Juni - juli - august2013 - Bogense kirke

bogensekirke.dk

Juni - juli - august2013 - Bogense kirke

Bogense Sogns

Kirkeblad

Nr. 2 · juni – juli – august 2013 · 19. årgaNg


Vejviser

Hjemmeside: www.bogensekirke.dk

Bogense Sogns kirkekontor

Teglgårdsvej 1

5400 Bogense

tlf. 64 81 26 86

Præstesekretær: Berith Ruth Jørgensen

e-mail: berj@km.dk

Sognepræst: Karen Holm Agersnap (Kbf)

Teglgårdsvej 1

5400 Bogense

tlf. 64 81 10 21

mobil: 40 41 50 38

e-mail: khag@km.dk

Træffes ikke mandag

Sognepræst: Bente Bisgaard Thomsen

Bladstrupvej 49

5400 Bogense

tlf. 64 86 14 19

mobil: 24 60 04 19

e-mail: bbt@km.dk

Kirkesanger: Jan Horskjær Rasmussen

Platanvej 46, Tørresø Strand,

tlf. 60 62 13 90

e-mail: kirkesanger@bogensekirke.dk

Organist: Klaus Andersen

tlf. 28 55 52 46

e-mail: klausnodeandersen@gmail.com

Kirketjener: Lone Møldrup Pedersen

Bodøparken 30, 5400 Bogense,

tlf. 22 54 03 37

mobil: 20 12 95 31

e-mail: kirketjener@bogensekirke.dk

Kirkegårdsleder: Flemming Jørgensen

Træffes på kirkegården:

hverdage kl. 7.00 – 15.00

fredag 8.00 – 12.00

tlf. 64 81 31 31

mobil: 20 15 48 31

e-mail: kirke@mail.tele.dk

2 Bogense Sogn Kirkeblad Bogense

Menighedsrådsformand: Kjeld Bruun

tlf. 62 37 43 24

mobil: 42 96 66 17

e-mail: farsvilje@me.com

Næstformand: Birgit Folden

tlf. 64 86 14 53

mobil: 23 42 72 45

e-mail: bladdronningen@privat.dk

Kasserer: Lise Theodorsen Jørgensen

tlf. 64 81 26 50

e-mail: lisepoul@privat.dk

Kontaktperson: Jeanie Bruun

tlf. 63 81 70 02

e-mail: jbr@nordfynskommune.dk

Kirkeværge: Jørn Frydensberg

tlf. 51 76 49 18

e-mail: frydstamps@gmail.com

Kirsten Nielsen

tlf. 64 81 22 27

e-mail: knudpeter42@gmail.com

Dorthe Aarøe

tlf. 60 18 09 63

e-mail: daa@nordfynskomune.dk

Jytte Kiilstofte Madsen

tlf. 27 57 22 60

e-mail: jytte@jo-madsen.dk

Sognepræst: Kirsten Clement

Specialklasse-konfirmander

tlf. 64 85 11 79

e-mail: Kcl@km.dk

Redaktion: Birgit Folden, Kjeld Bruun,

Karen Holm Agersnap (ansvarshavende)

Hvis kirkebladet udebliver,

kontakt Anja Hansen tlf. 50 91 44 71

Sogn

ET STED,

MAN GERNE VIL VÆRE

Det er lysten, der driver værket, når den nyvalgte

formand for Bogense Menighedsråd,

Kjeld Bruun passer sit ”bænkearbejde” i kirken

Menighedsrådsformand Kjeld Bruun (foto: BBT)

Kjeld Bruun, den nye formand for menighedsrådet

i Bogense, hører, sammen med sin kone Jeanie,

til de meget flittige brugere af kirken. Hvad

enten det gælder gudstjenester, koncerter, foredrag

eller andet, møder han op, når og hvor han

kan. Og det er vel og mærke ikke af pligt – og slet

ikke sur pligt.

