Missions-Nyt nr. 1 - 2009 med billeder - Missionsfonden

missionsfonden.dk

Missions-Nyt nr. 1 - 2009 med billeder - Missionsfonden

Missions-Nyt

51. 51. år årgang år ang ang, ang , nr nr. nr . 1 1 - - f ffor

f or orår or år 2009

2009


Missions-Nyt

51. årgang, nr. 1 - Forår 2009

Ansv Ansvar Ansv ar arsha ar sha shavende sha ende udgiv udgiver udgiv er er: er

Missionsfonden af 4/5 1964

Harpevej 14

DK-3650 Ølstykke

Telefon 47174040 - Fax 47174018

mfond@mail.dk

m.fond@live.dk (billedmateriale)

www.missionsfonden.dk

Giro 613-9450

Bank 9570-0006139450

ISSN: 0903 2312

Redaktion og layout:

Svend Lohse

Tryk:

Trykkeriet Friheden ApS, Thisted

Missions-Nyt Missions-Nyt udkommer 4 gange om året og

sendes gratis til fondens brugere og alle, som

måtte ønske det.

Missionsfonden foretager en overordnet

vurdering af det indkomne materiale til hvert

enkelt blad, men artiklernes indhold, udtrykte

holdninger og formuleringer er på skribenternes

eget ansvar.

Indhold

Side 2

3

3

6

8

10

13

16

19

21

22

24

27

Missionsfonden af 4/5 1964

Missionsfondens bestyrelse:

Elly Lohse Bruun

e.bruun@mail.dk

Fagotvej 13 A, 2730 Herlev,

telefon 44917009

Karl Kühn

skkuhn@newmail.dk

Strandvej 21, 6280 Højer,

telefon 74782015

Kenneth Kühn

alken@tiscali.dk

Bendstrupvej 5, 2650 Hvidovre,

telefon 36770798

Erna Nielsen

Bråderhøj 5, 3500 Værløse,

telefon 44480581

Christian Petersen

ec@paradis.dk

Sandholtvej 4, 2650 Hvidovre,

telefon 36770688

Gardar Ragnarsson

gardar@mail.dk

Lemkær 4, Kirke-Hørup, 6470 Sydals

telefon 74416092

Administration og regnskab:

Svend Lohse, Harpevej 14, 3650 Ølstykke

Forsidebillede:

En glad pastor i Kenya

hjælper gerne til, når

hans nye kirke opføres!

Leder af Elly Bruun

Irland af Agnete og Tony Simpson

Albanien af Stella Christtreu

Kenya af Birgitte og Søren Pedersen

Paraguay af Laura og Bengt Axell

Etiopien af Peter og Abby Capili Hansen

Tanzania af Hannah og Egon Falk, NLO

Thailand af Birthe Steffensen

Tanzania af Tabitha og Torkild Jensen

Indien - i Guds Hænder af Kaj Hansen, Kolding

Missionshjørnet af Kenneth Kühn

Missionsadresser

Forår 2009


Leder:

af af Elly Elly Br Bruun Br Bruun

uun

I I ma ma magtesløsheden

ma gtesløsheden

udf udf udfoldes udf udfoldes

oldes Guds Guds Guds ma magt ma ma gt

Påsken nærmede sig. Jesus havde i hvert

fald i tre år været sikker på, at han var

Guds søn. Han havde vandret rundt i Israel

og helbredt syge: blinde, lamme, spedalske,

døve ja endog opvakt døde og forkyndt

evangeliet. Nu vidste han, at tiden

var nær, hvor han skulle spottes, hånes,

spyttes på, piskes og dræbes - og Jesus,

Guds søn kom i dødsangst.

Jesus havde fortalt sine disciple, hvad der

skulle ske, og han ønskede, at hans bedste

og nærmeste venner skulle bede sammen

med ham; Men de faldt i søvn. Jeg er

sikker på, at Jesus har følt sig meget ensom.

I bibelen står der også, at Jesus blev

prøvet i alle ting - dog uden synd.

Næste dag da Jesus blev korsfæstet, råbte

han: “Min Gud, min Gud! Hvorfor har du

forladt mig?“ Sådan blev Jesus også prøvet.

Han følte, at hans far havde forladt

ham, og alt var håbløst....Gud svarede ikke

på spørgsmålet; men Gud svarede alligevel

ved at være der....Kort tid efter kunne

Jesus sige: “Fader, i dine hænder betror

jeg min ånd,“ og Gud svigter aldrig sit barn.

Dette betyder, at uanset hvor håbløs din

situation synes, hvor magtesløs du er, hvor

ensom du føler dig, hvor meget depression

og angst fylder dig, må du gerne råbe

det til Gud.

Jesus forstår dig, for han har selv prøvet

det, og han vil være der for dig. Han elsker

dig, præcis som du er, og han har lovet:

“Jeg lader dig ikke i stikken og svigter

dig ikke.“ Du vil få en kontakt, som du ikke

havde regnet med, for det er i vores

magtesløshed, at han udøver sin magt.

Irland

Af Af Af T TTony

T ony og og Agnete Agnete Simpson

Simpson

Kære missionsvenner.

Der skal mod til at være buschauffør nogle

steder i Cork. Næsten lige på den anden

side af vores havemur er der et stort kvarter,

hvor der ikke kører busser efter kl.

18.00 om aftenen, ellers bliver de stenet

og angrebet med andet hærværk. Vi er

glade for vores to store hunde indenfor

havemuren! Vi har ofte sagt, at det er et

så voldsomt pres særligt på unge, som

vokser op i sådant et kvarter, at det må

være praktisk talt umuligt for familier med

børn at holde dem fra at blive involverede

i alt muligt dårligt.

Men Gud kender ingen umuligheder. Drengen

Dillon kommer trofast på vores møder

to gange om ugen sammen med sin bedstemor

Cathrine, netop fra den omtalte bydel.

For snart mange år siden blev Cathrine

frelst på forunderlig vis efter et liv i den

værste ‘profession’, nogen kvinde kunne

have. Efter at have set aldeles elendig ud

fik hun pludselig en udstråling af fred og

glæde, som slet ikke kunne skjules.

Det gik godt i nogle år, men så kom der forfærdelige

familiegenvordigheder foruden

sygdom, og Cathrine brød sammen. Vi mistede

næsten kontakten i en del år. Men

Gud formår at løfte et menneske igen, hvad

end omstændighederne er. Cathrine havde

en lejlighed, som hun måtte forlade, fordi

hun, som så mange andre, blev terroriseret

af unge. Nu bor hun skiftevis hos sine

døtre i kvarteret.

Ikke desto mindre er Cathrine et lys for

Herren dér. På trods af et skrøbeligt helbred

taler hun altid om Jesus til de hun

fortsættes på næste side

Forår 2009 Side 3


møder, og til naboer og familie og

i særdeleshed til sine børnebørn;

Hun har mange, og de elsker hende

højt. En del af børnebørnene er i

alt andet end gode familieforhold.

Der er absolut ingen tvivl om, at

den 12-årige Dillon har overgivet

sit liv til Jesus på ægte vis. Han er

heller ikke bange for at tage standpunkt

og tale om det i skolen.

Dillon lytter til forkyndelse af Guds

Ord og til bibelstudier med interesse

og stiller til tider meget relevante

spørgsmål - somme tider

midt i det hele!

Intellektuelt er Dillon mindst 3 år 12-årige Dillon og hans bedstemor Cathrine

forud for sin alder, men følelsesmæssigt

er hans udvikling nærmest modsat. Vi kører For 4 måneder siden så jeg

dem som regel hjem efter møderne, da de bor så nær en ung mand ved et busstop-

ved os. I sidste uge da vi havde sagt farvel, og de var pested i byen. Jeg fik med

gået nogle skridt fra bilen, vendte Dillon sig pludselig det samme det indtryk, at

om og råbte: „Og tak for Guds Ord!“. Kun Gud formår at han nok var fra et stærkt

hjælpe og bevare sådan en dreng i de omgivelser han krigsramt land på Afrikas

har! Hjælp os med at bede for ham.

