke se sig selv arbejde

gården uden Birthe var

hjemme.

Det var ikke nemt. Men

Steen vidste også, at staldene

ikke var brugbare efter 2013.

Samtidig var han kørt træt i

”regeltyranniet”. Gården blev

sat til salg i 2007. Men det

var for drastisk, så den har de

endnu. Den sidste af Steens

grise forlod gården for tre år

siden.

Birthe fik hurtigt sit ønskejob.

Hun arbejder i køkkenet

Heste-nyt

Registrering og pas

pr. 1. juli 2011

Kravet om pas gælder for

alle heste både i og udenfor

den organiserede avl. Der er

dog fastlagt en overgangsordning

med en række

tidsfrister.

Senest d. 31. december

2010 skulle alle heste, der

er født mellem den 31.

december 2005 og 31. december

2009 være registreret

og have pas.

Senest den 1. juli 2011

kræves registrering og pas

heste, der er født mellem

den 31. december 2001 og

den 31. december. 2009.

Den 31. december 2011

afsluttes overgangsordningen,

og der kræves registrering

og pas for alle heste.

Dette gælder også æsler

og muldyr.

Hestevoldgift

Stridigheder i forbindelse

med hestehandler kan nu

afgøres hurtigt og fagligt

kompetent – uden at parterne

skal omkring de civile

domstole.

Opstod der alvorlig

uenighed i en hestehandel,

har parterne indtil nu

måttet afgøre konflikten i

en retssag. Af hensyn til beviserne

har en skadet eller

syg hest i værste fald ingen

behandling fået, mens sagen

og med andet forefaldende

arbejde et kursuscenter.

Steen blev ansat RAH

(Ringkøbing amts højspændingsforsyning).

Han kom

i voksenlære og er i dag

uddannet forsyningsoperatøroperatør.

Begge er glade for at være

en arbejdsplads med kolleger

og for at have en arbejdsdag

med gode opgaver.

Steen bliver dog lidt mere

tænksom, når vi taler om,

hvorvidt han - sådan helt

generelt - er tilfreds med sit

arbejdsliv. Skal det se sådan ud

de næste 15-20 år?

Han mærker manglen af

et væsentligt element fra

tidligere: Muligheden for at

tilrettelægge, igangsætte og

se hvordan noget udvikler

sig efter egne beslutninger -

kombineret med de mange

vinkler, der følger et selvstændigt

erhverv.

Kan selvstændighed i job-

kørte. Derfor har Videncentret

for Landbrug, Heste,

etableret rammerne for en

ny voldgift. Hestevoldgiften

skal sikre en hurtig og

faglig kompetent afgørelse

af tvisten, til gavn for såvel

dyret som de involverede

parter.

Voldgiftens afgørelse skal

ligge inden seks måneder,

og den kan ikke appelleres.

Det er meget hurtigere,

end en domstolsafgørelse.

Voldgiftsrettens formand er

en jurist, men der vil blive

inddraget fagspecialister i

størst muligt omfang.

(Kilde: Videncentret for Landbrug,

Heste).

bet opnås. Ja, siger socialkonsulenten.

Savnet af selvstændighed

i arbejdet er samtaler

værd. For det er svært at undvære,

når det har været med

i en god hverdag i mange år.

Men ikke umuligt at opnå

igen. Nøglen er uddannelse,

så man kan få sig placeret i

opgaver, der kvalificerer til at

træffe beslutninger af en vis

karat. Måske kombineret med

ledelse.

Det er ikke nok at få ”et

godt job”, hvor der umiddelbart

gives spændende opgaver.

Samtidig gør man sig sårbar,

fordi det er én bestemt person,

som ser ens kvalifikationer.

Hvis denne person forlader

arbejdspladsen, forsvinder

denne baggrund måske, og

det er vanskeligt at søge jobs i

konkurrence med andre med

relevant uddannelse.

