kirkebladet - Dalum Kirke

dalumkirke.dk

kirkebladet - Dalum Kirke

Til samtlige husstande i Dalum Sogn.

www.dalumkirke.dk

Kris Østerby: Krucifiks

KIRKE OG SOGN

41. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2013


2

Temalørdag om forfatteren, filosoffen og kz-fangen Primo Levi

Lørdag den 21. september kl. 9.30 – ca. 15 i Dalum Anneks og kirke.

Et samarbejde mellem Dalum Kirke og Dalum Bibliotek

Program: morgenkaffe, foredrag om

Primo Levi af Therkel Stræde, lektor i

samtidshistorie på SDU, fællesfrokost

og en koncert, som tager sit udgangspunkt

i partisanromanen OM IKKE

NU, HVORNÅR SÅ? af Primo Levi.

En gribende-åndeløs-fantastisk historie

om jøder under anden verdenskrig

på flugt om natten, en fortælling pakket

ind, så at sige, i herlig klezmermusik.

Skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen

er oplæser, Jens Schou klarinettist

Kirkekaffe i præstegårdshaven

den 9. juni

“Gak ud, min sjæl, betragt med flid

i denne skønne sommertid Guds

underfulde gaver.” Sådan synger

vi skaberens og sommerens pris

ved gudstjenesterne her om sommeren.

Efter højmessen den 9. juni

vil vi invitere menigheden til at gå

med ud i præstegårdshaven, hvor

vi kan tilbringe en hyggelig stund

sammen. Der serveres en bid brød

og en kop kaffe.

Rasmus og Dorthe Tofte-Hansen

og Anders Singh Vesterdahl spiller

harmonika. Dalum Kantori medvirker.

Tilmelding: Kirkekontoret i Dalum.

Pris: Hele arrangementet 200 kr.,

studerende/unge 100 kr. Betaling

ved tilmelding

Koncerten: Billet ved døren 100

kr., studerende/unge 50 kr.

Dalum sogn samlede 29.691 kr.

ind til Folkekirkens Nødhjælp

Også i år stod Dalum kirke som

koordinator for den del af landsindsamlingen

til Folkekirkens

Nødhjælp, som foregik søndag

den 10. marts.

Tak til de gavmilde bidragydere,

og en speciel stor tak til de ca.

35 indsamlere, der trodsede den

bidende kulde og nåede ud til det

meste af sognet med indsamlingsbøsserne.

På gensyn til næste års indsamling

søndag den 9. marts!

Indsamlingsudvalget

Farvel til Irene!

Efter 17 år som kirketjener ved

Dalum kirke har Irene Fogt

valgt at trække sig tilbage fra

den travle hverdag i kirken for

at gå på en velfortjent efterløn

denne sommer. Irene har

mange dage været den første

til at komme om morgenen for

at hejse flaget, tænde lysene og

ikke mindst sætte kaffen over,

og det er som oftest Irene, der

som den første har taget imod

kirkegængere, brudepar og begravelsesgæster,

når de ankom

til Dalum kirkes dør. Det har

hun altid gjort med venlighed

og megen fornemmelse for

situationen. Som gammel Dalum-pige

kender Irene de fleste

og har sammen med præster

og personale fulgt mange

familiers sorger og glæder.

Dalum menighedsråd siger

Irene tak for hendes store

arbejdsmæssige indsats og

humørfyldte samarbejde i og

omkring Dalum kirke og ønsker

hende alt det bedste for

fremtiden.

Hverdagsgudstjenester

I den kommende tid vil vi

forsøgsvis holde en månedlig

kort hverdagsgudstjeneste.

Gudstjenesten vil have form

af en kort andagt med et par

salmer, tekstlæsninger, Fadervor,

velsignelsen og måske en

kort tematisk eller meditativ

prædiken. Den korte gudstjeneste

er lagt den første onsdag

hver måned klokken 17.

Præsterne


Høstbasar 1. september

Umiddelbart efter høstgudstjenesten

søndag den 1. september afholdes

høstbasar!

Oven på en stor gudstjeneste

med åndelig føde og salmesang

skal man have noget at spise! I år

har fingersnilde herrer bygget en

pølsevogn, hvorfra der sælges pølser

med brød. Pølsevognen vil være

udsmykket af en lokal kunstner!

Lidt drikkelse kan man også købe.

Basarens forløb og oversigt

over boder vil fremgå af et lille

program, som udleveres på dagen.

Her skal blot opremses noget

af det man kan glæde sig til:

Boder med kaffe, kage, blomster,

æbler, frugter, grønt og husflid.

