MARIAGER FJORD • Fjordbundens dyreliv

mariager.fjord.dk

MARIAGER FJORD • Fjordbundens dyreliv

Bilag B

MARIAGER FJORD Fjordbundens dyreliv

Ekstensive undersøgelser af fi skeføde i Mariager Fjord. Der er anvendt 2 mm sigte og de mindste dyr er

sandsynligvis overset

Dansk Biologisk Station 7. september 1930 - 8. september 1930

Punkt Beskrivelse Dybde (m) Fundne dyr

A Dania 9 Intet liv

10 9 Mytilus edulis

12 35 Mytilus edulis

B 1/4 sømil SV f. Dania 13 35 Mytilus edulis

13.5 2 Macoma baltica, 1 Chironomidae

15 Intet liv

½ sømil SV f. Dania 15 113 Mytilus edulis, 1 Macoma baltica

C Omkring Mariager 9 41 Mytilus edulis, 6 Chironomidae

10 42 Mytilus edulis, 5 Chironomidae

11 90 Mytilus edulis, 1 Macoma calcarea, 1 Chironomidae

12 25 Mytilus edulis

13 75 Mytilus edulis

14 1 Mytilus edulis

16 Intet liv

22 Intet liv

24 Intet liv

D Mariager bugten 3.5 39 Mytilus edulis, 7 Macoma baltica

7 100 Mytilus edulis

12 8 Mytilus edulis

E Løvdal 11 8 Mytilus edulis, 2 Macoma baltica

13 26 Mytilus edulis

14 46 Mytilus edulis

F Laanhus Odde 7 32 Mytilus edulis, 1 Nemertin

10.5 22 Mytilus edulis, 2 Macoma baltica, 1 Harmothoe

13 3 Mytilus edulis

15 Intet liv

G Lunddalstørven 5 90 Mytilus edulis

8 80 Mytilus edulis

14 Intet liv

15 Intet liv

H Strandholt 8 28 Mytilus edulis, 1 Macoma balitica, 1 Harmothoe

10 30 Mytilus edulis, 1 Macoma baltica

11 9 Mytilus edulis, 1 Macoma baltica

I 3 sømil Ø f. Hobro 10 21 Mytilus edulis, 8 Macoma baltica

J Hobro 6 Intet liv

14 3 Mytilus edulis

27

More magazines by this user
Similar magazines