Test dit personlige miljøregnskab her! - Peter Horn

peterhorn.dk

Test dit personlige miljøregnskab her! - Peter Horn

Det personlige miljøregnskab

Dit personlige bidrag til nedbringelse af den globale miljø- og klimabelastning

Ved at udfylde skemaet nedenfor kan du beregne den omtrentlige størrelse af din årlige klimabelastning.

Hver dansker er i gennemsnit ansvarlig for et CO2 forbrug på ca. 10 tons, hvoraf 6 tons hidrører fra private

aktiviteter. Skemaet omfatter udelukkende private aktiviteter. Det kan udfyldes uden de store forberedelser

og baserer sig på materiale fra den britiske avis The Independent i samarbejde med miljøorganisationen

Quaker Green Action. Miljøregnskabet er ikke nøjagtigt, men giver en ide om din miljø- og klimabelastning.

En mere præcis beregningsmodel følger senere på året.

1. TRANSPORT

1.1. Bilkørsel

Hvis du er bilejer og kører:

2.500-3.500 km årligt i en benzindrevet bil: 830 kg CO2 4x4/stor bil: 1.162 kg Lille bil: 553 kg

5.000 km årligt i en benzindrevet bil: 1.250 kg CO2 4x4/stor bil: 1.750 kg Lille bil: 833 kg

7.500 km årligt i en benzindrevet bil: 1.875 kg CO2 4x4/stor bil: 2.625 kg Lille bil: 1.250 kg

10.000 km årligt i en benzindrevet bil: 2.500 kg CO2 4x4/stor bil: 3.500 kg Lille bil: 1.667 kg

13-14.000 km årligt i en benzindrevet bil: 3.500 kg CO2 4x4/stor bil: 4.900 kg Lille bil: 2.333 kg

23-25.000 km årligt i en benzindrevet bil: 6.200 kg CO2 4x4/stor bil: 8.680 kg Lille bil: 4.133 kg

(Hvis du kører i en 4x4 eller stor bil, skal der tillægges andre 40% som i skemaet ovenfor. Kører du i en lille

bil - f.eks. Smart, Fiat 500, Toyota Yaris eller BMW Mini – kan der trækkes 33% fra som i skemaet ovenfor)

Bilens samlede CO2 forbrug: ____________

Hvis de fleste af køreturene er på under 5 km, læg 25% til totalen: ________ kg CO2

Hvis andre kører med, skal deres andel trækkes fra. Har du 1 passagerer med f.eks. 40% af kørslen,

fratrækkes 40%. Har du to passagerer med f. eks. 20% af kørslen, fratrækkes 40%. Har du tre passagerer

med f.eks. 10% af kørslen, fratrækkes 30%: ________ kg CO2

Dit personlige CO2 forbrug ved bilkørsel: __________

1.2. Offentlig transport

240 km kørsel om ugen i tog eller bus giver på årsbasis: 700 kg CO2

Hvis du går 3-4 km om dagen eller cykler 6-8 km: 100 kg CO2

For hver time du flyver pr. år - 0.350 kg CO2 x ____ timer = _________ kg CO2

Dit totale CO2 forbrug på transport: _______________ kg CO2


2. ENERGIFORBRUG I HJEMMET

2.1. Boliger med centralvarme

Hvis du bor I en villa: 4.800 kg CO2

Hvis du bor I et dobbelthus: 3.200 kg CO2

Hvis du bor I et rækkehus: 2.200 kg CO2

Hvis du bor i en lejlighed: 4.800 kg CO2

Hvis du kun opvarmer rummet, du er i: 800 kg CO2

For hver grad, dit termostat er indstillet over 17C, tilføj 10%.

For hver grad, dit termostat er indstillet under 17C, fratræk 10%.

Hvis din bolig er godt isoleret, fratræk 30% fra det hidtidige resultat.

Hvis du har et nyt fyr, fratræk yderligere 20%.

Hvis fyret er mere end 15 år, tilføj 15% til resultatet.

I ovenstående forudsættes brugen af naturgas. Er der tale om el-opvarmning, skal resultatet ganges med

2,5. Ved olieopvarmning tilføj 40%. For kul tilføj 80%.

Dit totale CO2 forbrug på energi til boligopvarmning: _________ kg CO2

Hvis du bor med andre, skal du dividere det totale CO2 forbrug med antal personer i husstanden:

______ kg CO2 : ___ antal personer = _________ kg CO2.

2.2. Varmt vand

Hvis du tager bad hver dag: 300 kg CO2

Hvis du tager brusebad: 200 kg CO2

Udgangspunktet er, at der anvendes gas til opvarmning af vandet. Hvis du bruger solvarme til opvarmning

af vandet, fratræk 33%. Bruges elektricitet, gang resultatet med 2,5. Bruges olie, tilføj 40%.

