Zone-nyt 59 2013.pdf - Zone-Redningskorpsets

zone.redningskorpset.dk

Zone-nyt 59 2013.pdf - Zone-Redningskorpsets

zone nyt

26. årgang ■ Maj 2013 ■ Nr. 59


Formanden har ordet

Kære medlemmer

Fredag 8. februar 2013 fyldte jeg 50 år, og der blev

afholdt reception i Falck-Huset, hvor jeg må tilstå, at

jeg var genstand for mere opmærksomhed end både

forventet og fortjent. Fra Zone-Redningskorpsets

Venner var bestyrelsen og mange medlemmer og

samarbejdspartnere mødt frem, og bestyrelsesmedlem

Poul Wissing holdt en smuk tale om min indsats

for Zonen.

Jeg havde bedt om, at eventuelle gaver blev givet i

form af bidrag til Zone-Redningskorpsets Venner, og

den opfordring fulgte mange både samarbejdspartnere og medlemmer. I alt blev

der indbetalt næsten kr. 9.000 med Flyvemuseets Venner og SOS International

A/S blandt de største bidragsydere.

Falcks kommunikationsafdeling havde i dagens anledning fremstillet denne fakeforside

af det interne personaleblad HJÆLP. I følge forsiden har Zonen overtaget

Falck, jeg selv er blevet koncernchef og den nuværende koncernchef Allan Søgaard

Larsen har fået job i Falck-Huset som

vicevært! Forsiden vakte selvsagt stor opmærksomhed

under arrangementet.

zone nyt

udgives af Zone-Redningskorpsets Venner

Grøndals Parkvej 60

2720 Vanløse

info@zone-redningskorpset.dk

www.zone-redningskorpset.dk

Redaktion:

Frederik Madsen, formand

tlf. 40 43 02 50

Oplag og tryk:

550 eksemplarer.

Grafisk Hus, Hedensted

Jeg takker alle for den store opmærksomhed

og de mange gaver.

Køretøjsgrupperne har travlt med at gøre

bilerne klar til Zone-sæsonen med de mange

arrangementer: Fars Dag, Veterantræf

i Græsted, studenterkørsel, Brand- og

redningsweekend, Falck-Dagen og meget

andet. Jeg ønsker alle en god og begivenhedsrig

sæson.

Teknisk Museum:

Foreningens virke er knyttet til Danmarks

Tekniske Museum i Helsingør.

www.tekniskmuseum.dk

Zone-station Helsingør:

Georg Tegne-Hansen, tlf. 48 79 46 05

Zone-station Holbæk:

Bjarne Hansen, tlf. 59 43 52 85

Zone-station Gelsted:

Børge Andersen, tlf. 22 47 98 95

Med Zone-hilsen

Frederik Madsen, formand

Medlemsskab:

Kr. 225 årligt ved betaling til

konto 9570 3 58 86 29

PBS:

Medlemmer i Danmark kan

tilmelde sig PBS via

foreningens hjemmeside.

Medlemsservice:

Ingelise Nielsen

tlf. 30 63 75 36

medlemsservice@

zone-redningskorpset.dk

Forsiden:

ZR 636 International 1958 kranvogn fra Hovedstationen på Platanvej med ingeniør Kislings specialfremstillede højdekran i brug ved en

entreprenøropgave. Til venstre med ryggen til Hans Christiansen. Det var før man gik voldsomt op i sikkerhed på arbejdspladsen.

Situation fra ca. 1960 men hvor?

2 I Maj 2013

Indhold

Nyt fra foreningen ................. 3-5

Genstande .............................6-7

Zone-Træf og

generalforsamling 2013 ......... 8-9

ZR Køge ............................10-13

Vognhistorie ......................14-15

Zone-omtale ...........................16

I 2013 udsendes Zone-Nyt således:

Ultimo august med deadline 1. august

Ultimo november med deadline

1. november.

Al tekst i Jeg-form er redaktørens ord,

medmindre andet er anført. Arbejdet med

at producere ZONE-NYT er som alt andet

arbejde i Zone-Redningskorpsets Venner

frivilligt og ulønnet. Redaktøren modtager

meget gerne indlæg og fotos fra læserne,

men forbeholder sig ret til at ændre/redigere

i modtaget tekst. Fremsendelse af sådant

materiale tages som udtryk for, at det kan

benyttes uden vederlag.

Zonen” / “Zone-Redningskorpset” / og “ZR”

betyder det samme og anvendes vilkårligt.

Eftertryk tilladt mod kildeangivelse.

zone-nyt


Nyt fra Foreningen

Ny køretøjsgruppe oprettet

i Gelsted

Som tidligere omtalt i Zone-Nyt har

Børge Andersen i Ejby gennem længere

tid arbejdet på at oprette en ny køretøjsgruppe

med udgangspunkt i Zonen

i Gelsted. Her var Børges far Aage

Andersen Zone-leder fra 1953 til sammenslutningen

med Falck i 1963. Et

stort spørgsmål har været at finde et

sted gruppen kunne være, og det er nu

lykkedes, idet Middelfart kommune kvit

og frit har stillet en garage på Holmegården

til rådighed. Gruppen har etableret

sig som en selvstændig forening

under Zone-Redningskorpsets Venner.

Pris til Køretøjsgruppen

i Helsingør

Ved en lille højtidelighed 5. december

2012 fik køretøjsgruppen i Helsingør

overrakt Svend Jørgensen Prisen af

formanden for Græsted Veterantræf

Søren Lindkilde med begrundelse, at

Zone-Redningskorpsets Venner trofast

møder op med køretøjer og mandskab i

originale uniformer, hvormed ZR

bidrager til at give Veterantræffet

den rette nostalgiske stemning.

Græsted Veterantræf vil

til træffet i 2013 bl.a. sætte

fokus på sammenslutningen

mellem Falck og Zonen.

zone-nyt

Tekst og foto:

Vilhelm Pedersen

Den første tid er gået med fondsansøgninger

og med at bygningen klar, bl.a.

er der lagt nyt tag, sat dør i porten,

lagt strøm ind m.v.

Gruppens opgave bliver at restaurere

ZR 263 Bedford 1947 sprøjte fra

Zonen i Nakskov, som er overført til

Gelsted. Billederne herover viser sprøjten

på vej til Gelsted og gruppen foran

garagen. Medlemmer der lyst til at

være med i gruppen, er velkomne til at

kontakte Børge Andersen.

Prisen overrækkes.

Fra venstre

Søren Lindkilde,

Helge Larsen,

Christian Jensen og

køretøjs gruppens

formand Georg

Tegne-Hansen.

Medlemmer

Velkommen til

nye medlemmer:

ZRV 1341 Rene Hein, Bramming

ZRV 1342 Christian Hjortholm, Dragør

ZRV 0865 Leif Levin, Hellerup

ZRV 1343 Jonas Rønhøj, Hillerød

ZRV 1344 Leif Krøyer, Græsted

ZRV 1345 Bjørn Henningsen, Køge

ZRV 1346 Henrik Petersen, Glostrup

ZRV 1347 Finn Nielsen, Gadstrup

ZRV 1348 Kim Olsen, København S

ZRV 1349 Konrad Nielsen, Holbæk

ZRV 1350 Nils Larsen, Holbæk

ZRV 1351 Jørgen Gram, Randers NV

Velkommen til nye klubber:

ZRV-FT-0125 Trivselsklubben, Falck Maribo

ZRV-FT-0126 Reddernes Faglig Klub, Nykøbing F.

Dødsfald

ZRV 0022 Kaj Jensen, Allerød

ZRV 0532 Frantz Christensen, Valby

ZRV 1214 Kaj Nielsen, Dronningmølle

ZRV 0767 Henning Kjærsgaard, Hesselager

Æret være deres minde

Zone-kalender 2013

2013

18. - 20. maj: Græsted Veterantræf

1. juni: Zone-træf og generalforsamling,

Nyvang

5. juni: Fars Dag, Teknisk Museum

8. og 9. juni: Brand- og redningsweekend,

Nyvang

3. august: Falck-dagen, Egeskov

Maj 2013 I 3


Langfredag

on the road

Under denne overskrift gennemførte sognepræst

Poul Joachim Stender fra Kirke Saaby

Kisserup Pastorat Langfredagens gudstjeneste

i pastoratets landsbyer i Ford Köln

ZR 753 med Peter Castenheim fra Nyvang

køretøjsgruppe som chauffør. Det hele blev

filmet til TV2 Nyhederne, hvorfra billedet

stammer. Hele indslaget kan ses på dette

link: http://nyhederne.tv2.dk/video/index/

id/66655230/

Vort medlem Kaj Skamris i Ålborg sendte

kort efter udsendelsen 30. marts 2013

følgende mail:

”Hej Frederik.