Uddannelse

Ophørte landmænd bør - i

takt med de politiske vinde -

uddanne sig. Især hvis der er

mange år til folkepensionen.

Dog først efter en periode,

hvor der bruges god tid

dels at finde menneskeligt

fodfæste og dels efterfølgende

at vælge fremtidigt

erhverv.

Derved opnås muligheder

for jobs, hvor de velkendte

tidligere talenter kan udfoldes

igen. Landmænd er eftertragtede

i erhvervslivet. Belønningen

ved uddannelse er

frihed fra at være ” nåde”

eller ”det tynde øl” i forhold

til fortiden som selvstændig,

Staldene var ikke brugbare efter 2013 og ”regeltyranniet” var blevet

for stort. Det fik Birthe og Steen til at lægge deres tilværelse om.

eller kolleger med relevant

uddannelse. En fornemmelse,

som tidligere landmænd ofte

fortæller, de har.

Valget

Få hjælp til at vælge erhverv.

Hvis du brænder for at være

med til at organisere, bør du

tage den vinkel med i valget.

Måske skal du have korte

kurser eller i gang som voksenlærling.

Måske har du lyst

til at forbedre din grundskole

og bygge en længere teoretisk

uddannelse op. Glem fordommene

om skolegang. De

fleste har lettere ved at lære

nyt som voksne, end da de

måske sad bagerste række i

folkeskolen og drømte om at

køre traktor. (Og måske om

det modsatte køn.)

Et stærkt ønske om at genvinde

et spændende arbejdsliv

er en enorm drivkraft. Og så

er det forresten en gevinst for

både dig selv og din familie,

Henrik Nielsen

Advokat

Telefon 70 15 40 00

Direkte 76 58 77 45

Mail hen@lroadvokaterne.dk

at du jobmæssigt er tilfreds og

har selvtillid. Det er umagen

værd at gå efter den gode

tilværelse.

En proces

Vi fik en god lang snak i

”udestuen” med udsigt til en

smuk have. Parret er i gang

med processen. Steen gør sig

mange tanker om sin faglige

fremtid. Også om hvor længe

han synes, det er dejligt at

passe markerne. Grisene savner

han ikke ret meget mere.

Parret nyder at have mere

tid sammen med drengene.

De vil stadig gerne hjælpe

med markarbejdet. Men

Steen kan godt forestille sig,

at det ikke er så sjovt mere,

når han skal gøre det alene.

Det tager tid at skifte

livsform – og Steen og Birthe

tager tiden og er åbne overfor

muligheder. Processen er lang

- og det skal den være, når

sjælen skal med...

LRØ Advokaterne hjælper med...

- Testamente og ægtepagter

- Behandling af dødsboer

- Oprettelse af interessentskaber,

aktie-og anpartsselskaber

- Ekspropriationer til byudvikling,

veje og kloaker m.m.

- Kommuneplaner m.m

- Erstatningssager

- Forpagtningsaftaler og

kontrakter m.m.

- Dræn og vandløb

- Miljøforhold

- Ejendomshandler

- Ansættelsesret

- Lejekontrakter

- og meget mere

Ulla Eg Andersen

Advokat

Telefon 70 15 40 00

Direkte 76 58 77 46

Mail uea@lroadvokaterne.dk


7. juni 2011 Livet landet

Foreningsarbejdet har høj prioritet

Jette og Svend Åge Pedersen i Fastrup er glade for den hæder, de har fået af landboforeningen

Af Lene Tingleff

- Det foreningsmæssige arbejde

har altid betydet meget

for mig, jeg har været

med, siden jeg var ung. Jeg

synes, det er spændende at

organisere og få ting til at

virke, den udfordring kan

jeg godt lide.

Det siger Svend Åge Pedersen

i Fastrup, der sammen med

sin kone, Jette Pedersen, her

i foråret er blevet hædret af

Landboforeningen Odder-

Skanderborg med ”Gårdejer

P. Beck, Vesterhaugaards

Mindelegat”.

