Bassen Årgang 8, nr. 1, 2011 som PDF - Brenderup og Omegns ...

dch.brenderup.dk

Bassen Årgang 8, nr. 1, 2011 som PDF - Brenderup og Omegns ...

Årgang 8— Nr. 1– februar 2011

- Formandens beretning

- Portræt af en ildsjæl

- Ekstraordinær GF

-Temaaften den 14. marts

Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH


Rally lydighed

2

i

Brenderup og Omegns civile

Hundeførerforening

D. 17/4 2011

Kom til første Rally-prøve i Danmark

udelukkende arrangeret af DCH.

Start: kl. 09.30

Dommer: Charlotte Rasmussen

Sted: Den gamle sportsplads i Brenderup

Bogensevej 12

Der kan stilles op i følgende klasser:

5464 Brenderup

Begynder – Viderekomme – Ekspert – Champion og åben klasse

Antal starter max 50

Tilmelding: Online på www.dch-tilmeld.dk. Betaling bedes ske samtidig med tilmelding.

Sidste tilmelding søndag d. 31/3 2011

Kontaktperson: Charlotte Rasmussen, mail: charas@newmail.dk tlf.: 21 28 99 73.

Bemærkning:

Da priser og regnsæt osv. endnu ikke er helt indarbejdet fra landsforeningens side, vil der

komme nærmere omkring tilmelding priser osv. på DCH-Brenderup´s hjemmeside så snart

det vil være tilgængeligt, derfor vil der også kunne opstå ændringer i forhold til det ovenfor

beskrevne.

Husk også at for at kunne stille op til Rally-prøve, skal du have en grøn lydigheds resultatbog,

som du kan få via din træner.


Velkommen til ”BASSEN”, BocH’s officielle klubblad.

”BASSEN” udkommer 4 gange om året i

februar, maj, august og november. Her vil stå

næsten alt hvad der er værd at vide om BocH.

Formålet med ”BASSEN” er at informere foreningens

medlemmer om aktiviteter, arrangementer

og klublivet, om arbejdet i bestyrelsen og

teams, og bringe emner af almen interesse for

hundeejere.

Det vil altid være os en udsøgt fornøjelse at modtage

input, en god historie, en vits, et billede eller

andet som du gerne vil dele med klubbens øvrige

medlemmer.

I ”BASSEN” finder du også annoncer. Indtægten

går til finansiering af Bassen. Hvis du kender

nogen der vil støtte vores forening med en annonce

i bladet, kan du tage kontakt til redaktionen.

Du kan finde flere oplysninger om aktiviteter i

klubben på: www.dch-brenderup.dk og på vores

opslagstavle ved / i klubhuset.

Hvis du ønsker et indlæg i bladet skal det sendes

til redaktionen :

Susanne Keldgaard Nielsen

Ejlskov Hede 8, Ejlskov

5471 Søndersø

E-mail: midrea@mail.dk

Tlf 6066 4204

Eller

Sanne Skøtt Hansen

Dankwart Dreyers Vej 12

Assens

E-mail: piroll@mail.dk

Tlf. 2829 9601

Med venlig hilsen ,

Sanne og Susanne

Indlæg der offentliggøres i bladet skal

være forsynet med navn. Offentliggjorte

indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for

BocH´s eller DcH´s officielle holdninger

og meninger. Eftertryk er ikke tilladt.

Tryk: JED IT-Service

Deadlines 2011:

Nr. 2 15.maj kl. 12

Nr. 3 15. august kl. 12

Nr. 4 15. november kl. 12

Indhold:

Formanden har ordet 4

Stafetten 6

Juletravetur 8

Temaaften den 14. marts 9

Tillykke 9

Portræt af en ildsjæl 10

Hall of Fame 11

Vinterfesten 13

Nyt tiltag—Spørgsmål vedr. sundhed 14

Årets titler 2010 14

Nyt fra træningspladsen 15

Fødselsdepression 16

Quiz 17

Referat af GF 2011 18

Forebyggelse af parasitter 19

Indkaldelse til ekstraordinær GF 23

Giftige planter

Hvad har Dgi med vores hundeklub at gøre?

Konkurrencekalender Fyn 28

Værd at vide om chip fra 3. juli 2011 29

Billeder fra Rally-træning i januar 30

Trænere, aspiranter og andre tillidshverv 31

Aktivitetskalender, Bestyrelsen m.fl. Bagsiden

3

Forsidebillede: Birthe Kristensen og Tips

Foto: Susanne Keldgaard Nielsen

25

25


Formanden har ordet

Af Torben Bak Pedersen

Formandens beretning v. GF den 19. januar 2011

Mit andet år som formand er om et øjeblik afsluttet og

som jeg sagde den aften for to år siden, da jeg valgt til

formand, ville de to første år være min lærlingetid. Det

har det så sandelig også været, selvom jeg selvsagt slet

ikke er færdig med at lære. Bliver man nogensinde det? I

den forbindelse vil jeg gerne sige dig, Susan, tak fordi du

altid var i den anden ende af telefonen, når jeg både nu

og i det første år havde brug for at trække på et menneske

der vidste rigtigt meget om DcH og foreningsarbejde

med lov, pligt og ret.

Ved sidste generalforsamling fik vi nye ansigter i bestyrelsen.

Det var dejligt, at nye medlemmer meldte sig på

banen. Det er mit indtryk, at de nye ansigter tiltrådte bestyrelsen

med de aller bedste intuitioner om at gøre et

stykke arbejde for klubben på den ene eller anden måde,

men set i bakspejlet må jeg erkende, at vi ikke havde

været gode nok til at sætte de nye medlemmer af bestyrelsen

ind i forventningerne til deres fremtidige virke,

inden de sagde ja til posten. Dette var medvirkende årsag

til, at vi stod uden kasserer allerede først på året, og da

vil jeg gerne sige dig tak, Helga fordi du sprang på, og

varetog denne post indtil i dag, hvor vi skal have valgt en

ny kasserer. Sidst på året forlod sekretæren bestyrelsen,

og trænergruppens bestyrelsesmedlem har også skiftet

nogle gange hen over året.

Et af de emner som har været oppe i bestyrelsen i år og

som jeg efterfølgende er blevet spurgt om - er Schæfer

hundeklubben. Da jeg første gang blev kontaktet om et

evt. sammenarbejde, var der mange ting som jeg godt

kunne se fordel i, spormarker, IPO, fælles temaaftener

og at vi havde den samme interesse nemlig Hund, men

det indebar også, at de gerne ville ha del i vores træningsplads.

Da jeg fik opvejet fordele og ulemper ved sådan et samarbejde

nærmere, blev det til et nej fra min side, En medvirkende

årsag hertil var, at jeg ellers ikke kunne se mig

selv i spejlet, da mit og mange andres ønske altid har

været, at vi fik både pladsen og huset for os selv.

Og så er det ej heller første gang at der er kommet en

forespørgsel om at deles om pladsen. Sidste gang sagde

vi også nej tak til jagtforeningen i Køstrup

Det blev også til et nej da bestyrelsen skulle tage stilling,

godt nok kun med et snævret flertal

Dette nej betragter jeg kun som et nej til at deles om

pladsen og huset, for vi siger ikke nej tak til et samarbejde

med andre hundeklubber. Vi har jo før lånt pladsen ud

bl.a. til DcH Odense, da de var kommet i knibe med et

4

agility stævne.

Og lige lidt mere til det med klubhuset, For det første vil

jeg sige, at jeg har haft et kanon samarbejde med kommunen

i år på alle tænkelige måder, men det har og

engang imellem været noget for noget princippet, hvilket

man ikke kan fortænke dem i, da de jo skal spare - men i

store træk har vi fået vores ønsker igennem.

Klubhuset ja hvad med det? Jo da vi fandt ud af at ungdomsklubben

ikke mere ville gøre brug af huset, har

klubben arbejdet på at få det til vores eget brug og minsandten

om det ikke er lykkes. Jeg har modtaget en mail

d. 18. november fra Middelfarts Fritids- og kultur afd.

hvor Rikke Jørgensen skriver at vi ikke kun har brugsretten

over Bogensevej 12, men at vi nu kan benytte huset

til den dag kommunen evt. selv skal brug huset.

Så kommer jeg lige til at berøre et indlæg i Bassen hvor

Maiken efterspørge en pænere omgangs tone, så man

ikke taler grimt eller nedsættende om hinanden i klubben.

Ja jeg har så også bemærket dette men også at vi

elsker vores jantelov. For det er tankeværende at når der

er én eller flere, som stopper med det erhverv de ellers

havde påtaget sig, og man spørg man ind til hvorfor. Ja

så er det som reglen fordi der bliver talt nedsættende om

ens indsats eller den måde man har gjort det på. Også

omkring min egen person kom Solveig og jeg tilfældigvis

til at overhørt, at jeg er en idiot og den værst formand

klubben har haft. Nu skal i ikke tro at jeg ligger søvnløs

over disse udtagelser omkring min person. Nej jeg var

klar over, at det kunne komme. Det var en del af jobbeskrivelsen

inden jeg sagde ja til jobbet, men for Solveig

var det hårdt og en væsentlig årsag til, at familien gerne

så mig stoppe som formand, da de i forvejen syntes at

jeg brugte for meget tid på klubben

Nej, jeg kan ligge søvnløs når klubben igen skal finde en

ny, som kan overtage et tidligere erhverv - når en ildsjæl

har sagt STOP, men Maiken du giver også selv et svar på

hvordan det kan løses, nemlig ved fælles hjælp, sammenhold

og gensidig respekt. Så derfor er jeg også glad for at

læse både Dorte Sørensen og Pernille Wolfs indlæg i

bladet hvor de skriver henholdsvis om hvordan de frivillige

ildsjæle løfter en opgave som et Dgi stævne og den

måde vi modtager nye medlemmer i klubben på.

