10 GOdE GRuNdE Til AT vÆlGE FSC

forskovogmennesker.dk

10 GOdE GRuNdE Til AT vÆlGE FSC

FOR SKOv OG MENNESKER

KAMPAGNE OM NYE TRÆSORTER 2007

10 GOdE GRuNdE

Til AT vÆlGE FSC


FOR SKOv OG MENNESKER

KAMPAGNE OM NYE TRÆSORTER 2007

Danskernes begrænsede kendskab til

tropiske træsorter bevirker, at forhandlerne

oftest efterspørger de samme træsorter.

FSC Danmarks Outdoorkampagne 2007

gør en indsats for at sprede efterspørgslen

over et større antal træsorter, så det bliver

nemmere for jer som virksomhed at få fat

i det certificerede træ, I har brug for, til en

ordentlig pris.

Vi vil gerne gøre alt for at lære danskerne

navnene på nye træsorter, men hvis

forbrugerne for alvor skal for øjnene op

for de nye muligheder, er de nødt til at se

produkter i disse træsorter. Derfor har vi

brug for jeres hjælp.

PROduKTER MEd MENiNG bAG

Dette er jeres mulighed for at præsentere et

nyt produkt på en ny måde og i et nyt forum

- og i en kampagne, der ligger før julesalget.

Gennem en årrække har produkternes

oprindelse fået større betydning for købet.

Det medfører, at forbrugerne i stadig højere

grad efterspørger kvalitetsprodukter med en

mening bag og en historie at fortælle.

Dette er jeres mulighed for at komme med

i en succeshistorie fra starten. En fortælling

om at satse på noget nyt og anderledes til

vores og naturens bedste. En fortælling om

at hjælpe andre i en anden del af verden og

at gøre det uden at gå på kompromis med

pris, kvalitet eller design.

uNdERSTREG jERES ENGAGEMENT

Ved at gå med i denne kampagne, der

arbejder på tværs af virksomheder for en

fælles sag, understreger I overfor de danske

forbrugere, at I tager jeres ansvar seriøs. I

viser, at I er villige til at lade mærket gå forud

for jeres eget navn og logo, hvilket styrker

jeres CSR (Corporate Social Responsibility)

og sætter jer i godt lys - både overfor

nuværende og potentielle kunder.

HvORdAN KOMMER jERES

viRKSOMHEd MEd?

For at deltage skal I udvikle et produkt

udformet i en af de 10 nye træsorter, som vi

har udvalgt.

Alle typer produkter kan deltage, lige fra

trægulve til brugskunst. I kan bidrage med

helt nye produkter eller en ny version af en

allerede afprøvet succes.

10 GOdE GRuNdE

Til AT PRøvE NOGET NYT

Firmalogo

Firmalogo

+ træart

+ træart

1 2 3

Firmalogo

Firmalogo

+ træart

+ træart

4 5 6

Firmalogo

Firmalogo

+ træart

+ træart

7 8 9

10

Alle produkterne er udformet i FSC-mærket træ og i sorter, der er nye på

det danske marked. Ved at købe produkterne hjælper du med at løfte efterspørgslen

på nye træarter og giver derved verdens skove mulighed for

at blive udnyttet bedre. Når du køber FSC-mærkede produkter, fremmer

du bæredygtig brug af verdens skove. Samtidig er du med til at sikre gode

vilkår for arbejderne og lokalsamfundet omkring skoven.

Firmalogo

+ træart

Firmalogo

+ træart

Firmalogo

+ træart

for skov og mennesker

Den viste annonce er et draft. Kampagnens layout vil blive pudset til og eventuelt ændret. Samtidig vil der blive indsat produktfotos

af de deltagende produkter og logoer fra virksomhederne bag.

Vi kan være behjælpelige med at finde en

leverandør til det træ, I skal bruge.

Vi har desværre ikke mulighed for at

fondsansøge eller betale annoncekampagnerne.

Således skal I ud over

produktionsudgifterne selv afholde jeres del

af annonceringsomkostningerne. Størrelsen

af beløbet er I selv med til at afgøre, ud fra

hvilke annoncepakker I vil deltage i.

Til gengæld står vi for udgifterne til udvikling

og afvikling af kampagnen.