Svend Åge har gennem

årene haft en lang række tillidsposter.

Det startede med,

at han i 1990 blev valgt i

bestyrelsen for Hads Herreds

Landboforening og blev

næstformand i svineudvalget,

og siden kom der meget

mere til. Noget af dét, der har

fyldt rigtigt meget, har været

samfundskontakt-arbejdet, og

Legat

fra 1999 til 2007 var han formand

for det lokale udvalg.

Netop denne indsats har

Jette også deltaget aktivt

i, både i forbindelse med

Høstfesten i Århus midtby,

Landmand Kommer til Byen,

Åben Gård og flere andre arrangementer.

- Vi har altid bakket op

om landboforeningen og den

indsats, der sker. Landboforeningen

taler landmændenes

sag og gør et kæmpe arbejde,

siger parret, der sætter pris

at være en del af fællesskabet.

Gården voksede

Jette og Svend Åge købte

gården ”Bavarslund” i 1979.

Dengang var der 15 hektar og

et tilsvarende areal i forpagtning

samt 100 søer med fuld

slagtesvineproduktion.

Jette er uddannet revisorassistent

og havde job de første

tre-fire år, hvorefter hun

arbejdede fuldtids landbruget.

Ejendommen udviklede

sig gennem årene, der blev

Gårdejer P. Beck Vesterhaugaards Mindelegat blev stiftet

i anledning af landboforeningens 100 års jubilæum den

16. marts 1953.

Det uddeles til en person eller et par, der har udført et

fortjenstfuldt arbejde inden for landbruget eller udført

opgaver for landbruget i øvrigt.

Jette og Svend Åge Pedersen fik legatet for deres

indsats for Landboforeningen Odder-Skanderborg gennem

årene og deres indsats i Åbent Landbrug. Det blev

overrakt generalforsamlingen i landboforeningen den

9. marts.

bygget til og bygget nyt, og

produktionen steg og kom op

450 søer med delvis salg

af syv-kilos grise. Dengang

var der tre ansatte. Der blev

opkøbt fem ejendomme og

forpagtet en del jord, så arealet

kom op 165 hektar.

I 1992 var Svend Åge med

til at starte Gosmer Biogas

sammen med en halv snes andre

landmænd samt en smed

og en elektriker. Det kører

stadig, og der leveres knowhow

til andre lande, bl.a. Kina

og Vietnam og der er nye

projekter vej.

I 2008 blev søerne sat ud,

og i dag er der en slagtesvineproduktion

3800 i storstier.

Jorden drives i et samarbejde

med brødrene I/S Faurgaard.

- Vi vurderede, at det ikke

er her, med den beliggenhed

vi har nær byområder, at der

skal være en stor svineproduktion

fremover. Selv om

det var svært at se i øjnene,

måtte vi erkende, at det er

ikke et landbrug, der skal

overleve, fortæller parret,

der i dag er i gang med et

udstykningsprojekt for dele af

ejendommen.

Mere frihed

Selv om der blev spekuleret

en del over tingene i forbindelse

med beslutningen om at

sætte søerne ud, trives parret

fint med at drive landbrug

med en mindre produktion.

- Vi har altid haft folk

kost, og vi har været meget

bundne. I dag bruger vi

begge et par timer i stalden

- Det var et stort skulderklap at blive hædret af landboforeningen, siger Jette og Svend Åge Pedersen, der fik

et barometer i forbindelse med legatet. De har drevet ”Bavarslund” siden 1979.

om dagen, det passer os fint.

Vi har mange andre gøremål,

som vi nu har fået bedre tid

til, siger Jette.

Svend Åge er samtidig glad

for, at han stadig er aktiv i

markarbejdet, når der er travlt.

- Vi har ikke sluppet landbruget,

men vi har fået det

stillet an en måde, så vi har

fået mere frihed end før og

dermed bedre kan gøre nogle

andre ting, f.eks. at komme

ud og rejse, lyder det.

