reglementet i pdf-udgave - Odense Centralbibliotek

odensebib.dk

reglementet i pdf-udgave - Odense Centralbibliotek

Regler

Takster

Åbningstider

Gælder fra 1. maj 2013

3. udgave


Odense Centralbibliotek

Information og omstilling

Tlf.: 66 13 13 72

e-mail: teleservice-bib@odense.dk


Indmeldelse

Alle, der er tilmeldt et dansk folkeregister, kan

blive indmeldt som lånere på Odense Centralbibliotek.

Man kan blive indmeldt ved at

henvende sig personligt i en af bibliotekets

afdelinger og her forevise sundhedskortet

(sygesikringsbeviset) eller anden gyldig legitimation

med cpr-nummer. Som hovedregel

vil sundhedskortet herefter tillige fungere

som lånerkort. Det er dog også muligt mod

betaling at få udstedt et almindeligt lånerkort.

Børn og unge under 18 år kan ved indmeldelse,

efter forældre/værges udfyldelse af indmeldelsesblanket,

få udstedt et almindeligt

lånerkort i stedet for at benytte sundhedskort.

Dette kort er gratis.

Personer med fast bopæl uden for Danmark

samt andre, som ikke har et sundhedskort,

kan få udstedt et almindeligt lånerkort mod

forevisning af gyldig legitimation (pas, white

card eller lignende).

Institutioner og virksomheder i Odense har

mulighed for at få etableret et institutionslånerkort.

Her gælder særlige regler. Spørg biblioteket.

Hvis du mister dit kort, skal du straks meddele

det til biblioteket for at forhindre misbrug.

Mistede eller ødelagte lånerkort kan erstattes

mod betaling af gebyr (se takstoversigt).

Skifter du e-mail adresse eller tlf. nummer,

bedes du meddele det til biblioteket. Du har

også selv mulighed for at rette din e-mail

adresse og dit tlf. nummer ved at logge dig

ind på bibliotekets hjemmeside www.odensebib.dk

med dit lånernummer/din pinkode

og redigere din profil.

Låneregler

Lån og lånetid

Sundhedskortet/ lånerkortet kan benyttes i

alle Odense Centralbiblioteks afdelinger.

Man kan frit hjemlåne materialerne. Der er

dog visse materialer, som kun kan bruges på

stedet. Man kan låne de fleste materialer i 30

dage. Nogle materialer kan have en kortere

eller længere lånetid. Du kan se afleveringsfristerne

på udlånskvitteringerne og under din

personlige status på bibliotekets hjemmeside.

De fleste lån kan fornyes i op til 5 låneperioder,

hvis materialet ikke er reserveret til andre. Man

kan selv foretage fornyelser via bibliotekets

hjemmeside. Fornyelse kan også foretages på

bibliotekets udlånsautomater og pr. telefon.

Hvis lånte materialer afleveres eller fornyes

efter den fastsatte afleveringsdato, skal der

betales gebyr (se takstoversigt).

Der betales ét gebyr for alle materialer med

samme afleveringsdato, hvis de afleveres

samtidigt.

Lånere over 18 år har mulighed for at tilmelde

sig en påmindelsesservice, hvor man får tilsendt

en mail og/eller en sms 3 dage før end

det lånte materiale skal afleveres.

Forældre/værge kan desuden, ved personlig

henvendelse til biblioteket, tilmelde deres

børn og unge under 18 år påmindelses-servicen.

Forældre/værges og evt. børn/unges

e-mail og/eller telefonnummer skal tilknyttes

ordningen. Forældre/værge har ved underskrift

på indmeldelsesblanket accepteret ansvaret

for de hjemlån som børn og unge under

18 år foretager og hæfter for evt. gebyrer

og erstatninger.


Låneregler

Afhentning af bestilte/reserverede

materialer

Når et bestilt/reserveret materiale er klar til

afhentning, sender vi normalt meddelelse

herom på e-mail eller pr. brev. Meddelelser

på e-mail er gratis, mens låneren selv skal

betale portoen ved meddelelser pr. brev.