Guidet tur i kirkens tårn ved

sognepræst Lars Hagensen. Musikalsk

altmuligmand og Dalumborger

Niels Hansen præsenterer

Udstillinger i annekset

Gunhild Brink

1. maj - 15.juni

Gunhild Brinks malerier blev omtalt

i forrige nr. af kirkebladet og

kan ses i annekset indtil 15. juni.

Jens Holmkvist

20. august - 27. sept.

Malerier og tegninger

Jens holmkvist fortæller om sine

arbejder: Mine billeder er naturalistiske.

Som regel genkendelige

lokaliteter, landskaber eller

bygninger samt blomstermotiver.

Jeg tilstræber på den ene side at

gengive det sete så korrekt som

muligt – og på den anden side at

skabe en stemning.

Jeg er med i kunstnergruppen

ZigZag, som udstiller hvert år i

Kunstbygningen på Filosofgangen.

Mit foretrukne materiale er

pastelkridt, men jeg arbejder også

med akvarel og med tegning.

Kirkefrokost 18. august

kirkens orgel for børn og barnlige

sjæle. Speakers Corner inspireret

af Hyde Park modellen. Klokken

hel, kvart over, halv og kvarti må

enhver som har noget på sinde

tale på en dertil anbragt ølkasse

i 2 minutter. Aktivitetsboder for

børn. Amerikansk lotteri med fine

præmier. Kunstauktion, hvor den

legendariske auktionarius Eduard

Hansen fra Brenderup, udbyder

donerede kunstværker og kunstgenstande.

HUSK: Tag kontanter med! Basarens

overskud bliver sat på en

bankbog med henblik på finansiering

af et kororgel til Dalum kirke.

Spørgsmål vedrørende basaren kan

rettes til Dorthe Tofte-Hansen, tlf.

6613 2060

Kris Østerby

20. august - 27. sept.

Skulpturer i moseeg

Kris Østerby bor i Dyrup og er

uddannet på Den ny kunstskole i

Odense.

Om sin måde at arbejde på siger

han: “Det kan være træets umiddelbare

form, der inspirerer mig,

men lige så ofte laver jeg en skitse

ud fra en selvstændig ide. Jeg arbejder

med træets form, struktur

og farve og saver, hugger, sliber

og pudser, indtil skulpturen er

vokset frem og bliver en del af det

rum, der omgiver den. Ofte kombinerer

jeg med sten, rav, metal,

en anden træsort, eller jeg lægger

bladguld på en del af skulpturen.”

I Dyrup kirke kan man se et

kors fremstillet af Kris Østerby,

og til Hansted Klosterkirke og

Gerskov kirke på Fyn har han lavet

krucifikser.

Ved kirkefrokosten den 18. august fortæller Bo Berg, socialpædagog

og gruppeterapeut, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, OUH,

om projektet Børn og Sorg, som Dalum Sogn har støttet siden starten.

Børn og Sorg er et meget tiltrængt tilbud om samtalegrupper til

unge mellem 10 og 16 år, som har mistet et nært familiemedlem. Se

også www.bornogsorgfyn.dk

Blomster til årets

høstgudstjeneste

efterlyses

Søndag den 1. september fejrer

vi høstgudstjeneste i Dalum

kirke. Det er en festlig

gudstjeneste, hvor årets konfirmander

samtidig bydes

velkommen.

Der er tradition for at kirken

pyntes smukt i høstens farver,

og til dette formål har vi brug

for blomster, grene med bær i

stærke farver, frugt og andre

dekorative sager fra haver og

hegn.

Har du lyst til at donere

blomster eller andet fra din

have, som vi må bruge til at

pynte med, modtages det

med tak. Vi kommer gerne og

henter det efter aftale. Kirken

pyntes lørdag den 31. august.

Henvendelse kan ske til Bodil

Mortensen, tlf. 66 17 36 96,

mobil 29 11 48 13.

Orgelkoncert

tirsdag den

30. juli kl. 17.00

3 kvarters orgelkoncert med

Dalum kirkes organist.

3


1. juni Børnegudstjeneste

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

2. juni 1. s. e. trinitatis

10.00 Lars Hagensen

5. juni Andagt

17.00 Dorthe Tofte-Hansen

9. juni 2. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

Kaffe i Præstegårdshaven*

16. juni 3. s. e. trinitatis

10.00 Lars Hagensen

23. juni 4. s. e. trinitatis

10.00 Lars Hagensen

30. juni 5. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

Kirkekaffe

3. juli Andagt

17.00 Dorthe Tofte-Hansen

7. juli 6. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

14. juli 7. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

21. juli 8. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

28. juli 9. s. e. trinitatis

10.00 Lars Hagensen

Kirkekaffe

4. aug. 10. s. e. trinitatis

10.00 Lars Hagensen

7. aug. Andagt

17.00 Lars Hagensen

11. aug. 11. s. e. trinitatis

10.00 Lars Hagensen

18. aug. 12. s. e. trinitatis

10.00 Lars Hagensen

Kirkefrokost* – Bo Berg fortæller

25. aug. 13. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

Kirkekaffe

1. sept. 14. s. e. trinitatis

10.00 Begge præster

Høstgudstjeneste og basar.

