Padlen nr. 496 - Lyngby Kanoklub

lyngbykanoklub.dk

Padlen nr. 496 - Lyngby Kanoklub

PADLEN

Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

496 - april 2011

Generalforsamlingen 2011 • Et lille løft af sløret!

Selvforvaltningsaftale •Pligtarbejde •Grillstart

Nye billeder på væggene •”Kom-godt-i gang-igen”

Padlekursus •BALI – 1. del

... og meget mere


Bestyrelse:

Formand

Thomas Gjerlufsen

Fuglevadsvej 50A

2800 Kgs. Lyngby

4587 4600

tgjerluf@post.tele.dk

Næstformand

John Bahr

Grønnevej 26

2830 Virum

2015 7765

Bahr@post.tele.dk

Idrætsformand

Niels Andersen

Egebjerghuse 15

2750 Ballerup

4466 6510

Niels.Andersen@svinninge.mail.telia.com

Turformand

Eva Henriksen

Ulkær 4, 2tv.

2610 Rodovre

35149044

kragen_eva@yahoo.dk

Motionsformand

Claus Lorentzen

Lavendelvej 18

2630 Taastrup,

2639 3966

clausl1957@gmail.com

Sekretær

Lilian Jørgensen

Holmelins tværvej 1A

2800 Lyngby

45889305

lienj@live.dk

Medlemskasserer

Jane Hinge

Mortonsvej 5

2800 Kgs. Lyngby

41832058

hinge@sol.dk

Kasserer

Aase Lundqvist

Lottenborgvej 17, 1.

2800 Kgs. Lyngby

4587 0113

aase@lundqvist.dk

Webmaster

Steen Bruun

Lyngby Hovedgade 57 B, 4.

2800 Kgs. Lyngby

2084 9598

kano@gyes.eu

Revisor

Henrik Aakjær

Fyrhøjvej 15

2800 Kgs. Lyngby

4588 6169

Revisorsuppleant

Heine Jepsen

Hvidegårdsparken 97

2800 Kgs. Lyngby

4588 9235

1. Suppleant

Henrik Madsen

Ved Eltham 1, 4.th

2900 Hellerup

4032 2798

henrik.madsen@sport.dk

2.Suppleant

Aksel F. Andersen

Byagervej 121, 1.mf.

3460 Birkerød

2190 6289

akselfa@vip.cybercity.dk

Redaktør

Ludmila Miklikova

Pilevad 9

2800 Lyngby

2463 8128

ludmila.miklikova@velux.com

Indlæg til Padlen bedes sendt til:

ludmila.miklikova@velux.com

Se også vores hjemmeside:

www.lyngby-kanoklub

Indhold

2 3

Side

Aktivitetskalender 4

Generalforsamlingen 2011 5

Et lille løft af sløret! 8

Selvforvaltningsaftale 9

Fuldtidsansat søges 10

EPP 2 kursus 11

Pligtarbejde 12

Nye billeder på væggene i klubben 13

”Kom-godt-i gang-igen” 14

Hej alle klubmedlemmer – grillstart 15

Padlekursus - Kan I huske ... 16

BALI – 1. del 19

Har I Hørt 28

De ekskluderede medlemmer i 2011 31


Aktivitetskalender

Søndag 1. maj 2011 Standerhejsning

Onsdag 4. maj 2011 Onsdagsgrill starter

Lørdag - søndag 7. og 8. maj Copenhagen spring Regatta

1. - 5. juni 2011 Kristi Himmelfartstur

Lørdag 13. august 2011 Dalsland Kanot Maraton

Lørdag 24. sept. 2011 Mølleåens Blå Bånd

Begynderkurser:

28-29. maj

11-12. juni

25-26. juni

6-7. august

Onsdags arrangementer - se på opslagstavlen i klubben

Generalforsamlingen

2011

Cirka 750 medlemmer ved

årsskiftet 2010-2011, af disse

mødte der godt 30 frem ved generalforsamlingen

ultimo marts

2011.

Har generalforsamlinger overlevet

sig selv, eller er det fordi den store

del af medlemsskaren er godt

tilfreds med måden klubben ledes

på, eller er det fordi, de ikke orker at

komme med forslag, som de måske

selv kan blive involveret i ?

Et spørgsmål som nok ikke kan

besvares entydigt, men som forening

kan vi ikke bare nedlægge

generalforsamlingen, uden der

kommer en anden ejerkreds og

opbygning.

Men det der kan undre, det er, at

der sidder medlemmer, der ikke kan

forstå, at en generalforsamling er

et lukket møde, kun for medlemmer

inklusive passive.

Man kan da ikke bare gå ind udefra,

4 5


som et tidligere medlem gjorde, og

tro man kan deltage i en generalforsamling,

og det må siges, at det

havde dirigenten godt styr på.

Men ellers gik den, som den plejer,

et enkelt medlem havde fremsendt

forslag om, at bilkøbet skulle sættes

i bero, indtil generalforsamlingen

var gennemført.

Men da købene var foretaget og

bilerne var leveret, kunne dirigenten

konstatere, at forslaget ikke kunne

behandles, og der indløb ingen

ændringsforslag under punktet

Indkomne forslag.

Nu er det jo ikke sådan, at bestyrelsen

bare køber ind, slet

ikke for så store beløb, uden det

forudgående har været drøftet på

en generalforsamling.

