Kirkebladet Kirkebladet

xn..sndermarkskirken.lxb.dk

Kirkebladet Kirkebladet

K i r k e b l a d e t

20.marts - . juni 2007

vækst vækst

velsignelse

velsignelse

S ø n d e r m a r k s k i r k e n

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


vejviser

præster

Sognepræst Anne Birgitte Thun

Tyttebærvej 37, tlf. 86 62 32 54

træffes hverdage kl. 11 – 12.

(mandag fri)

E-mail: abha@km.dk

Sognepræst John Melchiorsen

Ll. Sct. Pedersstræde 2 D

træffes hverdage kl. 11 - 12

tlf. 86 62 10 33 (mandag fri)

E-mail: jme@km.dk

kirkeblad

Udkommer 5 gange årligt.

januar/april/juni/august/november.

Layout: Flemming Stentoft

Redaktionens medlemmer,

Preben Lynggaard, Jens Mosekjær

Madsen, sognepræst John Melchiorsen,

Flemming Stentoft og sognepræst

Birgitte Thun (ansvarsh. redaktør)

Tryk: Born Grafisk Tryk ApS

børn og unge

Legestue i Søndermarkskirken

for små-børn og forældre hver tirsdag

formiddag kl. 9.30 til 11.30.

Leder: Grethe Bjærre.

FDF 3. Kreds:

Hver tirsdag kl. 18.30 – 20.00.

Kontakt

Michael Dam Tlf. 86 62 03 66

E-mail: Dam@fdf.dk

www.fdf.dk/viborg3

De grønne pigespejdere

Gruppeleder:

Bente Møller, tlf. 86 60 01 53

Smutterne 6-9 år:

mandage kl. 18.30 - 20.00

Leder: Britt Folkerman,

tlf. 86 62 06 22

Spejdere 10-13 år:

mandage kl. 18.30- 20.30

Leder: Inger Trier, tlf. 35 10 41 70

I Ungdomshuset Gravene:

Senior 14-18 år:

tirsdage kl. 19.00 - 21.00.

Leder: Bente Vinther tlf. 86 60 00 07

Søndermarkskirkens kirkekontor

Koldingvej 77, tlf. 86 61 53 33

Telefax: 86 62 35 33.

Kontoret er åbent kl. 9-13

torsdag tillige 16-18, lørdag lukket.

www.soendermarkskirken.dk

Kordegn Jan Carstens

tlf. privat 86 62 91 98

Kirketjener Ivan Laursen

tlf. privat 86 60 08 71

Organist Jens Chr. Hansen

tlf. kirken 86 61 53 35

tlf. privat 86 63 97 88

E-mail: jcha@km.dk

Sognemedhjælper Grethe Bjærre,

træffes bedst i kirken torsdag kl. 11-12

på tlf. 86 61 53 85.

E-mail: gcb@soendermarkskirken. dk

menighedsråd

Menighedsrådsformand:

Finn Hessellund Porsevej 6

tlf. 86 61 05 82.

Kirkeværge: Bent Pedersen

Gl. Århusvej 94, tlf. 86 62 71 07.

k i r k e b l a d e t 2

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Når foråret for alvor tager fat og væksterne

spirer frem alle steder, fyldes de fleste

mennesker med en glæde. Kirkebladet

har mødt Birgit og Henning Rosenbæk,

der efter et langt liv med landbrug i Gl.

Almind flyttede til Søndermarken for

godt fem år siden.

- Når jeg ser væksten tænker jeg på

Skaberen og at jeg har fået evner til at

se det storslåede i de små ting der sker

i naturen, siger Henning Rosenbæk på

denne milde vinterdag i februar, hvor

vintergækkerne blomstrer og buskene

står med knopper der er tæt på at

sprænges.

- Det er livgivende når man kan se at

det spirer. Hvis ikke det gjorde det, så

var det skidt. Jeg tænker på de år med

tørke, men også andre steder i verden

med tørke, tilføjer Birgit Rosenbæk.

- Vi har også prøvet at være ramt af

tørke, hvor det er småt med væksten

og man må bruge af den høst, der er

gemt fra året før.

For Henning er væksttiden noget ganske

særligt.

- Foråret kommer snart og så skal der

ske noget i haven. Kernen skal i jorden

for at den kan gå til, inden der kommer

nyt liv. Man tænker på naturen og

hvor er vor Skaber ødsel.

Tekst & foto: Flemming Stentoft

glæden

ved vækst

Væksten skal plejes

Som ægtepar på et landbrug er man

tæt forbundet med naturen og samtalen

handler også om de mange gode

år på gården med jord og skov ned til

Hald sø.