Det var da dejlig

at se TV 2

NEWS i aftes

Langfredag med

Zonen, og mon

ikke det var

Vogn 753 i indslaget

om præsten

der vil ud til

borgerne. Godt

med PR. Så kom

der nogle minder

op i en, det

var rigtig godt.

M.v.h. Kaj.”

4 I Maj 2013

Som det fremgår,

er det ikke

første gang,

Zonen har assisteret

en præst.

Udklippet er fra

ca. 1951.

Nyt fra foreningen

Nytårsparader

Vi har i bestyrelsen drøftet at genoptage

Zonens tradition med at afholde lokale

nytårsparader. Jeg udsendte derfor

omkring nytår en kort nytårstale,

som formændene for køretøjsgrupperne

kunne læse op. I talen skrev jeg bl.a.

” Gennem årene har jeg mange gange

hørt skeptikere sige, at ”Alt med Zone-

Museum dør, når den sidste Zonemand

er død”. Disse ord må efterhånden

være gjort fuldstændig til skamme.

Kære Venner, det er efterhånden 30 år

siden, at vi var nogle få, der sammen

formulerede ambitionen om at skabe et

museum for Zonen. Det hele var dengang

meget primitivt. Vi havde ingen

organisation, ingen penge, ingen anelse

om projektets omfang. Vi havde mest

af alt nogle fantaster, der troede på

ideen, og var med til at skubbe i gang.

1. januar 2013 er 50-året for sammenlægningen

mellem Falck og Zonen. Da

vi begyndte vores aktivitet, var Zonen

ved at overgå til den totale glemsel,

men her har vi gjort en forskel. I dag

er vi, hvad jeg vil kalde en ganske solid

organisation med en stor stab af aktive

frivillige, der hver især gør en kæmpe

indsats for Zonen. Vi er flere aktive,

end vi nogensinde tidligere har været,

og når det er muligt, skyldes det også

de gode rammer, der stilles til rådighed

Gelsted Zone-gruppe

fra venstre Peter

Lorentzen - Uffe

Christensen - Henrik

Martinsen - Børge

Andersen - Leif ”Fiffer”

Hansen - Torben

Hansen.

af vores trofaste samarbejdspartnere

Teknisk Museum, Andelslandsbyen Nyvang,Middelfartkommune/Holmegården

og Falck. Jeg bringer foreningens

tak for den hjælp og støtte, der ydes

vort arbejde”

I Holbæk blev der gjort meget ud

af sagen. Jeg blev inviteret til selv at

holde talen, og der var indbudt gæster

og samarbejdspartnere udefra. Der var

således taler fra formanden for Nyvang

Helge Fredslund, formanden for køretøjsgruppen

Bjarne Hansen og byrådsmedlem

i Holbæk Bjarne Kongsted.

Også i Gelsted blev der afholdt nytårsparade.

Børge Andersen skrev efterfølgende:

”Hej Frederik Gruppen har

været samlet, og på din opfordring læste

jeg dit nytårsbrev op. Som du kan

se på billedet, fik vi det højtideliggjort

med et efterfølgende glas. Fra venstre

Peter Lorentzen - Uffe Christensen -

Henrik Martinsen - Børge Andersen

- Leif ”Fiffer” Hansen - Torben Hansen

fraværende var Benny Rasmussen.

Judith serverede kage og kaffe. Med

venlig hilsen Børge.”

Det er ambitionen at gentage forsøget

til nytåret 2013/2014.

Mandskabet linet op. Fra

venstre Preben Mårtensen,

Poul Wissing, Per

Graves, Peter Castenheim,

Jørgen Steen

Otto, Jan Jørgensen, Per

Axelsen (pax), formand

Bjarne B. Hansen, Ole

K. Kristensen, Carsten

Johansson. Foto Henning

Lundhøj, Nyvang Tidende

zone-nyt


Nyt fra foreningen

Flugten til Sverige

Zone-Redningskorpsets

Venner og Københavns Stadsarkiv

samler materiale om de

danske jøders flugt under besættelsen.

Vi har mange billeder af ambulancer fra

besættelsen, men stort set ingen, hvor

redderne er fotograferet ved ambulancen.

Måske med god grund. En undtagelse

er dette billede af Orla Nielsen

ved ZR 139 Hudson 1941 på Platanvej.

Billedet er taget af den senere redder i

Rønne Orla Mogensen.

Til oktober er det 70 år siden de danske

jøder måtte evakueres til Sverige

for at undgå at blive sendt til de tyske

dødslejre. Københavns Stadsarkiv samler

materiale til formidling af historien

Nye genstande og fotos

Der tilgår konstant vores samling nye

genstande, fotos og arkivalier fra ZR.

Små og store ting mellem hinanden,

men altsammen værdifuldt. På det seneste

er vi navnlig blevet begavet med

fotosamlinger. Jeg kan ikke nævne alle.

Fra Ingelise Johannessen har vi modtaget

et fotoalbum fra Ove Petersens

første år på Fredericiavej i Helsingør.

Nels Petersen i Holbæk har lånt os et

album fra Hillerød-redder Hans Valdemar

Larsens tid ved ZR på Tietgensvej

i 1950’erne. Der var over 140 fotos.

Og Jens Storgård Christensen og

Jørgen Gram har sendt os billeder fra

Randers. Foreløbig kan det meste ses i

zone-nyt

på nettet, og er i den forbindelse blevet

opmærksom på Zone-folkenes indsats.

Vi har hjulpet stadsarkivet med kontakt

til to døtre af Zone-assistent William

Westborg, der bl.a. bistod med transporterne

og var aktiv i modstandsbevægelsen,

og med nogle gamle båndoptagelser,

hvor afdøde Stig Frisholt

fortæller om en jødetransport. I efterårsnummeret

af ZONE-NYT bringer jeg

en artikel herom.

Stadsarkivet skriver om sit arbejde

bl.a.: ”Zone-Redningskorpset og Falck

spiller en vigtig rolle i transporten af

jøder. Transporten går ofte til og fra

københavnske hospitaler, som bruges

som gemmesteder og til opsamling.

Herfra køres mange jøder til østsjællanske

havne, hvor de sendes videre

til Sverige. Zone-medarbejdere drev

selv også en skibsrute i Køge-området.

Over 7.000 danske jøder kom til Sverige.

Københavns Stadsarkiv sætter i

efteråret fokus på de anonyme hjælperes

rolle – herunder redningskorpsenes

medarbejdere. Arkivet hører gerne fra

personer, som ligger inde med beretninger

eller breve, der beskriver ansattes

indsats i de dramatiske oktoberdage.

Kontakt arkivar Nete Wingender,

newing@kff.kk.dk; tlf. 3366 2037.”

Kontakt kan også ske til ZONE-NYTs

redaktion.

den historiske database,

men udvalgte

billeder vil også

komme i ZONE-NYT.

En af vores store støtter og hjælpere

med Bornholm-historien, Niels Gobjerg,

skriver 12. juni 2012: ”Der er efterhånden

langt mellem, at man finder noget

på ”lopperne”, men som du kan se,

løftede jeg en skål, og hva’ stod der nedenunder?

Jo, såmænd en raritet. Så

det er bare om at se sig godt for.”

Med i pakken var et sjældent askebæger

fra Søholm Keramik på Bornholm

fra Flyvetjenestens 15-års jubilæum,

som vi ikke havde i forvejen.

ZR Udrykningshorn

Vort medlem Niels Wøldiche på Frederiksberg

har optaget og bearbejdet udrykningshornet

på følgende køretøjer, så du kan høre dem og

downloade dem til din mobiltelefon via vores

hjemmeside: Ambulancer: Ford V8 1938 /

Chevrolet 1947 / Mercedes 1960 - Kranvogn:

Bedford 1951 - Sprøjte: Bedford

1950. Rigtig god fornøjelse.

Hørsholm

Brandvæsen

ZR havde tæt samarbejde med Hørsholm

Brandvæsen, og det er på sin vis genoptaget.

Køretøjsgruppen i Helsingør har nemlig

påtaget sig at hjælpe Teknisk Museum med at

få den gamle Chevrolet sprøjte fra Hørsholm

Brandvæsen i drift. På billedet er Christian og

Helge ved at gøre vognen klar til syn.

P-skiver i Zone-look

René Petersen skriver bl.a.: ”Jeg er begyndt at

lave P-skiver til både klubber, foreninger samt

nye og gamle biler.

De kan bestilles med netop den Zone Redningsstation,

som man ønsker skal på. De

fremstilles i karton, og for at forstærke dem

laminerer jeg dem.