Vi er en meget økonomisk bevidst

bestyrelse, vi får hvert år (hvis

der er overskud) hensat midler,

til noget, vi er blevet enige om på

generalforsamlingen, vi godt kunne

tænke os.

Når så perioden er til det og økonomien

tilsvarende, ja, så handler vi,

dette har vi gjort gennem alle de år,

jeg kan huske tilbage til.

Når det drejer sig om bus/biler stiller

vi høje krav, de skal være driftsikre,

de skal være solide og over gennemsnittet

sikkerhedsmæssigt,

disse krav har vi stillet siden 1972,

hvor vi købte vores første minibus.

Når medlemmerne er på ture, skal

de derhjemme, arbejdsgivere,

forældre osv. vide, at når man

har bestemt at være hjemme til et

bestemt tidspunkt, ja, så er man

hjemme på tidspunktet.

Der skal ikke være ængstelige

forældre eller pårørende, der skal

være tillid til det, man siger og gør.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer

der var på valg, blev genvalgt. Bestyrelsen

havde fremsendt forslag

om udvidelse af bestyrelsen med

en suppleant.

Denne skulle ligge arbejdsmæssigt

tæt på Motionsafdelingen, hvor vi

nu har lagt kursusdelen, idet der er

meget tilfælles mellem kursister og

motionsafdelingen, når kursisten

har gennemgået forløbet.

Samtidig ligger O- løbene (orienteringsløbene)

under samme

udvalg, så det var blot en styrkelse

af udvalget, magen til den ordning

Idrætsudvalget og Turkano afdelingen

også har suppleanter.

Som noget helt naturligt var posten

tiltænkt Louise, som de sidste par

år har kørt disse opgaver meget

tilfredsstillende, og hun blev også

valgt.

Punktet eventuelt er faktisk det

punkt, hvor der er mest liv på

lægterne, om det er fordi, intet kan

besluttes, eller fordi man er mere

afslappet, ikke kan føle dirigentens

øjne, er svært at sige.

Der blev drøftet eksklusion

spørgsmål, køre bog, sikring af bygningen,

hvornår man er frigivet osv.

Man kan undre sig over mange af

de spørgsmål, der tynger medlemmerne,

f.eks. spørgsmålet omkring

køre bog, hvem skal have glæde af

denne? Det var et spørgsmål jeg

gerne ville have haft belyst, men

det kan jo være det kommer.

Bilerne vil blive brugt til det, der er

relevant for Lyngby Kanoklub, bestyrelsen

har fuld tillid til, at de ikke

bliver brugt unødigt.

Men der er i dag mange opgaver,

der ikke kan udføres uden brug af

et køretøj, hvis man sætter tiden i

relief.

Bestyrelsen er i dag hængt meget

op på administration, skal der hægtes

meget mere på, ja, så skal der

ansættes en administrator.

Bestyrelsen er måske selv en smule

skyld i det store arbejde, vi kunne jo

bare sige klubben er åben mellem

16 – 22 hver dag, skal du tale med

et bestyrelsesmedlem, ja, så har

denne træffetid mellem 10.30 og

halv elve.

Sådan kunne jeg blive ved, jeg

mener fortsat, at vi skal være åbne

og udadvendte, tage mod nye medlemmer,

lave kurser, lave stævner

tage på ture osv.

Jeg vil også gerne takke samtlige

Bestyrelses medlemmer for den

store arbejds indsats de yder, til

gavn for 700 medlemmer, og for at

ingen skal misforstå det, så er alt

på frivillighedens vegne.

Som jeg også var inde på i min

beretning, vil jeg igen fremhæve

Padlen og vores Hjemmeside, disse

er bl.a. vores ansigter udadtil, og

hvis der var skønheds konkurrencer

i dette, så ville I stå med på skamlen.

Vi sluttede med 3 x korte og 3 x

lange hurraer for Lyngby Kanoklub,

og her vil jeg også stoppe, og takke

de fremmødte, tak for jeres opbakning

omkring den videre færden med

Lyngby Kanoklub.

Formanden

6 7


Et lille løft af sløret!

Hårde tider, det siger alle, der gerne vil have sponsorater, virksomhederne

hænger ikke på træerne mere, som for få år siden. Men vores biler bliver

foreløbig dækket af følgende firmaer:

Skandinavisk Motor

Lund & Olsen, Birkerød

Fog

Nybro Låseservice

Naturligvis

Bachs Briller

GF Forsikring

Der er forsat plads til et par stykker mere, så hold dig ikke tilbage, ud over

bilerne, vil firmaerne også få et begrænset antal annoncer i vores blad

Padlen.

Formanden

Selvforvaltningsaftale

Lyngby Kanoklub og Lyngby Taarbæk

Kommune har indgået en ny

og bedre selvforvaltnings aftale,

oven i købet med tilbagevirkende

kraft, idet den starter januar 2011.

Efter flere forhandlinger, kom vi

frem til en virkelig god ordning,

som på mange punkter frigør os for

noget, som vi før i tiden ikke troede

muligt.

Efter underskrivelsen er bestyrelsen

gået hårdt ind i de planer, vi

har for fremtiden, bl.a. ombygning

af køkken, og vi har modtaget et

forslag fra GN Tømren, hvordan

det nye køkken vil kunne tilgodese

mange års kamp om at komme

rundt om hinanden, hvis blot der var

to personer samtidig i køkkenet.

Så konklusionen er, gode samarbejdspartnere

kan man ikke få nok

af, og der skal lyde en stor tak til

Flemming Juul fra Lyngby Taarbæk

Kommune for sin positivitet over for

LK.