- Den største glæde om foråret, var for

mig at gå ned til Hald Sø og se gæslingerne

på pilen, når de sprang ud. Henning

må lige se ud af vinduet i den

lune stue. Vindueskarmen vidner også

om vækst inde i det nye hus, som parret

selv har fået bygget. Begge nyder de

at være i byen og selvom haven er lille,

er det dejligt at kunne komme derud.

Parret har selv lavet haven. Henning

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


har gravet hullerne til planterne efter

Birgits anvisninger.

- Hvis jeg ser en have der er misrøgtet,

bliver jer trist til mode. Vi har fået

vores evner til at pleje, og jeg mener

at vi skal bruge vore evner til at pleje

væksten. Det der er skabt, skal vi passe

ordentlig på, siger Henning og fortsætter:

- Der skal jo skabes noget, inden der

kan blive vækst. Skabelsen kan vi ikke

gøre noget ved – hverken det gode

eller det onde – vi kan kun pleje og

sørge for at det gode vokser.

Som landmænd oplevede parret forskelligheden

i vækst gennem årene.

Nogle år var nemmere end andre.

Familievækst

Begge fortæller med glæde om de mange

gode år på gården, hvor der også i

familien var vækst. Fire døtre og nu

otte børnebørn, der alle bor i Jylland.

Ægteparret er levende optaget af de

tinge der sker omkring dem, læser

gerne flere aviser og kan også godt se

faren ved for megen vækst og forbrug.

- Det piner mig tit, når jeg ser på ødelæggelserne

i verden, siger Henning og

talen falder på den globale opvarmning.

- Vi vil gerne hjælpe til, hvis vi kan

– men det er jo ikke nemt for vi forbruger

jo altid. Det er svært at forhol-

de sig til spørgsmålet om den globale

opvarmning. Men man kan da gøre sit

til at huske at slukke lys.

- Når man flytter til byen, skal man

lige vende sig til at det ikke er mørkt

om natten, tilføjer Birgit.

Tankerne løber igen tilbage til forårstiden

på gården, når der kom venner og

familie på besøg og aftenturen gik til

Hald Sø.

- Om aftenen når vi var tidligt færdig,

så gik vi en tur til søen og så på kopperne

på træerne og så kunne vi være

heldig at se rådyr.

Samtalen nærmer sig sin afslutning,

det er snart tid for middagsluren. men

først må vi altså lige ud i haven for at

se på knopperne på buskene, vintergækker,

erantis og julerosen.

Den største glæde om foråret, var at gå

ned til Hald Sø og se gæslingerne på pilen,

siger Birgit og Henning Rosenbæk.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Ja - Gud velsigne ham, den bondeknold

– skriver Jeppe Aakjær.

Ordet velsignelse bruges i mange sammenhænge,

både i kirken og udenfor

– i dagligdagens sprog mennesker

imellem.

Du har min velsignelse, siger vi og giver

dermed udtryk for – du har min

tilladelse.

I kirken har ordet en ganske anden

langt mere omfattende betydning,

selvom det på en måde dækker det

samme, for når velsignelsen, som det

sidste er blevet lyst under gudstjenesten,

sendes vi ud i det liv, vi nu en

gang skal leve og det med ordene, du

Tekst & foto: John Melchiorsen

sikken velsignel-

har min tilladelse til at leve det liv, der

nu en gang er det liv, du skal leve, så

godt som du nu kan, for også det er

under min velsignelse.

Det er ikke kun mennesket, der er

under Guds velsignelse, men hele skaberværket

– den natur der omgiver os,

med alt hvad den indbefatter.

Vi kan blot løfte hovedet. Så kan vi se

det, hvis vi ellers har øje og sans for,

at det vi ser, er en velsignelse for øjet

– for sindet – der stemmes og hvis det

ikke er bevis nok, kan vi læse om det

i det gamle testamente. Der mindes vi

om – glemslen er menneskets vej til

forbandelse – at vi fødes ind i en verden,

der er givet på forhånd, sat under

velsignelsens fortegn, for selv da Gud

Herren sendte Adam og Eva ud af

Edens Have, trak han ikke sin velsignelse

tilbage.

”Du tager dig af landet og giver det regn,

du gør dets rigdom stor;

Guds bæk er fuld af vand,

du sørger for kornet, ja, det sørger du for.

Du væder plovfurerne og jævner pløjejorden,

du blødgør jorden med regnskyl

og velsigner dens spirer.

