November 2012 - Humlebæk Kirke

humlebaekkirke.dk

November 2012 - Humlebæk Kirke

Nyheder

Adventsaften tirsdag 4. december

kl. 19.30

Nu kommer den mørke tid og derfor

inviterer vi endnu en gang til gløgg

og æbleskiver, kaffe og julehygge

med sang og underholdning i Konfirmandgården,

tirsdag den 4. december

kl. 19.30. Pris for at deltage:

25 kr. som går til sognets julehjælp.

Tilmelding til kirkekontoret kl. 9- 13

på 49190615 eller mjo@km.dk senest

torsdag 29. november.

Kirketur Læsø den

21. -23. maj 2013

Da kirketuren til Læsø måtte aflyses

sidste forår, laver vi den igen

dette forår. Nærmere beskrivelse

af turen følger i næste nummer af

kirkebladet.

Adventsløb

Søndag 13. januar

2013!!!

Efter julen begynder

man på en frisk, og

derfor indbyder vi

alle interesserede til

at løbe vores årlige

adventsløb. I år falder

4. søndag i advent

på den 23. december og derfor

har vi rykket løbet til søndag den 13.

januar med nytårsfortsætterne. Vi

har ikke ændret navn og formål med

løbet, nemlig at samle penge ind til

julehjælp. Der bliver også penge til

det i år, skønt løbet først er efter jul.

Der er efter løbet en kop varm kakao

og lækre lodtrækningspræmier!

Der er tre distancer: 2 km, 5 km og 10

km. Pris for at deltage er 50 kr. og 25

kr. for dem under 16 år. Tilmelding i

kirken en time før start. Spørgsmål

kan rettes til Charlotte Ellermann

(chel@km.dk).

Minikonfirmander

Vi indbyder børn på 3. klassetrin til

et kort undervisningsforløb fra jul

til påske med begge præster Hans-

Henrik og Charlotte. Vi fortæller og

leger, laver kreative ting og konkurrencer.

Der er også en overnatning

i kirken og et besøg på Louisianas

børnehus undervejs. Vi vil også deltage

aktivt i de to spaghettigudstjenester.

Undervisningen foregår hver

fredag kl. 16 - 17.30. Børn med cykel

kan vi afhente på fritidshjemmene

mellem kl. 15 og 15.30. Tilmelding

efter familiegudstjenesten 2. søndag

i advent 9. december kl. 14, eller på

vores hjemmeside www.humlebaekkirke.dk.

Gudstjeneste med

spaghetti

Fredag den 1. februar og fredag den

1. marts kl. 17 i kirken

Gudstjeneste med spaghetti har

været en stor succes i mange kirker.

Alle kan være med og nyde, at maden

bliver serveret en fredag aften

efter en fælles kort gudstjeneste med

masser af sang. Humlebæk kirke

inviterer til fællesspisning i sognegården

og gudstjeneste i Kirken

fredag den 1. februar og fredag den

1. marts. Vi mødes i kirken kl. 17 og

fortsætter efter en halv time ned til

Sognegården og får spaghetti med

kødsovs. Arrangementet er særlig

henvendt til børnefamilier, men alle

er selvfølgelig velkomne. Tilmelding

er nødvendig. Mail til kirkekontoret

på mjo@km.dk. Pris: 25 pr. person, 50

kr. pr. familie! Vi slutter ca. kl. 18.30,

så man kan nå hjem til Disney sjov.

Vi glæder os til at se jer!

1. søndag i advent 2. december kl.

10 får kirken besøg af børnekoret.


Sogneindsamling

Folkekirkens

Nødhjælp

Søndag 10. marts 2013

Humlebæk Kirke sender frivillige

indsamlere på gaden for at bekæmpe

sult ved Folkekirkens Nødhjælps

årlige sogneindsamling.

Mad har vi da nok af tænker vi her

hos os. I Danmark og i den vestlige

verden ville en kampagne med stop

spisning nu være mere på sin plads.