Som almindeligt medlem vil du ikke

mærke nogen forandring i dagligdagen,

men for bestyrelsen er det en

stor lettelse, at vi nu ved, hvor vi

står.

Thomas

8 9


Lyngby kanoklub

søger fuldtidsansat

Lyngby Kanoklub søger en ansat på fuld tid, der kan planlægge/arbejde

selvstændigt. Vore intentioner er sammen med dig at give vore medlemmer et

endnu bedre tilbud end i dag og sikre, vi fortsætter udviklingen af Danmarks

største klub. Du skal forvente at arbejde sammen med vore nuværende grupper

af frivillige, men ligeledes at styre og koordinere indsatsen af eventuelle andre frivillige/ansatte.

Vi skal sammen sikre aktiviteter, så der bliver basis for flere ansatte og

udvidelse af vore rammer.

Lyngby Kanoklub er med sine ca. 700 medlemmer den største kano- og kajakklub i

Danmark. Vi råder over ca. 100 klubbåde og har ca. 200 private både i klubben. Vi

ønsker at være en klub, der går aktivt ind og præger udviklingen af kano- og kajakroning

på alle niveauer (lokalt, på landsplan og i forbundsregi). Klubbens medlemmer

kommer fra alle samfundslag, og vi kan tilbyde et bredt spekter af tilbud til

medlemmerne.

Dine ansvarsområder / arbejdsopgaver:

- Vi ønsker at unge skal have tilbud om instruktion/roning/træning i sommer

/vinterperioder. Kendskab til kano- og kajakinstruktion er ønskelig.

- Lettere administrativt arbejde, alment kendskab til edb er nødvendigt.

- Rengøring af klubben.

- Styring af eventuelle ansatte, som bl.a. kunne være rengøring, selvfor

valtningsopgaver mv.

- Reparationer af klubbens kajakker og kanoer.

- Udvendig vedligeholdelse, opkørsel af skraldecontainer, græsslåning...

- Kørekort er et krav

Stillingens belastning vil ikke være ens over hele året. Vi forventer således en

større belastning i sommerperioden end om vinteren, ligesom du må regne med arbejde

i visse weekender (3-4 pr år) ved vore større arrangementer. De ovennævnte

arbejdsområder og arbejdet i en frivillig forening stiller store krav til en person, der

kan arbejde selvstændigt, er positiv, kan se nye muligheder og er fleksibel. Vi er

derfor også indstillet på at dine arbejdsopgaver og løn tilpasses i takt med at vort

aktivitetsniveau forøges og økonomi bliver bedre.

Har du yderligere spørgsmål, kan de rettes til vores formand Thomas Gjerlufsen på

telefon 4080 7502. Der er ansøgningsfrist 15/5 2011. Ansøgning sendes til lk99@

tiscali.dk og mærkes fuldtidsansat.

EPP 2 kursus

EPP2 kurset bygger videre på begynderkurset. Der vil blive arbejdet med roteknik,

bådkontrol, sikkerhed og risikovurdering. Formålet med kurset er at gøre

roeren i stand til at færdes sikkert i beskyttet farvand, og at kunne gennemføre

alle elementer som er en del af roerniveau EPP2.

Det forventes at du har gennemgået begynderkurset i Lyngby Kanoklub eller

tilsvarende fra anden klub, men endnu ikke blevet frigivet på EPP2 niveau. Vi

forventer at du opnået en vis rutine fra roning med instruktør eller med andre

roere efter frigivelse fra begynderkurset.

Kurset findet sted over 2 hele dage med 2 ugers mellemrum:

Lørdag 4/6 + lørdag 18/6 kl. 9.00 – 16.00

Tilmelding på opslag i klubben (min 4 / max 16 deltagere)

Tilmeldingsfrist fredag 13/5

Pris 800 kr (inkl. frokost, kaffe/te)

Tilmelding er bindende. Betaling finder sted når du har modtaget en bekræftelse

på at du er med på kurset. Kurset er kun åbent for medlemmer af Lyngby

Kanoklub.

10 11

Louise


Pligtarbejde

Klubbens pligtarbejde blev gennemført

d. 16. april med stor succes.

Mange kajakker blev repareret, og

her kan I se nogle af vores flittige

medlemmer, som kæmpede bravt

for at få kajakkerne klar til sæsonens

start. Måske er du med næste

gang?

Redaktion

Nye billeder på

væggene i klubben

Jane og undertegnede har i et

år nu arbejdet med at få styr på

scrapbøgerne, og der er mange,

og de mange mange billeder fra

hjemmesiden og billedmappen

på computeren.

Det har taget et år, og det tager

oseaner af tid at ordne billeder.

Men nu er vi kommet så langt, at

billederne hænger på væggene i

klubben.

Vi har delt billederne op i grupper,

som er sat i billedrammer.

Der er billeder i en ramme, der

omhandler Mølleåens blå bånd, der

er en med oasen, og der er ture

med turkanoerne, der er fra motionisternes

deltagelse i stævner, der

er fra svømmehallen, der er grill

aftener, der er medaljer og stævner.

Det er så meningen at billederne vil

blive udskiftet regelmæssigt.

Vi vil gerne opfordre til, at hvis man

lægger billeder ind på hjemmesiden,

så vær søde kun at lægge de

rigtige gode ind, ikke bare det hele,

sorter venligst.

