28.07.2013 Views

IW Nyt nr. 115 - Inner Wheel Denmark

IW Nyt nr. 115 - Inner Wheel Denmark

IW Nyt nr. 115 - Inner Wheel Denmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INNER WHEEL DANMARK | NR. <strong>115</strong> | december 2008 | 30. ÅRGANG<br />

INNER WHEEL<br />

NYT<br />

Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn<br />

modtager årsindsamlingen


Indhold<br />

Nordisk møde i Rostock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />

Bridging Baltic Sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />

Hillerød <strong>IW</strong>´s 50 års fest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />

Board-møde i København . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

Hospitalsklovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />

Camp Spodsbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />

Hjertepuder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28<br />

Bladet udkommer 4 gange årligt<br />

i 3.600 eksemplarer<br />

Næste nummer udkommer marts 2009<br />

Deadline til næste nummer er<br />

Søndag den 1. februar 2008<br />

som sædvanlig gerne indlæg og billeder (der ikke er komprimeret)<br />

hver for sig.<br />

Rådskasserer<br />

Lis Cathrine Poulsen<br />

Jens Otto Krags Gade 7, 7, 01<br />

2300 København S<br />

Tlf. 4638 4438<br />

e-mail: lispoulsen@post.tele.dk<br />

Årsindsamlingen<br />

Betaling til Alm. Brand Bank:<br />

Reg.<strong>nr</strong>. 7681 konto <strong>nr</strong>. 1569862<br />

Indbetalingen bedes mærket med<br />

Klubnavn<br />

2<br />

Medlemsregistrator<br />

Tove Galmstrup Christensen<br />

Engvej 2<br />

8370 Hadsten<br />

Tlf.: 8698 0236/4017 2236<br />

e-mail: register@innerwheel.dk<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

Kirsten Jakobsen, Margrethe Alle 15<br />

2690 Karlslunde<br />

Tlf. 4223 8339<br />

e-mail: kj@sepro.dk<br />

Ja, så er efteråret kommet og jeg skal til at redigere mit blad <strong>nr</strong>. 2<br />

I oktober måned mødtes<br />

mange af os til Distrikts-<br />

og Landsmøde<br />

på Nyborg Strand. Det<br />

blev traditionen tro, en<br />

dejlig weekend, med<br />

mange skønne piger,<br />

kvinder og damer. Alle kom med højt<br />

humør. Det store øjeblik var nok, da<br />

National Repræsentant Annelise Andersen<br />

overrakte den store check til<br />

Forening Grønlandske Børn. Pengene<br />

skal nok komme til gavn i Grønland.<br />

Når I nu sidder med det nye blad, som jeg<br />

havde ansøgt om til Rådsmøde, at måtte<br />

lave i farver, er jeg selvfølgelig meget<br />

spændt på Jeres reaktion. Det er jo ny<br />

historie i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>-regi. Jeg syntes<br />

selv, at det er flottere, at se billederne i<br />

farver.<br />

Lørdag den 20. september, havde jeg den<br />

glæde at deltage i D 48´s arrangement i<br />

Ringsted Hallerne. 63 glade <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>ere var mødt op. Dette arrangement<br />

blev afholdt i anledning af <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>´s 60 års fødselsdag. Det var en<br />

forrygende dag. Coach Gitte Koldtoft<br />

kom og fortalte om sin vej til succes. Af<br />

hende lærte vi også, at være glad for<br />

vores hverdag og familie. Senere på<br />

dagen kom Chris Skytte og hos ham fik<br />

vi rørt vores latter- og sangmuskler. Det<br />

endte op med, at han fik os til at synge<br />

kanon på en sang, han havde skrevet i<br />

anledningen af 60 års-dagen. Fantastisk<br />

godt arrangement.<br />

3<br />

På landsmødet blev der også talt om<br />

annoncerne i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong>. Jeg havde<br />

indtryk af, at alle har taget godt imod bladet<br />

med annoncer. Dette er jo også ny<br />

historie i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong>. Jeg kan til<br />

orientering oplyse, at priser på annoncer<br />

er for 1/1 side i et år kr. 10.000,00, ? side<br />

i et år kr. 5.000,00 og ? side for 1 år kr.<br />

2.500,00. Man kan også tegne sig for et<br />

firmalogo og her er prisen for 1 år kr.<br />

1.000,00. Ønsker man kun at annoncere i<br />

et blad (evt. udlejning af sommerhus etc.)<br />

kan dette også lade sig gøre. Så er prisen<br />

tilsvarende billigere, alt efter størrelse.<br />

Der ydes 10 % rabat til medlemmer.<br />

Jeg har fået en forespørgsel fra Horsens<br />

<strong>IW</strong>, ang. En artikel i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong> <strong>nr</strong>.<br />

57, juni 1994, 15. årgang. I dette blad er<br />

der en hyldest ( en ode) til Dagmar<br />

Ottesen. Horsens <strong>IW</strong> har bedt mig om jeg<br />

kunne opspore , hvem forfatteren er?<br />

Hvis nogen sidder inde med den viden,<br />

vil jeg være glad for at høre fra Jer.<br />

Jeg har også været så heldig, at få tilsendt<br />

det første nummer af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong><br />

<strong>nr</strong>., marts 1978. Det er sjov læsning.<br />

Måske en idé at få det scannet og lagt på<br />

hjemmesiden?<br />

Jeg vil ønsker Jer alle en glædelig Jul og<br />

tak for den opbakning jeg har fået fra<br />

mange medlemmer vedr. mit første blad.<br />

Kirsten Jakobsen<br />

Redaktør


Hilsen fra National Repræsentanten<br />

Tak for sidst! En dejlig<br />

weekend på Hotel Nyborg<br />

Strand er blevet til<br />

historie og vi kan se tilbage<br />

på et vellykket<br />

arrangement i forbindelse<br />

med afholdelse af<br />

Landsmøde <strong>nr</strong>. 42 – takket være dygtige<br />

medlemmer, der hver især tog deres tørn<br />

for at alle blev holdt beskæftiget og<br />

underholdt.<br />

I rigtig mange af de hilsener, jeg modtager<br />

sammen med månedsbrevene, som<br />

jeg efterfølgende har modtaget fra klubber,<br />

læser jeg meldinger som: ”jeg deltog<br />

i Nyborg Strand møderne for første gang<br />

og glæder mig allerede til næste år” –<br />

”dejligt at mødes med mange andre glade<br />

<strong>IW</strong> medlemmer” – ”der er meget at<br />

lære og vi lærte meget!” Disse positive<br />

udsagn varmer og er så givende for alle,<br />

der er involveret i et stort <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

arrangement.<br />

Herfra skal lyde en stor tak til<br />

Fredensborg <strong>IW</strong>, som stod for det ”kongelige”<br />

arrangement ifm. festaftenen og<br />

Distrikt 47 havde turnus i år med ansvaret<br />

for det praktiske ifm. Landsmødet.<br />

Tak til jer alle.<br />

Weekenden på Nyborg Strand blev særlig<br />

festlig i år fordi vores Internationale<br />

<strong>IW</strong> Præsident, Suzanne Nielsen gjorde os<br />

den ære at deltage. Og tilmed i <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> Danmarks 60-års jubilæumsår.<br />

Tak til Suzanne!<br />

Convention 2009 i Kota Kinabalu på<br />

Borneo (Malaysia) venter lige om hjørnet<br />

– næsten da! Den danske delegation,<br />

som bringer mange værdifulde stemmer<br />

med fra klubberne, har travlt med at gøre<br />

tingene klar til de mange afstemninger.<br />

På distriktsmøderne i Nyborg blev vigtigheden<br />

af at udfylde Form ABC korrekt,<br />

pointeret meget kraftigt – og skulle<br />

nogen stadig være i tvivl, så må man<br />

endelig rette henvendelse til distrikternes<br />

valgte Proxy Vote-holders. De er klar til<br />

at svare på næsten alt. Mangelfuld udfyldelse<br />

af Form ABC er lig med fortabelse<br />

af stemmeret!<br />

Årsindsamlingen 2007/08, som tilfaldt<br />

Foreningen Grønlandske Børn, kan nu<br />

nyde godt af de 189.000 kr., som generalsekretær<br />

Tina Frausing, FGB, fik overrakt<br />

ved Landsmødet. TF er, på vegne af<br />

FGB, <strong>IW</strong> Danmark dybt taknemlig for<br />

den flotte donation og overbeviste os alle<br />

om, at beløbet fra sidste år er vel anbragt<br />

til glæde for omsorgssvigtede grønlandske<br />

børn – ligeledes vil den netop modtagne<br />

donation blive anvendt på yderst<br />

fornuftig vis.<br />

Årsindsamlingen 2008/09 vil, som vi<br />

alle er bekendt med, gå til ”La Vida”, foreningen<br />

for børn med livstruende sygdomme.<br />

Donationer hertil kan frem til 1.<br />

juni 2009 indbetales til kontoen, som er<br />

nævnt andet sted her i bladet (minimum<br />

50,- kr. pr. antal medlemmer i klubben pr.<br />

1. juli 2008).<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Danmark har indstillet<br />

UNICEF/I.I.W.s Internationale sociale<br />

projekt ”Girls Education” som forslag til<br />

igen at være modtager af I.I.W.s donation<br />

i den næste 3-årige periode fra 2009-<br />

2012. Ved Convention i 2009 offentliggøres<br />

hvilket projekt, der blandt alle de<br />

indstillede forslag, er udvalgt. Det bliver<br />

meget spændende!<br />

”Girls Education” er jo ikke en ukendt<br />

”sag” for <strong>IW</strong> – vi har siden 2006 kunnet<br />

donere beløb hertil, og der er også kommet<br />

mange flotte beløb ind på kontoen<br />

allerede – MEN vi kan gøre det bedre!<br />

Meget bedre! Tænk på det, når I, i klubberne<br />

eller som enkeltpersoner, skal dele<br />

ud af jeres pose med penge. Unge pigers<br />

uddannelse i den 3. verden er af stor<br />

betydning for alle i den familie de senere,<br />

som gifte kvinder, stifter. Her kan <strong>IW</strong><br />

virkelig være med til at gøre en forskel<br />

og i tilgift har vi mulighed for at følge<br />

vores donation via UNICEF, idet ”vores”<br />

penge i indeværende periode er øremærket<br />

til piger i et område på Madagaskar.<br />

Til slut vil jeg lige fortælle, at rådsarbejdet<br />

går støt og roligt – vi arbejder bl.a.<br />

med de forslag, der kommer fra klubber-<br />

4 5<br />

ne og det er jeres ønsker og forslag om<br />

nye tiltag, der er medvirkende til at skabe<br />

indhold i hele vores organisation.<br />

Med mange varme tanker og ønsker om<br />

en rigtig glædelig jul og et godt nytår til<br />

jer og jeres familier, sender jeg de venligste<br />

hilsener<br />

Annelise Andersen<br />

National Repræsentant


Nordisk Møde 2008<br />

Fra venstre: Birgith By, Norge, Hannele Karhunen, Finland, Annelise Andersen, Danmark,<br />

Suzanne Nielsen, Danmark, Anita Pärsson, Sverige, Britt Mattsson, Sverige, Ritva-Liisa Hovi, Finland,<br />

Sissel Michelsen, Norge.<br />

Nordisk Møde 2008 blev afholdt i<br />

Rostock i begyndelsen af september. <strong>IW</strong><br />

Danmark havde ansvar og værtskab for<br />

dette års møde, hvor vi – mine kollegaer<br />

fra Norge, Sverige og Finland og undertegnede<br />

– mødtes for at drøfte ting og<br />

sager af fælles nordisk interesse.<br />

Suzanne Nielsen gav sig tid til at kigge<br />

indenom under mødet – hvilket vore nordiske<br />

venner synes var rigtig dejligt.<br />

Referatet af Nordisk Møde ligger tilgængeligt<br />

på hjemmesiden.<br />

I samme weekend havde D.89 i Tyskland<br />

arrangeret Bridging the Baltic Sea<br />

Meeting og da vi fra Norden også ønskede<br />

at deltage i dette møde, slog vi to fluer<br />

med et smæk og mødtes i Rostock,<br />

hvor vi tilbragte et par fine dage sammen<br />

med mange tyske medlemmer.<br />

Annelise Andersen<br />

National Repræsentant<br />

Siden sidste <strong>IW</strong>-nyt har<br />

der været afholdt ISOtræf<br />

for ISO-er i Distrikt<br />

44. 16 klubber var<br />

tilmeldt.<br />

Jeg synes, at vi havde<br />

en udbytterig og inspirerende<br />

aften. Jeg har også fået mange<br />

positive tilkendegivelser efter denne<br />

aften, så det er dejligt at opleve, at det<br />

var forberedelserne værd.<br />

På Distrikt 44’s DISO-side, kan man<br />

under ISO-træf læse, hvem der var tilmeldt,<br />

og om aftenens program samt om<br />

de ideer, der blev udvekslet. Man kan<br />

også se de fotos, der blev taget.<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s årlige Distrikts- og<br />