Store beslutninger

Trods travlhed i landbruget

har Svend Åge aldrig været

ked af at skulle af sted til

landbrugsmøder.

- Min far var også aktiv inden

for de organisatoriske, det

har ligesom bare været noget

Hvornår er man senior?

Forslag om samarbejde mellem landboforening og seniorklub

- De fleste mennesker

har den opfattelse, at så

længe man er erhvervsaktiv,

er man ikke senior.

Men hvor går grænsen

egentlig?

Spørgsmålet kommer fra

Alfred Futtrup, Vejle, forhenværende

planteavlskonsulent

og medlem af bestyrelsen for

Vejle-Fredericia Landboforenings

Seniorklub

- Mens seniorklubberne

afholder mange spændende

folkelige og kulturelle arrangementer

af bred interesse, er

det et område, som landboforeningerne

har droslet ned

. Det kulturelle er ligesom

gledet lidt ud.

- Min tanke er, at landboforeninger

og seniorklubber

med fordel kunne tage den

slags arrangementer op i

fællesskab.

Han nævner spændende

foredrag, virksomhedsbesøg,

ture og lignende. Arrangementer

med et kulturelt indhold,

som vil ramme bredt.

naturligt. Jeg har brugt meget

tid det, for jeg har den

holdning, at når man er med,

så skal man tage det alvorligt

og møde op godt forberedt.

Desuden er der meget personlig

udvikling i det.

Svend Åge har været med

til at træffe mange beslutninger

med vidtrækkende karakter,

bl.a. omkring dannelsen af

ØLR i 1991 og dannelsen af

LRØ i 1998.

Ud over at sidde i svineudvalget

var han af flere

omgange også medlem af

bygnings- og maskinudvalget

og medlem af LRØ’s repræsentantskab.

Åbenhed

Svend Åge har brugt mange

kræfter for samfundskontakt-

- Jeg kunne godt tænke

mig, at man kunne bryde

ordet ”senior” lidt op, og

samtidig ser jeg gerne et

samarbejde mellem landboforeninger

og seniorklubber.

Det tror jeg, begge foreninger

kunne have gavn af,

25

arbejdet, både han og Jette

har brændt for arbejdet - og

gør det stadig.

- Det er mere nødvendigt

end nogensinde før at vise

og fortælle om landbruget,

mange ved intet om vores erhverv.

De skal have mulighed

for at komme tæt det hele,

enten ude gårdene eller

dyrskuer og når landbruget

tager til byen, mener parret.

De har også haft Københavner-børn

besøg, hvor

de har boet gården.

- Det har været meget sjovt

og positivt, og jeg tror, de har

fået meget ud af det, siger

Jette.

Parret har to døtre, Helle,

der er sygeplejerske og Heidi,

der er under uddannelse til

jordbrugsteknolog.

lyder forslaget fra Alfred Futtrup,

der tilføjer, at seniorklubben

er klar til et sådant

samarbejde. (let.)


26 Navne

7. juni 2011

Landmandens katalysator

Driftsøkonomikonsulent Gunnar Pedersen holder efter 38 års virke

Af Lene Tingleff

- Den bedste konsulent er

dén, der kan få idéerne

frem hos landmanden. En

form for katalysator. En,

der stiller de spørgsmål,

der åbner mulighed for, at

landmanden selv kommer

med svaret.

Det siger driftsøkonomikonsulent

Gunnar Pedersen, der

efter 38 års ansættelse har

valgt at holde i LRØ med

udgangen af juli. Han er

netop fyldt 65 år, og beslutningen

traf han i god tid,

hvilket har givet mulighed for

en god overdragelsesforretning

til yngre kolleger.

- Jeg har arbejdet med

driftsøkonomi i alle årene,

men erhvervet og betingelserne

har forandret sig utroligt

meget. Det har været et

job med masser af udvikling,

altid vej til noget nyt.