Verden er nu større end der hvor vi

bor, og der er mange der daglig må

undvære mad til at dække det mest

basale behov. Folkekirkens Nødhjælp

arbejder for menneskers ret til

at leve i værdighed og uden sult på

både lokalt og internationalt plan.

Vil du være med til at give verdens

fattigste mulighed for at ændre deres

liv? Så meld dig som indsamler

hos Charlotte Ellermann ( 49192376

E-mail: chel@km.dk ) el. Hans-

Henrik Ross ( 49190496 E-mail:

hr@km.dk ). Indsamlingen starter

fra Konfirmandgården, Teglgårdsvej

131, og fra kl. 10.00. Der bliver

serveret kaffe, te, saft og kage til

indsamlerne.

Andre gudstjenester

i Humlebæk Kirke

Torsdag den 6. december kl. 11.00

Ældregudstjeneste.

Søndag den 9. december kl. 14.00

Familiegudstjeneste m. krybbespil

Nyt fra menighedsrådet

Velkommen til det nye menighedsråd.

Jeg håber, at rådet må få et lige

så godt samarbejde, som vi har haft

de seneste år. Ved kirkeårets afslutning

november 2012 stopper jeg

efter 12 år i menighedsrådet, dels

som næstformand og derefter som

formand. Tak til de medlemmer og

suppleanter, der også stopper ved

kirkeårets afslutning.

I de senere år har der været meget

stor aktivitet med bygning af mandskabshus

Humlebæk kirkegård,

ombygning af toiletter under kirken

Nyt Menighedsråd i Humlebæk for perioden 2012-2016:

Mette Mailand, Dageløkkevej 60, Humlebæk

Birgitte Mouritzen, Gl. Strandvej 61, Humlebæk

Claus Due, Gl. Strandvej 240A, Humlebæk

Inga Hendil, Vænget 10, Humlebæk

Arne Ullum, Bakken 14, Humlebæk

Hans Ole Skovsgaard, Bodegårdsvej 2, Humlebæk,

Charlotte Warnov, Strandgårdsvej 12, Humlebæk

Inger Margrethe Knudsen, Fredensvej 57, Hørsholm

Carsten Nielsen, Teglgårdsvej 137, Humlebæk

Bente Have Kildeby, Baunebjergvej 107, Humlebæk

Jette Schmidt, Teglgårdsvej 635, 1th, Humlebæk

Jette Kiil, Teglgårdsvej 337, 2mf, Humlebæk

Stedfortrædere:

Torben Wahlers, Nordre Strandvej 10, Humlebæk

Gurli Andersen, Solbakkevej 7, Humlebæk,

Kis Bonde, Teglgårdsvej 913, Humlebæk

Katharina Laursen, Humlebæk Strandvej 97, Humlebæk

Lone Hagen Olesen, Boserupvej 504, Humlebæk

Holger Johns, Humlebæk Strandvej 26, Humlebæk

Søndag den 16. december kl. 14.00

Syng julen ind

Kyndelmisse med konfirmander

Torsdag den 24. januar kl. 19.30

Påskefamiliegudstjeneste

Søndag den 17. marts kl. 14

- Husk at der til alle

kirkens arrangementer

kan benyttes kirkebil.

Den bestilles på kirkekontoret.

og opførelse af ny præstebolig ved

Torpen kapel. Alt i alt meget bekosteligt,

hvorfor menighedsrådet

de seneste 2 år har været tilbageholdende

med udgiftskrævende

tiltag. Det er lykkedes pr. 1. januar

2013 at få nedbragt vore lån betragteligt.

Det nye menighedsråd har

derfor mulighed for at koncentrere

sig om løbende vedligeholdelse og

opsparing til udskiftning af taget på

Torpen kapel.

Jørn Christophersen, formand


Det sker i Humlebæk Sogn

Koncerter

Bachs juleoratorium i kirken

Onsdag den 12. december kl. 20

Koncertforeningens Kor og kammerorkester,

dirigent Steen Lindholm.