Landsmøde blev afholdt i dagene 4. og 5.<br />

oktober på Nyborg Strand.<br />

Allerede om fredagen mødtes vi 5<br />

DISO’er med den nye redaktør af <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong> Kirsten Jakobsen. Tidligere<br />

redaktør Lis Spurré var også til stede.<br />

Bladet vil fremover blive trykt i farver,<br />

og der arbejdes på at skaffe annoncer til<br />

bladet. Vi blev desuden opfordret til at<br />

finde sponsorer, der kan få deres logo i<br />

bladet.<br />

Om lørdagen havde vi Distriktsmøde. 27<br />

af 32 klubber var repræsenteret.<br />

Eftermiddagen gik planmæssigt. Der var<br />

en god stemning og stor spørgelyst. Da<br />

alle har mulighed for at læse referatet på<br />

hjemmesiden, vil jeg ikke komme nærmere<br />

ind på det. Kun vil jeg nævne, at<br />

Birte Holst Andersen meddelte, at der nu<br />

er mulighed for at til- og framelde til<br />

møder på internettet; der er mange, der<br />

har ønsket denne ”Til- og fraknap”.<br />

6 7<br />

Distrikt 44<br />

Efter Distriktsmødet var der foredrag<br />

ved Verdenspræsident Suzanne Nielsen.<br />

Det var meget interessant at høre hende<br />

fortælle om arbejdet som<br />

Verdenspræsident.<br />

Frederiksborg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub havde<br />

tilrettelagt en rigtig festlig aften. Vi var<br />

blevet stillet i udsigt, at det skulle være<br />

en aften med royalt islæt. Og det må man<br />

sige, at det var. Intet mindre end ”dronningen”<br />

kom, og hun var meget oplagt<br />

og festlig, så vi fik alle lattermusklerne<br />

rørt.<br />

På Landsmødet om søndagen oplyste<br />

Nationalrepræsentant Annelise Andersen,<br />

at månedsbreve på papir ikke længere<br />

skal sendes til Gitte Dahl,<br />

Landsarkivet.<br />

Årsindsamlingen 2009/2010 skal gå til<br />

La Vida. Det er en forening, der hjælper<br />

familier med børn, der har en livstruende<br />

sygdom. Foreningen hjælper familierne,<br />

så de kan komme på ferie under betryggende<br />

forhold.<br />

De sidste to år har årsindsamlingen gået<br />

til grønlandske børn. Generalsekretær for<br />

Foreningen Grønlandske Børn, Tina<br />

Frausing, kom og modtog checken på ca.<br />

189.000 kr. Hun takkede og fortalte om,<br />

hvordan pengene bliver brugt til væresteder<br />

for børn i Grønland. Værestedet er et<br />

gratis tilbud til alle byens børn, men den<br />

væsentligste funktion er at tilbyde støtte<br />

og tryghed for de af børnene, der har<br />

særlige behov. Derfor har værestederne<br />

også overnatningstilbud, hvis forældrene<br />

af forskellige årsager ikke er i stand til at<br />

tage sig af børnene.<br />

DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER


DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER<br />

Ligeledes støtter foreningen et korps af<br />

frivillige unge grønlændere, der skal<br />

være gode rollemodeller for mønsterbrydere.<br />

Tina Frausing fortalte, at 1500 børn hvert<br />

år får hjælp fra Foreningen Grønlandske<br />

Børn. Det er dejligt som <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>’er<br />

at vide, at pengene går til et godt formål.<br />

På <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s hjemmeside kan man<br />

læse referat af Landsmødet.<br />

Lidt nyt om spørgeskemaerne<br />

Jeg har nu fået gennemgået<br />

alle de 112 spørgeskemaer,<br />

der kom retur<br />

efter landsmødet og jeg<br />

er meget imponeret over<br />

og glad for, at så mange<br />

klubber har taget sig tid<br />

til at gennemgå og udfylde skemaet. Tak<br />

skal I have!<br />

Desværre, kan man sige, er det et ret<br />

”mudret” billede, der tegner sig:<br />

Alle synger til møderne og ca. 85 % bruger<br />

altid eller som oftest <strong>IW</strong> sangbogen.<br />

Derfor er det heller ikke overraskende, at<br />

ca. 76 % siger nej til at lade sangbogen<br />

udgå.<br />

Derimod er det tankevækkende, at kun<br />

knap 17 % synes den skal genoptrykkes,<br />

ca. 39 % siger ja til et nyt tillæg og ca. 39<br />

% siger ja til en helt ny og revideret sangbog.<br />

Jeg tager nu resultaterne med til rådsmødet<br />

i januar. Der vil vi drøfte, hvordan vi<br />

8<br />

Jeg vil slutte med at ønske alle i klubberne<br />

en rigtig glædelig jul og et lyst og lykkebringende<br />

nytår og på gensyn i det nye<br />

år.<br />

Anne Marie Gadensgaard<br />

DISO<br />

bedst muligt finder en god og økonomisk<br />

forsvarlig løsning på problemet. Herom<br />

hører I naturligvis så snart som muligt.<br />

Benedicte Overgaard<br />

Distriktspræsident distrikt 45<br />

Distrikt 45<br />

Siden mit sidste indlæg<br />

har jeg haft den store<br />

fornøjelse at hilse på 9<br />

ISOer fra distriktet,<br />

som havde mulighed<br />

for at deltage i ISO-træf<br />

den 16. september på<br />

Bramdrupdam Kro. Alle var vi nye på<br />

po-sten med én undtagelse, så der var<br />

masser at tage fat på. Når jeg tænker på,<br />

at vi i klubberne arbejder mod samme<br />

mål, er det interessant at høre, hvor forskellige<br />

veje der benyttes. ISO har taleret<br />

ved klubmøderne, som jeg virkelig<br />

håber, bliver udnyttet.<br />

Vi talte bl.a. om ISO som klubbens internationale<br />

led, og hvordan dette kan<br />

udmøntes. Kun fantasien sætter her<br />

grænser. Vi talte om fadderskaber og<br />

venskabsklubber. Kontakten med venskabsklubberne<br />

i udlandet fungerer ikke<br />

optimalt alle steder – nogle endda kun<br />

via julekort. Måske ville det være en ide<br />

at have venskabsklubber i Danmark? Jeg<br />

skal gerne være behjælpelig med at skabe<br />

kontakten. Mange <strong>IW</strong> klubber har<br />

kontakt til Rotary, men desværre ofte kun<br />

på rent selskabelig basis. Måske skulle vi<br />

gribe i egen barm og forsøge at få et samarbejde<br />

om specifikke projekter.<br />

Det blev en meget udbytterig aften, som<br />

der er ønske om at få gentaget til næste<br />

år. Referatet kan ses på distriktets hjemmeside.<br />

Dagene på Nyborg Strand var som altid<br />

en god lejlighed til at møde nye og gamle<br />

bekendtskaber. De 5 DISOer mødtes<br />

9<br />

Distrikt 46<br />

fredag med <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Nyt</strong>s redaktør<br />

Kirsten Jakobsen til erfarings- og ideudveksling.<br />

Her blev det bl.a. besluttet at<br />

bede Rådet om en evaluering af arbejdet<br />

med Vision 2015 på grundlag af de indsendte<br />

indberetninger. Endvidere blev<br />

der talt en del om annoncerne i <strong>IW</strong> <strong>Nyt</strong>,<br />

og om at skaffe annoncører. En god og<br />

lærerig aften for en ny DISO som mig<br />

selv. Indlæg fra klubberne til <strong>IW</strong> <strong>Nyt</strong> er<br />

altid velkomne.<br />

Lørdag og søndag 4. og 5. oktober summede<br />

Nyborg Strand af glade <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>ere, dels ved salgsboderne med<br />

<strong>IW</strong> artikler i forhallen, dels i mødelokalerne,<br />

ved måltiderne og kaffepauserne.<br />

Distriktsmødet lørdag, hvor 17 af 19<br />

klubber var repræsenteret, blev afviklet<br />

planmæssigt, og referatet sendes både ud<br />

til klubberne og lægges på distriktets<br />

hjemmeside. PastDistriktspræsident Elisabeth<br />

Jørgensen blev valgt som distriktets<br />

Proxy Vote Holder til Convention.<br />

Det var en stor fornøjelse at høre verdenspræsident<br />

Suzanne Nielsen holde<br />

foredrag om eftermiddagen og efterfølgende<br />

besvare spørgsmål.<br />

Fredensborg <strong>IW</strong>, der selv bar lyseblå<br />

”ordensbånd” stod for festaftenen med<br />

royalt islæt. Og det skal jeg da lige love<br />

for. Middagen var en dronning værdig,<br />

og besøg af en ”dronning” fik vi også –<br />

majestætisk og med en udpræget sans for<br />

humor, som udløste mangen en latter.<br />

Senere fik line dancen uvægerligt kroppen<br />

til at bevæge sig i takt til musikken.<br />

Tak til Fredensborg for det flotte arrangement.<br />

DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER


DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER<br />

Landsmødet søndag forløb også i henhold<br />

til dagsordenen. Om formiddagen<br />

fortalte Generalsekretær Tina Frausing<br />

fra Foreningen Grønlandske Børn gribende<br />

om foreningen og det store arbejde,<br />

det gøres for børn og unge, der har<br />

det svært, hvorefter der fra Årsindsamlingen<br />

blev overrakt en check på 189.000<br />

kr. Det er godt at høre, at pengene gives,<br />

hvor de nytter og udfylder et stort behov.<br />

Inden vi sagde farvel og kørte hjemad,<br />

blev mange biler fyldt med poser og atter<br />

poser med dåseringe. Det er en fantastisk<br />

opbakning. Men vær opmærksom på, at<br />

dåseringene ikke fremover skal medbringes<br />

til Nyborg Strand. Jeg koordinerer<br />

gerne afleveringen et andet sted.<br />

Næste store møde er forårsdistriktsmøde<br />

v/Odense Sct. Knud <strong>IW</strong> den 7. marts<br />

2009. Mødet afhol-des i Odense, og sæt<br />

allerede nu X i kalenderen.<br />

Ja så fik vi atter fornøjelsen<br />

af at samles på<br />

Nyborg Strand til – for<br />

nogle af os, allerede fredag<br />

aften til et dejligt<br />

DISO / redaktør møde,<br />

hvor mange ting blev<br />

vendt og taget op til revision. Referatet<br />

fra dette møde kan læses på D47s hjemmeside<br />

under rubrikken DISO.<br />

Hvad Distriktsmøderne angår, samt selve<br />

Landsmødet, har I allerede haft mulighed<br />

for at læse referater på dels distrikternes<br />

hjemmesider og dels den nationale hjem-<br />

10<br />

Når I sidder med bladet, er det også tid at<br />

tænke på nye bestyrelser. Jeg kan ikke<br />

opfordre nok til at tage en bestyrelsespost.<br />

Det er slet ikke så svært – tværtimod,<br />

og så er det meget lærerigt. Og der<br />

sidder jo i forvejen altid nogle ”gamle”,<br />

som er mere end villige til at hjælpe. Jeg<br />

ved det, for jeg har jo prøvet det.<br />

Det er også tiden, hvor der holdes julearrangementer<br />

i klubberne. Jeg er sikker<br />

på, I får nogle rigtig gode møder med<br />

megen julehygge, og hvor der samles ind<br />

i forbindelse med møder, håber jeg på<br />

gode beløb til gode formål.<br />

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig<br />

glædelig jul og et godt og lykkebringende<br />

nytår 2009.<br />

Mange <strong>IW</strong> hilsener<br />

Birgit Jelstrup<br />

Distrikt 47<br />

meside, efterhånden som de er blevet<br />

færdige.<br />

Lørdag aftens store festmiddag med<br />

underholdning berettes andet sted i bladet,<br />

som sædvanlig af redaktøren – SÅ<br />

her vil jeg bare notere, at jeg på D47s<br />

vegne er stolt af, at Fredensborg <strong>IW</strong>, som<br />

er vores mindste klub i distrikt 47 med<br />

kun 14 medlemmer, uden tøven påtog sig<br />

opgaven, at stå som arrangører af Nyborg<br />

Strand i år. GODT GÅET Fredensborg<br />

<strong>IW</strong> !!!<br />

Som sædvanlig på denne tid af året, har<br />

jeg som DISO læst mange og meget<br />

spændende ISO-rapporter, fra sidste<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> år. Et sammentræk af året<br />

2007-2008 blev sendt ud til klubberne til<br />

læsning før Distriktsmødet på Nyborg<br />

Strand. Det har som altid været svært at<br />

udvælge noget bestemt, men så meget<br />

kan jeg i hvert fald sige, at alle klubber er<br />

nævnt og ingen klubber er glemt. Især er<br />

jeg meget imponeret over den opfindsomhed<br />

der er i klubberne vedr. ihærdigheden<br />

for at skaffe penge til diverse projekter<br />

bl.a. fadderbørn – børnehjem m.m.<br />

Som DISO er det jo bl.a. velgørenhedsprojekter<br />

der ligger mig meget på sinde,<br />

MEN jeg er naturligvis også meget glad<br />

for at se, at man ude i klubberne er i stand<br />

til, at få mange gode og interessante foredrag.<br />

Der er heldigvis også en større tendens<br />

til, at klubberne publicerer de foredrag<br />

ud på distriktets hjemmeside, hvor virkelig<br />

der er lagt et stort arbejde og måske<br />

en del penge i at få den spændende foredragsholder<br />

til klubben. Gevinsten viser<br />

sig, når vi er flittige til at annoncere<br />

vores foredrag på hjemmesiden, at nu er<br />

endnu flere <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere fra andre<br />

klubber blevet meget mere åbne overfor<br />

at troppe op – ja, af og til endda ledsaget<br />

af deres mænd som gæster ! Se det er jo<br />

en herlig udvikling – den udvikling vores<br />

distriktspræsident Solveig Bisgaard har<br />

arbejdet frem imod.<br />

Gå ind på D47s hjemmeside og se hvad<br />

der gemmer sig bag 3 spændende<br />

Intercitymøder:<br />

Charlottenlund <strong>IW</strong> 8. Januar 2009, Søllerød<br />

<strong>IW</strong> 12. Januar 2009 og Helsinge-<br />

Græsted 12. Maj 2009.<br />

Jeg glæder mig til at læse om, hvad der<br />

sker ude i klubberne i anledning af <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>s fødselsdag i januar, et møde der<br />

traditionen tro sætter fantasien i gang –<br />

bl.a. med indsamling til klubbernes forskellige<br />

rojekter.<br />

Også julemøderne har tradition for, i<br />

lyset af den dejlige og hyggelige stemning,<br />

at vi tager den store pung op af<br />

lommen, til diverse hjælpearbejder lokalt<br />

eller det vi brænder for både her i landet<br />

og/eller ude i verden.<br />

Tradition er en dejlig ting, som giver os<br />

den gode og trygge baggrund, for den<br />

udvikling <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> i disse år arbejder<br />

hen imod – FORNYELSE og FORENK-<br />

LING, som bl.a. vores verdenspræsident<br />

Suzanne Nielsen viser vejen til.<br />

Hermed vil jeg ønske jer alle dejlige<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>er en rigtig glædelig jul – og<br />

et godt nytår.<br />

Kirsten Kann<br />

DISO D47<br />

ÅRETS JULEGAVE<br />

www.al-vindispenser.dk<br />

Julegaven til<br />

den der har alt<br />

-eller fortjener<br />

noget specielt!


DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER . DISO SKRIVER<br />

I dagene 26.-28. september<br />

2008 var Værkerne<br />

i Sorø, Kultur- og<br />

Fritidscenter rammen<br />

om årets Get Together<br />

(Studentertræf), hvor 29<br />

Rotary udvekslingsstudenter<br />

fra 11 lande deltog.<br />

Det var Dianalund-Stenlille-Pernille og<br />

Sorø <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klubber, som i år var<br />

arrangør af træffet mellem de mange<br />

unge. Stedet som klubberne havde valgt,<br />

kunne ikke være finere med en beliggenhed<br />

lige ned til Sorø Sø. Vejret var det<br />

bedst tænkelige, så frokosten om lørdagen<br />

kunne indtages udendørs.<br />

Engagement og ildhu hos alle <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>ere i de to klubber gjorde, at det<br />

blev en dejlig week-end for alle, som deltog.<br />

Den 4.-5. oktober var der distrikt- og<br />

landsmøde på Nyborg Strand, men allerede<br />

om fredagen den 3. oktober holdt<br />

redaktør af <strong>IW</strong>-<strong>Nyt</strong> Kirsten Jakobsen<br />

møde med DISO´erne fra de 5 distrikter.<br />

Vi havde også den glæde at tidligere<br />

redaktør Lis Spurre deltog. Bl a talte vi<br />

om et eventuelt ISO-træf om foråret,<br />

hvor både ”gamle” og nye ISO´er er<br />

med. Det har distrikt 48 god erfaring<br />

med. DISO´erne har også til opgave at<br />

formidle forslag på annoncører i bladet<br />

videre til redaktøren. Mulighederne for at<br />

annoncere i <strong>IW</strong>-<strong>Nyt</strong> er jo et ganske nyt<br />

tiltag.<br />

Efter at de 5 distrikter havde afsluttet<br />

distriktsmøderne om lørdagen, samledes<br />

alle for at fejre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s 60 års fødselsdag.<br />

Vores verdenspræsident<br />

12<br />

Distrikt 48<br />

Suzanne Nielsen fortalte meget interessant<br />

om sit arbejde for <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> på<br />

verdensplan.<br />

Om søndagen den 5. oktober blev landsmødet<br />

afholdt. Der var indkommet 4 forslag<br />

til behandling, hvoraf det ene<br />

omhandlede taleret for alle fremmødte<br />

ved distriktsmøderne. Det blev naturligvis<br />

vedtaget. Landsmødet blev suspenderet<br />

kl 11.30, hvor generalsekretæren for<br />

Foreningen for Grønlandske Børn, Tina<br />

Frausing, modtog 189.000 kr fra årsindsamlingen.<br />

Tina Frausing var meget glad<br />

for donationen, og hun fortalte levende<br />

om forholdene for de grønlandske børn.<br />

Det var også helt tydeligt, at der er god<br />

brug for pengene.<br />

DISO i distrikt 45, Inge Haas, samler<br />

briller til et hospital i Sierra Leone,<br />

Vestafrika. Så se efter i skufferne, om I<br />

har nogle liggende, I alligevel aldrig bruger.<br />

Husk også, at der stadig samles dåseringe<br />

og frimærker.<br />

Pluk fra månedsbreve: Holbæk Østre fortæller<br />

i brev <strong>nr</strong> 4 om et sjovt besøg hos en<br />

pilefletter, hvor det lykkedes for alle -<br />

efter noget besvær – at flette kræmmerhuse<br />

til at hænge op i et træ med f. eks.<br />

æbler i til fuglene. I samme brev<br />

omhandlede de 3 min. Lone Kyhlmanns<br />

bog: ”Vi bliver ikke yngre – fat det!” Den<br />

bog MÅ jeg have.<br />

Korsør Nor (<strong>nr</strong> 3) er blevet undervist i<br />

Tai Chi, som er et kinesisk bevægelsessystem,<br />

og som bl a åbner for strømmen<br />

af energi. Det må have været et spændende<br />

møde.<br />

Slagelse (<strong>nr</strong> 4) har holdt kaminmøder om<br />

Vision 2015. Det er dejligt at læse, at<br />

klubben arbejder aktivt med visionerne.<br />

Og så lidt til kalenderen for 2009:<br />

Forårsdistriktsmøde v/Næstved <strong>IW</strong> den<br />

Aalborghus <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub var i år<br />

værter for distriktets golfmatch på Hals<br />

golfklubs baner. Der var 37 tilmeldte og<br />

matchen forløb fantastisk godt og hurtigt.<br />

Solen skinnede, og der var svag vind, så<br />

der var ingen undskyldninger<br />

for ikke<br />

at spille godt. Pigerne<br />

hyggede sig<br />

undervejs, og holdene<br />

var lavet, så klubberne<br />

blev blandet.<br />

Der var en utrolig<br />

god og hyggelig<br />

stemning hele dagen.<br />

Vi startede med morgenkaffe<br />

kl 8.00<br />

efterfulgt af sang og<br />

alm. instrukser om<br />

matchen. Der var<br />

gunstart kl 9.00 og det første hold var<br />

allerede inde kl 12.30. Da alle var kommet<br />

ind blev middagen serveret. Det var<br />

en dejlig 3 retters menu serveret som buffet.<br />

Stemningen var afslappet og god lige<br />

fra starten, og det var nogle smukke ram-<br />

13<br />

21 marts og distriktskædeoverrækkelse<br />

v/Nakskov <strong>IW</strong> den 13 juni.<br />

Fortsat godt <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> år<br />

Margit G Jørgensen<br />

DISO distrikt 48<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> golf i distrikt 44 den<br />

5. september 2008<br />

mer, som såvel banen, som klubbens<br />

smukke klubhus, dannede denne lune<br />

septemberdag i det nordjyske. Det var<br />

skønt, at så mange var taget den lange tur<br />

til Hals, for at spille golf og være sammen<br />

med <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> piger fra<br />

andre klubber.<br />

Vandrepokalerne<br />

blev igen i år uddelt<br />

sammen med de flotte<br />

præmier og det<br />

var nogle glade vindere,<br />

der drog hjem<br />

igen.Men tab og<br />

vind med samme<br />

sind, er mottoet<br />

sådan en dag, så alle<br />

havde stor glæde af<br />

at deltage.<br />

Da Aalborghus <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> havde været<br />

så heldige at blive sponsoreret til mange<br />

af præmierne, var det muligt for klubben<br />

at få et overskud på ca 4.500 kr.


De penge vil blive doneret til trængende<br />

i Aalborg ved en senere lejlighed.<br />

I Aalborghus <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub nød vi at<br />

være værter for arrangementet. Vi havde<br />

et rigtig godt samarbejde i klubben om<br />

hele forløbet, og et arrangement af denne<br />

type ryster ofte medlemmerne sammen.<br />

Men det er heller ingen sag at arrangere<br />

en golfmatch i I.W. regi, når gæsterne er<br />

så positive og samarbejdsvillige. Det er<br />

virkelig en god måde at møde medlemmer<br />

fra andre klubber i distriktet, og det<br />

er sjovt, når man mødes år efter år. I<br />

løbet af sådan en dag, er det ikke kun<br />

golf, men også mange andre ting, der bliver<br />

vendt og drøftet!<br />

Vi ses næste år i Hammel, når Hadsten<br />

I.W. klub er værter!<br />

På hele Aalborghus I.W. klubs vegne tak<br />

til alle deltagere!<br />

Med venlig hilsen<br />

Tak for mange kilo frimærker fra<br />

Nyborg-mødet.<br />

Igen i år havde klubberne indsamlet rigtig<br />

mange frimærker, og de fyldte 3<br />

bilers bagagerum og lidt til. En meget<br />

stor tak til alle de flittige samlere også<br />

for venlige hilsner i flere af poserne.<br />

Vi modtog også en del dejlige strikkede<br />

tæpper, som vi dog ikke selv udsender<br />

mere. Jeg overgiver dem til en organisation,<br />

som sender dem til Mother Teresa i<br />

Calcutta. Klubberne kan selv få oplysning<br />

om afleveringssteder på Tlf. 32 51<br />

88 09.<br />

De mødedeltagere, som hjalp med at<br />

bringe mærkerne til Svendborg, var<br />

meget imponerede over mængden, som<br />

fyldte godt op i vort nye og mindre hus.<br />

Men vi har nu fået styr på det, og heldigvis<br />

har vi god hjælp til sortering og pakning.<br />

Golfudvalget<br />

Dora K. Kjærsgaard, Margit Jensen og<br />

Lotte Andersen<br />

Vi sælger mærkerne til frimærkesamlere,<br />

som bestiller et eller flere kilo via telefon<br />

eller e-mail, men flere samlere får faste<br />

leverancer hver eller hver anden måned.<br />

Normalt kan vi følge med efterspørgslen,<br />

men det hænder, at vi har måttet oprette<br />

ventelister. Men lige nu har vi ikke problemer,<br />

takket være Nyborg-mærkerne .<br />

De sidste par år har vi fået 60.000 kr. i<br />

overskud, og det ser ud til, at vi igen i år<br />

kommer op på samme beløb. I år vil vi<br />

bruge pengene sådan:<br />

30.000 kr. til et madprojekt for fattige<br />

børn på Kakundi-skolen i Uganda.<br />

14.000 kr. til møbler til samme skoles<br />

spisesal, hvor børnene hidtil har måttet<br />

sidde på gulvet og spise.<br />

16.000 kr. til hjælp til indkøb af ambulance-jeep<br />

til Seva Kendra klinikken i<br />

Nord-Indien. Jeepen koster i alt 63.000<br />

kr., og resten er indsamlet på anden vis,<br />

bl.a. på distrikt 46´s forårsmøde.<br />

International Børnehjælp hedder fra årsskiftet<br />

Verdens Børn, et navn, som vort<br />

medlemsblad allerede bruger. Grunden<br />

er, at navnet meget ligner nogle andre<br />

Kære <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Venner<br />

14 15<br />

organisationers , hvilket nu og da har<br />

været forvirrende.<br />

Flere oplysninger om Verdens Børn kan<br />

findes på hjemmesiden: www.verdensboern.dk<br />

Med venlig hilsen<br />

Hanne Dahl, Svendborg <strong>IW</strong><br />

Tusind tak for en dejlig week-end på Nyborg Strand.<br />

Tak fordi jeg måtte ”kigge ind” til Distriktsmøderne om lørdagen – og for den<br />

hyggelige lørdag aften - flot arrangeret af Fredensborg <strong>IW</strong> Klub.<br />

Landsmødet om søndagen fik en festlig start med markeringen af <strong>IW</strong> Danmark’s<br />

60 års jubilæum. Endnu en week-end med gode <strong>IW</strong> oplevelser.<br />

Mange hilsener til alle<br />

Suzanne


Bridging the Baltic Sea<br />

Under ovenstående titel holdt <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> Tyskland Distrikt 89 den 5. - 6.<br />

september i Rostock for anden gang ,<br />

hvad de kalder “ Ostsee Treffen “.<br />

Alle lande omkring Østersøen var inviteret.<br />

Selv om deltagerantallet var væsentligt<br />

mindre end forventet ( 60 personer<br />

inkl. to modige mænd ) var det et enestående<br />

møde. Primus motor i arrangementet<br />

var Pastdistriktspræsidenten Birkhild<br />

Süllau og hendes sekretær Gundela<br />

Knäbe.<br />

Min mand og jeg blev allerede , da vi<br />

ankom på det hyggelige Wellness Hotels<br />

parkeringsplads onsdag eftermiddag,<br />

budt velkommen af de 2 ildsjæle, der var<br />

på vej til havnen for at hente vor<br />

Verdenspræsident Susanne Nielsen og<br />

hendes klubkammerat Anne-Lise<br />

Andreasen.<br />

Første officielle punkt på dagsorden var<br />

en “ get-together- middag “ på restaurant<br />

“ Alte Apotheke “ i Steigenberger Hotel<br />

Sonne. Det er Rostocks bedste hotel, og<br />

restauranten er virkelig bygget op af<br />

gamle paneler fra et nedlagt apotek. Som<br />

altid, hvor <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>er samles, var det,<br />

som om vi havde kendt hinanden evigt.<br />

Når jeg skriver officielle punkt på dagsorden,<br />

er det , fordi de 4 nordiske landes<br />

repræsentanter tyvstartede og holdt deres<br />

Nordiske Møde 2008 om eftermiddagen,<br />

da de alligevel var samlet. Senere diskuterede<br />

man faktisk, om det ikke var en<br />

løsning for fremtiden , da det ser ud til, at<br />

Østersøtræffet er kommet for at blive.<br />

Næste år har den Finske Nationalpræsident<br />

Hannete Harkunen erklæret sig ind-<br />

16<br />

forstået med, at det bliver afholdt i<br />

Finland.<br />

Næste dag havde vi fuldt program, startende<br />

med kaffe, softdrinks og snacks fra<br />

kl. 9.30 medens de deltagere, der ikke<br />

boede på hotellet ankom.<br />

Efter en særlig velkomst til Verdenspræsident,<br />

Suzanne Nielsen og Nationalrepræsentanterne,<br />

indledte Distriktspræsident<br />

Jutta Lochau sin velkomsttale i<br />

versform på engelsk, og gik derefter over<br />

til - i lige så poetiske vendinger - at<br />

beskrive Mecklenburg med dens tusinde<br />

søer, dens tusinde år gamle egetræer,<br />

mystiske moser osv..<br />

Hansestaden Rostock , kendt for sin gotiske<br />

murstensarkitektur, der blev bygget i<br />

de baltiske landes blomstringstid, fik<br />

også et vers med på vejen, dog ikke af<br />

hende selv, da det stammer fra en kronik<br />

fra 1596.<br />

Som afslutning blev Suzanne Nielsens<br />

motto “ Realize your visions and make a<br />

Difference “ citeret med tak for de<br />

opmuntrende og inspirerede ord.<br />

Suzanne Nielsen ‘s indlæg koncentrerede<br />

sig hovedsageligt om <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s internationale<br />

projekt “Girls Education “ i<br />

samarbejde med UNICEF. Vi blev også<br />

opfordret til at deltage i den kommende<br />

Convention. Alle de Nordiske Repræsentanter<br />

fik derefter overrakt en meget<br />

kunstnerisk sort rose i porcelæn til minde<br />

om besøget.<br />

Den videnskabelige leder af Kultur<br />

Instituttet i Lübeck, holdt derefter en tale<br />

under titlen “ Eine Liebe zum Meer -<br />

Thomas Mann und das Baltikum “.<br />

Et virkelig interessant foredrag ledsaget<br />

Fra venstre: Anne-Lise Andreasen, National Repræsentant Annelise Andersen, verdenspræsident Suzanne<br />

Nielsen, Alice Waldner - Danmark, National Repræsentant Birgith By - Norge, Britt Mattson, Past<br />

