SPIRITUALITET OG KRISTENTRO - Danske Kirkers Råd

danskekirkersraad.dk

SPIRITUALITET OG KRISTENTRO - Danske Kirkers Råd

Bjergsnæsskolen

Gl. Århusvej 161 B, 8800 Viborg. Telefon: 8662-5222.

Skolen ligger meget naturskønt på et bakkefremspring syd for Viborg. Den er nybygget og råder over værelser til

127 deltagere, heraf flest 2-mands- og enkelte 3- og 4-mandsværelser.

Derudover er der mulighed for feltmæssig indkvartering på madrasser i gymnastiksalen og privat indkvartering.

Håndklæder samt sovepose eller linned medbringes (linned kan evt. lejes på skolen).

Pris

Inspirationsdagene koster 1000 kr. inklusiv mad og overnatning. Søg evt. dit menighedsråd om tilskud til deltagelsen.

Rejse

På www.bjergsnaes.dk finder du et krak-kort samt kørselsvejledninger.

På www.spiritualitet-kristentro.dk

ligger en artikel, hvor arrangørerne fortæller om baggrunden for arrangementet. Der er også en uddybende præsentation

af aktiviteter og medvirkende – og information om ledige pladser.

Kontakt

Projektkoordinator Annegrethe Jørgensen.

Telefon: 8611 9691.

E-mail: agj@mail1.stofanet.dk

Tilmelding

Hvis du tilmelder dig via www.spiritualitet.kristentro-dk, får du med det samme at vide, om der er plads på den

ønskede workshop (du er med i én workshopgruppe gennem hele forløbet). Har du ikke internetadgang, kan

nedenstående skema sendes til IKON, Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N. mrkt. ”Inspirationsdage”. Så får du efterfølgende

besked, hvis de ønskede workshops er fyldt op.

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 2. maj. Antallet af pladser er begrænset, og vi registrerer dig som deltager, når beløbet

– med angivelse af navn og adresse – er gået ind på kontonr.: 1594-4806088390 – BGbank.

Navn:

Adresse: Postnr.

by:

Tlf: Email:

Specielle behov mht. mad: (kontakt evt. projektkoordinator)

Workshop, 1. ønske: Workshop, 2. ønske:

Inspirationsdage om

SPIRITUALITET OG KRISTENTRO

den 10.-12. juni 2005

på Bjergsnæsskolen i Viborg

“for at også I

skal være,

hvor jeg er”

(Johannes 14, 3b)

Arrangører

Danske Kirkers Råd, Folkekirke og Religionsmøde, Folkekirkens Mission, IKON, Kirkefaglig

Videreuddannelse, Kirkefondet, Viborg Domprovsti.

Projektet støttes økonomisk af Københavns Stift, Aalborg Stift, Viborg Stift og Århus Stift

samt Landsudvalget for Areopagos og IKON (flere stifter var undervejs med støtte ved redaktionens

slutning).

Forsideillustration: ”Opstandelse”, gengivet med tilladelse af Arne Haugen Sørensen og Ringkøbing Kirke.

Layout: Horisont Grafisk www.horisont.dk

SPIRITUALITET OG KRISTENTRO


Velkommen til tre inspirerende dage! Foredrag og workshops

Velkommen til tre inspirerende dage med fokus på spiritualitet og kristentro!

Her kan du arbejde med det, der interesserer dig, og møde andre fra hele landet, der brænder for det samme. Du er

også med til at tage hul på en diskussion, som er vigtig for folkekirken. Nu og fremover. Hvad er det karakteristiske

ved kristen spiritualitet? Hvordan får vi den bredt ud, så den bliver en spiritualitet for det hele menneske – med krop,

sjæl og ånd. Og på en måde, som er rodfæstet i kirken og dens ritualer?

Programmet er sat sammen for dig, der som ansat i kirken eller aktiv lægmand m/k allerede arbejder med eller planlægger

lignende aktiviteter hjemme i sognet.