Man kan også lægge papirbilleder

til os i postkassen. Hvor I lige

skriver, hvor billeder viser, og hvem

der har lagt dem.

Det vil gøre det nemmere for os, og

så ligger der ikke bare alle mulige

billeder, der ikke skal/kan bruges til

noget, og fylder.

Vi håber, at I synes godt om billederne.

Med sommer hilsen

Marianne

12 13


”Kom-godt-i gang-igen”

Opfølgning for

kursister fra 2010

Så er det tid til at få kajakken ud og genopfriske færdighederne fra kajakkurset

i 2010.

Lørdag 21. maj kl. 13.00-16.00

eller

Søndag 29. maj kl. 16.00-19.00

afholder vi en ”kom godt i gang igen” eftermiddag / aften for kursister fra

2010. Du er også velkommen selv om du ikke nåede at blive frigivet i 2010

sæsonen.

Formålet er at genopfriske færdigheder fra begynderkurset og samtidig ro

en tur sammen.

Tilmelding på listen i klubben.

Tilmeldingsfrist fredag 6. maj og fredag 13. maj.

Pris 100 kr

Tilmelding er bindende. Betaling finder sted når du har modtaget en

bekræftelse på at du er med på kurset.

Louise

Hej alle

klubmedlemmer

Så er sommeren over os, og vi

begynder så småt at komme frem

af vores små vinterhier.

Kantinen åbner onsdag den 4. maj

med første grill aften kl. 18.30.

Jeg glæder mig til at se jer alle igen.

Hver onsdag fremover til standerstrygning

har klubben grill aften kl.

18.30.

Mine hjælpere og jeg i kantinen

disker op med forskellige slags kød,

en lækker salatbar, der er bagte

kartofler og dressinger. Alt sammen

til favorable priser.

Desserten er også en mulighed, eller

hvis du har lyst til en Irsk kaffe.

Al drikkelse kan købes.

Håber at vi ses

Kantinemutter

Marianne

14 15


Padlekursus?

Kan I huske Padlen annoncerede

et gratis padlekursus i april?

Med lidt tilløb fik jeg meldt mig

til kurset. Rune fra DKF sendte

derefter en mail med praktiske

oplysninger og deltagere.

Det var lidt sparsomt med oplysninger

så kontakt til DKF blev

etableret for mere info. Det var

især oplysninger om, at medbringe

godt med skiftetøj, som

gav problemer.

Efter lidt mail-kommunikation

stod det lysende klart, hvad jeg

nu var tilmeldt.

Konklusionen blev at låne en af

klubbens alu-kanoer. Det var i

kontakten med Eva turformanden

jeg fik kendskab til endnu en modig

LK’er. Det lykkede at lave en aftale,

så vi kunne følges i en båd.

Katia og jeg mødtes i LK lørdag

morgen kl. 08:15, søsatte kanoen

og tog af sted. I højt humør,

lideledes i høj sø og modvind stred

vi os over lyngby sø i kuling.

På vej over Bagsværd sø mod

radiobugten blev vi kontaktet af en

kajakroer som advarede om meget

svære forhold. Vi skulle jo på kursus

så bagsværd sø blev også forseret

på trods af sidevind og ”faner”

på nogle af bølgetoppene.

Som dagen forløb fik vi lært en del

om j-tag, fejetag og sideforflytning

osv. i hård sø. Selv om instruktører

forsøgte at finde læ på søen

lykkedes de ikke med denne del.

Min makker Katia måtte melde fra

til søndag. Også jeg selv var hårdt

ramt af ømme muskler. Søndag

valgte jeg derfor et andet transportmiddel

over land til SBBU. De første

par timer gik i klublokalet med teoretiske

turopgaver og 6 korte kano

indstruktionsfilm af Martin Strunge.

På søen igen sidst på formiddagen

i høj sol, -- jooda vi var heldige med

solen og forårets komme.

Dagen gik med forskellige øvelse

fra dagen før.

16 17


Vi legede lidt for at træne de

forskellige manøvre som for- og

baglæns manøvre og krappe drej.

Redningsøvelser var en del af

dagen så lidt ”vinterbadning” blev

det også til. Alt sammen en del af

evalueringsprocessen.

Til oplysning for kommende vinterbadere

så er vandet rigelig koldt på

denne årstid. Første gang i vandet

uden våddragt snapper man lige

efter vejret et par gange, en våddragt

blev herefter hurtigt fremskaffet.

En noget medtaget kursist vendte

hjem søndag eftermiddag for at

pleje ømme muskler.

Det var nu sjovt at deltage alligevel.

Kurset var tiltænkt kommende

instruktør #1 og bruger #2 niveau,

(fladt vand og max 3-5 sek/m.).

Formålet er at nå en certificering

som fremover kan medvirke til faste

rammer og større sikkerhed for

udøvere og turledere i klubber og

ungdomsskoler. (bla. Præstø Fjord i

tankerne).

En moden LK’er Arne

BALI

fra 9.november til 6.december 2010

18 19

1. del

Alt går helt efter bogen fra Vejlesøparken

og til den første indlogering

på et forholdsvis ydmygt

hotel i turist-helvedet KUTA, som

ligger få kilometer fra lufthavnen.