-Vi har en virkelig smuk kirke med den mest

fantastiske beliggenhed. Vi har et dejligt, lyst og

indbydende kirkerum med en god akustik. Man

befinder sig godt i det, og når man går derfra,

er det med en følelse af glæde og forventning.

Kombinationen af et supergodt personale og et

dejligt rum gør Bogense Kirke til et sted, man

gerne vil være og hvor man gerne vil komme

igen, understreger han.

Bogense Sogn

Kirke og tro fyldte ikke alverden i Kjeld Bruuns

opvækst, fortæller han. Interessen for de dele har

han snarere giftet sig til end fået ind med modermælken.

–Min kirkelige interesse er kommet

meget gennem Jeanie og hendes engagement.

(Jeanie Bruun er kontaktperson i menighedsrådet,

red.).

Selv blev Kjeld Bruun valgt som 1. suppleant til

menighedsrådet i 2008, og kom efter et halvt år

ind på en ledig plads i rådet. Ved valget i 2012

stillede han op igen og blev efterfølgende valgt

som formand.

-Arbejdet i menighedsrådet er spændende og udfordrende,

siger han. I den forrige periode fyldte

restaureringen af kirken rigtig meget. Der var

meget at sætte sig ind i og forholde sig til, men vi

var heldige at ende med et resultat, der blev som

vi havde håbet. Det er selvfølgeligt brandærgerligt,

at vi nu står med en skade i tagkonstruktionen,

som ikke blev opdaget, da vi vár i gang, og

som vi derfor er tvunget til at få udbedret nu. Jeg

ville noget hellere have brugt pengene på orglet

og et nyt lydanlæg, men sådan er det nu engang,

og jeg er sikker på, at vi nok skal finde en god

løsning på det nye problem, herunder den økonomiske

side af sagen.

-Men det bliver da hårdt. Økonomien er stram

i stift og provsti og lokalt i Bogense. Det ligger,

så at sige, i tiden, hvor der fra alle sider tales om

besparelser og omkostningsbevidsthed.

En god arbejdsplads

Kjeld Bruun er optimist af natur. Han hører til

de mennesker, der hellere bygger vindmøller

end sætter læskærme op, når en kuling er i anmarch.

Frem for at hænge med hovedet over den

forestående tagrenovering stråler han bogstavelig

talt af begejstring ved tanken om de mange

spændende arrangementer og aktiviteter, der

Bogense Sogn Kirkeblad 3


Kjeld Bruun har udsigt til Æbelø fra sit hjem på

Østre Mole (foto: BBT)

fremover skal være med til at skabe liv og sprede

glæde i det samfund, Bogense Kirke er en del af.

På spørgsmålet om, hvordan han som formand

håber at kunne præge livet i sognet den kommende

fireårsperiode, siger han:

-Jeg vil gerne være med til at øge kirkens synlighed.

Vi skal i endnu højere grad end nu ud

og blande os og være en aktiv og integreret del

af dagligdagen i lokalsamfundet. Med Klaus Andersen

har vi fået en kreativ og topprofessionel

organist, som har givet bl.a. vores koncertudbud

et gevaldigt løft. Samtidigt er vi heldige at have

to præster, der både i relation til alder og interesser

spænder vidt, hvilket alt sammen underbygger

den folkekirkelige rummelighed og gør, at vi

har tilbud til alle aldersgrupper.

-Senest har vi fået etableret et netværk af frivillige

omkring sognegården, hvilket åbner nye

muligheder for aktiviteter, som forhåbentlig kan

tiltrække nogen af dem, der ikke sidder i kirken

hver og hver anden søndag. Jeg vil gerne have

flere til at bruge kirken, men først og fremmest

vil jeg gerne, at de, der kommer der, føler sig velkomne

og går berigede derfra. Som formand er

det mit højeste ønske at være med til at fastholde

Bogense Kirke som en god arbejdsplads, som de

ansatte er glade for og stolte af. Hvis man møder

4 Bogense Sogn Kirkeblad

med et smil på læben og er glad for sit arbejde,

smitter det af på dem, der kommer og bruger

kirken, understreger han.