Gratis adgang

Den danske salmeduo

Søndag den 24. februar 2013 kl. 15

i Torpen Kapel

Duoen består af Christian Vuust,

saxofon og klarinet og Hans Esbjerg,

klaver. Den danske salmeduo spiller

instrumentale nyfortolkninger af

danske salmer på en måde, som ikke

er hørt før. Musikken har inspiration

fra nyere nordisk og amerikansk jazz,

nordisk folke- og klassiskmusik.

Koncert med koret Lille Muko

Palmesøndag 24. marts 2013 kl. 16

i kirken

Påskekoncert med universitetskoret

Lille MUKO. dirigent Jesper Grove

Jørgensen

Søndag den 14. april kl. 15 i

Torpen Kapel

Pigegruppen TRANSISTER RADIO

GIRLS, der har base i København,

består af seks stærke stemmer, der

sammen udfordrer den gængse

opfattelse af a cappella musik. De

synger original musik skrevet og

arrangeret af gruppens medlemmer.

Repertoiret er efterhånden også

blevet udvidet til at omfatte udvalgte

covernumre som Tori Amos’

”Winter”, Alicia Keys’ ”Empire

state of mind” og Massive Attacks

”Teardrop” – alle gruppens egne arrangementer.

I maj 2011 resulterede

deres unikke stil i en førstepræmie

og 25.000 kr. ved Aarhus Vocal Festival.

Gruppen består af Line Ekman,

Louise Høegh, Bonnie Denise, Lise

Lohmann Urhøj, Sille Katrine Buur

Schultz og Mette Johnsen Elbeck.

Filmstudiekreds

Præsten på film – præsten som

bærer af det hellige

Torsdag den 22. november kl. 19.00

A serious man (2009).

Film af Joel og Ethan Coen. En moderne

Job film om Larry der rystes

på mange måder i sin ellers trygge

tilværelse. Han forsøger at gøre det

bedste, men lykkes ikke med det.

Han søger råd hos flere rabbinere,

men de har heller ikke svar på,

hvorfor livet ikke vil som Larry vil.

Onsdag den 30. januar 2013 kl.

19.00

Priest (1994)

Film af Antonia Bird om præsten

Greg Pilkington (Linus Roache)

som er splittet mellem sit katolske

konservative præstekald og sit

hemmelige liv som homoseksuel.

Et andet vigtigt tema præstens tavshedsløfte,

som i den katolske kirke

er ubrydeligt.

Tirsdag den 26. februar 2013 kl.

19.00.

Forbrydelser (2004)

Film af Annette K. Olesen. Fængselspræsten

Anna må overveje sin

egen tro, da hun møder den indsatte

narkoman Kate.

Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00

Apostelen (1997).

Film af Robert Duvall. Vi følger

prædikanten Sonny der holder sin

menighed i et jerngreb med sin

forkyndelse. Han er alligevel ikke

ét af Vorherres bedste børn. En film

om at leve med sin tro og religiøse

erfaringer. Og hvor svært det er i en

moderne verden.

Alle film vises i Konfirmandgården

Teglgårdsvej 131. Tid: kl. 19.00


Foredragsrække

Kirken er de store tankers sidste

frirum” ved lektor i historie Michael

Böss.

Torsdag den 17. januar 2013 kl.

19.30

Debatten om det gode liv ender ofte

i salatopskrifter og karriereplanlægning.

Men vi har brug for at kunne

søge meningen med livet. Og her

kommer folkekirken selv det mest

moderne menneske til hjælp. Den

kan hjælpe moderne mennesker

med at finde en mening og bruge

et sprog, der rækker ud over hverdagen.

Og som holder, når hverdagsværdierne

blegner, tingenes

mislykkes, og livet slutter.

”De måske kristne” ved Iben

Krogsdal Ph.d. i religionsvidenskab.

Tirsdag den 19. februar 2013 kl.