Se eksempler her:

http://www.peerless-six.dk/p-skiver_

sælges.htm”

Henvendelse:

Tlf. 54 44 17 39 /

24 24 17 39

Email: Peerless.

six@gmail.com

Maj 2013 I 5


MedleMsservice

MedleMsservice

Husk at tilmelde dig

e-mail service

Jørn Jordan-Knudsen skriver bl.a:

Kære medlemsservice

Vi har lige i dag modtaget det nyeste nummer

af Zone-Nyt. Sammen med bladet modtog vi

Nyt fra Teknisk Museum så meget for sent, at

alle aktiviteter er afviklet. Jeg må indrømme,

jeg føler, det er at gøre nar af os at sende sådan

noget ud så meget for sent. Hvis det er,

fordi bladet først udkommer nu, kunne man så

ikke koordinere udsendelsen, så den matcher

bedre med Nyt fra Museet?

I svaret skrev jeg bl.a:

Kære Jørn

Af flere forskellige årsager kan Zone-Nyt ikke

følge udgivelsesterminerne for Teknisk Museums

Nyt. De fleste arrangementer på Teknisk

Museum ligger ret fast - Vinterferie - Grundlovsdag

- Sommerferie og Efterårsferie, og det

annoncerer vi så vidt muligt i Zone-kalenderen

i Zone-Nyt. Men derudover har vi - for at rode

bod på det problem du rejser - besluttet at

oprette en e-mail service, hvor medlemmerne

kan få direkte besked om kommende aktiviteter.

Hvis du tilslutter dig denne tjeneste, vil du

fremover blive holdt opdateret om arrangementer

på Teknisk Museum.

Tilslutning til e-mail service kan ske

ved at sende en mail til:

medlemsservice@zone-redningskorpset.dk

6 I Maj 2013

Genstande

Legetøjsstation

I ZONE-NYT nr. 56 fortalte jeg om en

flot Zone-legetøjsstation, vi fik foræret

af Arne Juel i Lystrup ved Århus. I

ZONE-NYT nr. 57 var der dukket mere

historie op. Historien om lige præcis

den Zone-station vi har modtaget, kan

imidlertid nu fortælles meget præcist.

Takket være Vilhelm Pedersens kæmpe

arbejde med at gennemgå Falcks arkiv

af Zone-udklip, er udklip fra Aarhus

Amtstidende kommet for en dag. Som

det fremgår blev stationen på billedet

netop i Århus bortloddet til fordel for

et børnehjem i julen 1943.

Præsentationsbillede fra 1945.

Gennemgangen af avisudklip bragte

også for en dag, at der som led i ZRs

humanitære arbejde har været en hel

produktion af disse stationer, som har

været anvendt til bortlodning med det

formål at indsamle penge til fattige

børn. Udklippet er fra Kristeligt Dagblad

30. november 1943. Legetøjsbilerne

er Tekno, men hvor selve stationen

er blevet fremstillet, vil vi meget

gerne høre om fra læserne.

Arne Juel ved Zone-stationen

18. november 2011

zone-nyt


Genstande

Aarhus Amtstidende 6. december 1943

Kristeligt Dagblad 30. november 1943

zone-nyt

Ny udstilling

OPEN SKY – Himlen er mit lærred,

Flyet er min pensel

I et en-motors Piper Colt propelfly flyver den

danske billedkunstner Simone Aaberg Kærn

fra Lille Skensved i Danmark til Kabul, Afghanistan.

Simone Aaberg Kærn har læst om en

ung pige i Kabul, hvis største ønske det er at

blive pilot. Hun beslutter sig for at finde pigen

og give hende luft under vingerne. I den lille flyvemaskine

vil hun sprede drømmen om selv at

sidde bag rorpinden helt ind i de afghanske pigesjæle.

Mod al fornuft, alle odds, mod Iranske

og Amerikanske myndigheder, begiver Simone

sig af sted. Oplev flyet, billederne, filmen, denne

samtids-teknisk-kunstneriske performance,

på Danmarks Tekniske Museum. Udstillingen

er åben indtil 21. september 2013.

Gratis adgang for medlemmer.

Teknisk Museum henter Piper’en i Kastrup, i

øvrigt i hangar 140 i Kastrup Syd. Træhangaren

må ikke mere have fly med brændstof, og

bliver nu lejet ud til andet formål. Hangaren

blev bygget under besættelsen, og blev senere

anvendt af Zonens Flyvetjeneste.

Zone-medarbejdere samlet foran hangar 140

i forbindelse med Flyve-Ambulance-Tjenestens

10 års jubilæum 1949.

Maj 2013 I 7


Breve fra læserne

Kaj Skamris og kollega Møldrup foran Aalborgstationen

Kaj Skamris skriver 17. september 2012 bl.a:

Hej Frederik.

Jeg kan ikke lade være med at udtrykke min

stolthed over at være medlem af Zone-Nyt.

Lørdag 15. sep. var jeg på Høvelte Kasserne,

os langvejs fra skulle indkvarteres lørdag. Jeg

ville se Teknisk Museum, vi var 5 familiemedlemmer,

og kun jeg var medlem. Klokken var

16:30, ”Hvad skal vi betale for en halv time?”,

spurgte jeg og viste mit medlemsbevis. Hun

kikkede på kortet og sagde: ”Gå I bare ind”, det

var service må jeg sige. Og det VAR en oplevelse

på kort tid.

På slæb gennem Jylland

Henning Werner, tidligere ansat i DR som har

hjulpet os med fotos, skriver 3. oktober 2012:

Kære Frederik. Tak for bladet, det blev til en

fin artikel om OB vognene og Zonen. I har altid

hurtigt været der, når vi har haft brug for jer.

Med venlig hilsen Henning.

8 I Maj 2013

Zone-træf 2013

InvItatIon tI

og generalfor

Kære medlemmer af Zone-Redningskorpsets Venner

I inviteres alle til at deltage i det årlige Zone-træf med efterfølgende generalforsamling.

I år holdes træffet i garagen til den nye Zone-station på Nyvang, som endnu er under bygning,

men dog så langt, at vi kan være i garagen. Adressen er Oldvejen 25, 4300 Holbæk

Lørdag 1. juni 2013

Dagens program er således:

10.00 Nyvang åbner. Medlemmer har gratis adgang. Det er nødvendigt at man tilmelder sig

hos Medlemsservice, som vil sørge for at billetsalget får en liste over medlemmer, der

skal gratis ind.

11.00 Gudstjeneste i Sct. Stefans Kirken på Nyvang til ære for de Zone-folk, der ikke er

mere, ved sognepræst Kirsten Rasmussen

Georg Tegne-Hansen stående tv. til brand i Ramløse smedie 1964. I forbindelse med Zonetræf

2013 fortæller han om sit liv i ZR. Foto Jørgen Rudbæk. Frederiksborg Amts Avis

zone-nyt


Zone-træf 2013

l Zone-træf

samlIng 2013

12.00 Spisning. Vi får et flot tag-selv bord, som støttes

med 50% af foreningen, og som derfor kun koster

kr. 95,00 pr. deltager. Spis og drik af vort flotte

Zone-service!

13.30 Foredrag ved Georg Tegne-Hansen, der fortæller

om sit liv i redningskorpsene. Georg er som

søn af en af redningstjenestens pionerer Hugo

Tegne-Hansen nærmest født ind i redningskorpsene,

og han har siden 1987 været et særdeles

aktivt medlem af vores bestyrelse og aktiviteter

i øvrigt.

14.30 Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning v. formanden

3) Regnskab 2012

4) Kontingent 2013

5) Valg af bestyrelse

6) Valg af revisorer

7) Indkomne forslag

8) Eventuelt

Sct. Stefans Kirken

med Zonens køretøjer

i forgrunden

Menu

Hjemmelavede frikadeller,

kold glaseret skinke

og culottesteg,

kartoffelsalat og mikset salat,

tærte m/creme fraiche

og brie m/kiks.

Kl. 16.00 Tak for i dag. Nyvang lukker kl. 17.00 så der er også lidt tid til at besøge resten af

Andelslandsbyen

Alle medlemmer og de aktive i køretøjsgrupperne er velkomne, men af hensyn til adgang til

Nyvang og spisning anmoder vi om tilmelding til Ingelise Nielsen på telefon 30637536 eller

mail medlemsservice@zone-redningskorpset.dk senest 27. maj 2013. Betaling skal ske kontant

ved fremmøde.

Medlemmer der ønsker at deltage i Generalforsamlingen, uden at deltage i dagens øvrige arrangementer,

er velkomne fra kl. 14.30. Tilmelding er nødvendig af hensyn til gratis adgang til

Nyvang.

zone-nyt

Breve fra læserne

OY - DZY lastes med medicinalvarer ca. 1950.

Til venstre Niels Michael Seierøe og Hans Peter

Venningbo

Henrik Seierøe, søn af Niels Michael Seierøe,

der blev dræbt under ambulanceflyvning i 1952,

skriver 18. december 2012:

Kære forening.