Så her er et opråb fra mig: Være så venlige at hold evt.

dårligdomme og små borgerlig brødnid hjemme og ikke

sprede det her klubben. DET skal være rart at komme i

klubben for alle, så man med glæde kan sige at man

kommer fra Brenderup og dermed også gerne vil yde et

stykke arbejde for klubben. Vi har brug for ildsjæle.

Aktiviteter og begivenhed har der i år 2010 været mange

af, først på året havde jeg indstillet nogle klubmedlemmer

til kommunes hædring af sportsfolk og ledere. Vi

havde jo både en Danmarksmester og en Fynsmester i

Rally (Pia og Andi) og ikke mindst havde jeg indstillet

Susan til årets leder, for sit arbejde i klubben og jeg ved

at der var folk i folkeoplysningsudvalgt, der arbejdede

hårdt for at det var Susan som skulle have haft denne


tildel.

Men der var også andre i Dch der har fået øje på dig -

Susan ” her er det ikke lige Lasse jeg tænker på.” Nej

men HB - du i dag er Strategisk formand for DcH.

Nu er det ikke kun i HB, at der sidder folk med tilknytning

til Brenderup. Helle sidder i DcHs udvalg for Rally

lydighed, Benny i kommunes folkeoplysnings udvalgt,

Birthe i Dgi´s agility udvalg og Jacob er til knyet DcH´s

målsætnings udvalgt for Fyn og ikke mindst så er der

Margit og Pernille, som har meldt sig som dommeraspiranter.

En der er færdiguddannet dommer er Charlotte og

dermed tillige en af de først i DcH, der har gennemgået

uddannelsen til dommer i Rallylydighed, selv om vi

mødte lidt modstand pga. af hendes graviditet. Det glæder

mig også at der igen i år er medlemmer som har

meldt sig til at tage træneruddannelsen.

Igen i år har jeg prøvet på at være en synlig formand og

jeg har været meget ude af huset, forstået på den måde at

jeg har været ude og følge jer, når i var i konkurrencer

eller deltog i Fynsmesterskaber og Danmarks mesterskaber

i DDK og DcH regi. Det har været utroligt hyggeligt,

at være sammen med jer. Nu kunne jeg påbegynde den

lange opremsning af jeres resultater, men i stedet vil jeg

henvise til Hall of Fame i klubbladet og kun sige tillykke

til jer alle med jeres flotte resultater

Hvad stævner angår ud over vores 2 lokal konkurrencer,

har vi i 2010 haft 4 stk. alle landsdækkende - 2 i Rallylydighed,

1 C-B dag og et 2-dags agility stævne, alle 4 var

stort set nyt for os, da vi i 2009 ” kun ” afholdte en C

dag.

Jeg kan i dag sige, at de alle var vellykket og dette siger

jeg ud fra de reaktioner og kommentar jeg har modtaget

lige fra dommere til hundeførere. Nå ja, der var så lige

en enkel utilfreds hundefører som klagede over den måde

vi sendte program ud på ved vores Rally stævner,

men det overskygger ikke helheden. For ved Ag stævnet

var der nogen der sammenlignede stævnet/køkkenet med

et hotelophold.

Så jeg kan kun sige tak og gi stor ros til alle jer alle som

deltog i at få afholdt disse stævner med en entusiasme ud

over alle grænser. Så Tak til jer alle

Vores pressemand Jacob har så igen sørget for en god

presse dækning af vores klub og stævner. Dette ikke kun

5

i dagspressen, nej den helt store optur var da han fik en

aftale med TV 2 Fyn, om at de skulle komme ned på

pladsen og lave et indslag om Rally lydighed, som siden

er blevet vist i DcH´s HB med klapsalver til følge.

Så har vi jo også de faste traditioner som Natløb, juletravetur,

sommer/nytårs træning og sommer/vinterfest. Her

har vi nogle mennesker som gør en kanon stort arbejde

for at holde disse i hælvt.

De er sammen med ka-boch`en, bassen og hjemmesiden

rygraden i klubben, uden sådan en gruppe mennesker var

vi dårligt stillet. I har da også været flinke til at støtte op

om disse arrangementer, men vores vinterfesten ja den

svigtede i, om det var pga. af den fastsatte dato, ved jeg

ikke. Alle sejl var elles sat til en på opleverne med levede

musik og nissepiger. Et flot arrangement som afslutning

på året.

Så jeg håber at i vil støtte op om disse arrangementer

igen til næste år for deres ” løn” er at vi andre støtter

op, det gør deres arbejdet mere sjovt.

Så vil jeg endnu en gang lige sige tak til jer alle der har

hjulpet klubben i år, og ikke mindst skal vores træner

have en stor tak for deres indsats i klubben. I er grundlaget

og en af de faktorer sammen med det ry, vi som klub

har fået, at vi for andet år i træk har rundt 130 medlemmer.

Og så har i nok nu bemærket at den røde tråd har været

og det ikke kan siges tit nok: Husk nu at værdsætte og

værne om klubbens træner og ildsjæle, for uden dem kan

vi ikke løfte opgaven, de er og bliver den bærende kraft i

klubben.

Mine sidste ord og tanker i denne årsberetning skal gå til

Glennie Agerskov som døde d. 2. oktober 2010. Jeg lærte

ikke Glennie at kende så godt, som så mange af jer,

der sammen hende var med til at starte klubben op, men

det berørte mig dybt da jeg hørte om hendes alt fortidige

dø. Jeg nød hendes selskab og gode humør hver gang jeg

mødte hende her i klubben.

Æret være Glennies minde

Tak for ordet


Stafetten

Af Kirsten Hyldig Andersen

Hej jeg hedder Sascha. Jeg er en tæve af racen Tysk Pinscher,

min farve er rødbrun men når det er meget koldt

kan du møde mig i en rød ”flyverdragt” da jeg ikke har

for meget pels. Specielt på bugen er det noget tyndt og

underuld det bruger vi ikke i vores familie, nogen gange

tænker jeg, at jeg burde bo i de varme lande. Jeg kan faktisk

heller ikke tåle regnvejr, så i kan godt se at jeg ikke

har nemme vilkår, i et land som vores. Jeg fylder 5 år til

maj, men kan stadig huske hvordan man skal opføre sig,

hvis man vil være som en hvalp.

Min ejer hedder Kirsten. Hun har købt mig hos kennel

Lundtoft i Vrå. Hun ledte længe for at finde mig da der

ikke er ret mange Tyske Pinschere i Danmark. Første

gang hun besøgte mig, var det for at blive godkendt af

Lisbeth som havde kennelen, hun ville nemlig ikke sælge

til hvem som helst. Er der så noget at sige til, jeg føler

mig som noget særligt? Hun og resten af familien blev

gudskelov godkendt.

De fik en bog med hjem som hedder ”Ville du vælge en

Tysk Pinscher?” af Inger Hærslev, som for resten ejer

min far. I bogen står der:

Er du

Vedholdende uden at være stædig

Aktiv uden at være stresset

Nysgerrig uden at være påtrængende

Beskyttende uden at være aggressiv

Kærlig uden at være klæbende

Modtagelig uden at være underdanig

Overbærende uden at være ligegyldig

6

Kan du

Bevare det kølige overblik, selv om

”lokumet brænder”

Holde hovedet koldt og hjertet varmt

Udnytte de muligheder, som livet byder dig

Tage et par sure med en sød

Charmere bukserne af det modsatte køn

Begå dig på gården såvel som på slottet

Være både sjov og alvorlig

Så tilbyder jeg dig

Et udviklende og underholdende liv sammen

med den Tyske Pinscher

Så var de ligesom advaret inden de hentede mig!

Det var lige op til sommerferien, så det var bare en rigtig

god start på livet i mit nye hjem. Der skulle ikke foregå

noget andet, end at vi skulle vænne os til hinanden. Fedt

med al den opmærksomhed. Jeg blev langsomt vænnet

til at være alene hjemme, det gik rigtig godt og jeg ødelagde

slet ingen ting. Hov jo der var vist for resten lige

en enkelt sutsko, men det var så også alt. Der blev og

gravet nogle huller i haven, men det er jo ikke at ødelægge

vel? Det er en nødvendighed, hvis der er noget nede i

jorden man skal have fat i!

Min ejer havde en Tysk Pinscher tæve Bella før mig,

som desværre blev syg og måtte aflives da den kun var

omkring 7 år. Den gik hun til hvalpetræning med, men

fortsatte ikke efter det. Der var ikke så meget tid til det

den gang og den var vist også lidt nemmere at opdrage

end mig, hvad hun så end mener med det?


Før den havde hun en Airedale terrier han, som var en

meget kærlig hund over for både børn og voksne og i

særdeleshed over for løbske tæver. Han stak af hjemmefra,

lige så snart der var en løbsk tæve i miles omkreds.

Selv efter at der blev sat kuglerunde håndtag på yderdøren,

lykkedes det for ham at komme af sted. Han blev

meget gammel omkring de 15 år, til sidst kunne han ikke

huske hvorfor han stak af, men gik bare rundt på den

nærmeste mark og så forvirret ud.

som i kan se har hun aldrig valgt de nemmeste hunde,

jeg tror hun godt kan lide udfordringerne.

