Strafferettens Specielle del - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Strafferettens Specielle del - RASMUSSEN / Data

Kapitel 2-Forbrydelser mod den personlige frihed Strafferet

Kapitel 2. Forbrydelser mod den

personlige frihed

2.1 Ulovlig tvang

2.1.1 Frihedsindgreb

· Kap. 26 handler om forbrydelser mod ”den personlige frihed”.

2.1.2 Ulovlig tvang, strfl. §260

· Strfl. §260 rummer en begrænsning mht. tvangsmidlernes art, men ikke mht. arten af de

handlinger eller undladelser som fremtvinges. Strfl. indeholder en række bestemmelser om

specielle former for tvang, bl.a. §119 om tvang over for offentlig myndighed, §123 om

beskyttelse af vidner, §150 om tvang anvendt i offentlig tjeneste, §216-217 om voldtægt,

§281 om afpresning, §288 om røveri og §183a om flykapring.

· Ulovlig tvang består i at tvinge en anden til at ”gøre, tåle eller undlade noget”. Gøre og

undlade er ikke dækkende nok, tåle fx afklædning skal også med.

· Gerningsmanden skal have forstået at hans ord eller adfærd havde en truende karakter, og

han skal have tilsigtet eller på anden måde haft forsæt til at virke bestemmende.

· Han behøver dog ikke have forsæt til at realisere sin trussel.

· Hvis man føler sig skræmt af truslen kan strfl. §266 bruges.

2.1.3 Tvangsmidlerne

· Strfl. §260 er delt i to punkter:

(i) Hvis der er anvendt eller truet med en handling som normalt er strafbar. Fx vold,

trussel om vold, ødelægge gods, frihedsberøvelse.

(ii) Der er tuet med at foretage noget som i sig selv er lovligt, men som det er strafbart at

true med. Hvis offeret selv har begået en strafbar handling, må han ikke afpresses til

noget af en gerningsmand som kender til forholdt.

2.2 Frihedsberøvelse

2.2.1 Gerningsindholdet, strfl. §261

· Frihedsberøvelse i lovens forstand forudsætter en indespærring eller lignende tvungen

forbliven på et forholdsvis snævert afgrænset område, fx et hus, en båd, et værelse.

· Skærpende hvis: det var for vindings skyld, det er langvarigt, man placerer folk i fremmed

krigstjeneste, eller anden form som kan forventes at blive langvarigt.

2.2.2 Tilregnelse

· Det subjektive krav efter strfl. §261 er forsæt.

· Hvis der ikke er forsæt kan der efter strfl. §262,1 blive tale om straf for grov uagtsomhed

med fængsel indtil 1 år.

5

More magazines by this user
Similar magazines