Allerede i lufthavnen møder jeg stor

hjælpsomhed, idet en taxachauffør

hjælper mig af med 10 US-dollars,

selv om han hellere vil hjælpe mig

En lille beretning i tilfældig

rækkefølge fra den anden

side af kuglen fortalt af en

ydmyg gammel kaptajn.

af med 15, som han fortæller mig

i al fortrolighed, men for 10 dollars

kører han mig så en ganske

kort tur, frem til skiltet hvor der står

KUTA. Her blir jeg læsset af ganske

uvidende om, at området med

sandstrand og Dyrehavsbakke viser

sig at strække sig over 10-20 km.

Jeg må sføli ind i en ny taxi og bede


ham om at finde det ydmyge hotel,

som naturligvis ikke behøver at

ligge med havudsigt. Han er rigtig

flink ” altså over for sin onkel”, som

er ejer af hotel ”MUSTIKA INN”.

Værelset er på 1.sal med koldt bad

og spindelvæv og en aircon, som

kun dårligt magter opgaven. Prisen

300.000 IDR = 180 kr./nat er den

gængse for området fandt jeg ud af,

men pissedyrt i forhold til hvad man

kan få i Thailand for samme pris.

NÅ, men nu er jeg jo HER, og vil

gerne nyde tilværelsen, og det

syntes onklen ALMAHUOD AJUB-

TANINAN da også, så han er allerede

klar med et arrangement, der

går ud på, at jeg kl 22 vil få besøg

af deres tilknyttede luder, som han

sagde: For et latterligt beløb af

500.000 = 300 kr.

Det udløser megen moro og en del

respekt, da jeg fortæller ham, at jeg

sagtens kan klare sagen selv helt

gratis, og at jeg så også selv bestemmer,

hvor stram den ska’ være.

Den version har de ikke hørt før.

Og nu kommer der så en ægte

KELD LARSEN:

Da taxamand nr. 2 satte mig af

på familie hotellet, opstod der en

masse forvirring med familiesnak

og almindelig hilsen på og kysseri

samtidig med, at jeg skulle betale

for transporten. Men jeg får da

betalt ham, og han hjælper mig med

at bære min sparsomme baggage til

1.sal. Så damper han af igen. Men

ca. 5 - 10 minutter senere står han

og banker på min dør, bukker pænt

og spørger: Savner du ikke noget?

NÆH hva’ sku’ det være???? DET

VAR MIN BÆLTETASKE MED PAS,

KØREKORT, FLYBILLET, og ikke

mindst 15.000 kr. i kontanter. Han

havde ikke rørt noget af det, og han

fik naturligvis en erkendtlighed, som

han blev meget glad for.

Jeg be’r Jer :::::: Ingen kommentarer

venner. Og TAK til BUDDHA han

er virkelig med mig.

De 2 dage jeg opholder mig i KUTA,

blir et økonomisk chok, idet jeg må

konstatere, at priserne på alting

ligger fra det dobbelte og helt op til

5 gange Thai priser. Heldigvis retter

det sig betragteligt, da jeg drager

afsted mod byen UBUD på lejet

MC.

Inden afgang skal jeg dog lige ha’

vekslet nogle af mine medbragte

kontanter, så jeg river 5 tusindkronesedler

ud af bundtet, og går ind

til en Money exchanger, som straks

returnerer to af de fem sedler og

siger ”NO GOOD”. Det viser sig, at

jeg er i besiddelse af ikke mindre

end 8 falske 1000 kr sedler, alle udleveret

ved skranken i Nordea Bank

i Virum. Det bli’r spændende at se

Nordeas reaktion, når jeg vender

hjem. Faktisk kunne jeg være

havnet i en temmelig ubehagelig

situation her i Indonesien, ved at

forsøge at veksle falske penge,

men heldigvis gad pengeveksleren

ikke ringe efter politiet. ( der er fra

venner i Danmark kommet den

korrektion, at sedlerne formentlig

ikke er falske, men blot for gamle

og derfor ugyldige i udlandet, men

det ændrer ikke på Nordeas fejltrin

skulle jeg mene).

Inden afgang må jeg også en tur

til det lokate Health Center, for at

aflevere en medbragt vaccine mod

Japansk hjernebetændelse. Den

skal opbevares i køleskab i de tre

uger, der går før jeg skal ha’ injiceret

2.delen. JAMEN JAMEN det

er meget meget svært at forklare.

Selv om lægen taler lidt engelsk, er

det helt tydeligt, at han ikke fatter

en hujende fis. YES YES ME UN-

DERSTAND siger han, mens han

lægger vacinen op i vindueskarmen

i 70 graders varme. Jeg må

selv tage sprøjten med vaccinen

og lægge den ind i køleskabet, og

med alvorlig mine fortælle ham, at

hverken han eller andet personale

må tage den ud, før jeg kommer

tilbage for at få den injiceret. Men

ellers er de skam søde og rare og

hjælpsomme!

OG BENZINEN ER BILLIG, man

tror det er løgn: 2,75 dkr pr. liter.

OG i KUTA er der skam massage-

20 21


damer, som ville massere både det

ene og det andet, så man må sige

at Indoneserne er hjælpsomme folk.

Jeg kan ikke køre rundt med både

rygsæk og kuffert, så jeg lader min

kuffert blive stående i et aflåst rum

på hotellet for måske at afhente den

senere. Nu lever jeg i provinsen,

med hvad der kan være i en lille

rygsæk. Hvad er det vi skal med

resten? Det er da rent utroligt, hvad

vi rager til os af alskens unødigt

skrammel, dimser og dingenoter,

som vi tror er nødvendige for almindelig

lykke. Som ARISTOTELES

sagde: ”Jo flere nøgler du har i din

lomme, jo flere problemer bærer

du rundt på”. SANDT NOK! Det må

jeg sande, da jeg pludselig får et

problem med mine ellers teknisk

set utroligt smarte høreapparater.