Jeg har gået til træning siden jeg var hvalp, tro det hvem

der vil! Jeg startede med hvalpetræning ved Marie. Det

var rigtig godt, her trænede vi både lydighed og og

socialisering. Vi lærte også at køre med tog og færdes

imellem mange mennesker. Jeg fortsatte på begynderhold

og prøvede at gå spor, det var bare sagen, jeg elsker

at bruge min næse. Siden hen prøvede vi et stykke tid

med agility. Det var også sjovt, men måske var jeg lidt

for meget min egen herre og ville gerne selv bestemme

rækkefølgen af springene, det gælder åbenbart ikke. Vi

fik også fighter pokalen et år, ja det var vel egentlig min

ejer der fik den, var jeg virkelig så vanskelig?

Min bedste legekammerat Audi

Nu går vi til rally lydighed og er lige startet på sportræning

også, det er bare fedt at komme til det igen, her kan

jeg holde fuld koncentration på det jeg skal. Sidste år

var vi til et par konkurrencer i rally begynderklassen. Vi

bestod begge gange med nød og næppe. Første gang var

til et stævne i vores egen klub, der var altså lidt anderle-

7

Foto: Gitte Poulsen

des end der plejer at være. Pludselig var der en masse

telte stillet op rundt om banen med en masse andre hunde

og mennesker i. Dem var jeg altså også nød til at holde

øje med og så kan det

godt være svært at koncentrere

sig. Anden gang

var i Årslev. Aldrig før

er jeg blevet budt at

skulle gå ude i den slags

vejr, det regnede så meget

at ikke engang min

ejer kunne se hvad der

foregik. Her var mit største

ønske bare at komme

i tørvejr i en af de der

telte. Nu fandt jeg da ud

af hvorfor de stiller dem

op.

Jeg tænker at vi fortsætter

med det rally, så må

vi se hvornår min ejer

har mod til at tage mig

med til konkurrence

igen. Nogen gange går det godt til træning og andre gange

går det mindre godt. Det er vist nok, når min hjerne

går i ”Pinscher mode”

Mange hilsner

Sascha og Kirsten


Juletravetur

Af Majbrit Jakobsen

Traditionen tro byder 4.søndag i advendt på juletraveturen

rundt om Langesø skoven for os og vores firbenede.

Vi var igen i år en pæn flok, der trodsede kulde, sne og is

og gik rundt.

Vejret kunne simpelthen ikke være smukkere - søen var

dækket af is, underlaget var dækket af sne (og is!!), og

på alle grene og buske lå der et tykt lag med rimfrost.

Det var en rigtig hyggelig tur. Hyggeligt lige at mødes

med de dejlige hundefolk og få ønsket hinanden en glædelig

jul.

8

Så vidt der vides kom ingen galt afsted, trods det noget

glatte føre, men mange af os måtte dog ned at ligge adskillige

gange.

Undervejs fik hundene snust, tisset og afmærket, og vi

andre fik hygget, snakket og vendt verdenssituationen.

Da vi var nået rundt, kom de trætte og veltilpasse hunde i

bilerne, og vi tobenede kunne varme os på glögg og æbleskiver.

Det er et super hyggeligt sted at mødes, da der i forvejen

er julemarked og julestemning derude, med diverse lækkerier,

boder og hestevogne. Der var rigtig god stemning,

og jeg synes det er en rigtig hyggelig tradition at

mødes og få en god dag, andre steder end på

træningspladsen, hvor vi plejer at være.

Alt i alt en dejlig tur,

dejligt selskab, dejligt

vejr og dejlige tilfredse

hunde.

Tak for nogle rigtige

hyggelige timer til

alle.

Hilsen

Majbrit med Gustav.


Tema aften den 14/3

Bliv klar til konkurrence, eller rettere bliv MENTALT klar til konkurrence.

Aftenen vil give dig nogle fif til hvordan du mentalt forbereder dig til konkurrence, og hvordan

du ved hjælp af mental træning opnår bedre resultater, så du selv bliver tilfreds.

Måske laver du fejl samme sted hver gang, måske er du bange for din hund løber væk, osv.

osv. Når vi giver det vi frygter tankeenergi, er det ofte det som bliver til virkelighed, derfor

er det vigtigt, at tænke på det vi gerne vil opnå, i stedet for det vi ikke vil opnå.

I løbet af aftenen vil jeg kigge på, hvad det er der holder lige netop dig væk fra konkurrence,

eller hvad det er, som gør dig nervøs ved konkurrence, og om du har nogen

uhensigtsmæssige tankemønstre som blokerer.

Tillykke

Pris for arrangementet

Glæder mig til at se jer den 14/3 kl.19.00

Kh. Mette Oxholm

9

inkl. kaffe og kage er 25,- kr.

Tillykke til Charlotte og Jakob med lille Nicklas


Portræt af en ildsjæl

Af Susanne Keldgaard Nielsen

I vores forening har vi en ung kvinde, som jeg tænker

alle kender. Hun er indbegrebet af godt humør, og man

kan forvente et ærligt svar lige fra leveren, hvis man

spørger.

Da hun for 3 år siden kom til BocH, fandt vi andre hurtigt

ud af, hvem hun var. Med sin høje gennemtrængende

stemme under træningen MÅTTE vi simpelthen vide,

hvem hun var. Vi vænnede os ret hurtigt til

”træningslydene”, og mange kunne nok lære lidt om positiv

opmuntring af hunden, og hvordan man fanger en

hunds opmærksomhed.

Hun har en næsten medfødt stor interesse i, at vi har en

god forening, og investerer sin energi på mange fronter i

BocH. Hun startede som suppleant til bestyrelsen, og det

viste sig hurtigt, at denne kvinde også havde en mening

om tingene, og sammen med formandens kone, blev der

sat gang i det vi alle som én nyder godt af i dag – vores

formidable køkken, der er kendt langt ud over Fyns broer.

Hun er bl.a. kendt for sine supper, formidable kager

og morgenbord, der på professionel måde bliver tilberedt

og anrettet.

Så fra suppleant gik turen til bestyrelsen, hvor hun bl.a.

var med til at fyre op under agilitytræning, hvor hendes

entusiasme i dag har givet hende en plads i DGI's agilityudvalg.

Hun er selv aktiv udøver af både agility og rally,

med sine små rotter, hvor hun både viser flotte præstationer

og det morsomme indslag.

Hun er en rigtig ”skaffer”. Dvs, hun har skaffet mange

ting til klubben til næsten ingen penge. F.eks. AV-

10

udstyr.

Og som om det ikke var nok at styre køkkenet sammen

med Anne, sidde i bestyrelsen i BocH og agilityudvalget

i DGI, nej så er hun også gået i gang med træneruddannelsen!

Mine damer og herrer – må jeg præsentere Birthe Kristensen.

En ildsjæl vi er meget heldige at have i vores

forening. Hun yder en stor indsats, og er med til at skabe

god stemning i klubben.

Sidste år kvalificerede hun sig til at komme på Hall of

Fame, da hun ved Rally-stævnet i DKK Kreds 4 i Lunderskov

den 4.7., blev Rally-Begynder-Mester med sin

hund Tips. Men i årets sidste blad var nisserne på spil,

og Birthe og Tips blev ikke nævnt. Det er vi i redaktionen

meget kede af, og vil gerne gøre godt igen. Så kære

Birthe, rigtig hjertelig tillykke med de flotte resultater,

og velkommen på Hall of

Fame 2010.

SMIL, mor… det er

os der er kommet på

Hall Of Fame...

Foto: Gitte Poulsen


Pia m. Aya Dansk Rally Champion d. 18. april

Udtaget til DcH-DM i agility – blev placeret som nr. 6

Udtaget til Fælles DM – blev placeret som nr. 13

Gitte m. Quisa Udtaget til DcH-DM i agility– deltog desværre ikke da hunden blev syg.

Rally Begynder Mester d. 22. august

Andi m. Buffy Udtaget til Rally DM – blev placeret som nr. 2

Susanne Keldgaard

m. Peia

Susanne Keldgaard

m. Baloo

Susanne Keldgaard

m. Ximena

Dansk Rally Champion d. 22. august

Udtaget til Rally DM

Rally Begynder Mester d. 22. august

Rally Øvede Mester d. 22. august

Mona m. Rohan Dansk Rally Champion d. 5. september

Udtaget til Rally DM

Christine m. Frida Rally Begynder Mester d. 18. april

Birthe m. Tips Rally Begynder Mester d. 4. juli

Charlotte m. Mille Rally Begynder Mester d. 22. august

Annemarie m. Renault Rally Øvede Mester d. 22. august

Solveig m. Cille Rally Begynder Mester d. 3. oktober (2 af oprykninger er opnået af Torben)

Gerda m. Indy Rally Begynder Mester d. 3. oktober

Dorte m. Samson Rally Begynder Mester d. 3. oktober

Sulle m Cobra Udtaget til Rally DM – var desværre forhindret i at deltage

Rally Begynder Mester d. 3. oktober

Sanne m. Paya Rally Begynder Mester d. 3. oktober

Placeret som nr. 3 i begynder klassen ved Fynsmesterskaberne

Jan m. Paya Placeret som nr. 3 i A-klassen ved DcH Fynsmesterskaberne

Pernille m. Wall-E

Birgit m. Geisha

Jakob m. Felix

Placeret som nr. 3 i C-klasse holdturnering vrd DcH Fynsmesterskaberne

Pernille m. Wall-E Er bestået DcH C-klassen 2 gange i år, og er dermed rykket op i B-klassen

11


Alt til en aktiv fritid

Bredt sortiment til forskellige

former for fritidsaktiviteter. Små

ting til campinglivet, som f.eks.

klapstole, køletasker, pløkker og

meget, meget mere.

Foder og

tilbehør til

husdyr

Hunde, katte,

fugle, fisk og

gnavere.