- Men essensen i arbejdet

har været det samme gennem

alle årene. Hovedformålet er

at hjælpe landmanden og hans

familie til en god økonomi

og et godt liv. Interessen for

at det skal gå bedst muligt for

landmanden har været den

samme alle årene, siger Gunnar

Pedersen.

Erhverv i udvikling

Gunnar Pedersen har været

rådgiver i landbruget i en tid,

hvor erhvervet har forandret

sig markant.

- Udviklingen er gået fra

mindre og alsidige brug til

store og specialiserede husdyrproduktioner.

- Der er sket en fantastisk

udvikling. Også i effektivite-

Personalenyt

ANSÆTTELSE

IT-Gaarden har ansat Peter Ditlevsen som IT-supporter fra den

13. april 2011. Peter kommer fra Frederikshavn og tænker at flytte

til Voerladegaard i nærmeste fremtid.

OPSIGELSE

ten, hvor vi dengang havde

15-16 grise pr. årsso, og vi nu

snakker om 30 grise. Tilsvarende

inden for mælkeproduktionen,

hvor køerne

dengang i gennemsnit gav

5-6.000 kg. mælk, mens de i

dag er oppe 10-11.000 kg.

- Det har været spændende

at følge landbrugets udvikling.

Der har været op- og nedture

for erhvervet, og det er ikke

første gang, at landbruget

er i krise. Men forskellen

krisen nu og dén, der var i

begyndelsen af 80’erne er, at

pengeverdenen dengang ikke

var smeltet ned, som den er

i dag. Det betyder, at det er

ekstremt vanskeligt at sætte

noget i gang, og det er en stor

frustration for erhvervet som

helhed.

Fra blyant til pc

Gunnar Pedersen stammer fra

Løgten-området Djursland,

hvor han er opvokset

en gård. Efter soldatertiden

rejste han til Canada, hvor

han arbejdede en farm.

Da han vendte hjem til

Danmark igen, tog han

Landbohøjskolen, hvor han

valgte økonomi, og han blev

færdig i 1972.

Efter endt uddannelse

underviste han i et år

Bramming Efterskole, og

i 1973 blev han ansat som

driftsøkonomikonsulent i

Hads Herreds Landboforening,

hvor der dengang var

omkring 18 ansatte, heraf ca.

12 i økonomiafdelingen.

- Dengang lavede vi

bidragsregnskaber, hvor vi

opdelte økonomien de

enkelte driftsgrene. Op gennem

70’erne var der mange

landmænd, der satte køerne

ud, og vi arbejdede også meget

med moderniseringsstøtte,

forbedringsstøtte og andre

ordninger.

- Det var også i de år, edb

for alvor kom til og udviklede

sig, og man kan sige, at jeg

har været med i udviklingen

fra blyant til pc.

Større enheder

I de år, Gunnar Pedersen har

været med, er der sket adskillige

sammenlægninger og

fusioner inden for landbruget.

Han har haft base Boulevarden

i Odder samt i LandbrugetsHus

Erhvervsbyvej

i Horsens siden 2008.

Han var med, da ØLR blev

etableret i 1991 i et samarbejdet

mellem Horsens Landbrugsforening,

Hads Herreds

Landboforening og Skanderborg

Landboforening.

Senere kom Højderyggens

Landboforening og Vejle-Fredericia

Landboforening med,

og i 1998 blev LRØ dannet.

- Jeg har hele tiden kunne

set fordele af samarbejde

omkring rådgivningen. Selvfølgelig

mistede vi noget af

nærheden, men der var til

gengæld andre fordele, f.eks.

det tværfaglige samarbejde og

en større og bedre arbejdsplads.

Gunnar Pedersen bor i Odder

sammen med sin kone,

Kirsten. Parret har to voksne

sønner, Anders, der er bygningsingeniør

og Jesper, der

er uddannet cand. Merc. HR.

Fritiden bruges tennis

og badminton, Odd Fellow,

sommerhuset i Dyngby samt

hus og have.

