Brygselv Eksamensprojekt MMD

finalbrygselv.mmd.eal.dk

Brygselv Eksamensprojekt MMD

Brygselv

Eksamensprojekt

MMD

Firmaet Brygselv vil gerne modtage begrundede og

kreative forslag til B2C markedsføring af deres

produkter fra MMD studerende. Brygselv har

screenet prototyperne fra de første projekter, men

vil gerne have nogle mere færdige forslag. Derfor

ønsker Brygselv nogle argumenterede, kreative og

målrettede forslag.

June 11

2012

Eksamens projekt periode: 21/5 - 11/6 2012

Deadline: 11/6 kl. 12:00

Vejledere:

Karen Malene Andreasen (kmea@eal.dk)

Pernille Christensen (pkc@eal.dk )

Marc Altfudisch (maal@eal.dk )

Lars Bojen (lcbn@eal.dk)

Erik Østergaard (eoe@eal.dk)

Rene Birkholm (rebi@eal.dk)

Michael Koch (miko@eal.dk)

Multimediedesigner Uddannelsen, Odense - F&A linjen.

Gruppemedlemmer:

Frederik Wilkens (wlkns@gmx.com Andreas)

Hertz (hertz_en_dill@htotmail.com)

Mads Pedersen (madsmpederseen@gmail.com)

Martin S. Nielsen (n1ll3r@gmail.com)

Hjemmeside link:

http://102830m11fa.sub.ots.dk/brygselv/index.php


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Contents

Indledning .......................................................................................................................................................... 4

Problemformulering .......................................................................................................................................... 4

Hovedproblem ............................................................................................................................................... 4

Underproblem ............................................................................................................................................... 4

Metodebeskrivelse ............................................................................................................................................ 5

Virksomhed .................................................................................................................................................... 5

Visualisering ................................................................................................................................................... 5

Kommunikation ............................................................................................................................................. 6

Research ............................................................................................................................................................ 7

Desk research ................................................................................................................................................ 7

Field research .............................................................................................................................................. 10

Analyser, strategi- og konceptoplæg ............................................................................................................... 10

PEST – Analyse ............................................................................................................................................. 10

Politisk ..................................................................................................................................................... 10

Økonomisk ............................................................................................................................................... 10

Social ........................................................................................................................................................ 11

Teknologisk .............................................................................................................................................. 11

Porters Five Forces ...................................................................................................................................... 11

SWOT ........................................................................................................................................................... 13

TOWS ........................................................................................................................................................... 14

Forretningsforståelse (B2C) ......................................................................................................................... 15

Konsumentmarkedet (B2C) ..................................................................................................................... 15

Organisme Baggrundsvariabler ............................................................................................................... 17

Strategi og koncept ...................................................................................................................................... 20

Kommunikationsstrategi ......................................................................................................................... 21

Effekthierarki – modellen ........................................................................................................................ 22

Målgruppe ....................................................................................................................................................... 24

Produktbeskrivelser og forslag ........................................................................................................................ 25

Hjemmeside ................................................................................................................................................. 25

Sitemap .................................................................................................................................................... 26

Side 1 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Wireframe ............................................................................................................................................... 26

PHP-Kodning ............................................................................................................................................ 26

Reklame Koncept ..................................................................................................................................... 27

Effekter .................................................................................................................................................... 27

Lydvalg ..................................................................................................................................................... 29

Storyboard (reklame) .............................................................................................................................. 30

3D – Fri fortælling ........................................................................................................................................ 30

Koncept .................................................................................................................................................... 30

Lyd valg .................................................................................................................................................... 30

Blomster .................................................................................................................................................. 30

Mocap optagelser / rettelser ................................................................................................................... 30

Storyboard (fri fortælling) ....................................................................................................................... 31

Use Case Diagram ........................................................................................................................................ 31

RTMP ........................................................................................................................................................... 31

Valg af FPS ............................................................................................................................................... 32

Bitrate på film .......................................................................................................................................... 32

Codec ....................................................................................................................................................... 32

Design manual ............................................................................................................................................. 32

Designanalyse .............................................................................................................................................. 35

CRAP ........................................................................................................................................................ 35

AIDA ......................................................................................................................................................... 36

Logo ............................................................................................................................................................. 37

3D objekter .................................................................................................................................................. 37

Brugertest af reklamevideo ............................................................................................................................. 38

Think Aloud Strategy ................................................................................................................................... 38

Evaluering af brugertest .............................................................................................................................. 39

Evaluering ........................................................................................................................................................ 40

Gannt Chart ................................................................................................................................................. 40

Konklusion ....................................................................................................................................................... 41

Litteraturliste ................................................................................................................................................... 42

Internetsider ................................................................................................................................................ 42

Bøger/kompendier ...................................................................................................................................... 43

Bilagsoversigt ................................................................................................................................................... 44

Side 2 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag ................................................................................................................................................................. 45

Bilag 1 .......................................................................................................................................................... 45

Bilag 2 .......................................................................................................................................................... 46

Bilag 3 .......................................................................................................................................................... 47

Bilag 4 .......................................................................................................................................................... 48

Bilag 5 .......................................................................................................................................................... 49

Bilag 6 .......................................................................................................................................................... 50

Bilag 7 .......................................................................................................................................................... 51

Bilag 8 .......................................................................................................................................................... 52

Bilag 9 .......................................................................................................................................................... 53

Bilag 10 ........................................................................................................................................................ 54

Bilag 11 ........................................................................................................................................................ 55

Bilag 12 ........................................................................................................................................................ 56

Bilag 13 ........................................................................................................................................................ 57

Bilag 14 ........................................................................................................................................................ 58

Bilag 15 ........................................................................................................................................................ 59

Bilag 16 ........................................................................................................................................................ 62

Bilag 17 ........................................................................................................................................................ 64

Bilag 18 ........................................................................................................................................................ 65

Bilag 19 ........................................................................................................................................................ 66

Bilag 20 ........................................................................................................................................................ 67

Bilag 21 ........................................................................................................................................................ 68

Bilag 22 ........................................................................................................................................................ 69

Bilag 23 ........................................................................................................................................................ 70

Bilag 24 ........................................................................................................................................................ 71

Bilag 25 ........................................................................................................................................................ 72

Bilag 26 ........................................................................................................................................................ 73

Side 3 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Indledning

Firmaet Brygselv vil gerne modtage begrundede og kreative forslag til B2C markedsføring af deres

produkter fra MMD studerende. Brygselv har screenet prototyperne fra de første projekter, men

vil gerne have nogle mere færdige forslag. Derfor ønsker Brygselv nogle argumenterede, kreative

og målrettede forslag, som kan præsenteres for bestyrelsen umiddelbart før sommerferien.

Produkterne er således, en funktionel hjemmeside og reklamevideo som promoverer nogle af

deres produkter samt en 3D video, som indeholder fri fantasi.

Problemformulering

Hovedproblem

Hvorledes kan Brygselv anvende digitale medier til at kommunikere deres koncept til den givne

målgruppe?

Underproblem

Hvilket marked skal Brygselv markedsføres i?

Hvorledes kan Brygselv promoveres bedst muligt til B2C?

Hvilket budskab skal reklamevideoen have?

Hvilket budskab skal 3D-videoen have?

Hvordan skal hjemmesiden designes og programmeres?

Hvilke strategier og koncepter skal benyttes?

Hvem er målgruppen?

Side 4 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Metodebeskrivelse

Opgaven er opbygget således, at der efter indledning, problemformulering og metodeafsnittet

redegøres for relevante teorier og analyser. Vi vil igennem vores rapport finde løsninger på

problemerne i problemformulering ved, at benytte udvalgte strategier, metoder og analyser, som

f.eks. div. Kommunikationsmetoder. For at præcisere det yderligere, vil vi benytte analyser og

modeller til, at undersøge markedet, selve virksomheden, målgruppen (kunderne) og hvorledes de

skal distribueres via web og videospots.

Virksomhed

Vores desk research tager henblik på lignende virksomheders markedsføring samt koncepter på

web og videoer. Foruden har vi brugt field research på besøgende ved Brygselv og i vores

brugertests (Think Aloud Strategy).

Vi analyserer makromiljøet via PEST-analysen, for at undersøge den økonomiske, politiske,

teknologiske og sociale del. 1

Vi analyserede vi mikromiljøet med Michael Porters model, Porters Five Forces, for at undersøge

konkurrencestrukturen i øl-branchen, dvs. vi benytter en konkurrenceanalyse. 2

Vi analyserer målgruppen ved at lave B2C segmenteringskriterier, og dernæst ved at benytte

Gallup Kompas. 3

Vi bruger vi SWOT- og TOWS-analysen til at undersøge selve Brygselv, for at redegøre for deres

styrker, svagheder, muligheder og trusler. 4

Vi redegør for B2C-markedet med henblik på handelen fra Brygselv til kunde i forbindelse med S-

O-R modellens kriterier. 5

Visualisering

Designprincipperne bruger vi til designet af hjemmesiden for at skabe en så brugervenlig

hjemmeside som muligt. Det forløber sig således at opfylde guidens principper for at opnå det

ønskede resultat. Designprincipperne er således ” Contrast, repetition, alignment og proximity”

1

International markedsføring af Finn Rolighed Andersen m.fl. (kap. 5 – Virksomhedens omverden)

2

www.betabox.dk/porters5forces.html

3

International markedsføring af Finn Rolighed Andersen m.fl. (kap. 12 – Segmentering og målgruppevalg)

4

International markedsføring af Finn Rolighed Andersen m.fl. (kap. 4 – Mål og strategier)

5

International markedsføring af Finn Rolighed Andersen (kapitel 6)

Side 5 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

forkortelsen for disse principper kaldes for ”CRAP.”

Vi bruger Motion Design principper til analysering af vores title design, og Checkpoints by logo

design til valg af logo som indeholder de vigtige retningslinjer i et godt logo.

Kommunikation

AIDA-modellen er en kommunikationsmodel, som vi bruger til at analysere hjemmesidens design,

for at finde ud af om den kommunikere fornuftigt til kunden. AIDA har fire kriterier, som således

er: Attention, Interest, Desire og Action.

Side 6 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Research

Desk research

Vi researchede på relevante web- og videokoncepter med udgangspunkt i hjemmesiden

www.thefwa.com, for at finde nogle koncepter og ideer som vi følte var interessante, og som

kunne bruges til at udvikle idéer til Brygselvs hjemmeside.