Kom og se

vores store

udvalg i bl.a.

halsbånd, liner,

seler, legetøj,

børster og

sakse

Gave artikler

Vi laver gave

kurve som er

specielt rettet

mod personlig

interesse

Fiskeri

Fiskegrej,

waders og

tilbehør

Jagt

Beklædning og

tilbehør

Rideudstyr

Beklædning og tilbehør til

hest og rytter

Besøg vores hjemmeside

www.fritids-land.dk

og se mere om vores

sortiment.

12

Konkurrence

resultater

Konkurrence sæsonen er ved at

starte, og hermed vil redaktionen

gerne opfordre ALLE der tager

ud til konkurrencer til, at sende

resultaterne til bladet, så de kan

blive offentliggjort.

Som bekendt, kan man jo og

være så heldig, at få en plads på

Hall Of Fame i årets sidste blad,

og det er vel ik’ så ring’ endda?

Vi har simpelthen ikke mulighed

for at være opsøgende på alle de

konkurrencer der foregår ude i

den store hundeverden. Og sender

man resultaterne til os, sender vi

dem også videre til webmaster.

Vær med til at gøre vores blad

levende ved også at sende DIT

resultat til os.

Indlæg fra konkurrencer modtages

også gerne med lidt billeder.

Med venlig hilsen

Sanne & Susanne


Vinterfesten

Af Majbrit Jakobsen

Først og fremmest vil jeg ønske jer alle

et rigtig godt nytår.

Jeg har fået til opgave at skrive lidt om

vinterfesten.

Vinterfesten - en tilbagevendende begivenhed,

der ses frem til længe forinden,

da det altid er en hyggelig og sjov

aften – uden undtagelser i år også. Man

får snakket hund, rart at man kan kævle

om vores firbenede venner en hel aften,

uden folk tror man er helt gak gak,

og får drøftet alle de ting man ikke når

ude på træningspladsen.

De behårede nissepiger var et muntert

indslag, de sørgede fint for det vanlige

lotteri med flotte præmier, samt servicering

af os alle. Det bekymrende

var, at de ikke var til at få ud af kostumet

igen.

Ikke at forglemme den levende musik. Det var super.

Der var både toner fra nu og da morfar var ung. Det

var alle tiders.

Velfortjente pokaler blev overrakt - tillykke skal lyde

til modtagerne. Flotte titler nogen kan varme sig på.

Der var lidt rykken rundt omkring hvor det skulle

foregå. At det foregik "på hjemmebane" var ikke et

minus.

De yngste deltagere var køkkenhjælpere den aften,

og de klarede det bare så flot.

En del af de billeder der bringes her i bladet

har en lille påført tekst: Foto Gitte Poulsen.

Hvem er så det, vil nogle måske tænke, så

for at stille denne nysgerrighed vil vi her

lige bringe et billede af Gitte in action.

Gitte er, ud over at være agilitytræner og

udøver, en utrolig dygtig fotograf, som vi er

så heldige at nyde godt af i BocH.

13

Alt forløb som det skulle, der var en rigtig god stemning,

da man først fandt ud af hvem der var hvem. Nogen steder

herskede der tvivl, da vi havde smidt hundetøjet, og

var nyvaskede og nydelige:-) Det er en dejlig samling

mennesker - alle med fælles interesse.

Måtte desværre tage tidligt hjem, da

vi havde en syg hund liggende hjemme,

men en stor tak og respekt til

festudvalget for et godt arrangement.

I er et super godt team!

En anden god ting var at festen ikke

blev afholdt samme dag som konkurrencen,

man slap for stress og

jag, og kunne nyde aftenen fuldt ud.

Mindes aftenen med et smil.

Tak for en hyggelig aften.

Majbrit Jakobsen med Gustav


Nyt tiltag

Redaktion vil i hver udgave af

BASSEN tage en lidt speciel

sygdom op, som hunde kan få.

Hvis I har et spørgsmål til/

omkring en sygdom, så send en

mail til redaktionen. Vi forbeholder

os ret til at sortere i

spørgsmålene.

Spørgsmål vedr. sundhed

Kan en hund få en hjerneblødning?

For at hjernen kan fungere normalt, er det nødvendigt, at

hjernen hele tiden får tilført ilt og energi. Kommer der

ikke den fornødne mængde ilt, bliver hjernevævet beskadiget.

Det kan ses ved hjerneblødning eller blodprop.

Blodforsyningen til hjernen foregår via blodkar, som

danner en ring omkring den nederste del af hjernen. Herfra

udgår yderligere kar til den øvrige del af hjernen, -

hjernecentrene - således, at hjernevævet kan forsynes

med den nødvendige ilt og de nødvendige nærings stoffer.

Hjernen har mange funktioner, og derfor er det vigtigt,

at hjernens blodkredsløb fungerer normalt.

Hvis der opstår en hjerneblødning/blodprop, er der betydelig

risiko for at hjernevævet - hjernecellerne - beskadiges,

som følge af mangel på ilt. Herved kan et eller flere

hjernecentre blive beskadiget. Når det sker, så kan hunden

vise forskellige tegn på, "at noget ikke fungerer normalt".

Det mest almindelige symptombillede kan f.eks. være

Årets titler Uddelt ved vinterfesten

Årets Ildsjæl

Pernille Gregersen

Årets ansigt udadtil

Birthe Kristensen

Årets fighter

Pernille Gregersen

Årets stjerneskud

Stephanie Rose m. Qita

Årets C-hund

Jakob Rasmussen m. Felix

14

slingerhed, ukontrollerede bevægelser af for eller bagben,

skæv hovedholdning, skæv snude, et hængende øjelåg,

hængende læbe i den ene side, øjne som ruller.

I mange tilfælde kommer der krampeanfald før de øvrige

symptomer viser sig. Som regel vil symptomerne ikke

forværres efter det første døgn.

Hvad kan jeg gøre?

Man må søge dyrlæge for at få en vurdering af hundens

almene tilstand.

En egentlig behandling kendes endnu ikke; men en understøttende

behandling tilrådes. Blodanalyser vil i nogen

grad kunne give "et fingerpeg" om lidelsens karakter.

Teknikker, som MR-scanning (Magnet Resonans ) og

CT- scanning (Computer Tomografi ) har betydet, at muligheden

for at finde ud af, om hunden har en blødning,

blodprop eller andet unormalt i hjernen, f.eks. en svulst,

er øget væsentligt. Hidtil har man antaget, at hunde ikke

eller meget sjældent kunne få en hjerneblødning. Imidlertid

har man ved hjælp af disse scanningsmetoder været

i stand til at finde ud af, at hunde også kan få disse

lidelser.

Ved hjælp af scanning kan man finde ud af, hvor stor

læsionen er, og hvor den sidder i hjernen.

Det kan være vanskeligt at vurdere om en hund med

hjerneblødning vil komme sig. Det afhænger i nogen

grad af, hvor stor læsionen er, og hvor læsionen er placeret.

Yderlig kan der være andre underliggende sygdomme,

som kan være årsag til hjerneblødning.

- Sakset fra Dyrlægevagten.dk

Årets bommert

Jakob Rasmussen

Årets umage par

Kent Martin Pelsen m. Odin

Årets personlighed

Anne Salbo

Årets medlem

Susanne Keldgaard Nielsen


Nyt fra træningspladsen

Af Jakob Rasmussen

Kære alle i DCH-Brenderup, her en lille tak fra den kolde træningsplads.

Jeg går på konkurrenceholdet sammen med min gode hund Felix, vi fik efter en sæson

med to forrygende trænere Johnny og Andy, ny træner.

Jeg fik at vide at det var Inger som skulle stå for træningen frem over, det var ikke

helt med min gode vilje, jeg vidste at Inger er kendt for at sige sin mening på en måde

så man ikke er i tvivl om hvad hun mener –Ja det lød til at nu var det slut med det

søde liv.

Tiden er nu kommet hvor vi har haft glæde af Ingers træning i noget tid, og hold da

op, hun møder troligt op i all slags vejr, er vi der ikke til tiden får vi det på en venlig

men bestemt måde at vide, -At det går ikke, vi bedes være klar til start kl. 19.30.

Inger tager altid udgangspunkt i den enkelte hund og hundefører og tager aldrig alle

over en kam. Ting man er god til bliver påtalt med det samme, og ting man ikke helt

har fat i, bliver også med det samme påtalt med gode råd om hvordan man kan ændre

det. Her er det virkelig Ingers styrke at hele tiden tager hun udgangspunkt i den enkelte

hunds psyke og ikke mindst hundeførerens signaler til hunden.

Det er altid en fornøjelse at komme på træningspladsen, det vil både jeg selv og garanteret

også Felix takke dig for.

Med venlige hundehilsner, Jakob med Felix

15

Foto: Gitte Poulsen

SNAK MED OS OM

IT- PRINT & KOPI OPGAVER

Nordmarksvej 8, Næsby, 5270 Odense N

• 6618 1168 • www.jed.dk • info@jed.dk


Fødselsdepression

Af Andi Lærkegård

Kan en hund få fødselsdepression? Har en hund følelser?

Der findes mange påstande om, at hunde ikke har følelser!

De kan ikke ræsonnere som vi mennesker, og kan

heller ikke føle som vi! Nej, muligvis rigtigt at de ikke

kan det, men følelser, jo det har de i hvert fald. Og jeg

vil vædde med at hvis vi lavede en rundspørge i vores

"lille" klub, ville vi kunne få mange eksempler på at hunde

har følelser!