Horn. Pludselig så jeg hans

hånd, som var deformeret og

manglede fingre. Han haltede

også slemt. Jeg følte

mig næsten på, at han ikke

var født sådan, men at det

var resultat af tortur. Hans

håbløse tomme stirren tydede

også derpå. Jeg har en

god muslimsk ven Nula, som

bor 2 minutters gang herfra,

og jeg beskrev den unge

mand til hende, og hun bekræftede

mine mistanker.

Han var ganske rigtigt fra

samme land som hun, og da

han var dreng, havde nogen

taget ham og holdt begge

hans hænder og begge fødder

i ilden, til de var halvvejs

brændt af.

Side 4

Ming og Brenda med familie.

Vores tapre missionærer i Cambodia

Hun fortalte også at Farhan,

som han hedder, nu er 20

år gammel og kommer fra et

område, hvor folk er nomader.

Han har aldrig gået i

Forår 2009


20-årige Farhan, som vi så ham for 4 måneder siden.

Nu er den tomme stirren forsvundet.

skole, og skønt han har været her i Irland i 2 år,

kan han slet ikke engelsk. Han vil meget gerne

lære det, men al engelskundervisning der er til

rådighed, er skriftligt, og Farhan kan ikke læse!

Der er også læseundervisning for voksne, men det

beror på, at eleverne kan forstå, hvad læreren siger,

og Farhan forstår ikke engelsk!

Jeg fik stærk lyst til hjælpe ham med at lære begge

dele, men jeg vidste ikke engang hvor han boede.

Mest af alt var jeg faktisk syg om

hjertet ved tanken om hans situation,

og hvad han havde gennemgået.

Men jeg blev snart klar over,

at jeg måtte bede for ham på en

helt anden måde, og i forventning

om hvad jesus kan gøre for en så

knust og medtaget ung mand.

Nøjagtig 14 dage efter gik jeg et

lille ærinde lige rundt om hjørnet.

En bil kørte op, og Nula og hendes

to små børn steg ud sammen med

2 andre, og en af dem var Farhan.

Jeg blev inviteret ind sammen med

de andre, og enden på det hele

blev, at Farhan nu er kommet til

undervisning hos os to gange om

ugen de sidste 4 måneder. Det går

fremad med hans engelsk. Læsningen

går det kun småt med, men vi

holder ud. Det bedste er, at den

tomme stirren er forsvundet. Nu

længes vi efter at komme så vidt,

at vi kan fortælle ham om Jesus.

Vi har kontakt med flere muslimer.

Jeg fortæller ofte min gode ven

Nula om, hvad Jesus sagde og

gjorde. Derudover må vi bede om,

at Helligånden må åbenbare sandheden

for dem. Muslimerne våger

allesammen over hinanden, og vi

må bede om, at Gud vil tage sig af

den storm, der let kan opstå, om

nogen tager standpunkt for Jesus.

Vores tabre Cambodiamissionærer

Ming og hans kone Brenda, som er

her fra Cork, har lige været her i

nogle uger og er netop rejst ud

igen. De kommer hjem en tur hvert

år for at kunne holde til strabadserne

derude.

De fleste europæiske missionærer

kan kun holde til at være i Cambodia

i 4-5 år. Ming og Brenda har

været der i 12. De bor på et bør-

fortsættes på næste side

Forår 2009 Side 5


nehjem, hvor Brenda blandt andet er sundhedsplejerske.

Ming er desuden pionérmissionær

i nogle af de nærliggende landsbyer.

Her i Cork har Tony anledning til at indtale

mange korte radiotaler, der bliver udsendt

på den lokale tværkirkelige radio. Situationen

her i landet forværres med rivende

hast og er langt værre end i de fleste andre

europæiske lande. Hver eneste dag

hører vi om mange flere, der er blevet arbejdsløse.

Nogle som før havde alt, hvad

jordiske rigdomme angår, har pludselig mistet

det hele. Vi hører om nogle, der tager

deres eget liv, når sådan noget sker. Må

Gud give nåde til, at mange må vende sig

til Gud og få det evige håb, som aldrig kan

tages fra dem.

Kærlig hilsen, Tony og Agnete

Projekt 5076 i Missionsfonden

Kære venner.

Guds fred fra Tirana, februar 2009.

Det er næsten ikke til at forstå, så hurtigt

som tiden den går. Med store skridt er vi

allerede trådt langt ind i 2009. 2008 synes

som en forgangen historie, som skal hives

frem af gemmerne. Jeg vil alligevel mindes

2008 som et utroligt spændende og

udfordrende år.

Mest af alt fordi jeg fik muligheden for at

være medarbejder på Discipleskabs-Trænings-Skolen

(DTS’en) i Tirana. Sammen

med 7 elever og 9 medarbejdere befandt

jeg mig i en himmelsk trykkoger! De første

3 måneder blev vi udfordret til ånd,

sjæl og krop gennem en meget intensiv

Side 6

Albanien

Af Af Af Stella Stella Christtr Christtreu Christtr Christtr eu

undervisning. Én gang om ugen tog jeg eleverne

med på en hurtig rejse gennem de

store linjer i Guds Historie fra Skabelsen

til Apostlenes gerninger. Sikken en fantastisk

Gud vi har! Han har alting under kontrol:

fortid, nutid og fremtid.

Sammen med mig underviste også Wanda

Kirton, fra Barbados, som nu også er blevet

min medarbejder på Skolen for Bibelske

Studier. Hun har tidligere været en del

af UMO teamet i byen Korca, men gennemgik

SBS’en i 2007 i Singapore, og er netop

vendt tilbage fra 3 måneders medarbejdertræning

i Egypten. Hun er en karismatisk

og dynamisk underviser med et stort hjerte

for Albanien og albanere. Den helt rigtige

person, på det rigtige sted. En gave fra Gud.

Sommer på farten

Højdepunktet på sommeren var 2 efterfølgende

måneders praktik, hvor gav det videre,

vi selv havdemodtaget og lært. Sammen

med Roza Doci ledte jeg det ene team,

først én måned rundt i Albanien og derefter

én måned i Montenegro. Gud sørgede

godt for os: ofte helt konkret med vandmeloner,

ost og andet godt fra kære venner,

som gav generøst til os. Og beskyttede

os på vejene, hvor vi rejste rigtig

mange km. fra by til by. Overalt holdt vi

spontane programmer på gader, stræder

og nær boligblokke med sang, dans og

drama og bibelhistorier. Børnene kom løbende

først og derefter de voksne. Mange

hørte for første gang helt personligt at Gud

elsker dem.

Efterår i Danmark

Efter en meget varm sommer i Albanien

og Montenegro, var det helt forfriskende

at komme hjem til et køligt efterår i Danmark.

Jeg nød at være datter igen hos mine

forældre i Thyregod. Lange ture langs de

jyske landeveje og frisk morgensvømning

holdt mig i god form og disciplin (jeg elsker

bare morgener!). Men mest af alt var

det dejligt at mødes med så mange af jer.

Hvor er jeg er privilegeret af at være en

del af Guds Historie i Danmark. Jeg sluttede

året af med en festlig jul sammen med

Forår 2009


min vidunderlige familie. Det blev til nogle

uforglemmelige dage med masser af madlavning,

oprydning, leg, gåture, lange

snakke. Og der var masser af plads og hjertevarme

til os alle 10 voksne og 7 børn.

Skolen For Bibelske Studier

1.marts starter vi igen Skolen for Bibelske

Studier (SBS) i Tirana. I begyndelsen af

januar flyttede jeg hen i huset, hvor vi skal

holde skolen. Forberedelserne til den helt

store guldmedalje er begyndt; oprydning,

maling, fotokopiering af skolematerialer

osv.

Sammen med mine to medarbejdere

Wanda Kirton og Lie Xheli (udtales Djeli),

glæder vi os til at kunne modtage vores

elever. Og endnu en gang at lade Guds Ord

opbygge og udfordre os til tro og handling.