Den første hjemmeside vi fandt interessant på www.thefwa.com var

6http://www.adidas.com/football/dk/pages/F50/, man kan på denne hjemmeside se en

fodboldstøvle, bygget fra bunden, hver enkelt del af fodboldstøvlen bliver her beskrevet. Der

bliver her lagt høj vægt på den grafiske del af hjemmesiden, hvilket vi føler er meget fangene. På

hjemmesiden giver de også mulighed for at splitte støvlen ad, så man kan se hvordan den ser ud

part for part. Dette er efter vores mening en rigtig god detalje, hvilket nemt kunne blive brugt til

hjemmesiden, da det også er en proces med mange dele og derfor kan være meget forvirrende for

kunden hvis de ikke har prøvet det før.

At skabe en hjemmeside for brygselv.dk, hvor deres proces af øl brygning bliver bekskrevet eller

visualiseret som der bliver gjort på denne hjemmeside.

Hjemmesiden her illustrere også noget unikt, da det giver kunden mulighed for at vælge hvilken

fodboldstøvle han vil have, og at den kan blive designet efter kundens behov.

Dette er præcis det samme som brygselv.dk gør, dog i dette tilfælde med øl, det er derfor vigtigt at

give kunden det syn på produktet, at det er noget unikt, som kun de bestemmer, og ingen andre

har nogen effekt på.

Som nævnt tidligere beskriver Adidas, det forskellige der indgår i støvlen, og på den måde giver

Adidas kunden en god mavefornemmelse, da kunden ved lige præcis hvad han betaler for nu hvor

man selv vælger alle materialer.

Dette er noget vi savner på Brygselvs hjemmeside, at der ikke bliver givet nok information til

kunderne, det kan let gøre at de bliver forvirret og på den måde frafalder, da kunderne føler de

ikke får opfyldt de personlige krav, som de sætter til informationen.

6 http://thefwa.com/site/adidas-adizero-f50

Side 7 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Da vi var ude ved Brygselv for at brygge øl, var der en rigtig god og informerende tavle omkring de

øl der blev brygget der, men denne tavle findes ikke på deres hjemmeside. Denne tavle beskrev

ingredienserne der var nødvendige for de forskellige typer øl.

Den anden hjemmeside vi fandt på www.thefwa.com, var en hjemmeside designet til et øl-firma,

hvor der er på denne hjemmeside er lagt meget vægt på designet, dette giver kunden en meget

større interesse i hjemmesiden. 7 Der ses derudover nogle gode billeder af de forskellige

ingredienser, som der bliver lagt i øllen, hvilket også er noget af det vi føler der mangler på

hjemmesiden.

På denne hjemmeside er der også lagt et billedgalleri op, hvor kunden kan se hvad der foregår,

dette er en meget vigtig ting for kunden, da det har en stor effekt på en beslutning, hvis man er i

overvejelsesstadiet. Da billeder der viser social hygge, har en stor overtalelses evne, er det vigtigt

at Brygselv vælger at fremstille nogle billeder af glade kunder og hyggelige omgivelser.

Den sidste hjemmeside vi har kigget på er http://www.nespresso.com/pixie/?l=en_UK, hver der

her bliver illustreret, hvordan man bruger en kaffemaskine ved navn PIXIE, og hvordan den ser ud i

de forskellige farver, der bliver altså her forklaret alt hvad der er værd at vide omkring denne

maskine. 8 9

De illustrationer der bliver lavet på denne hjemmeside, giver kunden præcis hvad de vil have, hvad

maskinen kan gøre for dem og hvordan den kan gøre dette. En hjemmeside som denne, sørger for

at for de kunder med, som ”kun” overvejede at købe, pga. de gode instrukser og illustrationer.

Ideerne fra denne hjemmeside kunne nemt blive brugt på Brygselvs hjemmeside, da vi syntes der

mangler illustrationer af hvad der foregår på selve bryggeriet.

Det er muligt at lave en illustration over den proces som kunden skal igennem for at lave sin egen

øl, og derved skabe langt bedre interesse for de morderne orienterede, som er en stor del af

målgruppen.

Vi har valgt at analysere på reklamen fra Adidas hjemmesiden, reklamen repræsentere en

fodboldstøvle der bliver sat sammen fra bunden, hvilket er en af Adidas’ nyeste koncepter.

7 http://thefwa.com/site/left-hand-brewing/q=beer

8 http://thefwa.com/site/nespresso-pixie/c=2813

9 http://www.nespresso.com/pixie/?l=en_UK

Side 8 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Afsenderen af denne reklamefilm er Adidas.

I starten af reklamen bliver der vist et klip, hvor man ser bygninger passere hurtigt forbi kameraet,

der bliver her spillet noget meget stemnings skabende musik, som sætter et hvis tempo i

reklamen, og gør den spændene. Dernæst bliver kameraet panoreret over på Messi som sidder i

en bil og kigger ud af vinduet, med et uroligt blik. Musik bliver her lidt højere, og der er nu også

kommentatorer i baggrunden, som kommenterer en fodboldkamp. Der bliver derefter zoomet ind

på de ”perfekte fodboldstøvler”, som ligger på sædet ved siden af Messi, han kigger ned på dem

og der bliver igen filmet ud imod bygningerne. Der bliver igen zoomet ind på fodboldstøvlerne og

derefter over på Messi, som sidder med et smil på læberne. Derefter ser man Messi tage sin støvle

op, hvor han samler den sidste del af støvlen og er nu klar til kamp. Bilen kører ind på stadion,

hvor der står fotografer og tager billeder af ham. Derefter bliver der vist nogle hurtige klip, hvor

det skifter imellem Messi på fodboldbanen, og Messi, som er på vej ind på fodbold banen.

Reklamen ender med, at man ser Messi på vej ind på det store stadion, med sine perfekte sko i

hånden, hvor der står teksten ”Smart football has arrived”.

Stiltrækkene i denne reklame er meget morderne. Der bliver brugt simple farver og en god

stemnings musik for at få seeren til at føle hvordan fodbold spilleren føler. Adidas prøver i denne

reklame at sætte en hel ny stil, da de beskriver en helt nyt og unikt produkt som kunden kan

designe/producere efter deres egen smag.

Fortællerforholdet er i denne reklame første person, da Adidas har set Messi som hovedperson, og

derfor er meget i fokus i reklamen.

Budskabet med denne reklame er at give hver enkelt fodbold spiller den følelse af, at de kan være

som Messi, at de kan lave deres egne og helt unikke fodboldstøvler, så de føler sig selvsikre når de

kommer på banen.

Vi har valgt denne reklame, da vi syntes måden de brander deres egen produkt, ved at vise, at det

er så unikt, at selv verdens bedste fodboldspiller Lionel Messi, kan bruge disse støvler. Dette er en

stor inspiration til, hvordan man kan brande Brygselv, da det nemlig også er noget unikt, som et

hvert menneske kan komme ind og købe/prøve, selvom det er eksklusivt.

Side 9 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Field research

Inden projektet begyndelse, tog vi på besøg hos virksomheden, Brygselv. Vi fik en god rundvisning,

en lærerig og informativ tale af chefen, en god oplevelse, et indblik i medarbejdernes

arbejdsindsats, viden om processen og en forståelse for konceptet.

Under besøget sørgede vi får, at tage notater af processen samt billeder af div. ressourcer der skal

bruges samt billeder af omgivelser. Grundet det, at vi skulle bruge viden om processen til en

reklamevideo og billeder til hjemmesidens design. En anden vigtig ting vi fik af ud af besøget, er

forståelsen i konceptet og om hvordan virksomheden fungere og arbejder, så vi kan lave en

fornuftig markedsføring for Brygselv, med bl.a. henblik på deres kompetencer. Foruden fik vi en

idé om hvem de primært henvender sig til, altså en målgruppeforståelse, så vi kan designe og

opbygge produkterne efter den målgruppe som vi på det grundlag kan analyser.

Analyser, strategi- og konceptoplæg

Vi vil igennem dette afsnit skabe et overblik over Brygselvs forretning – og virksomhedssituation,

ved at analysere mikro- og makromiljø.

PEST – Analyse

For at analysere makromiljøet, (det fjerne miljø fra omverdenen) har vi brugt PEST-analysen, for at

undersøge den økonomiske, politiske, teknologiske og sociale del.

Politisk

Da der i Danmark er afgift på alkohol (ethanol) betaler de alm. øl-producenter/virksomheder

afgiften på det faktiske alkoholindhold. Dog er der en måde at undgå afgiften på, nemlig ved at få

at kunderne til selv at yde arbejdskraften, og derved brygge deres egen øl. 10

Økonomisk

Dansk statistik har lavet en analyse over danskernes indtagelse af øl, som viser følgende:

”Danskernes indtag af øl var i 2010 det laveste i de ti år, hvor forbruget er blevet beregnet. Det

samlede forbrug udgjorde 453 mio. liter, hvilket er 4,9 pct. mindre end året før. I 2000 blev der

drukket 614 mio. liter øl, og ølforbruget er dermed faldet med 26 pct. i løbet af de sidste ti år. 11

10 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=209149&vId=0

11 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR290_1.pdf(27/02-2012)

Side 10 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

(se bilag 1)

Danmarks inflations procent påvirker også den økonomiske del, som bl.a. er blevet forårsaget af

den økonomisk krise vi gennemgik for ca. tre år siden. Vores inflations procent har i de sidste tre

år ligget på omkring de to. 12 (se bilag 2)

Social

Der er på danskstatistik lavet en undersøgelse omkring forbruget i Danmark, hvor de har fundet

frem til, at en gennemsnitlig dansk husstand i 2008, havde et samlet forbrug på 308.000 kr. Det

svarer til at næsten halvdelen af den samlede indkomst bruges på forbrug. Hvis man præciserer

forbruget lidt mere, svarer drikkevarer og tobak til ca. 3,4 pct. af forbruget. 13 Hvis vi sammenligner

forbruget med vores naboland Norge, havde de et samlet forbrug på 395.093 kr. og hvor kun 2,6

pct. af forbruget bruges på drikkevarer og tobak. 14 I landende som Italien og Frankrig er trenden at

drikke vin, hvor den i Danmark er at drikke speciel-øl. (se bilag 3 og 4)

Teknologisk

Inden for øl brygningens er der foretaget en udvikling af malt ekstragt, hvilket gør at man kan

brygge øllen på kortere tid en førhen.

Porters Five Forces

For at analysere mikromiljøet (det nære miljø fra omverdenen) har vi brugt Michael Porters

model, for at undersøge konkurrencestrukturen i øl branchen. Dvs. vi bruger denne

konkurrenceanalyse, for at positionere virksomheden optimalt. 15 (se bilag 5)

12 http://www.euo.dk/nyheder/euidag/2011/maj/foraarsprognose2011/(27/02-2012)

13 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR116.pdf(27/02-2012)

14 http://www.ssb.no/fbu/tab-2010-06-09-03.html

15 http://www.betabox.dk/porters5forces.html

Side 11 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Leverandørernes

forhandlingsstyrke

Kundens

forhandlingsstyrke

Potentielle indtrængere

Substituerende produkter

Konkurrencesituationen i

branchen

Leverandørens forhandlingsstyrke er høj (da leverandøren er en af de

eneste, der vil levere det lave antal af materialer, som Brygselv har

brug for, har de en stor magt). Leverandøren kan derfor vælge ikke at

levere til brygselv.dk, da de har kunder, som bruger langt flere

resurser.)