Du kroner året med dine gode gaver,

dine hjulspor driver af fedme,

selv øde græsgange drypper,

og højene ifører sig jubel.

Engene klæder sig i lam,

dalene hyller sig i korn;

de jubler og synger”. (Salme 65,10-14)

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Vi synger om det til efteråret, når høsten

er bragt i hus, at velsignelse er

frugtbarhed på mark, i stald og i seng,

som en erkendelse af og en tilkendegivelse

om, at nok magter vi meget, men

kun på grundlag af, at noget er givet

os forud.

”Du lader kilder springe frem i dalene,

mellem bjergene baner de sig vej,

de giver vand til alle de vilde dyr,

vildæsler får slukket deres tørst.

Ved bredden bygger himlens fugle deres

rede, på grenene sidder de og kvidre.

Du vander bjergene fra din højsal,

jorden mættes med frugten af dit værk.

Græs lader du gro til kvæget

og planter til tjeneste for mennesker,

så der frembringes brød af jorden og vin,

der giver mennesker glæde.

Deres ansigt glinser af olie,

og brødet giver mennesket nye kræfter.

Herrens træer mættes,

Libanons cedertræer, som han har plantet.

I dem bygger fuglene rede,

i enebærtræerne har storken sin bolig.

I de høje bjerge holder stenbukken til,

i klipperne er grævlingens skjul”

(Salme 104,10-18)

Vi synger om det gennem kirkeåret,

både indenfor og udenfor kirkens

mure.

Tanken og taknemmeligheden er i

bund og grund den samme. Billederne

og sprogtonen er forskellig.

”Blomsterne blomstrer op.

Der går en edderkop.

Fuglene flyver i flok,

når de er mange nok.

Lykken er ikke det værste man har

og om lidt er kaffen klar.

Græsset er grønt og vådt.

Bierne har det godt.

Lungerne frådser i luft.

Åh, hvilken snerleduft.

Glæden er ikke det værste man har

og om lidt er kaffen klar”

( Benny Andersen - Svantes Viser)

Sikken velsignelse!

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Velkommen tilbage

Sognepræst Birgitte Thun er på vej

tilbage efter sin sygeperiode. Hun

begyndte den 1. februar på halv tid,

hvor hun delte arbejdet med Henriette

Korsgaard, der således fik sit vikariat i

Søndermarkskirken forlænget. Fra 1.

april er det planen, at Birgitte Thun er

tilbage på fuld tid. Velkommen tilbage

til Birgitte og tak til Henri-ette for

indsatsen her i huset.

Tak

Minna Nygaard Pedersen havde sin

sidste arbejdsdag i Søndermarkskirken

den 11. februar, hvor vi sagde farvel til

hende under kirkekaffen, der var henlagt

til Sognesalen. Efter en uges ferie

begyndte Minna som kordegn ved Viborg

Domkirke. Forud for sit arbejde

som kordegn, siden 1. maj 2004, har

Minna fungeret som standardstemme

næsten siden Søndermarkskirkens

start- og som følge deraf medvirket

ved rigtig mange begravelser og bryllupper

gennem årene. En stor tak til

Minna for de mange års indsats i og

for Søn-dermarkskirken.

Velkommen

Den 1. marts kunne vi sige velkommen

til en ny kordegn. Efter 2 opslag

af stillingen besluttede menigheds-rådet

at ansætte Jan Carstens, som vil

være nogen bekendt i forvejen. Jan er

39 år og her fra byen. Han har ikke

nogen kordegneuddannelse, men skal i

gang med den.

Stafetten gives videre

Dette vil være min sidste melding

som formand for menighedsrådet. På

Tekst: Finn Hessellund

ny kordegn

grund af familiemæssige forhold ser

jeg mig nødt til at frasige mig hvervet

som formand. En ny formand vælges

den 13. marts. Jeg fortsætter dog som

menigt medlem af rådet. Jeg vil gerne

her udtrykke en tak til ansatte og menighedsråd

for et godt sam-arbejde

gennem de 6 år, det blev til som formand.

Endelig vil jeg udtrykke mine

bedste ønsker for fremtiden for Søndermarkskirken

og livet i og omkring

den!

Præstetavle

Menighedsrådet har netop besluttet at

lade en præstetavle fremstille. Planen

er at den afsløres Palmesøn-dag – kirkens

fødselsdag. Samtidig indvies en

tavle med søndagens navne i de liturgiske

farver.

k i r k e b l a d e t 7

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Påske-korfestival

lørdag den 31. marts kl. 14

Viborg Kammerkor, Viborg Koret,

Sing4Fun og Søndermarkskirkens Pigekor

synger både klassisk og rytmisk

kormusik som indledning til påsken.