Børn under 14 år skal dog ikke betale porto.

Man kan opgive sin e-mailadresse til biblioteket

ved at kontakte en af vore afdelinger.

Man kan også selv tilføje den på sin brugerprofil,

når man har logget sig ind på bibliotekets

hjemmeside med sit lånernummer

og sin pinkode.

Ansvar

Lånerkortet er personligt, og du har ansvaret

for det materiale, der er lånt på dit kort.

Biblioteket hæfter ikke for evt. skader, som

materialer (f.eks. videofilm og cd-rom) kan

forvolde på dit afspilningsudstyr. Bortkomne

eller beskadigede materialer skal erstattes

efter dagspris eller vurderingspris. Ved

fastsættelse af erstatningspris indregnes

også pris til klargøring samt pris for eventuelle

medfølgende bilag.

Biblioteket kan kræve hele værket erstattet,

hvis der er tale om flerbindsværker, som

kun sælges samlet - også selv om kun et af

bindene er bortkommet/ødelagt.

Du betaler ikke ophavsretsafgift ved erstatning

af videoer (DVD, Blu-ray, VHS og

cd-rom). Erstattet materiale vil fortsat være

bibliotekets ejendom. Hvis man tilbageleverer

erstattet materiale til biblioteket

senest et år efter betalingsdagen, refunde-

rer biblioteket erstatningsbeløbet, såfremt

materialet er intakt og man kan fremvise

sin kvittering.

Biblioteket kan inddrage låneretten midlertidigt

ved misbrug og ved manglende

betaling på 300 kr. og derover.

Tyveri af bibliotekets materialer anmeldes

til politiet.

Benyttelse af bibliotekets computere

Biblioteket stiller computere til rådighed

for bibliotekets brugere i alle afdelinger.

Computerne giver fri adgang til søgning på

internettet. De fleste steder skal der bestilles

tid i forvejen. Tidsbestilling finder sted i

de enkelte afdelinger. Computerne må ikke

anvendes til søgning på sider med racistisk,

stærkt voldeligt eller pornografisk indhold.

Henstillinger fra personalet skal følges.

Ordensregler

Biblioteket har et sæt ordensregler, der er

gældende for benyttelse af biblioteket.

Ordensreglerne er opsat i alle afdelinger.

Lovhjemmel

Odense Kommune fastsætter reglerne for

benyttelse af biblioteksafdelinger i Odense

Centralbibliotek. Regler og gældende

takstoversigt udleveres ved alle indmeldelser

samt efter anmodning fra låneren.


TAksTOversIgT

Periode Voksne Børn under 14 år

Overskreden lånetid

1-7 dage

Overskreden lånetid

8-30 dage

Overskreden lånetid

mere end 30 dage

20 kr. 10 kr.

120 kr. 55 kr.

230 kr. 120 kr.

Nyt lånerkort 20 kr. 10 kr.

Takster

Der udsendes en hjemkaldelse 21 dage efter, at det lånte materiale skulle have været

afleveret. Regning udsendes 49 dage efter afleveringsfristens udløb.

Mellemværende med biblioteket kan betales i afdelingerne samt via hjemmesiden.

se mere på www.odensebib.dk/selvbetjening

Påmindelsesservice

Tilmeld dig bibliotekets påmindelses-

service på sms eller e-mail og få automatisk

besked fra biblioteket, 3 dage før

dine materialer skal afleveres.

Det koster 3 kr. per sms eller e-mail at få

besked om, hvornår du skal aflevere dine

materialer. Hvis du vælger både at få besked

på sms og på e-mail, når dine lån er

ved at udløbe, koster det i alt 6 kr.

Du skal være over 18 år for at tilmelde dig

påmindelsestjenesten. Forældre har også

mulighed for at tilmelde deres børn og

unge ordningen.

www.odensebib.dk/paamindelse

Kopi- og print

Kopi- og print systemet fungerer ved, at

du køber et kopi- og printkort, der giver

dig mulighed for selvbetjening, når du

kopierer eller printer.