Helt konkret studerer eleverne hver eneste

af Biblens 66 bøger én for én. Studiet

består af 3 moduler som hver især består

af 12 uger.

Typisk er der undervisning, lovsang og forbøn

i formiddags timerne. Om eftermiddagen

er der praktisk arbejde og så er det

ellers selvstudie. Vores opgave som medarbejdere

er at dels at lede kurset, undervise

i visse bibelbøger, og at lede og støtte

eleverne i deres selvstudier. Dette foregår

ved gennemgang og evaluering af elevens

hjemmeopgaver og en grundig personlig

studievejledning. Plus at varetage de

mange praktiske opgaver som kommer løbende

hen ad vejen. Hvilke kan være mange

og sjove i Albanien, hvor vi stadig kæmper

med vandmangel og jævnlige elektricitets

afbrydelser, planlagte og uplanlagte!

En Ny Generation

Albanerne er utroligt velsignede og talentfulde

til at lære nye sprog og skabe varme

venskaber. Derfor er de særlig effektive til

at kommunikere tværkulturelt, og særligt

Gud Ord enkelt, klart og overbevisende til

hvem, der end vil høre. Vi ønsker at Skolen

for Bibelske Studier vil træne denne

nye generation. Eleverne vil lære at kommunikere

kreativt og effektivt gennem duk-

keteater, historiefortælling, klovnerier, prædiken,

bibelundervisning.

Lie Xheli

er SBS-medarbejder

på området

‘forbøn og omsorg’.

Når Lie beder åbner

himlen sig og

alt bliver muligt. 3

dage om ugen mødes

hun med unge

kvinder i en landsby

uden for Tirana.

Disse kvinder er

ofte i en svær situation

derhjemme eller

i landsbyen og

har brug for et venligt og opmuntrende ord

fra Biblen og en kærlig bøn.

Anita Llapushi

er SBS-studerende

i ‘evangelisation’.

Anita kommer fra

en landsby i bjergene

nær byen Elbasan.

Vi var sammen

i praktik på

DTS’en i sommer,

og der så jeg hende

mange gange

fortælle om Jesus

på en frisk og udfordrende

måde.

Mission ligger stærkt på hendes hjerte. Derfor

har hun sat sig for i dette år at få mere

Bibeltræning, og er derfor også elev på

SBS’en. Måske har du lyst til at give et økonomisk

beløb eller bede for Lie og Anita?

Tak for forbøn. Tusind tak for jeres trofaste

og kærlige forbøn for mig og mine venner

her i Albanien. Må Gud velsigne jer hver

især, hvor I er med i Guds Historie. Må vi

sammen skrive mange nye og spændende

kapitler i 2009.

Kærlig hilsen, Stella Christtreu

Projekt 5462 i Missionsfonden.

Forår 2009 Side 7


Kære Missionsvenner.

Takket være missionsindsamlingen på

Pinsevækkelsens sommerlejr i Mariager

i 2007 kunne vi i november-december

arbejde i Marsabit området i det nordlige

Kenya, hvor vi ikke før har arbejdet.

I Marsabit området er der meget få kirker,

og det meste af befolkningen har

aldrig hørt evangeliet. Vi kender ikke

andre missionærer, som har arbejdet i

området, der er langt fra civilisationen,

og samtidig et ørkenområde. Men en

mission fra Nairobi har fået hjerte for

netop at nå unåede i Marsabit området,

og det var i samarbejde med dem, at vi

i november kørte ud med 3 kirker.

Vi havde lejet en lastbil til transporten

af byggematerialer, da der ikke var brug

for den kran, der sidder på vores egen

lastbil, og så bruger Søren sine kræfter

bedre herhjemme med at planlægge,

tale med præster, sørge for materialer

og instruere vore medarbejdere, mens

vore montører tager ud og sætter bygningerne

op.

Lastbilen, som vi lejede til transporten,

tilbagelagde en strækning på 1336 km,

inden den havde leveret materialer til

de 3 kirker. Lastbilen var ikke af nyere

dato, men det var umuligt at leje en nyere

lastbil, da ejerne var bange for, at

somaliere ville stjæle lastbilen.

Lastbilen fik da også problemer. 2 dæk

eksploderede, vandet fra køleren løb ud

– og sidst, men ikke mindst, brækkede

en bagaksel. Ejeren af lastbilen kørte i

sin firehjulstrukne bil på samme rute for

Side 8

Kenya

Af Af Af Bir Bir Birgitte Bir Birgitte

gitte og og Sør Søren Sør en P PPeder

P Peder

eder edersen edersen

sen

Den lejede lastbil hvis bagaksel ikke kunne

holde til strabadserne

Den gamle kirke i Marsabit

kunne ikke rumme ret mange mennesker

Gamle mænd fra byen Kargi

Forår 2009


Tagkonstruktionen til en ny kirke i Marsabit

Pastor Mosé med familie

ude foran deres nye hus.

Landsbybeboerne henter deres

mælk hos gederne.

Her i skarp konkurrence med et

sultent gedekid

at være til hjælp i tilfælde af problemer.

Han fik selv 5-6 punkteringer!

Benjamin, vores trofaste montør gennem

nu snart 11 år, ringede og fortalte om

alle strabadserne. Han fortalte også, at

hyænerne hylede tæt ved om natten; det

var ikke en særlig rar situation at stå i.

Vi kunne ikke gøre andet end bede om

Guds beskyttelse og en god løsning på

lastbilproblemet. Benjamin var heldigvis

ved godt mod. Det endte med, at en

anden lastbil kom og trak lastbilen til en

lidt større by, hvor den blev repareret.

Den ene kirke blev bygget i byen Kargi

for en menighed, som blev plantet så

sent som i august sidste år, og mennesker

er strømmet til, så der allere kommer

200 børn og ca. 225 voksne på

møderne. Den anden menighed blev

startet af kenyanske missionærer så sent

som september sidste år, og menigheden

tæller allerede 200 børn og ca. 150

voksne.

Den sidste menighed blev dannet først i

firserne, men de har ‘fået vokseværk’,

så deres hidtidige kirke er blevet for lille.

Den nye kirke kan, når der kommer

runde ender på, rumme omkring 1000

mennesker. Vi er meget spændte på at

se, hvilken udvikling der sker i disse menigheder.

I juni sidste år byggede vi en tagkonstruktion

til en kirke for en menighed,

der dengang havde 260 medlemmer.

Siden er de blevet 700 i menigheden,

foruden at en del af menigheden har

startet en udpost, som allerede har 300

voksne foruden børn. Det er vækst! Og

vi tror på, at menighederne i Marsabit

vil fortsætte med at vokse meget, nu

hvor de har en kirke at samles i.

I marts måned skal Søren til Sudan for

at hjælpe med at bygge 6 kirker der-

fortsættes på næste side

Forår 2009 Side 9


oppe, også for midler indsamlet i Mariager

i 2007. Vi vil være taknemmelige for jeres

forbøn, da det bliver en lang og trættende

tur. Tak også for forbøn for Birgitte og Susanne,

som bliver alene hjemme.

Det er lidt sent at ønske jer godt nytår, da

der, mens vi skriver denne hilsen, allerede

er gået næsten 2 måneder af det nye år.

Men for os var det et meget specielt nytår.

Nytårsaften havde vi inviteret 4 familier

med børn og unge på alder med vore børn.

Vi havde en fantastisk dejlig aften, som vi

tænker tilbage på med stor glæde. Vore

tanker gik naturligvis også til nytårsaftenen

året før, hvor vi fra vores stuevindue kunne

se et helt boligområde stå i flammer...

Vores tanker går stadig til nogle af ofrene,

bl.a. pastor Mosé, som mistede alt, da han

og familien måtte gemme sig bag noget

buskads, mens de var vidner til, at der blev

sat ild til alt, hvad de ejede og havde. Vi

hjalp Mosé med madrasser, tæpper, myggenet,

mad, transport – og endda et hus.

Men nu et år efter mangler de stadig nogle

møbler og lidt køkkengrej.