Ok med ny styringsform

Som menighedsrådsmedlem er der imidlertid

andet og mere at se til og forholde sig til end

de lokale opgaver. Et udvalg under kirke- og ligestillingsministeriet

har netop barslet med et

debatoplæg om behovet for en ny styringsstruktur

for folkekirken. Emnet er af den slags, der

vækker store og dybe følelser blandt kirkefolk og

politikere, hvoraf flere, heriblandt nogle af udvalgsmedlemmerne,

allerede har været ude med

bombastiske meldinger om, at en ny struktur er

begyndelsen til enden for folkekirken. Således

har tidligere medlem af Folketinget for Dansk

Folkeparti, Jesper Langballe, undsagt udvalgsarbejdet,

som han mener er et skalkeskjul for et

ønske om at få skilt stat og kirke.

Kjeld Bruun er ikke så bekymret. –Jeg tror ikke,

det ender med et brud, og det ønsker jeg bestemt

heller ikke, siger han. Jeg synes, den nuværende

ordning for folkekirken fungerer udmærket på

de fleste områder, men vil da ikke afvise behovet

Menighedsrådsformanden engagerer sig i kirkens

aktiviteter og bakker op om dens to præster, som

han her ses sammen med til natkirke (foto: Lone

Møldrup Pedersen)

Bogense Sogn

for en mere nutidig styringsform.

-Så længe man bare ikke piller ved det indholdsmæssige.

Folkekirken er kendetegnet ved stor

bredde og rummelighed, og det er en helt afgørende

kvalitet, understreger han. Når jeg har

været i udlandet og har deltaget i gudstjenester,

f.eks. i den katolske kirke eller én af de karismatiske

kirker i USA, så kan man godt sidde med

en fornemmelse af, at menighedens engagement

og deltagelse er større her. Men når det gælder

selve forkyndelsen, så foretrækker jeg godt nok

den danske model.

Vi vender tilbage til Bogense. Her glæder den

nye formand sig over samarbejdet med nabosognene

i Grindløse, Klinte og Nr. Sandager, som

han venter sig meget af. Set i kombination med

”projekt lokal kirkeudvikling”, som begge pastorater

har tilmeldt sig, skaber det et stort potentiale

med muligheder for at spare udgifter gennem

øget samarbejde og tilsvarende for at etablere nye

aktiviteter og tilbud.

Bente Bisgaard Thomsen

SIDEN SIDST I BILLEDER

Tekst og foto: Karen Holm Agersnap

/ Lone Møldrup Pedersen

Natkirke

Fredag den 8.marts var det konfirmandhold Bs

tur til at lave natkirke. Der var god opbakning til

arrangementet – både fra forældre og andre natteravne…

Da natkirken lukkede for besøgende kl. 22.30,

rullede konfirmanderne deres soveposer ud og gjorde

sig klar til natten rundt om i kirken

Konfirmandudflugt til Odense

Odenseudflugten med konfirmanderne gik til

Domkirken, hvor vi bl.a fik en fremvisning af

Claus Bergs imponerende altertavle

Bogense Sogn

Bogense Sogn Kirkeblad 5


Et anden af udflugtens mål var krematoriet i

Odense. Rundvisningen her skulle tjene til at afmystificere,

hvad der sker når en kiste indleveres

til brænding.

Kirkegårdskapellet ligger i umiddelbar forlængelse

af krematoriet, og her fik vi også rundvisning, inden

dagens travle dag i kapellet begyndte – op til

5 bisættelser på en dag, kan forekomme!