Speciel udviklet malt, gør brygnings processen hurtigere.

Kundens forhandlingsstyrke er lav (Da brygselv.dk er det eneste firma i

Europa, der lader kunder brygge deres egent øl)

Udbud og prissætning er kontrolleret af brygselv.dk (da det er det

eneste firma, der gør det muligt for privat personer at brygge deres

egen øl)

Chancen for Potentielle indtrængere er lav. (Da brygselv.dk er et

meget unikt firma, som ifølge udtalelser fra Chefen fra brygselv.dk

havde meget svært ved at komme ind i branchen, da der var mange

store bryggerier, der ikke kunne acceptere dem pga. Brygselv ikke

skulle betaler afgifter.)

Brandet brygselv.dk er meget stærkt

Antallet substituerende produkter er lav (Da brygselv.dk er det eneste

firma i Europa, som giver en person mulighed for at brygge sin egen øl

efter sin egen smag)

Produktet er nyt og meget interessant for brugerne, og forældes

derfor meget langsomt

Da konkurrencesituationen for brygselv.dk er meget stille, da de er det

eneste firma der er i følgende branche.

Side 12 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

SWOT

SWOT er en forkortelse af de forskellige elementer man bruger i modellen, dvs. strengths,

weaknesses, opportunities og threats.

SWOT-analysen er rigtig god at bruge til, at få identificeret hvilke forhold den gældende

virksomhed eller klient har. Den tager fat i hvilke svage og stærke sider klienten har, så man på

den måde er på forkant med det, og evt. prøve at undgå og modarbejde de svage sider, eller

eventuelt tilpasse produktet så det er mere konkurrencedygtigt. SWOT analysen er specielt godt

egnet til at blive brugt på virksomheder, en bestemt produktgruppe, produktet i sig selv eller

måske et helt marked. 16

Styrker Svagheder

1. Unikt koncept

2. Eneste virksomhed af dens slags i Europa

3. Medarbejderne er velvidende og

entusiastiske

4. Da kunden yder arbejdskraften, bliver det

færdige produkt billigere

5. Beliggenhed – Den centrale beliggenhed i

Danmark

6. Mulighed for brygning af mange forskellige

typer øl – Ales, Pilsner, Porter & Stout

Muligheder Trusler

1. Eftersom at konceptet ikke er udbredt i

Europa, kan man udvide virksomheden

med flere bryggerier

2. Man kan udvide konceptet således at

3.

kunderne ikke selv behøver være med til

produktionen af deres øl

16 International markedsføring af Finn Rolighed Andersen m.fl.

1. Brygselvs konkurrenter er meget større

2. Brygselv er ikke godt markedsført, og

derfor ukendt blandt mange danskere

3. Man skal selv være med i produktionen af

sin øl, dette kan både være en styrke og en

svaghed alt efter hvilken kunde man har

med at gøre

4. Der er en ventetid på ca. to uger efter

produktionen, til produktet er

færdigbrygget

1. Hvis Brygselv ikke bliver markedsført

ordenligt, forbliver de sandsynligvis

passive

2. Hvis råvarerne stiger i pris

3. Hvis danskerne stopper med at drikke så

meget øl

Side 13 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

TOWS

TOWS-analysen udarbejdes for at finde virksomhedens strategiske udviklingsmuligheder. Man

kombinerer SWOT-analysens faktorer (styrker med muligheder, svagheder med muligheder osv.)

således at TOWS-analysen bliver en overbygning på SWOT-analysen. På den måde identificeres de

mulige strategier. 17

Muligheder(O)

O1: Eftersom at konceptet ikke

er udbredt i Europa, kan man

udvide virksomheden med flere

bryggerier

O2: Man kan udvide konceptet

således at kunderne ikke selv

behøver være med til

produktionen af deres øl

O3: Korrekt Brug af reklamer og

hjemmesider kan promovere en

virksomhed

Stærke sider(S):

S1: Unikt koncept

S2: Eneste virksomhed af dens

slags i Europa

S3: Medarbejderne er

velvidende og entusiastiske

S4: Da kunden yder

arbejdskraften, bliver det

færdige produkt billigere

S5: Beliggenhed – Den centrale

beliggenhed i Danmark

S6: Mulighed for brygning af

mange forskellige typer øl – Ales,

Pilsner, Porter & Stout

Maxi-Max(S-O)

A1: Forstørre virksomheden til

EU med deres koncept. (S1, S2,

S5, O1)

A2: Markedsføre Brygselv via

web 2.0 og reklamer med

henblik på konceptet for at bane

vejen frem. (S1, S6, O3)

17 International markedsføring af Finn Rolighed Andersen m.fl.

Svage sider(W):

W1: Brygselvs konkurrenter er

meget større

W2: Brygselv er ikke godt

markedsført, og derfor ukendt

blandt mange danskere

W3: Man skal selv være med i

produktionen af sin øl, dette kan

både være en styrke og en

svaghed alt efter hvilken kunde

man har med at gøre

W4: Der er en ventetid på ca. to

uger efter produktionen, til

produktet er færdigbrygget

Mini-Max(W-O)

B1: Pga. store konkurrenter kan

det være svært, at blive udbredt

på nye markeder. (W1, O1)

B2: Pga. ventetiden på to uger,

kan det være svært at tiltrække

kunder langvejs fra. (W4, O2)

Side 14 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Trusler(T)

T1: Hvis Brygselv ikke bliver

markedsført ordenligt, forbliver

de sandsynligvis passive.

T2: Hvis råvarerne stiger i pris

T3: Hvis danskerne stopper med

at drikke så meget øl

T4: Konceptet ikke rammer

målgruppen

T5: Hjemmesiden bliver for

uoverskuelig og avanceret

Forretningsforståelse (B2C)

Maxi-Mini(S-T)

C1: Under markedsføring skal

der reklameres med de stærke

sider i virksomheden. (S1, S2, S3,

S4, S5, S6, T1)

Mini-Mini(W-T)

D. Ved brug af markedsføring,

innovative idéer og et godt

koncept, skulle det være muligt

at, ramme målgruppen og skabe

større succes for virksomheden.

(W1, W2, T1, T4, T5)

Tilbyde en ny service hvor

Brygselv brygger øllen så

kunderne bare skal hente deres

færdigbryggede øl ud fra deres

egne tanker og idéer. (W3, W4,

For at få en forståelse af hvordan Brygselvs forretningstilstand er, har vi valgt at lave nogle

analyser omkring deres B2C markedsføring og goder, så vi kan beskrive hvorfor vores koncept og

kommunikationsmetode er en forbedring til hvad de har nu.

Konsumentmarkedet (B2C)

B2C-markedet (Busiess-to-Costumer) omfatter alt fra konsument til forbruger, og da Brygselv er

fra virksomheden og direkte til forbrugeren er det kategoriseret som et B2C-markede. Foruden

B2C-markedet er der B2B-markedet (Business-to-Business) og B2G-markedet (Business-to-

Governemt). Brygselv henvender sig også sekundært til B2B-markedet. 18

S-O-R model

En S-O-R model handler om købsadfærd. Det første der sker, er at forbrugeren bliver påvirket af

virksomheden ved at modtage stimuli (S), som f.eks. produkt eller pris. Det næste der sker, er så at

forbrugeren formentlig finder disse stimuli interessante(O) og vil give respons (R) på dem.

S-O-R modellen er i særdeleshed velegnet til vores koncept, da det giver os indblik i hvilke ting der

er gode at have med i reklamen, og hvilke der er knapt så gode.

18 International markedsføring af Finn Rolighed Andersen (kapitel 6)

T4)

Side 15 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Stimuli

De 4 p’er benyttes til fysiske produkter, hvor de 7 p’er benyttes til serviceydelser. Grundet

virksomhedens produkt har vi valgt at bruge de 7 p’er pga. serviceydelsen. De 7 p’er består af

følgende variabler:

Produkt: Oplevelse (det fysiske produkt – øl). Øllen har en høj kvalitet, da man i bund og grund

selv bestemmer ens færdige resultat. Sikkerheden er her i top.

Pris: Prisen pr. øl er høj i forhold til en alm. øl, hvis man ser bort fra oplevelsen og ens muligheder

for kvalitet. Kontra en speciel-øl koster det ikke mere dog, men det er lige så meget oplevelsen

man betaler for på Brygselv. Da det er den eneste virksomhed med konceptet i Europa, er

helheden i prisen ikke til at sammenligne med lignende bryggerier.

Place (distribution) : De beder kunderne om at komme til virksomheden Brygselv, for at få lavet

deres øl. Brygselv har gjort meget ud af at skabe hyggelige rammer i bryggeriet, så kunderne får en

god oplevelse.

Promotion (reklame/branding): Deres eneste distributionskanal er en hjemmeside. Da

beliggenheden er på Fyn, ligger de godt og centralt i Danmark. De har åbent hele ugen i

dagtimerne, og sørger derved at kunderne nemt kan få tid til at besøge dem.

Brygselv har desuden forsøgt sig med et par reklamevideoer i tv2-fyn reklamerne, og dette har da

også haft god effekt, det blev dog vurderet til at være for dyrt for dem.

-------------------------

Personale: God vejledning af processen. Personalet er velvidende og behjælpsomme under hele

forløbet. Som kunde bliver man guidet igennem forløbet og bliver bevidst om brugen af de div.

ingredienser.

Physical evidence: Vi laver selv blandingen, og souvenirs såsom mærkatter som bliver hængt op.

Der er pyntet med div. ølrelationsdele såsom gamle ølflasker. Udstyret er renligt og effektivt.

Hjemmesiden har mangler og er ikke indbydende eller sælgervenlig.

Processer: Betalingen foregår på fremmødet. Der er mulighed for internetadgang på stedet til

forskning samt fremstilling af mærkat. Der er mulighed for assistance under hele processen. Man

Side 16 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

skal selv hente ens færdigproduceret øl efter tapning – man får muligheden for selv at designe

dåsens eller flaskens mærkat.

Organisme

Baggrundsvariabler

19 20

For at runde ud i en beslutningsproces, forekommer der visse baggrundsvariabler. Der tages

udgangspunkt i, at forbrugeren er et komplekst individ, er derfor udviser kognitiv adfærd med

henblik på stimuli. Baggrundsvariablerne består af følgende hovedpunkter: Det er vigtigt at

benytte sig af Baggrundsvariabler, da det giver et rigtigt godt indblik i hvilken målgruppe vi har

med at gøre, og hvordan vi rammer den bedst, både via web og video. (se bilag 6)

Kulturelle forhold:

Kultur: Danmark er et af de lande som indtager mest alkohol. Som dokumenteret i PEST-analysen

drikker danskerne meget øl. I Danmark er det en tradition at servere en øl til div. arrangementer

og sammenkomster.