National Repræsentant - Sverige.<br />

af en mængde fotos af Thomas Mann’s<br />

familie og kæmpe hus på Rügen. Efter en<br />

hyggelig lunch buffet i hotellets restaurant<br />

“ Papillon “ var det tid til en rundtur<br />

i byen.<br />

Det ville gå for vidt at beskrive alt, hvad<br />

vi så under ledelse af en yderst engageret<br />

og kompetent guide. Rostock skal simpelthen<br />

opleves. Især var St.Marien<br />

Kirche med et astronomisk ur fra 1472<br />

og det gamle kloster med den hyggelige<br />

smøge bagved “ beeindruckend “.<br />

Rostock har også Nordeuropas ældste<br />

universitet, grundlagt i 1419.<br />

Ikke kun til lands, men også til vands<br />

skulle vi have et indtryk af området. Vi<br />

sejlede hele vejen fra Rostock til Warnemünde,<br />

medens vi fik kaffe og kager.<br />

Velankommet tilbage i Rostock tog vi<br />

direkte til Restaurant “ Silo 4 “, der ligger<br />

nede i havnen med et fantastisk panorama<br />

blik over Warnow fjord.<br />

Medens vi nød en udsøgt buffet middag,<br />

havde min borddame Jutta Lochau igen<br />

travlt med at skrive og kunne afslutte<br />

middagen med et afskedsvers , denne<br />

gang på tysk.<br />

Imponerende hvad Distrikt 89 i<br />

Nordtyskland , inkl. Berlin, havde arrangeret<br />

for os. Som allerede skrevet , er det<br />

nok en form for træf, der er kommet for<br />

at blive og “ hurra “ for det !<br />

Alice Waldner<br />

Presseansvarlig for Distrikt 47


Nakskov <strong>IW</strong><br />

Den 6. sept. 2008 havde vi besøg af vor<br />

svenske venskabsklub Svedala-Bara.<br />

Vort venskab med Svedala-Bara går tilbage<br />

til 2004, hvor en af vore <strong>IW</strong>’ere i<br />

Nakskov var til Rally på Bornholm og<br />

traf <strong>IW</strong>’ere fra den svenske klub. På den<br />

måde kom vi i korrespondance med<br />

svenskerne og dette resulterede i invitationen<br />

til det første besøg i Svedala-Bara<br />

i sept. 2005. Derefter har vi besøgt hinanden<br />

på skift hvert andet år.<br />

D. 6. sept. startede med strålende sol og<br />

vi mødtes på parkeringspladsen på<br />

Nørrevold i Nakskov kl. 10.00. Da 11 af<br />

vore svenske venner var velankomne,<br />

kørte vi ud til Tina Horn i Gallerie Horn<br />

i Nøbbet. Tina bød os velkommen i gymnastiksalen.<br />

Vi drak kaffe, spiste boller<br />

og nød Tinas kunstværker, mens hun fortalte<br />

om Tvede gamle skole, som hun og<br />

hendes mand var heldige at købe for nogle<br />

år siden. De har tidligere boet ved<br />

Louisiana i Humlebæk. Tina er af profession<br />

uddannet typograf og grafiker, men<br />

har sideløbende malet og udstillet fra ca.<br />

88-89, hvor hun udstillede i Galleri<br />

Nyhavn. Udstillingerne er accelereret<br />

siden og hun har naturligvis udstillet i<br />

Gallerie Horn. Tina har altid brugt sin<br />

kunstneriske åre i de brancher, hun har<br />

valgt. Med indflytningen i Tvede gamle<br />

skole opstod ideen til et galleri i de<br />

smukke rum.<br />

I sæsonen udstiller professionelle og<br />

anerkendte kunstnere i selve galleriet. De<br />

har 6 udstillere og en ny hver måned.<br />

Udstillingen med motiver fra New York<br />

d. 6. sept. har fernisering senere på<br />

dagen. Ole Zigers New York stemninger<br />

er dragende – man bliver nærmest suget<br />

ind i hans malerier. Man står ikke blot på<br />

afstand og betragter New York – man er<br />

til stede på Times Square og Broadway.<br />

Lyden af biler, skridt, stemmer, hylende<br />

sirener, skyskrabere, lysreklamer og det<br />

hæsblæsende tempo kryber ind under<br />

huden i mødet med Zigers poetiske storbystemninger.<br />

Om motivvalget siger Ole<br />

Ziger: ”Det er lyset, farverne, det fantastiske<br />

tempo og alle disse kulturer, der<br />

sammensmeltet til en evigt pulserende<br />

rytme – og motivmaterialet er uendeligt”.<br />

Ole Zigers New York er en farvemættet<br />

superrealisme, der går gennem marv og<br />

ben. M.h.t. blomstermalerierne giver<br />

Tina udtryk for, at det er en nyfortolkning<br />

af blomstermotivet.<br />

Afslutningsvis bød Tina og hendes mand<br />

os på champagne ude på gårdspladsen og<br />

champagnen blev åbnet med sabel i<br />

dagens anledning af Knud Horn. Vi nød<br />

champagnen i de idylliske omgivelser.Efter<br />

at have sagt tak til Tina og hendes<br />

mand for en flot udstilling og traktement,<br />

kørte vi tilbage igennem Horslunde,<br />

forbi Halsted Kloster, via Ullerslev til<br />

Nakskov og videre til Hestehoved ved<br />

Nakskov Fjord. Her gjorde vi holdt for<br />

en stund for at nyde udsigten ud over<br />

fjorden, inden vi skulle besøge sukkermuseet.<br />

Besøg på Danmarks Sukkermuseum.<br />

Vi blev modtaget af to guider og fik<br />

under rundvisningen en kort orientering.<br />

Sukkerroer og sukker har gennem en<br />

lang årrække været en stor del af vor kultur.<br />

I Danmark har der siden 1872 været<br />

dyrket sukkerroer og fremstillet sukker<br />

heraf. Det er en stor betydende industri,<br />

hvor landbrug, transport og fabrikker<br />

arbejder sammen.<br />

Nakskov Sukkerfabrik blev startet i<br />

1882, og i dens distrikt blev der desuden<br />

anlagt 5 eksterne saftstationer.<br />

Sukkerfabrikkerne skød op overalt på<br />

Lolland og i 1884 kom der fabrikker i<br />

Assens og Stege og henholdsvis 5 og 4<br />

saftstationer. I 1884 etablerede landmænd<br />

på Falster Andels-<br />

Sukkerfabrikken Nykøbing og i 1912<br />

opførtes sukkerfabrikken i Gørlev på<br />

Vestsjælland. Da sukkermuseet blev indviet<br />

i år 2000, var der tre fabrikker tilbage<br />

i Danmark, Nakskov, Nykøbing og<br />

18 19<br />

Assens, idet øvrige sukkerfabrikker og<br />

saftstationer successivt var nedlagt. I dag<br />

er Assens Sukkerfabrik også nedlagt.<br />

Museet har på en snes plancher beskrivelser<br />

af sukkerproduktionen, sukkerets<br />

historie, dets kemi og anvendelse.<br />

Museet skildrer på fremragende vis, hvor<br />

arbejdskrævende sukker var, med<br />

”import” af polsk arbejdskraft til pasning<br />

og optagning.<br />

Der blev ved besøget vist 2 film. Den<br />

første film ”Jens og de 100 dage” er produceret<br />

i 1958. En dreng på 12 år fortæller<br />

om sine oplevelser en dag i roekampagnen,<br />

samtidig med at billederne viser,<br />

hvorledes man på den tid håndterede<br />

optagning dels med håndkraft og dels<br />

med maskinkraft.Transporten af roerne<br />

fra dyrkningssted til fabrikkerne foregik<br />

fortrinsvis med roebanerne, hvorpå vognene<br />

blev trukket først med damplokomotiver<br />

og senere med motor.<br />

Roebanerne var et vidtforgrenet net til<br />

sukkerfabrikker og saftstationer. Der<br />

blev anlagt mange private roebaner fra<br />

hovedlinjerne, idet det var vigtigt for roedyrkerne<br />

at få vognene direkte ud i roemarkerne<br />

og læsse umiddelbart. Der blev<br />

også etableret læssepladser, hvor man<br />

med heste og vogn kunne køre hen og<br />

læsse sukkerroerne på banevognen. I<br />

tresserne forsvinder de sidste roebaner.<br />

Mere tidssvarende og rationelle transportformer<br />

tager over som traktor og<br />

vogn og lastbil.


Filmen fra Danisco med ”Sukkerfremstilling”<br />

viser, hvordan en moderne sukkerfabrik<br />

i dag omdanner sukkerroer til<br />

hvidt sukker.<br />

Man følger roerne fra indvejning, prøvetagning<br />

(til bestemmelse af jordprocent<br />

og sukkerprocent), aflæsning i depot,<br />

transport af roerne ind i fabrikken. Første<br />

trin inde i fabrikken er, at roerne vaskes<br />

for derefter at blive snittet. Med varmt<br />

vand trækkes sukkeret ud af de snittede<br />

roer. Sukkersaften bliver derefter renset<br />

med kalk og kuldioxid, inddampet, så<br />

sukkeret udkrystalliserer, centrifugeret<br />

for at få den del af sukkersaften, som<br />

ikke udkrystalliserer, renset fra og til<br />

sidst afkølet. Man har hvidt sukker. De<br />

Årsindsamling<br />

Foreningen La Vida er så heldig, at den<br />

er blevet udvalgt til <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s<br />

årsindsamling i indeværende år.<br />

Formålet med La Vida<br />

Er at give familier med syge børn en<br />

mulighed for aflastning i en periode,<br />

hvor familiemønstret er sat på hård prøve.<br />

At give børn, forældre og raske<br />

søskende en oplevelse af at være sammen<br />

som en samlet familie.<br />

La Vida mål at sende så mange familier<br />

på et 14 dages ophold på Mallorca, som<br />

der kan skaffes økonomisk mulighed for.<br />

Trygheden under opholdet er, at der samarbejdes<br />

med et spansk hospital, som har<br />

skandinavisk talende personale, og som<br />

har en standard helt på højde med de danske.<br />

Det er den usynlige tryghed og sikkerhed<br />

familierne har.<br />

udvaskede roesnitter bliver tørret og<br />

brugt til dyrefoder. Efter to udmærkede<br />

film om vort ”hvide guld” takkede vi af<br />

og kørte sultne over til Skovrider-gården,<br />

hvor vi indtog en delikat frokost.<br />

Snakken gik livligt og alle hyggede sig.<br />

Den svenske præsident Mikaela sagde<br />

tak for besøget til vor præsident Annelise<br />

på vegne af Svedala-Bara <strong>IW</strong> og kvitterede<br />

under frokosten med en æske chokolade.<br />

Efter et vellykket besøg sagde vi<br />

farvel til vore svenske venner kl.<br />

ca.16.00.<br />

Hanne Kruse<br />

Nakskov <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Samarbejdet med hospitalerne<br />

Der samarbejdes med lægerne på de<br />

hospitaler, hvor børnene er indlagte.<br />

Dette gælder hospitalerne Skejby,<br />

Odense, Ålborg og Rigshospitalet.<br />

Dermed sikrer man, at tilbuddet bliver<br />

givet til de familier, som ikke har mulighed<br />

for at komme ud at rejse og få det tiltrængte<br />

pusterum, uden den sikkerhed,<br />

som La Vida projektet kan give dem.<br />

La Vida sender familier med børn med<br />

livstruende sygdomme "på ferie fra sygdommen"<br />

ved hjælp af hjælp fra private,<br />

fonde og medlemsskaber. Alt arbejdet<br />

omkring La Vida sker på frivillig basis.<br />

Se gerne: www.lavida.dk<br />

Bente Frederiksen<br />

Vinderup <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Sammen laver vi drømmerejsen<br />

Costa Rica<br />

Rundrejse med dansk rejseleder<br />

D. 04/02-21/02 2009<br />

Inkl. fly, skatter, transport på hele rejsen, diverse udflugter<br />

med lokale guider samt 14 nætter på hotel i<br />

Costa Rica inkl. morgenmad.<br />

Rekvirer program nu!<br />

fra19.895,-<br />

Mexico<br />

16 dages rundrejse m/ dansk rejseleder<br />

D. 03/04 – 17/04 2009<br />

Inkl. fly, skatter, transport, 13 nætter på hotel inkl.<br />

morgenmad samt guidede ture.<br />

Rekvirer program nu!<br />

fra 19.295,-<br />

Hawaii<br />

Aloha stemning & palmesus<br />

Inkl. fly, skatter, blomsterkrans ved ankomst til<br />

Honolulu, transport, 5 nætter ved Waikiki Beach<br />

på Oahu samt 5 nætter på Maui.<br />

fra 13.495,-<br />

Vestkysten<br />

Klassisk rundrejse<br />

Inkl. fly, skatter, 13 nætter på hotel i bl.a. Los<br />

Angeles, San Francisco, Yosemite, Las Vegas,<br />

Grand Canyon og San Diego samt billeje med<br />

fuld forsikring.<br />

fra 9.995,-<br />

20 21<br />

Taj Mahal Ekspressen<br />

9 dages rundrejse m/ dansk guide<br />

D. 28/02-09/03 & 07/03-15/03 2009<br />

Inkl. direkte fly fra København, skatter, transport samt 7<br />

nætter på hotel inkl. diverse måltider og guidede ture.<br />

Rekvirer program nu!<br />

fra11.790,-<br />

Borneo<br />

15 dages rundrejse<br />

Inkl. fly, skatter, transport, guidet tur til bl.a. orangutangcenter<br />

og skildpaddeø samt 2 nætter på hotel i Singapore<br />

og 10 nætter på Borneo inkl. morgenmad.<br />

fra 14.995,-<br />

Få to nætter<br />

GRATIS<br />

i Dubai<br />

Maldiverne & Dubai<br />

10 dage storby og snorkling<br />

Inkl. direkte fly til Dubai, skatter, 2 dage på hotel<br />

i spændende Dubai samt 8 dage på Maldiverne<br />

på skønt 4-stjernet hotel, inkl. halvpension,<br />

transport og sunset cruise. Gode muligheder for<br />

snorkling og dykning.<br />

fra 15.495,-<br />

Mauritius og Dubai<br />

10 dage sol og strand<br />

Inkl. direkte fly til Dubai, skatter, 2 dage på hotel i<br />

spændende Dubai samt 7 nætter på Mauritius på<br />

dejligt 3-stjernet hotel, inkl. halvpension og transport.<br />

fra 15.495,-


Hillerød <strong>IW</strong> fylder 50 år<br />

Lørdag d. 25.oktober 2008<br />

mødtes 36 <strong>IW</strong>ére med ledsagere<br />

i Nordsjællandsk<br />

Konferencecenter i<br />

Allerød for at fejre<br />

Hillerød <strong>IW</strong>´s 50 års dag.<br />

Smukke lokaler med lys i<br />

indendørstræer, glade og<br />

festklædte deltagere,<br />

smukt dekorerede borde i<br />

efterårets farver og levende<br />

musik skabte meget<br />

dejlige rammer for festen.<br />

Sangpigerne ”Tree Tops”<br />

underholdt med vidunderlige<br />

sange.<br />

Klubbens klokke er forsvundet, og et af<br />

præsidentens store ønsker til klubben var<br />

en klokke. ”Jubi-udvalget” havde skillinget<br />

sammen – og overrakte præsidenten<br />

en smuk klokke. Den blev så flittigt brugt<br />

af toastmaster. En rotarianer satte en indsamling<br />

i gang blandt de mandlige deltagere<br />

– til indgravering. Næsten 1000 kr,<br />

jo stemningen var meget dejlig og glad.<br />

Glade gæster fra andre <strong>IW</strong>-klubber var<br />

med til at gøre aftenen festlig, således<br />

deltog Suzanne Nielsen, vores verdenspræsident<br />

og distriktspræsident Solveig<br />

Bisgaard. Også vores fadderklub<br />

Helsingør var repræsenteret med deres<br />

præsident. Det var ”pigernes kædeaften”den<br />

aften.<br />

Talerækken var talrig med gode, varme,<br />

vise og muntre taler om historien, om<br />

nutiden og fremtiden. Det var også det<br />

aftenen handlede om. Præsidenten mindede<br />

om, at lige som den lille prins (i<br />

bogen af samme navn) har ansvar for sin<br />

rose, har vi ansvar for <strong>IW</strong> – og <strong>IW</strong>´s røde<br />