19.30

Iben Krogsdal, som i dag er forfatter

og salmedigter, har forsket i

moderne menneskers religiøsitet,

spiritualitet og terapeutiseringen af

hverdagslivet.

Synes danskerne selv, de er kristne?

Hvad betyder kristendom egentlig

for moderne folkekirkedanskere?

Og hvordan tolker mennesker i

dag deres livs med- og modgang?

Ud fra bogen ”De måske kristne”

(april 2012, forlaget Anis) vil Iben

Krogsdal tegne et billede af kristendommen

i Danmark.

Kirkekunsten – min vej til Folkekirken”.

Ved dr.phil. og tidligere

rektor for Det Kongelige Danske

Kunstakademi, Else Marie Bukdahl.

Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30

Kirkekunsten har i mange år præget

mit forhold til Folkekirken. Derfor

har jeg ofte både skrevet om den og

holdt foredrag om den og på forskellig

måde støttet den.

Et andet aspekt i mit forhold til

folkekirken er at støtte dialogen

mellem kristendommen og de andre

religioner, især Islam. Jeg har

rejst meget i den arabiske verden og

derfor set, hvor vigtig det at være

med til at skabe dialog, hvor der er

skarpe modsætninger. Og det også

væsentlig, at denne dialog bliver et

fremtrædende aspekt i Folkekirken.

For det er nødvendigt at fortælle

muslimerne, at vor kultur bygger på

et kristent grundlag, selvom mange

af de oprindelige kristelige værdier i

dag optræder i en sekulariseret udgave.

Jeg har opdaget, at så forstår

muslimerne bedst vort livsgrundlag

og etiske/kristelige fordringer.

Hospitalspræst Preben Kok

Mit forhold til folkekirken...

Onsdag den 1. maj 2013 kl. 19.30

”Jeg vil fortælle, hvordan mit konkrete

møde med folkekirken foregik-

i Sct. Lukas sogn i Århus. Derefter

vil jeg komme ind på, hvordan

jeg som ansat i folkekirken, er blevet

mødt af den. Til sidst vil jeg fortælle,

hvilken betydning disse møder har

haft for mit liv.”

Preben Koch har skrevet bogen

"Skæld ud på Gud" om menneskers

møde med lidelse og sygdom.

Højskoleformiddage

Cuba – et møde med Fidel Castro,

drømmen og de barske realiteter.

Onsdag den 9. januar 2013 kl. 10-12.

Hans-Henrik Ross og familie rejste i

sommeren 2012 til Cuba med en rygsæk

hver. Fortællinger og billeder

fra landet i det Caribiske Hav. Det

kommunistiske projekt om frihed

og lighed for alle – hvordan gik det

egentlig med det. Cuba er i dag et

land der lider under fattigdom, forfald

og bristede forhåbninger, men

der drikkes stadig rom, danses salsa,

musikken spiller og religionen dyrkes

i det stille. Og så møder man på

Cuba en natur der ikke ses så mange

andre steder på jorden.

Paul Kragelund Humlebæk fortæller

om livspoesi.

Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10-12

Fortsættes næste side


Poesien kan som bekendt opleves

overalt, selv ved et busstoppested

en regnfuld efterårsdag sidst på måneden.

Foredraget belyser poesien

bredt - som LIVSPOESI.

Me Lund om skuespiller Jørgen

Reenberg

Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10-12

NB ! på Humlebæk Bibliotek.

Teaterkritiker og forfatter Me Lund

fortæller om skuespiller Jørgen

Reenberg i anledning af hendes

biografi om ham –”men voksen blev

jeg aldrig”.

Andreas Christensen, Frihavnskirken

i Kbh fortæller om feltpræstens

arbejde.

Onsdag den 3. april 2013 kl. 10-12

”Folkekirken er tilstede mange

steder: Også når Danmark sender

soldater til andre lande, følger der

en præst med. Andreas Christensen

er til hverdag præst på Østerbro.