Subkultur: Man siger at håndværkere har et ry for at drikke mange øl, pga. af traditionelle

fyraftensøl. Foruden håndværkere er div. fans, primært fodboldfans, kendt for at drikke mange øl

både før, under og efter en fodboldkamp.

Socialklasse:

En socialklasse bliver defineret ud fra årlig indtægt, og i vores tilfælde vil vi gerne ramme en

målgruppe en den lidt højere sociale klasse, da det tit er dem der har lyst til at bruge lidt penge på

disse sociale ydelser, som Brygselv tilbyder

Sociale forhold:

Referencegruppe: En referencegruppe er dem som har indflydelse på personens adfærd, enten

direkte (ansigt-ansigt) eller indirekte. I dette tilfælde er det direkte kontakt, da serviceydelsen er

en social oplevelse. Referencegruppen har en middel styrke indflydelse på personens valg, da det

kræver entusiasme fra alle deltagere men ikke er en stor økonomisk beslutning.

19 http://www.betabox.dk/marketingmix-4p.html (07-03-2012)

20 http://www.betabox.dk/marketingmix-7p.html (07-03-2012)

Side 17 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Familie og venner: Da der er aldersgrænse på køb og indtagelse af alkohol, er familien ikke den

store referencegruppe. Med henblik på vennerne kan man påvirke hinanden med hvilke mærker

man skal købe. Det kunne f.eks. være en ven der smådrillede en ven med, at drikke Slots øl i stedet

for en øl med et andet mere kvalitetsminded brand.

Opinionsleder: En såkaldt horisontal opinionsleder (trendsetter) er en fra ”samme” tilhørende

gruppe, der påvirket personens køb. Det kan f.eks. være en arbejdskollega med stor viden

indenfor øl. En vertikal opinionsleder er en udenfor personens egen gruppe, som f.eks. en kendt

eller højere stillet person.

Personlige forhold:

Alder: I livet passerer man en række faser i takt med alderen, som er kategoriseret i en livscyklus

(familielivscyklus – FLC) på 6 niveauer med hver sit forbrugsmønster. Forbrugeren kan præciseres

på disse to niveauer: Par/enlige med yngste barn over 6 år, og midaldrende hvor børnene er flyttet

hjemmefra. Begrundet af den årsag, at økonomien er god og man begynder at sætte pris på

kvalitet.

Beskæftigelse og indkomst: Eftersom at målgruppen er primært mænd, kan vi indsnævre

forbrugerens arbejdsplads til et mandejob med en middel lønning med baggrund på, at

forbrugeren går op i kvalitet og at indkomsten påvirker forbrugsmulighederne.

Livsstil: Ens livsstil varierer af aktiviteter, interesser og holdninger. Forbrugeren skal f.eks. gå op i

sig selv, er socialt anlagt med venner/familiemedlemmer, går op i hobbyer og underholdning, samt

interesserer sig for specialiteter.

Psykologiske forhold:

Behov: Forbrugeren har nogle konkrete behov som han skal have dækket, og disse behov kommer

i en bestemt rækkefølge i forbindelse med, at et behov bliver dækket på lavere niveau og opad. I

denne forbindelse benytter vi os af Maslows behovspyramide, der indeholder fem behovsgrupper

i hierarkisk orden. (Se bilag 7)

Side 18 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Fysiske behov: Drikkelse (overlevelse).

Maslows behovspyramide

Tryghed: At man ved hvad der er i det som man køber og skal drikke.

Sociale behov: Man vil gerne ses som en ”værdig” person ved at gå op i kvalitet.

Egobehov: Her bliver man beundret på ens indsats for, at få sit eget unikke produkt.

Selvrealisering: Forbedre produktet ved at udfordre ens egenskab for ølproduktion.

Købemotiver: Købemotiver er personens bestemte måde at få dækket sine behov på, i

modsætning til Maslows behovspyramide hvor det kan variere fra person til person. Det

funktionelle købemotiv er, at den færdige øl er unik og velsmagende for en selv. Man ved hvad der

er i, og man ved hvilken smag/aroma den får.

De sociale købemotiver

Det sociale købemotiv er ”veblen effekten” pga. kvaliteten, da man gerne vil vise at ens økonomi

er god. De andre sociale købemotiver har følgende betydninger: Købes fordi andre køber det

(band-waggon effekt), købes for at være anderledes (snob effekt), købes fordi det er billigt (thrifty

effekten). (se bilag 8)

Holdninger: Holdninger er forudbestemte når de reagerer på stimuli. Derfor går holdningerne i

forbindelse med målgruppen, da man gerne skulle ramme den korrekte målgruppe med de rigtige

forudbestemte holdninger. Da forbrugeren er en der går op i kvalitet, er han forudbestemt på, at

det er et unikt og kvalitetsprodukt.

Respons

Responsen (R) er den sidste del af S-O-R modellen. Her skulle forbrugeren gerne runde ud i at købe

produktet.

Købsadfærd

Det mest relevante emne under købsadfærd er købsbeslutningen, da det er her man når til

beslutningsprocessen i købet. Købsbeslutningen indeholder fem faser i en sekvens, som man går

igennem kronologisk.

Side 19 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Købsbeslutnings faser

Problemerkendelse: Forbrugeren erkender disse to dele:

En bedre mulighed, da han nu har muligheden for at forbedre smagen øl.

Dvs. at der opstår kognitiv dissonans (positiv problemerkendelse)

En nyt behov, hvor han her vil føle sig ”sejere” med hans nu unikke øl.

Informationssøgning: Her undersøges der om der er andre måder at opnå behovene på, f.eks.

om der er andre måder at producere/købe en unik øl. Det vil ikke have de

store omkostninger, da det sandsynligvis vil foregå via internettet.

Vurdering af alternativer: Der er en række kriterier som forbrugeren skal vurdere med henblik på

informationssøgningen. F.eks. vil hans selvopfattelse stige hvis han vælger

Brygselv, samtidig med om han får den værdi for pengene han vil opnå.

Købsbeslutning: Her beslutter forbrugeren om han vil købe eller ikke. Det sker efter han

har vurderet de interessante købsalternativer, som skulle løse hans

primære problem. Her indser han at købet i Brygselv opfylder hans

ønsker.

Efterkøbsadfærd: Her bliver forbrugeren tilfreds eller utilfreds. Han bliver selvfølgelig

Strategi og koncept

tilfreds, da han selv har valgt smagen på det fysiske produkt.

Efterfølgende kan han invitere pårørende til smagsprøve for at få

bekræftet hans køb.

Mht. promoveringen af Brygselv, producerer vi en hjemmeside, reklame og 3D-video.

Hjemmesiden skal have en simpel brugerflade med moderne elementer som f.eks. slideshows og

links til web 2.0 sider. Den skal virke professionel og stilren. Vi promoverer Brygselv via B2C, for at

fange målgruppen via et moderniseret enkelt design med kvalitet og interaktion. Man skal kunne

forberede sit besøg, så man ved hvad man kan og skal, samtidig med at det skal udstråle kvalitet.

Reklamevideoen skal udstråle noget unikt akkurat ligesom deres produkt. Det gør ved således ved,

at sammenligne en almindelig ”masseproduktions-øl” med deres ”unikke-øl”, der i den forbindelse

fremstår som interessant og adskiller sig fra det regulære alternativ. Udover at produktet skal

Side 20 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

fremstilles som værende unikt, vil vi samtidig give modtagerne af reklamefilmen et indblik i

processen under brygningen af øllen, samt visualisere det sociale ved at komme til Brygselv.

Vores reklamefilm skal således forløbe sådan: I reklamespottet starter man med at komme ind af

hoveddøren ved Brygselv, hvor man får vist prøvesmagningsområdet, og den første del i processen

(finde ud af hvilken øl man vil lave). Derefter ser man en kunde i aktion, som tager en spand og går

over til malttønderne, hvor tiden bliver ”slowet” ned, og pauser til sidst helt imens malten er på

vej i spanden – samt at ejeren forklare hurtigt om hvad det er. Derefter kommer man over til

stedet hvor øllet bliver brygget, hvor kunden hælder malten i den store gryde. Her bliver der på

samme måde igen ”slowet” ned og til sidst pauses, hvor ejeren igen forklarer. Derefter ses

tapningen af deres egen øl, med igen samme effekt med hastighed og forklaring. Efterfølgende

kommer man ind til ”hyggerummet” hvor en gruppe mennesker smager på deres øl. Til sidst

kommer der et meget hurtigt rewind, så man ser hele reklamen i baglænds spol, efterfulgt af en

mand der nyder sin øl med Brygselvs logo på, for at få opfattelsen af at han kigger tilbage på, det

som en god oplevelse. 21

Kommunikationsstrategi

Da firmaet Brygselv indtil videre ikke har kommunikeret deres koncept tydeligt nok, syntes vi det

er vigtigt for firmaet, at de ligger vægt på de specielle goder som de har, dette har vi valgt at

analysere på ved at bruge en EFU-Model. Derefter vil vi bruge effekthierarki – modellen, til at

analysere hvordan kunderne ser brygselv.dk på nuværende stadie, og hvordan vi ser Brygselvs

udvikling efter dette projekt.

22 Egenskab Fordele Udbytte

- Du får på www.Brygselv.dk,

selv muligheden for at lave

din helt egen øl.

- Ud over kan du få lavet en øl

efter egen smag

- Man kan her også få lov til at

- Fordelen ved at lave sin øl på

www.Brygselv.dk, er at man

kan designe sin egen øl ud fra

smagsoplevelser, som man

har haft med en øl der måske

kun findes i udlandet, eller er

21 Rapport – Projekt 1

22 Internationalmarkedsføring(Bog) kap. 21 Effekthierarkiet-Model

- Ved dette kan du sikre dig en

god smagsoplevelse, som er

lavet helt efter din smag og

ingens andre!

- At sørge for at skabe samvær

mellem kollegaer og venner

Side 21 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

følge processen.

- Der er her plads til at op til

24 personer, kan komme ind

og lave sin egen øl

- Helt op til 6x50 liter øl af

gangen.

Effekthierarki – modellen

meget speciel.

- Dette giver dig chancen for

at få den øl du altid har

ønsket dig, til en hver

lejlighed.

- Socialt samvær med enten

private venner og /eller ens

arbejdskollegaer

- Der kan her laves øl til store

fester, med helt specielle

smagsoplevelser.

- God øl til alle lejligheder,

selv store fester.