Tak for det Zone-Nyt der er kommet. Selv om

jeg ikke var gammel nok til at opleve hændelsen

(sammenslutningen. red) så har jeg med

stor interesse læst bladet. Det har været meget

oplysende, og sat nogle ting på plads for

mig. Den gode hr. Wibolt har tilsyneladende

været et venligt menneske. I den forbindelse

kan jeg berette, at min mor fortæller, han

hvert år på min fars dødsdag sendte blomster

til hende. God jul og godt nytår. Henrik Seierøe

Carl Hansen skriver

fra Canada 3. januar

2013 bl.a.:

Jeg ønsker hermed

både dig og alle

Zonen’s venner et

forsinket men rigtigt

godt Nytår, og

samtidig sige tak for den meget flotte julegave.

Bogen var en kæmpe overraskelse som jeg

har nydt at læse fra begyndelse til enden. Hver

gang jeg modtager et nyt Zoneblad får jeg en

voldsom kløe i fingrene, især når I fortæller om

en eller anden Zonebil der skal skrues på. Jeg

kan godt selv se at det umuligt kan realiseres

og aldrig vil blive til andet end en drøm.

Med venlig hilsen Carl.

Jeg er enig med Carl Hansen i, at Teknisk

Museums jubilæumsbog med fotos og omtale

af de mange genstande er meget vellykket.

Tak til de mange, som har sendt bidrag til portoudgiften.

Maj 2013 I 9


Tog-modelbiler

Den danske forhandler for Brekina i Tyskland,

Tog & Tekno i Aalborg, har igen formidlet produktion

af Zone-biler, denne gang i form af

Opel Blitz katastrofevogn og Volvo ambulance.

Volvo ambulancen er den mest vellykkede.

Modellerne koster kr. 129,00 - 149,00 og kan

bestilles via togogtekno.dk

Billed-Bladet

Har haft 75 års jubilæum og har i den anledning

udgivet et jubilæumshæfte med gengivelse

af forsider gennem årene. Ej heller her

er Zonen glemt, idet Zone-Redningskorpsets

Monospar ambulancefly var på forsiden

13. februar 1940 og altså genoptrykt i 2013.

10 I Maj 2013

Personhistorie

Mine drengeår ved ZR Køge

Niels Jørgen Hansen er et særdeles aktivt medlem af vores

Historiske Datasektion. Han er i gang med at scanne den del

af Zonens arkiv, der beror hos Falck, og dagligt vokser databasen

med nye spændende Zone-oplysninger. Niels Jørgen har

i februar 2011 indsendt denne beretning om sin tid som dreng

ved ZR Køge:

”Stationen i Køge lå på Københavnsvej

68, lige ud til hovedvej A2. Dengang

kørte alle på ruten mellem København

og Gedser lige forbi, da det var vejen

inden motorvejens tid. Der var mange

søndagsbilister, som skulle ud at se

seværdighederne på Sjælland, Lolland

og Falster. Mange husker nok mest

Køge for dens navnkundige politimester

Vagn Bro, som fik megen omtale ved

byfesterne og vel især den, hvor Vivi

Bak deltog.

Stationen var forpagtet af Klarskov

Kristensen, der sammen med sin kone

udgjorde halvdelen af personalet. Der

var desuden to reddere på den såkaldte

kineservagt, med fri hver 3. weekend.

Det var også dengang, lønnen blev udbetalt

kontant hver fredag, jeg husker

ikke præcis beløbet. Ligeledes var der

tilknyttet en repræsentant, som også

dækkede abonnementstegningen i Ringsted

og en reservemand. I specielle tilfælde

lånte man en redder fra Rønnede

eller Kristensens nevø, som var ansat i

København.

Materiellet

Stationens materiel bestod af 1 ambulance

ZR 524, 1 kranvogn ZR 743

samt 1 Unimog ZR 784 og et fejeblad.

Unimogen og fejebladet hørte sammen,

det var datidens ladvogn. Falcks

personale var lidt misundelige på især

fejebladet, da man ikke behøvede at

spænde fejebladet fra forvognen, for at

læsse en havarist. Det skulle de nemlig

med deres, som de forøvrigt kaldte

for Sputnik. Det var lidt af et særsyn i

gadebilledet, idet Unimogen var mindre

i forhold til fejebladet i bredden. I 1960

kom vel nok den største sensation til

i form af en fabriksny Mercedes kranvogn

med dieselmotor til erstatning

for en Chevrolet med benzinmotor. I

forhold til andre stationers kranvogne,

var det dengang en stor kranvogn, som

kunne magte datidens behov for assistance

til lastbiler. Noget af sensationen

bestod i, at kranen kunne hæves og

skydes ud. Ambulancen en Ford Mainline,

kom brugt fra København, men var

nyere end den Ford V8, som den skulle

Stationsleder Klarskov Christensen i Mercedes kranvogn 1959, ZR 743, med ødelagt

anhænger i kranen, hentet i Sverige. Foto: Niels Jørgen Hansen

zone-nyt


Personhistorie

Fejebladet i Køge, ZR 914

Foto: Niels Jørgen Hansen

erstatte. Materielmæssigt var man rigtig

godt kørende. Ved sammenlægningen

forblev ambulancen og kranvognen

i Køge, men fik så nye vognnumre 997

kranvogn - 998 ambulancen. Unimogen

med fejeblad kom med Kristensen til

Frederikssund, hvor han blev stationsleder

ved sammenlægningen.

Opgaver

Assistancemæssigt var Køge nok en

lille station. Der var ikke dagligt ambulanceudrykninger

eller sygetransport,

ingen offentlige forpligtelser, men

samarbejde med Roskilde Brandvæsen.

Dengang dækkede Brandvæsenet Solrød

Kommune ambulance og brandmæssigt,

men brugte så ZR Køge til

Solrød Strand området, når der var

brug for en ambulance. Blev der ringet

til ZR efter en ambulance, kørte man

selvfølgelig, selv om det var i Falcks

område. Det var inden man fik radio

i vognene, så både Køge- og Roskilde

sygehuse blev underrettet om, at der

eventuelt kom tilskadekomne, da patientens

tilstand afgjorde, hvilket sygehus

man kørte til.

På autohjælp-området var der heller

ikke de mange opgaver, det var dengang

man bugserede i fast stang, så

hvis man kørte i stykker i Nakskov, blev

man bugseret i stang hele vejen til Kø-

zone-nyt

benhavn, med mange skift mellem stationerne.

Køge kørte Rønnede i møde

med skift på Esso-tanken i Sonnerup,

derefter skiftede man med Platanvej

på Jægerkroen i Ishøj, det var fast

pendulfart hver søndag eftermiddag og

aften, hvor der i øvrigt var indkaldt en

reservemand fra middag til midnat. Ligeledes

blev ZR brugt af Køge Slagteri,

når der skulle nødslagtes. Vognfabrikken

Nopa, som dengang lå lidt uden for

Køge, gjorde også brug af kranvognsassistance.

Når de skulle levere en anhænger

til en kunde blev den sendt med

godsbanen, hentet på fabrikken kørt

op i en godsvogn fastgjort og dermed

klar til forsendelse, ligeledes var der

kørsel mellem fabrikken og vognmaleren

i Solrød. I en tør sommer hjalp man

gartnerne med vanding af deres jordbærmarker.

Til det formål, havde man

lånt en vandkanon fra en anden station.

Der var også assistancer til nabostationerne

med Unimogen ved vanskelige

bjergninger, da den kunne køre hvor

som helst, uden selv at køre fast.

En lidt speciel oplevelse for mig,

var en bugsering fra Sverige, jeg har

nok været 13 år, dengang kom man

ikke så langt omkring, så det var stort,

at komme helt til Sverige. En lørdag

eftermiddag blev Køge fra stationen i

Helsingør anmodet om at bugsere en

Køge-nostalgi

I forbindelse med sit arbejde i vores Historiske

Datasektion, har Niels Jørgen Hansen formået

at få Køge-bladene til at efterlyse materiale

fra ZR i Køge. Anne Margrethe Hansen kontaktede

os, at hendes far var bagermester

Cosmus i Køge, og at hun havde et billede af

ham fotograferet i gården, hvor også Zonen

holdt til. Frem af gemmerne kom det dejlige

øverste billede fra Nørregade 108 i Køge (Nu

Nørre Boulevard). Bagermesteren kan anes

bag Zone-folkene. Billedet må være fra mellem

1939 og 1942. Kan læserne hjælpe med

navne hører jeg gerne.

Billedet fra Anne Margrethe Hansen giver os

mulighed for at identificere dette billede, jeg

før har bragt her i bladet som ukendt, uden

at læserne har kunnet hjælpe med stedsangivelse.

