PDF 2 mb - Dansk Vietnamesisk Forening

davifo.dk

PDF 2 mb - Dansk Vietnamesisk Forening

Da levestandarden pr. indbygger de sidste

20 år er femdoblet pr. år og nærmer sig

1.200 dollar er der gode resultater med at

bekæmpe fattigdom. Under sin rapport på kongressen

hyldede den afgående generalsekretær Nong

Duc Manh Vietnams økonomiske udvikling, der i

gennemsnit var på 7,2% i det seneste årti, men han

sagde også, at der skal gøres meget mere for at nå

målet på 7-8% procent i de næste 10 år. "Kvalitet,

effektivitet og konkurrenceevne er fortsat lav.

Bureaukrati, korruption, spild, sociale laster, dårlig

moral og livsstil er ikke er blevet udryddet."

Der deltog 1.377 delegerede i kommunistpartiets

11. kongres i Hanoi 11-19. januar. Det er

den vigtigste politiske begivenhed i Vietnam, og

afholdes hvert 5. år. De delegerede er valgt af 3,6

millioner medlemmer af det kommunistiske parti,

som udgør fire procent af Vietnams befolkning på

over 85 millioner indbyggere.

Den lukkede kongres havde ingen gæster, heller

ikke broderpartier, af pragmatiske grunde for at

undgå diskussioner og at fornærme nogen.

På trods af fine ord om at bygge på arbejderklassen

som en fortrop er antallet af ny medlemmer fra

arbejderklassen ikke kommet op på 10% i den sidste

periode. Samtidig er 60% af befolkningen nu under

35 år, og ikke repræsenteret på partikongressen.

Personvalg

Der blev valgt en centralkomite på 175 medlemmer

med 42% nye, ud af en liste med 275 opstillede.

Syv af dem der var nomineret af den gamle centralkomite,

opnåede ikke valg. 15% er kvinder. Der

var opstillet 91 til 25 suppleantpladser. Den nye

centralkomite mødtes under kongressen og valgte

et politbureau på 15 medlemmer, som i realiteten

leder landet. Et forslag om at udvide politbureauet

til 17 blev ikke vedtaget, sandsynligvis et nederlag

til regeringen i forhold partiets sekretariat.

Side 6

Partiets magt forudsætter

fortsat økonomisk fremgang

Vietnams Kommunistiske Parti holdt kongres i januar.

Det vigtigste mål er fortsat stabilitet og økonomisk fremgang, som en forudsætning

for at bevare partiets kontrol af alle politiske og sociale aktiviteter

Af Wilfred Gluud

Tre af lederne var ventet at gå på pension,

fordi de er over aldersgrænsen på 65 år: partiets

generalsekretær Nong Duc Manh, som har siddet

10 år og er 70, præsident Nguyen Minh Triet som

er 68.

Man har før gjort en undtagelse i valget til ny

generalsekretær, og det gjorde man også denne

gang, da centralkomiteen valgte partiets tidligere

teoretiske chef, nationalforsamlingens formand

Nguyen Phú Trong, der er 66 år.

Partiets nye generalsekretær

Nguyen Phú Trong blev valgt til Nationalforsamlingen

i 2002, og i 2006 blev han valgt

som formand. Han har fungeret uden problemer

i den stadig mere aktive Nationalforsamling, og

anses som en samlende moderat person.

Nguyen Phú Trong er født 1944 nær Hanoi

og studerede filologi 1963-1967 ved Universitet i

Hanoi. Han blev partimedlem i december 1968, og

arbejdede for partiets teoretiske magasin Tap chi

Cong San siden 1967, fra 1991 til 1996 som ledende

redaktør. Han studerede på USSR Academy of

Social Sciences fra 1981 og fik kandidatgrad i historie

i 1983. Medlem af centralkomiteen siden 1994,

medlem af politbureauet fra 1997. Fra januar 2000

til juni 2006 var han partisekretær i Hanoi.

De 3 andre topposter

Der er valg til Nationalforsamlingen 22. maj og

for at undgå spekulationer og splid har man også

besluttet de tre andre topposter.

Premierminister Nguyen Tan Dung, 61, bevarer

sit job for en anden periode. Han har været politisk

svækket i en intern magtkamp og af flere sager,

samt er blevet kritiseret for en ineffektiv indsats

mod landets udbredte korruption. Han kommer

fra den sydlige Ca Mau provins, har stærk støtte

fra politiet og hæren og har været med i regeringen

VietNam

A J O U R

siden 1997. Hans genvalg bliver hilst velkommen

af investorer, som forventer, at han vil fremme

en politik, der bremser inflationen og afstiver de

offentlige finanser.

Truong Tan Sang, 62, der har været nr. 2 i

partiapparatet, bliver udnævnt til præsident

efter valget. Han kommer fra den sydlige Long

An provins og som studerende var han fængslet

af det daværende USA-støttede Saigon-regime.

Universitetsgrad i jura. Fra 1992-2000 var han

formand for Folkekomiteen (borgmester) i Ho Chi

Minh City. Fra 2000 i partisekretariatet i Hanoi og

fra 2006 leder af partiets sekretariat. Han menes

at stå for en konservativ ideologisk linje, der vil

forhindre enhver offentlig kritik af partiet og

dermed også bremse pressefrihed.

Vicepremierminister Nguyen Sinh Hung

forventes at overtage posten som formand for

Nationalforsamlingen. Han er tidligere finansminister.

Statslige og private virksomheder

Statslige virksomheder står for 1/3 af bruttonationalproduktet,

men 40% af investeringerne, fordi

partiet ser de statslige virksomheder som drivkraft

i væksten.

Kongressen besluttede på forsøgsbasis at undersøge

en ny politik, som tillader ,at private virksomhedsejere

optages i kommunistpartiet. Formand for

Vietnam Chamber of Commerce og Industry, Vu

Tien Loc, har udtalt, at der er brug for yderligere

forbindelse til de dele af samfundet, der tegner sig

for 60% af landets bruttonationalprodukt.

Væksten i private virksomheder har vist sig uforenelig

med particeller i den enkelte virksomhed.

Korruption truer partiet

Da en stor korruptionssag om flere 100 millioner

dollar for nogle år siden kom frem i en avis, blev

journalisten dømt og fængslet for at offentliggøre

hemmelige dokumenter. Også avisens redaktør

blev afsat. Det menes at premierminister Dung

var imod at rejse retssagen, men at stærke kræfter

centralt i partiet og sikkerhedspolitiet gennemtvang

retssagen som en advarsel til nysgerrige journalister.

Journalisten blev benådet efter 6 måneder, men det

blev de ansvarlige partimedlemmer for skandalen

også.

Vu Tien Chien, leder af den centrale styregruppe

for anti-korruption, sagde i en rapport

til partikongressen at: ”Vietnam har gjort store

fremskridt i kampen mod korruption, men der

1 · 2011

More magazines by this user
Similar magazines