I dette afsnit bliver målsætningen for firmaet forklaret, ved hjælp af effekthierarki – modellen,

Denne model bevæger sig indenfor følgende områder: opmærksomhed, kendskab, holdning,

præference, overbevisning og køb. Vi har i analysen af dette firma dog kun valgt, at beskrive

opmærksomhed og kendskab, da det er et nystartet firma, som ikke har et så stort navn endnu.

Opmærksomhed

Der skal her skabes opmærksomhed og interesse for at få lavet sin egen øl, dette kan gøres ved

hjælp af reklame igennem tv eller internet, altså der hvor de største sociale medier findes.

Opmærksomheden kan skabes ved hjælp af reklame, da det er en eksklusiv mulighed for at få en

øl der passer til hver enkelt person.

Kendskab

Kendskabet til www.brygselv.dk, skal findes i de kunder der har haft en godoplevelse på

bryggeriet, at deres smagsoplevelse har været som forventet eller endnu bedre. Det er vigtigt for

Brygselv.dk, at de bliver set ud ad til med et stort kendskab til øl og de forskellige smagsvarianter,

der findes i en øl så de kan guide deres kunder, når de kommer med smagsforslag.

Side 22 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Vi har her valgt at bruge effekthierarki – modellen igen til at beskrive den ønskede reaktion fra

kunden efter dette projekt, modellen forløber følgnedne: opmærksomhed, kendskab, holdning,

præference, overbevisning og køb.

Opmærksomhed

Vores mål er at skabe opmærksomhed for brygselv.dk for vores målgruppe, vi ser bedst, at 30-50%

af vores målgruppe bliver oplyst om brygselv.dk, og får et indblik i hvordan firmaet virker og hvilke

goder firmaet har. Opmærksomhed vi vil skabe, vil holde sig meget til facts, at man på brygselv.dk

kan lave en øl efter sin egen smag til en hver lejlighed, store som små.

Kendskab

Opmærksomhed som er omkring firmaet, skal sørge for kunderne også har kendskab til det, de

skal før de kommer der ind, have muligheden for at følge andre kunders oplevelser med firmaet,

og på den måde blive fristet til at lave deres egen øl.

Holdning

Holdningen til brygselv.dk produkter ud af til, skal ses som at være unikke, da man kan lave sin helt

egen øl og få en positiv oplevelse med sine venner og familie.

Præference

Kunderne skal overbevises om at den/de øl de kan lave på brygselv.dk, er bedre end en normal

standart øl, da det er en øl produceret hundrede procent efter kundens valg. Dette kan gøres ved

at fortælle om processen som kundens øl gennemgør, imens den er under produktion og ved at

give dem god vejledning om øllens smags forskelle.

Overbevisning

Da øllen fra brygselv.dk er dyrere end den normalle øl fra Brugsen, Bilka osv. Skal de derfor

overbevises om at brygselv.dk kan skabe en øl, som passer præcist til deres smag.

Dette skal gøres ved at give kunden indblik i, hvordan andre kunder har oplevet brygslev.dk.

Derudover skal kunderne også have mulighed for at komme ind og se firmaet, få nogle

smagsprøver af øl der er blevet produceret og få gode råd til hvilken øl der passer deres smag.

Side 23 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Køb

Efter kunden bliver overbevist om, at produktet er godt, kræver det måske stadig at de bliver

skubbet lidt, hvilken kan gøres ved hjælp af god service fra de ansatte på brygselv.dk.

Målgruppe

Vi valgte her at lave B2C Segmenteringskriterier på Brygselvs målgruppe og derefter lave en

målgruppeanalyse ved hjælp af gallups kompas. (se bilag 9)

Segmenteringskriterierne på Brygselvs målgruppe ses her under.

23 Hovedformer Segmenteringskriterier Eksempler

Geografiske Region

Land

Demografiske Køn

Alder

Indkomst

Psykografiske Livsstil

Holdninger

Personlighed

Adfærdsmæssige Brugerstatus/loyalitet

Udbytte ved produktet

Hobby

Færdighed

Største salgsområde er Fyn, da

virksomheden ligger i Odense S. Mens

resten af Danmark er sekundære

kunder.

Virksomheden henvender sig primært

til mænd i en alder mellem 30-60. Det

vil være hyppigst mænd med en

middel eller høj indkomst.

Det henvender sig til mænd med en

udadvendt personlighed, da det

primært vil foregå gruppevis og

socialt, som f.eks. en forretningstur.

Bruger sin tid på oplevelser og

hyggelige sammentræf. Man er øl

interesserede og motiverende, samt

søgende efter ny viden. Denne

oplevelse henvender sig til

Livsnydere.

For at danne et indblik i, hvilket segment i gallups kompas, vores primære målgruppe befinder sig

23 Internationalmarkedsføring(Bog) kap. 12

Side 24 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

i, har vi indsat nogle kriterier for vores målgruppe. Igennem flere undersøgelser er vi kommet frem

til, at målgruppen primært er mænd – mellem 30 og 60 år - der tilhører middel- eller højindkomst

gruppen. Altså individer, der tjener mere end den gennemsnitlige dansker. Det baserer vi på, at

Brygselv-”koncernen” udbyder et produkt, der mest er til for nydelse og/eller ”blæreværdien”, der

ligger i at skabe sin egen unikke øl. Naturligvis kan der argumenteres for, at produktet samtidig

skaber mulighed for socialisering blandt venner/kollegaer, men det kræver i sidste ende alligevel

en økonomi, der tillader det.

Gallups kompas er inddelt i 9 forskellige segmenter (de Individorienterede, De

Fællesskabsorienterede, De Moderne, De Traditionelle, De Traditionel-Individorienterede, De

Moderne-Individorienterede, De Moderne-Fællesskabsorienterede, De Traditionel-

Fællesskabsorienterede & Center segmentet). Som det ses i vores gallups kompas undersøgelse -

hvor vi har indsat de ovenstående kriterier - tilhører vores målgruppe hovedsageligt ”De

Moderne” med et hæld mod ” De Moderne-Individorienterede”. Folk, der tilhører disse segmenter

er personer, der er med på beatet. Det behøver ikke som sådan at være folk, der er stinkende rige,

men det er folk, der prioriterer således, at der skal være plads til at have det sjovt.

Produktbeskrivelser og forslag

Hjemmeside

Vores hjemmeside er designet meget ny moderne, den er meget overskuelig og giver hurtigt

kunden et overblik over hvad Brygselv er, da der er et slidshow som køre på forsiden, som viser

billeder af det mest basale der sker på bryggeriet. Vores hjemmeside kan ses på via dette link:

http://102830m11fa.sub.ots.dk/brygselv/index.php.

Brygselvs nuværende hjemmeside har et meget kedeligt design, og er oven i dette også lidt

forvirrende for kunden, da det godt kan være svært at finde rundt på siden og finde de

informationer som kunden leder efter. Vi har derfor valgt at lave en forside med meget

overskuelige menuer, hvor kunden kan se billeder af hvad de kan forvente på næste site.

Derudover bringer vi også nogle nye funktioner til hjemmesiden, så som at man kan bestille tid til

Side 25 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

brygning, da der er mange kunder som hurtigt springer fra hvis de bliver nød til at ringe for at få

booket en tid. 24

Sitemap

Først og fremmest opbyggede vi hjemmesidens navigeringssystem med et sitemap, for at vi kunne

designe hjemmesidens sider. I sitemappen ses hele systemet fra introen til de yderste

underpunkter, som også giver os overblikket til hjemmesidens konstruktion/opbygning. (se bilag

10)

Wireframe

Vi benyttede hjemmesiden, https://www.gliffy.com/ 25 til wireframe-produceringen. Idéen i at lave

wireframes er for, at vi kan fremvise vores idé til ”kunder” med præcist ”ufærdigt” design.

Foruden kan vi bruge det som hjælp/skabelon, til at designe den rigtige hjemmeside. Man kan se

dem forneden i miniature og i bilagene har vi designet forsiden, en af undersiderne og siden med

videospottene som grundlag for det generelle udseende. Efter wireframene var produceret,

designede vi det færdige design på forside i Photoshop, som ses efter vores wireframes.

(se bilag 11, 12, 13 og 14)

PHP-Kodning

Vi har valgt at tilføje PHP til vores hjemmeside for at holde vores kodning ”ren” og overskuelig. Ved at

benytte sig af en PHP-template gør vi nemlig serveren opmærksom på, at vi ønsker et bestemt stykke

kodning gengivet på de sider, hvor vi linker til vores template. Det stykke kode som vi har anvendt ser

således ud:

Ovenstående kodning tilføjes i toppen af vores html-sider, efterfulgt af vores content-boks. Koden afsluttes

i bunden af vores html-sider med:

24 www.brygselv.dk

25 https://www.gliffy.com/

Side 26 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

I lidt grove træk kan man altså sige, at vores template.php linker ind til vores .html docs, der så linker videre

til vores style.css

Reklame

Koncept

I reklamevideoen, er det meningen, at man skal følge en tilfredsstillet kundes tanker. Kunden

sidder på en varm sommerdag, og skal til at tage en tår af sin personlige øl fra Brygselv. Vi viser

dette ved, at man i starten af reklamevideoen ser kunden, side udenfor i godt vejr, hvor han så har

et flashback, til hvad der skete på Brygselv. Han kommer i starten ind af dørene til Brygselv, og

derefter over til smagsprøve området, hvor han hælder en af de mest solgte øl op, der er her

voice-over som forklarer om, hvilket område det er han befinder sig i, og hvad der sker der.

Derefter kommer han over og skal følge opskriften på den øl han har valgt at lave, der er her igen

voice-over, som forklarer om hvad han har lavet i denne del af processen. Derefter skal han over

og tappe malten fra en tønde, der bliver her igen forklaret kort om hvad kunden laver. Derefter

ses kunden hælde malten ned i bryggekedlen, hvor der igen er voice-over med en kort beskrivelse

af handlingen. Kunden hælder derefter ingredienser op i skåle, i dette tilfælde ser vi kunden måle

humle af, hvilket voice-overen også hurtigt forklare om. Til sidst ser man kunden sætte låg på sin

øl, da han nu har ventet 2 uger og har nu fået sin øl tappet, så den er klar til at drikke, hvilket bliver

forklaret vha. voice-over. Efter dette klip er der en hurtig rewind, hvor man ser hele processen

bagfra, men det tager kun få sekunder til man igen er ude ved indgangen, her bliver indgangen

faded ud, og her ses kunden så, side i et rigtigt dejligt vejr, hvor han tager en tår af sin øl fra

Brygselv.

Effekter

Vibrance:

Vi har valgt at bruge effekten ”vibrance” I vores reklamevideo, da det giver et pænere look i

reklamen og fjerner de kolde, lidt dunkle farver. På den måde sørger effekten for, at reklamen ser

mere positiv ud.