Aarhus Stiftstidende 23. februar 1942

Maj 2013 I 11


Mere fra ZR Køge

I forbindelse med modtagelse af en stor billedsamling

fra fhv. assistent på Platanvej Bent

Pohl, var der nogle billeder fra en olieforurening

i forbindelse med et tankvognsuheld.

Åbenbart må København og Køge have været

sammen på opgaven, for det er redder Børge

Olsen med Køges ZR 743 der står og ser lidt

fortabt på den store tankvogn, han skal til

at hænge op. De tre reddere fra København,

som med primitivt udstyr og uden beskyttelse

forsøger at samle olien op, er fra venstre Erik

Nilsson, Bent Pohl og Bent Jacobsen. Situation

fra ca. 1961.

12 I Maj 2013

Personhistorie

ødelagt anhænger med tabt forhjul,

nok pga. Mercedes kranvognen. Hvis

jeg husker nogenlunde rigtigt var det

omkring Ljungby - Växö i en skov, at anhængeren

holdt. Da mørket var ved at

nærme sig, var det bare med at få læsset

forhjulene op i ladet på anhængeren

og her var udlægget på kranen til stor

hjælp. Tidligt søndag morgen ankom vi

til færgehavnen i Helsingborg og måtte

vente nogle timer på den første færge

for at komme over, så der var tid til en

på øjet. Turen blev kørt af stationslederen

selv,

Abonnementstegning

Det var ikke kun på landevejen, man

konkurrerede om at komme først.

Det gjaldt også om, at komme ud til

nye kunder og få tegnet dem et abonnement

inden konkurrenten. Det var

dengang, der på en fast ugedag kunne

købes lister på Motorkontoret over

nyindregistrerede biler. Et team fra

Holbæk på tre mand med Sv. Aage

Fjeldsted i spidsen kom til stationen,

listerne blev hentet og gennemgået og

så var det bare med at komme først.

Tilfredsheden med dagens tegning kunne

ses, når de om aftenen kom tilbage

til stationen. Ligeledes blev der tegnet

abonnementer på stationen, måske

især lige før sommerferien startede.

Mange var begyndt at feriere udenlands,

det betød, at der skulle tegnes

ekstra ferieabonnent på autoassistance

og sygetransport for det antal dage

man var udenlands. Man skulle være

abonnement, for det kunne lade sig

gøre.

Benzintanken

Til stationen hørte også en Gulf tank,

som havde en god fast kundekreds.

Det var så her jeg efter skoletid slog

mine folder, passe tanken, køre byærinder

m.v. Det var dengang 1 liter

benzin kostede mellem 89 & 92 øre,

diesel til et sted mellem 35 & 40 øre,

hvis jeg husker rigtigt. Mange bilister

tankede her om søndagen på vej hjem

til København, og var man rigtig heldig,

kunne der sagtens laves et par kroner

i drikkepenge. Ja, selv direktøren fra

Ringsted tankede her på vej til møder

i København, og der var tid til sludder

med stationslederen.

Til slut lidt om mig selv. Hedder

Niels Jørgen Hansen, født i 1948, har

været Køge-dreng altid. Hvordan mit

bekendtskab med Zonen i Køge begyndte,

kan jeg ikke huske, men jeg har været

10 - 11 år da min karriere startede

med at passe tanken efter skoletid. Da

jeg gik ud af skolen var det mit første

faste job at være tankpasser indtil

sammenlægningen. Herefter udlært i

autobranchen på reservedelslager. Aftjent

min værnepligt ved Civilforsvarets

Ambulanceskole. Ansat som det hed

dengang i Falck-Zonen fra januar 1969

til november 2010 ca. halvdelen af tiden

som redder og den anden halvdel,

som vagtmester.”

Artiklens forfatter som ung mand i Køge foran stationens Unimog, ZR 784 med

benzintanken i baggrunden. Foto fra Niels Jørgen Hansen.

zone-nyt


Personhistorie

Endnu mere fra ZR Køge

Niels Jørgen Hansen er i forbindelse med sit eftersøgningsarbejde

kommet i kontakt med tidligere redder Bjørn

Henningsen, der 4. december 2012 skriver bl.a.

”Kære Frederik Madsen. Jeg må sige,

at det er mægtigt sjovt at få rippet

op i perioden med Zonen, selv om det

er mange år siden og vel kan kaldes

nostalgi. Jeg havde en fantastisk tid

hos Zonen i Køge takket være Klarskov

Kristensen. Min ”karriere” hos Zonen er

ret speciel. Jeg har aldrig været ansat,

og derfor heller aldrig fratrådt, skal jeg

beskrive min ansættelse, var jeg vel

nærmest ”løsarbejder”.

Da jeg startede, var jeg uddannet

som samaritter hos Dansk Røde Kors,

som i øvrigt havde et tæt samarbejde

med Zonen/Klarskov Kristensen. Der

blev arrangeret nogle øvelser etc. Jeg

har omkring den tid været 17 år, og

begyndte allerede her at køre med på

ambulancen. Da jeg blev 18 år tog jeg

det lille kørekort, umiddelbart herefter

fik jeg det store kørekort m/anhænger,

dette blev delvis betalt af Zonen/Klarskov

Kristensen.

På dette tidspunkt var jeg i lære

som elektriker, men var på Zonen hver

torsdag som kranvognsmand når Klarskov

Kristensen skulle i Logen, og om

søndagen og i helligdage, var jeg der

ligeledes, også til ambulancen som 2.

redder. Zonen havde en aftale med

Roskilde Brandvæsen om udrykning

til Jersie og Solrød, hvor jeg specielt

husker en 2. påskedag med seks ambulanceudrykninger

om eftermiddagen/

aften.

Efter jeg var udlært som elektriker,

startede jeg på Københavns Teknikum

for at uddanne mig til ingeniør, dette

gav mig en smule mere frihed til at

arbejde hos Zonen, bl.a. kunne jeg nu

indtræde som afløser i ferierne med 24

timers døgnvagt.

Min samaritteruddannelse kvalificerede

mig stærkt til at være 2. redder

på ambulancen, det var på den tid nok

en langt bedre kvalifikation end andre

i samme job havde, dette fik jeg bevist

ved bl.a. to drukneulykker.

Jeg havde en fantastisk tid hos

Zonen/Klarskov Kristensen, dette medførte,

at da jeg afsluttede mit studie

var jeg i modsætning til mange af mine

kammerater absolut gældfri. Jeg afsluttede

mit virke hos Zonen i forbindelse

med fusionen med Falck.

Jeg har ingen papirer fra min tid

hos Zonen, kun gode og stærke minder.

Der er mange både gode og stærke

erindringer fra min tid der.”

Køge ca. 1958-59. Ambulancen er ZR 171 Ford V8 1942 måske på besøg fra

Maribo eller som lånevogn. Til højre redder Erling Lysholm Pedersen og bag ham

ZR 244 Chevrolet 1946. Foto fra Bjørn Henningsen

zone-nyt

Billeder modtaget fra Bjørn Henningsen:

To raske Zone-reddere klar til at rykke ud:

Tage Malm og Bjørn Henningsen

Stationsleder Klarskov Christensen i mandskabsrummet

Redder Tage Malm ved vagtbordet i Køge

Maj 2013 I 13


I ZR’s barndom i begyndelsen af 1930’erne havde korpset station

i Ruds Vedby, og her var stationeret en stor Mercedes kranvogn.

Jeg besøgte i marts 2007 Børge Petersen, bror til stationsleder

Julius Petersen. Børge fortalte, at Mercedes-kranvognen var en

fantastisk bil. Den havde 12 cylindre og udvendig gearstang. Det

varede lidt inden motoren blev varm, men så kunne denne også

løbe 145 km/t. Den store Mercedes blev senere udskiftet med en

Chevrolet fra Eskildstrup og Mercedesen kom til en anden station.

Børge vidste ikke hvilken.

Der har været spekulationer om hvor ZR havde skaffet denne

bil, og denne gåde ser nu ud til at være løst, idet Uffe Mortensen

har gjort opmærksom på et fotografi i en Næstved-beretning, der

Vognhistorie

Mercedes kranvogn i Ruds Vedby

14 I Maj 2013

viser en opstilling af Næstved Brandvæsens mandskab og materiel

omkring 1930. Der er næppe tvivl om, at der er tale om samme

bil, bemærk f.eks. en detalje som kassen med værktøj på bilens

venstre side. Næstved-kendere vil vide, at ZR og Næstved Brandvæsen

netop i begyndelsen af 1930’erne havde et meget tæt samarbejde,

og det er formentlig i denne forbindelse, at ZR’s direktør

Reinholdt Hansen er faldet over den store tunge vogn og har fundet

den anvendelig som kombineret kranvogn og sprøjte.