Blandt andet synges ”Ave verum corpus”

af Mozart, ”Panis angelicus” af

César Franck og ”Benedictus” af Niels

W. Gade.

Musikgudstjeneste

Lørdag den 7. april kl. 23.

Et lille motetkor synger under ledelse

af Jens Chr. Hansen, som tillige spiller

orgelmusik. Sognepræst Birgitte Thun

er liturg.

Feltpræst i Kosovo.

arrangementer

Sogneaften. 19.april kl. 19.30

Sognepræst John Melchiorsen

Oplevelser, indtryk – billeder og erfaringer

fra et halvt år i Kosovo.

-Præsten er med. Derfor er jeg her

– hvis nogen skulle finde på at spørge!

Det var en dagligdag langt hjemme fra

– en dagligdag anderledes end rutinen

derhjemme, en dagligdag så meget

anderledes, at den satte tingene i perspektiv,

gav en erkendelse af, at det vi

går og tumler med og finder vigtigt

derhjemme, er og bliver uvæsentligt

– set i det store perspektiv.

Fra sidste nr. af Kirkebladet

Salmestafet

Vestervang Kirke Onsdag 28/3 kl.

17.00: Påskesalmer

Asmild Kirke Onsdag 25/4 kl.

17.00: Salmer af Brorson

Viborg Domkirke onsdag 30/5 kl.

17.00: Pinsesalmer

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Kristi Himmelfartsgudstjeneste

på Borgvold

Torsdag den 17. maj kl. 11.00

Under åben himmel vil vi sammen

fejre Kristi opfaren til himlen.

En gudstjeneste med sang og musik,

tekstlæsning, bøn, stilhed og overvejelser

over dagens og budskabets betydning

i dag.

Efter gudstjenesten vil der være fælles

kirkekaffe. Tag madkurven med og

forlæng samværet i parken.

Der kan bestilles kirkebil.

Kirkevandring

Viborg Fælles Kirkevandring

2. Pinsedag den 28. maj kl. 15

Vandringen begynder i Den Katolske

Kirke i Sct. Leonis Gade. Herfra går

vi til Asmild Kirke for at slutte i Apostolsk

Kirke på Rugvænget 3.

Temaet for kirevandringen er: Med

Kristus - på vand og vandring.

Dagen slutter med spisning.

Pris 25,- kr. (børn gratis)

Tilmelding af hensyn til mad, senest

21. maj til Anders Damkjer, præst

i Apostolsk Kirke. Tlf. 86 67 21 33

Mail: anders.d@apostolic.dk

Arrangører: Apostolsk Kirke, Baptistkirken,

Folkekirkene i Viborg, Den

Katolske Kirke.

Sogneudflugt

Søndermarkskirkens Sogneudflugt

Tirsdag den 12. juni 2007

til Den Gamle By i Århus

Afgang fra Søndermarkskirken kl.

13.00.

Bussen kører os til Den Gamle By i

Århus, hvor vi begynder med at få

kaffe/te og kage.

Herefter kan vi gå rundt på egen hånd

og se de mange forskellige udstillinger.

Vi kan også smage, lugte og prøve historien

i de historiske butikker og de

arbejdende køkkener eller køre en tur

med kapervognene.

Kl. 16.30 kører vi fra Århus, og på

hjemvejen spiser vi middag.

Bussen er tilbage ved kirken ca. kl.

20.00.

Turen koster 125 kr. som inkluderer

bus, kaffe og aftensmad, som betales i

bussen.

Deltagerne betaler selv for drikkevarer.

Der kan bestilles kirkebil

Tilmelding til kirkekontoret senest

torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.

telefon: 86 61 53 33 eller E-mail:

gcb@soendermarkskirken.dk.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


det sker

Fredag den 2 . marts

kl. .00

Åben-Familie. Helle og Finn Hessellund,

Viborg, viser film fra en rejse i

Schwartzwakd

Onsdag 2 . marts

kl. 7.00

Salmestafet i Vestervang Kirke.Påskesalmer

Lørdag den . marts

kl. .00

Påske- kor- festival

Læs mere side 8

Lørdag den 7. april

kl. 2 .00

Midnatsgudstjeneste.

Tirsdag den 0. april

kl. . 0

Eftermiddagsmøde. Lærer Linda Thanild,

Viborg, fortæller om en rejse til

Vestindien.

Fredag den . april

kl. .00

Åben-familie. Samuel, Sara og Minna

Nygaard Pedersen, Viborg. Menneskelivet

i tekst og toner.