Haron, som boede hos os og hjalp os med

at uddele nødhjælp, hans far mangler stadig

et hus. Faderen, som er ved at være

en gammel mand (Haron er selv 47), sover

stadig i et telt, mens Harons mor er

flyttet hjem til en anden søn, da hun ikke

kan tåle kulden i teltet og samtidig lider af

en depression. Faderen ønsker meget, at

de kan få et nyt hus, så de igen kan bo

sammen. Også en af Harons brødre mistede

hus og indbo under urolighederne og har

stadig ikke været istand til at bygge et nyt

hus. Vi føler, vi skal hjælpe disse familier.

Det vil koste ca. 6.000 kr. at bygge et hus,

dertil kommer midler til møbler og køkkengrej.

Til sidst vil vi sige tak for forbøn.

Kærlig hilsen Birgitte og Søren, Kenya

Projekt 5009 i Missionsfonden

Side 10

Paraguay

Af Af Laur Laura Laur Laura

a og og og Bengt Bengt Bengt Ax Ax Axell Ax Axell

ell

Kære venner!

Først og fremmest tak for julehilsner, som

var med til at gøre vores første jul i Danmark

endnu mere festlig.

Vi forstår, at der er en del af jer, der gerne

vil høre lidt mere om, hvordan det går med

os. De fleste ved nok, at vi måtte rejse til

Danmark på grund af Bengts helbred, og

at det blev et hurtigt opbrud efter 41 års

arbejde i missionens tjeneste, da Bengts

nyrer var ved at svigte. Lægerne rådede

os at rejse, da de, på grund af af mangel

på maskiner, ikke har mulighed for at

hjælpe alle, der behøver dialyse. Dialyse

på private hospitaler i Paraguay så dyrt, at

det var uden for vores muligheder at betale

for det. Den medicin, som Bengt må

have som diabetespatient, er jo en livslang

behandling, og sygeforsikringer i Paraguay

dækker ikke kroniske sygdomme.

Vi kom til Danmark den 3. marts og fik en

fin modtagelse af menigheden i Vejle, der

har stået bag os i alle disse mange år, sammen

med flere støttemenigheder, venner

og familie. Den første tid i Danmark kunne

vi bo hos min søster Grethe, men efter 2½

måned lykkedes det os at finde en god lejlighed

på 90 m2, centralt beliggende i Give

by.

Da det jo er begrænset, hvad man kan få

med på et fly, manglede vi næsten alt, hvad

man har brug for i en lejlighed. En kær

søster, ungdomsven fra menigheden i Vejle,

afgik ved døden få dage efter at vi var landet,

og hun havde testamenteret sine ting

til menigheden. Alt dette fik vi lov til at

overtage og derved fik vi et helt indbo foræret.

Ja, Gud er god og på denne måde fik

vi det meste af det, vi behøvede for at

Forår 2009


Bengt taler på en evangelisationskampagne,

og indvier endnu en kirkebygning

skabe et hjem i Danmark.

Bengts helbredstilstand forringedes en

hel del, da sygeplejerskerne gik i strejke.

Det kom så langt at han ikke kunne løfte

sit hoved, fik krampe i nakke, arme og

ben og led af voldsomme og hyppige opkastninger,

inden han blev akut indlagt,

og dialysen kunne begynde. Katetret, der

blev opereret ind i bughulen, flyttede sig,

og der skulle derfor flere operationer til

for at få katetret på plads. Han gennemgik

en smertefuld tid.

Dette hændte medens jeg i Paraguay,

for at hjælpe Tirsa og for at tilse arbejdet,

så jeg måtte afbryde rejsen og

skynde mig tilbage til Danmark. Nu er

Bengt langsomt ved at genvinde helbredet

og kræfterne. Hans syn forværredes

også hastigt under de første måneder i

Danmark, til der kun var 10% syn tilbage

på det højre øje og 16% på det

andet. I december blev han opereret for

grå stær på det højre øje og det gav en

forbedring til 32%. Det andet øje skal

opereres senere.

Da vi under de sidste år i Paraguay godt

vidste, hvor det bar hen, arbejdede vi

med dette for øje, så selv om afslutningen

kom uventet hurtigt, ved vi, at missionsarbejdet

forsætter i gode hænder. Vi

opbyggede jo ikke et arbejde, som var

betinget af udlændinges tilstedeværelse,

men oplærte de mennesker, der var i

menighederne, så de kunne arbejde selvstændigt.

Disse kære venner har altid

taget,og tager fortsat, ansvar og tjener

videre med de evner, Gud har givet dem.

Blandt disse, er der rigtig mange dygtige

og Gud hengivne ledere, som tjener på

mange forskellige områder.

Musikskolen, der nu er købt og betalt,

har uddannet og inspireret en lang række

musikere i de godt 10 år den har eksisteret.

Skolen er blevet udvidet med afdelinger

i andre byer, og medarbejderne

Tirsa og Josè med datteren Shanice fortsætter

kampen i Paraguay fortsættes på næste side

Forår 2009 Side 11


på disse skoler, er med til at vinde mennesker

for Gud gennem deres både specielle

og positive arbejde.

Evangelisationsteamet arbejder ufortrødent

videre og går igennem mange af

de prøvelser der hører til dette arbejde.

Teamet er jo fortroppen, der drager ind

i de nye byer og vinder mennesker for

Gud, ligesom de planter nye evangeliske

menigheder på disse steder og bygger

kirker.

Og hvad så med os selv i alt dette? Som

altid, forsætter jeg, Laura, at gøre mit

bedste for at fadderarbejdet skal fungere

på den bedste måde. Godt nok er

det vores yngste datter Tirsa, der nu

står for dette arbejde, og hun gør et

fint arbejde, men er glad for al den hjælp,

hun kan få med skriveriet og andre ting,

der kan gøres på afstand. Ud over fadderskabsarbejdet

er Tirsa ansat af menigheden

som deres administrator.

Bengt fungerer fortsat som menighedens

rådgiver, og de trækker forsat rigtig

meget på hans mange års erfaringer

og kundskaber, både i Argentina og

Paraguay. Om vi kommer at rejse tilbage

til Paraguay for yderligere missionsarbejde

er nok tvivlsomt. Lægen i

Danmark mener der er for stor risiko

forbundet med dette. Uden deres tilladelse

vil Bengt ikke kunne få en fungerende

sygeforsikring.

Inden jeg slutter brevet, vil vi benytte

lejligheden til at sige en stor og hjertevarm

tak til hver enkelt, der har været

med - og som fortsat er med i missionsarbejdet.

Tak for alle disse år, hvor I

har stået bag os; for hver en bøn I har

bedt for os og alle de mennesker vi arbejdede

iblandt og endelig også et

varmt tak for jeres økonomiske støtte.

Nu er det jo ikke sådan at missionsarbejdet

slutter med os! Nej, det forsætter,

og der er stadig brug for jeres

forbøn og støtte. Idag er det Tirsa, der

er repræsentanten på missionsmarken,

Side 12

Der er bygget mange kirker i Paraguay og

Argentina gennem årene

Bengt sammen med sit byggeteam

foran endnu en nybygning

Samtidig med at der holdes kampagner,

bygges der nye kirker

Forår 2009


Den mudrede mark kunne ikke bære

evangelisationslastbilen

Når kirkerne bliver for små,

må der bygges udenpå

Der undervises af dygtige bibellærere

og hun gør et fint og solidt arbejde.

Mange kærlige hilsner

Laura og Bengt Axell

Projekt 5055 i Missionsfonden

Etiopien

Af Af P PPeter

P eter og og Ab Abby Ab y Ca Capili Ca pili Hansen

Hansen

Vores første tur til Etiopien!

I september måned var vi i Etiopien i

Østafrika, hvor vi arbejdede med mission,

evangeliske møder, konferenser og

nødhjælp. I tiden op til turen til Afrika

blev vi utroligt velsignet, og det er fantastisk

at mærke den støtte, vi har fået.

Vi har også fået gode kontakter i Etiopien,

og med deres hjælp har vi haft

mulighed for at besøge kirker, landsbyer

og børnehjem.