Fredag 10. juni

Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering

Kl. 18.00 Taizé med trommer – en time med salmer fra en anden kristen spiritualitet

v/ Betty og Peter Arendt

Kl. 19.00 Aftensmad

Spiritualitet og kristentro. Velkomsttale v/ Arndt Jessen Hansen

Kl. 20.00 Dialog om tro i workshopgrupperne

Kl. 21.30 Afgang til Søndermarkskirken

Kl. 21.45 Stille fællesafslutning i kirken

Derefter café på skolen

Lørdag 11. juni

Kl. 08.00 Kroppens bøn – dans v/sr. Angela Rammé

Kl. 09.00 Morgenmad

Kl. 10.00 Workshops I

Kl. 12.00 Pause

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 14.00 Kristen spiritualitet. Kilderne, den lutherske tradition – og fremtiden v/ Joachim Grün

Kl. 15.00 Pause

Kl. 15.30 Respons v/ Merete Ørskov, Per Ramsdal og Kirsten Felter

Kl. 16.00 Dialog med salen

Kl. 17.00 Pause

Kl. 18.00 Aftensmad

Kl. 19.00 Workshops II

Kl. 21.30 Afgang til Søndermarkskirken

Kl. 21.45 Stille fællesafslutning i kirken

Derefter café på skolen

Søndag12. juni

Kl. 08.30 Morgenmad (derefter rømmes værelserne)

Kl. 09.30 Afgang til Søndermarkskirken

Kl. 10.00 Gudstjeneste v/ Birgitte Thun og Udvalget for Kristen Spiritualitet, Viborg Stift. Derefter kirkefrokost

i Søndermarkskirken

Kl. 13.00 Afgang til Bjergsnæsskolen

Kl. 13.30 Afslutning: Hvad er der sket i løbet af dagene? Hvordan følger vi op?

Kl. 15.00 Afrejse

Spiritualitet og Kristentro v/ domprovst Arndt Jessen Hansen.

Domprovsten i Viborg byder velkommen til inspirationsdagene med et oplæg om spiritualitet og kristentro.

Gudstjenestelivet i folkekirken undergår store forandringer i disse år, hvor vi må gøre op med gold rettroenhed og

fromhedsforskrækkelse. Kristentroen må vinde form og skikkelse på ny og blive til praksis.

Kristen spiritualitet. Kilderne, den lutherske tradition – og fremtiden v/ Joachim Grün, forstander på Solåsen, Norge.

Er spiritualitet kun for de religiøse? Joachim Grün fortæller om Luthers forhold til bøn-meditation-mystik og helliggørelse

og om udfordringen fra de nyreligiøse i dag, som vi må møde med økumenisk dialog og selvbesindelse på det

særlige ved kristen spiritualitet. Til sidst spørger han: Aner vi kirkens fremtidige spiritualitet?

1:

Kristen meditation – ikoner og Jesusbøn v/ Karen Marianne Kristensen (Gjerrild).

Vi nærmer os den bagvedliggende tradition i den russiske kirke og øver bønnen med kroppen, verbalt, i tankerne og i

hjertet – i stilhed. På workshoppen leder vi også efter spor af bønnen i vores egen salmesang. Enkelte ikoner vil blive

inddraget til at belyse vejen, vi går.

2:

Bibelslamming v/ Signe Malene Berg og Christina Mertz Fundrup (Vor Frue, København).

En slags bibelmeditation. Man ”slammer” når man – efter at have skrevet dét ned, som teksten siger een – læser sit

skrevne op for de andre. Den eneste regel, man skal gå ud fra er, at Gud findes, og at han med bibelteksten vil os

noget.

Workshoppen er udformet som en andagt.

3:

Kristuskransen v/ Mogens Miland (oversætter af Martin Lönnebos bøger om emnet).

Kransen er udviklet af Martin Lönnebo og modtages i Danmark med lige stor åbenhed af unge og ældre, som en

hjælp til i at leve Gud nær.

I workshoppen deler vi erfaringer om brugen af Kristuskransen og dens vej til en kristen spiritualitet, der er til at tage

og føle på.

4:

Diakoni og liturgi v/ Sigrid Horsholt Pedersen (Hornstrup og Nørremarks sogne, Vejle).

Diakoni handler om at være ved siden af det nødstedte menneske. Liturgi vil sige at skabe ramme, rum og indhold for

menneskets religiøse udtryk. På workshoppen former vi en diakonal liturgi vha. billedbetragtning om at være "Guds

hænder og fødder" og forkyndelsesværksted ud fra cases og relevante tekster.

5:

Kirkegang. En vandring til det hellige - og hjem igen v/ Peter Ruge (Svenstrup, Als).