Side 27 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Tint

Tint har vi valgt at bruge med RBG farverne R: 0 G: 0 B: 0 i Map Black To og R: 250 G: 169 B: 14 i

Map White To. Den farve vi har brugt i Map White To, minder meget om farven af en typisk

pilsnerøl, vi har gjort dette for at holde fokus på netop øllen som er det essentielle hos Brygselv.

Exposure

Exposure er en effekt har vi brugt I reklamen, for at give den lidt mere lys, dette lys sørger for, at

reklamen ikke får en masse dunkle, negative farver, det gør så vi ender ud med et mere positivt

look.

CC Radial Blur

CC Radial Blur har vi hovedsageligt for at give følelsen af man tænker tilbage på noget, altså et

flashback. Det er først brugt lige i starten af reklamen hvor man se vores hovedperson sidder og

tænker tilbage på hans besøg hos Brygselv. Derudover har vi brugt det til at komme tilbage til

personen efter rewindet, så det ligner at det er hans tanker man kommer tilbage fra.

Mask – Feather

Vi har valgt at lave en maske med Ellipse Tool, hvor vi har lavet en feather på 647 pixels. Dette har

vi gjort for at skabe mere fokus i midten af billedet, op for at reklamen bliver mere rolig at se for

øjnene.

Opacity

Opacity har vi brugt til at ”fade” ud og ind imellem scenen hvor kunden sidder udenfor, til når han

tænker tilbage på hans besøg ved Brygselv, og igen når man kommer tilbage til kunden, som

sidder udenfor og drikker sin øl.

CC light burst 2.5:

Vi har i starten af reklamen brugt CC light burst 2.5, til at skabe et bedre indblik i vores ide for

reklamevideoen, at det er en person, som tænker tilbage på sin oplevelse hos Brygselv. Denne

effekt laver en form for feather, hvor den gør billedet / videoen meget sløret i bestemte områder.

CC light rays:

CC light rays er en kilde af lys, som reflekterer i forhold til de objekter som er i billedet / videoen.

Side 28 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Dette har vi brugt for at skabe mere liv i stilbillederne, da de godt kan virke lidt kedelige uden

effekter.

Slowmotion:

Vi har I reklamevideoen brugt nogle slowmotion effekter, disse effekter er ikke blevet så gode som

vi ville have dem til at være. Dette skyldes at vi har haft et kamera, som ikke har optaget i den

bedste kvalitet, og det var derfor umuligt for os at skabe den rigtige slowmotion effekt i Adobe

After Effects.

Lydvalg

Vi har valgt at bruge en meget stille baggrundsmusik, som har til formål at give effekten af, at

personerne som ser denne reklame, skulle tænke tilbage på nogle minder, som de finder

værdigfulde og på den måde sætte det i sammenhæng med Brygselv. Denne musik skaber også ro

i reklamen, pga. det stille tempo i melodien.

Lyden skulle gerne give et indtryk af idyl og hygge, og sammen med den stemme vi har brugt til

vores voice-over syntes vi det fungerede godt sammen.

Side 29 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Storyboard (reklame)

Før produceringen af den rigtige reklamevideo, designede vi et storyboard. (se bilag 15)

3D – Fri fortælling

Koncept

I vores frie fortælling i 3D, vil vi gerne visse at Brygselv laver en øl, som hele verden har lyst til at

smage og at det er en øl så personlig, at den gør hver en tår alle pengene værd og mere til. Dette

har vi løst ved at lave et stadion i 3D, hvor personen kommer løbende ind fra spiller indgangen, og

ud til midtercirklen på banden, hvor der står en øl. Denne øl tager personen op og drikker,

hvorefter han kaster den ned på jorden. Efter flasken rammer jorden, begynder der at gro

blomster op af jorden fra der hvor enden af flasken er, disse blomster gror op af jorden og skriver

Brygselv” på græsset.

Lyd valg

Vi har valgt at have stadie lyd, altså en stor fan skare, som hepper på personen, der skal ind og

drikke en øl. Vi har derudover sørget for at der kommer få op og nedture i lyden fra fansene, så

det virker som en meget stor ting, at han får lov til at tage en tår af den dejlige øl.

Blomster

Vi har i videoen nogle blomster som vokser op af jorden og skriver Brygselv inde i midtercirklen af

fodboldbanen. Det var dog ikke helt meningen at det skulle se ud som det gør i den endelige

video, og derfor har vi valgt at aflevere 2 videoer, så vi kan viser hvordan vi ville have blomsterne

til at gro. Det var nemlig meningen at man skulle se blomsterne i frø / normal perspektiv, så man

kunne se hvordan de groede op af jorden og hvordan deres blomster sprang ud. Dette var dog ikke

muligt, da vi ikke kunne importere alle de animerede polygoner over i iClone, og derfor måtte

sammen sætte det i Adobe After effects efter rendering.

Mocap optagelser / rettelser

Vi har i green screen rummet optaget bevægelserne, som vi bruger i vores 3D frifortællings video.

Vi har i disse optagelser prøvet, at få personen i historien til at samle en øl op på forskellige måder.

Da mocap ikke altid fanger alle detaljerne, har vi været nød til at ændre i animationerne inde i

Side 30 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

iClone, efter vi havde optaget i mocap. Dette gjorde vi ved hjælp af motion layer, hvor man kan

ændre på ledene på personen, og sørge for at animationerne ser acceptable ud.

Storyboard (fri fortælling)

Før produceringen af den rigtige reklamevideo, designede vi et storyboard. (se bilag 16)

Use Case Diagram

Et Use Case Diagram er et nyt værktøj vi har lært at håndtere her på 2.semester, det giver et godt

indblik i hvordan en virksomhed fungere i forhold til et produkt. I dette tilfælde har vi valgt, at lave

det over den hjemmeside vi laver til Brygselv. Use case diagrammet giver et godt overblik over

funktionerne på hjemmesiden og hvordan virksomheden hænger sammen. Det er derfor et

utroligt relevant værktøj til netop Brygselv da vi skal finde på et nyt web-koncept der er simpelt og

brugervenligt samt kvalitativt.

I alt helhed består vores use case diagram af kunderne på den ene side og virksomheden, Brygselv,

på den anden. Man ser derfor hvordan virksomhed, produkt og kundens behov skal fungere

sammen før man ender med et produkt der skaber flow imellem kunde og virksomhed. 26 (se bilag

17)

RTMP

Loke.ots.dk er en RTMP (Real Time Messaging Protocol) server, som sørger for at kunden får sine

oplysninger så hurtigt som muligt. Denne server kan bruges til næsten alt på internettet, så som

lyd, spil og videoer. En RTMP serveren var i starten lavet til at streame video og lyd over

internettet imellem en flash-player og en server. RTMP giver også mugligheden for kunder med lav

internet forbindelse, at få et stream, som køre nogenlunde flydende. RTMP servere splitter nemlig

filmen / lyden ind i fragmenter, og deler streaming tiden imellem serveren og klienten. Det

normale fragment størrelser på en RTMP server er 64- bytes for lyd og 128 bytes for video og

næsten alle andre datatyper. RTMP kan afspille lydfiler af typen MP3 og AAC derudover kan den

afspille videofiler, af type FLV. 27

26 www.creately.com

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Messaging_Protocol

Side 31 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Valg af FPS

Vi har på alle 3 film, som er uploaded til hjemmesiden, valgt at have en fps på 30. Dette har vi valgt, da

Marc Altfudisch, har udtalt at dette er den bedste fps, at have på en flash player, som afspiller via en

hjemmeside.

Bitrate på film

Reklame film:

Reklame filmen vare 76 sekunder og fylder 34600000 bytes, det vil sige at bitraten på filmen kommer til at

se ud som følgende:

. Det vil sige 455263,16 BPS(Bits per sekund).

3D fri fortælling film:

Da filmen vare 38 sekunder og fylder 17300000 bytes, kommer bitraten på denne film til at være som

følgende:

. Det vil sige 455263,16 BPS.

3Dblomst Film:

3D filmen med blomster, vare 42 sekunder og fylder 18100000 bytes. Det betyder at filmen har følgende

bitrate:

Codec

. Det vil sige 430952,38 BPS.

Codec indkoder data til stream eller laver et signal for transmissioner. Det vil sige at det coder eller

decoder, det bliver brugt til streaming af videoer på forskellige medier. Vi har på vores videoer valgt at

bruge et lossless codecs, hvilket gør at man kan se den fulde kvalitet af alle vores videoer. Vi har valgt dette,

da vi har brugt mange effekter i vores reklamefilm, som vi syntes er vigtige for brugeren at se. Dette gør

dog at filen har en større data størrelse, men pga. vores effekter i reklame filmen, syntes vi at det var det

mest optimale at bruge.

Design manual

Logo Beskrivelse

Vi har valgt at lave et helt nyt logodesign til Brygselv, da vi

ikke syntes at deres nuværende logo, viser en stor seriøsitet

og nemt kan blive misforstået. Vi har valgt at bruge 2 havre

strå, da det relatere til øl produkter. Derudover har vi brugt

3 simple farver sort hvid og orange.

Farverne i logoet:

Farve i logo Orange

Pantone 145 C

Side 32 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

CMYK C18, M57, Y100, K3

RGB R203, G123, B2

Farve i logo Sort

Pantone 419 PC

CMYK C75, M68, Y67, K90

RGB R0, G0, B0

Farve i logo Hvid

Pantone 1 PC

CMYK C0, M0, Y0, K0

RGB R255, G255, B255

Font til logo

Serif pro: Sjsaksjakdqwioeqijsalkdajiqwjwqoaskl

Den valgte font er Trojan Pro. Skrifttypen er designet i 1989, af designeren Carol Twombly til

Adobe. Skrifttypen består af ”all caps” (dvs. kun store bogstaver).

Logoet kan ses nedenfor som henholdsvis sort/hvid og greyscale.

Webdesign

Nedenstående gælder for forside

Placeringer

Logoet er placeret øverst til venstre på siden.

Side 33 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Farver

Brugen af farver er angivet i hexedecimale tal:

Tekst på siden: #ffffff

Baggrundsfarve: #120703

Hovedmenu: #000000

Font

Calibri

Menulinje: 24

Links/adresser: 18

Brødtekst: 18

// Style Guide //

Farvepalette i hexedecimale tal:

Orange #e67d01

Sort # 000000

Hvid # ffffff

Skrifttyper:

Trojan Pro (Title design)

Hiruko (Introduktionsvideo)

Vijaya (Lower 3rd)

Aharoni (Bumper 1)

Times new roman (Lower 3rd, Bumper 2 & title design)

Effekter:

CC Pixel polly, particle world, Slider control (bumper2)

Glow, Spherical field (bumper 1)

Reklamefilm:

Speed/duration(Slow-motion effekter og rewind effekt i slutningen af reklamefilmen)

Levels (farvekorrektgering)

Længde af animation:

Reklame filmen – 85 sek.