Hele Etiopien lider stor nød og ufattelig

fattigdom med mangel på de mest basale

ting som rent vand og toiletter!

Mange etiopiere er helt afhængige af

mad fra nødhjælpsorganisationer. Den

gennemsnitlige familie er på syv personer,

og deres boliger er lerhytter på cirka

30 m2. De fleste deler hus med dyrene.

Vi besøgte et af de fattige områder, som

hedder Shashememe. Det gjorde et stort

indtryk på os. I dette område er der

mange fattige landsbyer, og en af de

landsbyer, vi besøgte, var Hagugeta

Kudnhi, som var meget besværlig at

komme til, simpelthen fordi der ikke var

nogen vej dertil! Denne landsby er i år

meget hårdt ramt af hungersnød og forkert

ernæring til specielt børnene. Mange

fortsættes på næste side

Forår 2009 Side 13


ørn ear døde på grund sult. Vi uddelte

700 kg. korn til 185 familier. Vi havde

desuden skrivebøger, kuglepenne og

kager til børnene.

Da vi kom til landsbyen, så vi en masse

lerhytter, og en mængde børn løb efter

vores køretøj. Jeg var virkeligt chokeret

over at se så mange tusinde af

meget fattige mennesker samlet et

sted, med et ønske om bare at få lidt.

De havde samlet sig på en stor fælles

plads, fordi de vidste vi kom. Vores

kontakt er missionær Jon Coronel fra

Filippinerne. Han organiserede vores

møder og hjalp os en del, og han har

været i denne landsby mange gange

for at prædike Guds Ord.

Før vi gav familierne kornet, som vi

havde med i store sække, skulle jeg

prædike om Jesus Kristus. Der var omkring

2500 unge, gamle og børn siddende

på jorden lyttende til Guds Ord.

Da jeg var færdig, bad jeg en bøn for

dem alle sammen og jeg tror virkeligt

at Guds ord blev plantet i deres hjerter.

Der var rigtigt mange muslimer til

stede, og det var helt fantastisk at se

dem lytte så intenst.

Nu var det tid til at dele kornet ud, og

alle familierne stillede sig op i pæne

rækker for at få deres portion som ca.

rækker til to uger til en syv personers

familie. Vi fik fortalt, at det her var første

gang at nogen var kommet til landsbyen

for at uddele mad. Det var meget

rørende at se deres nød. Uddelingen af

mad var meget organiseret takket være

de frivillige medarbejdere.

Derefter skulle der uddeles skrivebøger

og kuglepenne og kager til børene. Men

det viste sig at være meget mere vanskeligt!

Børnene var helt vilde efter at

få en bog og hundredvis af børn stod i

kø. Men også en del voksne ville have

bøger! Så det endte med at både børn

og voksne skubbede hinanden, min

kone Abby og hendes søster Precious!

Side 14

Tusinder har samlet sig og lytter til evangeliet

Abby og hendes søster Precious uddeler poser

med korn til 185 familier

Angel Relief i Afrika.

Vi vinker farvel til landsbyen

Forår 2009


Helbredelsesmøder i Etiopien

Peter Hansen beder for de syge

Peter Hansen prædiker evangeliet

Abby og Precious var nærmest ved at

blive rendt over ende, og vi blev alle

nød til at søge ly i en lerhytte, mens

landsbylederne fik ro og orden igen.

Efter uddelingen sagde vi farvel til alle

og forlod landsbyen. På vej hjem så vi,

hvorfra landsbyen får deres drikkevand.

Og det var chokerende. Vandet var

brunt og meget beskidt, næsten som

mudder. Og folk vaskede deres tøj, tog

bad og fik deres drikkevand på dette

sted! De lokale missionærer ser frem

til en mulighed for at lave en vandstation

her.

Vi har besluttet os for at forsætte med

at støtte og være involveret i missionsog

nødhjælpsarbejde i Etiopien. Det har

været fantastisk at være i Etiopien, og

arbejdet må forsætte, og vi behøver enhver

økonomisk støtte, vi kan få på dette

område.

Vi vil forsøge at rejse penge til generatorer,

så de lokale missionærer kan få

strøm til vise Jesus-film mange steder

i Etiopien. Vi vil endnu i 2009 holde

evangeliske mødekampagner i både

Etiopien og Kenya og efterfølgende på

Filippinerne. Vi vil samtidig også dele

mad ud til mange af de sultne og fattige

mennesker.

Vi har hårdt brug for din støtte til de

næste projekter. Hvis alle tre projekter

skal blive en realitet, har vi brug for

tusindvis af kroner. Så hvis du har fået

hjerte for vores arbejde i Afrika og på

Filippinerne, må du meget gerne støtte

os gennem Missionsfonden.

Gud velsigne dig. Husk at bede for os!

I kan se mere om dette arbejde på vores

hjemmeside:

www.angelrelief.org

Peter og Abby Capili Hansen

Projekt 5972 Angel Relief

i Missionsfonden

Forår 2009 Side 15


Tanzania

KÆRE VENNER!

Vi berøres altid så stærkt når vi bliver

modtaget af folk i den by, hvor vi skal

afholde vores korstog. Ofte samles tusindvis

af mennesker langs vejen, og

med strålende ansigter tager de imod

os. Ofte er det sådan, at der ikke tidligere

i byens historie har været samlet

så mange mennesker som til vores korstog.

Byen MUHEZA ligger 35 km før man

kommer til kystbyen Tanga, og stedet

er meget domineret af Islam. Her forkyndte

vi Evangeliet om Jesus Kristus i

perioden 18. – 22. februar - og hvilken

herlig oplevelse igen at se tusinder tage

imod Ordet.

Den første dag efter forbøn for de mange

syge og lidende mennesker, som ikke har

andet håb, end det vi kan give dem, kom

en yngre muslimsk kvinde, helt tildækket

af sin sorte muslimske klædedragt,

til mikrofonen og begejstret fortalte hun,

at hun var blevet helbredt for en lammelse

i den høje side af sit legeme. Dette

beviste hun ved at danse så uhæmmet,

at disse sorte klæder faldt af hende på

platformen foran 10.000 mennesker.

Søndag aften kom hun for at sige farvel,

og vi kunne til at begynde med slet

ikke kende hende igen, hun var så forandret

og så ud som en helt anden

kvinde i almindeligt tøj. Det er bare så

fantastisk!

Pastor David Hansen og team fra Ålborg

Menigheds Center var med og hjalp os,

og det var sådan en velsignelse, og især

Side 16

Af Af Af Hannah Hannah og og og Eg Egon Eg on F FFalk

F Falk

alk

En glad kvinde modtager madhjælp i forbindelse

med NLO’s evangelisationskampagne

En kolonne af mennesker transporterer den

modtagne nødhjælp tilbage til landsbyerne

NLO’s nødhjælpsmadlager

Davids undervisning var endnu engang til opbyggelse

og stor opmuntring. 1650 nyfrelste

mennesker fylder nu kirkene i Muheza, og

denne by vil for altid være mærket af Evangeliets

kraft.

Forår 2009


Mathias blev helbredt for lammelser i begge

ben, og går her for første gang

Børnene synger med Egon Falk foran

platformen ved et kampagnemøde

Bente og David Hansen fra Aalborg

MEDARBEJDER SEMINAR

Vi har lige haft 3 dages medarbejderseminar

for alle vore ca. 70 medarbejdere.

Vores søn Ruben Falk tog en stor

del af undervisningen, og den var bare

var lige på og stærkt aktuel.

UDFORDRINGER

Vi oplever en kraftig negativ indflydelse

af den verdensomspændende økonomiske

krise, og hvis NLO var en

forretningsvirksomhed var vi tvunget til

nedskæringer og fyringer af medarbejdere;

men det kan vi ikke få over vore

hjerter. Vi må til alle tider og under alle

forhold forkynde Evangeliet og undervise

i Guds Ord til den verden, der er i

så ubeskrivelig stor nød og lidelse.

