nr. 188 - Fjordhesten Danmark

fjordhest.dk

nr. 188 - Fjordhesten Danmark

I lovens navn

Lov om hold af heste

Lovforslag L 202 om hold af heste blev vedtaget i Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2007. Der var 101 stemmer for og ingen imod. Loven

træder således i kraft pr. 1. januar 2008 med visse overgangsordninger for eksisterende hestehold etableret før 1. juli 2007.

Lovforslaget bygger på en række forslag i en rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet i januar 2006 og har til formål at gennemføre

en samlet regulering af forskellige forhold, som har særlig betydning for hestes velfærd. Denne regulering indeholder således en række

mindstekrav til hold af heste.

Men hvad kommer loven til at betyde for almindelige danske hestefolk med orden i dyrevelfærden? Rammer den rigtigt, eller er det kun en lille

gruppe heste, der vil få reel gavn af loven, mens det store flertal blot kan stå (alene) på folden og betragte, hvordan pengene går op i mursten og

vinduesarealer? Helle Sievertsen har kigget på loven og kommer med sine kommentarer i artiklen herunder.

Lisbeth

”Enhver, der holder heste, skal sørge for,

at hesten i tidlig alder oplæres til at blive

håndteret.”

Sådan står der blandt meget andet i den

nye lov om hestehold. En meget diskuteret

og til tider udskældt lov.

Af Helle Sievertsen

Hesteverdenen indeholder en række forskellige

interessenter. Der er mange måder at holde hest

på og der er endnu flere meninger om, hvad

der er rigtigt og forkert. Vores forhold til heste

spænder fra, at heste er en handelsvare til, at de

har samme status som nære familiemedlemmer.

Hen over alt dette blæser de politiske vinde, der

heller ikke altid har samme retning. Samlet set

har det givet en meget vanskelig og langsommelig

proces, der dog og trods alt, er endt med en Lov

om hold af heste og dybest set er det vel ikke så

ringe endda.

Rigtig mange steder i lovteksten står der: ”Justitsministeren

kan fastsætte regler om……”, hvilket

formentlig betyder, at der hen ad vejen vil blive

suppleret med yderligere regler og justeringer

på området.

Lad os forsøge at se pos itivt på det, der kan

dispenseres for kravet til loftshøjde

I hele den lange debat, har der været megen fokus

på den paragraf, der stiller krav til loftshøjden.

Dette krav skal for hestehold, der er etableret før

1. juli 2007, være opfyldt i 2020. Desuden står

der, at ministeren kan dispensere. Har hestefolket

de faglige argumenter i orden, så tror jeg sagtens,

at det kan lade sig gøre at få en sådan dispensation.

De hestehold, der skal etableres i den kommende

periode og hvor loftshøjden er et problem,

skal naturligvis prøve ”systemet” af .

Om fire år, når loven igen skal drøftes, er der forhåbentlig

samlet så mange erfaringer på området,

at de kan indføjes i lovteksten.

Lov om hold af heste

Kapitel 1

Anvendelsesområde, definitioner m.v.

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse

på ethvert hestehold.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på heste,

som anvendes i forbindelse med tekniske og

videnskabelige undersøgelser, der udføres

under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 3. Justitsministeren kan i særlige tilfælde

helt eller delvis undtage visse hestehold fra

loven.

Loven kan ses i sin helhed på www.lr.dk >

heste > Udvalgte artikler > Ny lov vedtaget

om hold af heste

Krav til boksens gulvareal:

(2xhestens stangmål) 2

I det hele taget er der mange af paragrafferne, der

først træder i kraft efter lange overgangsordninger.

Kravene til boksareal, folingsboks og naturligt

lys er også først gældende lov i 2020. Skal man

etablere et hestehold fremover, så kender man

kravene og kan tage sine forholdsregler, inden

man går i gang. Det kan godt være, der er nogle

ejendomme, der fremadrettet ikke egner sig til et

hestehold, men der er også mange heste, der har

været og fortsat er opstaldet under uacceptable

forhold.

Der har været rigtig mange indsigelser omkring

boksarealet. Det må være rimeligt, at hesten

har ordentlig plads, det løser bare ikke et af de

største problemer, der er i hesteholdet, nemlig

at alt for mange heste står alt for mange timer i

deres boks. Forhåbentlig ikke i så udpræget grad

hos fjordheste?

Januar 2016

Loven indeholder krav om adgang til fold og til

foldens størrelse, men for de allerede etablerede

hestehold, gælder det først fra 1. januar 2016. En

fold skal min. være 800 m2 og korteste side skal

være mindst 20 m. Går der mere end fire heste på

folden, skal arealet øges med 200 m2 pr hest. Skal

man tage den mindste smule hensyn til hestens

adfærdsmæssige behov, er det et must, at der er

plads til at en lavt rangerende hest kan flytte sig

væk fra, eller har mulighed for at undgå en hest,

der har plads højere oppe i hierarkiet.

