Agile katalog - Brd. Klee A/S

klee.dk

Agile katalog - Brd. Klee A/S

Ny serie

frekvensomformer

www.klee.dk

AgilE


2 www.klee.dk

Ny frekvensomformerserie fra Bonfiglioli Vectron

Agile [’ædӡail] er engelsk og stammer fra det latinske Agilis, der betyder

yndefuld og smidig.

Vectron har lanceret en frekvensomformer, der til fulde lever op til navnet.

Agile er en videreudvikling af Active-modellen, der høstede en del designpriser

og er yderst funktionel.

Agile er ”lillesøster” til Active, og er beregnet til lette/medium opgaver og

åben loop vektorkontrol applikationer. Dertil kommer mulighed for drift af

både asynkronmotorer og synkrone PM-servomotorer.

Agile dækker effektområdet 0,25kW op til 11kW, både i 1-faset og 3-fasede

versioner.

For bedre at få overblik over funktionerne har Vectron lanceret forskellige

ikoner, der hver især repræsenterer de nye features i Agile. Se side 4-8.

Byggestr. 1 Byggestr. 2

Byggestr. 3

Varianter og byggestørrelser

Byggestr. Spænding (V) Power (kW) Dimension (HxDxB)

1 3 x 400 0,25 - 2,2 200 x 170 x 60

2 3 x 400 3,0 - 4,0 200 x 196 x 80

3 3 x 400 5,5 - 11 200 x 205 x 125


Overblik

Agile er designet til at drive asynkronmotorer og permanentmagnet-servomotorer.

Med sit slanke og kompakte design er Agile udviklet med fokus på

maksimal funktionel integration.

Trods sin lidenhed er en lang række hi-tech funktioner indbygget, og de

mange standardfunktioner kan udbygges yderligere.

1: Drosselspole

2: EMC filter (klasse B)

3: Kommunikationsmoduler

4: Hukommelseskort

5: Permanentmagnetmotor

6: Asynkronmotor

7: Bremsemodstand

1

7

6

2

5

www.klee.dk

4

3

3


E-served

4 www.klee.dk

Easy start up mode

Sensorless brush control

Sensorless vektor-styring af synkrone

PM servomotorer.

Agile kan udvælges, bestilles og leveringsovervåges

via www.klee.dk

Leader in space saving

Hurtig installation, opstart og applikationsspecifik

opsætning.

Kompakt design og indbyggede funktioner

for størrelse/ydelse forhold.

Energy standby

Statisk og dynamisk energisparefunktion

pga. aktiv energireducerende teknik.


Downtime prevention

Indbyggede funtioner for begrænsning af

nede-tider.

Ressource pack

Diagnostic fault scanner

Integreret funktion for analyse, monitorering

og genskabelse af systemdata.

Safety inside

Integrated automation

Agile har indbygget PLC, der vha. funktionsblokke

kan løse automationsopgaver.

Agile overholder alle tilgængelige sikkerhedsstandarder.

Flash-hukommelse til at flytte data, tilføje

funktioner og gemme filer.

www.klee.dk

5


6 www.klee.dk

Easy Start up mode

Hurtig installation, opstart og applikations-specifik opsætning. Agile har fra

start kendskab til de fleste applikationer, og brugeren har via VPlus softwarens

grafiske menuer mulighed for trin for trin at opsætte Agile præcis til

dennes applikation.

Montering af kabler, både til motor og styresignaler, er sikker, pga. terminal-oversigten

på bagsiden af terminaldækslet. Ydermere, hvis der tilsluttes

Bonfiglioli M eller BN motorer, er det ikke nødvendigt at indtaste motorparametre

eller udføre autotuning.

Downtime prevention

Nede-tider pga. defekter og service kan begrænses med Agile. I de mindre

effektstørrelser er der ingen ventilator. For øvrige modeller har de interne

ventilatorer indbygget hastighedsregulator. Som option kan DC-bus kondensatorerne

fås i en ”long-life” version.

Med indbygget selv-diagnose på kritiske komponenter som ventilator og

DC-bus kondensatorer, kan Agile forudsige tid for udskiftning af disse. Udskiftning

foretages enkelt bl.a. pga. praktiske connectorer. Motoren overvåges,

og ændringer i f.eks. strømforbrug kan monitoreres. Al information er

tilgængelig for brugeren, både manuelt og via kommunikation, således at et

eksternt overordnet system kan bruge disse oplysninger.

Diagnostic Fault Scanner

Integreret funktion for analyse, monitorering og genskabelse af systemdata.

Hvis uheldet er ude, er det vigtigt at komme op at køre igen hurtigst muligt.

Opsamling af motor- og systemvariabler/data er vigtig information, når en

fejl skal findes. Oscilloskop-funktionen i Agile kan supportere fejlfindingen

over tid og give en bedre forståelse af processen.

Ved maskinfejl kan Agile køre en no-load selvtest for at verificere sin egen

og motorens funktionalitet og dermed udelukke disse på listen over evt. defekte

enheder i maskinen. Derved spares kostbar tid.


Integrated automation

Agile har indbygget PLC, der ved hjælp af funktionsblokke kan løse basale

automationsopgaver, som i flere tilfælde kan erstatte en konventionel PLC.

Dette foregår i VPlus-software vha. grafisk brugerflade. Funktionsblokke kan

indeholde: Alle logiske operationer, samt funktioner som tællere, timere,

komperatorer, multiplexere, decodere, oscillatorer osv.

