Ny kommune – ny fremtid

byplanlab.dk

Ny kommune – ny fremtid

B2

30

Tillæg til Næstved kommuneplan 2001 - 2012

Tillæg nr. 20 Handelsskolen Sj. Syd

Vedtaget 13.12.2005

Tillæg nr. 21 Jernbanegade

08. november 2005

Tillæg nr. 22 Erhverv på Ydernæs

Endeligt vedtaget 11. april 2006

Tillæg nr. 23 Fritidsformål og

dyrepark ved Ålestoksgården

Endeligt vedtaget 9. maj 2006

Tillæg nr. 24 Digtervejens skole

Endeligt vedtaget 11. april 2006

Tillæg nr. 25

Område mellem Kanalen

og Vordingborgvej

Endeligt vedtaget 26. oktober 2006

Tillæg nr. 26

Syd for Rønnebækken i Næstved syd

Endeligt vedtaget 10. oktober 2006

Tillæg nr. 27

Endeligt vedtaget 12. december 2006

Tillæg nr. 28 Holsted Allé

Endeligt vedtaget 12. december 2006

Tillæg nr. 29

Jeshøjgård i næstved nord

Endeligt vedtaget 12. december 2006

Tillæg nr. 30 Område til boliger

i vestlige del af Vallensved

Endeligt vedtaget 12. marts 2002

Tillæg nr. 31 Vest for Digtervejskvarter

Endeligt vedtaget 23.april 2007

At øge etageantallet fra 3 til 5.

(Kommuneplantillægget følger lokalplan C3.1-3)

At øge bebyggelsesprocenten for enkeltområde 23 i bymidten

fra 100 til 115 for området under ét.

(Kommuneplantillægget følger tillæg til lokalplan C1.1/23-1)

At øge byggehøjden fra 16 meter til 23 meter.

(Kommuneplantillægget følger lokalplan E4.1-1)

At åbne mulighed for at etablere en dyrepark i områdets

nordlige del og at fastholde den sydlige del til forskellige

fritidsaktiviteter.

(Kommuneplantillægget følger lokalplan D3.1-1)

Udvidelse af skole og børnehave m.v.

(Følger lokalplan D5.1-2).

At udlægge området til center- og erhvervsformål. At sikre

den fortsatte drift af Næstved erhvervshavn. At sikre at kontorvirksomheder

og lign. støjskærmes.

(Kommuneplantillægget følger lokalplan

C1.1/30-3/E28.1-1/E3.1-1)

At udlægge området til boligformål og bebyggelse til

offentlige formål.

(Kommuneplantillæg følger lokalplan B.33.1-1)

At udlægge erhvervsområde ved Næstved havn til biograf m.v.

(Kommuneplantillægget følger lokalplan E29.1-1)

At udlægge område til offentlige formål, plejecenter

samt areal til serviceerhverv i Næstved nord.

(Kommuneplantillægget følger lokalplan E20.1-1/D44.1-1).

At udlægge området til boligformål. Området, på ca. 13 ha

indgår ikke i kommuneplan 2001-2012. Området er optaget

i regionplan 2005.

(Kommuneplantillægget følger lokalplan B53.1-1/D45.1-1)

Område B36.1 udvides med et areal på 2.5 ha. i den

vestlige udkant af Vallensved. Området overføres til byzone

ved en lokalplan.

(Kommuneplantillægget følger lokalplan B36.1-2).

At udlægge nyt boligområde med vejforsyning fra

Chr. Winthers Vej.

(Kommuneplantillægget følger lokalplan B.54.1-1).

More magazines by this user
Similar magazines