På billedet øverst er kranvognen i gang med en entreprenøropgave

på en gård. Fotoet stammer fra Julius Petersens datter Lis

Zohnesen. Foto nederst er udlånt af Næstved Museum.

zone-nyt


Vognhistorie

Zone-biler i Falck-look

Vort medlem i Esbjerg Åge Meldgaard Christensen har sendt det øverste billede

af ZR 682, Dodge Power Wagon fra Helsinge, (vist i ZONE-NYT nr. 58 side 15),

mens den var såkaldt ”Øvelsesvogn” på Redningsskolen Ørnegaarden. Mercedeskranvognen

er ex. ZR 901, tidligere Gladsaxe, der har fået dobbelt kran og er

overført til Ørnegaarden. Som stationsnavn på dørene var angivet ”REDNINGS-

SKOLEN”. Billedet er fra maj 1969.

Mercedes-kranvognen nederst er ex. ZR 867, som først blev sat i drift efter sammenslutningen,

og derfor blev ”født” med Falck-Schmidt-kran. Mærkningen er ikke

i overensstemmelse med sammenslutningsaftalerne! Foto Ivan Sejersen ca. 1963.

zone-nyt

Hillerød posten weekend

KULTUR

4. januar 2013 27

Falck vandt redningskrigen for 50 år siden

De to redningskorps

Zonen og Falck konkurrerede

i hele landet

- også i Hillerød. Men

for 50 år siden overtog

Falck Zonen - og

Zonen-stationen på

Tietgensvej lukkede

I

i

i i

- I

i i

i i - i

i I i

i i

i

i

i

i i

i

i i

i i - i

i

I

i I

- i -

i

I I i i

-

I i

I -

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i i

i

i i

i

- i

I

i

- -

i

i

i

I

I

I

I

-

i

i

i I

- i


I


· · i

1

·

-

Af Tim Panduro

6 17. januar 2013 NYHEDER

weekend

ZONEN dag taster man blot

1-1-2, hvis man skal have fat

en ambulance.

Men for nogle årtier siden

Zonenstationen på Tietgensvej. Egnsmuseet køber

Foto fra Teknisk Museum

var situationen ikke så ligetil.

Da ringede man til telefon-

Andre og mere alvorlige

centralen og bad om Falck,

hvis man var abonnent hos det

redningskorps og til Zonen,

bet understreget, at brandkøretøjerne

kun måtte bruges til ydelser, som vi tager som en

slukning af brande Slotssog- selvfølge dag, måtte man

net. Hillerød Købstadskom- også betale for.

250 år gammelt dokument

hvis det var der, man lagde Falck bruger dette billede af et møde mellem Zonen-folk fra Helsinge og Falck Hillerød sin årska-

sine penge.

mune sad Falck på brandsluk- “Den offentlige sygesikring

lender for 2013. Billedet er taget 1962 forbindelse med sammenlægningen af de to korps.

ningen som det øvrigt gør dækkede kun ambulancekør-

“Det skete ofte at fl ere rin-

den dag dag. 1954 overtog

gede, hvis de så en ulykke, og

sel et vist omfang. Man kun-

Det betød, at Zonen-stationen Sammenlægningen skyld-

Falck også brandslukningen ne ikke gratis få en ambulance

Christian den 7.'s lærer Reverdil deriksværksgade fra Schweiz 10, og var 1930

at der derfor kom både ambu- på Tietgensvej blev nedlagt,

blev det suppleret med en Slotssognet, og Zonen nedlagtes

ikke økonomisk krise hos

ud til sygdom hjemmet, med

glad for Hørsholm, og for hans indsats med den

lancer fra Falck og Zonen. Det da sammenlægningen trådte Zonen.

mindre den var tilkaldt af en

handlede om at få fat patien-

ambulancecentral Slotsgade de sit brandvæsen.

kraft 1. januar 1963. sindslidende “Det var et konge sundt selskab, forærede 38 og Struensee en kranvognsstation ham

læge. Langt op 1970’erne havten

først, for redningsselska- “De havde to ambulancer og

de man den praksis, at man til-

men der var nogle udfordrin- Østergade 17. Zonen har sid- Vandede jordbær

hele Gøgevangen

berne fi k kun penge for kørs- to kranvogne. Brandslukninger forbindelse med et gene-

Opgaverne for et redningskaldte en læge, hvis man havlen,

hvis det fi k patienten med”,

det på en del adresser Hillegen

Hillerød stod Falck for, så rationsskifte virksomheden, rød og det daværende Slots-

fortæller Frederik Madsen, der

korps var mangeartede. Ud de brug for en ambulance.

Zonen havde ikke brandkøreAf

Lisbet og det Hein, var stærkt museumsinspek- medvirkende lærer sogn. fransk Således og matematik.

har Løngangs- over brandslukning og ambu-

er kulturchef hos Falck.

Ellers måtte man sætte sig ud

tøjer,” fortæller kulturchefen. tør Hørsholm til, at Falck Egns og Zonen Museumblev

lagt gade Reverdil 5 og fi Frederiksværksga-

k også et bijob, lancekørsel beskæftigede man

Hillerød kørte Falck ud

på gaden, hvis man ville have

Den daværende leder af sammen.”

som de hjælpelærer 10 også været for hjemsted Frederik for

en ambulance,” siger Frederik

fra brandstationen på Lange-

sig også med andre ting.

Zonen Hillerød blev udrykLOKALHISTORIE

Hørsholm 5.’s redningskorpset, sønner, kronprins indtil Chri- man 1947 var sommeren såle- Madsen.

svej, mens Zonen holdt til på ningsleder hos Falck og selve Egns Stationer Museum mange har for den steder netstian 1942 (senere samlede Christian aktiviteterne 7.) og des temmelig tør og ifølge “Og hvis man ikke hav-

Tietgensvej.

Zonen-stationen bevarede han Zonen-stationen Hillerød var

disse dage er det 50 år

te sum af 9.000 kroner netop arveprins på Tietgensvej. Frederik. Zonen sad på hjemmesiden skæppede det de abonnement, kunne man

et nært forhold til.

som udgangspunjkt ikke få en

siden at kappestriden sluttede.

erhvervet en af de et første originalt på Sjælland, dokufor-

brandslukningen 1760 blev Reverdil Frederiksfastan- godt kassen. Zonen rykkede

“Han købte bygningen på

nemlig ud for at vande de lokamenttæller

fra 1766, hjemmesiden skrevet af zone-redChrisatborg som lærer for kronprinsen.

1962 købte Falck Zonen, og

Slotssogn og kommu-

ambulance sendt til sit hjem.”

Tietgensvej og fl yttede ind le jordbærmarker naturligvis

stianningskorpset.dk. den 7.’s tidligere 1927 lærer, havde Hofmester nen havde Reventlow ifølge hjemmesi- var mod

de to korps blev lagt sammen. den”, fortæller kulturchefen.

Ældresagen

byder på

avis-viser

ARRANGEMENT Viseforfatteren

Asger Berg og pianist Mogens

Hansen kommer og underholder

med Lars Kanit-jubilæumsprogram

tilsat nye og friske

viser og et par syng-med

Reverdil, Zonen en hvor brandstation han nævner på Fre- dette, den men kontrakten måtte bøje med sig selska- for mod betaling.

Hørsholm.

udenrigsminister Bernsdorff,

Det er ikke tit, at museet der var meget begejstret for

Min kære køber hustru ind til sine samlinger, den unge schweitzer. Revent-

Elie Francois Salomon Reverdil var en ung schweitzer, der kom til

Vores kære mor, idet svigermor museet og som farmor regel for forlow gik ind for en meget hånd-

Danmark 1758.

æret de nye genstande. Men fast, næsten brutal behandling

Hanne Vest Jørgensen KAP VERDE

dette tilfælde har museet gjort af den følsomme dreng. Rever-

dårligt kongen havde fået det Hørsholm, allerede inden,

* 4. november 1948 en undtagelse. † 30. december 2012 dil derimod havde en meget

de forløbne år, men han gjor- han blev hentet til Hirschholm

ALL INCLUSIVE HOTELSPAR

blødere stil, og lod kronprin-

OP TIL

de, hvad han kunne for at lin- Slot 1771. Hørsholm Egns

er stille Lærer sovet ved ind det danske hof sen dyrke sine kunstneriske og

dre patientens tilstand.

Museum har netop erhvervet

Familien Elie Francois Salomon Rever- musikalske Solen skinner talenter. over Kap Verde ud for Hørsholm Dakar Afrikas Egns Museum har netop erhvervet et kort brev fra 1766,

et kort brev fra 1766, forfattet

Bisættelsen finder sted dil fra var Alsønderup en ung schweizer, Kirke der kyst, her skal du bo på Blue Village forfattet Exotic Riu af Reverdil Ka- og skrevet som følgebrev til en forespørgsel Reverdil og Hørsholm af Reverdil og skrevet som følramboa

SSSS+.

lørdag den 5. kom januar til Danmark kl. 13.00 1758. Den- Reverdil og Christian 7. om bøndernes forhold på Hørsholm Gods.

