Anerkendelse af sprogassessments der er foretaget ... - Trafikstyrelsen

slv.dk

Anerkendelse af sprogassessments der er foretaget ... - Trafikstyrelsen

Anerkendelse af sprogtest foretaget i tidligere JAA lande:

Piloter har mulighed for at få anerkendt en sprogtest, der er godkendt af

myndighederne i de lande, der var med i det tidligere JAA samarbejde. Listen

herunder viser, hvilke lande det drejer sig om:

Austria Belgium Bulgaria

Cyprus Czech Republic Estonia

Finland France Germany

Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania

Luxembourg Malta Netherlands

Polen Portugal Romania

Slovak Rep. Slovenia Spain

Sweden United Kingdom Iceland

Norway Switzerland Liechtenstein

Albania Bosnia & Herzegovina Croatia

FYROM Kosovo Montenegro

Serbia Armenia Azerbaijan

Georgia Moldova Monaco

San Marino Turkey

Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af dokumentationen:

• Hvilken myndighed der har godkendt testen

• Hvilken sprogassessor der har udført testen

• Hvilken sprogtestvirksomhed som sprogassessoren er tilknyttet

• Testresultatet

• Testdatoen

• Entydig identifikation af, hvem der er blevet testet (fx navn og fødselsdato)

Hvis den pågældende myndighed har en formular til formålet, skal den anvendes.

Det er kun danske sprogassessorer som er godkendt af Trafikstyrelsen, der

benytte Trafikstyrelsens formular ”revalidation or renewal of language proficiency

level”.

Anerkendelse af sprogtest foretaget i det øvrige udland:

Pt. er der ingen anerkendelse af sprogtest der er foretaget i udlandet, medmindre der

er tale om tidligere JAA lande.

Udenlandsk sprogtest for andre faggrupper end piloter:

Flyveledere, flymekanikere og andre faggrupper end piloter, har ikke automatisk

mulighed for at få anerkendt sprogtest der er foretaget i udlandet. Alle ansøgninger

om anerkendelse af sprogtest i udlandet, vil blive behandlet individuelt.

Last update: June 2012 Page 1 of 2.


Recognition of language proficiency revalidation assessments:

The Danish Transport Authority recognizes assessments of English language

proficiency level completed outside Denmark, if the following conditions are

met:

• Only revalidations of pilot’s language proficiency levels are recognized.

Air Traffic Controllers, Flight Engineers etc may be subject to further

requirements.

• The assessment must be authorized by an authority from a former JAA

participant, as listed below:

Austria Belgium Bulgaria

Cyprus Czech Republic Estonia

Finland France Germany

Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania

Luxembourg Malta Netherlands

Polen Portugal Romania

Slovak Rep. Slovenia Spain

Sweden United Kingdom Iceland

Norway Switzerland Liechtenstein

Albania Bosnia & Herzegovina Croatia

FYROM Kosovo Montenegro

Serbia Armenia Azerbaijan

Georgia Moldova Monaco

San Marino Turkey

The assessment documentation is required to include the following

information:

• The Approving Authority

• Identification/name of the language proficiency assessor

• Identification of the associated language proficiency assessment body

• Overall test result

• Date of test

• Unique identification of the applicant (e.g. name and Date of Birth)

Please use the applicable form issued by the relevant authority, if such a form

exists.

Only assessors approved by the Danish Transport Authority are authorized to

use the Danish form “revalidation or renewal of language proficiency level”.

Last update: June 2012 Page 2 of 2.

More magazines by this user
Similar magazines