Det jeg gerne lige vil berette om, er vores puddel Albertes

sidste fødsel. Alberte skulle have sit andet kuld hvalpe

i starten af december 2010. Hun havde fået et kuld

året før, og fik da 7 smukke sunde hvalpe, født uden nogen

problemer af nogen slags. Desværre døde den ene

nogle timer efter fødslen, vi ved ikke hvorfor, men tænker

at Alberte måske var kommet til at lægge sig ovenpå

ham. Han var nemlig ligeså fin og velskabt som de andre

i kuldet. Alberte lå med ham imellem forbenene i 1 time,

og skubbede til ham med snuden, for at prøve at få liv i

ham. Til sidst indså hun at han var væk, og vi kunne ligeså

stille fjerne ham. Derefter var hun MEGET forsigtig

hver gang hun skulle lægge sig hos de resterende 6

hvalpe. Men alt gik derefter fint.

Nå men tilbage til det kuld hun skulle have denne gang.

Den første hvalp Fernando blev født efter ganske kort tid

med presseveer, og Alberte klarede det hele uden problemer.

Så ventede vi på nr. 2. Og vi ventede, og vi ventede.

Da der var gået små 2 timer uden nogen lillebror,

ringede jeg til dyrlægen. Han sagde vi skulle have "is i

maven", den skulle nok komme. Alberte havde veer indimellem,

uden det dog virkede som om det var meget

hårdt. Men først efter 9 timer, lige efter jeg havde besluttet

mig for at NU skulle vi altså afsted til dyrlægen med

16

hende, kom lillebror Frodo så endelig. Jeg var da sikker

på at denne hvalp nok ville være død, efter så lang tid i

fødselskanalen og var ærlig talt næsten også ligeglad,

bare Alberte kunne få det overstået. Men Frodo var bestemt

ikke død, han levede i bedste velgående, og diede

efter kun 4-5 min. Pyha - det var godt, og vi var glade.

Vi tog til dyrlægen alligevel, for jeg ville være sikker på

at der ikke var flere hvalpe i hende, før vi ligesom kunne

slappe af. Hun blev røntgen fotograferet, og der VAR

ikke flere Fint nok, et lille bitte kuld, men sunde og velskabte.

Så kunne freden jo ellers sænke sig. Men alligevel ikke.

For Alberte var ikke glad. Hun passede sine to små drenge

efter alle kunstens regler, ingen problem der, men der

var noget galt, for hun var slet ikke den der glade altomfavnende

mor, somog så stolt ud. Jeg tog temperatur

på hende, der var ingen feber, jeg gav hende mad, hun

spiste men uden glæde. Hvad søren var der galt med min

lille, ellers meget glade tøs??? To dage efter fødslen,

hørte jeg pludselig underlige lyde inde fra stuen hvor

Alberte boede med hvalpene. Jeg skyndte mig derind, og

så Alberte undersøge brændekurven meget grundigt. Jeg

stod og gloede på hende uden at fatte hvad hun havde

gang i! Derefter gik hun simpelthen hele huset systematisk

igennem i alle hjørner og kroge, ledte og ledte, uden

jeg anede efter hvad. Efter at have været igennem hele

huset på den måde, nærmest uden af ænse mig, gik hun

stille og roligt hen til hvalpekassen, og lagde sig hos sin

to drenge. Nærmest fra den ene time til den anden, fik

jeg en anden hund at se. Alberte var pludselig glad igen,

super stolt over sine hvalpe, og spiste og hyggede sig

som man nu vil forvente af en nybagt mor.

Så gik der bare et lys op for mig. Alberte ledte efter flere

hvalpe!! Hun har garanteret ikke kunne forstå at der kun

var de to, og især ikke efter det lange fødselsforløb! Jeg

er overbevist om, at hun ledte efter hvalpe, og da hun

ikke kunne finde flere, har hun slået sig til tåls med, at

der altså kun VAR to babyer. Jeg er sikker på hun kunne


huske at der var en der døde i sidste kuld, som vi jo så

fjernede, og derfor ville overbevise sig selv om, at der

ikke lå nogen hvalpe et eller andet sted.

Så min konklusion er altså, at min hund har haft en fødselsdepression!

Ved ikke om der er noget der hedder det

hos hunde, men hvad har det ellers været?

Hvalpene stortrivedes hos deres mor, og blev to små fede

propper i løbet af få dage. Alberte havde så meget overskud

med dem, og nød at have sine hvalpe i de 8 1/2 uge

de var her.

Så jo, hunde har følelser, og vi mennesker skal passe på

med at sige: "Det er jo bare en hund".

Andi Lærkegård.

1 Har klubbens formand et mellemnavn?

2 Hvilken race har klubbens kasserer?

Send svarene til Piroll@mail.dk inden d. 1/5 2011.

Personquiz

3 T ræner Inger Pedersen har en hund, der hører ind under gruppen Belgiske Hyrdehunde, men

hvad er racens navn?

4 Hvad hedder kreds 5´s formand?

5 Har DcH Brenderup nogle dommere blandt medlemmerne og hvis ja hvem?

6 Har klubben et medlem, hvis hund hedder Cobra?

7 Hvad hedder DcH´s strategiske formand?

8 Hvad hedder klubbens PR-mand?

9 Hvad hedder klubbens trænerleder?

10 Agilitytræner Gitte Poulsen har 2 forskellige racer. Den ene er Dværg Schnauzer. Hvad hedder

den anden race?

11 Klubbens webmaster har en hund ved navn Bellis, men hvilken race er det?

12 Hvor på klubbens hjemmeside finder du oversigten over trænere?

13 Hvor mange DcH klubber er der i kreds 5?

Der trækkes lod bland de rigtige svar om 1 flaske vin sponsoreret af Mekonomen.

17


Referat af GF 26/1-2011

Referent: Lotte Bloch

Valg af dirigent

Jytte Andersen blev valgt.

Beretning ved foreningens formand

Formands beretning for 2010 v. Torben Bak Pedersen:

(Er bragt på side 4 under Formanden har ordet.)

Der var en drøftelse af klubbens brugsret til klubhus

og plads. Formandens beretning blev efterfølgende

taget til efterretning.

Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer

Kassereren fremlagde regnskab for 2010. Regnskabet

blev godkendt uden kommentarer.

Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud.

Bestyrelsen fremsatte forslag til kontingent for 2012,

der indebærer en vedtægtsændring. Pernille Gregersen

gjorde opmærksom på, at forslag skulle sendes

ud inden generalforsamlingen, og at vedtægtsændringen

derfor ikke kunne behandles. Generalforsamlingen

tog derfor efterfølgende kun stilling til følgende

kontingentsatser for 2012, som Susan Kjær fremlagde:

Grundkontingent: kr. 400,00

Træningsgebyr, voksne kr. 500,00

(Træningsgebyr giver 1 person ret til træning med en

eller flere hunde på et eller flere hold uden ekstrabetaling)

Træningsgebyr, børn til og med 16 år kr. 200,00

Støttemedlemmer: kr. 100,00

Kontingentforslag for 2012 blev vedtaget.

Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

Valg af formand og kasserer

Følgende blev valgt til stemmetællere: Helga Vinkel

og Mie Larsen

Valg af formand:

Torben genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater.

Torben fremlagde efterfølgende sine visioner for

næste valgperiode.

Kasserer:

Helga Vinkel genopstillede ikke. Forslag til ny kasserer:

Kirsten Hyldig Andersen og Pernille Greger-

18

sen. Kirsten blev valgt for 1 år.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (der skal vælges 3)

Forslag: Benny Ziegler, Jakob Rasmussen, Lasse

Elving Stoklund, Susanne Stollig (Sulle), Susan

Kjær.

Susan blev valgt for 2 år. Benny blev valgt for 2 år.

Sulle blev valgt for 1 år.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Jakob og Lasse blev valgt til suppleanter uden modkandidater.

Valg af 2 revisorer

Majken Andersen modtog ikke genvalg. Pernille

Gregersen modtog genvalg og blev valgt. Helga Vinkel

opstillede og blev valgt.

Valg af 1 revisorsuppleant

Margit Rasmussen opstillede og blev valgt.

Eventuelt

Birthe orienterede om, at der forsvinder penge fra

køkkenpengekassen. Fra nu af vil der kun være begrænsede

byttepenge i kassen - så derfor husk småpenge.

Birthe reklamerede for arrangement med Mette Oxholm

den 14. marts 2011 kl. 19, hvor hun taler om

konkurrence og nervøsitet. Det koster 25 kr. at deltage.

Margit foreslog, at der blev lavet et kaffekort, så

man betaler for fri kaffe i en fastsat periode. Ideen

tages op i køkkenudvalget.

På spørgsmål fra Pernille sagde Torben, at klubbens

arrangementer var ved at blive lagt ind på DcHs kalender.

Susan supplerede, at det er noget klubben

selv skal sørge for, og at det skal ske senest 31. januar.

På spørgsmål fra Johnny svarede Benny, at der absolut

ikke er lukket for at få lavet en IPO brugshundeafdeling

i klubben. Susan sagde supplerende, at hun

vil gøre sit til at få skaffet figurant og de materialer

der skal til at få det startet.

Køkkenet har kun betjening og servering på søndage,

så de øvrige dage er man velkommen til selv at tage

toasts (10 kr. pr. stk).

Inge sagde, at der var to medlemmer på hendes hold,

som ikke har råd til at betale kontingent ad en gang –

hun bad bestyrelsen om at overveje en løsning snarest.


Gunnar spurgte om der er nogen opfølgning på folk

som ikke dukker op til træning? Jakob foreslog, at

man kunne undersøge hvorfor de ikke kommer –

måske kunne man lære noget af det.

Steffen bad bestyrelsen om at overveje om man kunne

lave en indhegning, så der heri kunne laves hvalpetræning

og frit søg for muskelhunde. Bestyrelsen

tager stilling til om forslaget er lovligt og muligt.