Struensee viste sin taknemliggebrev til en forespørgsel om

gang tog det offentlige med Da Populært Christian All Inclusive-hotel 7. blev konge direkte ved kilometerhed

ved at overdrage Gøgevan- bøndernes forhold på Hørslang

sandstrand.

åbne arme mod kvalifi cerede som 17-årig 1766, var Rever- Kongen led af begyndende sørgede for at få hentet Revergen (et stykke jord syd/øst for holm Gods.

numre.

udlændinge, og Reverdil blev dil var en af de få, som den sindssyge, men var dog sine dil tilbage til Danmark. Det var slottet) til Reverdil.

Museet har (endnu) ikke fun-

Boavista er et rejsemål der passer til dig, der vil

Vores højtelskede mand, far, søn, bror, svoger og onkel

Det sker Grønnegadecen-

ansat på Kunstakademiet som unge konge stolede på.

første regeringsår endnu inte- efterhånden klart, at Christian Det var Reverdils tanke, at hendet frem til forespørgslen eller

tret mandag den 7. januar

slappe af og nyde strandene, og ikke er ude efter et

forlystelsesliv med sene aftener byen. Den dejlige

Poul Schmidt

klokken 14.30-16.30.

resseret landets styre. Her 7. var uhelbredeligt sindssyg, te nogle schweiziske bønder fundet ud af, den er rettet til,

strand Praia de Chaves starter lige kom syd for Reverdil centrum til at spille en rol- og hans opførsel blev stadig til Hørsholm, hvor de skulle men følgebrevet lyder således

Ældresagen står for

* 17. juni 1967 † 29. december 2012

og strækker sig syv kolometer hele vejen ud til vores

le. Han rådgav kongen og skrev mere uberegnelig og pinlig. dyrke Gøgevangen og lære de (oversat fra fransk af Bjarne

arrangementet.

Blue Village Exotic Riu Karamboa.

arkipelaget. Du kan læse meget mere om hotellet,

er pludseligt og alt for tidligt taget fra os

bl.a. 1767 en betænkning rejsemålet og om vores Hoffet udflugter var på www.startour.dk

fl yttet til Hirsch- lokale bønder deres moderne Kitter):

For dem der ikke ved det,

Blue Village Exotic Riu Karamboa på den kapverdi-

bondestandens skriv forhold, 6597 som søgefeltet.

metoder.

”Idet de tillader mig at stille

holm Slot Hørsholm, hvor-

er Lars Kanit et synonym for

Du vil altid være savnet

anske ø Boavista, er et af ørigets mest populære ho-

var medvirkende til, at der blev fra Struensee regerede landet Projektet løb ud sandet, da dem skriftlige spørgsmål vedrø-

den 63-årige Asger Berg fra

teller, som på kort tid har skaffet sig en stor skare af

Kirsten, Freja, Lasse og Ida

Rejselængde: 1 uge. Afrejse fra: København

nedsat en landvæsenskommis- hen over hovedet på kongen – Struensee blev styrtet 1772. rende bønderne ved Hirschholm,

Hillerød.

tilbagevendende gæster.

Dato: 4. eller 11. marts 1. eller 8. april 2013

Tove og Aage

sion. Imidlertid måtte Reverdil samtidig med, at han havde en

tillader jeg mig at sende dem ved-

Synonymet har han siden

1986 brugt til en aktuel vise,

som har været bragt ugentligt

diverse aviser. vbk

Lone, Knud, Mette og Mads

Dette førsteklasses hotel er noget ud samme over det år sæd- forlade Super Danmark, tilbud kr. 6.848,- affære med dronning pr. person med Caroline måtte Reverdil nemlig igen lagte dokument. Jeg har skrevet

Helle, Jan, Rasmus og Anne

vanlige og ligner et sandslot, som det antageligt ligger direkte på grund All Inclusive. af nogle Spar Mathilde.

helt op til kr. 1.400,-

forlade Danmark, selv om han på dansk, fordi det er det sprog,

ved den kilometerlange Praia de Chaves.

Bisættelsen finder sted fra Grønnevang Kirke

udenrigspolitiske prisen kontrover- indgår: Struensee havde brug for en formelt beholdt ejerskabet til svaret bedst og enkelt kan formu-


lørdag den 5. januar kl. 14.30

ser ved hoffet.

pålidelig person til at tage sig Gøgevangen indtil 1779. leres på. Jeg har den ære at forbli-

All Inclusive


Her kan du vælge mellem fire forskellige restauran-

af kongen, og Reverdil var et

ve Deres ydmyge og lydige tjener


Gøgevangen et stykke jord syd/øst for ter Hirschholm og fire barer, Slot og da over- All Inclusive Struensee indgår på hotel- og Reverdil

-

oplagt valg. Reverdil blev for- Brevet fra Reverdils hånd – Reverdil. København den 22.

drog Struensee til Reverdil.

let, skal du ikke tænke på udgifter Det til måltider. var Struensee, Fra relse der med 1771 balkon færdet, oppe eller da nede han opdagede, hvor Reverdil havde interesse for april 1766.”

barerne ved receptionen og den store scene, er der

udsigt over hotellet, havet og solnedgangen vest.


Du kan bestille vores udflugter hjemmefra eks.

den farverige fiskerby Sal Rei, Boavistas provinsho- Bestilles rejsen online, skal mad om bord

Redningskorps vedstad. Eller følg med til Santiago, fejrer

den største ø tilvælges for at tilbud er gældende.

Som en af Stuensees støtter

50 års samarbejde

prisen indgår ej:


Bestil rejsen online på:

www.startour.dk og benyt kampagnekode POLA,

år er det 50 år siden, Af Marie Gribel Vorum

Redningskorps og eller Zone-Red- ring til vores sælgere som sidder klar på tlf.

Sebastian 14 år.

Ib Karstensen, Strø

at de to redningskorps

ningskorpset, der

eksisterede

Kære søde Sabastian.

fylder 80 år tirsdag den 8. REDNINGSTJENESTE over 30 år fra 1930 til 1963.

bestilling.

Kæmpe stort tillykke med Kære Mor

Falck januar og 2013. Zonen Der begra- er Åbent var Hørsholms og resten af lan- januar er det 50 år siden, at

fødselsdagen den 7. januar. Tillykke med fødselsdagen. Hus fra kl. 09 12 på

vede stridsøkserne og dets redningsberedskab delt de opgav den hårde konkurren-

HURRA, HURRA, HURRA. Glæder os til at fejre dig. adressen Strøvej 66. Kærlig

Elsker dig. Mormor

Knus fra Heidi indgik hilsen et Kirsten samarbejde

mellem to kamphaner: Falcks ce og indgik et samarbejde.

"Der blev ofte slået alarm

til både Falck og Zonen, som

TOTAL OPHØR

kørte om kap til ulykken. Konkurrencen

på vejene skyldtes,

at redningstjenesterne kun

Den 1. januar 1963 stoppede kappestriden endegyldigt, efter at

ÆGTE TÆPPER 50 -70 % RABAT

Falck overtog aktierne Zone-Redningskorpset.

BrændeovnsSpecialisten fi k penge, hvis de havde en Den 1. januar 1963 stoppe-

STARTER TIRSDAG DEN 15. JAN. 2013

Vil du spare penge på varmeregningen?

patient med hjem," fortæller de kappestriden endegyldigt,

stationsleder Harald Kortland efter at Falck overtog aktierne

Funkis produkter:

En ny

fra Falck Fredensborg, og han Zone-Redningskorpset. en

Vi lukker efter 40 år branchen.

Brændeovne

brændeovn

Vi har et kæmpe udvalg af eksklusive tæpper fra IRAN.

forbruger

fortsætter:

periode på ti år hed virksom-

Pejseindsatser

F.eks.: Yalameh, Keshan, Bidjar, Naien, Habbiaen, Shahrib.

op til 50%

"Særlig beretningerne om, heden Falck-Zonen, inden red-

Stålskorstene

mindre

hvordan det redningskorps ningskorpset skiftede navn til

Vi har også et stort udvalg af store tæpper fra Pakistan.

Pilleovne

brænde

Vi har altid

der kom sidst til et skadested Falck, som vi kender det dag.

KOM OG BYD…

Pillefyr

løsningen til

parkerede så tæt på rivalernes Hørsholm havde Falck

Skorstens-

den rigtige

ÆGTE TÆPPER

Strandvejen 78 2900 Hellerup Tlf. 3962 6522

renovering

m/stålforing

Svendsen

varmekilde

ambulance, at bagdøren ikke gennem mange år station på

kunne lukkes op, gør indtryk Ørbæksvej, og ejendommen

dag".

står stadig tom.

