Print PDF - Henning Larsen Architects

da.henninglarsen.com

Print PDF - Henning Larsen Architects

KLAKSVÍK CITY CENTER

Klaksvíks nye bykerne skal opføres, hvor de to fjorde mødes.

Udviklingen inddrager og styrker byens nuværende

kvaliteter. Den skaber en oplevelsesrig og levende midtby

med en central beskyttet byplads, der kan danne rammen om

kulturelle aktiviteter og giver mange muligheder. Bypladsen

skaber en naturlig forbindelse til havet og bliver byens hjerte.

Klaksvík er den næststørste by på Færøerne og ligger på øen Borðoy, der er den største af de

nordlige øer. Klaksvík ligger fordelt på to modstående fjeldsider og forbindes af et lavtliggende

område, hvor to fjorde mødes. Byen er særlig udsat for vind. Derfor er komfort og mikroklima

vigtige faktorer i udviklingen af byen.

De seneste 50 års byudvikling i Klaksvík har tilladt vinden at suse uhindret gennem gaderne. Den

nye bykerne trækker i stedet på en historisk, urban erfaring og genskaber en bykerne med et

behageligt mikroklima. Forskudte bygningsvolumener sikrer, at den dominerende sydøstenvind og

nordvestenvind i Klaksvík brydes. På den måde dannes komfortable læzoner i byrummet.

Det nye byområde opstår i en stjerneformet struktur, hvor stjernens centrum udgør den fremtidige

beskyttede byplads. Den takkede form sikrer en stærk forankring af det nye bycenter i den

eksisterende by. Omvendt lader den også den omkringliggende by, grønne områder, kanaler og

strandområder, trænge ind til bypladsen.

MASTERPLANER

Beliggenhed Klaksvik, the Faroe Islands

Bygherre Klaksvík Kommune

Bruttoareal 150.000 m2

Designår 2012 - 2012

Opgaveform 1. præmie i åben,

international konkurrence


KLAKSVÍK CITY CENTER, BÆREDYGTIGHED

Forslaget til den nye bykerne i Klaksvík på Færøerne er baseret på simuleringer af de lokale

vindforhold. Der er arbejdet med brudte, forskudte volumener og gadeforløb for at sikre et roligt og

behageligt mikroklima.

Vindkomforten i byrummet afhænger af en række elementer, naturlige forhold og konkrete

bygninger og byrum. Data fra tilgængelige lokale målinger, lokal erfaring og viden har været

inddraget i arbejdet.

Klaksvík ligger i et område hvor to fjorde mødes, kun adskilt af et lavt område, der forbinder byen.

Den todelte by ligger på to modstående fjeldsider, hvor de regnfulde, sydlige vinde er mere hyppige

end de kolde, nordlige. På grund af de to fjeldrygge, der ligger overfor hinanden fra sydøst mod

nordvest, er det centrale område i Klaksvík særligt udsat for disse to vindretninger.

Opfattelsen af komfort og vindmiljø er subjektiv og kan ikke kvantificeres entydigt. De forskudte

bygningsvolumener sikrer, at de dominerende vinde brydes og danner komfortable læzoner i

byrummet. Med mere detaljerede, lokale målinger bliver det muligt at justere volumener og sikre en

klimatisk optimering af bygningsmassen.

More magazines by this user
Similar magazines