På spørgsmål fra Gunnar præciserede Susan, at det i

Forebyggelse af parasitter

Af Susanne Keldgaard Nielsen

Loppe- og flåtangreb er en udbredt og permanent risiko

for alle kæledyr. De er den direkte og indirekte årsag til

visse sygdomme. Både lopper og flåter kan angribe kæledyr,

overføre alvorlige sygdomme, forårsage hudskader

og smerter. De kan også overføre bændelorm. Flåter ernærer

sig ved at suge blod fra dyret og formerer sig i det

omgivende udendørsmiljø. Hvis man ikke fjerner en flåt

kan den sidde på dit kæledyr i 3-10 dage.

En lille parasit med store konsekvenser...

Flåter og lopper er en stor risiko, ikke kun for dit kæledyr

men også for dig!

19

første omgang er egen ansvarsforsikring, der dækker,

dernæst DcHs udvidede forsikring – også hvis der

trænes udenfor pladsen.

Inge spurgte til om det ikke var hensigtsmæssigt at

se forsikringspapirer hvert år for alle medlemmer.

Procedure for dette tages op.

Der var ikke mere til eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede

generalforsamlingen for afsluttet.

Nogle sygdomme kan overføres til mennesker

Lopper og flåter kan forårsage en række sygdomme,

hvoraf nogle kan overføres til mennesker. Lopper kan

forårsage følgende sygdomme: pulicosis, en tidlig reaktion

på et loppebid, hudirritation og pruritus (kløe), loppeallergi

(FAD) eller overfølsomhed for loppebid; hæmoplasmose,

som angriber røde blodlegemer; bartonellose

(hos mennesker skyldes sygdommen kradserifter fra

kattekløer); og bændelorm, som kan smitte mennesker og

især børn, hvis de kommer til at sluge en smittet loppe.

Listen for flåter er længere. De kan forårsage: anaplasmose,

borreliose og babesiose, De kan også forårsage sygdomme

som kan ramme mennesker. Danske flåter indeholder

også det farlige flavivirus, som giver anledning til

TBE (Tick-borne encephalitis) som også kaldes europæisk

hjernebetændelse. Desuden kan mennesker få Lymes

borreliose og rickettsiose.

Lopper og flåter giver sygdomme


Pulicosis

Loppebid giver irritation i huden og pruritus (kløe) hos

dyr. Pruritus forårsaget af Ctenocephalides felis angreb

på katte er normalt mildt.

Loppeallergi (FAD)

Hos nogle dyr giver loppeangreb den mere alvorlige loppebetinget

allergisk dermatitis (FAD) eller overfølsomhed

over for loppebid med alvorlig pruritus og skader

forårsaget af blot nogle få bid. FAD begynder med loppesavl,

som indeholder adskillige antigener: aminosyrer,

aromasammensætninger, polypeptider og fosfor.

Bændelorm

Kattelopper virker ogsom midlertidige værter for den

almindelige tarmbændelorm hos hunde og katte, Dipylidium

caninum. Loppelarver fordøjer æggene fra bændelorm,

som udvikler sig til cysticercoider i kroppen på loppen

(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis og

Pulex irritans). Når hunde og katte plejer sig selv, kan de

komme til at sluge smittede lopper, som udløser cysticer-

20

coider. Bændelormen kan smitte mennesker og især børn

hvis de kommer til at sluge smittede lopper.

Loppe-bårne sygdomme

Nogle organismer (Yersinia pestis, Rickettsia typhi,

Rickettsia felis, Bartonella henselae) kan overføres af

loppen. Disse rickettsiose, de smitsomme sygdomme

som skyldes rickettsia, findes over hele verden i forskellige

grader fra relativt milde sygdomme (bartonellose) til

livstruende sygdomme (epidemier og musetyfus).

Så hurtigt kan det gå

5 lopper bliver på 3 uger til 6.000 efterkommere på forskellige

udviklingsstadier (æg, larver, pupper og nye

voksne lopper) når de rette betingelser er til stede: En

indrendørs stuetemperatur på omkring 21° og en

passende luftfugtughed!


Flåter er helt almindelige i Danmark

Flåter lever i skovområder, parker og haver, hvor de sidder

i den tætte vegetation, klar til at hæfte sig på et forbipasserende

dyr (eller menneske), som de kan suge blod

af.

Med de senere års milde vintre er de aktive det meste af

året, og der er kommet flere nye arter til, som man tidligere

kun så længere sydpå.

De kan overføre sygdomme

Der er mange gode grunde til at prøve at undgå flåter.

Deres bid kan give kløe, irritation og infektioner i huden,

og det kan være me-

Hvad kan man gøre for at undgå disse skadedyr?

Der findes i handlen mange forskellige midler til forebyggelse

af angreb fra disse skadevoldende parasitter. Jeg

skal her ikke komme ind på dem alle, men skitsere flere

forskellige både giftfri og kemiske metoder. Jeg vil kun

komme ind på præparater der virker på både lopper og

flåter.

Pipette til at dryppe i nakken

Der findes efterhånden et hav af præparater til kemisk

bekæmpelse af lopper og flåter på hunde (og katte). Fælles

for dem alle er, at de skal fordeles på huden i nakken

på hunden. De slår lopper ihjel inden for 24 timer—

lopperne kan derved ikke nå at formere sig—og flåter i

21

get ubehageligt. Men de kan også overføre smitsomme

sygdomme som f.eks. borreliose. Faktisk er flåter verdens

næsthyppigste overførere af smitsomme sygdomme, kun

overgået af malariamyg.

En flåt kan svulme op til 200 gange sin størrelse

En flåt, der lige er kommet over på et værtsdyr, ses blot

som en lille sort prik - hvis man overhovedet kan få øje

på den. Men efterhånden, som den suger blod, svulmer

den op til 200 gange sin oprindelige størrelse og ser ret

ulækker ud.

Flåtens livssyklus—alle flåtens udviklingsstadier suger

blod

løbet af 48 timer, efter at de er kommet i kontakt med

stoffet. Behandlingen skal gentages hver 4. uge, og koster

for en hund i labradorstørrelse omkring 200-300 kr. for 3

mdr’s behandling.

Af mærker kan nævnes:

Prac-tic

Frontline vet.

Frontline Compo

Bayvantic vet. (virker også afskrækkende på myg)

De virker. Ingen tvivl om det. Der er dog hunde, der vil

reagere allergisk overfor enkelte eller alle af disse produkter.

Spray til pelsen


Frontline har, foruden de produkter der påføres med pipette

i nakken, en spray. Den må dog ikke anvendes

sammen med andre loppemidler.

Loppe/flåt halsbånd

Loppehalsbånd der også virker mod

skovflåter, virker med dimpylat. Effektiv

op til 5 måneder, virker også i regnvejr.

Prisen ligger på ca. 30-50 kr.

Giftfri forebyggelse mod både flåter og lopper

Flåt– og loppestopperen, hedder dette

lille skilt, til at sætte i halsbåndet. Den

har kun været på markedet i omkring 2

år. Prisen er ca. 475 kr. De særlige

"magnetiske" kræfter, som er indbygget

i denne lille skive holder meget længe.

Først er der en periode på 8-20 dages brug, hvor effekten

bliver maksimal, derefter en lang konstant periode med

høj effekt, og så efter to år er effekten nede på ca 70% og

flåtstopperen bør udskiftes.

AniBio Tic-Clip har været på det danske

marked i årevis. Prisen er omkring 230 kr.

Via den magnetiske opbygning har den en

virkningstid på omkring 2 år. Den skal

hænge i hundens halsbånd, og den svingning

der fremkommer, er den der beskytter

dyret. Indeholder også naturlige olier,

bl.a. tetræolie i en koncentration på 15%.

AniBio Melaflon Spot On Bruges ved at

dryppe 4-8 dråber (afhængig af dyrets

størrelse) langs rygsøjlen fra nakke til

halerod én gang pr. uge. Efter vask anbefales

en ekstra behandling. Produktet er

tysk dermatologisk testet og indeholder

ingen gift. Pris for 50 ml er ca. 140 kr.

Indhold: Indeholder kun naturlige olier, bl.a. tetræolie i

en koncentration på 15%.

Hvidløg er af mange udråbt som naturmidlet,

der holder både lopper og flåter

fra hunden. Til en vis grad er det måske

rigtigt, men jeg har også hørt en del

sige, at det virkede fint i flere år, men

så pludselig ikke mere. Det udsagn kan man jo lægge

præcis det i, som man vil. Under alle omstændigheder er

hvidløg jo sundt i begrænsede mængder. Ved overdosering

kan det blive giftigt for hunden. Bruger man det

”råt”, skulle det være nok med 1 fed om ugen til en hund

på 30 kg.

22

Hvilken form for forebyggelse du vælger, afhænger ligeså

meget af dit temperament og forhold til giftstoffer,

som er afgørende for dit valg af præparat

Selv om hunden/katten er behandlet med et loppe/

flåtmiddel, bør man regelmæssigt kigge pelsen efter for

flåter. Hvis man finder nogle, kan de nemt fjernes med

en pincet eller en flåttang. At finde enkelte flåter, er ikke

ensbetydende med at midlet ikke virker. Sådan er det ved

al forebyggelse, uanset kemi eller ej.

O’TOM flåttang (model brækjern)

"Værktøj" til at fjerne flåter med.

O'TOM er i Tyskland kåret som

markedets bedste flåttang af de tyske

dyrlæger. Flåten fjernes nemt

og sikkert, med et snuptag. Pakken

indeholder stor model til større flåter

og en lille model til mindre flåter. Pris ca. 45-50 kr.