Ved et uheld hopper selve øreproppen

af slangen, og da jeg forsøger

at hive proppen ud, glider den bare

længere og længere ind i øregangen.

Nu er gode dyr rådne, jeg

går ind til en damefrisør, idet jeg

tænker, at hun nok har en pincet.

Jeg forsøger at forklare hende situationen,

og spø’r om hun måske

har en pincet, så hun kan få fat i

øreproppen uden at punktere mig.

Hun taler bestemt ikke engelsk, og

sprog er jo som bekendt vejen til

alverdens misforståelser. Jeg aner

ikke, at hun også har massage i baglokalet,

og det bli’r mere og mere

tydeligt, at hun opfatter min megen

snak om hjælp, som en omskrivning

af massage med ”happy ending”.

YES YES YES ME HELP YOU.

Happy ending bli’r der da også til

sidst, da hun får hevet øreproppen

ud, uden at punktere mig, hverken

her eller ”DER”.

SFØLI må jeg da en tur ned på den

ca. 20 km lange og meget flotte

KUTA strand, inden turen på MC,

går til det indre af øen. Strande

ligner ofte hinanden, men det gør

mennesker ikke, og det er ofte der

oplevelserne ligger. Jeg ser en ung

sportstrænet Indoneser stå under et

træ, hvor et sammenfoldet håndklæde

hænger i en snor et par meter

over jorden. Han træner noget der

ligner et ”cirkel spark”, som bruges

i både Kick-boxing, Thai-boxing og

Karate. Han er ret adræt og rammer

klokkerent næsten hver gang.

Jeg er nysgerrig og spø’r om en

masse vedr. hans sport og Bali, og

pludselig siger han så: Jamen jeg

er slet ikke fra Bali, jeg bor i Sverige

i Bohuslän, I Göteborg ved havnen

Langedråg. Og da det netop var

derfra vi søsatte min sejlerkammerat

Lasses aske, får den jo ikke

for lidt med sejlerhistorier og om

Lasses begravelse i havet netop ud

fra havnen Langedråg, Evert Taube

og min familie og mormors og

morfars opvækst omkring havnen i

Göteborg. Festligt møde. Og jeg får

da også videofilmet hans træning.

Det er nødvendigt at være nysgerrig,

hvis man vil have nye oplevelser.

Som ung oplever man, at det

nye kommer til en, helt af sig selv.

Som ældre bli’r det vigtigere, selv

aktivt at søge det nye, fordi der

22 23


i bagagen ophober sig mere og

mere, som allerede er set hørt og

oplevet.

Nåmmen med pakket rygsæk kører

jeg mod byen UBUD, som ligger

omtrent midt på øen omkring 30-

40 km nordpå. En strækning man

normalt skulle kunne køre på max

1 time, men sådan går det ikke, for

den første bid vej ud af Denpasar

kunne det ha’ betalt sig at kravle,

så meget trafik er der. Dernæst

kommer jeg ud på landevejen, hvor

politiet har lavet forhindringsløb. 2

gange vinker de mig ind, og be’r

mig se alle papirer, i håbet om, at

kunne knalde mig for et eller andet,

for så at gi mig en bøde på 200.000

IDR=140 kr, som de så selv stikker

i lommen. Hele forløbet passer fint

med beskrivelsen fra internettet.

Men alle mine papirer er i orden,

og jeg smiler og smiler og spø’r til

deres liv som politifolk og til deres

børn og familie og slipper videre

uden tiltale.

UBUD er en mindre provinsby lidt

højere oppe på øen hvilket gør,

at der er dejlig brise og en mere

behagelig temperatur end nede i

lavlandet. Desuden regnes den som

Balis center for alskens kunstarter.

Malere, digtere, billedhuggere, dans

og skuespil florerer overalt i det ca.

9 km2 store opland omkring Ubud.

Det er et kunstnerisk Slaraffenland

at opholde sig i. Jeg har aldrig

tidligere boet et sted med så megen

skønhed på alle måder. Og så ligger

byen centralt placeret på øen,

så det er muligt at nå til selv de

fjerneste hjørner inden for samme

dag, hvis man har lyst til det, ellers

ta´r man blot en overnatning hvor

man kommer frem. Jeg har haft min

base i UBUD under hele opholdet

på nær de 2 første slemme dage

i KUTA. Mini kufferten er hentet

herop, og det er skønt, at kunne

efterlade kufferten i bungalowen, og

så blot pakke hvad man har brug

for på de mange stikture.

Maden er fuldt på højde med de

bedste oplevelser fra Thailand.

Velsmagende og altid smukt

serveret. Det er som om, det på

Bali virkelig er en dyd, at være omgivet

af smukke ting. Hvor er det for

resten mærkeligt, at man lidt glemmer

at spise chili og andre skønne

ting efter en tid hjemme. Ligesom vi

vist nok glemmer så meget andet,

SMIL og tolerance f.eks.

Naturen er friseret og vild på

samme tid. Man skulle tro Balineserne

havde havearkitekter inddraget,

da marker, haver og junglen

skulle formes. Det er svært at nå

ret langt omkring pr. dag, fordi

motorcyklen konstant må ind til

siden, mens jeg foreviger smukke

landskaber med mit nemme IXUS

Canon Kamera. Der bliver noget at

redigere.