Udover fuld styring af motoren, kan PLC også bruge de tilgængelige I/O

signaler i Agile. Der er mulighed for, at PLC kan kommunikere med andre

styringer på lokationen via field-bus, og derved indgå i et komplekst styringsnetværk.

Safety inside

Agile overholder alle tilgængelige sikkerhedsstandarder herunder integreret

funktionssikkerhed i henhold til EN61508 SIL2 og EN954-1 Cat.3, samt

EN61800-5-2 (Safe Torque Off, STO).

Ressource pack

Agile har flash hukommelse til at gemme og flytte data, tilføje funktioner og

gemme filer. I Agile kan du bruge MMC standard hukommelseskort og SPIprotokol

til at gemme og organisere hvilken som helst data.

Vectron leverer som tilbehør en ”Resource Pack”, der indeholder alle dokumenter

og værktøjer til Agile, der derved er klar til brug og kan konfigureres

direkte ved indsættelse i MMC-slot i Agile. Dette kort kan også bruges som

standard hukommelseskort til PC.

www.klee.dk

7


8 www.klee.dk

Energy standby

Statisk og dynamisk energisparefunktion takket være aktiv energireducerende

teknikker. Selvom standard asynkronmotorer i dag er meget energieffektive,

især IE2 og IE3 standardmotorer, kan man under drift i mange

applikationer reducere energiforbruget i motoren ved hjælp af Agile energisparefunktion.

Agile indeholder også ”Sleep mode”, der f.eks. ved PID-applikationer kan

spare yderligere energi. Det nye er, at Agile selv kan spare energi, når

motoren ikke kører og venter på startkommando. Her bruges Auto-standby

funktionen, der af brugeren kan sættes op til passende niveau.

Leader in space saving

Kompakt design og indbyggede funktioner for optimeret størrelse/ydelse forhold.

Agile er som de andre Vectron frekvensomformere designet til at spare

plads i kabinettet. Alle Agile frekvensomformere har ens højde, hvilket gør

installation af enheder med forskellig effektstørrelse væsentlig nemmere.

E-served

Agile kan udvælges, bestilles og leveringsovervåges via www.klee.dk. Opdateret

materiale, dokumenter og software kan ligeledes downloades samme

sted.

Sensorless brushless control

Sensorless vektor styring af synkrone PM servomotorer, dvs. uden feedback

som resolver eller encoder.

Det er nu muligt, takket være avanceret vektorstyring af moment og hastighed,

at styre synkrone PM-servomotorer uden feedback. Fordelen ved disse

motorer er lille størrelse ift. moment, højt peak-moment og ikke mindst

energieffektivitet/virkningsgrad på langt over 90%.


Applikationseksempler

Agile er velegnet til alle typer små og mellemstore applikationer, f.eks. inden

for følgende industrier:

Fødevarefremstilling

Tekstilbearbejdning

Pakkerier

Træbearbejdning

Keramisk industri

www.klee.dk

9


Funktionelt layout

Terminaler, stik og knapper

er placeret let tilgængeligt.

Effektterminalerne (omformer

input og motor output)

er placeret øverst og nederst

og er individuelt mærket

med tydelige symboler for at

sikre korrekt ledningsføring.

Kontrolterminaler er placeret

i fronten og nås ved at

fjerne det blå dæksel. Der er

indbygget tastatur med seks

funktionstaster til overvågning

og kontrol.

Enheden er også udstyret

med en RJ45-stik for

RS485 Modbus seriel interface

og et stik til SD

hukommelseskort, som kan

bruges til back up og til at

kopiere parametre til anden

frekvensomformer.

En RS232, Profibus DP-V1

eller CANopen port, samt en

yderligere RS485, kan også

monteres tilbehør.

Hvis en ekstra kommunikationsport

er påkrævet, kan

denne installeres hurtigt og

nemt. Man skal blot fjerne

beskyttelseskappen for at

få adgang til stik i fronten

under betjeningspanelet.

Montering af valgfrit modul

ændrer ikke den overordnede

dimensionering af

frekvensomformeren

af drevet.

10 www.klee.dk

Aftageligt frontdæksel, øvre del

Aftageligt frontdæksel, nedre del

Display


Hovedterminal

Afskærmningsplade

Motor- og bremsemodstand terminaler

Kontrol- og systembus terminaler

DC bus terminal

Indbygget tastatur

Kommunikationsmodul (option)

DB9 connector

RJ45 connector indbygget i RS485

Stik til hukommelseskort

www.klee.dk

11


BRD. KLEE

har ca. 50 forhandlere fordelt rundt om i Danmark.

Heraf er 22 Partnerforhandlere og Servicecentre,

der i lighed med BRD. KLEE tilbyder

e-handel døgnet rundt.

Forhandlerne varetager salg og reparation af

Bonfiglioli produkter samt de øvrige produktgrupper

inden for Konstruktionsdele, El-Teknik,

Åbne Transmissioner og inden for Gear og

Gearmotorer.

FIND din lokale KLEE-forhandler på www.klee.dk

Gadagervej 11 • 2620 Albertslund • Tlf. 4386 8333 • mail: klee@klee.dk • www.klee.dk

Udg. 2010/10

Copyright: BRD. KLEE A/S

Der tages forbehold trykfejl og ændringer i produktspecifikationer

More magazines by this user
Similar magazines