Torsdag den . april

kl. . 0

Feltpræst i Kosovo

Sogneaften med John Melchiorsen

Onsdag 2 . april

kl. 7.00

Salmestafet i Asmild Kirke. Salmer af

Brorson

Fredag den 27. april

kl. .00

Åben-familie. Tidl. kirketjener Kai

Hasselager Petersen, Viborg kommer

på besøg.

Tirsdag den . maj

kl. . 0

Eftermiddagsmøde.Teologistuderende

Vibeke Døssing, Kjellerup. Emne:

”Kan vi bruge Jesu lignelser til noget i

2007, eller har de mistet deres aktualitet.

Fredag den . maj

kl. .00

Åben-familie. Sognepræst John Melchiorsen,

Søndermarkskirken, står for

denne aften.

Torsdag den 7. maj

kl. .00

Kristi Himmelfartsgusdstjeneste på

Borgvold

. Se omtale side

Fredag den 2 . maj

Åben-familie. Aftenudflugt.

Mandag den 2 . maj

kl.

2. Pinsedag

Viborg Fælles Kirkevandring

Se omtale side 8.

Onsdag den 0. maj

kl. 7.00

Salmestafet i Viborg Domkirke. Pinsesalmer

Tirsdag den 2. juni

kl. .00

Søndermarkskirkens Sogneudflugt

til Den Gamle By i Århus

k i r k e b l a d e t 0

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


april april

Søndag den 2 . marts kl. 0

Birgitte Thun

Mariæ bebudelsesdag

Luk. , 2 -

Søndag den . april kl. 0.00

Birgitte Thun

Palmesøndag / Kirkens fødselsdag

Torsdag den . april kl. 0.00

Birgitte Thun

Skærtorsdag

Matt. 2 , 7- 0

Fredag den . april kl. 0.00

John Melchiorsen

Langfredag

Matt. 27, - eller Mark ,

Lørdag den 7. april kl. 2 .00

Birgitte Thun

Påskelørdag nat

Liturgisk musik gudstjeneste

Søndag den . april kl. 0.00

Arndt Jessen Hansen

Påskedag

Mark , -

Mandag den . april kl. 0.00

Birgitte Thun

2. påskedag

Lukas 2 , -

Søndag den . april kl. 0.00

Birgitte Thun

. søndag efter påske

Joh. 20, -

Søndag den 22. april kl. 0.00

Birgitte Thun

2. søndag efter påske

Joh. 0, -

Søndag den 2 . april kl. 0.00

John Melchiorsen

. søndag efter påske

Konfirmation

Fredag den . maj kl. 0.00

Birgitte Thun

Bededag

Matt. , - 0

Søndag den . maj kl. .00 og kl.

.00

Birgitte Thun

. søndag efter påske

gudstjenester

maj

Søndag den . maj kl. 0.00

John Melchiorsen

. søndag efter påske

Joh. , 2 b-2

Torsdag den 7. maj kl. .00 !!

Fælles friluftsgudstjeneste på

Borgvold

Kristi himmelfart

Søndag den 20. maj kl. 0.00

Vikar

. søndag efter påske

Joh. , 2 - ,

Søndag den 27. maj kl. 0.00

Birgitte Thun

Pinsedag

Joh. , 22-

Mandag den 2 . maj kl. 0.00

Birgitte Thun

2. pinsedag

Joh. , -2

Søndag den . juni kl. 0.00

John Melchiorsen

Trinitatis søndag

Joh. , -

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Først er der fastelavnsfest med gudstjeneste, tøndeslagning og dukketeater.

Siden kommer fasten, påsken med død og opstandelse og siden vækst.

Fest og fa-

Kornet, som dør i jorden,

opstår som fyldte aks.

Druer, som knuses i persen,

modnes til gylden vin.

Gud, giv os troen tilbage:

tro gennem dybest mørke,

liv gennem nat og død!

Vi, som blev døbt til Kristus,

døbt til hans død og grav,

ejer opstandelsens løfte:

lovsang og evigt liv.

Himmelens lovsang begynder

her, hvor du selv er nær os,

midt i vor nat og død.

Kornet, som dør i jorden,

lever i nye korn.

Kristus, i måltidets nærvær

gir du os livets brød.

Dig vil vi takke og prise!

Slægternes evige lovsang

stiger fra nat og død.

Svein Ellingsen 1976.

Holger Lissner 1992.

k i r k e b l a d e t 2

s ø n d e r m a r k s k i r k e n

More magazines by this user
Similar magazines