Hvor praktisk at heste også

går ind for weekend!

Hestene skal motioneres eller have adgang til

motion, f.eks. på fold, minimum to timer om

dagen og fem dage om ugen. Kravet kan fraviges,

om vejret eller dyrlægen vil. Loven giver udtryk

for det, man har kunnet blive enige om på nuværende

tidspunkt. Jeg vil da nødig være den hest,

der ikke kommer mere på fold. Reelt betyder

det, at rigtig mange mennesker, hestens bedste

ven (eller er det hundens?) finder det helt i orden,

at en hest står i en boks 22 timer i døgnet fem

dage om ugen og to dage om ugen må de stå der

alle døgnets 24 timer. Forhåbentlig kan ikke en

eneste fjordhest i Danmark nikke genkendende

til den beskrivelse.

Lovtekst kan også være morsomt eller?

I § 9, hvor folingsboksen og arealkravet til den (2,5

x hoppens stangmål2 ) er nævnt, står der: ”Hoppe

og føl skal opholde sig i folingsboksen den første

måned”! Der er da noget, der tyder på, at den

sunde fornuft endnu ikke kan sættes helt ud af

kraft hos os, der holder af heste. Hoppe og føl skal

naturligvis være ude så meget som muligt. Det er

af afgørende betydning for føllets udvikling.

Så vidt jeg ved, er det endda noget af det, der er

videnskabeligt bevis for.

Mere forskning ønskes

Vi har en næsten ikke-eksisterende forskning

på hesteområdet her i Danmark. Det er rigtig

ærgerligt og aldeles urimeligt med det store antal

heste, der er.

Politikerne valgte at udelade udvalgets indstilling

om, at det ikke skulle være tilladt, at heste kan

være alene-heste. Det skulle de ikke have haft

lov til. Politikerne kunne have valgt at give en

dispensationsmulighed, lige som med loftshøjden.

Jeg har endnu aldrig kendt en hest, der helst ville

være alene. Jeg kender en del mennesker, der

mener, deres hest helst vil være alene, men det

er en anden historie. En enkelt undtagelse er der

dog i loven til hestens fordel: Føl og plage på fold

skal være der sammen med artsfæller.

Foder og vand

og ”gummiparagraffer”

Omkring foder og vand, står der i loven, at hesten

skal have adgang til frisk vand og tilstrækkeligt

strukturfoder. Desuden skal forurening af foder

og vand undgås. Går hestene mere end fire timer

på fold om dagen, skal der også være adgang til

vand i folden. Desuden skal de tilses minimum

én gang dagligt.

Ovenstående virker både naturligt og ret lige til,

bortset fra ”tilstrækkeligt strukturfoder”. Hvor meget

er tilstrækkeligt? Hvem skal vurdere det? Det

er problematisk med ”gummiparagraffer”, der er

svære at kontrollere. Det er ikke hensigtsmæssigt,

når der er plads til for megen individuel vurdering

hos de personer, der skal kontrollere.. En anden

gummiparagraf finder vi i begyndelsen af denne

artikel: ” Enhver, der holder heste, skal sørge for,

at hesten i tidlig alder oplæres til at blive håndteret”.

Jeg tror ikke, at en eneste fjordhesteejer kan

være uenige i det, der står, men hvad indebærer

det at blive håndteret? Hvad skal en hest kunne,

for at den kan håndteres som loven foreskriver?

Bare at få fjordhestefolket i Danmark til at blive

enige om det, ville kunne tage mange og lange

diskussioner.

Hvem skal kontrollere at paragrafferne

bliver overholdt, efterhånden som de

træder i kraft

Når det drejer sig om erhvervsmæssigt hestehold,

skal dyrlægen komme på besøg minimum

én gang årligt. Ved besøget skal dyrlægen bl.a.

sikre sig, at loven overholdes. Hvor vidt den

enkelte besætningsdyrlæge er begejstret for også

at skulle være lovens forlængede arm, kan jeg

kun gisne om, men umiddelbart vurderet er det

nok ikke så hensigtsmæssigt. Desuden er der hele

krydsoverenstemmelsesområdet, der også gælder

for en hel del, der har heste – og betalingsrettigheder,

men det er en anden historie!

Derudover er det fødevareregionens dyrlæger og

politiet, der er kontrolmyndighed. Politiet dukker

formentlig først op, hvis der sker en egentlig

anmeldelse. Fødevareregionen skal, ifølge anden

lovgivning, foretage stikprøvekontrol i 5 % ”af besætninger

med andre landbrugsdyr og heste”.

Det betyder kort og godt, at også hobbyhesteholdet

kan blive udtaget til kontrol.

En passende slutbemærkning må være:

”Allways look at the bright side of life” m

More magazines by this user
Similar magazines