Derudover er han feltpræst af reserven

ved Gardehusarregimentet og

har i denne funktion arbejdet i bl.a.

Afghanistan og Irak. Mød op og hør

hvordan en kirkehverdag former sig

i en krigszone – og hvilke tanker det

sætter i gang om vores folkekirke.”

”Dette må du ikke glemme, for det

Krybben med barnet omgivet af sine

forældre Josef og Maria, hyrderne på

marken og en himmelsk hærskare af

engle står klart og tydeligt for vore

øjne. Vi kender det så godt, for vi

har hørt og set det så mange gange.

Lukas skriver i sit evangelium om

begivenhederne så vi føler det virkeligt

og nærværende. Selma Lagerlöf

den store nordiske fortæller skriver

i sin fortælling Den hellige nat, hvordan

hun som barn hver jul fik juleevangeliet

genfortalt af sin farmor,

og mens farmor lagde hænderne på

hovedet af det lille barn Selma, sluttede

hun fortællingen om den hellige

nat af med ordene: ”dette må du ikke

glemme, for det er lige så sandt, som at

jeg ser dig og du ser mig. Det er ikke lys

og lamper, det kommer an på, og det er

ikke måne og sol, der er det væsentlige,

men det, som er fornødent, er, at vi har

øjne, som kan se Guds herlighed.”

Den hellige nat er hvad vi er samlet

om i julen. Samlet er måske så meget

sagt, men det er denne tekst som

julen har som sin klangbund.

Det hellige skiller sig ud fra det almindelig,

som er livet i hverdagen.

Juledag og aften er netop særlig ved

at vi igennem hele december måned

har talt op til denne dag. Adventens

4 lys og kalenderlysets 24 datoer er

begge udtryk for, at i julen gør vi os

parate til at møde det som kommer

til os.

I adventssalmen Vi sidder i mørket, i

dødsenglens skygge af Helsingør Stifts

elskelige og tidligere biskop Johannes

Johansen som døde i foråret,

skriver han så inderligt og smukt om

denne forventning:

Nu sidder vi stumme og venter på stunden,

da herren vil komme, besøge sit folk

og lægge os levende lovsang i munden

Kejseren i Rom, Augustus hed

han, var ikke så afventende. Han

handlede som myndigheder jo gør,

ikke med henblik på at hjælpe Herrens

besøg på vej. Han havde et langt

mere jordisk og presserende ønske

om at vide, hvor mange mennesker

han var kejser over. Det er mens der

tælles i hver en lille by, at Jesus kommer

til verden i stalden. Han blev

talt med og senere kom vi til at tælle

vor tidsregning fra hans fødsel. Da

Herren besøgte sit folk gik tiden i stå.

Augustus folketælling får ikke

mange ord med på vejen, den tilhører

hvad vi kunne kalde tiden, hvor

livet flyver af sted og mennesker

tager beslutninger og handler. Den

verden Augustus handler i, er stadig

også vor verden. Det er i denne verden

vi lever og gør hvad vi kan for at

få et liv til at hænge sammen og give

mening. For han der var kejser og

magthaver, var det af stor vigtighed,

at han fik tal på alle i hele kejserriget.

Vi har det som indimellem kejseren

og vil gerne have overblik. Hver

morgen står vi op og giver os i kast

med dagen og livet, og forsøger det

bedste vi kan at ordne det vi skal, alt

det som vor tid er fyldt op med, og

som vi kalder livet. Og helst så det

giver os en fornemmelse af mening.

For kejseren gav det mening at få tal

på alle i riget, for os handler det i eller

forstand om det samme, at have

styr på livet, at jeg har det godt med

det jeg laver og har nogle mennesker

at være sammen med.

Med juleevangeliets beretning om

fødselen i Bethlehem og englenes

budskab, bliver vi bedt om, at dette i

særlig grad bør have vores opmærksomhed.