RENOVERING

Liv og Leif Grønli fra Norge er i fuld gang

med renoveringsarbejdet efter branden

i vores kontorbygning, og vi ender med

næsten at få en helt ny bygning. Disse

to mennesker ofrer sig selv, og er til

stor velsignelse. Også her behøves en

håndsrækning, når det gælder økonomien

for at få det hele færdiggjort.

Vi har brug for en rigtig kraftig og stor

økonomisk indsprøjtning, og den behøves

snart. Det er vores eneste håb og

trøst, at Herren, der har kaldet og sendt

os, ikke har glemt os eller gemt sig bag

skyerne.

fortsættes på næste side

Forår 2009 Side 17


A. På nuværende tidspunkt har vi ikke

økonomi til at modtage næste hold af

bibelskoleelever til bibelskolen, der begynder

til maj måned.

B. Vi har ingen reserver til at renovere

og forny vort korstogsudstyr, som er meget

brugt og nedslidt.

C. Vi har ingen økonomi til evangelister

og den kommende korstogssæson, der

begynder til maj måned.

En stor tak til alle jer, der igen og igen

hjælper os videre i arbejdet her i Tanzania.

Vi ved, at Gud velsigner jer, når I

bliver en del af den store indhøstning af

mennesker.

Jeres i stor taknemlighed

Hannah og Egon Falk, NLO

Projekt 5270 i Missionsfonden

Side 18

En ung muslimsk

kvinde blev helbredt

for en lammelse i den

ene side

NLO’s medarbejdere

i Tanzania samlet

ved medarbejderkonferencen

Forår 2009


Thailand

Af Af Bir Birthe Bir Birthe

the Stef Stef Steffensen

Stef Stef ensen

Prayoon og Sathiyaa skriver fra Nakhonthai, at de ser

tilbage på julen og nytåret både med glæde og bedrøvelse.

Julefejringen i alle tre menigheder, som de har

ansvar for, var til stor velsignelse for mange, og 11 af

deres unge havde gået til dåbsundervisning i månederne

før og blev døbt i forbindelse med julefejringen. Der lå

klare afgørelser om at ville følge Jesus til grund for deres

beslutning om at blive døbt, og efter jul er der tre

mere, som er fulgt efter og har ladet sig døbe.

Omkring jul var der seks dødsfald, og især de to berørte

Prayoon og Sathiyaa personligt. Den ene var Sathiyaa´s

morbror, og den anden var en ung mand på 32 år. Han

var en af Prayoon og Sathiyaas første ‘børn’, som boede

hos dem i den gamle kirke, da de først begyndte deres

arbejde i Nakhonthai i 1991. Han var en levende kristen

og med i tjenesten, så meget det var muligt for ham og

til velsignelse. Han led af epilepsi og havde tit anfald.

Ikke desto mindre kørte han på motorcykel – for ’hvordan

skulle han ellers komme omkring?’ Den 28. december

efter julegudstjenesten i Halleluja Dormitory Church

kørte han galt og døde i ulykken. Prayoon skriver: „Vi er

alle bedrøvede over hans død, men vi er sikre på, at han

vil stå og tage imod os ved

Himlens dør.“

Endnu en ulykke ramte dem.

Den mand, som boede på

skolehjemmet og havde ansvar

for børnene i det daglige

blev ramt af et vådeskud,

da han var på jagt, og han

mistede næsten synet. Det

har betydet, at Prayoon og

Sathiyaa har haft endnu

mere at se til end ellers.

Men der er heldigvis også

gode nyheder. Prayoon fortæller

om et møde med en

lærer på en af skolerne i omegnen.

Han var en lærer, som

Lydia i sær snakkede en del

med, da hun var volontør i 3

måneder for nogle år siden.

Hun var ude at undervise i

engelsk på hans skole en del

gange. Han er kendt som en

overbevist og praktiserende

buddhist. Prayoon mødte

ham en dag tilfældigt og

havde en lang snak med

ham. Til hans store overraskelse

kom han til gudstjeneste

i Halleluja Dormitory

Church den følgende søndag.

Det kom helt bag på Prayoon.

Det virker som om en interesse

er vakt for det kristne

budskab, og Prayoon beder

os være med i forbøn for

denne lærer.

Nu har jeg nævnt Halleluja

Dormitory Church flere gange

uden at I ved, hvad det er

for en kirke. Sidste år var der

en koreaner i Sydkorea, som

donerede 600.000 Baht til at

bygge en kirke i Thailand. Det

var penge, som ellers skulle

være brugt til at fejre hans

fortsættes på næste side

Forår 2009 Side 19


unde fødselsdag, men han ville

hellere have bygget en kirke for

det beløb! Prayoon og Sathiyaa

fik tilbudt pengene. De prøvede

at forhandle sig til at få lov til

at bruge pengene til at gøre

skolehjemmet helt færdigt, men

det lykkedes ikke, og de besluttede

sig derfor til at tage imod

pengene og bygge en kirke i forbindelse

med skolehjemmet.

Den beslutning er de glade for,

da det har skabt gode rammer

for de daglige andagter, den

ugentlige bibelundervisning,

ungdomsmøder og søndagsgudstjenesten.

Før tog de de

elever, der var interesserede

med til ungdomsmøder og gudstjenester i

Gaeng Thung og Na Gai Khia, men efterhånden

som der var flere og flere, der gerne

ville med, begyndte det at blive vanskeligt.

Siden kirken blev færdig, er der lige

så stille vokset en menighed op – ikke bare

bestående af de unge fra skolehjemmet

men også andre fra Nakhonthai og omegn.

Jeg fortsætter lidt med de gode nyheder.

Prayoon og Sathiyaa har fået 15.000 kr.

fra en menighed i Danmark til løn til en

medarbejder til skolehjemmet. Det er virkelig

bønnesvar, så nu kan de endelig an-

Side 20

Familien Maprang

sætte en velkvalificeret medarbejder, som

kan tage ansvar og være en virkelig hjælp

for dem i skolehjemmets arbejde. De håber

på at ansætte et ægtepar, som kan

være klar til at påtage sig opgaven, når

det nye skoleår begynder i maj måned.

Endnu en god nyhed er, at de har fået penge

til 20 senge mere. Den menighed, som reddede

julefejringen på skolehjemmet har

også givet penge til foreløbig 20 senge, og

de håber at de efterfølgende vil få endnu

et beløb til de sidste senge, så alle børnene

i løbet af i år får en seng at sove i.

Prayoon og Sathiyaa skriver, at

de har fået nyt mod og nye

kræfter til at fortsætte arbejdet,

som de har begyndt, fordi de

oplever, at de ikke er alene. De

takker for hjælpen fra Danmark

og for trofasthed og forbøn, og

de sender mange kærlige hilsner

til os alle med ønsket om

Guds rige velsignelse.

Birthe Steffensen for

Sathiyaa og Prayoon Maprang

Projekt 5221 i Missionsfonden

Forår 2009


Tanzania

Af Af T TTabitha

T bitha bitha og og og TT

Tor TT

or or orkild or ild Jensen

Jensen

Kære venner.

Torkild og jeg er lige kommet hjem

fra Dar Es Salaam, hvor vi var forbi

den kirke, som vi har bygget for de

penge, som vi samlede ind dertil,

da vi var i Danmark.

Jeg siger jer, at den er blevet flot.

Kirken var færdig til jul, så menigheden

kunne holde deres første

møde 1. juledag. Lyder det ikke

dejligt. Der var 35 til møde første

gang de havde møde. Vi skal jo huske

at kirken ligger i en forstad til

Dar Es Salaam, og det er et helt

nyt område.

De kristne på stedet dér, er bare så

jublende glade for kirken. De takker

og priser Herren for Hans trofasthed

og kærlighed til dem.

Vi vil gerne gennem denne hilsen

sige jer tusind tak, fordi I har hjulpet

os med at bygge denne kirke.

Tænk nu står den færdigbygget. Vi

synes selv, at det er gået hurtigt.

Vi var forbi kirken en hverdag, og

vi var derfor ikke med på noget

møde.