Priser

Oprettelse af kopi- og printkort: 20 kr.

sort/hvid kopi/print: 1 kr. pr. side

Farve kopi/print: 5 kr. pr. side

www.odensebib.dk/selvbetjening


ADresse, TeLeFOn Og e-mAIL ÅBnIngsTIDer

HOVEDBIBLIOTEKET,

Odense Banegård Center

Østre Stationsvej 15

5000 Odense C

Tlf. 66 13 13 72

e-mail: teleservice-bib@odense.dk

Fax: 66 12 73 30

Mandag-torsdag *8.00 - 19.00

Fredag *8.00 - 16.00

Lørdag 10.00 - 14.00

Søndag (1/10-31/3) 10.00 - 14.00

Søndag (1/4-30/9) LUKKET

* Mellem 8.00-10.00 er der åbent for selvbetjening i bibliotekets indgangsområde.

Telefontider på Hovedbiblioteket:

Mandag-onsdag 8.00-16.30, torsdag 8.00-18.00 og fredag 8.00-16.00

BOLBrO BIBLIOTEK

Middelfartvej 81

5200 Odense V

Tlf. 65 51 43 04

e-mail: bolbro-bib@odense.dk

DaLum BIBLIOTEK

Dalumvej 95

5250 Odense SV

Tlf. 65 51 43 07

e-mail: dalum-bib@odense.dk

HOLLuf PILE BIBLIOTEK

Nøglens Kvarter 10

5220 Odense

Tlf. 65 51 43 51/65 51 43 52

e-mail: holluf-pile-bib@odense.dk

Mandag 12.00 - 18.00

Tirsdag-torsdag 12.00 - 16.00

Fre., lør., søn. LUKKET

Mandag-fredag 12.30 - 18.00

Lørdag 10.00 - 14.00

September-april:

Mandag 14.00 - 20.00

Tirsdag og torsdag 10.00 - 18.00

Fredag 10.00 - 16.00

Søndag 12.00 - 16.00

Onsdag og lørdag LUKKET

maj-august:

Mandag 14.00 - 20.00

Tirsdag og fredag 10.00 - 16.00

Torsdag 12.00 - 18.00

Ons., lør., søn. LUKKET


ADresse, TeLeFOn Og e-mAIL ÅBnIngsTIDer

HøjBy BIBLIOTEK

Nørrelunden 20

5260 Odense S

Tlf. 63 75 09 12

e-mail: hojby-bib@odense.dk

TaruP BIBLIOTEK

Rugvang 40

5210 Odense NV

Tlf. 65 51 43 38

e-mail: tarup-bib@odense.dk

VOLLSmOSE BIBLIOTEK

Vollsmose Alle 10

5240 Odense

Tlf: 65 51 43 44

e-mail: vollsmose-bib@odense.dk

LOKaLHISTOrISK BIBLIOTEK

Historiens Hus

Klosterbakken 2

5000 Odense C

Tlf: 65 51 44 26

e-mail: historienshus@odense.dk

muSIKBIBLIOTEKET

Amfipladsen 6

5000 Odense C

Tlf: 65 51 44 44

e-mail: musik-bib@odense.dk

Mandag og onsdag 12.00 - 18.00

Tirsdag og torsdag 10.00 - 16.00

Søndag (1/10-31/3) 13.00 - 16.00

Specialtider i ferier

Man., ons., tors. 13.00 - 18.00

Tirsdag og fredag 10.00 - 16.00

Lørdag 10.00 - 14.00

Man., ons., tors. 13.00 - 18.00

Tirsdag og fredag 10.00 - 16.00

Lørdag 10.00 - 14.00

Mandag og tirsdag 12.00 - 16.00

Onsdag 10.00 - 16.00

Torsdag 14.00 - 19.00

Fredag og lørdag LUKKET

Mandag - fredag 10.00 - 18.00

Lørdag 10.00 -14.00

Åbningstider


Odense Centralbibliotek

www.odensebib.dk

More magazines by this user
Similar magazines