Svineproduktionskonsulent Heidi Boel Bramsen har pr. 31. maj 2011 opsagt sin stilling

hos LRØ. Heidi har valgt at sige ja til et tilbud fra Kolding Herreds Landbrugsforening,

hvor hun skal fungere som daglig leder af KHL Svinerådgivning.

- Det har været spændende at følge landbrugets udvikling fra mindre brug til store husdyrproduktioner, siger

Gunnar Pedersen.

VEDVARENDE

ENERGI

Få inspiration til etablering af husstandsvindmølle og solceller

og hør samtidig om det finansielle.

ARRANGEMENTET FINDER STED

Tirsdag d. 14. juni kl. 19.00 – 22.00 i LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, Horsens.

Program:

• Velkomst v/cheføkonom Hans Fink, LRØ

• Solceller v/EnergiMidt

• Husstandsvindmølle v/EnergyTech Consult A/S

• Er der god økonomi i at købe husstandsvindmølle/solceller

v/cheføkonom Hans Fink

• Hvordan får du møllen finansieret v/Danske Bank

• Vælg den billigste skat v/skattekonsulent Anna Boel, LRØ

• Afslutning

Alle er velkomne

Tilmelding senest torsdag d. 9. juni til

Anne-Marie Kjær tlf. 76587451

eller mail: amk@lro.dk

ARRANGØR:

LRØ Deltids-

og fritidslandbrug.

PRIS FOR DELTAGELSE:

200 kr.

LRØ Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. 7015 4000 Fax 7658 7780 www.lro.dk


7. juni 2011 Livet landet · Foreningsaktiviteter

Elever rystet sammen

Landboungdommen holdt rystesammendag Bygholm Landbrugsskole inden elever skal i praktik

Af Lene Tingleff

Nyt job, måske langt væk

hjemme fra uden kammerater

i nærheden. Så

kan man godt føle sig lidt

alene, når arbejdsdagen er

omme.

Det er baggrunden for, at

Landboungdommen i samarbejde

med landbrugsskolerne

holder ”Rystesammendag”

for grundforløbselever, inden

de skal ud i praktik.

- Formålet er, at eleverne

møder andre unge, der skal i

praktik i det samme område

som dem selv. Det er rart, hvis

man kender nogen i området,

som man kan mødes med,

siger Kristina Kaack, næstformand

i Horsens Landboungdom.

Den 5. maj var ca. 100

elever fra Bygholm, Gråsten,

Grindsted og Kjærgaard samlet

Bygholm Landbrugsskole,

hvor Klub 1 i Ribe,

Vejle og Sønderjylland holdt

rystesammendag.

- Det er anden gang, vi

afholder det, og vi har gode

erfaringer med arrangementet.

Det medvirker til, at der

Foreningsaktiviteter

Vejle-Fredericia Landboforening

VFL Seniorklub

Onsdag d. 22. juni kl. 18.00 Sankt Hans. Sted: Kolding Landevej

LRØ

bliver skabt nogle netværk, og

samtidig får de sat ansigt

os fra landboungdommen og

hører lidt om, hvad vi står for,

og hvad vi arrangerer.

- Mange af de unge elever

har måske været efterskole

og senest landbrugsskole,

og derfor er det en omvæltning

pludselig at være ude for

sig selv, siger hun.

Orienteringsløb

På dagen blev eleverne delt

op i grupper. Efter introduktion

og morgenkaffe blev de

sendt rundt et orienteringsløb

med en række poster

med både fagligt og socialt

indhold.

Posterne var placeret rundt

Bygholm Landbrugsskole,

som eleverne dermed også

blev præsenteret for.

De skulle bl.a. svare

spørgsmål om afgrøder,

husdyr, foder og meget andet,

og blandt de mere praktiske

opgaver skulle de dyste om,

hvem der var bedst til at

malke.

- Super godt

Med holdet var 17-årige

Bjarke Munkholm fra Nøt-

Landboforeningen Odder-Skanderborg

Seniorklub Odder

Fredag d. 17. juni kl. 12.00 Sommerudflugt til Vestermølle.