Dit totale CO2 forbrug på energi til varmt vand: _______ kg CO2

3. ØVRIGT ENERGIFORBRUG I HUSHOLDNINGEN

Begynd med dette basisforbrug: 1.600 kg CO2

Hvis du bruger energibesparende apparater og sparepærer fratræk 400 kg CO2.

Hvis du sparer på el ved at slukke lys og for apparater med stand by, fratræk 200 kg CO2.

Hvis din husholdning er en betydelig el-forbruger, tilføj 1.400 kg CO2.

Det samlede øvrige energiforbrug: _______ kg CO2

Energiforbruget i hjemmet i alt: _______ kg CO2

Dit totale CO2 forbrug på energi – divider med antal personer I husstanden : _______ kg CO2 : ___

antal personer = ______ kg CO2.


4. FØDEVARER

En typisk dansk kost, 38% kødbaseret: 2.000 kg CO2

For kost med højt kødindhold – 50%: 2.250 kg CO2

Vegetarer – ikke fjerkræ, kød, fisk og skaldyr: 1.400 kg CO2

Veganere – forbruger heller ikke æg eller mælkeprodukter: 1.000 kg CO2

Spiser man udelukkende økologisk mad, træk 50% fra resultatet.

Hvis hovedparten af maden er forarbejdet eller importeret, tilføj 100 kg CO2.

Hvis meget lidt af maden er forarbejdet eller importeret, fratræk 400 kg CO2.

Hvis du sjældent spiser ude, fratræk 100 kg CO2.

Hvis du spiser halvdelen af måltiderne på restaurant eller I kantine, tilføj 100 kg CO2.

Forbruget af CO2 på fødevarer i alt: _______ kg CO2

5. MATERIALER OG AFFALD

Hvis du i gennemsnit fylder en affaldsbeholder om ugen: 1.400 kg CO2

Kan justeres. Gang eller dividér volumen ud fra ovenstående: ______ kg CO2

Hvis du komposterer køkken og gaveaffald, fratræk 20% af totalen.

Hvis du genanvender alt papir, glas og metal, fratræk 10%.

Hvis du genanvender alt plastic fraregnet poser, fratræk 20%.

Husholdningsaffald i alt: ___________ kg CO2

Hver gang du fylder en container med affald: 1.000 kg CO2 – på årsbasis: _______ kg CO2

Dit totale CO2 forbrug på materialer og affald – divider med antal personer I husstanden : _______

kg CO2 : ___ antal personer = ______ kg CO2.

6. ØVRIGT CO2 FORBRUG

Ovenstående udgør 60-65 procent af de fleste menneskers CO2 forbrug. For at beregne resten skal du

lave et overslag over, hvor meget din husholdning bruger på produkter og ydelser. Anslå derfor, hvor meget

din husholdning bruger hvert år – i enheder a 10 kroner – på varige forbrugsgoder som tøj, møbler og

elektriske apparater og på ydelser som underholdning, telefon og helse. Fødevarer, rejser og energi til

hjemmet må ikke medregnes; ej heller skatter, leje, pensionsbidrag eller opsparing.

Dividér beløbet i kroner med 20 for at få et vejledende CO2 forbrug i kg: __________ kg CO2.

Dividér tallet med antal personer i husstanden: : _______ kg CO2 : ___ antal personer = ______ kg

CO2.


7. DET SAMLEDE CO2 FORBRUG

Opgør det samlede, personlige CO2 forbrug:

1. TRANSPORT: _________ kg CO2

2. ENERGIFORBRUG I HJEMMET: _________ kg CO2

3. FØDEVARER: _________ kg CO2

4. ØVRIGT ENERGIFORBRUG I HUSHOLDNINGEN: _________ kg CO2

5. MATERIALER OG AFFALD: _________ kg CO2

6. ØVRIGT CO2 FORBRUG: _________ kg CO2

Dit samlede CO2 forbrug: __________ kg CO2

Danskernes gennemsnitlige forbrug: 6.000 kg CO2

Det danske mål på 20%s reduktion 2010: 5.000 kg CO2

Dit mål for CO2 forbrug: _________ kg CO2

Hvis dit personlige miljøregnskab er i det røde felt, kan du ud fra ovenstående beregne, hvor du vil spare på

dit CO2 forbrug.

(slut)

More magazines by this user
Similar magazines