Med englens ord til hyrderne

på marken bryder noget nyt

og glædeligt ind i vor tid, og det er

for alle. Folketællingen fra Augustus

kontor i Rom ramte alle og skulle

adlydes, men med fødslen i krybben

i stalden åbnes et nyt rum i historien.

Tiden brydes af evigheden og skaber

et særligt rum i tiden.

Jeg kaldte det før et helligt rum, for

netop at skille dette rum ud fra det

rum vi til daglig står op til. Hverdagens

rum overfor hellighedens rum.

Arvtagerne til krybberummet blev

senere kirkerummet, som blev til det

nye helligrum. I dette hellige rum

hvor ”ingen skal utrøstet græde, det

nære vort håb, og det bærer vor glæde”,

skriver J. Johansen i sin salme.

Jesus fødsel i stalden vil fortælle, at

det er i vor verden det sker, at Gud

har bundet sig til os i ham. Vi er med


er lige så sandt, som at jeg ser dig og du ser mig”

Rembrandt ( 1606-1669 ): Den hellige familie om aftenen, Eremitage, Sankt Petersborg.

denne fortælling og de ord den bruger

ovre i en verden der ligger fjernt

fra dagligdagen. Samtidig skal vi

lægge mærke til en væsentlig detalje,

at det som virker uvirkelig og fjernt,

sker som et nedslag i tiden.

Dette opbrud fra det høje… til vor

jordbundne virkelighed er uløseligt

knyttet til kristendommen.

Dette forhold, at Gud gennem sin

søn har ladet sig føde på jorden,

giver os lov til at tro, at kristendommen

vil have med dette liv at gøre,

for at lære os Guds mening med

menneskelivet at kende.

Vi kan sammenligne det med at

vi mennesker ind imellem kan falde

hen i tanker og dagdrømme og forsvinde

bort fra verden og over i en

anden. Et mylder af tanker, billeder,

følelser og scener farer igennem

os. Frem af disse tanker vokser nye

verdener og tanker som man aldrig

har kendt til.

Denne fantasiens verden lever ved

siden af vore almindelige liv. Vi er

af og til kastet ned i dybet af denne

fantasiens verden.

Man aner i denne verden noget nyt.

Det er en anelse, noget som ikke er

virkeligt, og derfor kun anelsesfuld

tilstede. Det hele er kun antydet,

som i disse ord af digteren Tomas

Tranströmer:

Jeg ligger og er ved at falde i søvn, jeg

ser ukendte billeder

Og tegn der nedkradser sig selv bag

øjenlågene

På mørkets væg. I sprækken mellem

vågen og drøm

Prøver et stort brev forgæves at trænge

sig ind.

Et brev der forsøger at trænge sig

ind? Juleevangeliet er med hele sit

underfulde galleri af begivenheder,

netop et brev fra Gud til os.

Her åbnes rummet til en ny verden.

Gud kommer til verden og mennesker,

for at vi så meget nemmere kan

komme til ham. Der oprettes med

fortællingen om Jesu fødsel et nyt

rum i menneskers tid. Det hellige

rum. Et rum uden for hverdagens

tid, men med udgang til hverdagens

tid.

Meningen med at gå herind er nemlig

ikke at flygte fra tiden, men at

sætte os i stand til at kunne udholde

den spænding vi hele tiden må leve

med i hverdagen; mellem forløsthed

og uforløsthed. På den ene side vores

egne erfaringer af uforløsthed, når vi

føler os splittet i forhold til livet, og

på den anden side vores erfaring af

at mærke forløsning, at blive nyskabt

og klar til gå ud i hverdagen.

Det hellige er det i vores ydre og

indre verden som formidler og

gemmer på erfaringer af noget som

vi opfatter som ukrænkeligt, hemmelighedsfuldt

og ladet med en

særlig kraft.

Juleevangeliet er en fortælling om

generøsitet. Gud lader sig selv udtømme

i et menneske på jorden. Kirkerummet

som helligrum er generøst

i sin rummelighed. Helligrummet

har en rummelighed, som vi sjældent

møder i andre offentlige rum.