Mandag-fredag kl. 11-17.30 Lørdag kl. 10-15

Bøtterupvej 27 v/Havreholm – Hornbæk – 49758929

Søndag 11-16

www.bo-s.dk Åben: Man-fre 11.00-17.30 Søn 10.00-14.00

KR. 1.400,-

50-året for sammenslutningen mellem Falck

og Zonen 1963 blev fra foreningens side markeret

med et temanummer til alle medlemmer.

Desuden udsendtes omkring Ârsskiftet

i samarbejde med Falcks Kommunikationsafdeling

en pressemeddelelse som blev overvældende

godt modtaget i lokalpressen over

hele landet. Journalist John Andreasen fra

Randers Amtsavis skrev til mig: ”Hej Frederik.

Du får redaktionen til at gå helt i stå. Vi sidder

alle og savler over billederne. De fleste

kan genkende bilerne fra Tekno-modeller, man

havde som barn. Tusind tak. Mange hilsener

John”. Avisen bragte over flere weekend-tillæg

adskillige opslag om Zonen, se som eksempel

bagsiden bragt med avisens tilladelse.

PR. PERSON

Brande Bladet d. 23. januar 2013 Side 25

Da redningskrigen rasede

Der blev ofte slået alarm De to redningskorps domi-

til både Falck og Zonen, som nans er iøjnefaldende, og helt

kørte om kap til ulykken. Kon- indtil 1962 indtog Falck og

dansk redningshistories altkurrencen på vejene skyldtes, Zonen deres positioner i hvert

overskyggende rivaler. 1. ja- at redningstjenesterne kun fik sit ringhjørne, om end Falck

nuar var det 50 år siden, at de penge, hvis de havde en pa- hele tiden var størst.

to redningskorps begravede tient med hjem, fortæller sta- 1. januar 1963 stoppede kap-

stridsøkserne – også i Nr. tionsleder Klaus V. Hebsgaard pestriden endegyldigt, efter at

Snede og Brædstrup.

fra Falck.

Falck overtog aktierne i Zone-

I over 30 år var landets red-

Redningskorpset, og i en periningsberedskab

delt mellem to

ode på ti år hed virksomheden

kamphaner: Falcks Rednings-

Falck-Zonen. Siden 2009 er

korps og Zone-Redningskorp-

ambulancekørslen i den sydset,

der eksisterede fra 1930 til

østlige del af kommunen ble-

1963.

vet varetaget af Responce.

Af Mikael Lund

RIVALER | Falck og Zonen er

- Særlig beretningerne om,

hvordan det redningskorps,

der kom sidst til et skadested,

parkerede så tæt på rivalernes

ambulance, at bagdøren ikke

kunne lukkes op, gør indtryk i

dag, siger Klaus V. Hebsgaard.

Ambulancekørsel midt i tresserne. Der er sket en ulykke på hovedvej A13 ved Hampen, ambulancen

rykker ud og alle hjælper med at få patienten på båren. Ikke noget med behandling,

bare af sted til sygehuset. Redderen med spidsbukser er formentlig en kranredder, der lige er

kommet hjem fra en tur og ikke har nået at skifte til pæn uniform, men blot har fået kedeldragten

af (foto: Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen. Fotograf ukendt.).
www.toerring-gym.dk.

Den nye Falck Zonen station i Nørre Snede 1964. Stationsleder Peter Gammelgård viser stolt

vogne frem fra de sammensluttede korps (foto: Danmarks Tekniske Museum, Zone-samlingen.

Fotograf ukendt.).

PROGRAM

for 24. januar

til 30. januar

02 / FREDAG 1. FEBRUAR 2013

Køb billet online

på ikastbio.dk

eller ring

7020 2405

Tæt på

BIDT AF

ZONEN

IKAST BIO

DJANGO UNCHAINED

DANMARKSPREMIERE

WWW.FACEBOOK.COM/SONYDANMARK

Alle dage kl. 20.30

THE IMPOSSIBLE

Torsdag kl. 20.45

Fredag kl. 18.15

Lørdag-søndag kl. 13-45

Mandag-onsdag kl. 20.45

JAGTEN

Torsdag-fredag kl. 18.15

Lørdag-søndag kl. 13.30 + 18.15

Mandag-onsdag kl. 18.15

LIFE OF PI - 3D

Alle dage kl. 18.00

Fredag dog kl. 13.00

ZAMBEZIA

Alle dage kl. 16.00

MAX PINLIG 3 - PÅ ROSKILDE

Alle dage kl. 16.00

KOM OG

SMAG

Vi bager

hver

søndag

RandersWeekend

Tæt på. Tidligere bankmand husker

tilbage på barn- og ungdom hos

Zonens Redningskorps i Randers.

Af John Andreasen

xjoan@amtsavisen.dk

RANDERS: I de seneste par uger har

vi i Randers Weekend bragt gamle

bileder og historier fra henholdsvis

Falck og Zonen. Historierne og billederne

har medfødt en mængde kommentarer

fra læsere, der ville delagtiggøre

os og andre i minder og billeder

fra en svunden tid. I dag bringer

vi et portræt af bankmanden Jørgen

Gram, der har tilbagt det meste

af sin barn- og ungdom hos Zonen i

Vestergade/Jernbanegade i Randers.

Aktiv dreng

»Som barn var jeg ret aktiv. Jeg er

født i Thorsgade i 1944 og begyndte

at komme hos Zonen i 1953-54,« fortæller

Jørgen Gram, hvis hyggelige

stue bærer præg af, at den interesse,

han fattede for Zonen som barn, aldrig

helt har forladt ham. Bøger, billeder

og notater vidner om, at gammel

kærlighed ikke ruster. I det her

tilfælde er der dog sikkert nogle af

de gamle biler eller maskiner, der

rent faktisk er tæret af tidens tand.

»Ja, den flotte røde farve og de store

biler var nok det, der først vakte

min interesse for Zonen,« forklarer

Jørgen Gram. »Jeg var vel en 9-10 år,

da jeg startede med at stå foran Zonens

garageanlæg i Jernbanegade.

Der skete jo altid noget, som var interessant

at se på for en rask dreng.«

»Så jeg begyndte at komme i garageanlægget.

Redderne var enormt

flinke og syntes, det var sjovt, at jeg »Ja, ja,« svarede redderen, »det er med 160 km i timen ind ad Hobrovej. lance-rummet.«

var der. Så lidt efter lidt blev jeg sta- ham, der er chauffør.«

Nogle år senere var jeg også med til

tionens Benjamin. På et tidspunkt »Inden direktøren nåede at få et en kæmpe-ulykke ved Haldum. En Vagtlæge

fik jeg også min egen kedeldragt, der hjerteslag, viste det sig, at den red- lastbil og et folkevognsrugbrød var »Dengang hørte natlægerne til hos

stod »Zonen« på. Det var et stort øjeder, der kørte ambulancen også hed kørt sammen, og man sendte fire Falck, men de fik nogle uoverensblik.«

Jørgen, men jeg tror nu nok direk- ambulancer fra Randers, en fra Hadstemmelser, så Zonen kom ind i biltøren

var chokeret nok over, at en sten og to fra Aarhus.

ledet. Det var meget læger, der kom

Andenmand på ambulance

12-årig knægt var med til en udryk- Jeg var også med engang, hvor udenbys fra, så de var ikke kendt i

»Da jeg fyldte 12, fik jeg lov at komning,« griner Jørgen Gram.

nogle frømænd skulle demonstrere Randers. Det var jeg jo - jeg kendte

me med på ambulanceudrykninger

deres kunnen på søerne i Viborg. byen ud og ind, så inden jeg fik set

som andenmand. En dag, jeg skul- Største ulykke

Desværre gik det helt galt, og en frø- mig om, sad jeg og planlagde kørsel

le med ud på udrykning, så Zonens »Siden fulgte en masse udrykninger. mand druknede. Så skulle vi køre for vagtlægerne. På det tidspunkt

direktør tilfældigt fra sin havestue, Jeg husker blandt andet en udryk- en frømand fra Randers til Viborg, var jeg lige startet som elev i Ran-

at jeg tog med. »Hvad er den af?« ning, hvor en kvinde under fødsel og han skiftede til frømandsudstyr i ders Låne- og Diskontobank. Da jeg

spurgte direktøren en af redderne havde fået en blodstyrtning. Derfor ambulance-rummet, hvilket var no- fik mit kørekort tilbød jeg at være

nede i gården. »Var det Jørgen, der skulle det gå huj-hej med at få henget af en præstation, når man ser chauffør for vagtlægerne i weeken-

tog med på udrykning?«

de bragt på sygehuset, så det foregik på, hvor lidt plads der var i ambuderne.« Maj 2013 I 15

More magazines by this user
Similar magazines