Irans atompolitik.indd

forsvaret.dk

Irans atompolitik.indd

Indhold

Resumé ................................................................................................. 5

Strategiske målsætninger ....................................................................... 7

Første mål: accept af udviklingen (accept-politik) .......................................... 7

Andet mål: forsinkelse af udviklingen (forsinkelses-politik) ............................ 9

Tredje mål: forhindring af iransk kapacitet (forhindrings-politik) .................. 11

Målsætninger og argumenter ...................................................................... 12

Fig. 1: Politikformer og argumenter i forhold til Irans kernevåbensatsning ... 12

Fig. 2: Påvirkning ved politikformer i forhold til Irans kernevåbensatsning .... 13

Politiske virkemidler ............................................................................. 14

Politiske midler i forhold til målsætningerne ................................................ 14

Midlerne i sig selv ....................................................................................... 15

Fig. 3: Fordele og ulemper ved midler mod Irans kernevåbensatsning .......... 17

Det særlige ved tilfældet Iran ................................................................ 18

Fig. 4: Tærskelstater – kernevåbenpolitik før 2003 ...................................... 18

Fig. 5: Tærskelstater – kernevåbenpolitik efter 2003 ................................... 19

Perspektiver ......................................................................................... 25

Fig. 6: Kategorier for WMD-kapacitet, herunder kernevåben ........................ 28

Henvisninger ........................................................................................ 30

3

More magazines by this user
Similar magazines