Menneskers personlige erfaringer i

forbindelse med det hellige beskrives

ofte med ord som ”andagt”, ”ro”,

”tillid”, ”taknemmelighed”. I kirken

forlader man for en stund tilværelsen,

hverdagens virkelighed opløses

og man erfarer og sanser duften af en

anden verden, den evige.

Der er meget i hverdagen som suger

kræfter ud af os: alle krav om være

effektive, om at yde, alle forventninger

om leve op til kravene på

arbejdet ved siden af alle de andre

krav som tilværelsen møder os med.

Vi har behov for et sted hvor vi i ro

kan grunde over livet og evigheden,

hvor der er stilhed, tid og rummelighed

nok til det.

Den hellige nat hvor evigheden slog

ned i tiden i Jesu fødsel oprettes midt

i tiden et rum af hellighed. Et rum

der binder os sammen på en helt anden

måde end i hverdagenes mange

rum. Et rum hvor vi uden frygt kan

udstille vor afmagt og hjælpeløshed,

fordi her kærtegnes vi en af en kærlig

hånd der lader os ane en nådens

kilde, hvor vi kan finde hvile og kraft

til alt det vi skal klare i hverdagens

centrifuge.

”Dette må du ikke glemme, for det er

lige så sandt, som at jeg ser dig og du

ser mig. Det er ikke lys og lamper, det

kommer an på, og det er ikke måne og

sol, der er det væsentlige, men det, som

er fornødent, er, at vi har øjne, som kan

se Guds herlighed.”

Glædelig jul Hans-Henrik Ross


Gudstjenesteliste for Humlebæk Kirke og Torpen Kapel

fra den 21. november til den 14. april 2013

Hvor intet andet er anført er alle gudstjenesterne i Humlebæk Kirke kl. 10.00.

Dato Kirkeår Prædikentekst Præst

21. november kl. 19.00 - 21.15 Salmemaraton i Torpen Kapel

(se inde i bladet)

Charlotte Ellermann

25. november Sidste s. i kirkeåret Matt. 11, 25-30 Charlotte Ellermann

2. december 1. s. i advent m. Børnekor Matt. 21,1-9 Hans-Henrik Ross

6. december kl. 11.00 Adventsgudstjeneste for byens ældre Begge præster

9. december 2. s. i advent Luk. 21,25-36 Charlotte Ellermann

9. december kl. 14.00 Familiegudstjeneste med krybbespil

(se inde i bladet)