Jeg håber dette har givet et lille indblik i disse parasitters

liv, og hvordan man kan forebygge angreb af dem.


Der indkaldes hermed til ekstraordinær GF

I forlængelse af ordinær GF den 26.1., indkaldes der hermed til eksatraordinær GF den 14.3. kl 18.30 i klubhuset,,

med henblik på følgende vedtægtsændringer:

Nuværende formulering:

§ 4.

Kontingent for aktive medlemmer og støttemedlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Kontingentet består af 2 dele: grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter

indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker

grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.

Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Medlemmer, der ikke senest 1 måned før generalforsamlingen har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen

kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for pågældende regnskabsår er betalt.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

Ny formulering:

§ 4.

Kontingentet for foreningens medlemmer består af 2 dele: grundkontingent og træningsgebyr. Grundkontingentet

udgør det til enhver tid gældende kontingent, som foreningen skal betale til henholdsvis landsforeningen Danmarks

civile Hundeførerforening og kreds 5 for det pågældende år. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale

grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder.

Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Træningsgebyr fastsættes af generalforsamlingen

efter indstilling fra bestyrelsen.

Medlemmer, der ikke senest 1 måned før generalforsamlingen har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen

kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for pågældende regnskabsår er betalt.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

Personer, som ikke ønsker at udøve aktivt hundearbejde i foreningen, men som ønsker at støtte foreningen økonomisk

eller som frivillig hjælper, kan optages som støttemedlemmer. Kontingentet for støttemedlemmer fastsættes

af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingent 2012:

Grundkontingent, pt. ca. kr. 400,00

Det til enhver tid gældende bidrag til landsforening og kreds 5

(kan reguleres i forbindelse med opkrævning af kontingent for 2012,

hvis der vedtages forhøjelser på landsmøde/kredsgeneralforsamling)

Træningsgebyr, voksne kr. 500,00

(giver 1 person ret til træning med en eller flere hunde

23


på et eller flere hold uden ekstrabetaling)

Træningsgebyr, børn til og med 16 år kr. 200,00

Støttemedlemmer kr. 100,00

Nuværende formulering:

§ 12.

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste

medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier

og uddeling af disse foretages af bestyrelsen eller af den/de, som bestyrelsen bemyndiger dertil.

Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

Ny formulering:

Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcHs online tilmeldingssystem, men tilmelding skal

altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Nuværende formulering:

§ 14.

Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer

gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse,

skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile

Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder almennyttige formål i

Middelfart Kommune.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter

vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling

med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes til kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde,

til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag.

Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret.

Som deltager i 2. generalforsamlingen er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OUmedlem, selvskreven

med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet

Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

Ny formulering:

I tilfalde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital almennyttige formål i Middelfart Kommune.

24


Giftige planter i foråret

Plantens art. Hvorhenne? Hvilken slags gift? Hvad skal man gøre?

Anemoner

Erantis

Pinseliljer

Påskeliljer

Stormhat

Hvad har Dgi med vores

hundeklub at gøre?

Af Birthe Kristensen

Findes i løvskov Giften findes i hele planten. De to gif- Hvis man tager hunde i at spise mere

og blandet skov. tarter hedder: protoanemonin og ane- end en plante, skal man straks søge

Blomstrer fra monin, som angriber centralnervesy- dyrlæge.

april til hen i maj. stemet.

Findes i de fleste

villahaver og kan

også findes enkelte

steder i den

frie natur.

Pinseliljer findes i

de fleste villahaver

og blomstrer

lidt senere end

påskeliljer.

Dgi Fyn har et agility udvalg, som jeg og Anita Fauerholt

blev valgt ind i december 2010.

Hvad laver vi så i agility udvalget? Planlægning og afvikling

af kurser i agility, rally, lydighed/spor, både for

hundeførere og instruktører.

Hen over sommeren afvikler vi en agility hold turnering,

hvor de klubber der er medlem af Dgi kan deltage. Allerede

den 29. marts afholdes et rally forsjov stævne hos

os i Brenderup, hvor man kan se, hvor langt men er nået

med sin hund. Det bliver Charlotte, vores nyuddannede

rally-dommers første prøvelse.

Den giftigste del af planten er rodknolden,

som indeholder to forskellige

glykosider. Der skal spises en del af

knolden før forgiftning finder sted

Den giftigste del er blomsterløget,

som indeholder to forskellige slags

gift, nemlig: narcissin og narcipoetin.

Det siges at 15 gram af løget kan

dræbe en middelstor hund. Så løget

er meget giftig.

25

Søg straks dyrlæge hvis hunden spiser

noget af rodknolden. Der findes ikke en

specifik modgift, så opdager man det

ikke med det samme, kan det kræve

en tur på hospitalet.

Løget er gravet ned, men hunde der tit

går på opdagelse, kan let grave det op

og komme til at spise noget af det.

Sørg for at fjerne opgravede løg, så de

ikke ligger tilgængelig for hunden. Er

skaden sket og hunden har spist lidt af

løget, skal man straks søge dyrlæge.

Løget er gravet ned, men hunde der tit

går på opdagelse, kan let grave det op

og komme til at spise noget af det.

Sørg for at fjerne opgravede løg, så de

ikke ligger tilgængelig for hunden. Er

skaden sket og hunden har spist lidt af

løget, skal man straks søge dyrlæge.

Påskeliljen findes Den giftigste del er blomsterløget,

i de fleste villaha- som indeholder to forskellige slags

ver og blomstrer gift, nemlig: narcissin og narcipoetin.

fra april til først i

juni. Mange bruger

dem også i

buketter indendørs.

Stormhat er en Planten betragtes som en af de giftig- Der findes ikke en specifik modgift,

mere eller mindre ste planter i Europa. Hele planten er derfor bør man slet ikke have denne

almindelig plante, giftig og indeholder giftstoffet akoni- plante i sin have, hvis man har hund

som findes i tin. Selvom hunden kun spiser en eller børn, og den bør heller ikke findes

manges haver. smule af planten, kan det være døde- i ens hjem.

Bruges også inligt. Virkningen viser sig ofte meget

dendørs i buket- hurtig, og døden indtræffer efter ca.

ter.

½ til 3 timer.

Omkring første søndag i advent, vil Dgi, igen i år, afholde

et indendørs jule-agility stævne.

Dgi konkurrence turnering er en super måde at forberede

sig til at stille op i rigtige konkurrencer. Her er det for

sjov, hvor det sociale samvær er noget der bliver lagt


Til salg i klubben

BocH T-shirts m. logo kr. 75,-

Hundens Dag T-shirt (tidligere årgange) kr. 25,-

BocH ærmemærke m. logo kr. 30,-

DcH Brenderup ærmemærker kr. 75,-

DcH bæltetasker til godbidder kr. 50,-

Konkurrenceprogrammer kr. 50,-

Resultathæfter kr. 40,-

Stofapporter kr. 40,-

Træapporter (se prisen på apporten)

Hundelegetøj kr. 25,-

Olivers Trainingsbites 1 kg. Kr. 40,-

Olivers Trainingsbites 200 g. kr. 15,-

Olivers Big Beef Bites, Liver Bites

og øvrige sorte poser m. godbidder kr. 30,-

Olivers Politistave, store kr. 10,-

Olivers Politistave, små kr. 5,-

26


OLIVER´s Hundefoder

Som BocH medlem kan du nu købe

Oliver’s Petfoods foderprodukter til

yderst fordelagtige priser og samtidig

støtte din klub.

Oliver’s Petfood er det produkt, der fik

den bedste bedømmelse i den test,

som Forbrugerrådet og Dyrenes Beskyttelse

gennemførte i foråret 2004.

Oliver’s produkter er fremstillet af frisk

kylling, der er godkendt til menneskeføde

og foderet indeholder ingen animalske

biprodukter. Foderet er fri for soja,

hvede, gluten, fiskemel og mælkeprodukter,

der ofte forårsager allergi. Foderet

indeholder ingen genmodificerede

råvarer og er naturligt konserveret

med E-vitamin og rosmarin.

Oliver’s Petfood kan bestilles hos vores

træner Susan Aino Kjær, som du

træffer enten på træningspladsen, på

tlf.: 6383 0013 eller via E-mail: aino@email.dk

Se den aktuelle

prisliste på hjemmesiden,

eller

spørg Susan.

Advokat

Susan Aino Kjær

Farsbøllevej 44,

Hårslev

5471 Søndersø

Tlf. 64 89 24 66

aino@email.dk

Boligrådgivning

Berigtigelse af ejendomshandler

Testamenter og ægtepagter

Personskadeserstatning

Dødsbobehandling

Bodelinger

Lejeret

T-Shirts

Kun 75,-

27

Køb din nye T-Shirt og Musemåtte i BocH!