Påske i Bogense kirke

Skærtorsdag havde vi musikgudstjeneste, hvor kirkens

juniorkor, sammen med kantoriet, medvirkede

6 Bogense Sogn Kirkeblad

Kirken var fint pyntet op til påske, men langfredag

måtte de smukke dekorationer nøjes med at pynte i

sakristiet, for langfredag er der pr. definition hverken

blomster eller lys i kirken

Spaghettigudstjeneste

Til forårets spaghettigudstjeneste, fik børnene den

opgave, at de skulle finde 100 får, der var blevet

væk…

Bogense Sogn

…- mange får blev fundet…

… men der manglede ét får! Det fandt vi heldigvis

også, og det kom op i kurven til de andre. Pointen

i optrinnet var, at Gud glæder sig over hvert eneste

får, der er blevet væk og bliver fundet!

Konfirmationerne

Søndag den 24. april sprang kirkens første hold

konfirmander ud. Solen skinnede, humøret var

højt, konfirmanderne strålede!

Bogense Sogn

Som en hyldest, havde en flok spejdere taget opstilling

uden for kirken efter konfirmationen

St. Bededag, om morgenen, blev Peter konfirmeret

af Kirsten Clement

Senere, St. Bededag, blev det hold Bs tur til at

blive konfirmeret til endnu en dejlig gudstjeneste,

hvor kirken igen var fyldt til bristepunktet af feststemte

gæster til de smukke unge mennesker

Bogense Sogn Kirkeblad 7


Kalender

Sankt Hans aften

Søndag den 23. juni kl. 19.30.

Bogense kirke.

I år er der mulighed for at indlede sin Skt.

Hans aften med en aftensgudstjeneste i kirken,

der jo ligger i gå-afstand til strand og bål

Menighedsrådsmøde

Torsdag den 20. juni kl. 18.30.

Teglgården

Sommerkoncert

Fredag den 21. juni kl. 19.30.

Bogense kirke

Sommerkoncert

Fredag den 10. juli kl. 19.30.

Bogense kirke

8 Bogense Sogn Kirkeblad

Og så skulle konfirmanderne lykønskes

Gudstjeneste på Æbelø

Heldigvis holdt vejret, så 2. Pinsedag kunne

Grindløse, Klinte, Nr. Sandager og Bogense kirke

gennemføre friluftsgudstjeneste på Æbelø

Sommerkoncert

Søndag den 21. juli kl. 19.30.

Bogense kirke

Koncert By Night

Fredag den 26. juli kl. 20.00 og kl. 21.00.

Bogense kirke

Koncert ved Rosenfestivallen

Lørdag den 3. august 2013 kl. 17.00.

Bogense kirke

Kirken medvirker desuden ved rosenfestivallen

ved at være dekoreret med roser som

resten af byen! Lørdag er kirken åben fra kl.

10.00 og indtil koncerten er forbi. Søndag er

åbningstiden 10.00 – 16.00

Bogense Sogn

Turen til og fra Æbelø blev, for de flestes vedkommende,

tilbagelagt med traktor

Menighed i alle aldre var repræsenteret den dejlige

dag på Æbelø

SOMMERKONCERTER I

BOGENSE KIRKE

Sol og strand, havnemiljø og hyggelige gader i

dejlige Bogense. Læg dertil skønne klassiske toner,

som man ganske gratis kan nyde ved fem koncerter

i Bogense Kirke i de tre sommermåneder.

Fredag den 21. juni kl. 19.30 spiller nogle af

fremtidens stjerner i alderen fra 10 til 16 år et flot

program på kirkens koncertflygel. De fem unge

klaverløver fra forskellige lande er alle prisvindere

fra en stor international konkurrence i Litauen.

Bogense Sogn

Georgiske David Khrikuli på 11 år er en af de

fem helt unge pianister, der gæster Bogense kirke

til sæsonens første sommerkoncert

Onsdag den 10. juli kl. 19.30 står også i klaverets

tegn. Den unge pianist Mikkel Møller Sørensen

spiller et program med hovedvægten på

romantisk musik, og der er noget at glæde sig

til. Mikkel er et af de helt store, danske klavertalenter,

og hans virtuose spil har indbragt ham en

lang række priser og legater.