Vi påtænker at have kirkeindvielse

først i april. Dermed får menigheden

lidt tid til de forskellige gøremål,

der skal være på plads inden.

Kærlig hilsen fra

Torkild og Tabitha Jensen

Projekt 5066 i Missionsfonden

Kirken indvendig

Kirkebygningen udefra sammen med Lucy og Wilson

som leder denne kirke

Toiletbygningen.

Der er toilet og bad på begge sider af bygningen.

Den ene side er til damer og bagtil er til herrer

Forår 2009 Side 21


Indien har i 2008 oplevet den største oversvømmelseskatastrofe

i mange år. Den

kostede 2,5 millioner mennesker deres

hjem, og alt hvad de ejede. Mange søgte

tilflugt i trætoppe, på hustage og andre

højtliggende steder.

Hvad gør man, når man har mistet alt, når

ens hjem og ejendele er forsvundet i vandmasserne?

Hvad gør min, når hverken stat

eller andre vil eller kan hjælpe? Som den

sidste udvej sælger man sine børn for cirka

120 kroner per styk. Opkøberne sælge bør-

nene videre til prostitution, børnearbejde i

Side 22

Indien

- i Guds Hænder

Af Af K KKaj

K Kaj

aj Hansen, Hansen, Hansen, K KKolding

K olding

uhumske fabrikker eller som donorer

til hospitalerne.

Heldigvis har myndighederne fanget

flere af disse mellemhandlere,

og i eet enkelt tilfælde fandt man

omkring 1.500 børn, som nu kunne

vende ‘hjem’.

Også kristenforfølgelserne er taget

til i visse delstater, som for eksempel

i delstaten Orissa. Under mit ophold

i Indien sidste efterår mødte

jeg kristne, som var flygtet fra hinduernes

vrede. Tusindvis af kristnes

huse og kirker er brændt ned. Mange

præster er blevet dræbt, og

mange kvinder er blevet voldtaget -

i stort omfang specielt ganske unge

piger.

At forfølgelserne sker nu skyldes

især, at mange hinduer af den laveste

kaste er blevet kristne.

Man slås også en hel del med analfabetisme.

Mange af specielt disse nye kristne

kan ikke læse og skrive, og det skaber problemer

i kirkerne, når op til 75% af forsamlingen

er analfabeter.

Et andet problem er de stigende fødevarepriser.

Selv oplevede jeg under mit ophold,

at min kristne vært ikke havde penge, så

hun kunne servere morgenmad. Hendes to

børn måtte gå i skole uden at få noget at

spise. Dette var endda ikke noget særtilfælde.

Alle disse ting giver mig frimodighed til at

bede alle danske kristne om at hjælpe vores

brødre og søstre i Indien. Dette kan

gøres ved at sende et bidrag gennem

Missionsfonden ved at øremærke indbetalingen

til: Sheba - Indien.

Kaj Hansen

Projekt 5463 i Missionsfonden

Naturen er en barsk herre, når vandmasserne tager

ens hjem, og alt hvad man ejer

Forår 2009


Missionsfondens projekter kan støttes på følgende måder:

Indbetaling på girokort:

Indbetal til girokonto: 613-9450 og påfør navn og adresse og

personnummer i feltet: ‘Indbetaler’ for den person,

der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb

Skriv det ønskede projektnummer i feltet: ‘Evt. meddelelser vedr. betalingen’.

Benyt evt. girokortet her i bladet

Indbetaling via NetBank som Indbetalingskort:

Angiv girokonto: 613-9450 som modtagers girokonto

Benyt kode 01 eller 04 og skriv det ønskede projektnummer, samt

personnummer for den person, der skal have skattefradrag for det indbetalte

beløb, i feltet: ‘Meddelelse til modtager’

Indbetaling via NetBank som Kontooverførsel:

Udfør en kontooverførsel til vores bankkonto 9570 0006139450

Skriv det ønskede projektnummer, samt personnummer for den person,

der skal have skattefradrag for det indbetalte beløb,

i feltet: ‘Meddelelse til modtager’

Indbetaling gennem BetalingsService :

Missionsfonden er tilsluttet BetalingsService og kan tilbyde automatiske månedlige

træk fra din bankkonto til fast definerede projekter

En ordning kan træde i kraft første primo måned efter registrering i

BetalingsService og når betalingen fremgår af din betalingsoversigt

For alle indbetalingsmetoder gælder, at det indbetalte beløb automatisk bliver

opsummeret på og fremgå af årsopgørelsen for det anførte personnummer efter

gældende skatteregler

Alle former for gaveindbetalinger til Missionsfonden er

fradragsberettigede efter gældende fradragsregler

I 2009 kan du ved indbetaling af ialt 14.500 kr. opnå det

maksimale fradrag på 14.000 kr.

Større fradrag kan opnås ved tegning af 10-årigt gavebrev

Kontakt os for flere oplysninger

Forår 2009 Side 23


Missionshjørnet Af Kenneth Kühn

undervisning-inspiration-aktuelt

Side 24

De gode nyheder?

»Hvor herligt lyder fodtrinene af

dem, der bringer godt budskab!«

(Rom.10:15)

Ordet evangelium kan oversættes

med gode nyheder. Det er det samme

ord som de romerske kejsere brugte,

når de lod deres dekreter udråbe i

riget, og Jesus brugte dette ord til at

karakterisere budskabet om, at Guds

rige var kommet nær.

Når vi læser i det Nye Testamente,

finder vi imidlertid, at evangeliet ikke

altid var enslydende. Især et studie

af prædikerne i Apostlenes Gerninger

giver et interessant indblik i, at

apostlene formulerede budskabet forskelligt,

i de sammenhænge Helligånden

sendte dem til.

Fra proklamationen til Jerusalems jøder

til forkyndelsen for hednin-gerne

i Lilleasien og det centrale Rom fik

evangeliet hvert sted sin egen farvenuance

og vægtlægning, der gik direkte

i hjerterne og vakte troen til

live.

Det er, som om den tidlige kirkes forkyndere

fik nåde til at spørge sig selv

og Gud på hvert et sted: Hvordan lyder

evangeliet netop her? Hvad er de

gode nyheder til mennesker i denne

kultur?

Dette er en lektie for os. Vi kan så let

gro fast i en rille, hvor vi sætter evangeliet

på formel, så vores forkyn-

delse ikke længere udspringer af

profetisk åbenbaring og indlevelse i

menneskers liv. Faren for at reducere

evangeliet til et budskab alene

om den enkelte sjæls frelse, kan

gøre os til en kirke, der taler ord

uden forbindelse til menneskers

åndelige spørgsmål og længsler.

Når frugten udebliver, kan vi også

fristes til falde i den grøft, hvor vi

forkynder populære budskaber, som

slet ikke er et evangelium og derfor

ikke kan lede mennesker til omvendelse

og tro. Men apostlenes eksempel

viser os en vej, hvorpå vores

skridt i tjenesten for Gud bliver til

glædesbudets fodtrin!

Vor tids mennesker længes. De søger

eksistentiel mening, og de spejder

efter fred i en åbenlyst splittet

og konfliktfyldt verden. De frygter

at kloden bukker under for miljøkatastrofer,

så der ingen fremtid er

for menneskeheden.

Mon ikke evangeliet har noget at

sige ind i alt dette? Hvad er mere

meningsskabende end erfaringen af

den kærlighed, som i påskens begivenheder

viste os hver enkelt menneskes

værdi for Skaberen?

Hvilket bedre fredsbudskab findes

der, end at Gud allerede har helet

den splittede menneskehed i

Kristus, og at det en dag skal udfolde

sig i en ny global forsoning?


Hvad større håb kan gives,

end løftet om at

Jesus en dag skal fornye

og genoprette naturens

oprindelige skønhed til en

ny himmel og en ny jord,

hvor retfærdighed bor?

Hverken Barak Obama

eller Connie Hedegård

kan give sådanne løfter,

men alene evangeliet,

hvorved kirken kan blive

et håbets tegn i tiden.