rose. Suzanne Nielsen mindede os bl.a.<br />

om de gamle Kennedy-ord omskrevet til<br />

<strong>IW</strong>: Vigtigt er: ” Hvad kan <strong>IW</strong> give<br />

mig?”, men lige så vigtigt er:” Hvad kan<br />

jeg give <strong>IW</strong>?” Klubben fik dejlige ord og<br />

gaver med på vores vej fremover også fra<br />

Rotary-klubber. Nat.Rep. Annelise<br />

Andersen måtte melde afbud p.gr.a. sygdom.<br />

Det var både hun og vi kede af.<br />

Hendes ord læste Solveig Bisgaard.<br />

Vi udnævnte Conny Trustrup til æresmedlem<br />

i forbindelse med hendes 45 år i<br />

Hillerød-<strong>IW</strong>. En rigtig og ”still going<br />

strong” <strong>IW</strong>ér. Tidligere National Repræsentant<br />

for hvem velgørenhed altid har<br />

stået højt. Årsindsamlingen blev indstiftet<br />

i hendes tid som Nat.Rep. I februar<br />

var det hende, som havde fanget en artikel<br />

om hjertepuder og dermed givet<br />

inspiration til det arbejde, som nu gøres i<br />

klubben.<br />

En anden ”gammel” <strong>IW</strong>´er Kit Lillegaard<br />

sang ”Glemmer du – så husker jeg<br />

det ord for ord” - en meget smuk og<br />

aktuel sang, utrolig smukt sunget. Den<br />

berørte os alle dybt. Der var stående<br />

applaus.<br />

Suzanne Nielsen overrakte Klubben en<br />

ny kæde i smukke gule og blå farver med<br />

en enkelt bjælke. Den gamle kæde blev<br />

taget af. Et stort, men også sorgfuldt øjeblik.<br />

Men Hillerød <strong>IW</strong> har taget den fantastiske<br />

beslutning at tænke fremtid - tro<br />

på fremtid. Præsidenten overrakte ver-<br />

Convention i Stockholm<br />

På Convention i Stockholm 2000 blev<br />

det vedtaget, at Board-møder ikke nødvendigvis<br />

skal afholdes i Manchester,<br />

UK.<br />

For første gang i International <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>’s historie blev der afholdt officielt<br />

Board-møde i København fra den 13.-16.<br />

oktober 2008 på Hotel Copenhagen<br />

Island.<br />

Elegant, professionelt og muntert ledet af<br />

the ”Madame President Suzanne Nilsen”.<br />

Jeg fik den helt unikke oplevelse, at<br />

møde The Excutive Committee og de 16<br />

Boardmedlemmer (”The Board”) da der<br />

stod ”Sightseeing” på programmet onsdag<br />

den 15. oktober 2008, kl. 13.30-<br />

17.30.<br />

Jeg har altid sagt, at det at deltage i og<br />

opleve stemningen på en Convention, er<br />

én af de største <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> –oplevelser<br />

jeg har haft. At deltage i Convention er<br />

virkelig, at møde det internationale sus.<br />

At møde The Board var for mig en helt<br />

enestående <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> oplevelse. Én af<br />

22 23<br />

denspræsidenten en rose som tak, men<br />

også som hilsen til alle de forskelligartede<br />

piger overalt i verden, som hun repræsenterer,<br />

i et sprog vi alle forstår. Rosens<br />

sprog. Det var en stor <strong>IW</strong>-aften. Vi fejrede<br />

”Hillerød <strong>IW</strong> – i går, i dag , i morgen”.<br />

Venlige <strong>IW</strong>-hilsener<br />

Kirsten Glümer, præsident<br />

de <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> oplevelser vores desværre<br />

afdøde medlem og min kære <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> veninde Birte Drescher ville have<br />

sagt: ”Den oplevelse skal ind på min<br />

konto for gode oplevelser”.<br />

Vi havde en livlig tur i København med<br />

en afslappet og humoristisk chauffør.<br />

Han kørte 22 (23 med undertegnede) -<br />

engagerede, spørgelystne og glade <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>’ere fra Italien, Australien,<br />

Ægypten og Jordan, Finland, Sri Lanka,<br />

Great Britain & Ireland, Sydafrika,<br />

Philippinerne, Norge, Sweitz, Frankrig,<br />

Indien, Tyrkiet, Sverige, Holland, New<br />

Sealand, Tyskland og Danmark fra Hotel<br />

Copenhagen Island via Tivoli,<br />

Rådhuspladsen, Absalons ruiner til<br />

Rosenborg Slot, hvor særligt kronjuvelerne<br />

vakte opmærksomhed og spørgelyst,<br />

videre forbi Christian IV’s Nyboder,<br />

Den svenske Kirke og Kastellet til Den<br />

Lille Havfrue, hvor vi selvfølgelig gjorde<br />

holdt.


Café ”Danish Langelinie” stod klar med<br />

kaffe og the i flere afskygninger, dansk<br />

wienerbrød og dagens kage. Der var også<br />

tid til at shoppe i Promenadebygningen<br />

eller blot nyde udsigten til Trekroner og<br />

Holmen.<br />

Turen sluttede gennem City med både<br />

Amaliehaven, Amalienborg, A.P. Møller-<br />

Mæersk konsortiet, Operaen,<br />

Skuespilhuset, Nyhavn (forbi H.C.<br />

Andersens bolig gennem flere år Nyhavn<br />

18), Kgs. <strong>Nyt</strong>orv, Hotel D’Angleterre,<br />

Det Kgl. Teater, Niels Juel, Holmens<br />

Kirke, Børsen, Christiansborg, Den Sorte<br />

Diamant og retur til Copenhagen Island.<br />

Næste dag ventede en lang og afsluttende<br />

agenda og afskedsmiddag, hvortil jeg<br />

var blevet inviteret. Jeg var inviteret til<br />

kl. 19.30. Jeg ankom kl. 19.20. Jeg vidste,<br />

hvor baren var, men havde jeg ikke<br />

24<br />

vidst det, havde jeg ikke behøvet at blive<br />

anvist den. Jeg kunne gå efter lyden.<br />

Straks jeg gik ind i baren, blev jeg mødt<br />

med positive og glade velkomsthilsner.<br />

Val Corva fra Australien rejste sig promte,<br />

og sagde, at hun fra the ”Madame<br />

President” havde indhentet tilladelse til<br />

at overrække mig sin klubs banner, hvilket<br />

jeg både blev utrolig glad for og<br />

benovet over.<br />

Vi er mange i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, som stadig<br />

smiler lidt ”ærefrygtigt”, når vi nævner<br />

”Mrs. Palmer” – jeg var derfor meget<br />

spændt på at møde hendes efterfølger.<br />

Elaine Hathaway ligner langt fra sin forgænger.<br />

Elaine er en ”kvinde af i dag”.<br />

En rigtig dygtig, opmærksom og professionel<br />

sekretær, som tager sig af både<br />

stort og småt. Jeg kan godt forstå,<br />

Suzanne og resten af the Executive<br />

Committee har udnævnt Elaine til administrator.<br />

Tillykke International <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> med<br />

en moden, nutidig og dygtig administrator.<br />

Jeg tror nok, flere af os (undertegnede<br />

inklusiv) har en forestilling om, at The<br />

Board en samling ”støvede og stive paragrafryttere”.<br />

Denne forestilling har jeg<br />

fået manet i jorden om nogen.<br />

Mit indtryk af den siddende Board er en<br />

En frisk lille golfskare på 18 mødte op<br />

med dejligt vejr i behold fredag den<br />

05.09.08 på Sydsjællands Golfbane.<br />

Dagen indledtes med en kop kaffe og<br />

friskbagte boller, hvorefter starten gik fra<br />

hul 1. Kl.9.00.<br />

Efter 18 huller på en flot og velplejet<br />

bane og i godt selskab nød vi en dejlig<br />

frokost med en lille sang og godt humør.<br />

Eftersom vi ikke var flere deltagere blev<br />

man enige om at spille i kun én række<br />

derfor var der kun en l. 2. og 3. præmie<br />

samt præmie til tættest på alle par 3 huller.<br />

Endnu engang fik en ny vinder overdraget<br />

den fine pokal, som Holbæk i sin<br />

tid etablerede!<br />

Alle blev enige om, at det havde været en<br />

rigtig dejlig dag og en god oplevelse,<br />

som skulle gentages næste år men stadigvæk<br />

på samme golfbane og den første<br />

fredag i september!<br />

gruppe internationale kvinder, hvor<br />

kemien passer, hvor man drager omsorg<br />

for hinandens ve og vel, moderne og<br />

afslappet ledet af vores danske ”Madame<br />

President”. Ikke mere moderne ledet, end<br />

at vore traditioner fastholdes i respekt for<br />

forskellighederne.<br />

Tak for endnu en glad og lærerig <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> oplevelse.<br />

Mette Fog<br />

Præsident<br />

København <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

INNER WHEEL GOLF I MOGENSTRUP<br />

Samtidig fik vi solgt en del golfbolde<br />

med sløjfen og <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> logoet på –<br />

beløbet går til projekt ”voldsramte kvinder”!<br />

Endnu et bevis på, at vi kan hygge<br />

os på en anden måde og alligevel vise<br />

vores medmenneskelige forståelse og<br />

hjælp!<br />

Efter opfordring blev det sædvanlige<br />

udvalg enige om at gentage succesen<br />

selvom vi kunne ønske, at der kom flere<br />

deltagere til næste år! Så sæt et kryds i<br />

kalenderen: 1 ste. Fredag i september!<br />

Mange <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> hilsner<br />

Annelise Gyldahl Jensen i golfudvalget


Klovnen Pableo siger tak for checken Dåseringe<br />

Anne-Merete Stingsted, Præsident for<br />

Odense Vestre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> overrakte<br />

ved klubbens møde på Grand Hotel en<br />

check på godt 11.000 kr. til klovnen<br />

Pableo alias Axel Bang. Pengene er indsamlet<br />

ved aktiviteter i Odense Vestre<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>.<br />

Pengene er øremærket til Hospitalsklovnenes<br />

arbejde på Odense Universitetshospital.<br />

Hospitalsklovnene finanseres<br />

kun af penge, som kommer fra sponsorer<br />

og fonde. Derfor er vi meget glade<br />

for at vi i Odense Vestre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

kan give en håndsrækning.<br />

Hospitalsklovnene på Odense Universitetshospital<br />

får syge børn til at smile.<br />

Hospitalsklovnene kan noget, som hverken<br />

personale eller mor og far kan.<br />

Klovnene lever ind i barnets reaktioner<br />

og følelser. Personale og familie får et<br />

lyst pusterum, når klovnene afspejler<br />

børnene med deres blide og naive figurer.<br />

Pableo har været på H 2 og H7 i 2 år.<br />

Den ene afdeling er en kræftafdeling,<br />

den anden en afdeling hvor børn er<br />

kommet alvorligt til skade.<br />

Hospitalsklovnene har eksisteret i 5 år<br />

og på landsplan er der 40 klovne. Ideen<br />

startede i USA for 30 år siden. Det var<br />

en læge ved navn Pats Adams der fik<br />

ideen og han arbejder nu udelukkende<br />

med uddannelse af hospitalsklovne og<br />

rejser med dem over hele verden.<br />

Det er vigtigt at klovnen fornemmer,<br />

hvad der er brug for, i den pågældende<br />

situation. Dagene er meget forskellige,<br />

intet er planlagt, situationen skaber scenen.<br />

Klovnen er ofte med til undersøgel-<br />

ser, ikke som afledning, men forklarer<br />

hvad der sker. Klovnen møder det raske<br />

i barnet, og det er til stor opmuntring for<br />

det syge barn.<br />

Ved aftenens møde på Grand Hotel<br />

mødte vi klovnen Pableo i sit klovnetøj<br />

og hvor han talte og agerede som han<br />

gør overfor børnene. Det var en sjov og<br />

meget indlevende oplevelse.<br />

M.v.h.<br />

Anne-Merete Stingsted<br />

Præsident Odense Vestre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

For fem år siden var jeg ISO for første<br />

gang i Aalborghus <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub, en<br />

af opgaverne der var at finde et fadderbarn<br />

til klubben, at starte samarbejdet<br />

med en ny venskabsby og at sætte indsamlingen<br />

af dåseringe til Kirsten<br />

Andersens Thailands projekt i omdrejninger<br />

blandt vores medlemmer.<br />

Spændende opgaver og ikke mindst indsamlingen<br />

af dåseringe har vist sig at<br />

bringe så megen entusiasme frem i folk,<br />

at jeg nu har et om sig gribende netværk<br />

jeg modtager fra, selvom jeg de sidste tre<br />

år ikke mere er klubbens ISO, men blot<br />

almindelig indsamler.<br />

Jeg modtager ved hver familiekomsammen<br />

ringe i i poser der indeholder fra 5<br />

og helt op til 60 kg.<br />

Det sidste tal fremkommer gennem leveringen<br />

af adskillelige sorte poser af dåseringe<br />

fx som en ekstra fødselsdagsgave<br />

sidste år. En lille detalje var at da de blev<br />

læsset af på vores gårdsplads havde en<br />

26 27<br />

anden gæst travlt med at vende bilen og<br />

så ikke lige den ene pose, den sorte plastik<br />

fik derfor en reven og et par hundrede<br />

små ringe røg ned mellem sten pikningen.<br />

Det gav en smule ekstra arbejde idet<br />

de skulle samles op, rengøres for småsten<br />

og sand, tørres og i en ny pose. Men<br />

sådan er der jo så mange små oplevelser,<br />

man får med i købet, når man er en ivrig<br />

samler.<br />

Mine gavmilde indsamlere er en gruppe<br />

med alt fra små ivrige skolepiger, til aktive<br />

pensionister, fra familiefædre der er<br />

aktive via deres arbejdspladser til campister<br />

der skubber til de øvriges indsamling.<br />

Jeg synes det er en flot opbakning og jeg<br />

forsikrer hver gang mine indsamlere om,<br />

at vi fortsat er i gang med at støtte vores<br />

Thailands projekt via dåseringe.<br />

Lisbeth UhrenfeldtEn hilsen til alle<br />

<strong>IW</strong>’er der deltog på Nyborg Strand.