Hele Kantoriet medvirker*

4. sept. Andagt

17.00

Gudstjenester

8. sept. 15. s. e. trinitatis

10.00

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

Kirkelige handlinger

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det

tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte forældre

kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring

til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Til den ugifte mor fremsendes fra kirkekontoret en Vejledning om faderskab.

Dåb

I Dalum kirke foretages max. 3 dåb ved højmessen kl. 10. Kirkekontoret kontaktes og

derefter den præst, som har gudstjeneste på den ønskede dato, med henblik på et dåbsbesøg

i hjemmet. For fadderne (2-5) gælder, at de skal være døbt med den kristne dåb og

over konfirmationsalderen. Ved dåben bliver barnet medlem af Den Danske Folkekirke.

Navngivning

Ved navngivning bliver barnet ikke medlem af den danske folkekirke. Navngivning

sker på kirkekontoret indenfor barnets første 6 måneder. Kan evt. foretages med digitalSignatur

via www.personregistrering.dk

Vielse/velsignelse

Henvendelse på kirkekontoret for fastsættelse af dato og klokkeslæt. Derefter kontaktes

den af præsterne, som skal foretage vielsen. Før en vielseshandling skal man henvende sig

til Borgerservice i bopælskommunen, hvor man kan få udleveret en ægteskabserklæring,

der danner grundlag for den senere fremsendte prøvelsesattest. Ægteskabserklæring kan

også fås digitalt på kommunens Borgerservice. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder

og skal medbringes til samtalen hos præsten. Ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt

indgået ægteskab indhentes ingen prøvelsesattest, men vielsesattesten medbringes til

samtalen hos præsten forud for velsignelsen.

Dødsfald

Ved dødsfald kan man henvende sig til en bedemand, der ordner de praktiske formaliteter,

bl.a. kontakten til kirkekontoret og præsten. Man kan også selv kontakte sognets

præst og/eller kirkekontoret, hvorefter videre formaliteter aftales.

Se også www.odense.dk/kirkegaarde

Børn og Unge

De grønne pigespejdere

Pernille Jensen,

Tlf. 60 22 15 57

KFUM-Spejderne

Randi Strib

r_strib@hotmail.com

22 36 73 93

Dalum Spejdercenter

Birkedals allé 63

5250 Odense SV

FDF

Lars E. Nielsen,

Hverringevej 7,

5230 Odense M

Tlf. 65 91 63 39

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan rekvirere

kirkebil til og fra Dalum kirke ved alle

gudstjenester. De skal blot ringe til

kirkekontoret, tlf. 66 13 24 14, inden

fredag kl. 13.00.

Kirke og Sogn

udgives af Dalum Menighedsråd

Ansvarshavende redaktør er:

sognepræst Dorthe Ahlburg

Tofte-Hansen.

Papir: 100% genbrugspapir

fra Dalum Papir A/S.

Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense.

Dalum kirke

www.dalumkirke.dk

www.dalumke.dk

Sognepræst Lars Hagensen (KBF)

Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV,

Tlf. 66 17 97 73. E-mail: lhha@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst Dorthe Ahlburg

Tofte-Hansen, Dalumvej 112,

5250 Odense SV, Tlf. 66 13 20 60.

E-mail: dath@km.dk. Træffes ikke mandag.

Kirkekontoret: Kordegn Poul Kjærsgaard

Sørensen og kordegn Birgit Nielsen,

Dalumvej 112B, 5250 Odense SV,

E-mail: dalum-kirkekontor@live.dk

tlf. 66 13 24 14.

Kirkens kontor er åbent tirsdag til fredag

9-13, torsdag tillige 16-18. Mandag lukket.

Organist Jane Laut,

Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup,

privat 64 48 11 51. E-mail: jlaut@mail.dk

Kirketjener VAKANT

træffes formiddage, tlf. 66 13 24 16.

Formand for menighedsrådet:

Torben Jakobsen,

Fruens Bøge Allé 7, 5250 Odense SV,

tlf. 28 64 76 07

Dalum sogns menighedsråd:

Oplysninger om menighedsrådets medlemmer

og enkeltposter findes på kirkens

hjemmeside www.dalumkirke.dk

Trykt på CyclusOffset 100 g/m 2

More magazines by this user
Similar magazines