Side 34 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

introvideoer – 48 sek.

Lower 3rd – 3 sek.

Title design – 6 sek.

Designanalyse

Til analysen af vores hjemmeside benytter vi de fire designprincipper fra ”The Non Designers Web

book”. De fire principper er følgende: alignment, proximity, repetition og contrast(CRAP). 28

CRAP

Contrast (C)

Vi har bl.a. benyttet os af farvekontraster mellem baggrund og tekst, for at gøre teksten så tydelig

som mulig. Derudover har vi lavet kontrast på skriftstørrelserne for, at gøre nogle af teksterne

mere tydelige og iøjefaldende.

Repetition (R)

Sådan som vi har valgt, at opbygge hjemmesiden er, at alt er sat ind i en slags skabelon som

baggrund, for at gennemgive selve designet på hele sitet. Dvs. at baggrunden, de gennemsigtige

kasser, menulinjen og kontaktlinjen går igen på alle siderne.

Alignment (A)

Alignment ses for det første på vores menulinje i forbindelse med logoet. Vores billeder nederst på

forsiden flugter vandret, ligeledes billedteksterne.

Proximity (P)

Billederne nederst som er meningen, at skulle være links har en vis nærhed sammen. Man kan

sige, at de er i gruppe sammen og derfor har vi sat dem sammen således på hjemmesiden.

Foruden analysen af hjemmesiden har vi analyseret vores motion design (de to bumpers samt lover

third og title design).

Bumper

29 30

En bumper, er det man ser i fjernsynet mellem et program og reklamerne. Den varer kun meget

28 http://102830m11fa.sub.ots.dk/brygselv/index.php

29 Design 2011 af René Birkholm (Graphic Design)

30 Motion Graphics Design by Jon Krasner

Side 35 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

kort tid og indeholder som regel kun et navn og et logo. Vores første bumper, er en kort animation

med teksten ”Brygselv”. Navnet kommer frem i flammer og ender med at blive til metal. Vores

anden bumper starter med en eksplosion af partikler, som forsvinder væk i midten af skærmen.

Imens partiklerne forsvinder, kommer teksten ”Brygselv – Dit personlige bryggeri” frem. Kort efter

eksploderer partiklerne tilbage, hvor teksten forsvinder i den forbindelse.

Lower third

En lower third bruges til, at repræsentere en virksomhed eller person i forbindelse med tekst og

grafik. Den ses som regel i bunden af skærmen i få sekunder, og hyppigst i div.

nyhedsprogrammer. Da vi laver den for Brygselv, har vi indsat navnet ”Brygselv” samt en kort

beskrivelse nedenunder for, at give seeren en følelse af hvorfor de skal handle ved dem. Vi har

holdt designet enkelt med en farve mindende om øl, og med en grå kant. (Se bilag 18)

Title design

Titlen er det første billede man ser, hvor seeren får en følelse af hvad der vil komme. Title design

kan bestå af både tekst og video, hvor vi i vores eksempel har lavet en kort video. Den er simpel

men fangende, på den måde at vores nye logo bliver samlet fra bunden og der kommer en kort

ekstra tekst (Dit private bryggeri).

AIDA

Attention:

Attention og dermed hvad man som netsurfer ser på hjemmesiderne.

Dette kan man som firma være bedre eller dårligere til - men grundlæggende handler det mange

gange også om hvilket CMS (Content Management Systems) man anvender.

Det første man der fanger ens opmærksomhed er slideshowet, grundet at det er placeret i midten

af skærmen og det fylder meget. Slideshowet skifter automatisk, og dette er også med til at skabe

blikfang.

Interest:

Interest og der at vække nysgerrigheden hos den besøgende.

De forskellige billeder i slideshowet har ofte en tekst tilføjet, der har til opgave at fange brugernes

interesse.

Side 36 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Desire:

Desire og samtidig at man nu har vækket et behov hos den besøgende på hjemmesiden. Denne er

kommet ind på din hjemmeside, og forventer nu præcist at finde hvad han søger.

Teksterne henover slideshowet virker en anelse udfordrende og har fokus på at sælge produktet.

Teksterne vil guide kunden, ned til billederne umiddelbart under slideshowet, disse billeder har

alle hyperlinks videre på siden så kunden kan komme videre på siden og frem til tidsbestilling og

lign. På den måde i sidste ende skaffe kunder til Brygselv.

Action:

Action er hvorfor du i det hele taget tænker denne AIDA model. Du ønsker at alt dit besvær fører

til noget. At du får et ROI (Return on investment).

Når kunderne følger teksten og billederne på forsiden, vil de blive ledt videre rundt på siden hvor

det vil enkelt og let at få arrangeret en eventuel tid på Brygselv, bestille et gavekort eller i det hele

taget bare finde vejen ned til virksomheden.

ROI(Return on investment) finder sted da kunderne hurtigt bliver ledt hen til hvordan man

31 32

kommer i, med at brygge deres egen personlige øl på Brygselv.

Logo

Som sagt i design manualen, så har vi valgt at lave et nyt design til Brygselvs logo, da vi ikke syntes

at deres nuværende logo, viser en stor seriøsitet og nemt kan blive misforstået. Grundet det, har

vi valgt at lave det simpelt og genkendeligt ved at bruge 2 havre strå, da det relatere til øl

produktionen og 3 simple farver. (se bilag 19)

3D objekter

Vi har lavet 3d-objekterne i Autodesk Maya. Alle 3d-objekterne har en relevans til Brygselv. (se

bilag 20, 21, 22 og 23)

31 http://102830m11fa.sub.ots.dk/brygselv/index.php

32 International markedsføring af Finn Rolighed Andersen m.fl.

Side 37 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Brugertest af reklamevideo

Think Aloud Strategy

Under produceringen af vores reklame spurgte vi løbende nogle medstuderende om deres mening

for at forbedre den. Den første medstuderende, Stefan Lau Fynbo Madsen, udtalte d. udtalte d.

03-06-2012:

”Det er en meget stille og rolig video, man får fornemmelsen af at det er et rart sted at komme, og

der er en god stemning. Specielt musikken er med til at skabe en rolig atmosfære omkring stedet,

samt den rolige fortælling af, hvordan brygningen foregår.

De første sekunder af filmen, kunne dog godt være lidt kortere, da det føles som en lang intro, hvor

der ikke bliver sagt noget.”

Derudover spurgte vi medstuderende Mathias Sten Stenmann Jørgensen, som kom med følgende

udtalelse d. 03-06-2012:

”Reklamen virker meget jordnær og forståelig. Musikken er afslappende og passer godt til den

stemning den prøver og skabe. Speaker har en rolig og forstående stemme. Der er dog en ting der

virker lidt forstyrrende, det slow/stop der er indimellem virker forstyrrende for man sidder bare og

venter på at det begynder og bevæge sig igen. Men ellers er det en rigtig fin og forståelig reklame,

som efter min mening godt kan måle sig med de reklamer, jeg ser på tv.”

Vi foretog også en undersøgelse på hjemmesiden, hvor vi fik denne udtalelse d. 05-06-2012 af

Charlotte Nielsen:

”Hjemmesidens design er virkelig flot, og diasshowet er en god idé. Både funktionerne på forsiden

og undersiderne virker som de skal, men de fire billeder forneden på forsiden minder for meget om

dem i diasshowet.”

Efter vi havde produceret produkterne færdige, spurgte vi 5 personer for at høre deres meninger

om vores hjemmeside, samt vores videokoncepter. Ud fra dette har vi valgt at vedlægge noter fra

2 af samtalerne i bilag. (se bilag 24)

Side 38 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Som det kan ses i bilaget mente begge testpersoner, at hjemmesiden var rigtig nem at finde ud af

og både layout og funktionaliteten var rigtig godt. Til gengæld syntes de ikke super godt om

videokonceptet til 3D-videoen, da den ikke fangede dem, og ikke helt kunne se hvad konceptet

kunne bruges til. Reklamevideoen manglede farver ifølge Bjarnes mening, ellers syntes begge

testpersoner godt om både hastighed af klip og sammensætningen. 33

Evaluering af brugertest

Efter at have fået udtalelser fra medstuderende, har vi valgt at lave introen en del kortere, da vi

også selv havde en fornemmelse af at introen var lidt for langtrukket, samt lægge lidt lyseffekt på

reklamevideoen hvor billederne er stillestående.

Efter den gode respons vi fik på hjemmesiden var vi overbevist om, at der ikke skulle foretages de

vilde ændringer. Den kritik vi fik på hjemmesiden, har vi ændret således at indsætte nogle andre

billeder på forsiden, så de ikke illustrere så meget udover det som de linker til.

33 http://www.teachervision.fen.com/skill-builder/problem-solving/48546.html

Side 39 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Evaluering

I starten af projektet delte vi opgaverne ud, matchende til vores individuelle forcer og kvaliteter.

Andreas Hertz har igennem projektet hovedsageligt taget sig af at producere effekterne i

reklamevideoen og funktionerne i den frie fortælling. Mads Pedersen har i forlængelse af dette

gravet dybere i idéerne og reflekteret over, hvorvidt der er sammenhæng i den givne teori/idé og

om den er relevant for rapporten. Samtidig har han samarbejde med Martin Nielsen om

programmeringen af hjemmesiden. Foruden hjemmesiden har Martin hovedsageligt beskæftiget

sig med den praktiske del af rapporten - han har bl.a. stået for at planlægge dagen/ugen og

”samlet de løse ender” i rapporten og lavet den kreative del til rapporten, samt fundet de

relevante dele hhs. analyser. Last but certainly not least, har Frederik Wilkens stået for at

arrangere, hvordan og hvorledes tingene i rapporten bør gribes an, og sørget for at give videoerne

og hjemmesiden den feedback det har krævet for at få det perfekte produkt. Desuden har han

stået for designet af produkterne især hjemmesiden. Vi har efter evalueringen et afsnit med Gannt

Chart, hvor der kan ses ansvarsområder og opgavefordelinger.

Vi har i bund og grund fået produceret det, som vores mål var ved hjælp af vores kompetencer,

idéologier og undersøgelser. Vi er især overrasket over hjemmesidens resultat samt

reklamevideoen.

Gannt Chart

Som det første inden projektet går i gang, sørger vi altid for at lave et Gannt Chart som er en

tidsplan over hvilke mennesker der skal udføre de forskellige opgaver, og hvor lang tid der er til

det.

Det er i dette projekt lykkedes at lave Gannt Chartet næsten som det skulle være i første omgang,

hvor man tit og ofte skrider lidt i tidsplanen har det faktisk passet meget godt i dette projekt.