Ballerup <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Fra Ballerup <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub vil vi<br />

gerne sige tak for en dejlig og udbytterig<br />

week-end på Nyborg Strand. Det var<br />

som sædvanlig veltilrettelagt og velgennemført.<br />

Vi vil samtidig takke Rådet fordi vi igen<br />

i år fik lov til at sælge kort og billeder<br />

malet af kunstneren Adi Holzer. Vi fik<br />

solgt for 6000,00 kr , som ubeskåret går<br />

til institutionen ”Speranta” i Rumænien.<br />

”Sperenta” er et bahandlings/rekreationshjem<br />

for handicappede børn og<br />

deres familier, og der er til stadighed<br />

brug for penge til drift og vedligeholdelse..<br />

Jeg sender hermed en stor tak for besøg,<br />

hilsner og blomster der blev sendt til min<br />

sygeseng efter mit uheld, hvor jeg brækkede<br />

mit lårben.<br />

Jeg er nu igen næsten oppe på fulde omdrejninger,<br />

men er ikke nået frem til de<br />

høje hæle.<br />

Ballerup <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> har i de sidste 6 år<br />

støttet dette børnehjem ved at sælge Adi<br />

Holzers kunstværker, som han donerer til<br />

projectet. Vi har desuden samlet tøj,<br />

legetøj, og andre brugbare effekter, som<br />

vi har sendt til Rumænien.<br />

En stor TAK TIL ALLE JER, der ved at<br />

købe kort og billeder har hjulpet os med<br />

at støtte denne gode sag.<br />

Ballerup <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

Distr. 47<br />

En hilsen til alle <strong>IW</strong>’er der deltog på Nyborg Strand<br />

Endnu en gang tak – det er dejligt at<br />

mærke, at netværket virker.<br />

Med <strong>IW</strong>-hilsen Gurli Brejndal<br />

Rudkøbing <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

INDLÆG DISTRIKTSMØDE NYBORG STRAND 4. OKT.2008<br />

v/præsident Lise Winther, Frederiksværk<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, Distrikt 47<br />

Inden jeg starter, vil jeg bede Jer om, at<br />

lade eventuelle medbragte rådne tomater<br />

og æg forblive i Jeres tasker.<br />

På vores b-møde i september, var der 2<br />

bestyrelsesmedlemmer der havde været<br />

til Rotary distrikt 1470 distriktskonference<br />

om aftenen.<br />

Uafhængig af hinanden var de hver stødt<br />

på 2 mænd (dvs. 4 mænd) der gav udtryk<br />

for, at det var beklageligt, at <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

ikke optog mænd – nu hvor kvinder havde<br />

fået adgang til Rotary.<br />

Ja – tænkte jeg da jeg hørte det – sådan<br />

er det jo, og så snakkede vi ikke mere om<br />

det.<br />

Senere begyndte tanken om optagelse af<br />

mænd i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> at poppe op. Jeg gik<br />

og legede lidt med tanken, og det første<br />

jeg gjorde, var at gå ind og finde Distrikt<br />

47´s mødeprogram for 4.kvt. – Af det<br />

fremgår det, at det ikke just er ”kvindeemner”<br />

der optager pladsen på vores<br />

møder. Der var ikke ét møde, om hvilket<br />

jeg kunne sige – her høre en mand ikke<br />

hjemme -.<br />

Det nærmeste jeg kunne komme, var<br />

pudsigt nok vores eget oktobermøde,<br />

hvor emnet er ”en sund holdning til mad<br />

– tid til sanselighed.<br />

Det holder dog heller ikke, for i vor tid,<br />

er det ligeså ofte mændene, der står for<br />

madlavningen som det er kvinderne.<br />

28 29<br />

Jeg har ubevist – og her kommer den forhadte<br />

jantelov ind – gået og bildt mig<br />

selv ind, at det vi lavede, ”ikke var af<br />

interesse for / ikke godt nok til mændene”.<br />

– Men det er faktisk mange år siden,<br />

at der kun var blomsterbinding, farve og<br />

stil, hvordan man bedst/billigst får givet<br />

hjemmet en ansigtsløftning o.s.v. der var<br />

på programmet – <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s program<br />

har ændret sig utrolig meget.<br />

Så gik tanken videre til fornyelse i <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>. Hvis der var mulighed for at<br />

optage mænd i <strong>IW</strong>, kunne disse måske<br />

give os nøglen til flere spændende<br />

møder. – Dertil kommer – vi sukker efter<br />

medlemstilgang, måske kunne dette<br />

være med til at vende billedet – her tænker<br />

jeg ikke kun på mændene, men så<br />

sandelig også på kvinderne – især yngre<br />

kvinder vil måske være mere interesseret<br />

hvis begge køn var repræsenteret??<br />

En ting er sikkert ”der skal en holdningsændring<br />

til”, og selvom det lykkes i vort<br />

Distrikt samt i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Danmark vil<br />

der formentlig gå 12 år, inden en sådan<br />

lovændring vil kunne vedtages på<br />

Convention – om end nogensinde.<br />

Jeg er i dag fremkommet med en ide –<br />

der evt. kunne blive et debatemne på<br />

vores Forårsdistriktsmøde?<br />

Tak fordi I lyttede.<br />

Frederiksværk, den 11. september 2008<br />

Lise Winther


3 minutter – Distriktsmøde Nyborg Strand<br />

4. oktober 2008<br />

En meget smuk sommerdag i år – en<br />

dag hvor himlen var azurblå og helt skyfri<br />

– gik jeg en af mine skønne ture<br />

lands stranden mellem Tversted og<br />

Skiveren.<br />

Jeg kiggede ud over den smukke og som<br />

øjet ser det - uendelige Nordsø. Et skue<br />

ud over det mægtig hav betyder utrolig<br />

meget for mig – dette skue er for mig et<br />

symbol på frihed.<br />

Jeg begyndte at reflektere over den frihed,<br />

jeg har som kvinde, fordi jeg er så<br />

heldig at være født i vesten og i et land<br />

som Danmark i det 20 århundrede, hvor<br />

frihedsværdier vægtes meget højt. Tænk<br />

sig alle de muligheder jeg har haft gennem<br />

mit lange liv, f.eks. uddannelse,<br />

mand, job fritidsinteresse.<br />

Vi skal ikke længere tilbage end 1875,<br />

hvor kvinder i Danmark får adgang til<br />

universitetet, den første kvindelige læge<br />

udklækkes i 1885, i 1908 får kvinder<br />

valgret til kommunalvalg, i 1915 til<br />

Folketing og Landsting. I 1924 får vi<br />

den første kvindelige minister Nina<br />

Bang, som var undervisningsminister.<br />

For 5 år siden kunne jeg også vælge at<br />

blive <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>er. Det har været et<br />

indtil nu et rigtig godt valg. Tænk sig, at<br />

jeg som kvinde i det 2100 århundrede er<br />

med i den største kvindelige sociale netværksorganisation<br />

i verdenen. Og nu<br />

kan være med til at præge den fortsatte<br />

udvikling som stærke kvinder i 1924<br />

startede i Manchester. Faktisk det år<br />

Danmark, som jeg nævnte tidligere fik<br />

den første kvindelige minister.<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> har nogle meget fornemme<br />

mål<br />

• at fremme sandt venskab<br />

• at fremme hjælpsomhed og medmen-<br />

neskelig forståelse<br />

• at fremme international forståelse<br />

Kan samles i ordene venskab og hjælpsomhed.<br />

– Dette er store værdier.<br />

Vi lever i en meget urolig og uforudsigelig<br />

verden. Vor egoisme og selvcentrethed<br />

storblomstre – man er sin egen<br />

lykkesmed – men det er jo ikke alle, der<br />

er født ind i livet med sundhed – rigdom<br />

og ikke mindst frihed.<br />

Vi kan ikke bare gemme os bag i det<br />

danske kolonihavehus bagved ligusterhækken,<br />

og fornægte, hvad der sker<br />

omkring os – og kun som borger fokuserer<br />

på vore rettigheder, vi må og skal<br />

også tage hånd om vore medmenneskelige<br />

forpligtigelser.<br />

Vi lever i en verden med megen nød,<br />

fattigdom, krige, terror, vold og analfabetisme.<br />

Ja selv i vort lille smørhul Danmark er<br />

der også en del af befolkningen, der<br />

lever under fattigdomsgrænsen.<br />

Vi kan som <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>er ikke løse<br />

Danmarks og den øvrige verdens problemer,<br />

men vi kan i vor dagligdag i<br />

vore handlinger hele tiden prøve at have<br />

vore værdier venskab og hjælpsomhed<br />

for øje. Vi må hver især tænke over dis-<br />

se værdier. I mine handlinger prøver jeg<br />

at efterleve, at jeg skal behandle andre,<br />

som jeg gerne selv vil behandles – det<br />

har været en god ledetråd i mit liv såvel<br />

privat som jobmæssigt. – og som jeg<br />

også prøver at give videre til næste<br />

generation.<br />

Jeg tror på, at det er vigtigt, at vi som<br />

mennesker udviser rummelighed og<br />

respekt for andre – at vi kan mødes i<br />

tværgående miljøer og på tværs af kulturer.<br />

En af metoderne kunne være at<br />

genetablere en pligtkultur i stedet for<br />

den rettighedskultur, der er fremherskende.<br />

Det er pligtkulturen, der er<br />

cementen, som holder sammen på tingene<br />

i et samfund. Vi skal erkende, at vi<br />

har nogle pligter over for samfundet –<br />

overfor hinanden i stort og småt.<br />

Man skylder jo faktisk livet. Den gamle<br />

filosof og politiker Burke sagde, at et<br />

fællesskab er de levende – de ufødte og<br />

de døde. D.v.s. at fællesskabet bygger<br />

på følelsen af, at man har fået noget og<br />

skal sørge for at give det videre. Det er<br />

en god tanke i stedet for at tænke på, at<br />

verdenen opstod med mig, og at den går<br />

under med mig. Husk at få det meste ud<br />

af den, mens du er her.<br />

I et bredere perspektiv synes jeg det er<br />

vigtigt, at vi støtter op omkring projekter,<br />

der kan være med til at skabe mulighed<br />

for uddannelse og udvikling af<br />

kvinderne i den tredje verden. Vejen til<br />

fremgang er uddannelse og atter uddannelse.<br />

Her kan vi virkelig gøre en forskel<br />

ved at støtte projektet Girls<br />

30 31<br />

Education i Unicef regi.<br />

Ja, dette var nogle af de tanker, der kom<br />

til mig en smuk sommer eftermiddag,<br />

og som jeg gerne ville bruge lejligheden<br />

her til at dele med jer.<br />

Jeg er i dag også rigtig glad for, at jeg<br />

valgte at blive medlem af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>,<br />

og håber at jeg sammen med jer vil kunne<br />

være med til at gøre en forskel såvel<br />

nationalt som globalt. En forskel, der<br />

kan være med til at give vore børn og<br />

børnebørn et stabilt og godt liv.<br />

Tak fordi I lyttede.<br />

Kirsten Dahl-Sørensen


"I forbindelse med Intercitymøde i<br />

København <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> mandag den 3.<br />

november 2008 udnævnte præsident<br />

Mette Fog klubbens medlem gennem<br />

næste 50 år - Kirsten Roel Jensen - til<br />

æresmedlem af København <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>.<br />

Indtil synet for et års tid siden begyndte<br />

at svigte, var Kirsten ét af de medlemmer<br />

med højst mødeprocent.<br />

I sin tale til Kirsten nævnte præsidenten<br />

bl.a., at hun altid var meget "til stede"<br />

på sin egen helt elegante og diskrete<br />

facon, at Kirsten aldrig havde været<br />

eller er bleg for at sige sin mening, både<br />

når den går flertallet i mod, eller når<br />

hun er enig. Kirstens udgangspunkt er<br />

aldrig negativt. Hun er altid konstruktiv<br />

og åben overfor alle de nye tiltag, der<br />

sker i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> i disse år.<br />

Mette sluttede, at det var hendes og<br />

klubbens klare overbevisning, at hun<br />

holdt af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> og den atmosfære,<br />

venskab og sammenhold klubben har".<br />

Og mininotits om Intercitymødet:<br />

"Mandag den 3. november 2008 havde<br />

København <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> inviteret til<br />

Intercitymøde på Hotel Phønix i<br />

Bredgade. 57 gæster (incl. vores<br />

distriktspræsident) fra 14 klubber + rotarianere<br />

og klubbens egne gæster, ialt 89<br />

- var mødt op for at høre vicekriminalinspektør<br />

og drabschef Ove Dahl fra<br />

Københavns Politi fortælle om det, at<br />

være chef for "Afdelingen for personfarlig<br />

kriminalitet", som "Drabsafdelingen"<br />

er blevet dømt om til i forbindelse med<br />

Politikreformen.<br />

Ove Dahl fortalte både om sig selv, om<br />

afdelingens opbygning og sluttede med<br />

at fortælle om en konkret drabssag på<br />

Amager.<br />

Bl.a. fortalte Ove Dahl, at fire vigtige<br />

kriterier for opklaring af drabssager var:<br />

Samarbejde, arbejdsomhed, kreativitet<br />

og fantasi."<br />

Mette Fog<br />

Søllerød <strong>IW</strong><br />

I forlængelse af den store indsamling til<br />

en skole i Etiopien, som Søllerød Rotary<br />

startede i 2003 med invitation til deltagelse<br />

af <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, er det nu lykkedes<br />

at samle penge ind til skole <strong>nr</strong>. 2 i<br />

Etiopien.<br />

Den første indsamling, som foregik ved<br />

en stor kunst- og kultur eventdag på Gl.<br />

Holtegårds kunstmuseum i juni 2004<br />

bragte tilstrækkeligt ind, så en skole til<br />

150 børn kunne bygges i det meget fattige<br />

område Woldia i det nordøstlige<br />

Etiopien. Dette skete i samarbejde med<br />

Red Barnet, som havde en lokalafd. på<br />

stedet. Nogle medlemmer fra Søllerød<br />

Rotary og <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> besøgte skolen i<br />