Balinesiske kvinder, den ene

smukkere og mere feminin end den

anden, færdes stadig i stort tal i

den traditionelle klædedragt, dog

mest om aftenen. Når jeg nævner

kvindernes skønhed i selskab med

vesterlandske kvinder er svaret ofte

”Jamen de ligner jo meget hinanden”,

Hvis det ellers er sandt, gør

det vel egentlig ikke så meget når

det er smukt. Om aftenen kan man

desuden nyde deres og mændenes

graciøse danse overalt i UBUD.

Et særligt kapitel er Balinesernes

boliger, som nærmest er indret-

tet som en form for tempelgårde,

hvor alt bli’r pyntet med blomster

røgelsespinde i smukt forarbejdede

små kurve, og som de stiller

uden for forretninger og boliger, for

at opnå god karma. Hver morgen

bliver alt smukseret og stænket

med helligt vand, for at dagen skal

gå på bedste måde. Der er ro og

idyl i gårdhaverne og jeg har velsignet

ro i sindet.

Hotelejeren fortæller mig, at halvdelen

af hans overskud går som

donation til smukke ceromonier,

dekorationer og til de enomt mange

religiøse fejringer af Hinduistiske

helligdage. Jeg tror ham gerne, og

24 25


ville ønske, at vi i Danmark havde

viljen til, at ofre lidt mere på skønhedsalteret.

Jeg er sikker på, at der

kunne pyntes på et og andet, hvis vi

sparede på isenkram til krigsmaskineriet.

Kunstarter af alle slags trives side

om side med mega produktion af

kunsthåndværk såsom træskæreri

billedhuggeri og batik, og desuden

fylder traditionel dans rigtig meget

i Balinesernes liv. Der er dog gået

lidt inflation i at kalde sig kunstner i

netop byen UBUD. F.eks producerer

Balineserne oceaner af malerier,

som bærer voldsomt præg af, at

være sprøjtelakeret efter skabeloner.

Desuden er det blevet in, at bedagede,

selvoptagede vesterland-

ske fraskilte fruentimmere fortæller,

at de netop sidder og skriver på en

meget vigtig roman (men den historie

er den samme hjemme i DK).

Jeg kan bare ikke helt få det til at

stemme, at jeg render ind i mindst

to gange KAREN BLIXEN, hver

dag. Men ok, drømme er gratis.

Skønhed præger ikke trafikken i

byerne. Men hvor gør den det? Man

fornemmer klart, at Indonesien er

en af verdens tættest befolkede

nationer. Jeg hører dagligt om at 4

til 8 børn er meget normalt. De bor

altså på en ø, og det går jo ikke at

halvdelen lige straks står med den

ene fod ude i vandet. Det er fuldstændig

vildt hvor mange motorcykler,

der kæmper om pladsen

i byerne. Der er heldigvis bedre

plads i højlandet, selv om alt er opdyrket

og fordelt. Herude har man

betydelig tillid til børns formåen,

f.eks må børn køre motorcykel

fra de er 11 år gamle. I det hele

taget deltager børnene temmelig

meget i forskellige gøremål og livets

almindelige opretholdelse, uden at

det ser ud som om de skulle være

ulykkelige af den grund. Anoreksi

og andre sindsforstyrrelser er ikke

rigtig slået igennem her. Måske har

vi i virkeligheden stjålet vore egne

børns sunde tilknytning til samfundet,

ved helt at fritage dem for

praktiske opgaver som kan måles

eller sælges, og som de derfor kan

være stolte af.

Et lidt trist kapitel er øens 400.000

hunde. Mange ser temmelig

forhutlede ud på trods af, at det

siges, at Balineserne elsker hunde.

Når man færdes, går man i en stor

bue uden om dem, idet der er epidemi

med hundegalskab.

26 27

Keld

Forsætter i næste nummer


Har I Hørt

At Der var grove angreb mod Tur formanden Eva under generalforsamlingen,

men heldigvis er Eva udført af det rigtige stof, det vil sige, at

mundlam er hun ikke, og hun fik stor applaus fra forsamlingen, da hun

besvarede spørgsmålene.

At Det var ikke på grund af generalforsamlingen, at Eva drog en uge til

Frankrig for at besøge et Kloster.

Og det var heller ikke for at fordybe sig i sine svar på generalforsamlingen,

næ, det var for at tage handsken op og etablerer et nyt Tur

udvalg.

At Vores Stadion inspektør Jan Lorentzen slutter den 28. april, og der

afholdes stor reception for den vellidte inspektør, desværre kunne

formanden ikke deltage, idet han er på træningstur i Prag

At Han ikke vil gå glip af receptioner, ved vi, så han meddelte Jan sin

ankomst, medbringende 6 flasker god rødvin, en takketale for Lyngby

kanoklub, idet Jan altid har været utrolig samarbejdsvillig.

At Formanden påstår, at Jan er hans gamle skolekammerat, onde tunger

påstår, at det fandt han først ud af, efter han havde sagt farvel med de

6 flasker rødvin.

At Denne side forsætter med receptioner, denne gang tager vi næstformanden

med som receptions løve, idet han sammen med formanden

deltog i Lyngby Boldklubs reception som blev afviklet i forlængelse af

deres 90 års fødselsdag.