Ikke desto mindre har vi valgt at ligge både det Gannt Chart ind som vi startede med at lave fra

starten af projektet, men også det opdaterede Gannt Chart ind fra slutningen af projektdelen. På

den måde kan vi evaluere om vi har holdt os nogenlunde til den originale tidsplan, og om vi i

fremtiden burde sætte mere tid af til de ting der skred i tidsplanen.

(se bilag 25 og 26)

Side 40 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Konklusion

Projektet med Brygselv er bl.a. rundet ud i en vurdering af, hvorvidt det ville være bedst at

markedsføre Brygselv med B2C- eller B2B markedet. Pga. mulighederne ved at bruge

kommunikationsprodukter til at promovere Brygselv, valgte vi at anvende B2C til

markedsføringen.

Med henblik på hjemmesiden skal vi fange målgruppen med et moderniseret enkelt design, som

har fokus på kvalitet og simpel interaktion. Hjemmesiden er vores primære måde, at nå

målgruppen på, da vi har muligheden for, at designe og programmere en unik hjemmeside, som vi

kan sprede via web 2.0.

I projektet har vi desuden arbejdet med en reklamevideo, budskabet i vores reklamevideo er at

vise hvor hyggelig og god oplevelse man kan få på Brygselv.

Som det sidste produkt i vores projekt, har vi produceret en 3D-video der har til budskab at

fremprovokere en følelse af kvalitet og unikke produkter.

Vha. virksomhedsanalyser, har vi fundet frem til målgruppen for Brygselv, derefter har vi brugt

kommunikationsstrategier til, at finde frem til hvordan vi bedst muligt rammer den gældende

målgruppe.

Side 41 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Litteraturliste

Internetsider

www.betabox.dk/porters5forces.html

(Valideret d. 10-06-2012 – af Jesper Poulsen (betabox) – Analyse af Porters Five Forces, dvs. modellen er

brugt)

www.betabox.dk/marketingmix-4p.html

(Valideret d. 10-06-2012 – af Jesper Poulsen (betabox) – Analyse af de 4 P’er)

www.betabox.dk/marketingmix-7p.html

(Valideret d. 10-06-2012 – af Jesper Poulsen (betabox) – Analyse af de 7 P’er)

www.brygselv.dk

(Valideret d. 10-06-2012 – fra JCM – Brygselvs nuværende hjemmeside)

www.creately.com

(Valideret d. 10-06-2012 – af Creately – Hjemmeside hvor man bl.a. kan designe Use Cases)

www.dst/pukora/epub/nyt/2011/nr116.pdf

(Valideret d. 10-06-2012 – fra Danmarks Statistik – Viden om hvad danskerne bruger penge på)

www.dst/pukora/epub/nyt/2011/nr290_1.pdf

(Valideret d. 10-06-2012 – fra Danmark Statistik, sidst rettet d. 01/09-2011 – Kilde på at danskerne

drikker mindre øl igennem de sidste 10 år)

http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Messaging_Protocol

(Valideret d. 10-06-2012 – fra Wikipedia, sidst ændret d. 03/06-2012 – Viden om Real Time Messaging

Protocol)

www.euo.dk/nyheder/euidag/2011/maj/foraarsprognose2011/

(Valideret d. 10-06-2012 – fra EU-oplysningen, sidst rettet d. 13/05-2011 af Martin Jørgensen – Kilde på

kommissionens prognose i EU og Danmark)

www.gliffy.com/

(Valideret d. 10-06-2012 – af Gliffy – Hjemmeside hvor man kan designe wireframes)

www.nespresso.com/pixie/?l=en_UK

(Valideret d. 10-06-2012 – af Nespresso, - Hjemmeside om en kaffemaskine kaldt Pixie)

www.skat.dk/aspx?oid=209149&vid=0

(Valideret d. 10-06-2012 - fra Skat – Viden om ølafgifterne i Danmark)

www.ssb.no/fbu/tab-2010-06-09-03.html

(Valideret d. 10-06-2012 – fra Statistics Norway – Undersøgelse om der er forskel på forbruget fra div. byer)

Side 42 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

http://www.teachervision.fen.com/skill-builder/problem-solving/48546.html

(Valideret d. 10-06-2012 – fra TeacherVision – Viden om brugertests med henblik på Think Aloud Strategy)

www.thefwa.com/site/left-hand-brewing/q=beer

(Valideret d. 10-06-2012 – af Favourite Website Awards – En reklame for en øl ved navn ”Left Hand

Brewing”)

www.thefwa.com/site/adidas-adizero-f50

(Valideret d. 10-06-2012 – af Favourite Website Awards – En reklame for en bodboldsko som man selv kan

designe og bygge)

www.thefwa.com/site/nespresso-pixie/c=2813

(Valideret d. 10-06-2012 – af Favourite Website Awards – En reklame for kaffemaskinen PIXIE fra

Nespresso)

www.102830m11fa.sub.ots.dk/brygselv/index.php

(Vores hjemmeside som vi har designet i forbindelse med dette projekt – En ny hjemmeside til Brygselv)

Bøger/kompendier

Design 2011 af René Birkholm

(Brug til analyser af Graphic Design samt viden om typografier, hhv. kapitlerne ”Typography og Graphic

Design)

International markedsføring af Finn Rolighed Andersen m.fl. - 3. ed. Trojka 2007

(Kap. 4 – Mål og strategier, Kap. 5 – Virksomhedens omverden, Kap. 6, Kap. 12 – Segmentering og

målgruppevalg, Kap. 21 - Effekthierarkiet-model og AIDA model)

Motion Graphics Design af Jon Krasner

(Brugt til at få viden om beskrivelse af bumpers, lower thirds og title designs)

Rapport – Projekt 1

(I forbindelse med dette projekt lavede vi en rapport i starten af projektet, hvor vi har inddraget nogle dele

fra til denne rapport)

Side 43 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilagsoversigt

Bilag 1 – Forbrug af øl (side 11)

Bilag 2 – Inflation i EU og DK (side 11)

Bilag 3 – Husstandes forbrug (side 11)

Bilag 4 – Forbrugsudgifter (side 11)

Bilag 5 – Porters Five Forces model (side 11)

Bilag 6 – Baggrundsvariabler (side 17)

Bilag 7 - Maslows behovspyramide (side 18)

Bilag 8 - De sociale købemotiver (side 19)

Bilag 9 - Gallup kompas (side 24)

Bilag 10 – Sitemap (side 26)

Bilag 11 – Wireframe (side 26)

Bilag 12 – Wireframe (side 26)

Bilag 13 – Wireframe (side 26)

Bilag 14 – Design af hjemmeside (side 26)

Bilag 15 – Storyboard af reklame (side 30)

Bilag 16 – Storyboard af 3D video (side 31)

Bilag 17 – Use Case Diagram (side 31)

Bilag 18 – Lower Third (side 36)

Bilag 19 – Logo (side 37)

Bilag 20 – 3D objekt (side 37)

Bilag 21 – 3D objekt (side 37)

Bilag 22 – 3D objekt (side 37)

Bilag 23 – 3D objekt (side 37)

Bilag 24 – Think Aloud (side 38)

Bilag 25 – Gannt Chart (side 40)

Bilag 26 – Gannt Chart (side 40)

Side 44 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag

Bilag 1

Side 45 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 2

Side 46 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 3

Side 47 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 4

Side 48 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 5

Side 49 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 6

Side 50 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 7

Side 51 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 8

Side 52 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 9

Side 53 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 10

Ølvarianter Brygselv

Video

(reklame)

Proces

Video

(proces)

Bryg

Tapning

Etiket

Intro

Forside

Events

Book tid

Priser

Gavekort

Kontakt

Facebook

Side 54 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 11

Side 55 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 12

Side 56 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 13

Side 57 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 14

Side 58 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 15

Intro, hvor man ser en siddende

kunde i nydeligt vejr, som tænker

tilbage på hans besøg hos

Brygselv.

Her følger kameraet en indenfor til

Brygselv.

Det bliver sat fokus på det første

interessante område,

ølsmagningsstedet, hvor en kunde

tapper en af smagsspæverne. Der

bliver zoomet helt ind på selve

glasset efterfulgt af et kort

tidsstop med voice-over.

Side 59 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Her ser man kort og hurtigt det

forbigående skilt med alle div.

ølvarianter men evt. kan brygge.

Man kommer her hen til

ølproduktionens første trin i

processen, hvor malten tappes.

Voice-over bliver igen brugt til at

forklare processen.

Det næste stop i processen er her

hvor der doseres ingredienser. Der

bliver igen et stop i videoen hvor

voice-over overtager.

Side 60 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Her bliver malten tilsat i kedelen,

med klippestop og voice-over.

Det sidste led i processen er

øltapningen hvor man ser en

kunde montere en ølkapsel på den

fyldte flaske.

Hele filmen bliver rewindet, så

man kommer tilbage til kunden

efter han har tænkt på hans gode

minder fra besøget. Han bliver

fadet ud idet title designet

kommer frem.

Side 61 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 16

Intro: Starter med vores

bumper, som fader ud efter

animationen.

Intro til hovedpersonen, som

løber ind på stadionet med

en god velkomst af publikum.

Personen kommer hen til en

øl som står midt på banen.

Side 62 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Personen drikker øllen som

stod klar til ham. Publikum

hepper på ham imens.

Efter han har drukket øllen

smider han den ned på

plænen, hvor efter han går til

side.

Afslutning: Efter øllen

rammer plænen, kommer en

animation med blomster som

blomstre frem og staver til

Brygselv.

Side 63 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 17

Side 64 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 18

Side 65 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 19

Side 66 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 20

Side 67 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 21

Side 68 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 22

Side 69 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 23

Side 70 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 24

Pia (Frederiks mor):

Hjemmeside-kommentar:

”Jeg syntes hjemmesiden virker meget overskuelig, dog kunne tingene godt være lidt større”

3D video kommentar:

”Videoen er lidt mærkelig, men ellers er den meget fin.”

Reklamevideo-kommentar:

”Syntes videoen var super flot!”

Bjarne (Andreas’s Far):

Hjemmeside-kommentar:

”Hjemmesiden fungere rigtig godt, og ser skide godt ud.”

3D video kommentar:

”Den er egentlig meget flot lavet, men forstår ikke helt hvad meningen er?”

Reklamevideo-kommentar:

”Ja der mangler jo lidt farver ifølge min mening, men ellers er det en rigtig god reklame!”

Side 71 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 25

Side 72 af 73


Virksomhed: Brygselv 2. sem. – Eksamensprojekt

MMD – Odense Afl. dato: 11-06-2012

Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Andreas Hertz og Martin Nielsen Gr. 2

Bilag 26

Side 73 af 73

More magazines by this user
Similar magazines