Sted: Vestermølle, Skanderborg

trup, som har gået Bygholm

Landbrugsskole.

- Det er super godt med en

dag som den her. Det er hyggeligt

og sjovt, og det er en

god idé, at man lærer andre

at kende, som skal arbejde i

samme område som én selv.

Hvorfor har du valgt landmandsuddannelsen?

- Det er vist noget, der

ligger i generne fra min far.

Jeg har altid været vild med

landbrug, dyr og maskiner,

og jeg har hjulpet meget til

derhjemme.

En anden deltager var

16-årige Maria Knudsen fra

Nim, som har gået Gråsten

Landbrugsskole.

- Jeg er vokset op en

gård og har altid hjulpet til,

og landbruget er en del af

mig. Det er køerne, der trækker.

Hårdt arbejde gør mig

ikke noget, det kan jeg faktisk

godt lide, lød det fra Maria,

der også var godt tilfreds med

dagens program.

Et godt initiativ

Forstander Bygholm

Landbrugsskole, Kaj Højgård,

synes godt om dagen.

- Der er brug for et ar-

Onsdag d. 8. juni Plantetræf.

Sted: VidencenterBygholm, Hattingvej 49, Horsens

Tirsdag d. 28. juni kl. 19.30 Bedriftbesøg. Henry Nielsen, Trædenvej 5, Brædstrup

LRØ Deltids- og fritidslandbrug

Tirsdag d. 14. juni kl. 19.00 Alternativ energi.

Sted: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, Horsens

LRØ Dyrskuet

Fredag d. 17. juni kl. 9.30 – 17.00 LRØ Dyrskuet, Dyrskuepladsen i Horsens

Lørdag d. 18. juni kl. 9.00 – 16.30 LRØ Dyrskuet, Dyrskuepladsen i Horsens

- Sjovt at lære nye at kende, lød det fra Bjarke Munkholm og Maria Knudsen, der begge har overstået

grundforløbet og nu skal i praktik.

rangement som det her. For

når man pludselig sidder alene

et værelse uden bil og uden

nogen at snakke med, så finder

man måske ud af, at det ikke

er landmand, man skal være.

- Den situation skulle vi

helst ikke ende i. Vi håber, at

de unge vil lære hinanden at

kende og skabe nogle netværk,

som de kan få fornøjelse

af. Det er et godt initiativ,

som landboungdommen har

taget, og vi bakker op og er

glade for at se eleverne

skolen, siger han.

hvor vi bl.a. udstiller:

New Holland traktorer, mejetærskere og pressere - Kverneland

vendeplov og Tårup skårlægger - Giant minilæssere -

Båstrup tipvogn - Stiga plæneklippere

På gensyn...

dyrskueannonce-2011 .indd 1 23-05-2011 13:01:02

27


28 Livet landet

7. juni 2011

Strøtanker

141 år med dyrskue i Horsens

Af Lene Tingleff

Årets dyrskue i Horsens

er nummer 141 i rækken.

Fantastisk at tænke , at

noget kan bestå gennem

så mange år og stadig

have sin berettigelse.

For mange år siden bad min

morfar mig renskrive nogle

notater, han havde gjort sig

om dyrskuet. Forleden kom

jeg til at spekulere , hvor

denne beskrivelse mon var, og

jeg gav mig til at lede.

Sandelig om jeg ikke fandt

papirerne. Skrevet for min nu

afdøde morfar i 1980, dengang

var han 88 år gammel.

Det var interessant læsning

om datidens dyrskue, og jeg

vil her gengive lidt af det, min

morfar berettede om:

En køn lille kvie

Mange vil sige, at ingen

nulevende husker dyrskuet

i Horsens i 1902, som blev

holdt i begyndelsen af juni.

Men det kan jeg, skønt jeg

kun var 10 år dengang.

