menneskelige - unisans

unisans.dk

menneskelige - unisans

Oplevelsesinnovation – en menneskelig drivkraft

Oplevelse

Udlevelse

Gennemlevelse

Mennesket kan tilgå livet og dets sanselige oplevelser

ved at reagere eller agere.

Ved at reagere vil oplevelsesperspektivet være overlevelse

– oplevelsen skal overstås og vurderes, så der

skabes plads for nye oplevelser.

Agerer vi på en oplevelse, befinder vi os i en udlevende

proces. Vi stræber efter at indfri vores drømme og

tilstedeværelsen bliver afprøvende og intens. Oplevelsen

bliver til gennemlevelse, hvori mennesket aktivt tør

være til stede.

Privatøkonomi

Socialøkonomi

Samfundsøkonomi

Erhvervsøkonomi

Oplevelsesøkonomi

Det oplevelsesøkonomiske

samfund

I en stor del af den vestlige verden investerer og handler vi ud fra mere

end et forstandigt og funktionelt behov. Vi ser bort fra det industrialiserede

samfunds modernistiske fokus som i høj grad var fokuseret omkring

videnskab, rationalisme og teknologi.

I stedet vægter vi de mangfoldige og postmodernistiske samfundstendenser,

der i høj grad sætter æstetik, sanser og følelsesmæssige behov i

centrum.

I den postmodernistiske mangfoldighed gør vi op med automatismen og

skaber rum for de sanselige og identitetsskabende oplevelser.

Værdier

I unisans efterlever vi vores værdier gennem normer

som åbenhed, accept, pålidelighed og ærlighed.

Åbenhed

Vi tror på, at med åbenhed

kan individet opnå tillid

til sig selv og andre ved

at turde være bevidst og

åben i mødet med omgivelserne.

Med åbenhed

opnår individet selvværd.

Accept

Vi er bevidste om menneskets

mangfoldighed

og ønsker derfor at skabe

rummelighed for individualitet

og entusiasme

– hvilket er to vigtige

ingredienser for innovation

og udvikling.

I unisans bærer vi vores kultur i os selv - og videre til

andre. Vores eksistentielle brændpunkt er orienteret

mod virkelighedens og menneskets mangfoldighed.

I unisans sætter vi mennesket i centrum. Vi er åbne for

den enkeltes individualitet, som vi nærer stor respekt

for. Vi har gennem vores værdier; sansefuldhed, tillid,

autenticitet og bevidsthed skabt et sundt fundament

for unisans. Værdierne eksisterer i alt, hvad vi tænker,

siger og gør. ”We walk our talk”.

Pålidelighed

Vi ønsker, at vores medarbejdere

og kunder opnår

en følelse af troværdighed

og tryghed i mødet med

unisans. Det vil vi gøre

ved at fokusere på den

nærhed og relation, der

opstår mellem mennesker,

når de mødes i behagelige

og trygge rammer.

I unisans ønsker vi at fremstå let genkendelige for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere gennem vores integritet

og faciliteter. Genkendeligheden skaber tryghed, nærvær og relation for alle individer og enheder, der møder

unisans.

I unisans er vores integritet vores livsnerve og en naturlig del af vores bevidsthed.

Ærlighed

Vi ønsker, at unisans

forbindes med

følelsesmæssige og

autentiske oplevelser, der

opstår hos mennesket,

medarbejderen og kunden

– både i det fysiske møde

med unisans og i daglig

omtale.

More magazines by this user
Similar magazines