2005 og kunne dokumentere, at skolen<br />

fungerede over al forventning. En nylig<br />

rapport derfra bekræfter, at det stadig er<br />

tilfældet.<br />

32 33<br />

Et restbeløb fra den første indsamling er<br />

nu blevet suppleret med beløb fra både<br />

Søllerød Rotary og <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, så der,<br />

igen gennem Red Barnet, kan bygges en<br />

skole, denne gang til 300 børn. Skolen<br />

kommer til at ligge i Muke Turi, ca. 90<br />

km nordvest for Addis Abeba og forventes<br />

færdig til brug i maj 2009.<br />

Søllerød <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>'s præsident<br />

Kirsten Dahl-Sørensen overrakte til et<br />

Rotarymøde d. 11.sept. klubbens indsamlede<br />

beløb på kr. 9.000 til Anders<br />

Bjerno, præsidenten for Søllerød Rotary<br />

Klub, som står for aftalen med Red<br />

Barnet.<br />

Kirsten Dahl-Sørensen<br />

Præsident<br />

Søllerød <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub


Camp Spodsbjerg 2008<br />

Igen i år har 24 langelandske børn i<br />

alderen 9-13 år fået en god sommerferieoplevelse<br />

i en spejderhytte i<br />

Spodsbjerg på Langeland. For 2. år i<br />

træk har Rudkøbing Rotary afholdt en<br />

uges sommerlejr for børn med sociale<br />

problemer af forskellig art. Børnene<br />

udvælges i samarbejde med de langelandske<br />

skoler og social- og sundhedsmedarbejdere<br />

i kommunen. Formålet er<br />

at give børnene en anderledes oplevelse<br />

end hverdagens manglende tilbud.<br />

Aktiviteterne på lejren var mangeartede,<br />

men hovedvægten var lagt på fysiske<br />

aktiviteter.<br />

Første dag havde lejren havde besøg af<br />

en professionel fotograf, som fortalte<br />

om ”hemmeligheden” bag et godt fotografi,<br />

hvorefter børnene fik udleveret et<br />

engangskamera. Billederne blev ved lejrens<br />

slutning fremkaldt og en fotomappe<br />

blev udleveret til alle børn – stor gensynsglæde.<br />

Lejren havde besøg af spejdere, som<br />

sammen med børnene lavede typiske<br />

spejderaktiviteter – knobbinding, pionerarbejde,<br />

besnøringer.<br />

En dag gik turen til Strynø, hvor børnene<br />

besøgte Smakkecenteret og var en tur<br />

på havet og prøvede at sejle i smakkejoller.<br />

En hel dag var helliget aktiviteter<br />

omkring førstehjælp inkl. hjertemassage<br />

udført på øvedukker. Alle aftener blev<br />

brugt til hygge omkring bålet, dog var<br />

vi så heldige, at Cirkus Arena var på<br />

Langeland netop i denne uge, så der var<br />

mulighed for en cirkusforestilling.<br />

Den sidste dag – fredag – var dramadag,<br />

hvor der blev indøvet sang, sketches og<br />

tryllekunster.<br />

Om aftenen var rotarianere og <strong>IW</strong> indbudt<br />

til grillaften med efterfølgende<br />

underholdning. Og det blev en forrygende<br />

aften, hvor børnene med stor koncentration<br />

udførte alle deres indøvede numre<br />

til stor begejstring for publikum.<br />

Ved lejrens afslutning blev udleveret<br />

diplomer for alle udførte aktiviteter.<br />

Uden et korps af frivillige hjælpere har<br />

det ikke været muligt at få afviklet en<br />

sådan sommerlejr, og det er her <strong>IW</strong><br />

kommer ind i billedet. To <strong>IW</strong>-piger har<br />

sammen med en kok været den faste<br />

stab i køkkenet og har sørget for, at alle<br />

fik lækker mad, som blev spist med god<br />

appetit.<br />

I ugen løb har andre <strong>IW</strong>-piger sørget for<br />

løbende forsyning af kage til alle.<br />

Øvrige hjælpere på aktivitetssiden har<br />

været lærere, studerende fra pædagogog<br />

lærerseminarier og andre rotarianere.<br />

Det samlede budget for lejren var<br />

38.000,- kr. og blev finansieret af<br />

Raffens børnefond, Rotary Danmark og<br />

Rudkøbing Rotaryklub.<br />

Marianne Bossen; Herlev <strong>IW</strong> er blevet<br />

hædret. Følgende blev sagt:<br />

Kære Marianne det er mig en stor glæde,<br />

at være ham der overrækker dig en<br />

Poul Harris Fellow – anerkendelse. Du<br />

er valgt for det store livssyn du er i<br />

besiddelse af både som privat person, i<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> og som et menneske<br />

i og udenfor familien<br />

Rotary, hvor du foregår med et<br />

godt eksempel.<br />

Dem der var med på Litauen<br />

turen ved også hvor stort et<br />

arbejde du havde udført, til<br />

glæde for andre. Blot dit nærvær<br />

har en positiv afsmittende<br />

effekt på omgivelser. Det er<br />

lige meget hvem der spørger<br />

dig, er der ingen, som går forgæves.<br />

Du er det jeg kalder en<br />

født genetisk humanist, som i<br />

min verden betyder, at lige<br />

meget hvor du befinder dig vil<br />

du altid fylde rummet med dit<br />

Hvis nogen er interesseret i at høre nærmere<br />

om tilrettelæggelse og afvikling af<br />

sommerlejren, er man velkommen til at<br />

kontakte Leif Brejndal, Rudkøbing<br />

Rotaryklub.<br />

Helle Schou-Hansen<br />

Præsident<br />

Rudkøbing <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Tildeling af en PHF’er v/ Rotary D-konferencen<br />

6. Sept. 2008<br />

34 35<br />

positive livssyn til stor glæde for omverdenen<br />

- derfor glæder det mig, at kunne<br />

smykke dit bryst med en velfortjent<br />

PHF’er - med en stor tak fra familien<br />

Rotary.<br />

Bjarne<br />

IPDG - 1470


Hillerød <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s ”Hjertepudeprojekt” Udvekslingsstudenter’s Get-togetherverskrift<br />

Som en del <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere hørte på<br />

Nyborg Strand i år, har Hillerød <strong>IW</strong><br />

startet et ”Hjertepudeprojekt” til fordel<br />

for brystkræftopereret kvinder.<br />

Projektet er startet af sygeplejerske<br />

Nancy Friis-Jensen (NFJ). NFJ er amerikaner,<br />

og har taget ideen med fra<br />

Amerika.<br />

Hjertepuden passer lige under armen, og<br />

lindrer smerter forårsaget af kirurgiske<br />

sår, ømhed i skulderen, stød og tryk<br />

f.eks. fra bilens sikkerhedssele og forhindre<br />

hævelse af armen.<br />

En del af Hillerød <strong>IW</strong>s piger mødes ca.<br />

hver 14. dag til hyggelige formiddage<br />

eller aftener, ( også en måde at være<br />

social på i klubben ), for at sy og fylde<br />

puderne med specielt fyld fra Panduro<br />

Hobby.<br />

Der er netop nu lavet aftale med<br />

Kræftens Bekæmpelse der betaler fyldet.<br />

NB !! Det er vigtigt, at al kontakt går<br />

gennem Nancy Friis-Jensen:<br />

nfj@tdcspace.dk<br />

Nordre Fasanvej 57, 2000<br />

Frederiksberg. tlf: 3816 3274 - mobil:<br />

2737 0534.<br />

For at skaffe penge til materialer, fremstiller<br />

Hillerød <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> også julekort<br />

med hjerter i festlige og søde julestoffer,<br />

som sælges dels ved vores næste<br />

møder og dels ved andre arrangementer<br />

inden – og uden for <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> regi.<br />

Pengene går ubeskåret til vores<br />

”Hjertepudeprojekt”.<br />

Lørdag d. 1. november har vi afleveret<br />

de første 105 puder til NFJ, som fordeler<br />

dem videre til bl.a. Rigshospitalet og<br />

Herlev Hospital samt til hospitaler i<br />

Jylland og på Fyn.<br />

Puderne udleveres gratis til de brystopererede<br />

patienter efter operationen.<br />

Læs mere om hele NFJs projekt på<br />

www.heartpillow.dk<br />

Nancy Friis-Jensen mangler ”sy-grupper”<br />

i områderne omkring Herning,<br />

Randers, Holstebro og Ringsted.<br />

Såfremt andre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klubber er<br />

interesseret i at fremstille hjertepuder,<br />

hører Nancy meget gerne fra jer på<br />

enten telefon eller mail.<br />

Kirsten Kann<br />

Hillerød <strong>IW</strong><br />

DISO D47<br />

I week-enden 26-28. september samledes<br />

29 ud af årets 36 udvekslingsstudenter<br />

i Sorø til Get-together week-end.<br />

Dianalund-Stenlille-Pernille og Sorø<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klubber stod for arrangementet.<br />

En glad flok fra 11 forskellige lande<br />

havde en god week-end sammen.<br />

Ved Week-endens aktiviteter var hovedvægten<br />

lagt på at være sammen, lære<br />

hinanden godt at kende og opbygge<br />

relationer for den kommende tid.<br />

Sorø Fritids- og kulturcenter – det gamle<br />

gasværk – smukt istandsat med<br />

respekt for den gamle bygning – beliggende<br />

lige ned til søen – dannede rammen<br />

om arrangementet, hvor <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>’erne stod for det praktiske arrangement<br />

med mad osv.<br />

Fredag og lørdag aftener var samvær<br />

med fællesdans og lege indtil den lyse<br />

morgen.<br />

Vi havde besøg af Distriktspræsident<br />

37<br />

Jannie Sauer og distriktsdiso Margit<br />

Jørgensen, som var med til at festliggøre<br />

aftenerne med taler og sange, ligesom<br />

Rotary var repræsenteret ved<br />

Distriktscounsellor Peter Müller samt<br />

lokale counsellors og præsidenter.<br />

Om lørdagen var der sightseeing i kirken,<br />

på akademiet, museet og sluttede af<br />

med sejltur på søen.<br />

Vi havde to unge studerende, Anne og<br />

Lasse, ikke alene som nattevagter, men<br />

de var aktivt med under hele weekenden,<br />

ved arrangementer, lege, oprydning,<br />

natløb osv.<br />

Udvekslingsstudenterne gav udtryk for,<br />

at Anne og Lasse havde været et meget<br />

stort plus og medvirkende til det positive<br />

forløb.<br />

Dianalund-Stenlille-Pernille og Sorø <strong>IW</strong><br />

Bibi Hovmand


Frederiksberg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Så er der atter brille indsamling i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>:<br />

Sangens år.<br />

Frederiksberg<br />

<strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> havde<br />

grebet ideen<br />

med sangen<br />

og sangens<br />

år og havde<br />

inviteret<br />

organisationskonsulent<br />

og tidligere<br />

højskoleforstander Johan Herold og<br />

hustru fra Århus for at fejre Sangens år i<br />

Frederiksberg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>.<br />

Når man synger, kommer man ud med<br />

følelser og bliver berørtog bevæger sig<br />

mentalt. Det er så sundt at synge, for<br />

sang fremmer en dybere vejrtrækning og<br />

hermed en bedre iltning af blodet, dette<br />

har en positiv virkning på kredsløb og<br />

stofskifte og medfører afslapning af<br />

spændte muskler.<br />

Dansk <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Råd søger<br />

Lovrådgiver med tiltrædelse pr. 15. januar 2009<br />

og<br />

Rådskasserer med tiltrædelse pr. 1. juli 2009<br />

Ved vort møde d. 9.september, 2008 deltog<br />

distriktspræsident Solveig Bisgaard,<br />

vicenationalrepræsentant Benedicte<br />

Haubroe, <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere fra<br />

Charlottenlund, Dragør, Gentofte,<br />

Hillerød, Københavns Nordre og Virum,<br />

samt rotarianere fra Farum,<br />

Frederiksberg, Frederiksberg Mariendal,<br />

København og Virum og sidst men ikke<br />

mindst vore egne medlemmer.<br />

Johan Herold præsenterede os for nogle<br />

helt nye sange fra Den Danske<br />

Højskolesangbog 18. udgave og fortalte<br />

om digtere og komponister til de sange<br />

han sang med os.<br />

Dette var helt igennem en fantastisk<br />

aften, man ikke måtte gå glip af.<br />

Grethe Dresner<br />

ISO Frederiksberg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

- deadline for indsendelse af ansøgninger er d. 15. december 2008 –<br />

læs nærmere om de ledige poster på www.innerwheel.dk bag login<br />

På vegne af D<strong>IW</strong>R<br />

Annelise Andersen<br />

National Repræsentant<br />

Så er der atter brille indsamling i <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>:<br />