Når jeg specielt husker

det, er det fordi jeg havde en

halvanden års kvie, jeg kaldte

min egen. Den var jeg meget

stolt af. Selv om jeg kun var

en lille dreng, kunne jeg se, at

den var kønnere end naboens

kvier. At den i virkeligheden

var for lille, kunne jeg ikke se.

Afstamningen var god nok.

Moderen var en lille god ko,

og faderen havde fået præmie

ved Landmandsudstillingen

i Odense i 1900. Jeg fik

kvien tilmeldt, og dagen før

traskede jeg så med min kvie

de godt to mil fra Sønderby

til Horsens.

Jeg fik kvien installeret hos

en hestehandler, og selv boede

jeg hos en bekendt. Næste

morgen trak jeg så kvien

ned dyrskuepladsen syd for

tugthuset. Jeg husker endnu,

at den havde nummer 92.

Der var 10-12 kvier i dette

hold, og min kom til at stå i

midten med en 3. præmie. Jeg

var godt tilfreds.

Druknede i regn

Det regnede stærkt, og folk

begyndte at rende hjem. Pladsen

var fuldstændig opblødt,

og udstillerne gjorde klar til

at tage dyrene hjem. Vi fik

kvien koblet sammen med

nogle køer, der ligeledes

skulle til Sønderby.

Det hele var nu i opbrud.

Jeg løb ned af Fabrikvej og

krøb i læ i en port. Jeg lyver

ikke når jeg siger, at vandet

fossede som en flod ned gennem

Beringsgade.

Ungskue i Horsens

1905 var året, hvor der var

Ungskue i Horsens. Skuet

var udvidet til Landsstævne,

så der var også ældre dyr

med. Jeg var da blevet 13 år

gammel.

Jeg husker endnu rækkefølgen

af de ældre jyske hingste:

Først Høvding, dernæst Prins

af Jylland, dennes helbroder,

den brune Løsning Munkedal,

så Tamdrup Munkedal.

De var alle sønner af Aldrup

Munkedal. Efter dem kom

Atlas, som var søn af Prins –

mere husker jeg ikke.

Der var kun udstillet én

hesterace, og det var den jyske

race.

Af kvæg var der næsten

udelukkende sortbroget,

jysk kvæg, lidt rødt og lidt

korthorns.

Cyklede til Herning

I 1907 var der ungskue i

Herning. Jeg var nu 15 år og

meget opsat at komme til

ungskuet. Resultatet blev, at

jeg sprang min cykel og

satte kursen mod Herning.

Den første nat overnattede

jeg i Åle, men hjemturen fra

Herning til Sønderby tog jeg

i ét stræk.

I virkeligheden husker jeg

ikke meget fra dette skue. Jeg

Besøg vores stand fællesskuet

Gunnar Sørensen,

Landbrugsrådgiver, Horsens

Telefon 79 26 10 32

Herluf Grotkjær

Landbrugsrådgiver, Horsens

Telefon 79 26 40 21

Frank Lundø,

Landbrugsrådgiver, Horsens

Telefon 79 26 10 47

Kirsten Marie Risbjerg

Landbrugsrådgiver, Horsens

Telefon 79 26 40 22

Min morfar med sin kvie, som han udstillede dyrskuet i Horsens i

1902. Han ses her sammen med sin familie.

tror, den lange cykeltur med

de store, for mig ukendte vidder,

var så stor en oplevelse,

at selve skuet ligesom trådte i

baggrunden.

Glæden den samme

Tilbage til dyrskuet anno

2011. Meget har forandret sig,

Henrik Albæk,

Filialdirektør, Horsens

Telefon 79 26 40 08

Grete Petersen

Landbrugsrådgiver, Horsens

Telefon 79 26 10 96

betingelserne er anderledes

og formålet med skuet et

ganske andet.

Men glæden ved at udstille

dyrene er stadig den samme,

som den min morfar følte, da

han for 109 år siden trak sin

kvie dyrskue i Horsens.

Gør det muligt

More magazines by this user
Similar magazines