Mønsteret i den arketypiske pilgrimsvandring kan strukturere vejen til sognekirken og gøre gudstjenesten til reel livsfornyelse

– jo mere, jo bedre man forbereder sig. Workshoppen præsenterer idéen bag ”Kirkegang” og de indhøstede

erfaringer indtil nu. Deltagerne vil på forhånd modtage uddybende materiale, der sikrer et fælles erfaringsmateriale

som basis for udveksling.

6:

Trosberedskab i sognet v/ Elisabeth Bøtkjær (Grøndalskirken).

Kirken tilbyder gudstjenester, kirkelige handlinger og undervisning. Men fungerer kirkens aktiviteter som trosberedskab

? Er de rum for mennesker, der længes efter at se deres historie i lyset af Guds historie og vokse i troen? På

workshoppen vil vi fortælle troshistorier og undersøge vore egne kirkers trosberedskab. Hvad har vi allerede? Hvad

savner vi?

7:

Nattens kirke v/ Anne Birgitte Reiter (Odense Domkirke).

Hvorfor holde kirken åben i aften- og nattetimer? Hvad er det, vi gerne vil tilbyde i Natkirken? Hvor vide er grænserne

for, hvad vi kan lade foregå i Natkirken? I workshoppen vil vi dels reflektere over praksis og drømme, dels

arbejde med konkrete ideer.

8:

Åndelig vejledning – med udgangspunkt i den keltiske tradition v/ Elizabeth Knox-Seith (Areopagos).

”Anam cara”, sjælsvenskabet, var bærende i forholdet mellem de omvandrende keltiske munke i middelalderen. I

workshoppen indleder vi med en film fra Iona-fællesskabet, der viser et eksempel på et åndeligt vejledningsforløb.

Med baggrund i forskellige poetiske tekster fra den keltiske tradition deles erfaringer om åndelig medvandring og

sjælsvenskab.

9:

Pilgrimsvandring – en vej til fordybelse og bøn også for børn og unge v/ Anette Foged Schultz

(Kværndrup).

Workshoppen fokuserer på det konkrete arbejde i konfirmandstuen og ved dåbsoplæringen. Hvordan anvender vi

pilgrimsvandringen og den centrale symbolik herfra i en undervisningssituation? Eksempler fra egen undervisning

vil være udgangspunktet, og vi prøver – i praksis – hvordan vandringen virker på sind og tanker. Løbende

udveksling om erfaringer med børn og unge.

10:

Folkelig spiritualitet ved livsovergange v/ Vita Andreasen (Løgumkloster Højskole).

Kirken har sine ritualer ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Hvorfor opleves de ofte som tomme og uden

mening? Hvordan bygger vi bro mellem kirken og det enkelte menneske, som ikke i længden vil lade sig nøje med

et liv på overfladen men længes efter accept og spiritualitet?

11:

Musik og det kristne religiøse univers v/ Mogens Jensen (Hasseris Kirke).

Musik er en portal til og fra sjælen. Hvad gør musikken ved mig? Med afsæt i konkrete eksempler fra organistens

og komponistens hverdag spørges der i denne workshop om koblingen mellem forskellige musikalske udtryk og

de bagvedliggende gudsbilleder, samtidstolkninger, kirkeforståelser samt om forholdet til teologi, liturgi, krop, sind

og åndelighed.

12:

Bibliodrama og åndelig vejledning v/ Ele Bonde (www.elebonde.dk).

Troen bevæger sig. Resultatet af en sådan bevægelse kan være ny indsigt forbundet med en god og dyb stilhed.

Men ofte går der en besværlig tid forud for den gode stilhed. Når vi spiller bibliodrama, er vi på sporet af troens

bevægelser i os, og teksten selv bliver en vejleder. Bibelens ord er levende.

13:

Hjerte og smerte – tro og psykologi v/ Peter Damgaard-Hansen (www.peter-damgaard-hansen.dk).

Denne workshop undersøger forholdet mellem psykologi og tro. Psykologien, der kan bruges som hjælp til at

åbne hjertet som troens og gudsforholdets sted. Kristendommen og troen, der viser vej gennem den smerte, som

ligger under psykiske problemer. Formen er oplæg, vekslende med dialog i mindre grupper og på workshopholdet.

14:

Kroppens bøn v/ sr. Angela Rammé, Sankt Joseph Søstrene Danmark.

(se www.spiritualitet-kristentro for beskrivelse af workshoppen).

Morten Møbjerg in memoriam.

More magazines by this user
Similar magazines