Begge præster

16. december 3. s. i advent Matt. 11,2-10 Hans-Henrik Ross

16. december kl. 14.00 Syng julen ind (se inde i bladet) Begge præster

23. december 4. s. i advent Joh. 1,19-28 Charlotte Ellermann

24. december kl. 13.00 Juleaften Luk. 2, 1-14 Charlotte Ellermann

24. december kl. 15.00 Juleaften Luk. 2, 1-14 Charlotte Ellermann

24. december kl. 15.00 i Torpen Kapel Juleaften Luk. 2, 1-14 Hans-Henrik Ross

24. december kl. 16.30 Juleaften Luk. 2, 1-14 Hans-Henrik Ross

25. december kl. 11.00 Juledag Luk. 2,1-14 Charlotte Ellermann

26. december kl. 11.00 2. juledag Matt. 23,34-39 Hans-Henrik Ross

31. december kl. 16.00 Nytårsaften valgfri Hans-Henrik Ross

1. januar 2013 kl. 11.00 Nytårsdag Luk. 2,21 Charlotte Ellermann

6. januar Helligtrekongers søndag Matt. 2,1-12 Hans-Henrik Ross

13. januar 1.s.e.h.3 k. Luk. 2,41-52 eller

Mark. 10,13-16

Charlotte Ellermann

20. januar Sidste s.e.h.3 k. Matt. 17,1-9 Hans-Henrik Ross

24. januar kl. 19.30 Kyndelmisse med konfirmander Begge præster

27. januar Septuagesima Matt. 20,1-16 Charlotte Ellermann

3. februar Seksagesima Mark. 4,1-20 Charlotte Ellermann

10. februar Fastelavn Matt. 3,13-17 Hans-Henrik Ross

17. februar 1. s i fasten Matt. 4,1-11 Hans-Henrik Ross

24. februar 2. s.i fasten Matt. 15,21-28 Charlotte Ellermann

3. marts 3.s.i fasten Luk. 11,14-28 Hans-Henrik Ross

10. marts Midfaste Joh. 6,1-15 Charlotte Ellermann

17. marts Mariæ Bebudelsesdag Luk. 1, 26-38 Hans-Henrik Ross

17. marts kl. 14.00 Påske-Familiegudstjeneste Begge præster

24. marts Palmesøndag Matt. 21,1-9 Charlotte Ellermann

28. marts kl. 20.00 Skærtorsdagaften med spisning Charlotte Ellermann

29. marts Langfredag Jesu lidelseshistorie Charlotte Ellermann

31. marts Påskedag Mark. 16,1-8 Hans-Henrik Ross

1. april 2. påskedag Luk. 24,13-35 Hans-Henrik Ross

7. april 1.s e. påske Joh. 20,19-31 Charlotte Ellermann

14. april

Adresser:

2.s.e. påske Joh. 10,11-16 Hans-Henrik Ross

Kirken, Humlebæk Strandvej 21 A. Torpen Kapel, Nederste Torpenvej 3. Konfirmandgården, Teglgårdsvej 131

Humlebæk sogns Kirkeblad udgives af Humlebæk Menighedsråd og redigeres af sognepræsterne

Hans-Henrik Ross og Charlotte Ellermann. Tryk: Nofoprint as, Helsingør.

Adresser og træffetider, se også www.humlebaekkirke.dk

Sognepræst (kbf) : Hans-Henrik Ross

Humlebæk Præstegård,

Humlebæk Strandvej 4.

Træffes bedst alle hverdage kl. 10-11,

onsdag tillige kl. 17-19. Mandag fri.

Man er også velkommen til at henvende sig

personligt og pr. telefon uden for træffetiderne.

Tlf. 49 19 04 96. Fax 49 19 04 93.

e-mail: hr@km.dk

Sognepræst: Charlotte Ellermann

Nederste Torpenvej 1B

Træffes bedst alle hverdage kl. 10-11,

torsdag tillige kl. 17-18. Mandag fri.

Teglgårdsvej 131, Telefon 49 19 23 76

Man er også velkommen til at henvende

sig personligt og pr. telefon uden for

træffetiderne på min bopæl.

Telefon 49 19 23 77

e-mail: chel@km.dk

Kordegn: Marianne Joensen

Træffes i kontoret i Konfirmandgården,

Teglgårdsvej 131, mandag-fredag kl. 9-13.

Udenfor dette tidsrum efter aftale med

kordegnen.

Telefon 49 19 06 15, fax 49 19 06 67

e-mail: mjo@km.dk

Kirketjener: Janne Larsen

Rødehusvej 3, 2990 Nivå

Telefon 49 16 33 83

Mobil 27 57 16 43

Organist: Erik Rølling

Danasplads 20, 2. tv.,

1915 Frederiksberg C.

Mobil 29 25 56 74.

E-mail erikroelling@youmail.dk

Fredag fri.

Kirkegårdsleder: Lene Halkjær Jensen

Træffes i kontoret ved Torpen Kirkegårds

Kapel, Nederste Torpenvej 3, hverdage kl.

11-12, torsdag efter aftale.

Telefon 49 19 12 28, fax 49 19 11 42

e-mail: humlebaek.kirkegaard@mail.dk

Ny formand for menighedsrådet vælges i

november 2012.

Kirkeværge vælges ligeledes i november

2012

More magazines by this user
Similar magazines