De 10 træsorter er velegnede til det danske

marked og klima. Beskrivelser af træsorterne

findes i vores håndbog over nye træarter.


vi udvikler en kampagne, der sætter

fokus på jeres produkt og historien bag

det. vi sørger for alt fra produktfotos, layout,

tryk af plakater, koordinering, productplacement

og events i hele landet.

FÆRdiG KAMPAGNE

MEd FOKuS På ÆSTETiK

Vi udvikler kampagnens visuelle del, så

alle dele fremstår som en helhed. Vi betaler

et eksternt bureau for opsætningen af den

PAKKE 1: AviSREKlAME

Vi har forhandlet gode priser hjem hos en

af landets største gratisaviser og har som

NGO opnået en rabat på 91%. Det giver os

en annoncekampagne på 9 godt placerede

helsides annoncer i Nyhedsavisen. Avisen

læses hovedsageligt af 25-59-årige kvinder,

der bor i storbyer og har en indkomst

på +250.000 kr. årligt. Dette stiller vores

kampagne stærkt, fordi den henvender sig

til netop denne målgruppe.

PRIS: 10.000 kr. pr. virksomhed*

* forudsat 9 deltagende virksomheder

OuTdOORKAMPAGNE 2007

samt sørger for udformning af annoncer,

plakater, hjemmeside og materialer til events.

EvENTMARKETiNG

For at sikre at kampagnen bliver omtalt

bredt i danske medier, gennemfører vi en

række events rundt om i landet, hvorved så

mange danskere som muligt får kendskab

til kampagnen. På den måde opnår jeres

produkter, kampagnen og FSC stor

synlighed. Disse events vil blive tilpasset

PAKKE 2: buSSKuRE

Hos AFA JCDecaux, der sælger

annoncepladser på landets busskure, har

vi fået tilbudt 35 % rabat på en kampagne

i landets 4 største byer, hvor vores events

også vil finde sted. Vores kampagne vil

være at finde på godt 400 busskure. De

fanger folks opmærksomhed, mens de

venter, og er samtidig kendte for skæve

og sjove reklamer, hvilket gør dette medie

særdeles effektivt til at skabe synlighed.

PRIS: 20.000 kr. pr. virksomhed*

* forudsat 9 deltagende virksomheder

produkterne så meget som overhovedet

muligt, og der bliver tale om iøjnefaldende

begivenheder med presseomtale. Vi afholder

alle udgifter dertil og står for alt.

PR

Vi laver en massiv PR-indsats med kontakt til

tv, radio, dagblade, magasiner mv. Vi sørger

med andre ord for, at kampagnen og dens

indhold kommer i fokus.

ANNONCERiNGSFORdElE

Ved at gå med i kampagnens eksterne annoncering

slår I jeres CSR fast over for både

faste og potentielle forbrugere. Og der er

penge at hente. En undersøgelse fra Epinion

viser, at 57% af befolkningen gerne betaler

mere for en vare fra en virksomhed, som

støtter verdens miljø. Men da kun 14% kender

FSC, er det nødvendigt at øge synligheden

af mærket og jer som forhandlere deraf.

Vi kan som non-profit organisation forhandle

favorable priser hjem hos landets reklameudbydere.

Dette giver jer mulighed for at nå

bredt ud med jeres sociale og miljømæssige

engagement til en pris, I ellers ikke ville kunne

opnå.

PAKKE 3: biOGRAFREKlAME

Vi har som NGO opnået en rabat på 35%

hos landets biografer. Vi planlægger en

annoncekampagne med 30 sekunders spot i

alle landets biografer før hver film i en periode

på 14 dage. Biografreklamer er valgt, fordi det

er det mest effektfulde visuelle reklamemedie,

idet 90 % af alle biografgængerne ser

reklamerne. De betragter reklamerne som en

del af underholdningen. Derfor husker 57 %

budskabet frem for 16 % hos TV2.

PRIS: 35.000 kr. pr. virksomhed*

* forudsat 9 deltagende virksomheder


vil du vidE MERE?

KONTAKT

lOA dAlGAARd wORM

RiNG 2878 0819

MAil lOA@FSC.dK

for skov og mennesker

fsc danmark • klostertorvet 6-8 2tv • dk-8000 århus c • www.fsc.dk • info@fsc.dk • phone +45 8870 9518

fsc-secr-0104 • fsc trademark • © forest stewardship council a.c.1996

More magazines by this user
Similar magazines