At Der var noget om snakken, da det blev besluttet, at den ene bil skulle

hedde Kano 4, og den anden skulle hedde Kajak 4. Flere bestyrelsesmedlemmer

mente, det kunne skabe ejerfornemmelser, medens de

øvrige var af den mening, det var at skyde Gråspurve med kanoner.

At Det er besluttet, at den ene bil står ved formanden, og den anden ved

kassemester Jane, og da så nummerpladerne ankom, og formanden

fik den med Kajak 4, ja, så var han straks i sit es, som vi kender ham.

Han ville ikke have en bil med nummerpladen Kajak 4 holdende, han

skal have den, der hedder Kano 4. I øjeblikket er der en stillings krig

mellem formanden og Jane. Så var der nogen, der nævnte ordet ejerfornemmelser??

At Den store trailer er nu sænket i stativet, så der er 57 cm. mellem hver

hylde, så kan 2 mand sagtens nå op, og lægge kanoer på traileren.

At Ingen generalforsamling uden ordet trailerkort kommer i svingninger,

dette skete også i år.

Flere mener fortsat, at der skal trailerkort til den store trailer. Men

formanden, som er en ørn ved brugen af Pc, har undersøgt sagen

ved en kørelærer i Struer, og herfra er der lavet beregninger, ud fra de

gældende registrerings attester LK har.

Der skal ikke erhverves trailer kørekort for at køre med den store eller

lille trailer. Så denne snak er hermed afsluttet.

At Vi håber snarest, at stillingen i LK bliver besat, opslaget kan ses i klubben,

her i bladet, på DKFs hjemmeside og i skrivende stund er redaktionen

ikke bekendt med, hvor den ellers kan beskues.

At Vi mødes alle sammen, i hvert fald, søndag eftermiddag den 8.maj, når

vi skal have alt udstyr med tilbage til Lyngby kanoklub efter brug ved

Copenhagen Spring Regatta ved Ro stadion Bagsværd Sø.

Vi glæder os til gensynet med lige netop Dig.

At Denne gang, heldigvis, har vi ingen Kriminal Rapport, at beskrive.

Derimod har en fra redaktionen set i politi rapporten. Her faldt vedkommende

over Ludmilas navn, og det var spændende læsning.

28 29


Politiet ville se hendes kørekort, efter at hun var blevet stoppet, men

Ludmila ville ikke vise det, idet de ikke sandsynlig gjorde, at de virkelig

kom fra politiet, men blot havde stukket en ”slikkepind” ud af vinduet,

hvor der stod politi.

Stærk læsning, så kan de lære det, de strissere, de kan ikke bare køre

rundt i en civil bil og lege politi.

At Har i Hørt siderne gerne vil have noget mere sladder, selvfølgelig skal

det ligge tæt på sandheden, men en lille lystløgn i ny og næ, giver lidt

kolorit. Så har du noget lige på tungen, så slip det, lad os andre få

glæde af det.

At Du måske allerede nu skal spare sammen til en ny nøgle, idet vi arbejder

hen mod en elektronisk løsning af vores aflåsning af yderdørene.

Vi mener ikke, at det skal kræve en ekstra ordinær generalforsamling

for at sikre medlemmernes og klubbens ejendele.

At Det sker bl.a. på grund af, at medlemmer, der melder sig ud, ikke har

kræfter til at aflevere deres nøgler.

Med udgangen af 2010 var der 140, der meldte sig ud, og allerede i

2011 er der ekskluderet 40, som ikke betalte kontingentet rettidigt.

Med denne eksklusion blev der frigivet flere pladser til glæde for dem,

der har stået på venteliste i flere år.

At Linjen med eksklusion efter en rykker, er bestyrelsen blevet enige om

at fortsætte, den vil ikke være til grin over for medlemmer, der ikke

engang kan ringe eller maile og bede om udsættelse.

Denne linje vil dem på ventelisten være glad for, det kan jo så være, at

en dag har vi ramt de rigtige medlemmer, som respekterer en frivillig

bestyrelses arbejde.

De ekskluderede

medlemmer i 2011:

Michael Fick

Ronni Niclasen

Roland Bonnesen

John Knutsson

Christian Køber

Bent Allan Jensen

Frederik Elberling

Pernille Vange

Kim Skovsby

Morten Tastum

Joakim Larsen

Christian Berrig

Simon Holm Winther

Ulrik Kampmann

Sebastian Fick

Lars Højberg

Frederik Nygaard Philipsen

Rasmus Prevss

Oliver Stendal Dehli

Mikkel Sander Hansen

Sander Hansen

Steen Bornholdt Silberg

Lea Bobjerg Nielsen

Jennie Blicher-Hansen

akob Blicher-Hansen

Alfred Goll

Mik Staustrup

Nicklas Mønsted

Charlotte Vestergaard

Rane Bo Prior

Jens Daugaard Larsen

30 31


Retur ved vedvarende adresseændring

Deadline for stof til næste udgave af Padlen

d. 18. maj 2011

Mail dit indlæg til : ludmila.miklikova@velux.com

LYNGBY KANOKLUB

Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby

E-mail: lk99@tiscali.dk

Hjemmeside: www.lyngby-kanoklub.dk

Telefoner: Medlemmer: 45 87 24 36

Bestyrelse og telefax: 45 88 24 05

Girokonti: 102-2237, Lyngby Kanoklub

6-000-5249, kontingentindbetalinger

More magazines by this user
Similar magazines