Søndag den 21. juli kl. 19.30 spiller violinisten

Therese Andersen og pianisten Emil Gryesten

Jensen musik af bl.a. Brahms. De to dygtige musikere

vandt som duo en pris i den internationale

konkurrence Concertino Praga for år tilbage, og

siden har de, ved siden af deres solistiske virke,

med mellemrum optrådt sammen.

Violinist Therese Andersen

Bogense Sogn Kirkeblad 9


Pianist Emil Gryesten Jensen

Fredag den 26. juli kl. 20.00 og 21.00 er der to

koncerter med samme program i Bogense kirke.

Kirkens organist, Klaus Andersen, sidder ved

flyglet og akkompagnerer et ungt, klassisk talent.

Koncerterne varer ca. 35 minutter, og de er kirkens

bidrag til ”Bogense by Night”.

Lørdag den 3. august kl. 17.00, i forbindelse

med Rosenfestivalen, spiller organisten Flemming

Dreisig på Bogense Kirkes orgel. Flemming

Dreisig er sin generations helt store kirkemusiker,

og han blev da også allerede som

21-årig udnævnt til domorganist i Maribo. Siden

har han været professor på Det kongelige

Danske Musikkonservatorium og domorganist

ved domkirken i København, og han spillede til

kronprinseparrets bryllup i 2004. De senere år

har han helliget sig sin karriere som koncertorganist,

og der venter publikum en oplevelse af de

store, når Bogense Kirkes orgel kommer under

behandling af en mester. Det er samtidig en markering

af orglets 150 års fødselsdag!

Husk, der er fri entré til alle koncerter!

EN GLEMT FØDSELSDAG!

I al ubemærkethed har en rigtig dame rundet

et skarpt hjørne sidste år. Bogense Kirkes orgel

fyldte 150 år, og at der er tale om en dame er

10 Bogense Sogn Kirkeblad Bogense

ganske vist, orgler er ligesom skibe hunkønsvæsner,

endda af ædel byrd. ”Königin der Instrumente”,

benævnes orglet ofte respektfuldt på

tysk, ”Instrumenternes Dronning”.

Respekten for orglet i Bogense var nu ellers til at

overse, da jeg startede ved kirken i foråret 2011.

Det kunne da vist bryde sammen hvert øjeblik

det skulle være, og det skortede ikke på rædselsberetninger

om ”hylere” ved gudstjenester, altså

toner, der lyder hele tiden, også selv om organisten

er ved at skrue låget af termokanden.

Mine erfaringer med orglet er slet ikke så negative.

Det er umiddelbart velklingende, og jo,

der er begrænsninger, f.eks. i toneomfang, og ja,

spillemåden er lidt tung, men hvad kan man forvente?

Man udstyrer jo ikke en høj gammel Ford

med servostyring og turbolader, og på samme

måde er der renoveringer, der ikke lader sig gøre

Smukt og charmerende er orgelet, både hvad angår

udseende og lyd

på det gamle orgel. Men ligesom en køretur i en

veteranbil kan være en oplevelse, kan et bedaget

orgel med gammeldags teknik være det samme,

både for tilhørerne og kirkemusikeren.

”Men hvad nu, hvis det bryder sammen i morgen”,

vil nogle måske spørge. Det tror jeg ganske

enkelt ikke på, at det gør. De føromtalte hylere

Sogn

Organist Klaus Andersen er overvejende tilfreds

med Bogense kirkes orgel og ser snarere orgelets

særheder som en udfordring end et problem!

er der kommet styr på. Ved orgelfirmaet Marcussen

& Søn, som for øvrigt også byggede instrumentet

for 150 år siden, har de en medarbejder,

Heribert Kremsler, med en engels tålmodighed

og betydelige pædagogiske evner. Han har telefonisk

styret mig rundt i den gamle dames indre,

og sammen har vi fået stoppet alle tilløb til ”hyleri”

før gudtjenesterne. Man kan komme langt

med en skruetrækker, en lommelygte og en kyndig

person i røret.