Måske er det nødvendigt

at standse op og spørge

Gud: Hvad er de gode

nyheder til de mennesker,

jeg er iblandt, og

hvordan skal jeg tale for

dig? Biblen og historien

viser os, at Gud igen og

igen har svaret på den

slags bønner.

Lad os bede Helligånden

om åbenbaring til at se

vores kultur i kærlighedens

perspektiv og tale

ind i den med en fornyet

dyb forståelse af evangeliets

rigdom, relevans

og frelsende kraft.

Kenneth Kühn


Gaver ydet gennem Missionsfonden er fradragsberettigede

efter ligningslovens § 12 og § 8a

Husk på forsiden at anføre tydelig navn, adresse

og personnummer for den person, der skal

benytte skattefradraget for den pågældende

indbetaling

Sk Skattefrihed Sk ttefrihed f ffor

f or g ggaver

g er y yydet

y det til til Missionsf Missionsfonden Missionsf onden af af 4/5 4/5 1964

1964

For 10-årige gavebreve op til 15% af skattepligtig indkomst,

dog altid op til 15.000 kr. efter Ligningslovens § 12, stk. 3

Efter Ligningslovens § 8a med op til det til enhver tid gældende maksimum

Begge ordninger kan benyttes samtidigt og af begge ægtefæller

Meddelelse vedrørende omstående beløb:

Benyt skattefradragsreglen

-

når du støtter

mission!

Alle former for gaveindbetalinger

til

Missionsfonden er

fradragsberettigede

efter gældende

fradragsregler

I 2009 kan du ved

indbetaling af ialt

14.500 kr. opnå det

maksimale fradrag

på 14.000 kr.

Større fradrag kan

opnås ved tegning af

10-årigt gavebrev

Kontakt os for flere

oplysninger

Skattereglerne betyder,

at du for at

opnå skattefradrag

for det indbetalte

beløb, skal opgive

dit personnummer

sammen med indbetalingen.

Beløbet vil således,

sammen med dine

øvrige indbetalinger,

i det omfang disse

samlet overstiger

kr. 500, blive indberettet

til SKAT, og

efterfølgende

fremgå af din årsoversigt

for det

pågældende år

Side 26


Axell

Casilla de Correo 2710

Asuncion, Paraguay

axell@click.com.py

Pinsekirken, Vejle

Mirjam & Per Bjerre

P.O. Box 2398

Arusha, Tanzania

pmbjerre@yahoo.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Helmi & Felipe Castro

Casilla 199

Trujillo, Peru

helmicastro@hotmail.com

Pinsekirkens Ydremission, Århus

Peter Christensen

Good News Global Outreach

La Cours Allé 3

7330 Brande

peter123eee@gmail.dk

Stella Christtreu

AEP-Box 33

K.P.119

Tirana, Albanien

stella@abissnet.com.al

Fælleskirken, Ølstykke

Hannah & Egon Falk

New Life Outreach

P.O. Box 6073

Arusha, Tanzania

hannah@nlo.dk / dr.egon@nlo.dk

NLO Danmark

c/o Pinsekirken

Sagavej 5

3700 Rønne

Tabitha & Torkild Jensen

P.O. Box 2398

Arusha, Tanzania

torkild@bol.co.tz

Betania's Ydremission, Blåhøj

Missionsadr

Missionsadresser

Missionsadr esser esser: esser

Ruth & Henry Knudsen

P.O. Box 428

Germiston 1400, South Africa

gam@telkomsa.net

Lena & Lars Kristensen

‘Mercyships’

c/o Bente og Nathanael Kristensen

Nordlundvej 136

7330 Brande

Lakdk@mail.tele.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Lise-Lotte & Esteban Laniec

Avda. Mcal. Estigarribia 697

San Ignacio de las Misiones

Paraguay

elaniec@itacom.com.py

Pinsekirken, Mariager

Kirsten Solveig Larsen &

Raimundo Nonato V. Pinheiro

Rua Manuel Mulequinho s/n

CEP. 62 852 000 Caponga, Ceara

Brasilien

kirsten_solveig_larsen@hotmail.com

Kisola@ig.com.br

Fælleskirken, Ølstykke

Peter & Anne-Lise Løbner-Madsen

‘Mission hjemme og ude’

Fænøsund Park 5, 2. th.

5500 Middelfart

alpema@mail.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Dorrit & Torben Madsen

'Mission til unåede'

Postboks 117

7330 Brande

Betania's Ydremission, Blåhøj

Margaret & Verner Madsen

P.O. Box 4

Itigi, Tanzania

vmmadsen@gmail.com

Xpect Pinsekirken Herning

Susanne & Leif Madsen

P.O. Box 9734

Nakuru, Kenya

leifmadsen@africaonline.co.ke

Betania's Ydremission, Blåhøj

Prayoon & Sathiyaa Maprang

155 M. 1 Nakhonthai Church

T. Nakhonthai, A. Nakhonthai

Province Phitsanulok 65120

Thailand

Støttekreds i Danmark:

v/ Birthe Steffensen

Fortunavej 82

8900 Randers

Anita & Marino Paserini

José Hernandez 170

3105 Diamante

Entre Rios, Argentina

anitahardt@yahoo.com.ar

Birgitte & Søren Pedersen

P.O. Box 4614

Eldoret, Kenya

bspedersen@mechai.org

Pinsekirkens Ydremission,

Esbjerg

Esther & A. Sankar

No. 21 ‘A’ Arani House Road

Ooty-643002,

The Nilgiris

South India

sankaresther@gmail.com

Græsted Frikirke

Agnete & Tony Simpson

15 Brian Dillon Park

Dillon’s Cross

Cork, Irland

Elimkirken, Ålborg

På å w wweb-adr

ww

b-adr b-adressen:

b-adr essen: www www.missionsf

www .missionsf .missionsfonden.dk

.missionsf onden.dk f ffinder

f inder du du en

en

liste liste o oover

o er pr projekter pr pr ojekter ojekter, ojekter,

, der der k kkan

k an støttes støttes via via Missionsf Missionsfonden

Missionsf onden


Tilmeld ilmeld dig dig online online på


www www.missionsf

www .missionsf .missionsfonden.dk

.missionsf onden.dk

eller eller k kkontakt

k ontakt os

os

Missionsf Missionsfonden Missionsf onden af af 4/5 4/5 1964

1964

tlf. 47174040 - fax 47174018

e-mail: mfond@mail.dk

www.missionsfonden.dk

er er g ggodk

g odk odkendt odk endt til til a aat

a t modta modtage modta

10-årig 10-årige 10-årig e fr fradr fr adr adragsber

adr gsber gsberettig

gsber ettig ettigede ettig ede g ggavebr

g br breve br

Alle Alle øvrig øvrige øvrig e indbetaling

indbetalinger indbetaling er er er lig ligeledes lig eledes

fr fradr fr adr adragsber

adr gsber gsberettig gsber ettig ettigede ettig ede efter efter gældende gældende r rregler

r ler

Næste Næste n nnummer

n ummer af

af Missions-Nyt Missions-Nyt udk udkommer udk ommer juni juni 2009

2009

Ar Artik Ar tik tikler tik ler bedes bedes indsendt indsendt inden inden 15. 15. maj maj 2009. 2009. P PPå

P å f fforhånd

f orhånd tak

tak

Missionsf Missionsfonden

Missionsf onden

Denne Denne ser service ser vice k kkan

k an med med f ffor

f or ordel or del benyttes

benyttes

af af giv giver giv er ere er e der der ønsk ønsker ønsk er a aat

a t indbetale indbetale f ffaste

f aste

månedlig månedlige månedlig e beløb

beløb

Missionsf Missionsfonden Missionsf onden er er tilmeldt tilmeldt BS

BS

Peng eng engeinstitutternes

eng einstitutternes Betalings etalings etalingsSer

etalings er ervice er vice

BetalingsService

Missions-Nyt

Missions-Nyt

Missionsfonden

Harpevej 14

DK-3650 Ølstykke

B

Returneres ved varig adresseændring

More magazines by this user
Similar magazines