Der har tidligere været indsamlet briller<br />

i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> regi – men for nylig blev<br />

der efterlyst kendskab til, om det stadig<br />

var aktuelt – og hvor briller i givet fald<br />

kunne afleveres.<br />

Bolden blev grebet af undertegnede, og<br />

jeg er som DISO i Distrikt 45, nu<br />

indgået i et samarbejde med Foreningen<br />

Masangas Venner, der står for genopbygningen<br />

af Masanga Leprosy Hospital<br />

i Sierra Leone. Næste skridt i udvikling<br />

af et fuldt udbygget hospital er oprettelsen<br />

af en øjenklinik, hvortil vores briller<br />

skal gå.<br />

Sierra Leone er verdens fattigste land.<br />

Den blodige borgerkrig som hærgede<br />

landet fra 1991 til 2002 har efterladt en<br />

befolkning uden adgang til de helt basale<br />

fornødenheder. Landet har verdens<br />

højeste børnedødelighed – 25% når ikke<br />

at fejre deres femte fødselsdag.<br />

Samtidig dør hver sjette i forbindelse<br />

med graviditet eller under fødsel.<br />

Hospitalet er et tidligere Adventist<br />

hospital, som blev drevet af adventister<br />

til langt op i halvfemserne, indtil rebellerne<br />

besatte det og bruge det som<br />

hovedkvarter. Adventister har siden<br />

overladt hospitalet – der blev totalt ødelagt<br />

– til Masangas Venner, som er en<br />

upolitisk og ikke religiøs forening etableret<br />

af en dansk læge Peter Bo<br />

Jørgensen, til formålet.<br />

Projektet startede op i 2006 og hospitalet<br />

har nu adskillige afdelinger. Der er<br />

en lægeklinik, der dagligt tilser omkring<br />

100 mennesker, en ”under fives” klinik,<br />

der sørger for at give børnene vacciner<br />

38 39<br />

og ormekure, en sengeafdeling til børn,<br />

et fejl- og underernæringscenter, ligeledes<br />

til børn og en nyligt åbnet ”maternety<br />

ward”, hvor der skal tages imod fødsler.<br />

Der er brok kirurgi, når personalesituationen<br />

tillader det.<br />

Til februar 2009 åbner øjenklinikken på<br />

hospitalet. Overlæge på Øjenafdelingen,<br />

Århus Sygehus Steen Fiil Urbak skyder<br />

projektet i gang og lærer de lokalt ansatte<br />

læger op i simpel øjenlågskirurgi.<br />

Dette er en stor nødvendighed, da alvorlige<br />

infektioner i øjnene er hyppige; disse<br />

giver ardannelser i øjenlåg, hvorved<br />

de langsomt vender sig indad og øjenvipperne<br />

vil derved ridse kontinuerligt<br />

på hornhinden, der således beskadiges,<br />

og den inficerede ender med at blive<br />

blind.<br />

Sygdomme som grå stær, der jo herhjemme<br />

behandles med stor succes, er<br />

på verdensplan også den sygdom, der<br />

forårsager mest blindhed, men klinikken<br />

vil starte i det små og vokse sig til mere<br />

kompliceret kirurgi, når der er penge og<br />

faciliteter til det.<br />

Ved siden af kirurgien og øjenskadestuen<br />

skal der være optiker virksomhed<br />

og screening af børnenes syn. En del<br />

udstyr er allerede indsamlet til synsstyrkebestemmelse,<br />

refraktionsmålinger osv.<br />

og med <strong>Inner</strong><strong>Wheel</strong>s hjælp kan befolkningen<br />

i Sierra Leones Tonkolilli distrikt<br />

komme til at se klart igen.<br />

Alt behandling på hospitalet er selvsagt<br />

gratis.<br />

Alle indsamlede briller kan således afleveres<br />

til mig på adressen: Inge Haas,


Malerkrogen 13, 8450 Hammel – eller<br />

afleveres til mig på vore intercity og<br />

landsmøder. Jeg vil vende tilbage med,<br />

hvorledes vi nemmest får aflevering af<br />

indsamlede briller i de øvrige distrikter<br />

organiseret, så vi undgår dyre forsendelsesomkostninger<br />

.<br />

Rygtet gik hurtigt, så jeg fik allerede så<br />

mange briller med hjem på landsmødet<br />

på Nyborg Strand, at de fylder en hel<br />

flyttekasse. Tusind tak skal I ha`!<br />

For en god ordens skyld skylder jeg lige<br />

at fortælle, at jeg selv er bestyrelsesmed-lem<br />

i foreningen Masangas Venner,<br />

og at min datter som lægestuderende har<br />

taget initiativ til og organiseret oprettelsen<br />

af fejl-og underernæringscentret for<br />

småbørn, som drives udelukkende af frivillige<br />

medicinstuderende. Hun var i<br />

Sierre Leone i februar 2008 for at starte<br />

projektet op, og kommer gerne i inner<br />

wheel klubber og fortæller og viser billeder<br />

derfra. I kan blot kontakte mig.<br />

Har I lyst til at læse mere om Masanga<br />

Til almindelig furore blandt festdeltagerne<br />

både kvinder og mænd.<br />

I et tidligt månedsbrev dateret d. 16.juni<br />

1958 (før klubbens charterdag) kan vi<br />

læse 3 min. ved Musse Fritz Hansen:<br />

”Hvordan er vi koner i det daglige?<br />

Hvordan tager vi f.eks. imod vores<br />

mand, når han kommer træt hjem?<br />

Forstår vi at give ham den ro, der er nødvendig,<br />

så han kan få sin hvile, før han<br />

rehabilitering projektet i sin helhed se<br />

da, www.masanga.dk<br />

Inge Haas<br />

DISO d. 45<br />

Uddrag fra Suzanne Nielsens tale ved Hillerød <strong>IW</strong>´s<br />

50 års fødselsdag<br />

igen tager på sit arbejde? Forstår vi at<br />

yde vort til, at der er harmoni i ægteskabet?<br />

Det er godt at kunne drøfte de problemer,<br />

der opstår i mandens arbejde, og<br />

vise interesse for hans virke. Lige så vel<br />

som det er godt at kunne tie sammen.<br />

Sørger vi for ikke at være gnavne, når<br />

vores mand kommer hjem? Man skal<br />

ikke overlæsse sin mand med alle de små<br />

genvordigheder, der dagen igennem kan<br />

være med børn, husassistenter og så<br />

videre. – Hvis man sørger for at få et lille<br />

hvil midt på dagen, er man meget mere<br />

oplagt til at skabe den rigtige hyggelige<br />

stemning i hjemmet, når manden kommer<br />

hjem. Selvfølgelig skal man have<br />

lov til at drøfte vigtige spørgsmål med<br />

sin mand, når han er hjemme, men prøv<br />

Den 1. november 2008 fejrede<br />

Fredericia <strong>Inner</strong><strong>Wheel</strong> Klub 50 Årsjubilæum.<br />

Festen blev afholdt på Café<br />

FIC. Verdenspræsidenten var inviteret,<br />

men kunne desværre ikke afse tid til at<br />

deltage. Inviterede gæster var disstriktspræsident<br />

Anne Langballe, repræsentant<br />

for Middelfart, vores fadderklub, Tove<br />

Terp, præsidenterne Jens Birkebeck fra<br />

Fredericia, Jens Søe Nielsen fra<br />

Fredericia Vesterbro alle med ledsagere.<br />

at holde nerverne i orden, så går det hele<br />

meget lettere.”<br />

Der var festdeltagere, der mente, der var<br />

noget, vi havde glemt.<br />

Venlige hilsener<br />

Kirsten Glümer, præsident.<br />

Fredericia <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> fejrer 60 år<br />

40 41<br />

Æresmedlem Astrid Nielsen deltog i<br />

jubilæet. Hun havde været med fra klubbens<br />

start, og havde således også 50-års<br />

jubilæum. Luna-koret underholdt med<br />

sang. Klubbens præsident er medlem af<br />

koret. Ved festen havde vi den glæde, at<br />

kunne optage et nyt medlem, Malee<br />

Madsen.<br />

Med venlig hilsen<br />

bestyrelsen.


<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Danmark’s 60 års jubilæum<br />

INNER WHEEL Danmark kan den 23.<br />

September fejre sit 60 års jubilæum.<br />

Ved festtalen, der blev holdt ved 25 års<br />

jubilæet, gik man tilbage til Adam og<br />

Eva. Lige som Eva blev skabt af Adams<br />

ribben , er INNER WHEEL et slags ribben<br />

taget ud af ROTARY - uden ROTA-<br />

RY - ingen INNER WHEEL !<br />

Med årene er det lille indre Rotary hjul<br />

dog blevet meget selvstændig og kører<br />

nu sine egne veje. Bl.a. behøver nye<br />

medlemmer ikke længere at være relateret<br />

til ROTARY.<br />

ROTARY blev til i 1905 i USA og<br />

INNER WHEEL i 1924 i England.<br />

Grunden til at ikke USA startede INNER<br />

WHEEL var, at de 10 år før havde startet<br />

deres egen ROTARY relaterede kvindeklub<br />

, som de kaldte ROTARY ANN’S,<br />

og i mange år ville de ikke anerkende<br />

INNER WHEEL.<br />

Efter den anden verdenskrig voksede<br />

antallet af klubber voldsomt og i 1948<br />

blev den første INNER WHEEL klub<br />

startet i Danmark, nærmere betegnet<br />

Haderslev med Dagmar Ottosen som initiativtager<br />

. Storkøbenhavn fulgte efter<br />

med 100 damer , der også ønskede at<br />

danne en klub , der dog først blev charteret<br />

i 1950.<br />

Så gik det til gengæld også hurtigt, og<br />

1951 var der 6 klubber, idet Sønderborg,<br />

Odense , Slagelse og Århus var kommet<br />

med.<br />

Ikke blot i Danmark , men i hele verden<br />

bredte INNER WHEEL sig .<br />

“ The Association of <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Clubs<br />

in Great Britain and Irland “ fik derfor<br />

per 1. Juli 1967 navneforandring til “<br />

International <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> “.<br />

For at pointere , at det nu var en international<br />

organisation , blev det fra engelsk<br />

side besluttet , at det første Board<br />

Meeting skulle afholdes uden for London,<br />

nemlig i København den 3 og 4.<br />

Oktober 1967.<br />

I det hele taget har Danmark været meget<br />

aktiv i INNER WHEEL . Den anden<br />

Convention , der blev afholdt 22. og 23.<br />

Maj 1973 var ligeledes i København ,<br />

hvor den daværende danske verdenspræsident<br />

Birthe Fangel ledsagede Dronning<br />

Ingrid til en fest med over 3000 deltagere<br />

i Falkoner Centeret. Den første<br />

Convention blev holdt i Haag i Holland ,<br />

hvor også Dronning Juliane var til stede.<br />

Meget bemærkelsesværdigt er det, at<br />

Danmark med sine godt 3300 <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>er mod 100.000 på verdensplan ,<br />

lige i jubilæumsåret for anden gang kan<br />

stille en verdenspræsident , Susanne<br />

Nielsen , hvis motto er “ Realize your<br />

Visions and make a Difference “ .<br />

Det største internationale projekt for<br />

INNER WHEEL i øjeblikket er “ Global<br />

Girls Education “ i samarbejde med UNI-<br />

CEF.<br />

Og hvad er så INNER WHEEL ?<br />

INNER WHEEL er en upolitisk og usekterisk<br />

verdensomspændende kvindeorganisation<br />

med 100.000 medlemmer ,<br />

repræsenteret i 101 lande opdelt i 171<br />

distrikter og ca. 4000 klubber.<br />

INNER WHEEL’s formål er :<br />

at fremme sandt venskab<br />

at fremme hjælpsomhed og medmenneskelig<br />

forståelse<br />

at fremme international forståelse<br />

Alice Waldner<br />

Presseansvarlig for Distrik 47<br />

42 43


Det første nummer af INNER WHEEL NYT<br />

44


Velkommen til nye medlemmer<br />

Distrikt 44 Bjerringbro Susan Hales Pedersen<br />

Hjørring Vestre Gitte Larsen<br />

Nykøbing Mors Ragna Toft Bro<br />

Randers Østre Lene Juul Møller<br />

Helle Kjær Videriksen<br />

Rønde Eva Thyssen<br />

Thisted Gitte Ishøy<br />

Aabybro Borghild Pedersen<br />

Edel He<strong>nr</strong>iksen<br />

Aars Helle Simonsen<br />

Distrikt 45 Holstebro Vestre Astrid Kaasgaard<br />

Samsø Inger Elisabeth Kuntz<br />

Vinderup Inge Ebbesen<br />

Hammel Evelyn Skovsen<br />

Distrikt 46 Svendborg Sct. Jørgens<br />

Kirsten Østergaard<br />

Aabe<strong>nr</strong>aa Jette Johanne Jakobsen<br />

Distrikt 47 Fredensborg Lis Jørgensen<br />

Frederiksberg Kirsten Lopez<br />

Frederiksværk Ulla Dyndegaard<br />

København Nordre Anne-Marie Rasmussen<br />

Marianne Kildehus Jørgensen<br />

Jane Bruun<br />

Kirsten Marie Koch<br />

Søllerød Monika Gniadecka<br />

Virum Kirsten Sørensen<br />

Rønne Bodil Sørensen<br />

Distrikt 48 Dianalund-Stenlille-Pernille<br />

Pauline Higham Nyegaard<br />

Kalundborg Helle Ege Olsen<br />

Karlslunde Inge Lise Vesterdahl<br />

Merete Storm Ildved<br />

Nakskov Inger Kiehn From<br />

Nysted Doris Lundh<br />

Lieve Vink<br />

Ingeborg Nielsen<br />

Roskilde 2000 Anne Marie Nymann<br />

Sorø Signe Romme<br />

Store-Heddinge Anne Margrethe Thygesen<br />

Lissi Nedergård Hansen<br />

46 47<br />

Dødsfald<br />

Distrikt 44 Skive Gunhild Vistisen<br />

Aars Inge Lassen<br />

Distrikt 45 Skanderborg Patricia Lunddahl<br />

Brædstrup - Ry Grethe Rasmussen<br />

Distrikt 46 Aabe<strong>nr</strong>aa Vita Harsberg<br />

Distrikt 48 Sorø Aase Hildebrand<br />

Kalundborg Mauda Dømler<br />

GOD JUL


Magasinpost B<br />

ID-<strong>nr</strong>.: 46668<br />

VIGTIGE DATOER<br />

7. marts 2009 D44 – Forårsdistriktsmøde – Comwell Rebild Bakker<br />

14. marts 2009 D47 – Forårsdistriktsmøde<br />

21. marts 2009 D45 – Forårsdistriktsmøde<br />

26. maj 2009 D45 – Distriktskædeoverrækkelse<br />

8. juni 2009 D44 – Distriktskædeoverrækkelse i Skive<br />

20. juni 2009 D47 – Nationalkædeoverrækkelse<br />

VIGTIGE ADRESSER<br />

Frimærker afleveres til Hanne Dahl, Box 174, Granvænget 20,<br />

5700 Svendborg<br />

Næste nummer udkommer marts 2009<br />

Sidste frist for manuskripter til ansvarshavende redaktør<br />

Søndag den 1. februar 2009<br />

Udenlandske abonnenter: kr. 100,00<br />

Bestilling til Rådskasserer Lis Cathrine Poulsen – senest 30. juni 2009<br />

E-mail: lispoulsen@post.tele.dk<br />

Betaling til: Alm. Brand Bank 7681 – 1568609 senest 30. august 2008<br />

IBAN nummer DK5 476 810 001 568 609<br />

BIC-kode (Swift-adresse) ALMBDKKK<br />

Obs! Alle bankomkostninger skal betales af ordregiveren<br />

Returblade sendes til medlemsregistret<br />

Tove Galmstrup Christensen – Engvej 2 – 8370 Hadsten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!