Musemåtte

45,-


Aktivitetskalender Kreds 5, År 2011

Marts

Dato Begivenhed Klasser Hvor

5 Landsdækkende AG Odense

6 Landsdækkende AG Odense

13 Kredskonkurrence C B Ringe

20 E-Tur E Kreds 6

27 Landsdækkende C E Kerteminde

April

Dato Begivenhed Klasser

3 Kredskonkurrence C B A E Odense

10 E-Tur E Kreds 1

10 Kredskonkurrence B E Svendborg

17 Kredskonkurrence AG Svendborg

17 Landsdækkende C B Østfyn

17 Landsdækkende Rally Lydighed Brenderup

17 Landsdækkende E Vestfyn

23 Landsdækkende B A Nordfyn

24 Landsdækkende C E Nordfyn

Maj

Dato Begivenhed Klasser Hvor

1 Landsdækkende C Vestfyn

1 Landsdækkende B A Kerteminde

1 Landsdækkende AG Nordfyn

8 E-Tur E Kreds 4

8 Kredskonkurrence C A Svendborg

15 Landsdækkende C B Langeskov

22

29 Landsdækkende C B Nordfyn

Juni

Dato Begivenhed Klasser Hvor

2 Landsdækkende AG Vestfyn

4 Landsdækkende C B Brenderup

25 Landsdækkende AG Odense

26 Landsdækkende AG Odense

Juli

Dato Begivenhed Klasser Hvor

August

Dato Begivenhed Klasser Hvor

7

7 Landsdækkende AG Vestfyn

14 Landsdækkende AG Nordfyn

21 Kredskonkurrence C B A Fyns træningskonkurrence Langeland

21 Landsdækkende AG

20 Landsdækkende AG + RallyLydighed Odense

21 Landsdækkende AG + RallyLydighed Odense

28 E-Tur E Nordfyn

28 Landsdækkende C C-Formiddag Østfyn

28 DM-Udtagelse AG Brenderup

28 FM AG Brenderup

28


September

Dato Begivenhed Klasser Hvor

3 DM-Udtagelse E Langeskov

4 DM-Udtagelse C B A Langeskov

24/25 DM IPO C B A E AG Odder

24/25 DM IPO C B A E AG Odder

Oktober

Dato Begivenhed Klasser Hvor

2 Kredskonkurrence C B Svendborg

2 Landsdækkende Rally Lydighed Brenderup

8 E-Tur E Kreds 6

29/30 FM C B A E Vestfyn

November

Dato Begivenhed Klasser Hvor

December

Dato Begivenhed Klasser Hvor

Tjek agilitykonkurrencer på landsplan i DcH og DKK regi på: www.agilitysyd.dk

Tjek agilitykonkurrencer i DGI regi på: www.dgi.dk

Tjek lydighedskonkurrencer i DcH regi på landsplan på: www.dch-danmark.dk, under punktet Links og så de forskellige

kredse.

Tjek Rally Lydighedsprøver i DcH regi på: www.dch-danmark.dk, under punktet Links og så de forskellige kredse.

Tjek Rally Lydighedsprøver i DKK regi på: www.dansk-kennel-klub.dk, under aktiviteter.

Der er desværre ikke annonceret nogen Rally-prøver i DKK regi i 2011, men hold øje med DKK’s hjemmeside, for

der kan jo dukke nogen op. Ellers oplyses dette også på dit rally-hold.

Værd at vide om chip

fra 3. juli 2011

Værd at vide - ID-mærkning

Fødevarestyrelsen har d. 1. februar 2011 ændret formulering

i deres vejledning mht. krav til IDmærkning

af hunde ved passage af grænser i EU efter

den 3. juli 2011. Der står nu:

Hunde, katte og fritter, der har en letlæselig tatovering,

som er foretaget før 3. juli 2011, vil efter EU

reglerne betragtes som lovligt id-mærket, hvorfor de

godt kan få udstedt pas.

Fødevarestyrelsen oplyser, at EU Kommissionen

pga. usikkerhed blandt flere medlemsstater omkring

tolkning af bestemmelsen har præciseret, hvordan

forordning 998/2003 skal tolkes, og det er derfor,

at Fødevarestyrelsen nu har revideret teksten på

deres hjemmeside. Vi iler med at bringe denne præcisering.

Det slås altså nu fast, at en hund, som er ID-mærket

29

med en tatovering før den 3. juli 2011, også efter

denne dato vil kunne passere grænserne i EU under

forudsætning af, at tatoveringen er letlæselig og det

kan dokumenteres, at tatoveringen er foretaget før

skæringsdatoen. Er disse krav opfyldt, behøver man

altså ikke supplere med en chipmærkning.

Sakset fra DKK’s hjemmeside

Denne chip er forstørret. Den er

ca. 1 cm lang og 2 mm i diameter.

Denne tang er beregnet til at

lave øretatovering med.


30

Billeder fra

Rally-træning

januar 2011.


Trænere, aspiranter og andre tillidshverv

Træner / Trænerleder

Familiehundehold

Træner

Hvalpehold

Træner

Rally fortsætterhold

Træner

Begynderhold

Træner

Konkurrencehold B+A

Lotte Bloch

Tlf.: 2993 1821

E-mail:

Famblochjensen

@gmail.com

Susan Aino Kjær

Tlf.: 4058 5466

E-mail:

aino@email.dk

Helle Kjær Kristensen

Tlf. 2256 4149

E-mail:

helle.k.kristensen

@gmail.com

Inge Henriksen

Tlf.: 2485 1147

E-mail:

mail.henriksen@tdcadsl.

dk

Inger Andersen

Tlf. 2368 5881

E-mail:

kim-inger@stofanet.dk

Træner (PAUSE)

Træner

Rally begynderhold

Træner

Sporhold

Andi Lærkegaard

Tlf. 6078 8607

E-mail:

laerkegaard@privat.dk

Charlotte Rasmussen

Tlf. 2876 9973

E-mail:

charas@newmail.dk

Johnny Christensen

Tlf. 3066 2228

E-mail: christensen@beskedboks.dk

Træner

Agility begynder, Agility øvede

Mona Mortensen

Tlf: 2126 9481

E-mail:

monadammortensen@

gmail.com

Træner

Agility begynder, Agility øvede

Gitte Poulsen

Tlf: 7594 3951

E-mail:

post@schnauzerpower.dk

HUSK AT MELDE AFBUD, hvis du ikke kan komme til

træning!

Trænergerningen er et kald, men også frivilligt, ulønnet

arbejde! Derfor er det meget vigtigt altid at melde afbud

til træningen når man er forhindret i at komme.

Meld afbud senest 2 timer før træning. Der kan både ringes

eller sms’es.

Der kan også meldes afbud via mail, Husk dog via mail, at

gøre det i god tid.

31

Træner

Unghundehold

Træneraspirant

Træneraspirant

Træneraspirant

Træneraspirant

Sonja Immerkær

Tlf. 2992 1369

E-mail:

sonja.immerkaer@

gmail.com

DcH adfærdskonsulenter Dommer Rally-dommer

Susan Aino Kjær

Tlf.: 4058 5466

E-mail:

aino@email.dk

Sanne Skøtt Hansen

Tlf.: 2829 9601

E-mail:

piroll@mail.dk

Benny Ziegler

E-mail:

bez.privat@gmail.com

Birthe Kristensen

Mobil: 2531 0136

E-mail:

birthe30kristensen@

hotmail.com

Annalouise Kjær

Mobil: 2182 0729

E-mail:

Majbrit Jakobsen

Tlf. 2424 3342

E-mail:

majbritjakobsen@live.dk

Hvor mon fører og hund er

henne, gemmer de sig…

eller kommer de slet ikke...!!

Charlotte Rasmussen

Tlf. 2876 9973

E-mail:

charas@newmail.dk


Aktivitetskalender 2011

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved de

forskellige aktiviteter i 2011.

Det bliver garanteret ikke kedeligt.

Hvornår: Hvad:

Mandag den 14.3. Ekstraordinær GF kl. 18.30

Kl. 19.00 Tema aften v. Mette Oxholm

”Hvordan får jeg styr på min nervøsitet før

konkurrence”

Tirsdag den 29. 3. Dgi rally for sjov i Brenderup

Søndag den 10.4. DcH-Brenderup til kæledyrsmesse i Fredericia

og give rally-opvisning

Søndag den 17.4. DcH rally stævne i Brenderup

Lørdag den 18.6. Lokalkonkurrence og sommerfest

Onsdag den 28.9. Natløb

Søndag den 18.12. Juletravetur v. Langesø

Revisor

Helga Vinkel

Mobil: 6170 7735

E-mail: helga@dansa.dk

Revisor

Pernille Mygind Gregersen

E-mail:

pmgregersen@hotmail.com

Revisorsuppleant

Margit

Følg med, klik ind på www.dch-brenderup.dk,

for helt aktuel information

Webmaster

Sonja Immerkær

Tlf. 6610 1369

Mobil: 2992 1369

E-mail: sonja.immerkaer @ gmail.com

Bestyrelsen

Formand Torben Bak Pedersen

Assensvej 47

5500 Middelfart

Tlf.: 6441 4828

Mobil: 2330 4858

E-mail:

tosol-bak@stofanet.dk

Kasserer Kirsten Hyldig Andersen

Havrevænget 35

5464 Brenderup

Tlf. 2084 2176

E-mail:

hyldig_andersen@msn.com

Bestyrelsesmedlem Benny Ziegler

Middelfartvej 209

5464 Brenderup

Tlf. 6612 9890

Mobil: 2614 8462

E-mail:

bez.privat@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Susanne Stollig

Engvang 8

5592 Ejby

Tlf. 2878 8103

E-mail:

stollig@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Birthe Kristensen

Gl. Banegårdsvej 2

5500 Middelfart

Mobil: 2531 0136

E-mail: birthe30kristensen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Susan Aino Kjær

Farsbøllevej 44, Hårslev

5471 Søndersø

Mobil.: 4058 5466

E-mail:

aino@email.dk

Bestyrelsesmedlem

f. Trænergruppen

Lotte Bloch

Tlf.: 2993 1821

E-mail:

famblochjensen@gmail.com

Suppleant Lasse Elving Stoklund

Mobil.: 3151 1050

E-mail:

lasseelving@mailme.dk

Suppleant Jacob Rasmussen

Mobil: 2128 9973

E-mail: jr@newmail.dk

More magazines by this user
Similar magazines