På et tidspunkt skal der sikkert udføres en omfattende

renovering af orglet. Forslagene har været

mange, og flere ser gode ud, men hvornår? Lige

nu presser en renovering af tagkonstruktionen på

kirken sig på, og der er sikkert ikke økonomi til

begge projekter her og nu. Det er naturligvis op

til menighedsråd og stift at prioritere, men det

giver vel næsten sig selv.

Det grænser til majestætsfornærmelse, at vi ikke

markerede 150-årsdagen sidste år. Det bliver der

rådet bod på, når Flemming Dreisig, en af vore

fineste kirkemusikere, giver koncert i Bogense

Kirke d. 3. august.

Tekst: Klaus Andersen,

organist ved Bogense Kirke

Foto: Lone Møldrup Pedersen

Bogense Sogn

KIRKELIGE HANDLINGER

FRA BOGENSE SOGN

februar – marts – april

2013

DØBTE:

31. marts: Martin Dorph-Jensen

7. april: Noah Stage Anderson

14. april: Elina Søgaard Anderson

5. maj: Liva Astrup-Hansen

BEGRAVEDE/BISATTE:

15. februar: Karl Helmer Dideriksen

15. februar: Ruth Buhl

19. februar: Else Agnes Larsen

8. marts: Nina Johansen

14. marts: Jytte Emilie Folsgaard Petersen

27. marts: Ulla Tofte Christensen

30. marts: Bente Nielsen

4. april: Sigrid Nielsen Rasmussen

10. april: Claus Kruse

16. april: Inger Petrea Andersen

19. april: Rasmus Jensen Bryderup

20. april: Grete Syrik

23. april: Hilda Ingeborg Jørgine Hansen

4. maj: John Bjarne Gotfredsen

8. maj: Kaj Munk Røjbæk

Bogense Sogn Kirkeblad 11


gudstjenester

juni – juli – august 2013

Søndag 9. juni kl. 10.30 Bogense kirke 2. søndag efter trinitatis Karen Holm Agersnap

Søndag 16. juni kl. 10.30 Bogense Kirke 3. søndag efter trinitatis

Kirkekaffe

Karen Holm Agersnap

Søndag 23. juni kl. 19.30 Bogense Kirke 4. søndag efter trinitatis Bente Bisgaard Thomsen

Søndag 30. juni kl. 9.00 Bogense Kirke 5. søndag efter trinitatis Karen Holm Agersnap

Søndag 7. juli kl. 14.00 Bogense Kirke 6. søndag efter trinitatis Bente Bisgaard Thomsen

Søndag 14. juli kl. 10.30 Bogense Kirke 7. søndag efter trinitatis

Kirkekaffe

Bente Bisgaard Thomsen

Søndag 21. juli kl. 10.00 Bogense Kirke 8. søndag efter trinitatis Karen Holm Agersnap

Søndag 28. juli kl. 10.30 Bogense Kirke 9. søndag efter trinitatis Bente Bisgaard Thomsen

Søndag 4. august kl. 10.30 Bogense Kirke 10. søndag efter trinitatis Karen Holm Agersnap

Søndag 11. august kl. 10.30 Bogense Kirke 11. søndag efter trinitatis

Kirkekaffe

Karen Holm Agersnap

Søndag 18. august kl. 10.30 Bogense Kirke 12. søndag efter trinitatis Karen Holm Agersnap

Søndag 25. august kl. 10.30 Bogense Kirke 13. søndag efter trinitatis Karen Holm Agersnap

Søndag 1. september kl. 9.00 Bogense Kirke 13. søndag efter trinitatis Bente Bisgaard Thomsen

Kirkebil

Der køres til alle gudstjenester, arrangementer og kirkelige handlinger i Bogense Kirke. Kørsel bestilles dagen

forinden før kl. 18.00 på tlf.: 64 81 19 90, Karstens Taxa

Bogense Bogtrykkeri · 6481 1029

More magazines by this user
Similar magazines